На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Розроблення системи управлння страховою дяльнстю на приклад НАСК Оранта. Методи формування методв управлння на пдприємств, удосконалення системи комункацй в органзацї. Мотивування, контролювання та регулювання страхової дяльност.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2010. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


2
Зміст
  Вступ
   1. Загальна характеристика страхової компанії
   2. Планування страхової діяльності
   3. Формування фінансового плану та балансу доходів та видатків
   4. Організування страхової діяльності
   5. Мотивування страхової діяльності
   6. Контролювання та регулювання страхової діяльності
   7. Формування методів управління страховою діяльністю
   8. Розробка механізму започаткування нових видів страхових послуг. Прийняття управлінських рішень
   Висновки
   Список використаної літератури

Вступ

Сучасний фінансовий ринок на Україні набирає все більше ознак цивілізованого ринку високорозвинутих країн світу. У страховиків, які утримували лідируючі позиції у 2004 році та відрізнялися використанням псевдострахування (мали значні обсяги страхування фінансових та інших ризиків, які передавали за кордон) протягом першої половини 2005 року були відкликані ліцензії. Однак, як вже наголошувалося Держфінпослуг, нерівність у системі оподаткування суб`єктів господарювання та існування податкового арбітражу, попри зусилля щодо посилення нагляду за страховою (перестраховою) діяльністю не виключає в подальшому випадки використання системи страхування в операціях „тіньового сектору".

Об`єктом дослідження у курсовому проекті є НАСК "Оранта". Нині НАСК "Оранта" - одина з лідерів страхового ринку, що підтверджується фінансовими показниками (обсяги капіталу, активів, страхових резервів, страхових премій та виплат). Його надійність забезпечена не тільки вагомим статутним фондом, а й діючим механізмом перестрахування великих ризиків. Компанія працює з провідними перестрахувальними компаніями світу. Нині НАСК "Оранта" - забезпечує страховий захист практично від усіх ризиків. Для розширення даного підприємства та підтримки високого рівня функціонування потрібна ефективна система менеджменту на організації та вирішення існуючих проблем.

Метою курсового проекту є розроблення системи управління страховою діяльністю. Відповідно до мети проекту його завданнями є розроблення технології управління з урахуванням очікуваних змін, тобто реалізація функцій менеджменту в організації; формування методів управління на підприємстві, удосконалення системи комунікацій в організації.

1. Загальна характеристика страхової компанії

Таблиця 1

Характеристика страхової компанії НАСК "Оранта"

Параметри, що характеризуються
Характеристика параметрів
Можливі напрямки удосконалення діючих параметрів
1. Форма підприємства
Компанія НАСК "Оранта"є юридичною особою і фінансовою установою, яка здійснює свою діяльність на підставі та згідно із законодавством України, Статутом та іншими документами, які затверджуються в порядку. Фінансовою діяльністю компанії є діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства
-
2. Види діяльності
Підприємство надає перелік страхових послуг, що відповідає сучасним вимогам ринку і дозволяє НАСК "Оранта" впевнено почуватися на ринку.
Види діяльності: автотранспорт; “Зелена Картка"; майно фізичних та юридичних осіб; вантажі; медичне; нещасних випадків; відповідальності перед третіми особами.
Впровадження нового страхового продукту - страхування цивільної відповідальності. Після запланованого розширення кількість клієнтів збільшуватиметься у зв`язку із розширенням переліку послуг.
3. Ресурси
Фірма займається стажуванням працівників для покращення їх роботи. Підприємство з метою забезпечення своєї діяльності у майбутньому налагоджує переписку з владою про дослідження в ції галузі, а також щомісячно відраховує від прибутку у резервний фонд для здіснення негайної оплати за вимогами.
Розгляд інформації про новітнє інформаційне забезпечення, щоб покращити якість обслуговування, праця над вихованням корпоративного духу в команді.
4. Цілі, завдання та технології
Цілі підприємства є чітко визначені, досяжні, конкретні, враховують вплив середовища функціонування, що позитивно впливає на діяльність підприємства.
Цілі:
Довгострокові: збільшення конкурентоспроможності
Середньострокові: вдосконалення інформаційне забезпечення, розширення сфери діяльності
Короткострокові: знизити рівень стресовості у бухгалтерії.
Завдання: розміщення оголошень про наявність вакантних посад, здійснення оцінки наявного інформаційного забезпечення, проведення атестації працівників, налагодження контактів з владою.
Технологія: надання страхових полуг потребує покращення інформаційної бази, відповідно до потреб споживачів, також підвищення кваліфікації працівників та позитивної атмосфери у колективі.
Інтеграція маркетингу в усі складові процесу страхової діяльності, комплексна автоматизація інформаційної системи.
5. Характер виконуваних операцій
Три етапи реалізації страхової послуги:
аквізиція;
контроль за об'єктом страхування;
урегулювання питань щодо завданих збитків.
Максимальна сумлінність страхової компанії щодо завданих збитків.

2. Планування страхової діяльності

Характеристику етапів процесу стратегічного планування у НАСК "Оранта" відображено на рисунку 1.

Етап 1. Інформаційне забезпечення стратегічного планування

Етап 2. Установлення місій та цілей організації

Етап 3. Вибір методів аналізу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища.

Етап 4. Оцінювання та аналіз факторів зовнішнього середовища.

Етап 5. Оцінювання та аналіз факторіввнутрішнього середовища.

Етап 6. Прогнозування умов функціонування та результатів виробничо-господарської діяльності підприємства.

Етап 7. Виконання розрахунків, обгрунтувань, перелічених рішень

Етап 8. Формування варіантів стратегій(стратегічних альтернатив)

Етап 9. Вибір стратегії

Етап 10. Оцінювання стратегії на предмет установленим критеріям

Рис.1. Модель стратегічного планування у НАСК "Оранта"

Логічним продовженням стратегічного планування в НАСК "Оранта"є тактичне планування, тобто планування реалізації стратегії, яке включає поточне та оперативне планування.

Схематична модель поточного планування в НАСК "Оранта" наведено на рис.2.

1 етап. Інформаційне забезпечення поточного планування.
2 етап. Оцінювання та аналіз сильних та слабких позицій організації.
3 етап. Вибір та формування планових параметрів (системи економічних, технологічних, соціальних та інших показників) на засадах стратегії.
4 етап. Підбір на альтернативних засадах заходів щодо досягнення планових параметрів.
5 етап. Бюджетне планування.
6 етап. Вибір адміністративних важелів (політики, процедур, правил) досягнення планових параметрів.


7 етап. Формування поточного плану.
8 етап. Деталізація поточного плану за центрами виконання (відповідальність)
Рис.2. Модель поточного планування в НАСК "Оранта"
Групи страхових продуктів:
Основні:
Страхування автотранспорту (каско);
"Зелена карта";
2. Додаткові:
Медичне страхування, виїжджаючих за кордон;
Страхування вантажів (карго);
3. Стратегічні:
Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів.
Таблиця 2
Прогноз розвитку страхових операцій НАСК"Оранта"
Види страхування
Кількість договорів страхування
Тариф,%
Середня страхова сума, тис. грн.
Середній страховий платіж, тис. грн.
Сума страхових виплат за рік
Норматив виплат за даним видом страхування
Сума страхових виплат, тис. грн.
Максимальна відповідальність за окремим об'єктом страхування
Страхування автотранспорту (каско)
30
15
40
6
30
16,667
100
80
"Зелена карта"
20
25
10
2,5
23
46
10
10
Страхування вантажів
25
4,17
12
0,5
6
48
18
18
Медичне страхування
50
20,77
6,00
1,25
25
40,128
12,000
12
Страхування від нещасних випадків
73
10,00
4,00
0,40
7
23,973
40,000
40
Середній страховий платіж на 1 договір = сукупна страхова сума / кількість договорів
Середній страховий платіж на 1 договір = сума страхових платежів / кількість договорів
Тариф = Середній страховий платіж / Середній страховий платіж * 100%
Норматив виплат за даним видом страхування = Сума страхових виплат / Середній страховий платіж * 100%

3. Формування фінансового плану та балансу доходів та видатків

Таблиця 3

Фінансовий план страхової компанії НАСК"Оранта"

Види страхування
Види власних коштів (нетто-активи), тис. грн.
Кількість договорів страхування
Сукупна сума надходжень страхових платежів, тис. грн.
Сума страхових виплат, тис. грн.
Розмір технічних резервів, тис. грн.
Витрати на проведення страхової діяльності, тис. грн
Розмір прибутку, що очікується, тис. грн.
Розмір вільних резервів, тис. грн.
Чистий прибуток, тис. грн.
Страхування автотранспорту (каско)
10
30
180
30
40,74
61,2
-47,7
-0,955
-53,14
"Зелена карта"
20
20
50
23
11,32
20
-17,1
-0,342
-18,6
Страхування вантажів
10
25
12,5
6
2,83
3,5
-2,72
-0,054
-3,098
Медичне страхування
50
50
62,3
25
14,10
15,58
-11,39
-0,228
-13,25
Страхування фінансових ризиків
56
73
29,2
7
6,61
11,68
-9,91
-0, 198
-10,78
Таблиця 4
Баланс доходів та видатків НАСК"Оранта"
Показники
квартал
квартал
квартал
квартал
за рік
Доходи (надходження)
Сукупна сума страхових платежів
100,2
66,8
80,16
86,84
334
Новий капітал
1
1
1
2
5,000
Доходи від розміщення активів
1
1
2
0
4
Продаж активів
2
1
2
1
6
Інші, доходи
1
1
1
1
2
Всього доходів
105,2
70,8
86,16
90,84
351,00
Витрати (платежі)
Страхові виплати
18
16
18
39
91
Страхові резерви, в тому числі
технічні резерви
22,68
15,12
18,14
19,66
75,60
Комісійна винагорода за розміщення страхових полісів
42,08
28,32
34,46
36,34
141, 20
Оренда чи утримання будівель
1,25
1,25
1,25
1,25
5,00
Транспорт і зв'язок
0,25
0,25
0,25
0,25
1,00
Сервіс (послуги)
---
----
----
----
----
Розрахунки з банками
0,25
0,25
0,25
0,25
1,00
Реклама
1
1
1
1
4,00
Зарплата
2
2,4
2,3
4
10,70
Нарахування на зарплату
----
Податки
1,95
1,53
1,53
1, 19
6, 20
Дивіденди
----
---
----
----
----
Придбання чи оренда обладнання
----
----
----
----
---
Всього витрат
89,46
66,12
77, 19
102,93
335,70
Балансовий показник (+\-)
15,74
4,68
8,97
-12,09
15,30
Тарифна політика НАСК "Оранта".
Тарифна політика представляє собою процес розробки, обґрунтування та визначення порядку застосування страхового тарифу. Зазначений процес є цілеспрямованою діяльністю страховика по встановленню, уточненню, упорядкуванню страхових тарифів з метою забезпечення поєднання інтересів учасників страхових відносин: успішного та беззбиткового розвитку страховика та встановлення раціональної ціни на страхові послуги для страхувальників.
Принцип еквівалентності страхових відносин сторін угоди страхування передбачає, що тарифи-нетто повинні максимально відповідати ймовірності збитку. За цим принципом забезпечується зворотність коштів страхового фонду за тарифний період тій сукупності страхувальників, в масштабі якої будувався страховий тариф. Зазначений принцип відповідає перерозподільчій сутності страхування, як замкнутої розкладки збитку.
Принцип доступності страхових тарифів забезпечує доступ до страхування широкого кола страхувальників. Надто високі тарифні ставки гальмують розвиток страхування, яке стає невигідним. Вартість страхування повинна відповідати обсягам страхової відповідальності, яку на себе приймає страховик.
Розширення обсягів страхової відповідальності характеризує напрямок розвитку діяльності страховика, забезпечує страхування багатьох ризиків за однією угодою, підвищує інтерес страхувальників до здійснення страхового захисту, дозволяє знизити розмір страхових тарифів у зв'язку з економією витрат на ведення страхової справи.
Забезпечення самоокупності та рентабельності страхових операцій вимагає, щоб страхові тарифи забезпечували не тільки відшкодування собівартості страхової послуги (страхових виплат, витрат на ведення страхової справи тощо), а й отримання страховиком прибутку, за рахунок якого формуються додаткові резерви, вільні резерви для підвищення рівня платоспроможності та фінансової стійкості страховика, здійснюється розширене відтворення, а також покращується добробут його працівників, акціонерів, власників.
Принцип стабільності розмірів страхових тарифів на протязі тривалого часу забезпечує підвищення рівня довіри до даної страхової компанії. При чому, цього принципу доцільно раціонально дотримуватись як при зниженні показників збитковості страхової суми, так і при їх певному зростанні в межах релевантного діапазону.
Зазначені принципи вимагають свого організаційного удосконалення, оптимізації проведення розрахунків, їх раціоналізації, інформаційного забезпечення, підвищення професійного рівня працівників.
Досить суттєвим для ефективного використання визначених страхових тарифів є їх диференціація в залежності від видів та форм страхування, ступеню ризику, територіального місцезнаходження об'єктів страхування тощо.
Страхові резерви НАСК "Оранта".
Страхові резерви НАСК "Оранта" утворюються з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування залежно від видів страхування (перестрахування). Страхові резерви в обсягах, що не перевищують технічних резервів, утворюються у тих валютах, в яких НАСК "Оранта" несе відповідальність за своїми страховими зобов'язаннями, і обліковуються окремо по кожній валюті. Страхові зобов'язання приймаються рівними обсягам наявних технічних резервів. Страхові зобов'язання, передані перестраховикам, відображаються в активі балансу НАСК "Оранта" як права вимоги до перестраховиків. НАСК "Оранта" зобов'язане формувати страхові резерви (технічні резерви) і вести їх облік за видами страхування.
Порядок формування та обліку страхових резервів.
1. Формування та облік резервів незароблених премій
Формування резервів незароблених премій на звітну дату здійснюється залежно від сум надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) по відповідних видах страхування за період попередніх дев'яти місяців (далі - розрахунковий період) у такому порядку:
сума надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за перші три місяці розрахункового періоду множиться на одну четверту;
сума надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за наступні три місяці цього періоду множиться на одну другу;
сума надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за останні три місяці розрахункового періоду множиться на три четвертих;
одержані добутки додаються.
Величина резервів незароблених премій відображається у відповідній окремій статті балансу НАСК "Оранта" як технічні резерви.
Збільшення (зменшення) величини резервів незароблених премій у звітному періоді відповідно зменшує (збільшує) зароблені страхові платежі (страхові внески, страхові премії). При здійсненні операцій перестраховування частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що були сплачені за договорами перестраховування, формують права вимоги до перестраховиків і обліковуються як суми часток перестраховиків у резервах незароблених премій. Обсяги страхових резервів у перестрахувальника при цьому не зменшуються. Суми часток перестраховиків у резервах незароблених премій на звітну дату обчислюються залежно від сум часток страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), які були сплачені перестраховикам протягом розрахункового періоду, у такому порядку:
сума часток страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), сплачених перестраховикам протягом перших трьох місяців цього періоду, множиться на одну четверту;
сума часток страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), сплачених перестраховикам протягом наступних трьох місяців, множиться на одну другу;
сума часток страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), сплачених перестраховикам протягом останніх трьох місяців, множиться на три четвертих;
одержані добутки додаються.
Збільшення (зменшення) сум часток перестраховиків у резервах незароблених премій у звітному періоді відповідно збільшує (зменшує) зароблені страхові платежі (страхові внески, страхові премії).
2. Формування та облік резервів збитків
Формування резервів збитків здійснюється НАСК "Оранта" при наявності відомих вимог страхувальників (перестрахувальників) на звітну дату, що підтверджуються відповідними заявами.
Величина резервів збитків на звітну дату є сумою зарезервованих несплачених сум страхового відшкодування за відомими вимогами страхувальників, по яких не прийнято рішення про повну або часткову відмову у виплаті страхових сум. Величина резервів збитків відображається у відповідній
окремій статті балансу страховика як технічні резерви. Сума збільшення величини резервів збитків у звітному періоді належить до витрат страховика, сума зменшення - до доходів від страхової діяльності.
Вимоги до перестраховиків згідно з договорами перестраховування при настанні страхових випадків у звітному періоді формують права вимоги до перестраховиків і обліковуються як частка перестраховиків у резервах збитків. Збільшення (зменшення) суми таких вимог до перестраховиків у звітному періоді відповідно збільшує (зменшує) доход від страхової діяльності.
Розміщення страхових резервів
Здійснюючи фінансово-господарські операції, НАСК "Оранта" повинне забезпечувати диверсифікованість своїх активів. При цьому обсяги технічних резервів повинні бути представлені однією або декількома з таких категорій активів:
грошові кошти на розрахунковому рахунку;
банківські вклади (депозити);
нерухоме майно;
цінні папери, що передбачають одержання доходів;
цінні папери, що емітуються державою;
права вимоги до перестраховиків;
готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, встановлених Національним банком України.
При цьому величина окремих категорій активів приймається для представлення технічних резервів і обліковується як розміщення технічних резервів в обмежених обсягах (у відсотках до обсягів наявних технічних резервів), а саме:
банківський вклад (депозит) - в кожному банку не більше 30;
нерухоме майно - не більше 10;
права вимоги до перестраховиків - не більше 50;
цінні папери, що передбачають одержання доходів, - не більше 40, в тому числі:
акції, які не котируються на фондовій біржі, - не більше 15,з них акцій одного емітента - не більше 2;
акції, які котируються на фондовій біржі, - не більше 5 одного емітента;
облігації - не більше 5, з них облігацій одного підприємства - не більше 2.
У разі, коли обсяги страхових резервів, сформованих в іноземних валютах, перевищують 10% від загальної суми активів страховика, для забезпечення ліквідності та безпечності розміщення страхових резервів не менше 60% таких резервів мають бути представлені у цих же валютах активами таких категорій:
грошові кошти на розрахунковому (субрахунковому) рахунку в іноземній валюті;
банківські вклади (депозити) в іноземній валюті.
Не менше 90% страхових резервів повинні бути розміщені на території України, якщо інше не передбачено чинним законодавством та міжнародними угодами, що укладені Україною.

4. Організування страхової діяльності

Рис.3. Організаційна структура НАСК "Оранта"

Таблиця 5

Функції посадових осіб

Посадові особи
Функції (види діяльності працівників)
Генеральний директор
Визначає стратегію, тактику та політику організації, координує та скеровує діяльність працівників, контролює результати діяльності товариства, приймає рішення шодо розширення та реорганізації підприємства, приймає на роботу та звільняє працівників згідно штатного розпису та відповідно
Заступник ген. дир. з продажу
Координують роботу працівників на місцях. Керує врегулюванням збитків.
Заступник ген. дир. з фінансів
У його підпорядкуванні функції бухгалтерського обліку, економічного аналізу стану підприємства, формування податкової та статистичної звітності.
Заступник ген. дир. з перестрахування
Управління процесами оформлення необхідної документації при перестрахуванні. Координують роботу працівників на місцях.
Заступник ген. дир. з розвитку
Координує розробку маркетингової стратегії підприємства, затверджує маркетингові матеріали, керує рекламними кампаніями, керує розширенням діяльності страхової компанії, запровадженням нових страхових продуктів.
Заступник ген. дир. з юридичних питань
Керує юридичним відділом та бюро оформлення страхових випадків. Управління процесами оформлення необхідної документації при наданні страхових та інших послуг юридичним та фізичним особам. Координують роботу працівників на місцях.

5. Мотивування страхової діяльності

Коротку характеристику змістовних та процесійних теорій мотивування та обгрунтування можливості їх застосування у НАСК "Оранта" наведено у табл.6

Таблиця 6

Застосування теорій мотивування у НАСК "Оранта"

Короткий зміст та особливості застосування
Обгрунтування можливості застосування в організації
Елементи системи матеріального стимулювання праці, в яких знаходить відображення теорія.
Змістові терії (відображають зміст потреб та їх їєрархією)
Теорія потреб М. Турган-Барановського
1. Виділяються фізіологічні. статеві, симптоматичні. альтруїстичні потреби і потреби практичного характеру.
2. Особливе значення відіграє приналежність до народностей, моральні і релігійні погляди.
Цю теорію можна застосовувати до усіх працівників, враховуючи пріоритетність задоволення певних груп потреб у працівників та вдало використовуючи незадоволені потреби для формування мотивів щодо забезпечення необхідної поведінки.
У цивілізованому суспільстві матеріальні стимули (заробітна плата. премії, надбавки, доплати, подарунки тощо) сприяють якіснішому задоволенню фізіологічних потреб та потреб практичного характеру. При цьому також створюються умови для задоволення альтруїстичних потреб, народження та виховання дітей, створення сім'ї, тощо.
Теорія потреб Маслоу
І. Потреби діляться на первинні і вторинні.
2. Поведінка людей визначається потребами нижчого порядку
3 Після задоволення певних потреб їх мотивуюча дія припиняється.
Ця теорія чітко визначає пріоритетність потреб людей, на що повинні орієнтуватись керівники прк формуванні мотиваційних систем. Тож, якщо керів и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.