На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Дослдження пдприємства як суб'єкта господарювання. Визначення мсї та перспективних цлей дяльност пдприємства за допомогою дерева цлей. Проведення SWOT-аналзу дяльност ЖКУВП Батрон-3 з метою вибору стратегї розвитку пдприємства.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2010. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


51
Міністерство освіти та науки України
Житомирський державний технологічний університет
Кафедра менеджменту
Карпінська Ніна Вікторівна
студентка V курсу, групи ЗМО-10 м
Курсовий проект
з циклу дисциплін
на тему: " Формування стратегії розвитку підприємства ЖКУВП "Біатрон-3"
Науковий керівник
Осовський Олег Антонович

Житомир

2010

Зміст

Вступ3
Розділ І. Загальна характеристика ЖКУВП "Біатрон-3"4
  1.1 Характеристика підприємства як суб'єкта господарювання4
   1.2 Аналіз цілей та видів діяльності8
   1.3 Досягнутий рівень ефективності господарювання11
Розділ ІІ. формування стратегії розвитку підприємства16
  2.1 Визначення місії та перспективних цілей діяльності ЖКУВП "Біатрон-3"16
   2.2 Дослідження факторів макро- та мікросередовища20
   2.3 Аналіз сильних та слабких сторін підприємства26
   2.4 Вибір стратегії розвитку підприємства36
Висновки40
Список використаної літератури42
ДОДАТКИ
Вступ

Об'єктом дослідження курсової роботи виступає стратегія розвитку підприємства на Житомирському колективному учбово-виробничому підприємстві "Біатрон-3", що спеціалізується на оптовій і роздрібній торгівлі та виготовленні меблів.
Предметом дослідження є сукупність практичних проблем формування визначеної стратегії.
Метою написання курсової роботи є опанування практичних навичок формування стратегії розвитку підприємства та дослідження практичних способів вдосконалення логістичної системи розподілу для ЖКУВП "Біатрон-3".
Для досягнення мети курсової роботи поставлено наступні завдання:
1. Дослідження підприємства як суб'єкта господарювання.
2. Визначення місії та перспективних цілей діяльності підприємства за допомогою "дерева цілей".
3. Проведення SWOT-аналізу діяльності ЖКУВП "Біатрон-3" з метою вибору стратегії розвитку підприємства.
Обґрунтування проекту вдосконалення логістичної системи розподілу продукції проведено з використанням методів моделювання (метод накладання системи координат на карту потенційних місць розташування складів), математичного програмування (метод мінімальної вартості) та методу дисконтування грошових потоків, що дозволяє врахувати зміну вартості грошей в часі.
В процесі проведення дослідження було використано матеріали внутрішньої звітності підприємства, дані статистичних довідників та матеріали практикуючих фахівців в галузі менеджменту та логістики, розміщені в періодичних виданнях, монографіях, підручниках та електронних джерелах.
Розділ І
Загальна характеристика ЖКУВП "Біатрон-3"

1.1 Характеристика підприємства як суб'єкта господарювання

Житомирське Колективне учбово-виробниче підприємство "Біатрон-3" засноване у 1999 році, зареєстроване розпорядженням голови Виконавчого комітету Житомирської міської ради народних депутатів № 245 від 23 лютого 1999 року.
Особливість підприємства, відображена в його назві, полягає в тому, що організація намагається поєднати постійне вдосконалення з навчанням та підвищенням кваліфікації своїх працівників. На підприємстві постійний персональний розвиток та навчання працівників пов'язано з розвитком фірми залеж-но від її потреб. Концепція навчальної організації розвивається на підприємстві у напрямку поліпшення якості, постійного вдосконалення виконання роботи. При цьому, найвагомішою у логічній стратегії постійного вдосконалення є турбота про належну оцінку таланту працівників, їхньої майстерності, знань, кваліфікації.
ЖКУВП "Біатрон-3" -- колективне підприємство, розташоване на вулиці Максютова 16 Г, де орендувало складське приміщення та приміщення цехів. На початку діяльності в одному з цехів було встановлено деревообробне обладнання: циркулярна пилка для повздовжнього розпилювання деревини, маятникова пилка для поперечного розпилювання деревини і стругальний верстат. В другому цеху збирали меблеві вироби. Підприємство виготовляло кухонні меблі і м'які куточки, працювало на підприємстві 40 чоловік, праця в основному була ручною.
У 2000 році ЖКУВП "Біатрон-3" були викуплені складські приміщення та приміщення цехів. В зв'язку з розширенням виробничих приміщень було розширено асортимент продукції. Виготовляли м'які стільці, дивани, шкільні парти, кухонні столи. Реконструкція виробничих приміщень велася в три етапи. Перша черга будівництва закінчена в 2001 році. Своє друге народження підприємство мало в 2003 році. На й території збудований виробничий корпус, котельня, складські приміщення. У цехах було установлено високопродуктивне обладнання: автома-тична лінія облицювання кромок МФК-1, автоматична лінія оздоблення щитових деталей МЛН-1 і ін. Це дало змогу збільшити випуск товарної продукції. Третє відродження це - 2003-2004 роки, на зміну вітчизняному обладнанню прийшло високопродуктивне іноземне устаткування: лінія "ХОМАГ", "ДЮРР" та ін.
Центральним елементом організаційного механізму підприємства є структура управління, за допомогою якої поєднуються різні боки діяльності підприємства (технічний, економічний, виробничий, соціальний), регламентуються внутрішні виробничі зв'язки і досягається стійка система службових взаємовідносин між структурними підрозділами і працівниками апарату управління. Тобто, від структури управління значною мірою залежить дієвість усього господарського механізму на ЖКУВП "Біатрон-3".
Організаційна структура -- це упорядкована сукупність взаємопов'язаних елементів системи, що визначає поділ праці та службових зв'язків між структурними підрозділами. Вона організаційно закріплює функції за структурними підрозділами і регламентує потоки інформації на підприємстві (рис. 1.1.)
Рис. 1.1. Організаційна структура ЖКУВП "Біатрон-3"
Джерело: складено на основі внутрішньої звітності підприємства
Для виконання функції управління виробництвом створюється апарат управління. Структура апарату управління виробництвом -- це кількість і склад ланок та ступенів управління, їх підлеглість і взаємозв'язок. Вона активно впливає на процес функціонування системи управління розвитком виробництва.
Структуру управління ЖКУВП "Біатрон-3" зображена на рисунку 1.2. утворює сукупність всіх найвищих органів управління, а також управлінських посад нижчих рівнів. Структура є лінійно-функціональною і включає три рівні управління.
1. Органи вищої ланки управління: директор. Він виконує стратегічні і координаційні функції, ухвалює головні виробничо-господарські і технічні рішення, відповідає за ефективне функціонування ЖКУВП "Біатрон-3".
2. Органи середньої ланки управління: головний інженер, головний бухгалтер, комерційний директор та заступник директора з виробництва. Всі окрім останнього виконують консультативне та інформаційне забезпечення діяльності директора.
3. Органи нижчої ланки управління: майстри цехів здійснюють безпосереднє керівництво виробничим процесом.
Рис. 1.2. Структура управління ЖКУВП "Біатрон-3"
Джерело: складено на основі внутрішньої звітності підприємства
Лінійно-функціональна структура усуває недоліки лінійного та функціонального типів структур управління: функціональні ланки позбавлені права безпосереднього впливу на виконавців, вони готують рішення для лінійного керівника, який здійснює прямий адміністративний вплив на виконавців. Передбачається, що директору ЖКУВП "Біатрон-3" та його заступнику із виробництва у виробленні конкретних питань і підготовці відповідних рішень, програм, планів допомагає спеціальний апарат, який складається з функціональних підрозділів (бухгалтерія, відділ кадрів та охорони праці, служба маркетингу та логістики).
Роль функціональних відділів залежить від масштабів діяльності. Переваги має лінійна організація, але чим вищий рівень управління, тим більшу роль відіграє функціональне управління. Якщо в межах управління цехом його роль невелика, то в масштабі підприємства ця роль значно зростає. Функціональні відділи здійснюють всю технічну підготовку виробництва, готують варіанти вирішення питань, пов'язаних з керівництвом процесу виробництва, звільняють лінійних керівників ЖКУВП "Біатрон-3" від планування, розрахунків. Кожен працівник може одержати при цьому обов'язкові для нього вказівки від інших службових осіб однакового з ним або вищого рангу. Ці вказівки стосуються тільки техніки, технології чи організації праці, але ні в якому разі не можуть стосуватися всієї діяльності працівника, а також його адміністративної (чисто управлінської) діяльності.
Проте при лінійно-функціональній структурі часто виникають проблеми взаємовідносин лінійних керівників і спеціалістів, зокрема безвідповідальності під час прийняття та виконання управлінських рішень. Переваги та недоліки лінійно-функціональної структури наведено в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1
Переваги та недоліки лінійно-функціональної структури управління
Переваги
Недоліки
1. Висока компетентність спе-ціалістів, які відповідають за здійснення конкретних функцій.
1. Не завжди є гнучкою при вирішенні нових завдань.
2. Відповідність структури до стратегії.
2. Ускладнена міжфункціональна координація діяльності з впровадження нових програм
3. Поєднання принципу спе-ціалізації управління з принци-пом єдності керівництва
3. Ускладнена реалізація внутрівиробничих конструк-торських, технологічних новинок без залучення керівників вищої ланки.
4. Надмірний розвиток системи взаємодії по вертикалі.
Джерело: [19, с. 116]
Ця структура забезпечує такий розподіл праці при якому лінійні ланки приймають рішення та контролюють, а функціональні -- консультують, інформують, організовують, планують. Така структура управління завдяки лінійному підпорядкуванню забезпечує оперативну реалізацію управлінських рішень, сприяє підвищенню ефективності роботи функціональних відділів, дає змогу досить швидко маневрувати ресурсами, що вкрай необхідно на етапі зміцнення ринкових позицій фірми.
Аналіз організаційної структури показує, що управлінські зв'язки і відносини мають вертикальний і горизонтальний характер. Основою вертикальних управлінських відносин є відносини субординації між вищими і нижчими ланками системи управління (вертикальні зв'язки вниз), нижчими ланками і вищими (вертикальні зв'язки вгору) або функціональні відносини між функціональними ланками управління і керівниками середньої ланки. Як горизонтальні зв'язки можуть розглядатися службові (професійні) відносини між ланками (працівниками) одного рівня господарської ієрархії.
Отже, ЖКУВП "Біатрон-3" засноване у 1999 році. Концепція навчальної організації розвивається на підприємстві у напрямку поліпшення якості, постійного вдосконалення виконання роботи з турботою про належну оцінку таланту працівників, їхньої майстерності, знань, кваліфікації. На підприємстві склалася різна комбінація зв'язків між елементами управлінської системи. Зв'язки по вертикалі відображають підпорядкованість ланок і працівників в апараті управління, а по горизонталі -- координації, інспекції і контролю, консультаційні і методичні зв'язки, тощо. Залежно від поєднання відповідних функцій з системою субординації на підприємстві формується певний вид управлінської структури, в нашому випадку ця структура є лінійно-функціональною і включає три рівні управління.
1.2 Аналіз цілей та видів діяльності

Управління підприємством здійснюється у відповідності зі статутом ЖКУВП "Біатрон-3", в якому перелічені всі види діяльності підприємства. Згідно статуту основними видами діяльності підприємства є:
- оптова та роздрібна торгівля меблями;
- виготовлення меблів;
- ремонт та гарантійне обслуговування меблів.
Слід зазначити, що провідним видом діяльності є саме торгівля м'якими та корпусними меблями, адже саме цей вид діяльності приносить найбільше доходів. Географія поставок продукції охоплює кілька міст Житомирської області. Підприємство ЖКУВП "Біатрон-3" має шість роздрібних торговельних підприємств для збуту своєї продукції, три з яких винаймаються на правах оренди (орендна плата за приміщення наведена в дужках):
1) м. Андрушівка, вул. Івана Франка 67, площа магазину 200 м2;
2) м. Коростень, вул. Радянська 12, площа магазину 40 м2;
3) м. Коростень, вул. Ж. Судакова 5, площа магазину 150 м2 (4000 грн./місяць);
4) м. Житомир, вул. Домбровського 48, площа магазину 100 м2;
5) м. Житомир, вул. Московська 14, площа магазину 140 м2 (30000 грн./місяць);
6) м. Коростишів, вул. Л. Толстого 6, площа магазину 80 м2 (2000 грн./місяць).
Асортимент меблів, які пропонує ЖКУВП "Біатрон-3" є досить широким і насиченим. Він детально розглянутий в таблиці 1.2, де наведені основні асортиментні групи товарів, які містять у собі певну кількість видів меблів, кожен з них має свої різновиди.
Таблиця 1.2
Характеристика товарного асортименту за показниками ширини і глибини
Ширина = 6 асортиментних груп
Набори для спальних кімнат
Набори для кухні
Набори для передпокою
Набори для адміністратив-них приміщень
М'які меблі
Меблі поза набором
"Соня"
"Глорія"
"Лотос”
"Екстаза"
"Кім"
"Антоніна"
"Галактика"
"Оля"
"Каріна"
"Тіна"
"Агата"
"Жемчужина"
"Афіна"
"Рось"
"Сатурн"
"Толедо"
"Іспанія"
"Дебют"
"Герд"
"Сенатор"
"Орієнт"
"Габріела"
Шафи
Тумби
Ліжка
Столи
Глибина =6
Глибина=6
Глибина=5
Глибина=1
Глибина=4
Глибина=4
Джерело: складено на основі внутрішньої звітності підприємства
У 2009 р. 60 % реалізованих меблів було призначено для групи споживачів із середнім достатком, 25 % -- для споживачів із низькими доходами (меблі поза набором виготовлені із ДСП, облицьованого синтетичним шпоном, комплектовані простою фурнітурою) і лише 15 % було реалізовано за високими цінами -- це рівень дорогих та елітних меблів. Як уже зазначалося, найбільшою популярністю користуються вироби середнього цінового рівня, оскільки товари цієї групи пропонують покупцям компроміс ціни і якості. На сьогоднішній день підприємство пропонує споживачам товари широкого вжитку, а саме меблі різного функціонального призначення. Це меблі для спальних кімнат, меблі для відпочинку, офісні, кухонні меблі, столярні вироби.
Візію підприємства можна коротко сформулювати так: "Доступні вітчизняні меблі в кожен дім".
Результатом вищенаведеного є наступна місія ЖКУВП "Біатрон-3": "Задоволення експлуатаційних, ергономічних та естетичних потреб покупців вітчизняних меблів, пропонуючи якісний та відносно недорогий асортимент м'яких та корпусних меблів".
Місія підприємства конкретизується в його довгострокових цілях. Таким чином, можна визначити наступні довгострокові цілі підприємства:
1. розширення існуючих ринків збуту щорічно на 0,25-0,5%;
2. капіталізація 3-5% щорічного прибутку з метою оновлення технологічного устаткування;
3. оптимізація процесу фізичного розподілу продукції;
4. неперервне оновлення асортименту продукції з метою розширення цільових сегментів потенційних споживачів.
Отже, основними видами діяльності ЖКУВП "Біатрон-3" є оптова та роздрібна торгівля меблями і виготовлення меблів. Провідним видом діяльності є торгівля м'якими та корпусними меблями. Підприємство реалізує свою продукцію через шість роздрібних торговельних підприємств, цільовим сегментом є група споживачів із середнім достатком. Мету діяльності ЖКУВП "Біатрон-3" відображає його місія: "Задоволення експлуатаційних, ергономічних та естетичних потреб покупців вітчизняних меблів, пропонуючи якісний та відносно недорогий асортимент м'яких та корпусних меблів", що конкретизується в наведених довгострокових цілях підприємства.
1.3 Досягнутий рівень ефективності господарювання

Фінансова робота на ЖКУВП "Біатрон-3" займає особливе місце в управлінській діяльності підприємства. Від неї залежить своєчасність та повнота фінансового забезпечення господарської діяльності та розвитку підприємства. Розпочнемо дослідження ефективності господарювання із показників господарської діяльності підприємства, згрупованих в таблиці 1.3.
Таблиця 1.3
Основні показники господарської діяльності ЖКУВП "Біатрон-3"

з/п
Показники
Од. вим.
Роки
2009 р. до 2007 р., %
2007 р.
2008 р.
2009 р.
1
Обсяг валової продукції (валовий дохід)
тис. грн.
1347,6
1399,3
1639,8
121,7
2
Виручка від реалізації (чистий дохід)
тис. грн.
1122,9
1166,1
1366,5
121,7
2
Собівартість реалізованої продукції
тис. грн.
983,7
1045,6
1245,0
126,6
4
Валовий прибуток
тис. грн.
139,2
120,5
121,5
87,3
5
Чистий прибуток
тис. грн.
96,5
80,2
75,0
77,7
6
Середньооблікова кількість працівників
чол.
30
32
30
100,0
7
Річний фонд оплати праці
тис. грн.
388,8
424,8
554,4
142,6
8
Середня заробітна плата (місячна)
грн.
1080,0
1106,2
1540,0
142,6
9
Продуктивність праці
(виручка на 1 працівника)
тис. грн./чол.
37,4
36,4
45,6
121,9
10
Середньорічна вартість основних фондів
тис. грн
20,1
21,0
22,4
111,4
11
Середньорічна вартість оборотних фондів
тис. грн.
563,2
626,6
526,9
93,6
12
Фондоємність
--
0,0178
0,0180
0,0163
91,6
13
Фондовіддача
--
55,9
55,5
61,0
109,1
14
Фондоозброєність
--
0,67
0,66
0,75
111,9
15
Коефіцієнт оборотності ОЗ
--
2,0
1,9
2,6
130
16
Період обертання ОЗ
днів
182,5
192,1
140,4
76,9
Джерело: складено на основі внутрішньої звітності підприємства
В результаті отриманих розрахунків прослідковується тенденція до зростання собівартості продукції (на 26,6 %), а як результат, і виручки від реалізації продукції та валового доходу (на 21,7 %). Скорочення показників валового (на 12,7 %) та чистого (на 22,3 %) прибутку послідовно підтверджують вищенаведене. Слід також відзначити незначну плинність кадрів: з трьох аналізованих років чисельність працівників зростала лише в 2007р. (на 2 працівника), а вже в 2008 р. повернулась до величини 2006 року. На ЖКУВП "Біатрон-3" щороку зростає заробітна плата, на кінець 2008 року вона становила близько 1 540 грн./місяць, що значно перевищувало прожитковий мінімум.
Аналіз показників ефективності використання основних засобів має наступні результати. Можна відзначити позитивну динаміку щодо зростання середньорічної вартості основних фондів (на 11,4 %) та показника фондоозброєності (на 11,9 %). Фондоозброєність підприємства показує скільки оборотних фондів припадає на одного працівника підприємства. Зрозуміло, що збільшення рівня фондоозброєності є позитивним результатом діяльності. Слід відзначити зростання продуктивності праці (на 21,9 %), фондовіддачі основних засобів (на 9,1 %) , а також скорочення фондоємності виробництва (на 8,4 %), що є позитивною тенденцією. Необхідно звернути увагу на скорочення тривалості обороту оборотних активів, що в свою чергу призвело до зростання коефіцієнта оборотності, тобто пришвидшилась господарська діяльність підприємства. Дослідження ефективності господарювання підприємства неможливе без вивчення показників рентабельності господарської діяльності, наведених в таблиці 1.4.
Таблиця 1.4
Показники рентабельності (прибутковості) діяльності, %

з/п
Показники
Роки
2009 р. до 2007 р., +/-
2007 р.
2008 р.
2009 р.
1
Рентабельність підприємства
8,6
6,9
5,5
-3,1
2
Рентабельність реалізованої продукції
9,7
7,6
5,9
-3,8
3
Рентабельність виробничих фондів
16,5
12,4
13,7
-2,8
4
Рентабельність господарської діяльності
13,0
10,0
7,9
-5,1
5
Чиста рентабельність виручки від реалізації продукції
8,6
6,9
5,5
-3,1
6
Рентабельність активів
16,5
12,4
13,6
-2,9
7
Адміністративні витрати на 1 грн. собівартості реалізованої продукції, грн.
0,004
0,003
0,002
-0,002
Джерело: складено на основі внутрішньої звітності підприємства
За результатами наведених розрахунків прослідковується тенденція щодо послідовного зниження показників рентабельності господарської діяльності у 2009 р., порівняно з 2007 р, що спричинене значним зростанням собівартості продукції. Слід відзначити і падіння у 2009 році рівня рентабельності виробничих фондів та рентабельності реалізованої продукції на 2,8 % та 3,8 % відповідно, що свідчить про зменшення ступеня використання виробничих фондів. Рентабельність підприємства дорівнює чистій рентабельності виручки від реалізації продукції і зменшилась порівняно з 2007 р. на 3,1 %. Зменшення адміністративних витрат на одну гривню собівартості продукції на 0,002 грн. у 2009 р. порівняно з 2007 р. є результатом зменшення питомої ваги адміністративних витрат у повній собівартості продукції.
Факторний аналіз -- методика комплексного та системного вивчення і вимірювання впливу факторів на величину результативних показників.
Проведемо факторний аналіз фондовіддачі, за наступною методикою:
І. Обираємо фактори, що впливають на результативний показник та визначаємо форму залежності між факторами та результативним показником.
Результативний показник -- фондовіддача; фактори, що на нього впливають -- чистий дохід і середньорічна вартість основних засобів. Залежність є детермінованою (зв'язок між фондовіддачею, чистим доходом та середньорічною вартістю основних засобів має функціональний характер), тобто результативний показник може бути представлений у вигляді математичного рівняння факторів.
Групуємо вихідні дані щодо факторів, які впливають на фондовіддачу у таблицю 1.5.
Таблиця 1.5
Вихідні дані для факторного аналізу фондовіддачі
Показник
Одиниця виміру
Умовне позначення
Минулий рік (2008 р.)
Звітний рік (2009 р.)
Відхилення,
+/-
Чистий дохід
тис. грн.
ЧД
1166,1
1366,5
200,4
Середньорічна вартість
основних засобів
тис. грн.
ОЗ
21,0
22,4
1,4
Фондовіддача
--
ФВ
55,5
61,0
5,5
Джерело: складено на основі внутрішньої звітності підприємства
ІІ. Формуємо факторну модель розрахунку результативного показника, тобто представляємо фондовіддачу у вигляді математичної залежності чистого доходу і середньорічної вартості основних засобів:
Наведена модель є кратною, адже результативний показник представляємо у вигляді співвідношення факторів.
ІІІ. Вибираємо спосіб ланцюгових підстановок для виміру впливу факторів у наведеній моделі. Спосіб ланцюгових підстановок базується на принципі елімінування, який передбачає визначення впливу факторів за умови, що кожен з них змінюється незалежно один від одного.
Розраховуємо умовні результати, поступово змінюючи значення кожного фактору з базисного на фактичний:
IV. Розраховуємо приріст результативного показника за рахунок зміни кожного фактору:
Визначаємо відсоток впливу кожного фактору на результативний показник:
V. Будуємо баланс відхилень для перевірки отриманих результатів:
За результатами факторного аналізу фондовіддачі можна зробити висновок про те, що за рахунок того, що чистий дохід у 2009 р. зріс на 200,4 тис. грн. фондовіддача зросла на 9,4, що у відсотковому відношенні становить 170,9 %. За рахунок зростання середньорічної вартості основних засобів на 1,4 фондовіддача зменшилась на 74,6 %, тобто зростання середньорічної вартості основних засобів на 1,4 спричинило зниження фондовіддачі на 4,1.
Отже, в результаті проведеного аналізу ефективності господарювання ЖКУВП "Біатрон-3", можна зробити висновок, що діяльність підприємства за останні три роки є прибутковою. А саме, прибуток підприємства в 2009 році склав 75 тис. грн., що хоча і є меншим за попередні роки (через підвищення собівартості та витрат на збут) все ж є позитивним результатом діяльності. Слід відзначити позитивну тенденцію щодо прискорення оборотності оборотних активів в останні роки на 30 % та підвищення продуктивності діяльності в розрахунку на одного працюючого. Водночас потрібно докласти зусиль для повернення попереднього рівня рентабельності продукції та рентабельності господарської діяльності, які знизились через скорочення показників валового (на 12,7 %) та чистого (на 22,3 %) прибутку через підвищення собівартості продукції.
Розділ ІІ
формування стратегії розвитку підприємства

2.1 Визначення місії та перспективних цілей діяльності ЖКУВП "Біатрон-3"

Початковим етапом у розробці місії і стратегії підприємства є визначення цілей його діяльності. Цілі -- бажані кінцеві результати, яких керівництво та трудовий колектив прагне досягти. При формулюванні цілей беруться до уваги існуючі проблеми підприємства. Цілями ЖКУВП "Біатрон-3" є:
1. розширення ринків збуту продукції;
2. посилення роботи із споживачами;
3. максимально можливе звільнення від дебіторської заборгованості;
4. оптимізація процесу розподілу продукції.
Названі цілі є основою формування місії підприємства. Обмеженість ресурсів на підприємстві вимагає вибрати пріоритети у роботі та окреслити забезпечуючі умови для досягнення кожної конкретної цілі. Для цього побудуємо "дерево цілей" за допомогою методу забезпечення необхідних умов (забезпечуючих умов).
Крок І. Формулюємо цілі.
Вищеперераховані цілі є загальними, а тому необхідно їх конкретизувати. Таким чином, маємо наступні цілі ЖКУВП "Біатрон-3":
1. розширення існуючих ринків збуту продукції на 0,25 - 0,5 % щорічно до 2013 р.;
2. протягом 2010-2012 рр. проводити посилений контроль за дебіторською заборгованістю з метою звільнення від неї ;
3. оптимізація процесу розподілу продукції шляхом зменшення транспортних витрат у 2010-2012 рр. на 2-3 % та розширення інфраструктури.
Кожна з цих цілей сприяє забезпеченню місії ЖКУВП "Біатрон-3", а тому може бути представлена за напрямками діяльності в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Фактори (умови), що забезпечують досягнення місії
Фактор
Поточний стан підприємства
Бажаний стан підприємства
Організація управління
Лінійно-функціональна структура управління
Лінійно-функціональна структура управління
Організація виробництва
Виробництво, зберігання та реалізація корпусних і м'яких меблів
Забезпечити 100 % використання виробничих потужностей
Фінансове управління
Висока платоспроможність підпри-ємства, наявність дебіторської заборгованості
Ліквідація дебіторської заборгованості.
Контроль платоспроможності підприємства
Маркетинг
Аналіз споживчих уподобань за результатами обсягів реалізованої продукції
Проведення аналізу споживчих пріоритетів через налагодження постійного контакту з існуючими та потенційними покупцями в роздрібних точках продажу.
Розширення дилерської мережі зі збуту в Житомирській області
Логістика
Мінімізація збутових витрат
Зменшення транспортних витрат.
Розширення інфраструктури шляхом побудови розподільчого центру.
Ліквідація дебіторської заборгованості
НДДКР
Роботи не проводяться
Створення нових різновидів продукції згідно споживчого попиту
Джерело: складено на основі власних досліджень
Крок ІІ. Визначаємо пріоритети цілей.
Вищенаведені напрямки діяльності ЖКУВП "Біатрон-3" оцінюємо за пріоритетністю їх досягнення та вибираємо з множини альтернативних шляхів оптимальні. Для цього використаємо таблицю 2.2.
Таблиця 2.2
Вибір та оцінка забезпечуючи умов
Фактор
Забезпечуюча умова
Вага
Фінансове управління
Ліквідація дебіторської заборгованості (Р 1)
1
Контроль платоспроможності підприємства (Р 2)
2
Ціль: протягом 2010-2012 рр. проводити посилений контроль за дебіторською заборгованістю з метою звільнення від неї (С 1)
Маркетинг
Налагодження контакту з покупцями в роздрібних точках продажу (Р 3)
1
Розширення дилерської мережі (Р 4)
2
Ціль: розширення існуючих ринків збуту продукції на 0,25 - 0,5 % щорічно до 2013 р. (С 2)
Логістика
Зменшення транспортних витрат (Р 5)
2
Побудова розподільчого центру (Р 6)
3
Ліквідація дебіторської заборгованості (Р 1)
1
Ціль: оптимізація процесу розподілу продукції шляхом зменшення транспортних витрат у 2010-2012 рр. на 2-3 % та розширення інфраструктури (С 3)
Джерело: складено на основі власних досліджень
Зазначена в таблиці 2.2 за кожним фактором ціль є сталевою ціллю і на "дереві цілей" позначатиметься С 1 -- С 3. Стилеві цілі також потребують встановлення забезпечуючи умов та вибору пріоритетності їх досягнення. На рис. 2.1. "дерева цілей" під подвійною лінією оцінимо вагу кожної окремої робочої цілі (Р 1 -- Р 6).
51
Рис. 2.1. Схематичне зображення "дерева цілей" ЖКУВП "Біатрон-3"
Джерело: складено на основі власних досліджень
При цьому для сталевих цілей С 1 і С 3 є спільна забезпечуючи умова (спільна робоча ціль Р 1), тому на "дереві цілей" Р 1 має двосторонній зв'язок.
Крок ІІІ. Перевіряємо цілі на позитивність.
Після графічної побудови "дерева цілей" перевіряємо цілі на позитивність. Виявлення негативних наслідків досягнення цілей полягає у встановленні відносин несумісності між цілями та умовами, що забезпечують їх досягнення. Для цього за кожним рівнем "дерева цілей" складаємо матрицю "цілі -- забезпечуючі умови", яка в нашому випадку має наступний вигляд на рис. 2.2.
Цілі
Забезпечуючі
умови
С 1
С 2
С 3
Ц 11
+ 1
+ 1
Ц 12
+ 1
Ц 31
+ 1
Ц 32
+ 1
Ц 21
+ 1
Ц 22
+ 1
Рис. 2.2. Матриця "цілі -- забезпечуючи умови" для ЖКУВП "Біатрон-3"
Джерело: складено на основі власних досліджень
Всі цілі та відповідні забезпечуючи умови з їх досягнення позбавлені конфліктності. Таким чином, "дерево цілей" позбавлене конфліктів і може бути базою для встановлення місії ЖКУВП "Біатрон-3".
Крок IV. Формулюємо місію для ЖКУВП "Біатрон-3" на майбутнє.
Існуюча місія підприємства є наступною: "Задоволення експлуатаційних, ергономічних та естетичних потреб покупців вітчизняних меблів, пропонуючи якісний та відносно недорогий асортимент м'яких та корпусних меблів". Враховуючи перспективи розвитку підприємства, стилеві та робочі цілі, доцільним є коригування існуючої місії. В такому випадку "дерево цілей" для ЖКУВП "Біатрон-3" матиме наступний вигляд (рис. 2.3).
51
Рис. 2.3. "Дерево цілей" ЖКУВП "Біатрон-3"
Джерело: складено на основі власних досліджень
Отже, місія ЖКУВП "Біатрон-3" на майбутнє звучить наступним чином: "Задоволення експлуатаційних, ергономічних та естетичних потреб покупців вітчизняних меблів, пропонуючи широкий асортимент м'яких та корпусних меблів за оптимальним співвідношенням "ціна -- якість".
2.2 Дослідження факторів макро- та мікросередовища

Діагностика середовища ЖКУВП "Біатрон-3" здійснюється з метою формування реакції підприємства на зміну певних чинників для досягнення сформульованих цілей. Відносини підприємства з зовнішнім середовищем дуже динамічні, та в практиці його роботи не буває моментів, коли це середовище статичне. Оцінка змін у зовнішньому середовищі є дуже важливою для визначення можливостей та загроз діяльності підприємства.
Розпочнемо аналіз зовнішнього середовища ЖКУВП "Біатрон-3" із факторів макросередовища. Аналіз макрооточення підприємства виконується з метою визначення рівня впливу на ЖКУВП "Біатрон-3" таких факторів: економічних, політико-правових, ринкових, технологічних, географічних та соціально-культурних. Характеристика макросередовища підприємства у розрізі основних компонентів і чинників подана в таблиці 2.3.
Таблиця 2.3
Діагностика макросередовища ЖКУВП "Біатрон-3"
Чинник
Стан чинника
Тенденції розвитку
Характер впливу на товариство
Економічне середовище
Стабільність курсу національної валюти
Середня
Можливе зниження
Зростання собівартості виробленої продукції
Рівень зайнятості
Низький
Можливе зниження за рахунок СМБ
Збільшення частки ринку за рахунок ліквідації певної частини ПП
Рівень і темпи інфляції
Середній
Прогнозоване зростання
Зменшення реальних коштів підприємства
Умови та ставки оподаткування
Високі ставки оподаткування
Можливе підвищення
Зменшення власних коштів на розширення діяльності підприємства
Наявність та доступність кредитних засобів
Високі відсотки на кредити, обмежений доступ до них
Поліпшення ситуації
Обмежує розвиток підприємства
Співвідношення попиту і пропозиції на меблевому ринку
Пропозиція перевищує попит
Зменшення попиту населення; орієнтація споживачів на товари нижчого цінового рівня
Дає змогу збільшити питому вагу реалізації меблів для споживачів, орієнтованих на нижній ціновий сегмент
Політико-правове середовище
Політична стабільність
Достатньо стабільна
Посилення стабілізації
Створює прогнозоване се-редовище для розвитку під-приємства
Стан законодавства, що регулює госпо-дарську діяльність
Задовільний
Можливе поліпшення
Діє протягом тривалого часу
Державна економічна політика
Структурні зру-шення в еконо-міці країни незначні
Тенденції не визначені
Не стимулює подальший розвиток видів діяльності підприємства
Ринкові фактори
Демографічні зміни в регіоні
Підвищення народжуваності
Збільшення населення країни
Підвищення попиту на продукцію підприємства
Стадія життєвого циклу продукції
Зрілість чи зростання
Спад чи зрілість
Застосування стратегії захисту ринку, розробляти товари-новинки
Рівень конкуренції в галузі
Значний
Можливе зниження
Збільшення частки ринку, яку займає підприємство
Технологічні фактори
Рівень асигнувань в НДДКР галузі
Низький
Можливе підвищення
Впливає неістотно
Зношення основних виробничих фондів (ОВФ)
Значне
Продовження негатив-них тенденцій старіння ОВФ
Погіршиться стан ОВФ підприємства
Оцінка рівня розвит-ку технології
Середній
Можливе підвищення
Посилення модернізації устаткування
Географічне середовище
Географічні відмін-ності в структурі розподілу доходу
Розподіл доходу пропорційний розподілу насе-лення
Підтримання існуючої тенденції зі збільшенням доходу в густонаселених регіонах
Орієнтація підприємства на регіони та населені пункти з вищою густотою населення
Доступність сировинних ресурсів
Достатньо доступні
Підвищення доступності
Збільшення потенційних постачальників
Ціни на енергоносії
Задовільні
Можливе підвищення
Зростання собівартості продукції
Транспортні умови
Задовільні
Підвищення транспортних витрат
Соціально-культурне середовище
Ставлення соціаль-них груп до підприємництва
Позитивне
Подальша ідеологічна підтримка
Існує протягом тривалого часу
Рівень освіти населення
Достатньо високий
Подальше зростання
Підвищення культурного рівня працівників
Ставлення людей до праці
Переважає ба-жання працю-вати і творчо мислити
Подальше поліпшення
Підвищення відповідального ставлення до праці
Джерело: складено на основі власних досліджень
З результатів проведеного аналізу випливає, що фактори макросередовища загалом сприяють підвищенню конкурентоспроможності, використанню можливос-тей правового простору, забезпеченню підприємства кваліфікованим персоналом, який належним чином виконуватиме поставлені перед ним завдання.
Дослідження мікросередовища ЖКУВП "Біатрон-3" передбачає аналіз п'яти факторів: конкурентів, постачальників, посередників, споживачів та контактних аудиторій. Нижче охарактеризовані всі учасники мікросередовища та зазначено вплив кожного з них на діяльність підприємства.
Рівень конкуренції в галузі є досить значним. Основними конкурентами на ринку меблів у ЖКУВП "Біатрон-3" є:
1. ЗАТ "Новий Стиль" -- меблі для сидіння, офісні меблі;
2. ТОВ "Меркс-трейд" -- кухонні меблі, офісні меблі, меблі для сидіння;
3. ВАТ "Прогрес" -- кухонні меблі, офісні меблі, меблі для сидіння.
Згадані виробники є конкурентами в високому та середньому цінових сегментах. Також не слід забувати про дрібних приватних підприємців, що самостійно займаються виготовленням меблів (конкуренти в низькому ціновому сегменті).
Підприємство співпрацює з білоцерківськими постачальниками, а саме, меблевою фабрикою "Веста" (м'які меблі), "Білоцерківською меблевою фабрикою" (корпусні меблі) та підприємством "Модерн" (м'які та корпусні меблі).
ЖКУВП "Біатрон-3" реалізовує свою продукцію через посередника, а саме, роздрібну торгівлю. Тобто використовується однорівневий канал розподілу, зображений на рисунку 2.4.
Рис. 2.4. Канал розподілу ЖКУВП "Біатрон-3"
Джерело: складено на основі внутрішньої звітності підприємства
Слід відзначити ширину даного каналу, яка характеризується числом учасників каналу розподілу, що виділяється для кожного рівня. Загалом підприємство має 6 посередників (роздрібних торговельних підприємств):
1. м. Андрушівка, вул. Івана Франка 67;
2. м. Коростень, вул. Радянська 12;
3. м. Коростень, вул. Ж. Судакова 5;
4. м. Житомир, вул. Домбровського 48;
5. м. Житомир, вул. Московська 14;
6. м. Коростишів, вул. Л. Толстого 6.
Результати дослідження факторів мікросередовища підприємства в розрізі основних чинників наведено в таблиці 2.4.
Таблиця 2.4
Діагностика мікросередовища ЖКУВП "Біатрон-3"
Чинник
Тенденції розвитку
Вплив на товариство
Заходи, рекомендовані для товариства
1
2
3
4
Конкуренти
Галузеві конкурен-ти, які виробляють аналогічні товари на тому ж ринку
Зниження цін на товар, розширення асорти-менту, поліпшення якості
Зниження конкуренто-спроможності продук-ції, скорочення обсягів реалізації
Розширення номенкла-тури продукції, гнучка цінова політика, під-тримка рівня якості
Потенційні конкуренти
Розширення діяльності
Послаблення конку-рентних позицій на ринку
Пошук нових ринкових можливостей
Постачальник
Гарантія якості ма-
теріалів та засобів
Удосконалення механізму
співпраці
Забезпечує впевненість у надійності та якості використаних матеріалів
Налагодження довго-тривалої співпраці
Пунктуальність ви-конання замовлення
Підтримка ситуації на існуючому рівні
Своєчасне постачання призводить до відсут-ності простоїв у вироб-ництві
Пролонгація угод з чіткою регламентацією умов постачання
Вартість матеріалів
та засобів
Можливе зниження вартості матеріалів
Зниження собівартості виготовленої продукції
Перегляд угод щодо вартості матеріалів
Посередники
Роздрібні торговель-ні підприємства
Удосконалення механізму співпраці
Забезпечення зворот-ного зв'язку з підпри-ємством на постійній основі
Розробка програми лояльності для дилерів, орієнтованої на перспективу
Вмотивованість посередників (дилерів)
Підвищення вмотивованості
Збільшення обсягів продажу продукції
Використання класич-них підходів в менеджменті
Кобрендинг (спіл и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.