На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


отчет по практике Характеристика загальної системи управлння пдприємства. Комплексне обстеження пдприємства, оцнка ефективност його комункативної, товарної та цнової полтики. Загальна оцнка ефективност перспектив дяльност пдприємства, що вивчається.

Информация:

Тип работы: отчет по практике. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 28.04.2011. Сдан: 2011. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


26

webkursovik.ru/
Вступ

Метою переддипломної економічної практики є закріплення отриманих в університеті професійних знань по економіці, маркетингу, теорії ухвалення стратегічних та економічних рішень. А також опанувати практичні навики і прийняття рішення конкретних завдань, пов'язаних з економічною діяльністю виробничо-торгівельної організації в умовах розвитку ринкових стосунків. Практичні навики грають визначальну роль в професійній діяльності будь-якого фахівця. Чим більший досвід накопичений людиною по практичному використанню своїх теоретичних знань, тим більше ефективна робота такого співробітника. Підготовка до написання звіту включає збір матеріалів для аналізу. На цьому етапі ставиться завдання скласти базу майбутньої роботи, що складається з нормативно-правових актів, власних спостережень, матеріалів і інформації використовуваних в роботі організації. Дана робота виконувалася під час проходження практики на підприємстві «Акціонерне товариство Закритого типу «Мукачівська фабрика «Реммеблі».
Мета написання даної роботи - систематизація і узагальнення практичних навиків при проходженні практики в даній організації на підставі отриманих теоретичних знань. Матеріалами для аналізу служать: річний бухгалтерський звіт, поточна статистична і оперативна звітність, нормативні документи, результати маркетингових досліджень і інші джерела. Особливу увагу звертаємо на маркетингову діяльність досліджуваної фабрики, для того, щоб оцінити її ефективність і запропонувати можливі перспективні рішення для покращення діяльності підприємства.
1. Характеристика загальної системи управління підприємства

Акціонерне товариство Закритого типу «Мукачівська фабрика «Реммеблі» було створене 1 квітня 1980 року на базі меблевого цеху Мукачівського міськпобуткомбінату. Завданням фабрики було: задоволення потреби населення м. Мукачева в виготовленні та ремонту меблів. Створена фабрика Міністерством побутового обслуговування населення. В складі підприємства були машинно-заготовочний цех, цех пресування деталей, клеїльно-пресувальний цех, цех оздоблення меблів, гаражі, склади. Територія фабрики складала 1,6 га. Кількість працюючих станом на 1980-2000 рр. становила 100 чоловік. На даний час на підприємстві працює 10 чоловік. З них двоє на адміністративних посадах - це директор і головний бухгалтер, та 8 робітників.
В даний час «Мукачівська фабрика «Реммеблі» здійснює свою діяльність згідно з своїм статутом. Статут підприємства - основний документ, на основі якого діє підприємство. Статут затверджується власником (власниками) майна, а для державних підприємств - власником майна за участю трудового колективу. У статуті досліджуваного підприємства визначені: власник підприємства; найменування підприємства; місцезнаходження підприємства; предмет і цілі діяльності підприємства; органи управління підприємства і порядок їх формування; компетенція і повноваження трудового колективу підприємства та його виборних органів; орган, який має право представляти інтереси трудового колективу (рада трудового колективу, рада підприємства, профспілковий комітет та інше); порядок утворення майна підприємства; умови реорганізації та припинення діяльності підприємства (Додатки).
Охарактеризуємо маркетингове середовище, в якому здійснює свою діяльність досліджуване підприємство.
Маркетингове середовище - сукупність активних суб'єктів і сил, що діють за межами фірми, впливають на її стратегію і не підпадають під безпосередній контроль. Щоб успішно функціонувати на ринку, підприємство повинне чітко визначити параметри дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища та вибрати чинники, які найістотніше впливають на діяльність фірми.
Зовнішнє середовище підприємства - сукупність суб'єктів господарювання, економічних, суспільних і природних умов, що діють у глобальному оточенні. Залежно від характеру впливу різноманітних факторів зовнішнє середовище поділяють на макро- і мікросередовище.
Макросередовище охоплює матеріально-технічні й економічні умови, суспільні відносини та інші чинники, що впливають на діяльність підприємства опосередковано. До них належать демографічні, економічні, політичні та інші чинники, що постійно змінюються і є джерелом постійного занепокоєння для фірми.
Мікросередовище - середовище прямого впливу на підприємство. До нього належать постачальники, посередники, конкуренти, споживачі тощо.
Фактори зовнішнього середовища - це неконтрольовані компанією фактори, які формуються під дією соціальних, економічних, технологічних, конкурентних і регулятивних сил і впливають на результати її маркетингової діяльності. Тенденції зовнішнього середовища зазвичай виявляють через аналіз п'яти груп факторів: соціальних, економічних, технологічних, конкурентних і регулятивних.
Проведемо аналіз зовнішнього маркетингового макро-середовища в Закарпатській області, щодо основних тенденцій кожного з п'яти зовнішніх факторів. Метою даного аналізу є виявлення тенденцій, які можуть впливати на маркетингову діяльність «Акціонерного товариства Закритого типу Мукачівська фабрика «Реммеблі».
Соціальні фактори - комплекс соціальних явищ і процесів, які визначаються чисельністю й структурним складом населення, рівнем його освіти й життя, звичаями й традиціями, трудовою етикою, готовністю терпіти нестатки, пов'язані з реформуванням економіки.
Дослідимо наступні соціальні фактори: чисельність населення, вікова структура населення та рівень доходів населення.
Загальна чисельність населення Закарпатської області за 2010 рік склала 1246,1 тис. осіб, з них міське населення - 463,2 тис. осіб, а сільське - 782,9 тис. осіб.
Розподіл населення за віком наступний: 0-14 років - 14%; 15-24 років - 14,3%; 25-44 років - 29,2%; 45-64 років - 27%; 65 і понад років - 15,5%.
Економічні фактори - визначаються рівнем і особливостями ринкового механізму; рівнем суспільного економічного розвитку, бюджетом держави, доступністю ресурсів, рівнем доходів населення та безробіття, податковою політикою, інфляцією, відсотковими ставками, продуктивністю праці, величиною заробітної плати.
За допомогою статистичних даних дамо визначення наступних показників економічних факторів макросередовища в Україні за 2010 рік.
Фаза економічного циклу країни. В Україні спостерігається така фаза економічного циклу як економічна криза. Економічна криза - фаза економічного циклу, під час якої відбувається різке відновлення порушених відтворювальних пропорцій шляхом спаду виробництва, недовантаження виробничих потужностей, зростання безробіття та ін. Початок ХХІ ст. зумовив деякі особливості економічних криз і циклів: останні стали менш глибокими і довгочасними; для фаз циклу характерна асинхронність, або різноманітність їх настання.
Рівень інфляції. В 2010 році рівень інфляції в Україні склав 9,4%.
Рівень безробіття. За даними, визначеними за методологією Міжнародної організації праці (МОП), рівень безробіття серед українського населення 15-70 років знизився з 8,6% економічно активного населення в 2009 році до 8,0% в 2010. Зниження рівня безробіття констатували у всіх регіонах.
Технологічні фактори - визначаються факторами розвитку науково-технічного прогресу в сфері виробництва. Технологічні фактори виступають основою створення й пропозиції нових видів товарів.
Новітніми технологіями в сфері виробництва меблів є наступні:
Мембранні преси - високопродуктивне устаткування, яке дозволяє організувати виробництво на мінімальній площі, їх продуктивність залежить від розмірів завантажувальних пристроїв, тривалості циклу пресування і ступеня механізації і автоматизації допоміжних операцій, що управляють.
Технологія нанесення поліуретанових фарб, яка дозволяє створювати меблеві поверхні, що відповідають на вибагливі сучасні запити.
Слід зазначити, що зараз в Україні, на відміну від інших країн з розвиненою меблевою промисловістю, практично відсутнє спеціалізоване виробництво фасадів, стільниць і інших компонентів меблів. А в багатьох розвинених країнах створені достатньо могутні виробництва даного напрямку.
Також зазначимо, що за рівнем новизни використовуваних технологій для виробництва меблів, в Закарпатській області, досліджуване підприємство не поступається своїм конкурентам
Політичні фактори - представляються органами державної влади й конкуруючими партіями і групами. В Україні законодавча та виконавча гілки влади складаються переважно з представників однієї партії. Зокрема це: президент України, «більшість» в Верховній Раді та Кабінет Міністрів України, який і формується з цієї «більшості». З перерахованих вище фактів можна зробити такий висновок, що в країні склалася стабільна політична ситуація (різні гілки влади є одно правлячою структурою), яка дає можливості для розробки та реалізації необхідних реформ, в тому числі в секторі економіки, та прийнятті відповідних до цих реформ законопроектів.
Правові фактори - встановлюють права, відповідальність і зобов'язання сторін в процесі ділових взаємовідносин (відносин підприємства із суспільством, обмеження на окремі види діяльності, права споживачів, порядок реєстрації підприємств). Законодавча база щодо регулювання підприємницької діяльності в Україні та її підтримки не створює жорстких бар'єрів для підприємців, зокрема при вході на ринок підприємницької діяльності з виготовлення меблів. Також в Україні існує «Український фонд підтримки підприємництва», який може надати багато корисної і необхідної інформації для підприємців, причому користуватися послугами фонду можна через мережу Інтернет зайшовши на його сайт.
Наступним етапом в даній роботі буде дослідження та аналіз зовнішніх факторів мікросередовища підприємства «Мукачівська фабрика «Реммеблі».
Маркетингові посередники. Це ті фірми й організації, які беруть участь у тому чи іншому етапі процесу маркетингу підприємства (маркетингові дослідження, збут, просування тощо).
До них належать:
- торгові посередники - сприяють доведенню товару до кінцевого споживача;
- маркетингові фірми - здійснюють маркетингові дослідження на замовлення фірми;
- рекламні агентства - виступають суб'єктами маркетингових комунікацій фірми.
В своїй діяльності Акціонерне товариство Закритого типу «Мукачівська фабрика «Реммеблі» користується послугами торгових посередників, які надають послуги з безпосередньо фізичного переміщення товару до його покупця. Це підприємства, які надають послуги з перевезення великих вантажів:
Використання послуг маркетингових фірм не є доцільним в діяльності досліджуваного підприємства, тому що такі послуги є дорогими. Адміністрація фабрики «Реммеблі» самостійно проводить збір необхідної інформації і після її аналізу приймає відповідні рішення щодо комплексу маркетингу на підприємстві.
Підприємство, яке досліджується в даній роботі використовує послуги рекламних агентств, які за виконуваними функціями відносяться до рекламопоширювачів. Це рекламні агентства, які здійснюють розміщення і (або) поширення рекламної інформації шляхом використання засобів зв'язку (в нашому випадку - газетних площ).
Споживачі - фізичні або юридичні особи, які споживають продукцію фірми. Вони можуть бути потенційними (здатними купити певний товар) або безпосередніми (бажають і мають змогу придбати певний товар).
Вивчаючи споживача, як фактор маркетингового середовища, необхідно звернути увагу на два основні питання: дослідження факторів, які впливають на поведінку споживача; прийняття споживачем рішення про купівлю товару.
При дослідженні споживачів фабрики «Реммеблі» потенційними будемо вважати населення Закарпаття віком від 15 до 65 років. Це працездатна частина всього населення, їх чисельність складає 70,5%, а в числовому еквіваленті 878,5 тис. осіб.
Дослідження факторів, які впливають на поведінку споживача, а саме безпосередньо на прийняття ним рішення про купівлю товару проведемо за допомогою телефонного опитування. Вибір даного методу дослідження пояснюємо наступними причинами:
- відносно низька вартість методу;
- розповсюджена мережа ліній телефонних комунікацій;
- значний виграш у часі;
- не потребує часу й сил для пошуку респондентів;
- відсутній ефект інтерв'юера.
Отже, ми проводимо телефонне опитування жителів Закарпатської області. Метою даного маркетингового дослідження буде визначення, яким підприємствам з продажу меблів надають перевагу споживачі:
- тим, що пропонують асортимент готових виробів;
- тим, що виготовляють меблі під замовлення.
Респондентів нашого телефонного опитування обираємо з телефонної книги. Вибірку формуємо наступним чином: в Закарпатській області є 13 районів, обираємо довільно по 10 чоловік з кожного району, опитуємо їх.
Опитувальний листок складається з наступних запитань:
1) Чи купуєте Ви меблі? Дане запитання є першим, оскільки якщо респондент не купує меблі, то не зможе дати відповідь на наступні запитання. При позитивній відповіді переходимо до наступного запитання.
2) Якщо Ви хочете придбати меблі, то здійснюєте свій вибір з запропонованих готових виробів чи звертаєтеся до виробників меблів під замовлення?
Якщо відповідь позитивна щодо першого варіанту альтернативи, то задаємо наступне запитання.
3) Чому Ви не хочете придбати меблі виготовлені під замовлення?
Якщо відповідь позитивна щодо другого варіанту альтернативи, то задаємо таке запитання.
3) Яка причина того, що віддаєте перевагу меблям, виготовленим під замовлення?
Результати проведеного маркетингового дослідження заносимо в табл. 1.1.
Табл. 1.1
Готові меблі
Меблі під замовлення
108, з них
22, з них
Вважають дорогими
Складність, вимагає багато часу
Не визначились
Індивідуальні смаки
Нестандартні
розміри
63
37
8
7
15
Отже, за допомогою проведеного дослідження, ми визначилися, чому опитані споживачі обирають або не обирають меблі під замовлення. Перейдемо до оцінки наступного фактора зовнішнього мікросередовища підприємства.
Фінансово-кредитні організації - це організації, які становлять реальний чи потенційний інтерес для фірми та можуть впливати на можливість досягнення їх цілей. В Закарпатській області функціонує багато фінансово-кредитних установ. З них: «Ощадний Банк України», «Приватбанк», «Укрсоцбанк», «Універсалбанк», «Дельтабанк», «Фольксбанк», «Кредобанк» та інші. Перераховані установи надають послуги з кредитування підприємництва під відсоткову ставку кредиту від 17% до 30%, в залежності від суми грошової позики, терміну розтермінування та валюти, в якій береться позика.
Постачальники.
Роль постачальників як фактора маркетингового мікросередовища визначається тим, що матеріально-технічні ресурси та комплектуючі вироби є вхідними елементами процесу виробництва товарів. У розвиненій ринковій економіці майже не існує проблеми постачання ресурсів. Підприємство має змогу вибирати постачальників за тими чи іншими критеріями (ціна, рівень обслуговування тощо).
Незалежних постачальників, які постачають фірмі згідно з договором необхідні для організації виробничого процесу сировину, устаткування, матеріали, комплектуючі тощо класифікують за наступними ознаками:
1) За ступенем наближеності до фірми:
- ексклюзивні - працюють лише з конкретною фірмою;
- лояльні - обслуговують як фірму, так і її конкурентів;
- сторонні - обслуговують лише конкурентів.
2) За пропонованим асортиментом:
- вузькоспеціалізовані - постачають один товар або обмежену асортиментну кількість товарів;
- широко спеціалізовані - товарну групу;
- комплексні - прагнуть забезпечити фірму якомога більшою кількістю необхідних їй товарів.
На ринку постачальників сировини для меблевого виробництва існує значна конкуренція, тому «Мукачівська фабрика «Реммеблі» має можливість обирати з них тих, які найбільше їй підходять. Основними постачальниками, з якими співпрацює Акціонерне товариство Закритого типу «Мукачівська фабрика «Реммеблі» є наступні підприємства:
1) Приватне підприємство «ТЕТ», Мукачево;
2) Приватне підприємство «Буторплит», Мукачево;
3) ТОВ «Планета М», Свалява.
Перераховані постачальники за ступенем наближеності до фірми відносяться до лояльних, а за пропонованим асортиментом до комплексних. Близьке місцезнаходження постачальників від досліджуваного підприємства позитивно впливає на вчасну доставку необхідних матеріалів та сировини. Серед даних трьох постачальників найбільше фабрика «Реммеблі» співпрацює з ТОВ «Планета М», тому що це підприємство пропонує найкраще співвідношення ціни та якості. ТОВ «Планета М» в повному обсязі задовольняє фабрику з виробництва меблів у всіх необхідних матеріалах та сировині в широкому асортименті. Зокрема, асортимент постачальника складається з наступних товарів:
1. Ламінована ДСП
а) SWISSPAN by SORBESS+;
б) KRONOSPAN.UA;
в) з глянцевим покриттям FALKO;
2. МДФ, ДВП KRONOSPAN.UA та «Вигода»;
3. Стільниці
а) скіф;
б) Luxe Form;
4. Фасади
а) BRW;
б) софтформінг Скіф;
в) постформінг Luxe Form;
5. Пресформінг «Ратан»;
6. Профіль та панелі;
7. Крайка Юг-імпорт, KRONOERG та REHAU;
8. Профіль;
9. Система шафа-купе:
а) GROSMAN;
б) BRAUN;
в) ROLLA;
10. Петлі GENOVA, FGV, TYTANIUM, BLUMBERG та LEGION;
11. Направляючі BLUMBERG та TYTANIUM;
12. Полісистема REJS, BLUMBERG та TYTANIUM;
13. Релінгова система та полиці;
14. Труба d=50;
15. Комплектуючі труби d=25;
16. Штанга;
17. Опори;
18. Ручки;
19. Гачки;
20. Різне.
Конкуренти - підприємства, які виробляють таку саму або аналогічну продукцію, що й обрана фірма, і реалізують її на цільових ринках цього підприємства.
Аналіз конкуренції дає можливість виявити ринкове положення фірми, конкурентоспроможність її товарів.
На ринку виготовлення та ремонту меблів панує конкурентна ситуація. Зокрема, конкурентами Мукачівської фабрики «Реммеблі» є наступні підприємства:
- «ТЕТ» (дир. Тарасов);
- «Астра» (дир. Престая);
- «Буторплит»;
- фірма «Шторм»;
- «Екстра»;
- приватні підприємці Горват, Богун Сопочкін та ін.
Найбільшим конкурентом фірми, яку ми досліджуємо, серед перерахованих вище, є підприємство «ТЕТ». На ринку з виготовлення та ремонту меблів в Закарпатській області дане підприємство займає найбільшу ринкову частку. Воно є активним конкурентом, оскільки швидко й агресивно реагує на ринкові події. Інші конкуренти є селективними та конкурують лише у вибіркових показниках, а саме в тих, які є їхніми конкурентними перевагами.
Після загальної характеристики досліджуваного підприємства перейдемо до його комплексного обстеження.
2. Комплексне обстеження підприємства
Показники, що характеризують основні результати діяльності підприємства відносяться до показників його внутрішнього середовища.
Внутрішнє середовище - внутрішні чинники, які впливають на діяльність підприємства. До них належать рентабельність, наявність основних виробничих фондів, обігових коштів, трудових ресурсів та ін.
Дані показники ми визначимо за допомогою документів фінансової звітності підприємства, зокрема балансу та звіту про фінансові результати АТЗТ «Мукачівська фабрика «Реммеблі» на 1 січня 2011 року (Додаток та Додаток).
Рентабельність діяльності підприємства визначаємо за формулою: Р = П / В.
Р = 58,8 / 435,6 = 0,13 або 13%.
За аналогічний період попереднього року, тобто за 2009 рік рентабельність діяльності фабрики має негативні результати:
Р = -18,8 / 196,7 = -0,096 або -9,6%.
Розрахункова рентабельність виробництва: Р = Пч / Sср + Sноз, де
Пч - чистий прибуток підприємства;
Sср - середньо-річна вартість основних виробничих фондів підприємства;
Sноз - середньо-річний залишок нормованих оборотних засобів.
Р = 58,8 / 131,8 + 216,65 = 0,17 або 17%.
Наявність необоротних активів:
- основні засоби - 129,5 тис. грн.
Оборотні активи:
- виробничі запаси - 5,6 тис. грн.;
- готова продукція - 20,6 тис. грн.;
- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 164,0 тис. грн.;
- дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 2,8 тис. грн.;
- грошові кошти в національній валюті - 51,7 тис. грн.
Отже, досліджуване підприємство належним чином забезпечене основними виробничими фондами та обіговими коштами. Обчислимо коефіцієнт оборотності оборотних активів підприємства:
Коб = Qр / Sноз; Коб = 478,6 / 216,65 = 2,21
де, Qp - обсяг реалізованої продукції підприємства;
Sноз - середньо-річний залишок нормованих оборотних засобів.
Середній рівень заробітної плати на підприємстві розраховуємо за допомогою показника витрат на оплату праці, який відображено у звіті про фінансові результати та показника середньої кількості працюючих на підприємстві:
ЗПс = 85,8: 6 = 14,3 тис. грн./за рік.
Щодо такого показника внутрішнього маркетингового середовища як «зіграність команди», то можна сказати, що на фабриці панує розуміння між керівником та підлеглими працівниками. Керівник прагне залучити якомога більше споживачів, працівники якісно виконують покладені на них функції з виготовлення та ремонту меблів, щоб найкраще задовольнити цих споживачів, що в результаті принесе для и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.