Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


реферат Нмецький нститут по стандартизацї DIN

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 05.06.13. Год: 2013. Страниц: 13. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Німецький інститут по стандартизації DIN
DIN Deutsches Institiut fuer Normung e.V.
План.
Вступ.
  DIN, як установа стандартизації і управління якості продукції.
  Цілі і завдання DIN
  Значення скорочень в заголовках стандартів DIN:
  Принципи діяльності німецької національної організації по стандартизації.
  Сфери національної стандартизації.
  Структура та робочі органи DIN.
  Фінансування DIN
  Діяльність DIN з інформаційного забезпечення.
  Процес розробки стандартів DIN
  Стандарти комітетів
  DIN - надійний партнер.
  Співробітництво України та Німеччини в стандартизації та сертифікації продукції.
Висновок.
Використані джерела.
 
Вступ.
Основоположним міжнародним  стандартом, з яким узгоджуються всі  національні та відомчі стандарти, є ІСО. Міжнародна організація по стандартизації (International Organization for Standardization, ISO) ставить за мету сприяння розвитку стандартизації та суміжних видів діяльності у світі з метою забезпечення міжнародного обміну товарами і послугами, а також розвитку співробітництва в інтелектуальній, науково-технічної та економічної областях.
Поряд з ІСО національні  стандарти таких провідних країн, як Німеччина (DIN) і США (ANSI) також  є стандартами для безлічі  країн і використовуються поряд  з ними.
1. DIN, Німецький інститут стандартів , як установа стандартизації і управління якості продукції.
У 1917 р. був створений  Комітет нормалей для загального машинобудування, що вважається датою  виникнення національної системи стандартизації в Німеччині. Комітет двічі змінював назву: у 1926 р. - Німецький комітет стандартів і в 1975 р. - Німецький інститут стандартизації (DIN).
Після приєднання було прийнято рішення розробляти єдині нормативні документи об'єднаної Німеччини, які повинні відповідати міжнародним  та європейським стандартам. З цього  року Німецький інститут стандартизації став національною організацією зі стандартизації Німеччини і єдиним повноважним представником країни в міжнародних (ISO та ІЕС) та європейських (СЕН і СЕНЕЛЕК) організаціях зі стандартизації. Головним завданням DIN є розробка нормативно-технічної документації (стандарти, технічні умови, правила тощо). Для цієї мети DIN організовує роботу 26 тис. експертів із різних галузей науки і техніки. Його членами є підприємства, спілки, державні організації, торговельні фірми і наукові інститути.
2. Цілі і  завдання DIN
 
1. Залучення до процесу розробки стандартів усіх зацікавлених кіл незалежно від їх економічних і мовних можливостей.
2. Сприяння вільному товарообігу за допомогою активної роботи в сфері міжнародної стандартизації
3.Активна співпраця на європейському та міжнародному рівні
4. Подолання протиріч і досягнення єдиної думки по всіх позиціях в процесі розробки нормативної документації
5. Створення електронної інфраструктури для більш динамічного розвитку стандартизації
3. Значення скорочень в заголовках стандартів DIN:
DIN: Стандарт, що має  національне значення або є  попередніми для розробки міжнародного  документа.
DIN EN: Німецьке видання  Європейського стандарту, яке  без будь-яких змін приймається  всіма членами Європейського  комітету зі стандартизації (CEN) і Європейського електротехнічного комітету по стандартизації (CENELEC).
DIN EN ISO: Стандарти спільно  розроблені і видані ISO та Європейською  комісією з стандартизації (CEN).
DIN ISO: Стандарт ISO, прийнятий  як національний без яких-небудь змін.
DIN IEC: Стандарт Європейської  комісії з електротехніки, прийнятий  в Німеччині як національний  без яких-небудь змін.
4. Принципи діяльності німецької національної організації по стандартизації визначає основний стандарт DIN 820. Головні принципи цієї діяльності знайшли своє вираження в наступних формулюваннях:
Основоположний стандарт DIN 820 визначає принципи діяльності німецької  національної організації по стандартизації:
• добровільність, забезпечується правом будь-якої особи брати участь у створенні стандарту, а нормативні документи носять рекомендаційний характер;
• гласність, реалізується публікацією всіх проектів стандартів та прийняттям до уваги кожного критичного зауваження;
• участь усіх зацікавлених сторін - рівноправність всіх що беруть участь в стандартизації юридичних осіб;
• єдність і несуперечність, виражаються у встановленні правил і процедур, які забезпечують єдність  всієї системи стандартизації, і  в обов'язковій перевірці знов прийнятих стандартів на їх сумісність з діючими нормативними документами;
• конкретність, полягає  в обов'язковому відповідно стандарту  сучасному науково-технічному рівню;
• орієнтованість на загальну вигоду, визначається правилом: користь  для всієї країни превалює над  вигодою окремої сторони;
• орієнтованість на економічні реальності, полягає в тому, що в стандарт закладаються тільки абсолютно необхідні вимоги, так як стандартизація - не самоціль;
• міжнародний характер стандартизації - діяльність DIN спрямована на усунення технічних бар'єрів у  торгівлі та створення єдиного ринку в Європі, на застосування міжнародних та європейських стандартів.
5. Сфери національної стандартизації.
Національною стандартизацією в Німеччині охоплені наступні галузі: будівництво, електротехніка, хімічні виробництва, точна механіка і оптика, фотографія та кінематографія, документація і діловодство, охорона здоров'я, атомна техніка, сільське господарство, виробництво фарб, машинобудування і суднобудування, авіація, спорт і дозвілля, годинникове , ювелірне та зуболікарське справа, водне господарство і каналізація і деякі інші. Особливе місце відводиться стандартизації в галузі забезпечення безпеки товарів і послуг, захисту навколишнього середовища та створенню основоположних стандартів.
Між інститутом і урядом укладено угоду, згідно з яким DIN зобов'язується діяти в інтересах всього суспільства і вносити внесок в усунення технічних бар'єрів у торгівлі, а також в охорону праці, захист споживачів і навколишнього середовища. Так, після прийняття Закону про безпеку технічних пристроїв (1980 р.) значне число національних стандартів, прийнятих DIN в рамках договору про співпрацю з урядом і в розвиток цього закону, стало обов'язковим як для німецьких виробників, так і імпортерів промислової продукції. Коли ж вступив в силу Закон про охорону навколишнього середовища (1980 р.), стандарти на вимоги до чистоти води, атмосфери і допустимому рівню шуму перетворилися на обов'язкові юридичні норми. Стандарти в галузі охорони здоров'я населення стали обов'язковими на підставі Закону про продукти і товари масового споживання.
Великі німецькі фірми  виділяють на стандартизацію 0,24% щорічного  валового обороту, середні - 0,17%. У той  же час з урахуванням прибутку крупних і середніх фірм від вкладень у стандартизацію ефективність стандартизації в ФРН, за підрахунками німецьких фахівців, становить від 300 до 500% на вкладений капітал.
Крім стандартизації, DIN займається питаннями сертифікації відповідності продукції. Ця сфера  діяльності інституту пов'язана  з Німецьким товариством по маркуванню продукції (DQWK), яке створене за рішенням Президії DIN і займається організацією, управлінням і наглядом за системами сертифікації продукції на відповідність вимогам стандартів DIN (або міжнародних).
У міжнародних організаціях з питань стандартизації (ІСО / МЕК) та європейських (СЕН і СЕНЕЛЕК) фахівці DIN ведуть понад чверть секретаріатів технічних комітетів. Питаннями сертифікації в цих організаціях з Німецької сторони займається Німецький рада з сертифікації (DINZERT), створений Президією DIN. В обов'язки цього органу, крім роботи в міжнародних організаціях, входить також координація діяльності по сертифікації, контролю та оцінками продукції, сертифікація систем забезпечення якості в країні. У DINZERT створено банк даних про служби сертифікації і сертифікованої продукції з метою обміну інформацією.
Діяльність DIN з інформаційного забезпечення ведеться на базі фонду  стандартів, який налічує більше 30 тис. стандартів і проектів стандартів. Щорічне видання DIN - Каталог технічних  правил, що містить інформацію про  національні стандарти, проекти стандартів, нормативних документах інших організацій, а також всі закони, що стосуються технічного законодавства. Велику роль в інформаційному забезпеченні відіграє Інформаційний центр технічних правил (DITR), який входить в міжнародну інформаційну мережу ІСОНЕТ і виконує функції інформаційного центру СОТ в Німеччині у відповідності з кодексом ГАТТ / СОТ по стандартизації.
 
Таким чином, національні  німецькі стандарти носять рекомендаційний  характер і розглядаються як «загальновизнані правила техніки». У сфері виробництва застосування стандартів вважається заходом бездоганного технічного поведінки. Обов'язковий характер національний стандарт набуває, якщо він поширюється на таку сферу, де діють федеральні законодавчі норми.
6. Структура та робочі органи DIN.
DIN складається з основної  організації і дочірніх підрозділів.
Загалом штаті інституту 750 чоловік. Членами DIN є фірми (підприємства) або інші юридичні зацікавлені особи, а також окремі фахівці, вчені, практики.
Члени DIN на зборах обирають Президію (50 осіб), куди входять президент і його заступники, голова фінансового комітету, директор інституту, а також представники: промисловості, дрібного бізнесу, торгівлі та сфери послуг, науково-дослідних інститутів, випробувальних лабораторій, служб контролю і нагляду, громадських організацій (союзів споживачів, профспілок, екологічних товариств) та урядових установ.
Робочі органи - комітети DIN, які не тільки розробляють національні  стандарти, але й забезпечують роботу німецької частини технічних комітетів на міжнародному та європейському рівнях.
У комітетах складається  близько 40 тис. позаштатних співробітників - фахівців фірм, інститутів, підприємств  та інших.
Національні німецькі стандарти  носять рекомендаційний характер і  розглядаються не як юридичні норми, а як "загальновизнані правила техніки". У сфері виробництва застосування стандартів вважається заходом бездоганного технічного поведінки. Обов'язковий характер національний стандарт набуває, якщо він поширюється на таку сферу, де діють федеральні законодавчі норми.
7. Фінансування DIN
Діяльність DIN фінансується на основі договорів із зацікавленими  сторонами - замовниками нормативних  документів. Так, наприклад, в першій половині 90-х років Союз німецьких  металургів заплатив 20 млн. марок за розробку стандартів по своїй галузі. Витратні статті бюджету на 64% покриваються доходами від видавничої діяльності, на 18% - внесками замовників. Дотації державних органів становлять 18%.
Великі німецькі фірми  виділяють на стандартизацію 0,24% щорічного валового обороту, середні - 0,17%. У той же час з урахуванням прибутку крупних і середніх фірм від вкладень у стандартизацію ефективність стандартизації в ФРН, за підрахунками німецьких фахівців, становить від 300 до 500% на вкладений капітал.
Інститут зацікавлений в оптимізації витрат на стандартизацію, вважаючи існуючу структуру витрат дещо завищеною,%:
ПОШУК стандартів у фондах нормативних документів - 29
НАУКОВІ дослідження по стандартизації - 23
ОФОРМЛЕННЯ та видання стандарту - 19
ПРАКТИЧНЕ застосування стандарту, а також інші витрати - 19
Шляхи оптимізації пов'язані  з необхідністю наближення інформації, що міститься в стандартах, до потенційних  споживачів, актуалізацією фонду  фірмових стандартів, недопущенням невідповідності  стандартів існуючому рівню знань, пріоритетом національних стандартів DIN перед іншими категоріями нормативних документів.
Крім стандартизації, DIN займається питаннями сертифікації відповідності  продукції. Ця сфера діяльності інституту  пов'язана з Німецьким товариством  по маркуванню продукції (DQWK), яке створене за рішенням Президії DIN і займається організацією, управлінням і наглядом за системами сертифікації продукції на відповідність вимогам стандартів DIN (або міжнародних).
Комітети DIN, які розробляють стандарти, одночасно є і комітетами з сертифікації. В їх роботі беруть участь представники організацій, зацікавлених в сертифікації. Засідання скликаються по мірі необхідності і носять закритий характер, а прийняті документи не підлягають опублікуванню до прийняття спеціального рішення, доступ до них мають тільки учасники засідання.
Питаннями сертифікації в цих організаціях з Німецької сторони займається Німецький рада з сертифікації (DINZERT), створений Президією DIN. В обов'язки цього органу, крім роботи в міжнародних організаціях, входить також координація діяльності по сертифікації, контролю та оцінками продукції, сертифікація систем забезпечення якості в країні. У DINZERT створено банк даних про служби сертифікації і сертифікованої продукції з метою обміну інформацією в рамках ЄЕК ООН, СОТ та ЄС.
8. Діяльність DIN з інформаційного забезпечення ведеться на базі фонду стандартів, який налічує більше 30 тис. стандартів і проектів стандартів.
Щорічне видання DIN - Каталог  технічних правил, що містить інформацію про національні стандарти, проекти стандартів, нормативних документах інших організацій, а також всі закони, що стосуються технічного законодавства.
Велику роль в інформаційному забезпеченні відіграє Інформаційний центр технічних  правил (DITR), який входить в інформаційну міжнародну мережу ІСОНЕТ і виконує функції інформаційного центру СОТ в Німеччині у відповідності з кодексом ГАТТ / СОТ по стандартизації. Німецькі фірми активно користуються послугами центру, закуповуючи інформацію про стандарти для поповнення фірмових банків даних.
Розвивається співробітництво DIN з  Держстандартом України. Кілька років працює спільне підприємство DIN, Держстандарту України і Союзу технічного нагляду Берлін-Бранденбург - "Товариство з сертифікації в Європі" (GZE). Завдання цього підприємства - сприяння експорту західно-європейської продукції в Росію і Україну, для чого виконується досить велика кількість робіт, перш за все сертифікація товарів і послуг. Вона здійснюється як обов'язкова (на відповідність вимогам національних стандартів цих країн по охороні навколишнього середовища, життя, здоров'я і майна споживачів), а також - як добровільна (незалежно від обов'язкових вимог стандартів).
Друге завдання підприємства GZE пов'язане з інформаційною функцією: пошук стандартів, діючих у приймаючих країнах, щоб виявити їхні вимоги по сертифікації і технічні вимоги до якості товарів. GZE також інформує виробників і торгові організації про обов'язкові вимоги до продукції.
За період роботи GZE видало сертифікати відповідності на наступні товари: продукти харчування, спиртні напої, аудіовізуальну апаратуру, персональні комп'ютери, інформаційну техніку, медичну апаратуру, побутові електроприлади, світильники, фарфорові вироби, одяг, взуття, косметику, побутову хімію та ін З GZE уклали довгострокові угоди про сертифікацію близько 350 компаній, в основному німецькі, але також і фірми Швейцарії, Угорщини, Південної Кореї, Японії, Гонконгу та ін GZE спільно з німецьким Федеральним центром по зовнішньоторговельної інформації при Міністерстві економіки регулярно представляє своїм клієнтам інформацію про всі зміни в законодавстві Росії та України з питання сертифікації і вимог до імпортованих товарів, а також надає їм перелік товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації. GZE співпрацює з Фінляндської асоціацією зі стандартизації, зі словенською фірмою "інспектора", з Угорською інспекцією в області ветеринарії та харчових продуктів та ін, GZE на основі ліцензійних договорів передає цим організаціям повноваження щодо сертифікації товарів, які з цих країн експортуються в Росію і Україну.
 
9. Процес розробки  стандартів DIN
Будь-яка організація  може зробити замовлення на розробку стандарту. У процесі роботи над новим стандартом задіяні як виробничий, так і споживчий сектори, торгові організації, наукові інститути, державні органи, а також контролюючі інститути. Всі ці структури направляють своїх експертів у численні технічні комітети DIN, які в свою чергу утворюють понад 70 нормативних комітетів, розділених по галузях. Співробітники DIN координують процес розробки та здійснюють менеджмент проекту.
У процесі розробки стандарту  експерти ставлять перед собою за мету досягнення єдиної точки зору по всіх позиціях, беручи при цьому до уваги технічні та економічні вимоги. Потім розроблений проект стандарту надається для відкритого обговорення. І тільки після остаточного обговорення та погодження по всіх позиціях стандарт може бути затверджений і опублікований.
Зважаючи на стрімкий розвиток сучасної техніки і технології процес розробки стандартів також вимагає  постійної модернізації. У певних областях, таких як інформаційні технології, повністю узгоджені стандарти потрібні далеко не завжди. У даній сфері  вирішення тих чи інших проблем виробляється часто обмеженим колом зацікавлених компаній. У зв'язку з цим DIN почав займатися розробкою не тільки документації, що має статус стандарту, але й інших документів - так званих загальнодоступних специфікацій. Цей вид діяльності практикується і на міжнародному рівні.
 
10. Стандарти комітетів
 
Технічні роботи стандартизації DIN розділені на більш ніж 70 комітетів зі стандартизації. які в свою чергу згруповані окремі робочі комітети. Для конкретної задачі стандартизації відповідає тільки один комітет зі стандартів, який також виконує ці завдання також європейських та міжнародних.
Назви комітетів із стандартів :
NA 001 Комітет зі стандартів  акустика, контроль шуму та вібрації Engineering (NALS) в DIN і VDI
NA 002 Комітет зі стандартів лакофарбових матеріалів і покриттів (NAB)
NA 003 Клапани комітет  по стандартам (НАА)
NA 005 Будівельні норми  комітет (NABau)
NA 008 Гірський комітет  по стандартам (Фаберже)
NA 009 Комітет зі стандартів  бібліотеки та документації (NABD)
NA 012 хімічне комітет по стандартам (ФНКА)
NA 014 стоматологічних  комітет по стандартам (NADENT)
NA 016 Комітет зі стандартів  системах під тиском газу (LPG)
NA 017 Стандарти печаткою  Комітету та відтворення технології (NDR)
NA 020 Комітет зі стандартів  заліза, листового металу та готових металевих виробів (NAEBM)
NA 021 Металургійний комітет  по стандартам (FES)
NA 022 DKE німецької комісії  електротехніки, електроніки та  інформаційних технологій DIN VDE і
NA 023 Ергономіка комітет  по стандартам (NAErg)
NA 025 Комітет зі стандартів Color (FNF)
NA 026 Комітет зі стандартів  джерела, штампування і деталі  з листового металу (нафс)
NA 027 оптики і точної  механіки комітет по стандартам (NAFuO)
NA 031 Комітет з нормами  пожежної (Fire Protection)
NA 032 Gas Technology комітет по стандартам (нагі)
NA 036 Ливарне справу  комітетом по стандартам (GINA)
NA 040 Комітет зі стандартів  Опалення, і кухонне обладнання (FNH)
NA 041 Стандарти опалення  комітету та систем кондиціювання  повітря (NHRS)
NA 042 деревообробної та меблевої комітет по стандартам (NHM)
NA 043 Комітет зі стандартів  інформаційних технологій і додатків (NIA)
NA 044 холодильної техніки  комітетом по стандартам (FNKa)
NA 045 Rubber Technology комітет  по стандартам (FAKAU)
 Н. А. Комітет  з нормами 051 муніципальних послуг (NKT)
NA 052 Стандарти Комітету  з автомобільної техніки (NAAutomobil)
NA 053 Стандарти швидкої  допомоги комітету та лікарні  (шпик)
NA 054 Пластмаси комітет  по стандартам (ФНК)
NA 055 Комітет зі стандартів  лабораторного обладнання та лабораторної бази (ФНЛА)
NA 057 Продовольча і  сільськогосподарська продукція  комітет по стандартам (БАЖ)
NA 058 Lighting Technology комітет  по стандартам (НОС)
NA 060 Інженерне Комітету  по стандартах (NAM)
NA 062 випробувань матеріалів  Комітету з стандартам (NMP)
NA 063 медичних стандартів  комітет (названий)
NA 066 Комітет зі стандартів  кольорових металів (FNNE)
NA 067 Комітет зі стандартів  Кріплення (FMV)
NA 074 Комітет зі стандартів  Папір, картон і целюлоза (ННА)
NA 075 Засоби індивідуального  захисту Комітет зі стандартів (NPS)
NA 078 Комітет зі стандартів  пігментів і наповнювачів (НПФ)
NA 080 радіології Комітету  по стандартах (NAR)
NA 082 Стандарти трубопроводів  комітету та котелень (нарди)
NA 085 Комітет зі стандартів  сталеві ланцюги (NRK)
NA 087 стандартів інфраструктури  комітету та залізничних транспортних  засобів (FSF)
NA 092 Комітет зі стандартів  зварювального суспільства (NAS)
NA 095 Комітет по нормам  безпеки принципах (NASG)
NA 099 Комітет зі стандартів  сталевого дроту і виробів  із сталевого дроту (NAD)
NA 104 танків Установки  комітет по стандартам (NATank)
NA 105 термінологічних  стандартів комітету (NAT)
NA 106 Текстильні матеріали  та текстильні машини комітет  по стандартам (текстильні Standard)
NA 109 Комітет зі стандартів  нафти і природного газу (ПЄГ)
NA 112 Комітет зі стандартів  для спорту й відпочинку (NASport)
NA 115 Упаковка комітет  по стандартам (NAVp)
NA 118 Комітет зі стандартів  простих і роликових підшипників  (NAWGL)
NA 119 Вода комітет по  стандартам (NAW)
NA 121 Комітет зі стандартів інструментів і затискних пристроїв (FWS)
NA 122 Комітет зі стандартів  машин (NWM)
NA 128 Нерухомість комітет  по стандартам (NSM)
NA 131 Комітет зі стандартів Aerospace (NL)
NA 134 Комісії з попередження  забруднення повітря в VDI і DIN - Комітет зі стандартів KRdL
NA 145 Технологія матеріалів  Комітету з стандартам (СЗТ)
NA 147 Комітет зі стандартів  менеджменту якості, статистики  та сертифікації (NQSZ)
NA 149 Комітет зі стандартів  подія технології, зображень і  фільмів (NVBF)
NA 152 Технічний комітет по стандартам принципи (NATG)
NA 159 Послуги комітет  по стандартам (NADL)
NA 172 Комітет зі стандартів  принципів охорони навколишнього  середовища (NAGUS)
NA 173 Комітет зі стандартів  основи стандартизації (NAGLN)
NA 132 суднобудування і морської техніки (NSMT)
NA 140 Електричні технічні  стандарти (NE)
 
11. DIN є надійним партнером для:
Бізнесу.
DIN є партнером для  всіх підприємств і установ  в Німеччині в питаннях стандартизації. Всім компаніям DIN надає доступ до роботи по стандартизації на європейському та міжнародному рівнях в організації CEN, CENELEC, ETSI, ISO і IEC.
Малих та середніх підприємств (МСП)
Стандартизація є питання  управління. Просто експортно-орієнтовані, середні компанії виграють від стандартизації для закріплення в своєї корпоративної стратегії. Хто бере участь у стандартизації може отримати конкурентну перевагу і тим самим забезпечити конкурентну перемогу.
 
Досліджень і розробок.
 
Стандартизація на ранніх стадіях розвитку технології, служить  каталізатором і профілактикою поганих інвестицій. DIN, Німецький інститут по стандартизації, в якості партнера в дослідження і розробки надає для цього допомогу і поради.
 
Німецької економіки.
Стандартизація сприяє обміну товарами і послугами та запобіганню виникнення технічних бар'єрів у торгівлі. Переваги стандартизації для німецької економіки становить близько 16 млрд. євро на рік.
 
DIN у світі
 
 
DIN, Німецький інститут  по стандартизації, є воротами  в глобальну стандартизацію. Метою  стандартизації в DIN у всьому  світі є розробки загальних стандартів. Вони забезпечують зниження технічних бар'єрів у торгівлі та сприяння експорту німецької економіки. DIN представляє національні інтереси в Європі і у всьому світі. Тільки працюючи в DIN, німецькі фахівці одержують доступ до прийняття рішень в наведеному вище національних органів зі стандартизації.
 
12. Співробітництво України та Німеччини в стандартизації та сертифікації продукції.
Економічні зв'язки України та Німеччини завжди були і залишаються важливим чинником розвитку національних економік цих двох країн. На сучасному етапі розвитку економіки, а тим більше після вступу України до СОТ (Світова організація торгівлі), українські  підприємства все частіше потрапляють в поле зору зарубіжних, зокрема німецьких, замовників, що, в свою чергу, сприяє зростанню обсягів виробництва, збільшення експорту , і в цілому поліпшення економічної ситуації всередині країни. Одним з ключових аспектів у будь-якому виробництві є стандарти і інша нормативна документація, необхідна для виготовлення будь-якої продукції. І якщо питання про те, де взяти українські  стандарти, ще якось можна вирішити, то дістати німецький стандарт (стандарт DIN), та ще й грамотно переведений на потрібний вам мову, становить серйозну проблему.
Аналіз запитів в  пошукових машинах показав, що найбільш затребуваними є стандарти DIN 9, DIN 84, DIN 85, DIN 125, DIN 338, DIN 431, DIN 433, DIN 439, DIN 471, DIN 553, DIN 603, DIN 741, DIN 912 , DIN 913, DIN 914, DIN 929, DIN 931, DIN 933, DIN 934, DIN 985, DIN 1025, DIN 2448, DIN 7504, DIN 7981, DIN 7985, DIN 7991.
Одним з найбільших постачальників німецької нормативної документації в Україну і країни СНД є компанія Нормдокс, яка тісно співпрацює як з Німецьким інститутом з стандартизації, так і з іншими німецькими професійними спілками та об'єднаннями, які розробляють стандарти (DVGW, VDMA, DVS і т.д.). Маючи великий досвід у сфері роботи з нормативно-технічною документацією, Нормдокс також може запропонувати додаткову довідкову літературу на різну тематику (метали, електромонтаж, будівельні матеріали і т.д.), тематичні збірники стандартів, орієнтовані на окремі галузі виробництва, електронні бази даних стандартів .
Однією з ключових проблем, що виникають при придбанні  стандарту DIN - його правильний переклад з німецької. Будь нормативна документація - це, перш за все, технічний текст, а відповідно і технічний переклад, що вимагає особливої ??акуратності й уваги. Найменші неточності і тим більше помилки тут неприпустимі. Тому при виборі послуг з перекладу нормативних документів слід звертати особливу увагу на досвід роботи перекладача з подібними видами документів. Так як через наявність специфічної лексики крім володіння німецькою мовою необхідні досить об'ємні термінологічні бази даних, що дозволяють зберігати єдність термінології протягом усього процесу перекладу. Крім того варто врахувати і те, що переклад стандарту проходить декілька рівнів, найважливішим з яких є його остаточна коректування. Поділ процесу на безпосередньо переклад і коригування дозволяє замовнику отримати в результаті правильно перекладений документ, робота з яким надалі не викличе ніяких труднощів. Так як компанія Нормдокс вже давно працює зі стандартами, в її штаті є висококваліфіковані та досвідчені перекладачі, що спеціалізуються на різних галузях діяльності підприємств.
Внаслідок стрімкого  розвитку техніки і технології, а  також у зв'язку з поступовим виходом  процесу розробки стандартів на міжнародний  рівень (стандарти DIN EN, DIN ISO, DIN EN ISO, DIN IEC), багато німецькі стандарти DIN скасовуються, замінюються іншими, а також розробляються нові стандарти . Тому питання актуалізації (поновлення) бази нормативних документів теж важливий.
І нарешті, набуваючи  будь-який нормативний документ DIN стандарти, директиви тощо) необхідно пам'ятати, що він захищений законом про авторські права, і незаконне копіювання його і поширення може викликати ряд адміністративних труднощів, пов'язаних зі сплатою штрафів і т.д. Тому слід суворо стежити за тим, щоб у разі перевірки підприємство могло підтвердити легітимність
Висновок
 
  В результаті виконаної роботи можна зробити наступні висновки.
Стандартизація є частиною німецької  культури, роботою, яка робиться суспільством, і для суспільства. Тільки в одній  Німеччині в стандартизації активно  беруть участь близько 26000 експертів, допомагаючи побудувати основу для майбутніх технологій і соціального прогресу. Стандарти відкривають двері, щоб технології і інновації могли б закріпитися на ринку, і тому вони дуже цінні тим, що допомагають бізнесу зберігати конкурентоспроможність і стійкість.
У наш час більше, ніж будь-коли, успішне та безперервне позиціонування продукції і послуг на ринку вже  увазі, що вони заслужено завоювали  довіру клієнтів, замовників і кінцевих користувачів. Стандартизація вносить  в це великий внесок, з самого початку залучаючи всі зацікавлені і зачіпають сторони в роботу над стандартами.
Як модель самоврядування в промисловості, стандартизація працює за принципом, якого  так часто не вистачає сьогодні в  інших областях: за принципом додатковості. Це заохочує людину не відвертатися від діяльності, у розвитку якої він може зіграти роль. Німецька стратегія стандартизації демонструє нашу готовність прийняти на себе цю відповідальність. Однією з найбільших проблем сучасного об'єднується світу є заохочення інтеграції та в той же час збереження культурної ідентичності всіх залучених в процес. Стандарти відіграють у цьому важливу роль, беручи до уваги вимоги, побажання й очікування представників різних культур і даючи їм мову, який всі вони розуміють.
Вже зараз ми бачимо позитивні результати такого підходу в Європі, де гармонізовані стандарти роблять багато для спрощення взаємодій та угод у бізнесі. Таким чином, стандартизація відіграє центральну роль
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.