Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Клматопрофлактика. Методи клматотерапї в процес фзичного виховання

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 11.06.13. Сдан: 2013. Страниц: 18. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України
Дніпрпетровський національний університет
імені Олеся Гончара
 
 
 
 
 
 
Реферат на тему:
«Кліматопрофілактика. Методи кліматотерапії в процесі фізичного виховання»
 
 
 
Виконала: студентка групи ББ-10-2
Яценко Олена Андріївна
 
Перевірив: викладач кафедри
Фізичного виховання
Пічурін Віктор Васильович
 
 
 
 
Дніпропетровськ 2012
Зміст
Вступ…………………………………………………………….…………………3
1. Фізіологічні  механізми впливу клімату на  організм……………………..4
2. Характеристика  різних кліматичних зон………………………………….9

Клімат  пустель ……………………………………………………………………9

Клімат  степів …………………………………………………………………….10

Клімат  тропіків і субтропіків……………………………………………………10

Клімат  лісів ……………………………………………………………………...11

Клімат  гір…………………………………………………………………………11

Клімат  морів і островів……………………………………………………….....12

Клімат  морських берегів ………………………………………………………..13

3. Методи кліматотерапії  в процесі лікувального оздоровлення  та фізичного виховання…………………………………………………………...14

Аеротерапія………………………………………………………………………14

Геліотерапія  ……………………………………………………………………...18

Таласотерапія ……………………………………………………………………22

Загартовування  повітрям ………………………………………………………25

Загартовування  сонцем ………………………………………………………....26

Висновок………………………………………………………………………..29
Використана література…………………………………………………………30
 
Вступ

Під кліматотерапією розуміють  використання впливу різних метеорологічних  факторів і особливостей клімату  даної місцевості, а також спеціальних  кліматичних дій (процедур) з лікувальною  і профілактичною метою. В поняття кліматотерапії включається ряд елементів.

1. Вплив зміни кліматичних  районів. Приїзд хворого на  курорт, який відрізняється сприятливими  кліматичними умовами з точки  зору впливу на патологічний  процес, є важливим елементом  кліматотерапії. В цьому випадку  кліматичні умови полегшують  функціонування організму, поступово  тренують його механізми адаптації,  розширюють можливості компенсації  порушених функцій. Зміна кліматичних  районів може діяти стимулюючим  чином, змінити реактивність організму  і викликати зміни в проходженні  хвороби, що має значення при  повільних патологічних процесах  і сприяє їх зникненню. 
2. Вплив метеорологічних умов у звичних для хворого кліматичних умовах (приміські санаторії, будинки відпочинку і т.д.). Лікування на курортах, які не відрізняються за кліматичними умовами від постійного місця проживання, має значення для хворих з ослабленими адаптаційними механізмами, які різко реагують на зміну кліматичних районів. 
3. В поняття кліматотерапії включається застосування спеціальних кліматотерапевтичних процедур: повітряних і сонячних ванн, сну на повітрі, таласотерапії (сон на березі моря, морські купання), при яких досягається максимальний вплив кліматичних факторів на хворих.
Лікувальна дія клімату  може використовуватись для профілактики і лікування захворювань в  будь-яких кліматичних районах. Лікування  кліматом складається з впливу особливостей кліматичних умов місцевості і спеціальних  кліматопроцедур.
 
1. Фізіологічні  механізми впливу клімату на  організм..3
Вплив клімату на організм людини складається з різноманітних  дій чинників зовнішнього середовища, складових вельми складний кліматичний  комплекс. На організм людини роблять  вплив метеорологічні (атмосферні), радіаційні (космічні) і земні (телуричні) чинники. Організм реагує як безпосередньо  на окремі переважаючі елементи перерахованих  груп чинників, так і на їх поєднання, створюючі різні варіанти погодних ситуацій. Погода розглядається як цілісне утворення природи, що характеризується комплексом взаємозв'язаних  і взаємообумовлених  метеорологічних  і  інших елементів  і явищ. Клімат, як багаторічний режим  погоди в даній місцевості, робить вплив на організм саме через погодні  чинники. На організм людини впливають  добові і сезонні зміни, з якими  пов'язані певні біологічні ритми; впливає зміна кліматичних районів  при дальніх поїздках. Мають значення мікрокліматичні умови, що створюються  житлом, одягом і т.д.
Особливість дії  кліматичних  чинників  на відміну від багатьох інших дій полягає в тому, що ці чинники є природними подразниками для організму людини. Вони мають  загальнийбіологічне значення. В  процесі розвитку людина пристосовувалася до дій зовнішнього середовища, при  цьому в організмі вироблялися  різні регуляторні механізми, пов'язані  з цими впливами. Так, у відповідь  на дію холодового чинника розвинулася  могутня терморегуляторна система, компенсуюча втрату тепла посиленої  теплопродукцією   (хімічна терморегуляція)  і що підтримує тепловий  баланс організму, попереджаючи його переохолодження, чревате  можливістю виникнення  різних захворювань. Дія сонячної радіації, зокрема її ультрафіолетовій частині, сприяла розвитку гуморального механізму  регуляції ряду функцій, пов'язаного  з виробленням гістаміну. Тільки взаємодіючи із зовнішнім середовищем, постійно використовуючи кисень повітря, піддававшись дії сонячної радіації, яка впливає на різні біохімічні процеси організму, споживаючи з  навколишнього середовища необхідні  речовини, пристосовуючись до кліматичних умов, що змінюються, людина може нормально існувати і розвиватися.
Кліматичні чинники володіють  вельми складною физико-хімічною структурою, яка включає температурний компонент, тиск, вологість, рух повітря, електричне і магнітне поле, променисту енергію, хімічні речовини, що виділяються  в повітря рослинами і т.д. Така складна структура кліматичних  чинників приводить до того, що вони впливають практично на всі рецепторні прилади організму людини. Цим  визначається обширність і генералізованість  їх дії, коли до реакції залучаються  самі різноманітні рівні структурно-функціональної організації від молекулярних і  клітинних до органів і всього організму &mdash; від периферичних нервових приладів до психоемоційної сфери. Широкий адресат кліматичних дій веде, з одного боку, до розвитку загальних реакцій, а з іншої спецефічних; до виявлення на їх фоні специфічних зрушень, характерних для окремих кліматичних чинників. Ці дві сторони кліматичних впливів (неспецифічна і специфічна) знаходяться в єдності і приводять до виникнення багатообразних у відповідь реакцій організму.
Перш за все зупинимося на загальних неспецифічних реакціях. До думки про наявність неспецифічного компоненту у дії кліматичних  чинників привели результати спостережень за реакціями хворих на курортне лікування. Дійсно, чим пояснити, що на одному і  тому ж кліматичному курорті позитивний лікувальний ефект спостерігається  у хворих, що мають різні серцево-судинні, легеневі, нервові і інші захворювання? Очевидно, цей факт не можна пояснити без того, щоб не визнати наявності  якихось загальних механізмів дії  кліматичних чинників   на організм.
Аналіз  багатообразних зрушень, які  мають  місце при кліматолікуванні, дозволив виділити ряд таких чинників. По-перше, спостерігається однакова спрямованість зрушень під впливом  одного і того ж методу кліматотерапії різних захворювань. По-друге, відмічена  ідентична спрямованість фізіологічних змін при різних методах кліматичного лікування одного і того ж захворювання. По-третє, один і той же кліматичний метод надає профілактична дія при різних захворюваннях. Ці дані лягли в основу уявлення про неспецифічну дію кліматичних чинників.
Виникаючі фізіологічні зрушення сприяють підвищенню неспецифічної  резистентності організму, тобто його стійкості до несприятливих дій  зовнішнього середовища. У основі підвищення неспецифічної резистентності організму лежать різноманітні реакції, що розвиваються на різних рівнях.
Одній з найбільш важливих реакцій організму на кліматичні дії є зміна термоадаптаційних  механізмів, їх тренування, лежаче в  основі гартування. Механізм термоадаптації, що підтримує постійність температури  тіла і що забезпечує оптимальні умови  для обмінних процесів, вельми складний. Функціональна система, забезпечуюча гомойотермію, включає механізми  тепловіддачі і теплопродукції. Перші  регулюють тепловий стан організму  шляхом зміни умов для теплообміну, сприяючи збільшенню або зменшенню  втрати тепла (фізична терморегуляція). Основна роль в цьому належить судинній системі, реакцію якої можна  зареєструвати, зокрема, по величині зрушень  шкірної температури. До реакцій  фізичної терморегуляції відноситься  і потовиділення, застережливе перегрівання тіла.
Механізми теплопродукції регулюють  тепловий стан організму шляхом зміни  вироблення кількості тепла (хімічна  терморегуляція). Підвищення теплопродукції може здійснюватися як за рахунок  терморегуляторного тонусу м'язів і  активної м'язової роботи, так і за рахунок зміни механізмів утворення  тепла, пов'язаного з відокремленням окислювального фосфорилування. У терморегуляції беруть участь центральні нервові механізми  і гормони (катехоламіни, кортикостероїди).
Під впливом умов зовнішнього  середовища рефлекторно включаються  певні механізми, що входять у  функціональну систему термоадаптації ц направлені на підтримку гомойотермії. Істотну роль грає і стан сприймаючих приладів, їх здатність швидко і адекватно реагувати на зміну навколишнього   середовища. У звичайних умовах функція терморегуляції у людини ослаблена, оскільки він майже все життя проводить в умовах «клімату житла» і «підодежного клімату», в яких терморецептори не піддаються постійним роздратуванням чинниками зовнішнього середовища. Здатність організму реагувати на зміни цих чинників знижується і, таким чином порушуються його біологічні зв'язки із зовнішнім середовищем. Кліматолікування веде до відновлення цих зв'язків і дозволяє досягти високих ступенів гартування.
Останніми роками отримано багато фактів, що характеризують тренування термоадаптаційних механізмів під  впливом кліматолікування різних захворювань. При вивченні впливу аеротерапії  на хворих легеневим туберкульозом  методом шкірної електротермометрії було виявлено зменшення тривалості відновного періоду після припинення дії холодового подразника у 79%, зменшення  розбіжності шкірних температур зазвичай відкритих і закритих ділянок  тіла (кисті і грудям) &mdash; в 74,5% випадків. Число хворих з нормальною тривалістю відновного періоду збільшилося  майже в 6 разів, а число хворих з нормальною різницею шкірної температури  кисті і грудей (до 5 °С) &mdash; майже  в 2 рази. В результаті, якщо до лікування  у всіх хворих стан термоадаптаційних  механізмів був порушений, то до кінця  лікування воно нормалізувалося  у 58,2% хворих. У наших же дослідженнях (хворі з неспецифічними захворюваннями легенів) було встановлено, що на початку  лікування число осіб, у яких під  впливом повітряної ванни в 25 ккал/м2 шкірна температура знижувалася  більш ніж на 1°С, склало 68,3%, тоді як до кінця лікування під впливом  сильнішого охолоджування &mdash; 45 ккал/м  число таких хворих склало лише 27%. Після курсу повітряних ванн зменшувалася величина розбіжності температур зазвичай відкритих і закритих ділянок  тіла з 2,2 до 1,3°С , а після курсу  морських купань &ndash; з 4,5 до 2 °С. Відмічено зниження тепловтрати при прийомі повітряних ванн у хворих гіпертонічною хворобою. Позитивні зрушення термоадаптації позначаються на клінічному стані хворих. У групі   хворих з поліпшенням термоадаптаційних показників простудні захворювання спостерігалися в п'ять разів рідше.
Істотне значення має позитивна  динаміка обмінних процесів під впливом  кліматичних дій. При цьому наголошується  як нормалізація порушеного обміну, так  і підвищення його при нормальному  початковому рівні. Це веде до того, що обмінні процеси встановлюються на рівні, найбільш сприятливому для  життєдіяльності організму. Перш за все необхідно відзначити активізацію  і нормалізацію окислювальних процесів в тканинах.
Під впливом аеротерапії  і інших методом кліматолікування змінюється структура дихального акту, збільшується дихальний об'єм, що веде до підвищення в альвеолярному повітрі  і, отже, до збільшення напруги кисню  в альвеолярному повітрі, і отже, до збільшення його поглинання кров'ю  і підвищеної доставки до тканин. Підвищення споживання кисню зменшує гіпоксію головного мозку, що веде до поліпшення його регулюючої функції.
Важливе значення при кліматолікуванні має активація продукції кортикостероидных  гормонів, стимулювання функції кори і мозкового шару надниркових. Під  впливом повітряних ванн спостерігається  підвищення секреції глюкокортикоїдів і збільшення їх споживання тканинами. У хворих із задовільними резервами  кори надниркових рівень 17-ОКС в  крові збільшується. Включення в  лікувальний комплекс морських купань і повітряних ванн приводить до збільшення 17-ОКС в крові. Глюкокортикоїдні гормони беруть участь в реалізації сприятливого впливу кліматофакторів  на організм. Додаткова секреція гормонів при холодових кліматопроцедурах  сприяє підвищенню підвищенню реактивності організму, мобілізації його захисних сил.
Під впливом кліматолікування нормалізується білковий і ліпідний обмін. Важливим є факт нормалізації обмінних процесів, пов'язаних з функцією печінки (посилення виділення гіппурової кислоти, нормалізація глікемічної  кривої), що указує на підвищення її антитоксичної  і відновлення глікогенообразуючої  функції.
Санаторний-кліматичне лікування  сприяє нормалізації специфічного мікробного імунітету, що виявляється зниженням  виявлення антитіл до гемолітичного  стрептокока, стафілокока, кишкової палички.
Загальний кінцевий неспецифічний  ефект для різних кліматичних  дій виявляється на рівні цілісного  організму. При кліматичних діях на перший план може висуватися реакція  певної фізіологічної системи   залежно від особливостей подразника; системи термоадаптації (при аеротерапії), симпатико-адреналової нейрогуморальної регуляції (при геліотерапії), систем зв'язаного функціонування і тренування органів кровообігу, дихання, руху і  терморегуляції (при таласотерапії  з морськими купаннями). Точки  додатку різних кліматофакторів  в тому або іншому ступені різні &ndash; в цьому, поза сумнівом, виявляється  специфічність їх дії, по-різному  відбиваються на у відповідь реакціях організму. Кінцевий результуючий ефект  при адекватній для даного стану  організму дії кліматофакторів &ndash; підвищення стійкості організму, рівня функціонування всіх систем.
2. Характеристика  різних кліматичних зон

Клімат пустель 

Теплий сухий клімат пустель  характеризується високою температурою повітря (40-50 ° С) з великою добової  амплітудою її коливань, низькою вологістю  повітря (до 10%), інтенсивним сонячним випромінюванням і малою кількістю опадів.  
Лікувальні ефекти: секреторний, терморегулюючий, дегидратируется.  
Показання. Залишкові явища гострого дифузного гломерулонефриту при наявності сечового синдрому, хронічний дифузний гломерулонефрит і амілоїдних нефроз без недостатності азотовидільної функції нирок та артеріальної гіпертензії.  
Протипоказання. Гострий гломерулонефрит, пієлонефрит, загострення хронічних захворювань нирок і сечовивідних шляхів.

Клімат степів

Теплий сухий клімат степів в літній час характеризується високою  температурою повітря (до 30-35 ° С) і  стійким інтенсивним сонячним випромінюванням. Завдяки наявності трав'яного  покриву збільшується відносна вологість повітря (до 10-25%), зменшується його запиленість.  
Лікувальні ефекти: микоцидного, секреторний, гіпотензивний, нейро-регуляторний, актопротекторний.  
Показання. Захворювання дихальної системи (хронічний бронхіт з виділенням секрету, сухий плеврит, вогнищевий, інфільтративний і дисемінований туберкульоз легенів у фазі розсмоктування інфільтрату, ущільнення і рубцювання вогнищ, туберкульоз періфеческіх лімфатичних вузлів у фазі ремісії, захворювання шлунково-кишкового тракту (функціональні розлади шлунка, хронічний гастрит, дуоденіт , коліт, хронічний гепатит), гіпертрофічний і вазомоторний риніт, хронічний тонзиліт, фарингіт і ларингіт.  
Протипоказання. Захворювання серцево-судинної системи з недостатністю кровообігу II-Ш стадії, хронічна пневмонія, емфізема легенів, кавернозний туберкульоз легень, бронхіальна астма з часто повторюваними нападами.

Клімат тропіків і субтропіків 

Теплий і вологий клімат цих зон відрізняється високою  і стійкою температурою повітря (до 40 ° С), мінімальною швидкістю  вітру і високою вологістю  повітря (до 80%). Більше половини днів у  році тут переважає похмура і  дощова погода (мусони і пасати). Буйна  рослинність субтропіків виділяє  в повітря велику кількість ароматичних  летких речовин і фітонцидів, які разом з аероіонами мають бактерицидну і седативною дією.  
Лікувальні ефекти: седативний, бронходренірующій, гіпотензивний, секреторний, метаболічний.  
Показання. Хронічні захворювання органів дихання нетуберкульозного характеру, НЦД за гіпертонічним типом, неврастенія, клімакс. Протипоказання. Гострі захворювання органів дихання, хронічна пневмонія, ГБ.

Клімат лісів

Характерними особливостями прохолодного і сухого клімату змішаних лісів помірного поясу є невисока температура повітря (влітку до 25-30 ° С) і його відносна вологість (до 60%), а також мала швидкість вітру. У чистому повітрі лісів підвищений вміст кисню, легких аероіонів і озону, знижена концентрація діоксиду вуглецю. Міститься велика кількість ароматичних, летких речовин і фітонцидів.  
Лікувальні ефекти: седативний, нейро-регуляторний, актопротекторний, бронходренірующій, метаболічний, гіпотонічний, бактерицидний, репаративно-регенеративний.  
Показання. Хронічні захворювання органів дихання (бронхіт, трахеїт, пневмонія, емфізема легенів, туберкульоз). ГХ I-II стадії, постінфарктний кардіосклероз (1-2 місяці), гіпертрофічний і вазомоторний риніт, хронічний тонзиліт, фарингіт і ларингіт, неврози. Протипоказання. Ревматичний міокардит, недостатність кровообігу I-II стадії, ІХС, стенокардія напруги Ш-IV ФК, атеросклероз судин нижніх кінцівок, облітеруючий ендартеріїт, варикозна хвороба, бронхіальна астма з частими нападами.

Клімат гір 

Середньо-і високогірний клімат характеризується низьким атмосферним тиском (знижується на 1 мм рт. Ст. При підйомі на кожні 11 м), і температурою повітря (знижується на 0,5-0,6 ° С при підйомі на кожні 100 м), низькою запиленістю повітря і його високою прозорістю для сонячного випромінювання. У горах зростає спектральна щільність довго-і середньохвильового ультрафіолетового випромінювання, знижується щільність повітря і парціальний тиск кисню.  
Лікувальні ефекти: репаративно-регенеративний, адаптаційно-трофічний, іммуноде-прессівний, метаболічний, актопротекторний, детоксикаційний, гемостімулірующая, бактерицидний.  
Показання. Хронічні запальні захворювання органів дихання (бронхіт, трахеїт, ексудативний і сухий плеврит), бронхіальна астма з рідкісними і легкими приступами, постінфарктний кардіосклероз (6 міс), туберкульоз легень, кісток, суглобів, хвороби крові (залізодефіцитна, перніціозна, гіпопластична, гемолітична анемія в стадії ремісії, хронічні лейкози, лімфогрануломатоз, еритремія, токсичні ураження системи крові), гіпертрофічний і вазомоторний риніт, хронічний тонзиліт, фарингіт і ларингіт, неврози.  
Протипоказання. Туберкульоз гортані, ГБ, недостатність кровообігу I стадії, порушення мозкового кровообігу, гепатит, ниркова недостатність, наслідки черепно-мозкової травми, вагітність, фіброміома і міома матки, цукровий діабет у стадії декомпенсації.

Клімат морів  і островів

Характеризується малою  амплітудою коливань добової температури  повітря, помірної або високою вологістю (60-80%). високим атмосферним тиском, постійним рухом повітря, високим  вмістом у повітрі кисню і  аероіонів мінеральних солей. Морський клімат викликає наростання в крові  еритроцитів і вмісту гемоглобіну, зниження кров'яного тиску, підвищення утилізації кисню і виведення азотистих основ і іонів важких металів. Лікувальні ефекти: седативний, нейро-регуляторний, актопротекторний. Показання. Неврастенія, перевтома, залізодефіцитна анемія.  
Протипоказання. Гострі і хронічні у стадії вираженого загострення запальні процеси різної локалізації, хронічна пневмонія, бронхіальна астма, дихальна недостатність II стадії, ІХС, стенокардія напруги вище III ФК, недостатність кровообігу II стадії, ГБ, нефроз.

Клімат морських берегів

Особливості приморського клімату  залежать від географічного розташування місцевості, берегового ландшафту та рози вітрів. Виходячи з цього, цілющими властивостями володіють переважно теплий і сухий (або вологий) приморські клімати південних широт.  
Приморський клімат середземноморського типу Південного берега Криму характеризується відсутністю різких добових і річних коливань метеоелементів, що створює стійкі щадні погодні умови, які пред'являють менше вимог до адаптаційних механізмів хворих. Велика кількість УФ - радіації створює необхідні умови для повноцінної геліотерапії та боротьби зі світловим голодуванням. Завдяки порівняно стійким погодам, аеротерапію можна проводити круглий рік. Прилегла водне середовище знижує добові коливання температури повітря, забезпечує його чистоту і прозорість. Купальний сезон триває тривалий час (до 110-120 діб на рік). Через відмінності температур поверхні моря і берега прибережний повітря постійно переміщається (берегові бризи), підвищуючи питома вага конвекції в механізмах тепловіддачі.  
Лікувальні ефекти: седативний, нейротрофічний, протизапальний (репаративно-регенеративний), актопротекторний, тонізуючий.  
Показання. Захворювання органів дихання (хронічні бронхіти, пневмонії, сухий і екс-судатівний плеврит, бронхіальна астма), серцево-судинної системи (НЦД всіх типів, ІХС, стенокардія напруги 1-П ФК, ГБ 1-Н стадій, мітральні і аортальні вади), шлунково-кишкового тракту (функціональні розлади шлунку і кишечника, дискінезії жовчовивідних шляхів), ЛОР - органів, нервової системи (наслідки закритих травм головного мозку через 4-6 міс, неврастенія, вегето-судинні дисфункції, мігрень, токсична енцефалопатія), сечостатевих органів (хронічний дифузний гломерулонефрит без порушення азотового-ділильної функції нирок), ендокринної системи (гіпертиреоз, дифузний токсичний зоб без явищ тиреотоксикозу) та системи крові (анемії різних видів, хронічні лейкози, еритремія).  
Протипоказання. Гострі запальні процеси різної локалізації і хронічні у стадії вираженого загострення, ревматичний та інфекційно-алергійний ендо-, міо-і перикардит, ішемічна хвороба серця, стенокардія напруги вище III ФК з порушеннями ритму, недостатність кровообігу II стадії, ГБ П-Ш стадії, тиреотоксикоз.

3. Методи кліматотерапії в процесі лікувального оздоровлення та фізичного виховання

Методи кліматотерапії. Аеротерапія, геліотерапія, таласотерапія (у вузькому значенні - купання у морських та інших природних водоймах)  
Механізм дії. Всі види кліматотерапії сприяють тренуванню механізмів терморегуляції, що лежить в основі загартовування, роблять на організм неспецифічну, загальнозміцнюючу дію, підвищує його захисні сили, стійкість до несприятливих умов зовнішнього середовища. Специфічний вплив, пов'язано з особливостями різних кліматичних факторів (природної УФ-радіації, аероіонами і т.д.), чим сприяє згладжуванню пов'язаних з цим патологічних явищ (світлове голодування, гіпоксія), попередження та ліквідації ряду захворювань (рахіт та ін.)  
Під впливом кліматолікування відновлюються біологічні зв'язки організму із зовнішнім середовищем (температура, вітер, вологість, сонячні промені), втрачені людиною в умовах "клімату оселі" і "підодежном клімату".

Аеротерапія

Використання відкритого свіжого повітря в лікувальних  і профілактичних цілях (тривале  перебування на відкритому повітрі, сон біля моря, аерофітотерапія, аероіонотерапія, повітряні ванни). Може використовуватися в будь-яких кліматичних районах у санаторіях, будинках відпочинку, поліклініках, лікарнях, домашніх умовах.Механізм дії. Охолодження повітрям шкірних рецепторів відкритих ділянок тіла і нервових закінчень слизових оболонок верхніх дихальних шляхів підвищує поріг чутливості рецепторів і тренує механізми терморегуляції, що сприяє загартовуванню організму. Відбувається зниження температури шкірних покривів, підвищення теплопродукції м'язів. Охолодження організму носить фазний характер.  
Підвищений постачання організму киснем - природна оксигенотерапія, в результаті чого підвищується тиск Ог в альвеолярному повітрі, збільшується насичення ним крові, надходження в тканини з нормалізацією і активацією окисних тканинних процесів. Відбувається активація шкірного дихання.  
Загальна рефлексотерапія при дії рухомого повітря на рецепторний апарат відкритих ділянок тіла - шкірно-вісцеральні рефлекси зон Захар'їна-Геда з активацією роботи внутрішніх органів.  
Психоемоційний вплив - мальовничі краєвиди, сприятливо впливають на центральну нервову систему ("ландшафтний рефлекс").  
Лікувальні ефекти: гартує, імуностимулюючий, актопротекторний, вентиляційно-перфузійний, нейроміостімулірующій, вазоактивний, метаболічний.  
Показання. Захворювання міокарда і клапанного апарату серця без порушення ритму. ІХС, стенокардія напруги 1-І ФК. ГБ 1-П стадії. НЦД. Неврастенія. ХНЗЛ у фазі ремісії, хронічні форми туберкульозу легень, бронхіальна астма з рідкими нападами. Тиреотоксикоз, легка форма. Анемія. Гастрит, виразкова хвороба шлунка поза фазою загострення. Хронічний пієлонефрит і гломерулонефрит. Захворювання шкіри та ЛОР - органів.  
Протипоказання. ГРЗ. Бронхіальна астма з частими нападами. Загострення хронічних захворювань внутрішніх органів, опорно-рухового апарату і периферичної нервової системи. Легенево-серцева недостатність вище II стадії.Методика. Спеціальні види аеротерапії:  
Дозована і цілодобова аеротерапія - тривале перебування (включаючи сон) на свіжому повітрі на відкритих верандах, балконах, кліматопавільйону. У теплий період року є щадним методом кліматолікування. "Верандное лікування" - перебування відкритій веранді. Пацієнти одягаються відповідно до сезону. Під час сну на відкритому повітрі пацієнтів вкривають вовняною (при 15-20 ° С) або байковою (при температурі вище 20 ° С) ковдрою або простирадлом. У холодну пору року хворих забезпечують теплим білизною, шапочкою та грілками для зігрівання ліжку перед сном.  
Аерофітотерапія - вдихання повітря, насиченого летючими ароматичними речовинами, які виділяються рослинами (фітонциди, терпени, ефірні олії). Проводять у паркових зонах, засаджених певними рослинами (лавр благородний, сосна - бактерицидний ефект; розмарин, лаванда - тонізуючий і т.д.), де можна зробити пішохідну прогулянку, відпочити на лавці, зробити дихальну гімнастику.  
Аероіонотерапія - вдихання повітря, що містить електричні негативно-заряджені газові молекули (аероіони). Природна аероіонізація (гідроаероіоніза-ція) забезпечується тривалим перебуванням в місцевостях з чистим іонізованим повітрям (в горах, поблизу водоспадів, на березі моря вранці і під час прибою). При розбризкуванні води, розриві водних крапель утворюються позитивно і негативно заряджені гідроаероіонов (баллоелектріческій ефект). Використовуються штучні водоспади, над якими розташовуються майданчики для відпочинку, розбризкувачі води в парках, на пляжах.  
Морська аеротерапія проводиться у вигляді денного перебування і нічного сну на березі моря в кліматопавільйону. На організм пацієнта впливає морське повітря, насичене негативно-зарядженими іонами, озоном (вміст у 2-3 разів вище, ніж в материковому повітрі), фітонцидами морських водоростей, частинками солей Nа, Са, Мg ("іонні рефлекси зі слизових" верхніх дихальних шляхів ), I і ВГ (вміст в 12 разів більше, ніж у материковому повітрі!). Берег моря - унікальний природний інгаляторій.  
Повітряні ванни - дозований вплив свіжого повітря на організм повністю або частково голої людини. Проводяться на відкритому повітрі або в приміщенні. Можливо одночасне проведення з УГГ. Є найбільш інтенсивними термічними подразниками з усіх видів аеротерапії. Теплі повітряні ванни (23 ° С і вище) легко переносяться хворими і в жаркий період захищають організм від перегріву. Холодні (9-16 ° С) і прохолодні (17-20 ° С) ванни надають подразнюючу дію і щоб запобігти переохолодженню організму повинні поєднуватися з фізичними вправами.  
Дозування повітряних ванн здійснюється за Еет і холодовий навантаженні:  
Еквівалентно-ефективна температура (Еет) - міра теплового відчуття що знаходиться у спокої людини з урахуванням температури, вологості і швидкості вітру (визначається за спеціальними таблицями - номограммам). Активність повітряних ванн (тепловіддача) підвищується при вітрі, підвищеної вологості, а також в холодну пору року.  
Холодова навантаження чисельно дорівнює різниці між тепловіддачею і теплопродукцией, віднесеної до одиниці поверхні тіла. Вимірюється в енергетичних одиницях, віднесених до одиниці площі - ккал/м2 (або кДж/м2, 1 ккал = 4,187 кДж). Три рівня холодової навантаження: сильна 40-45 ккал/м2 (середня температура тіла знижується приблизно на 1 ° С), середня - 30-35 ккал/м2, слабка - 20-25 ккал/м2.
При призначенні повітряної ванни лікар вказує її початкову  дозу відповідно холодової навантаженні, швидкість зростання по днях, кінцеву  дозу і Еет, при якій процедуру  можна приймати даному пацієнтові з  урахуванням його захворювання. Тривалість повітряної ванни визначається за спеціальною  дозиметричної таблиці:  
За температурним режимом повітряні ванни діляться на холодні (Еет <9 ° С), помірно холодні (9 - 16 ° С), прохолодні (17 - 19 ° С), індиферентні (21 - 22 ° С), теплі (> 22 ° С ).

Геліотерапія 

Застосування сонячного  випромінювання з лікувальною та профілактичною метою (загальні і місцеві  сонячні ванни). Україна розташована в зоні УФ - комфорту (без дефіциту для організму). Сумарне сонячне випромінювання ("інсоляція") включає три види: пряме, що виходить безпосередньо від Сонця, розсіяна від небесного зводу і відбите від поверхні землі і різних предметів.  
Зміна складу сонячного спектра при різних умовах радіації (В. Г. Бокшая, Б. В. Богуцький, 1980). По вертикалі - температура в градусах, по горизонталі - довжина хвилі в нм: 1 - сонячне випромінювання на кордоні атмосфери (відповідає температурі випромінювача 6000 ° С); 2 - те ж при стоянні Сонця в зеніті (4000 ° С); 3 - те ж три висоті Сонця 30 ° (2500 ° С); 4 - те саме при висоті Сонця 10 ° (близько 1000 ° С)  
Механізм дії. Одночасний вплив декількох діапазонів оптичного випромінювання - інфрачервоного, видимого та ультрафіолетового (див. таблицю "спектр світлового випромінювання") оптимально для людського організму. Відбувається взаємне послаблення ефектів інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювань (феномен фотореактивації).  
Інфрачервоне (ІЧ) випромінювання (см, однойменну главу) нагріває поверхневі тканини, в результаті чого зростає приплив крові і виникає гіперемія. Теплове ефект пояснює можливість одержання теплового удару при надмірному перебування на сонці. Видиме випромінювання - надає дію на фоторецептори сітківки ока, що впливає на функціональний стан ЦНС, визначає добовий біоритм і виконує інформаційну функцію. Світловий потік стимулює гуморальну регуляцію обмінних процесів через активацію вироблення гонадотропних і соматотропний гормонів гіпофіза, що має прямі зв'язки із зоровим аналізатором. Червона частина спектру дає тепловий ефект, а фіолетова - фотохімічний.  
УФ - промені сонця не проникають через звичайне віконне скло, але проходять в товщу води на глибину до 1 м і крізь хмари, що пояснює засмага в похмуру погоду. Одяг вибірково пропускає УФ - промені: бавовняний маркізет, натуральний шовк, крепдешин світлих тонів - до 30-60%; льон, штапель, сатин, темнофарбовані шлопчатобумажние тканини і крепдешин - менше 10%; одяг з синтетики - від 30 до 70%.  
Довгохвильове UVА - випромінювання ("чорний" колір) забезпечує синтез меланіну і міграцію клітин Лангерганса в дерму - пігментацію шкіри ("загар"). Внаслідок фотодеструкции білків в поверхневих шарах шкіри утворюється урокановая кислота, що виділяється з потом, яка добре поглинає середньохвильові УФ - промені, захищаючи від їх проникнення всередину організму. Меланін захищає шкіру від подальшого розповсюдження інфрачервоного випромінювання. Посилення тепловіддачі шляхом випаровування перешкоджає перегрівання організму.  
Середньохвильове UVВ-випромінювання призводить до утворення активних форм кисню, що призводить до формування обмеженою гіперемії шкіри - еритеми (прозапальний ефект - первинний). Утворені при цьому гістамін, серотонін, простагландини надходять в кровотік і стимулюють клітинне дихання різних тканин організму, посилюють гіперіластіческіе процеси і репаративну регенерацію (вторинний ефект). У результаті фотохімічної реакції відбувається утворення вітаміну Dз.  
Короткохвильове UVС-випромінювання затримується озоновим шаром атмосфери і не досягає поверхні Землі.  
Засмага - місцева реакція шкіри на поєднане вплив усіх ділянок оптичного спектру. Фази: 1) Через 1-2 години виникає почервоніння шкіри, викликане ІК і видимим випромінюванням; 2) Потім, через 6-12 годин, з'являється УФ - еритема, обумовлена ??UVВ-випромінюванням; 3) Через 3-4 доби проявляється пігментація шкіри, викликана UVА-випромінюванням.  
Пігментація шкіри може з'явитися і без попередньої еритеми під впливом довгохвильових УФ - променів при проведенні геліотерапії в північних районах або у ранкові години на півдні, при впливі розсіяною УФ - радіації при хмарної погоди.  
Лікувальні ефекти: пігментообразующій, вітамінообразующій, імуностимулюючий, десенсибілізуючу, бактерицидний, метаболічний, тонізуючий, вазоактивний, регенераторний, психоемоційний.  
Показання. Гіповітаміноз вітаміну Б. Початкові прояви атеросклерозу. ГБ 1-І А стадії. Ревматизм в неактивній стадії. Запальні захворювання легень, шлунково-кишкового тракту, нирок, суглобів і нервової системи поза загостренням. Подагра. Ожиріння. Протипоказання. Захворювання в гострій стадії і період загострення. Прогресуючий туберкульоз легень та інших органів. Серцево-судинна недостатність П-Ш ступеня. Колагенози. Органічні захворювання ЦНС. Кахексія. Кровотечі. Тиреотоксикоз. Підвищена чутливість до УФ - випромінювання.  
Методика. Залежно від фізичних умов освітлення сонячними променями сонячні ванни діляться на ванни сумарної, розсіяної, ослабленої радіації; загальні і місцеві. Сонячні ванни: 1) сумарна радіації - проводяться під відкритим сонцем. Людина опромінюється прямим світлом всіх ділянок сонячного спектру. Можлива інтерметтірующая методика, тобто переривчаста, коли опромінення наміченої тривалості 2-3 рази переривається на 10-20 хвилин і більше; 2) ослаблення радіації - проводяться під матер'яними тентами і екранами (жалюзійних або гратчастим) для зниження інтенсивності сонячного випромінювання; 3) розсіяної радіації - з виключенням прямих сонячних променів для більш м'якого і щадного впливу. Хворий піддається дії переважно сонячної радіації, що йде від небосхилу для чого над ним встановлюється спеціальні, змонтовані на достатній висоті і які працюють на шарнірах тенти, які, закриваючи диск сонця, залишають максимально відкритим небесне склепіння; 4) Концентровані - за допомогою спеціальних дзеркальних рефлекторів різної конструкції (циліндрично увігнутими алюмінієвими дзеркалами або сферично розташованими прямокутними дзеркалами), 5) Селективні - зі світлофільтрами різного кольору.  
Сонячні ванни - це вплив сонячних променів на повністю (загальні ванни) або частково голої людини (місцеві ванни). Пацієнт лежить на тапчані висотою 40-50 см. Щоб уникнути перегріву, ножний кінець тапчана розташовується в бік сонця. Голова повинна знаходитися в тіні. Під час процедури необхідно періодично змінювати положення тіла, щоб рівномірно розподіляти призначену дозу сонячного випромінювання між передньою, задньою і бічними поверхнями тіла. Не можна спати і читати. Приймати сонячні ванни рекомендується вранці (8-11 годин) або в післяобідній час (15-18 годин).  
Дозування: в біодози - мінімальна кількість сонячної енергії, здатної викликати почервоніння (еритему) на непігментованою шкірі людини, що виражається у хвилинах. Одна і та ж біодози досягається за різний проміжок часу в залежності від пори року і доби, а також різна для різних географічних широт.  
Інтенсивність УФ-випромінювання залежить від положення Сонця - чим вище над горизонтом, тим вона вища. До 9 годин ранку в спектрі сонячних променів немає УФ-діапазону.  
Для геліотерапії хворих з певними формами захворювань розроблені оптимальні дози і мікрокліматичні (теплові) умови, що характеризуються величиною РЕЕТ (радіаційна еквівалентно-ефективна температура - міра теплового відчуття що знаходиться в спокої і схильній до сонячного опромінення, голої людини з урахуванням температури, вологості, швидкості вітру та інтенсивності сумарної сонячної радіації). Три основні режими сонячних ванн з поступовим збільшенням навантаження:  
I режим (щадить навантаження): до 1 біодози / день при РЕЕТ 17-26 ° С. Інтерметтірующая методика. Ванни ослабленою і розсіяною УФ-радіації. Кожен 5-й день перерва.  
II режим (помірного впливу): до 2 біодоз / день. РЕЕТ 23-26 ° С. Кожен 7-й день перерва.  
III режим (вираженого впливу) - до 3-4 біодоз / день. РЕЕТ до 30 ° С. Для осіб старше 55 років режим геліотерапії повинен бути щадним!  
Курс геліотерапії - 12-24 процедури. Повторно - через 3 місяці.  
Оптимізація. Геліотерапію поєднують з аеротерапією, таласотерапією, ЛФК.  
При комбінованому впливі перерва між сонячними ваннами і сумісними з  
ними процедурами повинен становити не менше 2 годин.  
Приклад призначення.  
Ds: Подагра.  
Сонячні ванни від 1 / 4 до 1 біодози, кожні два дні додаючи по 1 / 4 біодози  
при РЕЕТ 17-26 ° С щодня № 14.

Таласотерапія

Лікувальне використання клімату морського узбережжя  і морських купань (плавання у море, занурення, обтирання морською водою). Чорне море відноситься до морів середньої солоності з мінералізацією води 17,6 г / л. Азовське море - 12 г / л (Середземне - 34 г / л). Завдяки цьому, тіло людини підтримується на поверхні під час плавання.  
Механізм дії. Комплексний вплив термічних, механічних і хімічних чинників морської води, а також морського повітря (див. аеротерапія) і УФ-променів сонця, які проникають в товщу води на глибину до 1 м (див. геліотерапія).  
Механічне: природний гідромасаж тіла під дією хвиль зі стимуляцією шкірного кровотоку гідростатичним тиском води. Підвищення м'язового тонусу при інтенсивних рухах, які купається виконує для підтримки рівноваги і подолання опору рухомих мас води.  
Хімічне: під дією осмотичного тиску в організм через сальні і потові залози з морської води селективно проникають іони Са, Мg, Nа, К, С1, Вг, I ("внутрішньошкірні ін'єкції морських солей"), а також морські солі після купань осідають на шкірі , створюючи "сольовий плащ", в результаті підвищуючи тонус і еластичність шкіри.  
Фізичне: подразнення рецепторного поля оголеного тіла (див. схему дії в розділі "Клімат&quo
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.