На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Загальна характеристика ЛМУ (Луганське обласне медичне училище). Аналз системи управлння персоналом в органзацї. Розробка модел карєрного росту викладача психологї ЛМУ. Характеристика вакантної посади. Сутнсть та методи розмщення персоналу.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 29.11.2010. Сдан: 2010. Страниц: 3. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


ЗМІСТ
Вступ
1. Загальна характеристика ЛМУ
2. Аналіз системи управління персоналом в організації
2.1 Сутність системи управління персоналом
2.2 Система управління персоналом ЛМУ
3. Розробка філософії ЛМУ як основи кадрової політики
4. Підбор персоналу до ЛМУ
4.1 Характеристика вакантної посади
4.2 Вимоги та обов'язків викладача психології ЛМУ
4.3 Методи підбору кадрів до ЛМУ
5. Оцінка персоналу в організації
5.1 Сутність та цілі оцінки персоналу
5.2 Методи оцінки персоналу у ЛМУ
6. Розміщення робітників організації
6.1 Сутність та методи розміщення персоналу
6.2 Розробка моделі кар'єрного росту викладача психології ЛМУ
7. Навчання персоналу організації
7.1 Сутність, цілі та методи навчання персоналу
7.2 Вибір методу навчання викладача психології ЛМУ
8. Організаційне проектування кадрової служби організації ЛМУ
Висновок
Список використаних джерел
Вступ
Здається повсюдно визнаним, що ефективність діяльності будь-якої організації значною мірою залежить від людських ресурсів - навичків, умінь, знань персоналу.
Розуміючи це, сьогодні багато керівників підприємств в різних секторах ринку інвестують чималі засоби в людські ресурси: відбір, оцінку, навчання, стимулювання праці і мотивації співробітників.
Здійснюючи відбір, необхідно знати і постійно враховувати особливості сучасного ринку і ситуацію в економіці, політиці, бути в курсі технічних і інформаційних інновацій.
Підбір персоналу - найвідповідальніший етап в управлінні персоналом. Підбір якнайкращих кадрів - складний і багатоетапний процес, що включає науково-обгрунтовані принципи і методи роботи. Головні задачі кадрових служб можуть бути представлені у вигляді наступних етапів роботи з персоналом:
1. Планування кадрів.
2. Відбір кадрів.
3. Визначення зарплати і пільг.
4. Професійна адаптація.
5. Навчання персоналу.
6. Атестація кадрів.
7. Перестановка кадрів.
8. Підготовка керівних кадрів.
9. Соціальний захист персоналу.
10. Юридичні і дисциплінарні аспекти.
У вирішенні кадрових задач на всіх етапах роботи необхідні знання в області юриспруденції, економіки, соціології та психології.
Подібні задачі можливо вирішувати, або маючи в організації команду висококваліфікованих фахівців: з організаційному розвитку, з управління персоналом, психолога, консультанта, або звернувшись в агентство з підпору персоналу.
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛМУ
Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.09.1977 року за № 538 в місті Ворошиловграді була відкрита філія Свердловського медичного училища по підготовці медичних працівників для міста та області. Наказом МОЗ України від 12.08.1982 року за № 440 філія реорганізована в самостійне медичне училище.
З 1990 року у зв'язку з перейменуванням м. Ворошиловграда в Луганськ - училище стає Луганським медичним училищем.
Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 24 лютого 2004 року протокол № 49 (сертифікати НД-І № 139960; НД-І № 139961) ЛМУ віднесене до вищих навчальних закладів першого рівня акредитації.
У зв'язку зі переходом училища до об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області, які знаходяться на балансі Луганської обласної ради, за рішенням двадцять другої сесії від 23 грудня 2005 року за №22/36 училище перейменоване в Луганське обласне медичне училище.
Луганське обласне медичне училище знаходиться за адресою: буд. 70, вул. Советська, м. Луганськ Луганська обл., 91016.
З 1977 року розпочато прийом студентів за спеціальністю «Сестринська справа» з денною формою навчання.
У 1981 році було відкрито вечірнє відділення за спеціальністю «Сестринська справа», але з реформою охорони здоров'я було закрито у 1999 році (наказ Міністерства охорони здоров'я від 19.02.2001 р. № 8.02-31/201). На відділенні було підготовлено майже 1518 фахівців.
З 1984 року відкрито прийом за спеціальністю «Акушерська справа», з 1992 року відкрито відділення післядипломної освіти для медичних і фармацевтичних працівників.
Училище акредитоване з усіх вищезгаданих напрямів та
спеціальностей і має право видавати студентам-випускникам диплом про вищу освіту державного зразка, а слухачам відділення післядипломної освіти посвідчення відповідного зразка.
З моменту відкриття училища було розташовано в одному корпусі. З 1981 р. філії було передано додатково ще навчальний корпус. Були обладнані навчальні кімнати на лікувальних базах. На сьогодні училище має два навчальні корпуси з 22 навчальними кабінетами, з необхідним методичним забезпеченням (медичним інструментарієм, таблицями, муляжами, які
використовуються на заняттях), 4 лабораторіями, 2 тренажерними залами, комп'ютерним класом, актовою та спортивною залами, бібліотекою (бібліотечний фонд - 30403 примірників, з них 87,7% україномовних видань, 27 періодичних видань) і читальною залою. Практичне навчання відбувається на лікувальних базах 14 лікувально-профілактичних установ м. Луганська та у 15 навчальних кімнатах цих баз [15].
Основними напрямками діяльності училища є:
підготовка висококваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста згідно з державним замовленням та на договірних засадах для системи охорони здоров'я України;
культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська діяльність;
підвищення кваліфікації та перепідготовка молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів;
довузівська підготовка, профорієнтаційна робота;
організація і проведення у тісному зв'язку з навчальним процесом науково-пошукової роботи;
надання платних освітніх та інших послуг згідно з законодавством України;
здійснення зовнішніх зв'язків з навчальними закладами інших країн;
проведення освітньої діяльності за освітнім рівнем повної загальної середньої освіти;
здійснення зовнішніх зв'язків.
Училище - комунальний заклад - є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнові і особисті немайнові права, має обов'язки, може бути позивачем і відповідачем у суді, має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі, печатку із зображенням Державного герба України та назвою училища, штамп, а також може запроваджувати власну символіку та атрибутику.
Училище здійснює свою діяльність відповідно до вимог Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших нормативно-правових актів, які регламентують діяльність навчальних закладів освіти України, та цього Статуту.
Безпосереднє управління діяльністю ЛМУ здійснює його керівник - директор. Директор училища відповідно до Статуту може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам: з навчальної, виховної, адміністративно-господарської роботи; та керівникам структурних підрозділів. Положення про їх повноваження та обов'язки затверджується наказом директора училища.
Для вирішення основних питань діяльності училища відповідно до Статуту директор створює робочі та дорадчі органи, а також визначає їх повноваження:
робочі органи: адміністративна рада, приймальна комісія;
дорадчі органи: педагогічна рада, методична рада.
Структурні підрозділи ЛМУ створюються відповідно до законодавства й головних завдань діяльності училища та функціонують згідно з окремими положеннями, що розробляються навчальним закладом. Структурні підрозділи ЛМУ наведені у Додатку А.
Структурними підрозділами Училища є:
1) Навчальна частина:
- відділення за спеціальностями: "Сестринська справа", "Акушерська справа";
- відділення післядипломної освіти середніх медичних та фармацевтичних працівників;
- предметні (циклові) комісії;
- бібліотека.
2) Адміністративно-господарська частина.
Відділення - структурні підрозділи, що об'єднують навчальні групи
з однією або кількома спеціальностями. Відділення створюється наказом
директора Училища, якщо на ньому навчається не менше ніж 150 студентів.
Керівництво відділенням здійснює завідуючий, який призначається на посаду директором Училища з числа педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту і досвід навчально-методичної роботи.
Завідуючий відділенням забезпечує організацію навчально-виховного процесу, виконання навчальних планів і програм, здійснює контроль за якістю викладання навчальних предметів, навчально-методичною діяльністю викладачів.
Предметна (циклова) комісія - структурний навчально-методичний
підрозділ, що проводить навчально-виховну та методичну роботу з однієї або
кількох споріднених навчальних дисциплін; створюється наказом директора
Училища за умови, якщо до її складу входить не менше ніж три педагогічних
працівника.
Перелік предметних (циклових) комісій, кандидатури їх голів та персональний склад затверджуються щорічно наказом директора училища на навчальний рік.
Підрозділи, які забезпечують навчально-виховний процес:
навчальні кабінети, лабораторії, аудиторії, що передбачаються навчальними планами і програмами;
бази для проходження виробничої та переддипломної практик у лікувально-профілактичних установах;
- спортивна та актова зали;
методичний кабінет;
бібліотека з читальною залою для викладачів та студентів.
Адміністративні та господарські підрозділи: бухгалтерія, відділ кадрів, буфет-роздаток.
Навчальний процес в училищі здійснюють 39 штатних викладача та 3 викладачі-сумісники. У цьому складі 1 кандидат медичних наук. 1 магістр, вищу категорію мають 8 осіб, І категорію - 18 осіб. Адміністративно - господарський персонал складає 18 осіб.
За роки свого існування Луганське медичне училище підготувало понад 4 тис. фахівців, медичних сестер і акушерок, які успішно працюють в лікувально-профілактичних закладах міста Луганська та області [7].
Проаналізувавши внутрішнє середовище діяльності ЛМУ можна зробити висновок, що місією даної організації є навчання і виховання конкурентно здібного молодшого медичного фахівця, перепідготовка і підвищення кваліфікації медичних працівників і фармацевтів, з переходом їх на новий рівень якості надання медичних послуг, за допомогою висококваліфікованих педагогічних кадрів та найновітнішого методичного комплексу і матеріально-технічної бази.
2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1 Сутність системи управління персоналом
Існує безліч підходів до визначення концепцій в області управління персоналом. Один з підходів до визначення концепцій ролі кадрів у виробництві приведений у табл. 2.1.1.
Таблиця 2.2.1 Класифікація концепцій управління персоналом
Ресурс
Людина
Особистість
Економічна
Управління трудовими ресурсами HUMAN LABOUR MANAGMENT
Управління персоналом PERSONNEL MANAGEMENT
система
Соціальна
Управління людськими ресурсами HUMAN RESORCE MANAGMENT
Соціальний менеджмент SOCIAL MANAGEMENT
Система роботи з персоналом - це сукупність принципів і методів управління кадрами робітників і службовців на підприємстві.
Початковими даними для розробки системи управління персоналом є: Загальна декларація прав людини, Конституція країни, Цивільний кодекс, Кодекс законів про працю, система управління підприємством, плани економічного і соціального розвитку.
2.2 Система управління персоналом ЛМУ
Штат ЛМУ за кількістю працівників менше 50 осіб, тому відділ кадрів училища представлений єдиним інспектором відділку кадрів .
Відділ кадрів ЛМУ є структурним підрозділом адміністративно-господарської частини, діє на основі Статуту училища і Положення про відділ кадрів, затверженного постановою Кабінету Міністрів України від 2.08.1996 №912. Відділ кадрів підпорядкований безпосередньо директору, який в свою чергу, через інспектора відділу кадрів координує всю кадрову роботу у закладі зі всьома підрозділами училища, і несе перед ним відповідальність за роботу, яку виконує.
У своїй діяльності відділ кадрів керується Конституцією України і іншими нормативно-правовими актами, що стосуються кадрового обліку і діловодства, трудового законодавства, охорони праці і ведення у закладі військового обліку.
Інспектор відділку кадрів був призначений наказом директора училища з числа осіб з середньо спеціальною освітою, які мали досвід роботи з кадрами.
Інспектор відділу кадрів ЛМУ зобов'язаний знати:
§ інструкцію з діловодства;
§ інструкцію по веденню справ;
§ чинне законодавство про прийом, переведення і звільнення працівників;
§ інструкцію з обліку особистого складу;
§ порядок ведення і збереження трудових книжок;
§ ведення особових справ науково-педагогічних працівників;
§ порядок ведення і збереження особистих справ співробітників;
§ найменування професій і посад співробітників училища у відповідності з тарифно-кваліфіційним довідником, єдиною номенклатурою посад службовців і штатним розкладом;
§ оформлення документів працівників, які виходять на пенсію;
§ правила експлуатації комп'ютера;
§ порядок розміщення матеріалу при наборі різних документів, правила їх оформлення і пунктуації.
Інспектор відділу кадрів ЛМУ має право:
· давати вказівки підрозділам училища з питань прийому, перестановки та звільнення співробітників;
· вимагати від співробітників училища та структурних підрозділів дотримання трудового законодавства.
На інспектора відділу кадрів ЛМУ покладається:
ь підбір кадрів для всіх служб училища і робота з ними;
ь підготовка наказів по училищу з кадрових питань;
ь ведення персонального обліку всіх категорій працівників училища згідно встановленої форми і вдосконалення методів опрацювання даних;
ь оформлення прийому, переводу і звільнення працівників училища згідно з трудовим законодавством, положеннями, інструкціями і наказами директора училища;
ь формування і ведення особових справ працівників училища;
ь заповнення, облік і зберігання трудових книжок;
ь ведення обліку відпусток співробітників училища;
ь видача необхідних довідок працівникам училища;
ь оформлення документів для призначення пенсій працівникам університету; підрахунок стажу для лікарняних листків співробітникам університету і подання х до бухгалтерії;
ь підготовка та здача до архіву училища документів по відділу кадрів.
Концептуальними кадровими документами ЛМУ є:
§ Колективний договір;
§ Правила внутрішнього трудового розпорядку;
§ Посадові інструкції;
§ Положення про атестацію педагогічних працівників ЛМУ;
§ Штатний розклад.
Документами з обліку персоналу ЛМУ є особова картка (форма П-2, затверджена наказом Міністерства статистики України від 27 жовтня 1995 р. № 277) та особова справа. Облікові документи з урахуванням певних особливостей заповнюються:
§ особова картка - на всіх працівників ЛМУ, незалежно від строку та виду трудового договору;
§ особова справа - на директора, керівників структурних підрозділів і матеріально-відповідальних осіб ЛМУ, таких, наприклад, як комірник.
3. РОЗРОБКА ФІЛОСОФІЯЇ ЛМУ ЯК ОСНОВИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ
Зміст
1. Головні завдання ЛМУ.
2. Забезпечення зайнятості робітників.
3. Виробничі відносини.
4. Робочий час і час відпочинку.
5. Охорона праці та здоров'я.
6. Розвиток соціальної сфери працівників, соціально-трудові пільги, гарантії та компенсації.
1. Головні завдання ЛМУ.
Головними завданнями училища є:
здійснення підготовки фахівців з ліцензованих та акредитованих спеціальностей за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 1101 "Медицина" з дотриманням державних і галузевих стандартів вищої освіти;
забезпечення виконання державного замовлення та угод з юридичними та фізичними особами про підготовку фахівців з вищою освітою;
вивчення попиту ринку праці на спеціальності, підготовка за якими здійснюється в Училищі, і працевлаштування випускників;
забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються в Училищі, у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;
здійснення культурно-виховної, творчої, мистецької, спортивної та оздоровчої діяльності;
підвищення санітарно-просвітницького та освітньо-культурного рівнів громадян;
формування соціально зрілої, творчої особистості;
виховання морально, психічно і фізично здорового покоління студентів;
формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства і держави/
2. Забеспечення зайнятості робітників.
Директор Луганського медичного училища, згідно зі Статутом і діючим законодавством України має право :
Проводити прийом на роботу працівників та їх звільнення / ст. 40,41,43 КЗПП /, ознайомлювати з правилами внутрішнього трудового розпорядку та положеннями діючого колективного договору працівників училища.
Сторони домовились:
§ проводити прийом на роботу нових працівників у разі забезпечення повної зайнятості працюючих і, якщо не плануються їх звільнення на підставі п. 1 ст. 40 КЗПП.
§ Не звільняти з роботи за ініціативою адміністрації ні одного працюючого без на то достатніх засад і погодження з профспілковим комітетом (ст. 39 Закону України " Про професійні спілки, їх правах та гарантії діяльності").
§ 3дійснювати звільнення працівників за п. 1 ст. 40 КЗПП України (скорочення штатної чисельності, реорганізація тощо) тільки після використання всіх можливостей для забезпечення зайнятості в медичному училищі.
§ При ліквідації, реорганізації, скороченню чисельності або штату працюючих адміністрація зобов'язується:
- заздалегідь, не пізніше як за три місяці до намічених звільнень надати профспілковому комітету інформацію про причини наступних звільнень, кількості та категорії працюючих, яких це може торкнутися, про строки проведення звільнень, а також провести консультації з профспілковим комітетом про міри по попередженню звільнень або зведенню їх кількості до мінімуму та пом'якшення несприятливих наслідків звільнень;
- створити комісію щодо змін структури й штатного розпису училища в зв'язку з очікуваними змінами в організації виробничих відношень і праці, включити до її складу представників профкому;
- попередити працівника про його звільнення письмово не пізніше ніж за два місяці про припустиме скорочення;
- не пізніше двох місяців повідомити в Бюро про працевлаштування про припустиме скорочення;
- при неможливості працевлаштування працівника в училищі за спеціальністю, внаслідок розірвання трудового договору за причиною скорочення штатів (п. 1 ст. 40 КЗПП) звільненому виплачується грошова допомога, згідно зі ст. 44 КЗПП України;
- при вивільненні працівників за п. 1 ст. 40 КЗПП адміністрація зобов'язується неухильно дотримуватися вимоги ч. З ст. 184 КЗПП по відношенню до вагітних, жінок, які мають дітей віком до 3-х років(а при наявності відповідного медичного висновку - до 6-ти років, ч. 2 ст. 179 КЗПП України), самотніх матерів, які виховують дитину у віці до 14 років або дитину - інваліда віком до 16 років і вимоги ст. 197 КЗПП України про дачу молоді першого робочого місця;
- адміністрація зобов'язана надавати працівникам, звільненим за п.1 ст. 40 КЗПП України, на протязі одного року з дня звільнення право зворотного приймання на роботу, якщо адміністрація приймає працівника аналогічного зі звільненим кваліфікації ( ст. 42 КЗПП України);
- адміністрація, при звільненні працівників за п. 1 ст. 40 КЗПП, повинна враховувати, що згідно з Законом України "Про основні початки соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку" від 06.12.1993 р. громадяни пенсійного віку мають право на працю на рівні з іншими громадянами й заборонено звільняти працівників за ініціативою адміністрації через досягнення пенсійного віку [16].
3. Виробничі відносини.
Адміністрація зобов'язується:
§ забезпечити виконання працівниками училища трудової дисципліни, Правил внутрішнього трудового розпорядку, згідно з наказом Міністра охорони здоров'я України № 204 від 18.12.2000 року, погодженого з профспілковим комітетом і Закон України "Про вищу освіту" ст. 36, 37, п. 2, абз. 10 від 27 лютого 2002 року.
§ Надати профкому всі умови для роботи, згідно ст. 42 "Закону України "Про профспілки, їх правах та гарантії діяльності" / в редакції 2001 року /.
§ Для виконання громадських обов'язків в інтересах трудового колективу надавати час голові та членам профспілкового комітету з збереженням середньої заробітної плати. Відрахувати кошти профспілковому комітету на проведення культурно-масової та фізично-оздоровчої роботи в розмірі 0,3 % фонду оплати праці / ст. 44 Закон України «Про професіональні спілки, їх правах та гарантії діяльності»/.
§ Утримувати, при наявності письмових заяв членів профспілкової організації, постанови профспілкового комітету, щомісячно та безкоштовно членські внески в розмірі 1% із заробітної плати на рахунок профспілки працівників охорони здоров'я. Не застосовувати до членів виборчого органу профспілкової організації різноманітних стягнень, згідно зі ст. 41 ч. 2-4 Закону України «Про професіональні спілки, їх правах та гарантії діяльності».
§ Інформувати й надавати профспілковому комітету, членам робочої комісії, відповідальних за виконання положень філософії училища, необхідну інформацію.
§ Забезпечувати вільний допуск до матеріалів, документів для вивчення та здійснення профспілковим комітетом прав щодо контролю за дотриманням діючого законодавства, охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування, виконання положення філософії училища.
§ Чітко й неухильно дотримуватися вимог діючого законодавства "Про працю", "Про охорону здоров'я", "Про соціальне страхування", "Про податок з доходів фізичних осіб", «Про професіональні спілки, їх правах та гарантії діяльності», виконувати положення даної філософії.
§ Постійно проводити цілеспрямовану роботу по забезпеченню функціонування медичного училища як самостійної юридичної одиниці згідно зі Статутом училища.
§ Не допускати виникнення колективних трудових спорів. У разі їх появи намагатися вирішувати без шкоди для колективу працюючих шляхом розгляду на примирній комісії або шляхом переговорів. / Закон України "Про трудові суперечки" від 18.02.1992 р., "Про національну службу посередництва та примирення" - 2001 р. /.
Якщо порушення трудових, соціально-економічних прав робітників, невиконання зобов'язань цієї філософії буде спричинено незалежним від адміністрації обставинами або дія позазаконно вищестоящих органів управління охорони здоров'я, адміністрація училища звільняється від відповідальності, якщо відразу при виникненні цих обставин не повідомить профспілковий комітет училища і вживатиме заходів самостійно чи сумісного з профспілковим комітетом оскарженню незаконних дій вищестоящих органів.
Профспілковий комітет зобов'язується:
§ Приймати заходи по сприянню ефективної роботи усіх його структурних підрозділів.
§ Сприяти дотриманню трудової дисципліни та Правил внутрішнього розпорядку й сумлінного виконання своїх функціональних обов'язків працюючих.
§ Сумісно з адміністрацією проводити роботу по:
- підготовці та проведенню свят;
- ушануванню ювілярів; дітей, вступаючих до 1-го класу та закінчуючих середню школу;
- організація культурно-масових заходів;
- організація проведення благоустрою, озеленення території закладу;
- надавати матеріальну допомогу працівникам, які конче її потребують.
4. Робочий час і час відпочинку.
Робочий час і час відпочинку працівників медичного училища регулюються Положенням діючого законодавства України, даної філософії, а також Правилами внутрішнього розпорядку.
Режим роботи в училищі встановлюється для кожного структурного підрозділу окремо, з урахуванням специфіки роботи та погодженням з профкомом.
Основними структурними підрозділами згідно зі Статутом медичного училища є:
- відділення, яке об'єднує навчальні групи з спеціальностей "Сестринська справа" та "Акушерська справа";
- циклові комісії;
- кабінети та лабораторії, перелік яких встановлюється навчальними планами;
- бібліотека з читальною залою;
- спортивні споруди;
- бухгалтерія.
§ При регулюванні робочого часу, сторони виходять з того, що тривалість роботи викладача не може перевищувати 36 годин на тиждень, а іншим працівникам трудового колективу - 40 годин на тиждень /ст. 50 КЗПП/, а для працівників зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці - не більше 36 годин на тиждень / ст. 51 КЗПП України, Постановою КМУ № 163 від 21.02.2001 p./.
§ Переведення працівника на неповний робочий час, в тому числі у випадку скорочення педанавантаження, чисельності або недостатнього фінансування, здійснюється тільки за письмовою угодою працівника.
Сторони домовилися:
1. Тривалість щорічної відпустки встановити:
для викладачів 56 календарних днів,
для методиста училища 42 дні,
для інших працівників - 24 дня.
Додаткові щорічні сплачувані відпустки надавати працівникам, робота яких пов'язана з підвищенням нервово-емоційним і інтелектуальним навантаженням на підставі рішення профспілкового комітету з наступним виданням наказу директора медичного училища (п. 1 ч. 1. Ст. 8 Закон України "Про відпустки", Постанова Кабінету міністрів України № 1290 від 17.11.1997 p.).
Надавати додаткову відпустку тривалістю 5 календарних днів без врахувань вихідних жінкам, які мають 2-х дітей і більше в віці до 15 років або дитину-інваліда до 16 років у час, який потребує жінка, незалежно коли саме дитині виповнюється 15 років (інваліду 16).
Згідно ст. 10 п. 11 Законом України «Про відпустки» встановити:
- батькам, діти яких ідуть навчатися до 1-го класу школи - на перший день навчального року;
- працівникам на власне весілля - 3 дні; працівникам на весілля дітей - 2 дні;
працівникам училища для переїзду на місце проживання / зміна адреси / - 2 дні;
працівникам училища у разі смерті батьків, а також рідних по крові чи шлюбу - З дні.
4. За сімейними обставинами чи іншими поважними причинами працівнику може бути надана відпустка без збереження заробітної плати, на замовлений строк, у разі згоди між адміністрацією та працівником, але не більше 15 календарних днів поточного року [7].
5. Охорона праці та здоров'я.
Для забезпечення працівникам соціальних гарантій в охорони праці та керуючись Законом України « Про охорону праці» та Кодексу Закону України «Про працю» №235-IY від 22.11.2002 р. і Кодексу Закону України "Про працю".
Адміністрація зобов'язується:
§ створити в кожному підрозділі, на кожному робочому місці умови для праці відповідно до встановлених норм.
§ Проводити атестацію робочих місць у терміни, передбачені нормативними актами а, в разі необхідності, раніше встановлених термінів.
§ Забезпечити роботу й виконання заходів за результатами атестації робочих місць згідно з вимогами стандартів з охорони праці. Втрати на охорону праці повинні передбачати в бюджеті не менше 0,2% від фонду оплати праці (ст. 19 Закону України "Про охорону праці").
§ Забезпечити своєчасну розробку й виконання комплексних нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, аварій, виникнення профзахворювань .
§ До таких заходів можна віднести :
- ремонт даху, підлогів, устаткування;
організовувати навчання працівників, придбання спецодягу, миючих знезаражуючих засобів;
- реконструкція системи природного та штучного освітлення;
налагодження нових і реконструкція діючих систем вентиляції;
- установка приладів і обладнання для безаварійного використання електроенергії; цільові заходи до додержання температурного режиму, покращення санітарно-побутових умов, створення належних умов праці тощо, (ст. 13,17 Закону України "Про охорону праці").
§ Встановити окремий адміністративний контроль за усуненням причин виникнення нещасних випадків з працівниками училища, яке може статися за природою їх діяльності.
§ За нормами безоплатної видачі забезпечувати працівників спецодягом ( халати, капелюшки, спецвзуття, сангігодягом, засобами індивідуального захисту).
§ Своєчасно передавати документи на осіб потерпілих від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань до Комісії фонд и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.