Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

 

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Туризм у талї

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 26.09.2014. Год: 2013. Страниц: 25. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):

ВСТУП

РОЗДІЛ I: Теорія та практика розвитку культурно-пізнаваль ого туризму
1.1 Види та підвиди культурно-пізнавальн го туризму
1.2 Особливості формування програм подорожей культурно-пізнаваль ого туризму
1.3 Засоби туристичної атракції культурно-пізнаваль ого туризму
РОЗДІЛ II: Дослідження стану, географії турів культурно-пізнавальн го туризму Італії
2.1 Географічні особливості й туристичний потенцівал культурно-пізнавальн го туризму Італії
2.2 Позиціонування туристичної індустрії Італії у світі та Європі
2.3 Туристичні ресурси культурно-пізнавальн го значення в Італії
РОЗДІЛ III: Стан та перспективи розвитку культурно-пізнаваль ого туризму в Італії
3.1 Проблеми розвитку культурно-пізнавального туризму в Італії
3.2 Сучасний стан об'єктів туристичного призначення Італії
3.3 Перспективи розвитку культурно-пізнавального туризму в Італії
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИВСТУП

Актуальність теми. Італія славиться найбагатшими у світі культурними традиціями. Досягнення італійців у мистецтві, архітектурі, літературі, музиці й науці дуже вплинули на розвиток культури в багатьох інших країнах.
Важлива умова для розвитку культурно-пізнавальн го туризму - це поява публіки. Вся історія виникнення й розвитку Італії є свідченням цього. Ідеологічні пасажі про те, що існували часи, коли теперішні музеї й об’єкти культурного туризму були фортецями, недоступними для широких мас, що прагнули лишень проникнути в ці храми муз, спростовуються історичним матеріалом, що вказує, здебільшого на те, що процес відкриття культури й історії Італії широкому загалу відбувався паралельно з процесом виникнення такої публіки. Приклади можна брати не лише з героїчних часів Французької революції, а й з легендарної епохи Давнього Риму.
Місія сучасної Італії полягає у тому, щоб зробити культурно-історичну спадщину невичерпним джерелом софійних знань і знаряддям суспільного розвитку. Зростання ролі культурно-пізнавальн го туризму у соціокультурних процесах призвело до переосмислення концепції култури, удосконалення національних музейних мереж з метою активізації їх соціального впливу, розширення міжнародної співпраці в культурній сфері. Цими обставинами зумовлено важливість вивчення і узагальнення історичного досвіду культури й історії, накопиченою як світовою спільнотою, так і окремими країнами, необхідність перегляду і подальшого розвитку теоретичних положень з огляду на нову культурно-історичну ситуацію.
Об'єктом дослідження є найважливіші культурно-історичні пам'ятки Італії.
Предмет дослідження – це характерні особливості культурно-історичної спадщини Італії як основа розбудови культурно-пізнавальн го туризму.
Хронологічні рамки роботи – охоплюють період від палеоліту до сучасності при дослідженні культурно-історичних пам'яток Італії і обмежуються ХХ- поч. ХХІ ст. при розгляді музеєзнавчого аспекту проблеми.
Територіальні рамки дослідження охоплюють Італію в межах її сучасних державних кордонів.
Мета дослідження полягає в розробці наукових підвалин для подальшого розвитку культурно-пізнавальн го туризму, зокрема, гідної презентації самобутньої культурно-історично спадщини Італії та її актуалізації в сучасних соціокультурних процесах.
РОЗДІЛ I: Теорія та практика розвитку культурно-пізнавальн го туризму

Культурно-пізнаваль ий вид туризму пов'язаний зі задоволенням потреб мандрівника у пізнанні звичаїв, побуту й інших складових культури окремих народів, країн, регіонів.
Культурне самовираження народу завжди викликає інтерес. Природна допитливість туриста по відношенню до різних куточків світу і населяючих їх народів утворюють один з найбільш сильних спонукальних туристських мотивів.
Туризм - найкращий спосіб знайомства з іншою культурою. Гуманітарне значення туризму полягає у використанні його можливостей для розвитку особистості, її творчого потенціалу, розширення горизонту знань. Прагнення до знання завжди було невід'ємною рисою людини. Поєднання відпочинку з пізнанням життя, історії та культури іншого народу - одне із завдань, яку повною мірою здатний вирішувати туризм. Побачити світ своїми очима, почути, відчути - важливі частини відновлювальної функції туризму, вони несуть в собі великий гуманітарний потенціал. Знайомство з культурою та звичаями іншої країни збагачує духовний світ людини.
Культура є фундаментальною основою процесу розвитку, збереження, зміцнення незалежності, суверенітету і самобутності народу. Ідентичність шляхів історичної еволюції культури і туризму визначила спільність нових методів підходу до їх подальшого розвитку. У більшості країн світу відбувається процес демократизації культури і туризму, які становлять невід'ємну частину життя суспільства. Самосвідомість і пізнання навколишнього світу, розвиток особистості та досягнення поставлених цілей немислимі без набуття знань у галузі культури.
Культурна спадщина кожного народу становлять не тільки твори художників, архітекторів, музикантів, письменників, праці вчених і т. д., але і нематеріальне надбання, що включає фольклор, народні промисли, фестивалі, релігійні ритуали і т. п.
Давно виділився і став самостійним такий вид туризму, як культурний, чи пізнавальний. Його основою є історико-культурний потенціал країни, що включає всю соціокультурне середовище з традиціями і звичаями, особливостями побутової та господарської діяльності. Мінімальний набір ресурсів для культурно-пізнавальн го туризму може дати будь-яка місцевість, При відвідуванні іншої країни туристи сприймають в цілому культурні комплекси, складовою частиною яких є природа. Аттрактивность культурних комплексів визначається їх художньої та історичною цінністю, модою і доступністю по відношенню до місць попиту.
Особливості культури різних регіонів світу все частіше спонукають людей проводити відпустку в подорожі. Об'єкти, відвідувані туристами, сприяють їх духовному збагаченню, розширенню кругозору. Культура є одним з основних елементів туристського інтересу.
Пізнавальний туризм охоплює всі аспекти подорожі, за допомогою якого людина дізнається про життя, культуру, звичаї іншого народу.[14]

1.1 Види та підвиди культурно-пізнаваль ого туризму

Культурно-пізнаваль ий туризм може бути:
  культурно-історичним (відвідування історичних пам'яток і пам'ятних місць, тематичних лекцій з історії та інших заходів);
  культурно-археологічн м (відвідування пам'яток старовини, місць розкопок, участь в археологічних експедиціях);
  культурно-релігійним (інтерес до релігії країни, знайомство з релігійними звичаями і традиціями);
  культурно-подієвим (інтерес до старовинних традиційним або сучасним постановочним культурним заходам або «подій» - свят, фестивалів, і участь в них);
  культурно-екологічним (інтерес до взаємодії природи і культури, відвідування природно-культурних ансамблів, участь у культурно-екологічни програмах);
  культурно-етнографічн м (інтерес до об'єктів, предметів і явищ етнічної культури, побуті костюму, мови, фольклору) та ін.

1.2 Особливості формування програм подорожей культурно-пізнаваль ого туризму

Об'єктами туристичного інтересу можуть бути стародавні міста, музеї, пам'ятники створені людиною і природні, визначні пам'ятки, міські ландшафти, етнічні та фольклорні пам'ятки і т. д.
Ринок пізнавального туризму також досить широкий. Він у меншій мірі залежить від вікової належності туристів, у більшій мірі від кола його інтересів. Цікавити людину може багато, особливо щось незвичайне; тому при вивченні ринку і розробки туру, при рекламі, особливу увагу потрібно приділяти висвітленню саме цих сторін туристського маршруту.
Існують два різновиди пізнавальних турів:
Стаціонарні тури - з перебуванням туристів в одному місті, туристському центрі;
Маршрутні тури - відвідини декількох міст і центрів пам'яток, вибудуване у вигляді маршруту подорожі.
При організації маршрутних турів розробляється спеціальний графік відвідування запланованих пунктів. На місто або туристський центр виділяється від 1 до 3 днів залежно від величини туристського центру і обсягу пам'яток. Найбільша кількість днів виділяється тільки на самі великі туристські центри. Крім того, пізнавальні тури мають масу тематичних різновидів: історичні екскурсії, театральні, фольклорні, етнографічні, літературні, природознавчі, інш.
Основну роль у таких програмах відіграють екскурсійно-пізнавал ні та культурні (театри, концерти) заходи, спрямовані на задоволення цікавості туристів.
Якщо організується історичний тур, то багата екскурсійна програма покликана висвітлити історичний розвиток місцевості на прикладах визначних об'єктів. Культурні заходи - відвідування масових заходів, таких, як театри, концерти, і т.п. У програму включено відвідування музеїв побуту, декоративно-прикладн го мистецтва, історичних, краєзнавчих музеїв і т. д.
Програма туру будується в залежності від тематики туру.
Дозвілля на таких турах культурно-пізнаваль ого характеру: творчі зустрічі, відеопрограми про місце відпочинку, різні національні свята. Спортивні та курортні програми, як правило, не плануються.
Розміщення туристів в стаціонарних турах може бути найрізноманітнішим - в готелях від 1 до 5 зірок. Основна вимога - місцезнаходження готелю в межах міста, бажано ближче до його історичного центру. На маршрутних турах туристів розміщують, як правило, в готелях туристичного класу (в різних країнах - від 2 до 4 зірок).
На пізнавальних турах з туристами працюють досвідчені гіди-екскурсоводи. На окремих тематичних екскурсіях - екскурсоводи-мистецт ознавці. Важливо при роботі з іноземними туристами надавати їм екскурсії на рідній (в іншому випадку, англійській) мові. Це є сьогодні правилом гарного тону і негласним правилом гарного обслуговування. Вважається, що переклад спотворює сприйняття теми і погіршує якість екскурсії.
У програмі турів необхідно виділяти вільний час для самостійного огляду міста і знайомства з його магазинами. У містах, на відвідування яких виділяється всього 1 день, такий час може бути не передбачено. Хоча це залежить від побудови програми, навантаження і достатку визначних об'єктів.
Для прикладу «Тур у Італію» який пропонують багато тур операторів Львова й Києва:
Автобусний тур в Італію
Львів — Будапешт — Верона — Венеція — оз.Хевіз — Сентендре — Егерсалок — Егер — Львів
виїзд: 24.04,06.05,25.06

Без стомлюючих переїздів
Всі екскурсії у вартості туру!

1 день Виїзд зі Львова 20.00

2 день Прибуття в Будапешт. Купання у термальних джерелах графа Сечені.Екскурсія по місту… Найкрасивіша площа Европи — площа Героїв, парк Варошлігет і замок в ньому — Вайдахуняд. Ось і Рибацький бастіон, собор Матяша, де вінчаються всі королівські сім'ї Європи, пам'ятник Святій Трійці і… сам Королівський Палац! Дунай і вишуканий неоготичний Парламент… Факультативно прогулянка по вечірньому Дунаю з шампанським на кораблику (20 євро.) Ночівля.

3 день Сніданок. Переїзд до Верони. Прибуття у Верону 23.00. Розселення в готелі. Ночівля.

4 день Сніданок. Оглядова екскурсія по Вероні, переїзд до Венеції. Екскурсія — Венеція (20 € квиток на кораблик переправа до Венеції). Ось вона — неймовірна краса і зваблива романтика! Про Венецію написано багато, але кожен відкриває її для себе заново. Тут все унікальне і дивовижне: місто нагадує театральні декорації і зберігає таємниці багатьох поколінь… Здається, ніби час струменить між стінами будинків, які пам'ятають славне минуле волелюбної Венеціанської республіки, імена тих, хто жив, любив і творив в цьому місті. Місто, занадто красивий, щоб бути реальним, ще спить… Його старовинні палаци височать над дзеркальною поверхнею води, створюючи один величний, прекрасний і нескінченний міраж. Вільний час… Нічний переїзд в Угорщину.

5 день Купання в знаменитому озері в кратері вулкана, Термаль природного походження озера Хевіз. Прибуття в Будапешт. Вільний час Ночівля.

6 день Сніданок. Виїзд в Егерсалок, наймодніші і новітні термальні джерела Угорщини 10 євро. Переїзд в Егер на дегустацію молодого вина з гуляшем 15 євро. Виїзд до Львова.
Вартість програми: 219 євро

1.3 Засоби туристичної атракції культурно-пізнавальн го туризму

Основою культурного туризму є історико-культурний потенціал країни, що включає все соціо-культурне середовище з традиціями і звичаями, особливостями побутової та господарської діяльності. Мінімальний набір ресурсів для пізнавального туризму може бути будь-яка місцевість, але для його масового розвитку потрібно певна концентрація об'єктів культурної спадщини, серед яких можна виділити:
• пам'ятники археології;
• культову і цивільну археологію;
• пам'ятки ландшафтної археології;
• малі і великі історичні міста;
• сільські поселення;
• музеї, театри, виставкові зали та інше;
• соціо-культурну інфраструктуру;
• об'єкти етнографії, народні промисли та ремесла, центри прикладного мистецтва;
• технічні комплекси і споруди.
При відвідуванні іншої країни туристи сприймають в цілому культурні комплекси, складовою частиною яких є природа. Атрактивность культурних комплексів визначається їх художньої та історичною цінністю, модою і доступністю по відношенню до місць попиту.
Особливості культури різних регіонів світу все частіше спонукають людей проводити відпустку в подорожі. Об'єкти, відвідувані туристами, сприяють їх духовному збагаченню, розширенню кругозору. Культура є одним з основних елементів туристського інтересу.
Пізнавальний туризм охоплює всі аспекти подорожі, за допомогою якого людина дізнається про життя, культуру, звичаї іншого народу. Туризм, таким чином, є важливим засобом створення культурних зв'язків та міжнародного співробітництва.
Розвиток культурних факторів всередині регіону є засобом розширення ресурсів для залучення туристичних потоків. У багатьох країнах туризм може бути включений в так звану політику культурних відносин.
Рівень культурного розвитку може бути використаний також для створення сприятливого іміджу конкретного регіону на туристичному ринку. Елементи і фактори культури можуть бути каналами розподілу інформації про туристських можливостях місцевості. Успіх розвитку туризму залежить не тільки від матеріально-технічно бази, відповідної загальноприйнятим стандартам і вимогам, але й від унікальності національної культурної спадщини.
Об'єкти національної культурної спадщини повинні бути представлені розумно і творчо. Науково-творчий прогрес зробив свою справу: продукція однієї країни практично не відрізняється від аналогічної продукції іншої країни. У культурі однаковість неприпустимо. Регіон, який бажає стати популярним туристським напрямом, повинен володіти унікальними культурними комплексами і пропонувати їх на туристський ринок.


РОЗДІЛ II: Дослідження стану, географії турів культурно-пізнавальн го туризму Італії
2.1 Географічні особливості й туристичний потенціал культурно-пізнавальн го туризму Італії

Італія - ??типова середземноморська країна, розташована в
центральній частині Південної Європи. Її територія включає Паданськая
низовина, звернені до неї схили Альпійської гірської дуги, Апеннінський
півострів, великі острови Сицилія і Сардинія і численні дрібні
острови (Егадськие, Ліпарськіх, Понціанскіе, Тосканський архіпелаг і ін.) На
півночі, у материковій частині, Італія межує з Францією, Швейцарією,
Австрією і Югославією. На півдні вона (через Туніський протоку) межує з
Африкою. Апеннінський півострів глибоко вдається в Середземне море. Береги
Італії омиваються п'ятьма морями: Лигурийским, Тірренським, Іонічним,
Адріатичним та Середземним. [14]
Італія - ??справжній музей під відкритим небом. Культурно-пізнавальн й туризм прекрасно сумісний з відпочинком на курортах. Це одна з небагатьох країн, що володіють величезною культурною спадщиною. Багата історія вплинула на розвиток мистецтва. Вже саме слово «Італія», очевидно, володіє особливою магією і зачаровує нас з самого дитинства, ще з шкільної лави. І як тільки ми дізнаємося про існування Італії, історія та культура якої найтіснішим чином переплітаються з спадщиною всього світу, то виникає бажання хоча б один раз в житті побачити цю прекрасну, дивовижну і єдину в своїй чарівності країну, зуміла надихнути на творчість незліченну низку поколінь людства.[5]

2.2. Позиціонування туристичної індустрії Італії у світі та Європі

Культурно-пізнаваль ий туризм, характерною рисою якого є те, що значна частина послуг проводиться з мінімальними витратами на місці, відіграє все більш помітну роль у регіональній економіці. Туристська галузь входить в число економічних форвардів, що дають значну величину доданої вартості.
Такий вид туризму займає значне місце в міжнародних відносинах. Близько 100 млн. чоловік щорічно відвідують Італію з метою культурно-пізнавального туризму. Такий туризм не тільки популярним видом відпочинку, але й активно розвивається сферою світової економіки.
Однак інформація про розвиток культурно-пізнавальн го туризму не є абсолютно точною, оскільки досить складно виміряти туристичні потоки. Через відсутність єдиного способу їх обліку значно ускладнюється зіставлення статистичних даних між країнами.
Культурно-пізнаваль ий туризм впливає на розвиток, як окремих країн, так і регіональної економіки в цілому. У міру розширення міжнародної торгівлі й інших форм міжнародних економічних відносин, підвищення рівня культури та освіти туризм також буде розвиватися.
Отже, культурно-пізнавальн й туризм пройшов у своєму розвитку довгий шлях і сьогодні є однією з найбільш успішних галузей туризму, що розвиваються. Як і будь-яка інша сфера господарської діяльності, індустрія туризму є дуже складною системою, ступінь розвитку якої залежить від ступеня розвитку економіки країни в цілому.
В Італії туризм - розвинена галузь. У всіх сферах туристської діяльності, як на рівні державних структур, так і в області формування турбізнесу, йде пошук нових форм роботи, розширення сфери пропозиції і поглиблення його спеціалізації.
На частку Італії припадає 5,6% світового туристичного ринку.
Всесвітньо відома історія Італії, краса її природи, твори мистецтва, культурні пам'ятники, релігійні свята, мода й італійський стиль життя, вино й гастрономія — ось ті ключові пункти, які зробили Італію важливим туристичним центром світового рівня. Туристів приваблюють і сонячні пляжі Середземномор'я, і краєвиди, і зимові види спорту в Альпах. Італійська Рив'єра в Лігурії є одним цілим з французькою, її доповнюють пляжі Сардинії та Адріатики.[12]
Італійські міста мають світову славу центрів туризму. Багато з них існують з часів Стародавнього Риму, були столицями середньовічних князівств і зараз є скарбницями творів мистецтва, історичних і архітектурних пам'яток. Серед них Болонья, Падуя, Парма, Піза, Равенна і багато інших. На території Італії величезна кількість визначних пам'яток як природних, так і історико-архітектурн х.
Всього на території Італії розташовано найбільше в світі пам'яток спадщини ЮНЕСКО – 44( додатокА)
Головний район іноземного туризму - північний схід, особливо області Трентіно-Альто-Адідж та Венето, а також Центральна Італія (Рим, Флоренція, Венеція). Столиця Італії, Рим, є одним з найбільш відвідуваних міст світу (7-10 млн. туристів на рік), а римський Колізей із 4-ма млн. відвідувачів на рік є найбільш відвідуваною туристичною дестинацією світу. Тут же процвітає і релігійний туризм - завдяки розташуванню в межах Рима держави Ватикан.
В Італії склалася добре організована система прийому туристів, здатна одночасно прийняти 3,6 млн. гостей. Вона складається з 33,3 тис. готелів на 1,8 млн. місць, 2,4 тис. кемпінгів і туристичних поселень на 1,3 млн. місць, 24,3 тис. приватних квартир, що здаються в оренду (на 252 тис. місць), 6 тис. агротуристських комплексів на 68,4 тис. місць та інших 3,3 тис. одиниць різних форм прийому гостей — 179 тис. місць (апартаменти з декількома власниками, притулки, пансіони, релігійні установи й будинки для прочан, тощо).
Із загального обсягу в 903 млн. міжнародних туристів 2008 року, Італію відвідали 42,7 млн. туристів, що порівняно з 2008 роком на 1 млн. менше.
Прибувають туристи до Італії переважно з ФРН, Франції, Австрії, Швейцарії і Іспанії, а також з інших країн Європи, США (дод. Б). Туристи з Німеччини займають провідні позиції не тільки за кількістю, але і за тривалістю перебування. Типові терміни перебування за турзапрошенням — до 2 тижнів (термін виїзду протягом місяця), за приватним — до 1 місяця (термін виїзду протягом 2,5 місяців), за службовим — до 1 місяця (термін виїзду протягом 2,5 місяців). Економічне зростання і спрощення валютного контролю останніми роками сприяли розвитку виїзного туризму. Жителі Італії в основному подорожують в сусідні держави.[6]

2.3 Туристичні ресурси культурно-пізнавального значення в Італії

По числу визначних історично-культурних пам'яток на душу населення Італія займає перше місце у світі. Тому досить важко в цій країні вибрати одну яку-небудь визначну пам'ятку - занадто їх багато в кожнім місті.
Самим "італійським&qu t; містом, більш інших, що відображує характер і особливості італійської культури, прийнято вважати Флоренцію. Вона сприймається як символ епохи Відродження, її площі і палаци прикрашають безсмертні твори Мікеланджело, Джотто, Челліні. В всесвітньо відомих картинних галереях зберігаються полотнини кращих італійських художників. З Флоренцією нерозривно зв'язані імена Данте і Боккаччо, у цьому місті жили Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Ботічеллі, тут сформувалася літературна італійська мова, що поширилася згодом на всю Італію.
Багато свідчень минулих століть можна знайти в столиці Італії. Латинський народ, що оселився спочатку на пагорбах Тибрської долини, випробував сильний вплив етрусків, що мали розвиту цивілізацію. Латиняни заснували Рим приблизно в 753 році до нашої ери, а незабаром одержали верх над сусідами. Тому околиці вічного міста зберігають пам'ять про більш древні, ніж Древній Рим, цивілізації. У музеях можна побачити археологічні
знахідки доримського періоду, серед яких найбільш відомі: Аполлон з Вейо - шедевр етруської скульптури; Саркофаг - скульптурна композиція з присутністю іонічного впливу; Циста Фікороні - циліндрична бронзова судина для збереження туалетних принад, прикрашена витонченими статуетками і гравіруванням. Самі етруси - загадковий народ, походження якого і корені мови не з'ясовані.
Численні архітектурні пам'ятники давньоримської цивілізації, на жаль, не завжди добре збереглися. Але і те, що час дозволяє побачити, робить грандіозне враження. Це руїни римського Форуму у підстави пагорбів Палатину, Капітолію і Есквіліну, колись густо забудованого храмами, васильками, будинками торговельних угод і судових процесів, тріумфальними арками, фонтанами, колонами, оперезаного священною дорогою Вія Сакра.
Грандіозний Колізей - символ величі і мощі Риму - непогано зберігся, хоча в середні століття його використовували як суспільну каменоломню. Він уміщав 50-70 тис. глядачів, що розсаджуються в залежності від соціальної приналежності по трьох рядах місць. Завдяки розкопкам нині відкриті для огляду існуючі під ареною складні системи приміщень. З ростом міста і держави будувалися нові імператорські форуми, - Цезаря, Траяна, Нерви, Августа, - які поступово ставали центром громадського життя Риму. Театр Марцелла, єдиний збережений давньоримський театр, уміщав 13 тис. глядачів. Циркус Максимус (у пагорбів Авентіно і Палантин), створений для змагання колісниць і квадриг, був розрахований на 200 тис. глядачів. Грандіозне свято, що завершилося імітацією бою, улаштував у ньому Юлій Цезар з нагоди однієї з важливих військових перемог. У той день на полі боролися 1000 піхотинців, 600 вершників і 40 слонів. "Храм усіх богів", Пантеон мало постраждав від грабежів варварів, у ньому розташована церква.
У середні століття, коли більшість будинків часів Римської імперії занепало, будувалися культові спорудження християнства, найчастіше на древніх руїнах. В епоху Ренесансу й у період розквіту стилю бароко з'явилося багато багатих і грандіозних церков. Тоді ж була закладена основа архітектурного рішення міста - акцент на велич і пишність церковних споруджень; самі знамениті з них: Санта Марія Маджіоре, Сан Джованні Ін Латерано, Сан Паоло Фьорі Ле Мура.
Місто зв'язане з іменами великих європейських художників: Мікеланджело і Рафаеля, Караваджо і Рубенса. Саме виникнення римських музеїв і їх високий художній рівень визначався пристрастю до колекціонування дворянських родин і меценатством пап, що сприяють створенню музеїв Ватикану і суспільних Капітолійських музеїв. Найбільш відомі Національна галерея древнього мистецтва, Галерея Боргезе, Національний римський музей і ін.
Висока художня обдарованість італійців знайшла своє відображення в образотворчому мистецтві й архітектурі. Провісником реалізму, що уперше відобразив в картинах закони сучасної перспективи, був живописець, скульптор і архітектор Джотто ді Бондоне, що працював у Флоренції і Падуї. Титанами Відродження називають геніальних у багатьох областях знань і мистецтва Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рафаеля. Італія також внесла неоціненний вклад у розвиток астрономії і знань про Землю. Продовжував ідеї Коперніка, італієць Джордано Бруно за свої представлення був спалений інквізицією на багатті в Римі. Галілео Галілей заклав основи механіки.
Серед самих видатних історико-культурних пам’яток можна назвати наступні: Рим - місто-держава Ватикан, Римський Форум, Віа Аппіа, Арка Септимія Півночі, Василька Емілія, Курія, Храм Антоніни і Фаустіни, Будинок Весталок, храм Вести, Храм Ромула, Храм Кастору і Поллукса, Василька Максенція, Арка Тита, Палатін, Домус Августана, Палаццо деї Флави, Стадіон-іподром, Колізей, Циркус Максимус (Чирко Массимо).
Пам'ятники середньовіччя, Відродження і бароко - Катакомби, ранні християнські і середньовічні церкви, прикрашені чудовими мозаїками, Площа Венеції, Площа Навона, Пантеон, Площа Іспанії, Капітолійський пагорб, Фонтана ди Треві, музей Боргезе, Палаццо Массимо аллі Терме, Капітолійські музей, Палаццо Берберини (Музей античного мистецтва), Церкви Св. Лаврентія (заступника Рима), Санта Марія Маджоре, Св. Пракседи, Санта Кроче ин Джерусалемме, Капела Санта Санкторум, собор Св. Іоанна, собор Сан Паоло фуори ле Мура (собор Св. Павла поза Стінами).
Тіволі - Вілла Адріана (118 р. н.е.), Вілла д'эсте (1550 р.), Вілла Грегоріана з чудовим водоспадом (висота 160 м.), гротами і парком.
Мілан - Церква Сант-Амброджо (IX-XV вв.), готичний собор (XIV-XIX вв.), замок Кастелло Сфорцеско (XVI в.), монастир Санта-Марія делле Граціе (XV в., у трапезної - розпис "Таємна вечеря" Леонардо да Вінчі), оперний театр "Ла Скеля".
Верона - Пьяцца Бра (I в.) - арена, що є друга по величині після римського Колізею, церква Сан Зено (V в.).
Флоренція - Санта Марія-дель-Фьоре, дзвіниця Джотто і вежа Синьйорії (Палаццо Веккьо) середньовічної міської ратуші, Будинок Уффіці, Палац Барджелло, Палаццо Пітті - самий грандіозний палац Флоренції, величезна кількість музеїв і парків.
Венеція - площа св. Марка, собор Палаццо Доджей, будинок Старих і Нових Прокурацій, бібліотека, Вежа Годин, канал "Каналі Гранді", торговельна вулиця Мерчерія.[14]
Піза - Прато де Мираколі (Поле чудес), на якому піднімається Баптистерія, "падаюча вежа" і цвинтаря "Кампосанто&quo ;.
Рим є однієї із самих великих визначних пам'яток Італії і світу. У його межах розташовано місто-держава Ватикан, а також безцінні пам'ятники й ансамблі античності - Римський і Імператорський Форуми, Віа Аппіа, арка Септимія Північна, базиліка Емілія, Курія, храм Антоніни і Фаустіни, будинок Весталок, храм Вести, храм Ромула, храм Кастору і Поллукса, базиліка Максенція, арка Тита, Палатин, Домус Августана, Палаццо дель Флаві, Іподром, символ міста - Колізей, древній іподром Циркус Максимус, найбільш збережений давньоримський будинок, кращий зразок архітектури періоду Адріана - Пантеон (близько 125 р. н.е.), Терми Каракали і безліч інших чудових споруджень. Пам'ятники середньовіччя, Відродження і бароко також не менш різноманітні - катакомби, у яких укривалися від переслідувань перші християни, ранні християнські і середньовічні церкви, прикрашені чудовими мозаїками, оточена грандіозними палацами найвідоміша площа Рима - П'яза Навона з трьома фонтанами, Площа Іспанії, Капітолійський пагорб, Фонтана ди Треві, капела Санта Санкторум, у якій знаходиться Скеля Санта - сходи, по якій піднімався Христос на суд Понтія Пілата, єзуїтська церква Сант Ігнаціо, церкви Св. Лаврентія, Санта Марія Маджоре, базиліка Св. Іоанна Латеранського (IV в., перебудована в XVII-XVIII вв.), базиліка Св. Павла (IV в.), базиліка Св. Петра в Ланцюгах (V в.), усередині якої знаходиться мармурова скульптура Мойсея роботи самого Мікеланджело, церква Триніта-дей-Монті (XV в.), Св. Пракседи, Санта Кроче ін Джерусалемме, Капела Санта Санкторум, собор Св. Іоанна, собор Сан Паоло фуорі ле Мура, форт Кастель-Сант-Анжело. Путеводитель. Италия в кармане. – М.: Welcome, 2001. – С. 35.
Музеї і виставочні галереї Рима також входять у скарбницю світової культури. Галерея Боргезе має чудову колекцію античного і барочного мистецтва. Палаццо Массимо аллі Терме - самі повні в країні зібрання античного мистецтва, нумізматики і древніх мозаїк. Капітолійські музеї на однойменному пагорбі - це цілий комплекс картинних галерей і виставочних залів з чудовою колекцією античної скульптури і мозаїки. Палаццо Барберіні (Музей античного мистецтва) - одне з кращих у країні зібрання ікон, портретів і інших робіт великих майстрів Відродження.
У Тіволи (30 км. від Рима) привертають увагу грандіоз
и т.д.................


Скачать работу


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.