Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Розлучення: їх причини та соцальн наслдки

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 11.06.13. Сдан: 2013. Страниц: 18. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


 
Міністерство освіти і  науки, молоді та спорту України
Харківський національний університет  ім. В.Н.Каразіна
Соціологічний факультет
 
 
 
 
Курсова работа
З курсу: “Соціологія ”
На тему: “Розлучення: їх причини та соціальні наслідки”
 
 
 
Виконала:
Студентка 2-го курсу
Групи СЦ-24
Шеремет Марина
 
Перевірив:
Кандидат соціологічних наук Хижняк Володимир Олександрович
 
 
Харків 
2013
Вступ…………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Розлучення як складний процес
   Розлучення в історичному контексті   …………………………6
   Розлучення як соціальне явище…………………………………8
   Мотиви та фактори розлучення  ………………………………10
   Етапи розлучення …………………………..…………………..11
Розділ 2. Причини розлучення
2.1.   Зрада як наслідок відношення до шлюбу …………………….12
   Зміна ролі жінки в шлюбі………………………………………13
   Роз’єднання як причина розлучення  …………………………14
   Сімейне неблагополуччя як наслідок сімейної девіації ……..15
   Економічні причини розлучення………………………………16
   Суб’єктивні причини розлучення   ……………………………17
Розділ 3. Соціальні наслідки розлучення
3.1.   Наслідки розлучень для подружжя та дітей …………………18
3.2.   Наслідки для суспільства………………………………………20
Висновки  …………………………………………………………….22
Список використаної літератури………………………………….23
 
 
 
 
 
 
Вступ
«Єдиний шлях припинити розлучення – це припинити шлюби»
Семюель Роджерс.
 
Шлюб - історично обумовлена??, санкціонована і регульована  суспільством форма відносин між  жінкою та чоловіком, що встановлює їх права і обов'язки по відношенню один до одного і до дітей.[1]
Люди, які вступають в  шлюб, як правило, створюють сім'ю, яка  є практично найголовнішим соціальним інститутом. Більше того, становище сім'ї в суспільстві -  це прямий показник рівня його розвитку. Особливістю соціологічного підходу до дослідження сім'ї є те, що сім'я розглядається як посередник між особистістю та суспільством. Сім'я мотивує особистість досягати певного становища в суспільстві, стимулює бажання завоювати авторитет у різних сферах життя, а також підвищити рівень свого матеріального благополуччя.
Розлучення - формальне припинення (розірвання) дійсного шлюбу між живими членами подружжям. Розлучення варто відрізняти від визнання шлюбу недійсним у судовому порядку і припинення шлюбу через смерть одного з подружжя.
Актуальність  теми роботи пов'язана зі змінами, що відбуваються протягом ХХ-ХХІ-го століть у найінтимніших сферах людської життєдіяльності -    сімейної та репродуктивної.  Зміни інституту сім'ї пов'язані з такими явищами як зростання відсотка розлучень, зменшення кількості зареєстрованих шлюбів, і, як наслідок, зниження народжуваності, що веде до зменшення розміру сім'ї. Хоча відносини між людьми в шлюбі особисті і суто індивідуальні, але разом з тим вони мають і суспільне значення. У цих відносинах криється майбутнє держави, що має представляти особливий інтерес і служити предметом піклування з боку держави та суспільства.
Можна з упевненістю сказати, що суспільство і держава зацікавлені  в тому, щоб розлучень було менше, а сімейно-шлюбні відносини розвивалися  нормально і удосконалювалися. Розлучення, в будь-якому випадку, свідчить про  неміцність і руйнування сімейних зв'язків  і тому об'єктивно не може розглядатися як позитивне явище.
Сьогодні в Україні, як і в цілому світі, тема розлучення стає дуже актуальною, це пов'язано  з різними змінами, що відбуваються в суспільстві: індустріалізація, глобалізація і т.д. На 2009 рік в нашій державі  на два укладених шлюбу один закінчувався розлученням (приблизно 55% - середній коефіцієнт розлучень), у світі ситуація не на багато краще, що підтверджується наступними числами. За даними «Європейського соціологічного дослідження» 2005-2007-2009 на питання «Ваш сімейний стан?» респонденти відповіли, що розлучені в: Швеції – 11.5, Латвії – 11.7, Ізраїлі – 9.5 Англії – 8.5, Туреччині – 0.4, Румунії – 2.8.[2]
Не так страшні цифри, як те що під ними криється. Дослідники і професіонали в галузі соціології сім'ї повинні більше уваги приділяти  такому явищу як розлучення, адже це практично завершення виконання  всіх соціальних функцій, виконуваних  родиною. Тому розлучення є тією областю  дослідження, яка може мати фатальні наслідки і охоплювати всіх членів суспільства.
Об'єктом моєї роботи є сам процес розлучення, як складного явища.
Так як розлучення здійснюється з якоїсь причини, то предметом мого дослідження будуть причини розлучення, а також соціальні наслідки, які в результаті відбуваються.
Метою моєї роботи є вивчити сам процес розлучення, виявити його причини та соціальні наслідки.
Завдання:
• Розглянути соціологію сім'ї як самостійну галузь соціологічного знання.
• Виділити основні  тенденції появи такого явища  як розлучення.
• Простежити, які  основні  соціальні наслідки розлучення виділяють дослідники, що  займаються вирішенням даної проблеми.
• Знайти можливі  причини, що пояснюють виникнення й розвиток розлучень1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розділ 1. Розлучення як складний процес
   Розлучення в історичному контексті
У традиційному суспільстві  розлучення було рідкісним явищем. Тільки смерть одного з подружжя дозволяє другому вступити в новий шлюб. Сьогодні різко зросло число розлучень і наблизилося до половини всіх укладених шлюбів.
Розлучення являє собою  юридичне визнання того, що шлюб перестав існувати. Хоча історично причини  і мотиви розлучення не зазнали якісних  змін, змінилася процедура його оформлення. Юридично визнаними приводами розлучення в США виступають безсердечність і жорстоке поводження, залишення сім'ї  одного з партнерів подружжя , зрада (адюльтер). У різні епохи на перший план по частоті поширення виходила то одна, то інша причина. У 1890 р. в США найпоширенішою причиною було полишення сім'ї (39,9%). Роль адюльтеру як приводу для розлучення знизилася з 26,4% у 1867 р. до 18% в 1890 р., а роль жорсткого поводження збільшилася з 12,4 до 18,3% . З часом роль жорстокості як приводу для розлучення зростала, а адюльтеру і полишення родини падала.
Зовсім недавно, на початку ХХ ст., розірвання шлюбу було явищем рідкісним, сьогодні воно стало масовим. Зростання коефіцієнта розлучуваності спостерігається практично у всіх країнах - бідних і багатих, західних і східних, північних і південних.
США й Росія займають відповідно перше і друге місце в світі  за рівнем розлучуваності, істотно  випереджаючи інші індустріальні країни. У Росії цей процес був, підхвачений зміною в 1965 р. шлюбно-сімейного законодавства, істотно спростили процедуру розлучення.
В останні десятиліття  законодавство більшості західноєвропейських  країн йшло по шляху спрощення шлюборозлучних процедур. Навіть у країнах з сильними католицькими традиціями (Іспанія, Італія і т. д.) отримати розлучення сьогодні незрівнянно легше, ніж, скажімо, років 20 тому.
З цієї чи з інших причин число розлучень в Західній Європі стрімко зростає. Так, у Франції в 2000 р. прогнозується розлучення кожного третього шлюбу.
Подібні перспективи змушують законодавців приймати контрзаходи, враховуючи в першу чергу інтереси дітей. Наприклад, у Швеції для отримання розлучення, подружжя повинно довести своє як мінімум шестимісячне роздільне проживання. [3]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Розлучення  як соціальне явище
Можна з упевненістю сказати, що суспільство і держава зацікавлені  в тому, щоб розлучень було менше, а сімейно-шлюбні відносини розвивалися  нормально і удосконалювалися. Розлучення в будь-якому випадку свідчить про неміцність і руйнування сімейних зв'язків і тому об'єктивно не може розглядатися як явище позитивне.
Суспільство зацікавлене  в стабільності сімейних відносин, так як це забезпечує здорові взаємини подружжя, сприятливо позначається на вихованні дітей, полегшує вирішення цілої низки соціальних проблем (житло, соціальне забезпечення, працевлаштування і т. д.). Отже, у найзагальнішому вигляді держава і суспільство не можуть не бачити в розлученні свідчення неблагополуччя в сфері сімейних відносин. З цієї точки зору розлучення є соціальним злом.
Разом з тим на розлучення слід дивитися і з інших позицій. Стосовно до кожного конкретного шлюбу питання про небажаність або бажаності розлучення не може вирішуватися однозначно. В окремих випадках розлучення не тільки не є соціальним злом, він, навпаки, необхідний.
Держава, звичайно, зацікавлена у зміцненні сім'ї, і це не випадково: сім'я являє собою первинний осередок суспільства. Ступінь матеріального благополуччя сім'ї, її духовне і моральне здоров'я багато в чому визначають образ людини, його суспільну і трудову активність. Сім'я має вирішальний вплив на підростаюче покоління. Можна сказати, що успіхи і труднощі, які переживає сім'я, не тільки визначаються соціально-економічними умовами розвитку суспільства, але і в свою чергу впливає на суспільство в цілому.
Таким чином, зміцнення здорової, високоморальної сім'ї, заснованої на почуттях любові, поваги і дружби всіх її членів, є найважливішим суспільним завданням. Більша частина наших сімей відповідає цим вимогам. Було б, однак, лицемірством заперечувати той факт, що є ще чимало людей, поведінка яких у сім'ї та побуті далека від тих високих вимог, які пред'являє до цієї поведінки суспільство. Пережитки минулого в суспільній свідомості найбільш живучі саме в сфері сімейних відносин, які в силу свого особистого і порівняно замкнутого характеру менше інших відносин піддаються громадському контролю. Але справа не тільки в пережитках. Шлюб укладається добровільно, і в основі його лежить особиста схильність подружжя. Навіть при самому бездоганному поводженні подружжя ця схильність (любов, повага, духовна близькість) може зазнати серйозних змін під впливом як об'єктивних, так і суб'єктивних причин.
Все це обумовлює постановку такого питання: зацікавлене суспільство  в збереженні шлюбу і сім'ї в будь-якому випадку, у що б то не стало? Мабуть, ні. Не випадково і закон вказує на те, що правове регулювання шлюбно-сімейних відносин має собі за мету зміцнення сім'ї, заснованої на принципах комуністичної моралі. Якщо взаємини в родині суперечать цим принципам, якщо сім'я фактично розпалася, немає ніяких підстав, до того, щоб штучно підтримувати її існування. [4]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Мотиви та фактори розлучення 
Мотиви розлучення - це суб'єктивні  причини, названі людими, які самі розлучаються або експертами. Мотиви відображають тільки ті почуття, які переживали подружжя на період розлучення, а не реальні проблеми, які привели до нього. [3]
Важливою умовою дослідження є принцип нетотожності мотивів розлучення з його причинами. Найчастіше виділяються наступні мотиви розлучень: відсутність спільних поглядів та інтересів (у тому числі і релігійні розбіжності), невідповідність (несумісність) характерів, порушення подружньої вірності, відсутність або втрата відчуття любові, любов до іншого, легковажне ставлення до подружніх обов'язків, погані відносини з батьками (втручання батьків та інших родичів), пияцтво (алкоголізм) чоловіка, відсутність нормальних житлових умов, статева незадоволеність.
Під мотивом розлучення розуміється обгрунтування рішення про те, що потреби в шлюбі не можуть бути задоволені в даному шлюбному союзі.
При вивченні розлучень розглядають  такі чотири групи факторів (У. Гуд):
  Ймовірність зв'язку між соціальним походженням людини та її ставленням до розлучення. Як відомо, міське населення розлучається частіше, ніж жителі сільської місцевості.
  Різні типи соціального тиску на індивіда у зв'язку з розлученням. Наприклад, несхвалення шлюбу чи розлучення родичами або значимими для нього особами.
  Спосіб вибору шлюбних партнерів. Легкість або трудність подружнього пристосування між людьми різного соціального походження. [5]
 
 
 
 
 
 
   Етапи розлучень
Людям, які вирішили розлучитися, доведеться перенести значні зміни  у своєму способі життя і світогляді. Пол Боеннен розрізняє шість етапів розлучення, що взаємно перекриваються. Всі вони викликають труднощі і тертя, впливають на самих учасників розлучення, на їхніх дітей, родичів і знайомих:
  Емоційне розлучення, що виражає саму суть руйнування шлюбу – наростання напруги між партнерами, звичайно веде до розриву.
  Легальне розлучення, що включає необхідні підстави для закінчення шлюбу.
  Економічне розлучення, пов'язане з розділом майна і власності.
  Сів-батьківське розлучення, що включає питання, пов'язані з опікою над дітьми та правом їх відвідувати.
  Комунікативне розлучення, пов'язане зі зміною дружніх і інших соціальних зв'язків, що очікує розведених.
  Психологічне розлучення, коли індивід остаточно руйнує узи емоційної залежності і виявляється перед особою необхідність самостійного життя. [6]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розділ 2. Причини розлучення
2.1 Зрада як наслідок відношення до шлюбу
Сім'я стає все більш «крихкою». За даними російських досліджень уявлення про шлюб серед подружжя змінюються, в напрямку все більш виразного дістанціровання від традиційного бачення шлюбу та сім'ї як «долі» і все більш явного прийняття уявлень про сім'ю як «проекту». За даними Т.Гурко, з твердженням «шлюб - це стосунки на все життя, він не повинен бути розірваний за винятком крайніх обставин» у 1991 р. погодилося 83% жінок і 81% чоловіків, а в 2006 р. тільки 46% і 56 % відповідно. Зникає «подвійна мораль» - в 1991 р. більше 90% подружжя вважали, що «зрада дружини - достатня причина для розлучення», і тільки 50% дружин і 60% чоловіків - «зрада чоловіка». У 2006 р. приблизно половина і чоловіків, і жінок вважають, зрада і чоловіка і дружини достатня причина для розлучення. Той факт, що молоде подружжя в половині випадків не вважають наявність зведеного батька проблемою для дитини, побічно свідчить про прийняття зведених сімей. [7]
Виходячи з робіт вітчизняних  психологів, Т.М. Заславської і В.А. Гришина, можна знайти сім  мотивів, які штовхають партнера на зраду:
а) Нове коханя – характерне для шлюбів, які укладені поспішно, з раціональних міркувань;
б) Відплата – зрада виконує роль помсти партнеру за який небудь вчинок, в т.ч. і зраду;
в) Спаплюжене кохання - відсутність взаємності з боку партнера, пошук любові в іншому партнері;
г) Пошук нового любовного переживання;
д) Заповнення - за допомогою невірності відбувається заповнення сексуальних потреб або потреби в коханні;
е) Тотальний розпад сім'ї - коли зрада є вже наслідком нових відносин, тоді як попередні вже нежиттєздатні;
ж) Випадковий зв'язок - секс у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, викликаний наполегливістю партнера. [5]
 
2.2. Зміна ролі жінки в шлюбі
Суспільство по-різному визначає сімейні ролі. Закон зобов'язує чоловіка матеріально утримувати дружину і дітей, але дружина не зобов'язана утримувати чоловіка. Тому перший в обов'язковому порядку повинен мати роботу, за яку він отримує кошти і наповнює ними сімейний бюджет. Для дружини працевлаштування є питанням вільного вибору в тому випадку, якщо сім'я живе щасливо. Біологічна і соціальна еволюція закріпила за чоловіком і жінкою різні типи поділу праці: чоловік полював поза домом, а жінка працювала по дому, де їй було легше виховувати і доглядати за дітьми.
Зміна старих ролей і поява  нових викликає напругу і протиріччя в рольовому наборі чоловіка і  дружини. По-перше, саме по собі конфліктно поєднання ролі матері і працівника, працівника і домогосподарки, оскільки це не взаємодоповнюючі, а конкурентні позиції. По-друге, конфлікт виникає між ролями чоловіка-працівника і чоловіка-голови сімейства, якщо у жінки з'являється роль працівника. Робота поза домом приносить не тільки додаткові гроші в сімейний бюджет, але і визначає самостійність жінки. Чоловік перестає бути спочатку єдиним, а потім головним годувальником, а разом з цим втрачає перевагу і лідерство в родині.
Соціологи говорять не про дві, а про три основні ролі, які доводиться виконувати жінці: подружню, материнську, професійну. Багато жінок вибирають саме останню роль. Сьогодні жінки заробляють не гірше чоловіків і можуть самі утримувати сім'ю. При нестачі часу на перші дві ролі виникають конфлікти між подружжям, в результаті яких пари розлучаються. [9]
 
 
 
 
2.3. Роз’єднання як причина розлучення 
Сьогодні світ настільки мобільний, що в причину багатьох життєвих обставин подружжя вимушене тривалий час жити окремо.
Поняття "роз'єднання" означає перехід від тривалих спільних інтимних відносин до життя  поодинці. Виявлено, що у багатьох випадках періоду фізичного розставання  передує соціальне роз'єднання, коли, принаймні, в одного з партнерів  з'являється новий життєвий стиль, його починають цікавити інші заняття, з'являються нові друзі, до яких інший  не має ніякого відношення. Це спричиняє появу секретів один від одного, особливо, коли мова йде про любовні стосунки.
Один індивід - ініціатор, який менш задоволений існуючими  відносинами, ніж інший, і створює  незалежну від шлюбу "територію". Перед цим ініціатор деякий час  безуспішно намагається змінити  свого партнера, добитися взаєморозуміння, розвинути спільні інтереси і  так далі. Настає момент, коли ініціатор  розуміє, що спроба провалилася, відносини остаточно зруйновані. З цього часу він або вона опиняються у владі заперечення будь-яких відносин з партнером. Цей процес протилежний "закоханості" на початку відносин, коли індивід фокусувався на привабливих сторонах іншого, ігноруючи те, що могло бути менш прийнятно.
Ініціатори, які серйозно допускають розрив, зазвичай широко обговорюють свої проблеми з іншими людьми, "обмінюючись думками". Так, вони порівнюють плюси і мінуси розриву. Виживу я без підтримки? Як відреагують друзі і батьки? Чи постраждають діти? Чи буде у мене благополучно з фінансами? Обміркувавши проблеми, деякі ще раз роблять спробу змусити працювати старі відносини. Для тих, хто твердо вирішив розлучитися, обговорення та обдумування полегшують розрив, створюючи впевненість у тому, що робиться це правильно. Більшість ініціаторів переконується, що відповідальність за своє майбутнє - більш важлива річ, ніж зобов'язання перед колишнім партнером.
Зрозуміло, що роз'єднання  не завжди ініціюється лише одним  партнером. Інша сторона також може вирішити, що відносини врятувати не можна. Іноді відбувається зміна ролей. Той, хто раніше хотів врятувати відносини, тепер прагне покласти їм кінець, в той час як недавній ініціатор хотів би продовжити відносини. [6]
2.4. Сімейне неблагополуччя як наслідок сімейної девіації
Сімейна девіація - це зловживання  алкоголем і наркотиками, сімейне  насильство і т.д., в наслідок чого відбувається падіння сімейного  благополуччя.
Основний вид сімейної девіації, який тісно пов'язаний з  сім'єю і якому велику увагу приділяють дослідники, це алкоголізм.
Алкоголізм - це хвороблива пристрасть до алкоголю, що веде до втрати фізичного здоров'я, соціальних і духовних якостей. В результаті хронічного вживання алкоголю відбувається зниження морального та інтелектуального рівня. А значить, змінюється і соціальне оточення залежного від алкоголю. Сім'я замінюється новим оточенням з алкогольними інтересами. Провідним мотивом поведінки стає пошук дози спиртного. Під впливом цього мотиву питущий здатний на приниження, розорення власної сім'ї. За даними соціологічних досліджень, в результаті пияцтва одного з подружжя сім'я втрачає від 50 до 70% сімейного бюджету. Алкоголізм порушує статеві функції, змінює особистість людини і його поведінку. В результаті слабшає потяг подружжя один до одного. Алкоголь призводить до агресивності, насильства і розгальмування низинних інстинктів.
Алкоголь згубно впливає  на людину, але не меншу шкоду  від залежності отримує і родина хворого. У всіх членів сім'ї (включаючи питущого) спостерігаються схожі симптоми, які є проявом співзалежності: агресія, душевний біль, почуття провини і сорому, депресія. На відміну від здорової сім'ї, де належна увага приділяється кожному члену сім'ї, в алкогольній родині єдиним об'єктом уваги стає питущий. Оскільки його поведінка непередбачувана, то всі думки родини зосереджуються на ньому і на те, який у нього настрій, як його заспокоїти. Інші члени не отримують необхідної уваги, особливо діти.
Так що ж робити? Дружини, намагаючись зберегти своє здоров'я  і здоров'я своїх дітей, - розривають шлюб. [10]
2.5. Економічні причини розлучення
Сім'ям доводиться відмовлятися від оздоровлення та відпочинку через брак грошей. Соціологи вирішили з'ясувати матеріальне становище сімей, після того як зрозуміли, що воно має визначальний вплив на розлучення.
Народження дітей і  якість їх виховання пов'язано зі стабільністю родини, а міцність осередку суспільства в свою чергу - з її економічним становищем. Роль економіки в розлученнях зростає в багато разів. Основні причини це: відсутність житла, нездатність прогодувати сім'ю.
Ставлення до матеріальних цінностей також має вагоме значення в стабільності родини, тому зараз  люди вибирають подружжя максимально  схожих на себе не тільки по звичкам  і культурі (вік, освіта, національність, релігія і навіть пристрасть до кави, алкоголю, куріння і спорту), але і за доходами. Якщо ж існує розбіжність подружжю доводиться розлучатися. Справа в тому, що однакові звички допомагають зменшити витрати родини (наприклад, не треба купувати чай, а тільки каву). А от різниця в доходах подружжя говорить зазвичай про те, що дружина більше часу присвячує домашньому господарству, за рахунок чого чоловік може не турбуватися про будинок і всі сили присвятити роботі. У результаті сім'я в цілому заробляє більше. [11]
 
 
 
 
 
 
 
2.6. Суб’єктивні причини розлучення  
Якщо конфлікт викликаний об'єктивною причиною, її можна хоча б спробувати встановити і усунути, але якщо причина суб'єктивна, навряд чи щось можна зробити.
Якщо сімейні конфлікти  викликані неадекватною поведінкою чоловіка або дружини (пияцтво, лінь, безвідповідальність і т.п.), цю «хворобу»  родини можна вилікувати, усунувши її причину. У всякому разі, якщо «винний» з подружжя не хоче розпаду сім'ї, йому (їй) можна пояснити, що потрібно робити для того, щоб у домі був мир. Але якщо криза викликана відсутністю кохання, то, як кажуть, насильно милим не будеш.
У багатьох немає раціональних причин розлучення. Його ініціатори просто заявляли: «любов пройшла», «я не змогла його полюбити», «мені з нею нецікаво», «він мені противний як чоловік», не звинувачуючи залишених членів подружжя ні в чому іншому. Останні ж не розуміли, в чому їх вина.
Дізнатися справжню причину  розлучення, задаючи прямі питання самим розведеним, майже неможливо. Вони прагнуть називати причини, поважні в очах оточуючих. Якби громадська думка засуджувала тих, хто кинув своїх «позитивних» дружин або чоловіків лише через втрату почуттів, таких випадків було б небагато. Але дослідник припускає, що для багатьох (причому не тільки розлучених) названа причина є поважною. [12]
Були названі лише популярні причини розлучень. Я вважаю, таких причин існує безліч і у різних сім'ях вони різні.
 
 
 
 
 
 
 
 
Розділ 3. Соціальні наслідки розлучення
   Наслідки розлучень для подружжя та дітей
Розлучення впливає і  на саме подружжя, що розлучається. Г. Крістіансен і К. Джонсон в результаті аналізу ряду емпіричних робіт встановили такі типи реакцій на розлучення. Досить часто спостерігається своєрідний шок із соромом і жалістю до себе. Розлучені намагаються раціоналізувати ситуацію і довести, що їм байдужі виниклі проблеми. Досить розповсюдженим є почуття занепокоєння, нетерпіння, яке від порушених звичок і втрати звичних ролей. Розведений чоловік часто намагається збільшити свою соціальну активність. Друзі і родичі зазвичай допомагають йому у встановленні нових контактів. Відзначені факти взаємовиключних установок по відношенню до свого колишнього чоловіка(дружини), чергування проявів ненависті і кохання. [13] На жаль, найбільш простими і необтяжливими способами виходу з положення, а точніше, відходу від виниклих проблем можуть стати пристрасть до алкоголю чи наркотиків, проповідування «філософії краху сучасної родини», пошуки вільного кохання або вступ у новий шлюб на зло колишньому чоловікові, що веде до негативних соціальних наслідків. [15]
Розлучення збільшують кількість  неповних сімей. У них створюється специфічна система відносин між матір'ю і дитиною, формуються зразки поведінки, що представляють собою в деяких відносинах альтернативу нормам і цінностям, на яких грунтується інститут шлюбу. [13]
Збільшення кількості  розлучень тягне за собою загострення  проблем, що породжуються даною ситуацією: труднощі самотнього батьківства, складне  матеріальне становище материнських сімей, проблеми соціального регулювання  відносин дитини з проживаючим окремо батьком, невизначеність соціального  наповнення ролі нового партнера або  чоловіка матері / нової партнерки  або дружини батька і його (її) статусу в новій спорідненої  ієрархії. [14]
Важка ситуація складається, якщо колишньому подружжю не вдається налагодити батьківське співробітництво. У даному випадку мається на увазі розбіжність думок між чоловіком і дружиною про форми і методи участі у вихованні дітей. Близько половини батьків хотіли б зустрічатися з дитиною раз на тиждень і частіше. Однак лише п'ята частина матерів вважають це можливим, а взагалі вони частіше наполягають на повній відсутності таких зустрічей. Що стосується можливих форм участі у вихованні (контроль навчальної діяльності та успішності дітей у школі, турбота про проведення ними вільного часу і т. п.), батьки воліють після розлучення такий «безпрограшний варіант», як дарувати дітям подарунки. [15]
Багато дослідників говорять про спільну опіку. Р.Прокш вважає, що спільна опіка найприйнятніша, ніж одноосібна з наступних причин :
- робить позитивний вплив на взаємодію, спілкування, обмін інформацією між батьками в інтересах своїх дітей;
- допомагає зберегти і підтримувати контакти дитини з обома батьками, що є благом для всіх;
- знижує рівень конфліктності між батьками і допомагає уникнути багатьох юридичних розбіжностей;
- пом'якшує травму, яка заподіяна дитині в результаті розлучення або при окремому проживанні батьків . [16]
Дії батьків повинні бути спрямовані на запобігання можливих наслідків розлучення з усуненням  страху і тривоги. Основні дії  обох батьків для різних соціальних груп, віросповідання, особливостей побуту не носять принципово різних відмінностей. Поведінка і подальший спосіб життя батьків, особливо батька як символу  стійкості в суспільстві, повинні запобігти психологічних розладів дитини.
 
 
 
 
   Наслідки для суспільства
Чистий коефіцієнт відтворення  населення (тобто співвідношення між  жінками в двох поколіннях, материнському і дочірньому) в 1958 -59 роках дорівнював 1,26. Це означає, що на зміну тисячі чоловік батьківського покоління прийде приблизно 1260 дітей, тобто населення зросте приблизно на чверть за одне покоління (приблизно 27-28 років). У 1978-79 роках чистий коефіцієнт відтворення дорівнював лише 1,04. І продовжував падати. Відтворення впритул наблизилося до тієї межі, за якою починається звужене відтворення, недовідтворюваність. Це загрожує зменшенням чисельності населення країни в недалекому майбутньому. А головне - це веде до дуже швидкого старіння населення, тобто збільшення в його складі частки людей у віці понад 60 років, що тягне за собою ланцюжок важливих небажаних наслідків.
У нас відтворення населення  вже звужене, тобто дітей не вистачає для простого кількісного заміщення батьківського покоління. Поки відтворення підтримують Середня Азія, Азербайджан, Казахстан, але й там показники починають поступово падати.
Багато розлучень, мало дітей. Нинішній вибух розлучуваності позначається на народжуваності дуже сильно. Зрозуміло, що відчуття неміцності власної сім'ї, численність розлучень у знайомих, родичів, друзів аж ніяк не стимулюють сім'ю до обзаведення ще однією дитиною. А малодітність створює сприятливі умови для розлучень.
Для нормального розвитку населення потрібна трьохдітна в середньому сім'я. [17]
Як масове явище розлучення грають переважно негативну роль і в зміні народжуваності, і  у вихованні дітей. По-перше, внаслідок  розлучень зменшується продуктивний період у житті жінки. По-друге, в разі невдалого першого шлюбу може набагато відсунутися час першого дітородіння (що небажано і з медичної точки зору). По-третє, несприятливі відносини в родині, що передують розлученню, можуть зробити негативний вплив на репродуктивні установки жінки, хоча в інших випадках цей вплив може бути нейтралізований бажанням жінки створити і зміцнити нову родину. [13]
Ось так далеко простягаються  наслідки вибуху розлучуваності, наслідки нестабільності сучасних молодих сімей, та й усіх сімей в цілому.
В цілому можна сказати, що при розлученні порушуються практично  всі соціальні функції, які виконує сім'я.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Висновок
У своїй роботі я з'ясувала  і розібралася, що розлучення це складне, історично різноманітне для різного періоду часу за своїм характером соціальне явище.
Розлучення має свої мотиви та чинники. Мотиви відображають тільки ті почуття, які переживали подружжя на період розлучення, а не реальні проблеми, які привели до нього. Фактори розлучення, такі як: соціальне походження індивіда, соціальний тиск і спосіб вибору шлюбного партнера.
Розлучення - важкий процес, який складається з безлічі етапів, які не проходять безслідно для індивідів, що беруть в ньому участь.
У роботі я розглянула причини, які можна розділити на історично-сформовані (зміна ролі жінки, зради), об'єктивні (алкоголізм, економічні причини, роз’єднання ) і суб'єктивні причини. Причини, як правило, це наслідок якогось «стану».
Розлучення тягне за собою  масу соціальних наслідків, які також  умовно можна розділити (за принципом  впливу) на соціальні наслідки для  членів подру
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.