Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Проведення попереднього обстеження бзнес-оточення та положення справ у клєнтськй органзацї. Цл та принципи використовування спостереження, нтерв'ю та анкетування управлнськими консультантами. Основн перешкоди компанї на шляху до клєнта.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 21.07.2010. Сдан: 2010. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


2
Індекс групи М - 10-09 МУБ (1,6) з
Прізвище, ім'я, по батькові студента
Контрольна робота
з дисципліни Управлінське консультування
Варіант 9
Прізвище та ініціали викладача
Кобержицький Всеволод В'ячеславович

Київ 2010
План

1. Первинна сегментація бізнес оточення
1.1 Спостереження
1.2 Інтерв'ю та анкетування
1.3 Вивчення документів
2. Принципи доброго порозуміння
3. Визначити основні перешкоди вашої компанії на шляху до клієнта
Список літератури
1. Первинна сегментація бізнес оточення

Після попередніх дій управлінським консультантам треба провести попереднє обстеження бізнес-оточення та положення справ у клієнтській організації.
Таке обстеження має таку цільову установку: уточнення або виявлення головних проблем, детальне вивчення й аналіз яких будуть проведені після домовленості о роботі зі службою управлінського консультування.
Саме попереднє обстеження виповнюється одним або групою управлінських консультантів, яки спеціалізуються виключно на проведенні таких робіт. Подальша робота виповнюється консультантами інших функціональних підрозділів служби управлінського консультування.
Перший етап попереднього обстеження бізнес-оточення - збір необхідних даних, виповнюється із використанням методів швидкого одержання інформації. Загальне обстеження, вибіркове інтерв'ю та анкетування робітників різних рівнів управління, пересмотр документів - дає можливість виявити об'єкти, потребуючи більш глибокого вивчення. При необхідності вивчається клімат того чи іншого підрозділу.
Зіставлення задач, які рішаються на певних ділянках, із загальними цілями клієнтської бізнес-організації, дає підставу вийти на причини серйозних негативних явищ.
Результати проробленої роботи із застосуванням описаних вище методів служать для управлінського консультанта платформою при підготовці науково обґрунтованої пропозиції, що покликана містити:
1. Перелік завдань, що підлягають рішенню, і тих позитивів, які можуть бути отримані в результаті їхнього рішення.
2. Опис передбачуваної ролі управлінських консультантів по реалізації даного проекту й обсяг необхідних робіт.
3. Підходи й методи, які будуть застосовані управлінськими консультантами в подальшій роботі.
4. Організаційні моменти.
Розмір винагороди й спосіб розрахунку.
Серед традиційних методів дослідження бізнес оточення найпоширенішими є:
Ю безпосереднє спостереження;
Ю одержання інформації від членів колективу й менеджменту різного рівня за допомогою інтерв'ю й анкетування;
Ю вивчення документів відображаючих стан справ, що відбивають стан, і функціонування об'єкта дослідження.
Оптимальним варіантом є використання всіх трьох джерел. Однак, залежно від поставленої мети й конкретних завдань консультування, центр ваги може переміщатися з одного джерела інформації на іншій. Так, якщо цільова настанова складається в удосконаленні формальної структури, упор робиться на вивчення документів і підкріплюється інформацією, одержаної від окремих співробітників бізнесу-організації.
Маючи справу з неформальною структурою, управлінські консультанти найчастіше покладаються на безпосередні спостереження, сполучаючи їх з бесідами із окремими членами колективу. У більшості випадків консультанти опираються на перших два джерела.
1.1 Спостереження

Спостереження широко використовується управлінськими консультантами для реалізації двох цілей: для загального знайомства з виробничим колективом і сформованим в ньому психологічним кліматом , і для вивчення витрат робочого часу й зусиль при рішенні оперативних завдань і проблем функціонуючого організму клієнтської бізнес-організації, самого виробничого процесу.
Загальне знайомство відбувається майже у всіх випадках, навіть якщо метою роботи управлінського консультанта є рішення якого-небудь одного вузького питання. Такого роду знайомство дозволяє управлінським консультантам одержати не тільки загальне подання про справи в клієнтської бізнес-організації, але і виявити більше складну проблему, чим та, для рішення якої вони були притягнуті. Знайомство починається з високих щаблів керування, тому що саме там установлюються базисні норми функціонування, як всіх основних напрямків діяльності, так і функціонування цілісного організму колективу співробітників, визначаються мети й виробляється оперативна політика клієнтської бізнес-організації в цілому.
Вивчення витрат робочого часу здійснюється методом хронометражу й фотографії робочого дня. Методи дослідження трудового процесу можуть застосовуватися управлінськими консультантами, що займаються пошуками шляхів підвищення продуктивності праці, як окремих членів колективу, так і невеликих груп. Однак це вимагає величезних часових витрат консультантів, які вони, як правило, не можуть собі дозволити. Крім цього, застосування традиційних методів при вивченні цілісного робочого процесу у всіх його напрямках пов'язане із сильним емоційним впливом на тих, чия робота піддається дослідженню. Особливо, якщо управлінські консультанти обробляють проект, пов'язаний з конкретною бізнесом-організацією. Більш продуктивним для управлінського консультанта є метод моментальних спостережень, що дозволяє йому здійснювати спостереження за цілим рядом об'єктів.
Управлінський консультант через певні проміжки часу фіксує стан об'єктів клієнтської бізнес-організації на певний момент часу. Із отриманими даними вдається простежити динаміку змін витрат часу на виконання того або іншого виду робіт. При цьому управлінський консультант намагається заздалегідь передбачити можливу реакцію людей.
Ключ до рішення існуючих у клієнтській бізнес-організації проблем управлінські консультанти намагаються одержати від самих членів колективу цієї організації. Саме тому в управлінському консультуванні існує думка, що робота управлінського консультанта зводиться до того, що вони збирають думки членів організації, просівають їх, відбирають і відкидають, одержують досить зв'язане ціле й потім рекомендують його. Головна проблема полягає в тім, щоб управлінський консультант зміг одержати цю інформацію й переконатися в її вірогідності й відповідності дійсному положенню справ.
1.2 Інтерв'ю й анкетування

У кожному конкретному випадку вибирається найбільш підходяща для даної ситуації форма одержання інформації, хоча, найчастіше, використовуються комбінації обох.
Анкетування дає можливість за гранично короткий строк узагальнити думку від великої кількості членів виробничого колективу. Однак при цьому відсутній ефект персонального контакту управлінського консультанта із джерелами інформації (членами виробничого колективу), що дає йому можливість одержати ту інформацію, що представляє найбільший інтерес, і саме головне, позбавляє його можливості безпосередньо спостерігати за реакцією людей.
Частково ця проблема може бути вирішена шляхом використання спеціальних тестів. Але кількість тестів досить лімітовано, а розробку спеціальних тестів для кожної нової ситуації навряд чи можна вважати раціональною. І до того ж вони мають обмежений список ситуацій, у яких можуть бути застосовані. Щоб звести до мінімуму ці негативи, управлінському консультантові треба з більшою увагою й обережністю підходити як до складання запитальників, так і до їхнього поширення. Тому тест повинен бути:
– максимально коротким (кожне питання передбачає коротку відповідь);
– питання повинні бути гранично простими й виключати неправильне тлумачення;
– зміст питання повинне відповідати компетентності респондента;
– мати вступну частину з висвітленням мети, переслідуваної управлінським консультантом;
– сукупність питань не повинна бути джерелом виникнення конфліктів у колективі працівників клієнтської бізнес-організації.
Найбільш характерний приклад використання письмового запитальника: керівника одного з ланок ієрархії керування клиентний бізнес-організації просять викласти, що він відносить до кола своїх обов'язків підлеглих. Те ж саме просять зробити підлеглих.
При аналізі загального стану справ і бізнес-оточення особливе місце приділяється інтерв'ю, тобто спрямованій бесіді. За допомогою інтерв'ю можна одержати не тільки необхідну інформацію, але й впливати на респондента, допомогти йому усвідомити суть справи, прийняти рішення, вселити й зміцнити впевненість. Якщо управлінський консультант не зуміє завоювати прихильність і довіру опитуваного, то навряд чи він одержить правдиві відповіді.
Питання в ході інтерв'ю покликані бути простими, відкритими й конкретними. При використанні управлінським консультантом методу бесіди важливо враховувати обстановку в клієнтської бізнес-організації, її підрозділах, вибрати найбільш зручні для цього час і місце. Заздалегідь формуються мета бесіди, простежується її можливий хід.
При використанні управлінським консультантом методу бесіди важливо враховувати обстановку в клиентної бізнес-організації, її підрозділах, вибрати найбільш зручне для цього місце й час. Заздалегідь формуються мета бесіди, подумки простежується її можливий хід. Уміння слухати й правильно сприймати інформацію розташовує людину до відповідальності. Щоб не знизити її урівень, небажано протокольне ведення бесіди, тому що вид паперу й олівця не набудовує людей до такої бесіди.
Можливо й застосування такого підходу, як «групове інтерв'ю». За допомогою групового інтерв'ю вдається крім скорочення тимчасових витрат одержати більш об'ємну й достовірну інформацію, зрозуміти структуру взаємин у колективі.
Інформація, одержувана методами бесіди й інтерв'ю вимагає глибокого аналізу й перевірки. Вона значною мірою суб'єктивна й несе в собі відбиток відносини індивіда до того або іншого явища, проблеми або питання. Залежно від цього одні явища будут и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.