На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Формування уявлення та поняття про цлснсть свту; природне соцальне оточення як середовище життєдяльност людини, її належнсть до природи суспльства. Засвоюєння емпричних та узагальнених уявленнь, як вдображають властивост реального свту.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Педагогика. Добавлен: 07.11.2009. Сдан: 2009. Страниц: 3. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


11
Аналіз чинних навчальних програм із курсу «Я і Україна» з точки зору використання народознавчого матеріалу
(реферат)
Щоб з'ясувати, які існують шляхи використання народознавчого матеріалу на уроках „Я і Україна” в початковій школі, ми вважали за необхідне проаналізувати чинні навчальні програми даного курсу.
Навчальний курс „Я і Україна” реалізує галузь „Людина і світ” Державного стандарту початкової загальної освіти і охоплює такі змістові лінії: Людина як особистість; Людина і суспільство; Людина серед людей; Культура; Об'єкти природи; Планета Земля; Україна; Рідний край. Зазначені змістові лінії у програмі початкової школи виділяються як природознавча і суспільствознавча в інтегрованому предметі „Я і Україна” в 1-2 класах, а в 3-4 класах вони представлені окремими предметами: „Природознавство” і „Громадянська освіта”.
У процесі вивчення курсу „Я і Україна” в початковій школі в учнів формуються уявлення та поняття про цілісність світу; природне і соціальне оточення як середовище життєдіяльності людини, її належність до природи і суспільства; засвоюються емпіричні та узагальнені уявлення і поняття, які відображають основні властивості й закономірності реального світу, розширюють і впорядковують соціальний та пізнавальний досвід.
Цей курс передбачає створення передумов для усвідомленого сприймання і засвоєння соціальних та морально-правових норм, історичних, національно-культурних традицій українського народу.
Суспільствознавча складова програми (людина як особистість; людина і суспільство; людина серед людей культура) охоплює знання про людину як складноорганізовану моральну і самооцінну істоту; знання про українське суспільство, довкілля, в якому живе дитина; способи пізнання й орієнтації в навколишньому житті; сприяє поетапному усвідомленню єдності компонентів: „Я” -- сім'я -- школа -- рідний край -- Україна; розкриває взаємодію людей у сім'ї, колективі, суспільстві; передбачає активне спілкування дітей із природним і соціальним оточенням, накопичення досвіду особистісного ставлення до системи цінностей українського суспільства, зокрема, етнічних, загальнонаціональних, загальнолюдських.
Природознавча складова (об'єкти природи; рідний край; Україна) ознайомлює учнів із різноманітністю природи, господарською діяльністю населення, охороною і збереженням природи рідного краю, України, з системою цінностей у ставленні до природи, до людей, до самого себе; спрямовує практичну діяльність учнів, пов'язану з охороною та збереженням природних багатств.
Зміст програми, крім перелічених, містить культурологічні знання, й ті, що сприяють розвитку спостережливості, мислення дитини, уяви, пам'яті, самостійності, активності. А також особистісні компоненти, які забезпечують ставлення учнів до отримуваних знань, створюють міжсуб'єктність спілкування в процесі пізнавальної та комунікативної діяльності, виявляються у переживаннях, смислотворчості учнів і є потужним джерелом мотивації їхнього навчання.
Зміст курсу „Я і Україна” та його структурування визначаються загальнодидактичними принципами (гуманізації; особистісно зорієнтованого навчання; науковості; наступності; забезпечення позитивної мотивації навчання; створення умов для самореалізації кожного учня; розвитку його творчої самостійності та соціальної активності) і власне природничими принципами (екологічним, краєзнавчим, українознавчим, планетарним, фенологічним), що реалізуються в єдності.
Детальний аналіз розділів програми курсу „Я і Україна” засвідчив, що в них передбачено вивчення дітьми народних знань. Результати аналізу відображені в таблиці 1.
Таблиця 1
Результати аналізу програми „Я і Україна” (1-2 класи)
Назва розділу
Тема уроку
1 клас
Про тебе самого
Забавки, ігри. Українські народні іграшки. Улюблені розваги дітей. Повчальні казки про чемне поводження, чепурний вигляд хлопчика і дівчинки, культуру поведінки.
Родина, рідня, рід
Повчальні казки про долю сиріт, старих і немічних людей, торжество правди над кривдою. Традиції шанобливого ставлення до старших членів сім'ї.
Людина серед людей
Як ставитися до інших, щоб тебе поважали. Переваги доброти, щирості, милосердя над хитрістю, жадібністю, байдужістю. Правила культурного поводження зі старшими й однокласниками у найтиповіших життєвих ситуаціях.
Природа навколо нас
Про що можна дізнатися, спостерігаючи за Сонцем. Народні прикмети щодо завбачення погоди. „Жива” і „мертва” вода в казках. Вшанування землі. Оспівування в усній народній творчості рослин, якими прикрашали садибу (калина, верба, чорнобривці, мальви),якими лікувалися (звіробій., подорожник, татарське зілля, чебрець та ін.). Вшанування тварин.
Твій рідний край
Походження назва міста (села), вулиці. Рідний край у піснях, легендах, переказах. Бережливе ставлення до хліба. Як виник одяг. Традиційні елементи в одязі свого краю. Пам'ятки старовини рідного краю. Старовинні дитячі іграшки, ігри та забави. Фольклорні розвідки.
Твоя країна -- Україна
Державні, народні та релігійні свята: День Незалежності, Святого Миколая, Новий Рік, Різдво Христове, Великдень. Календарно-обрядові свята.
2 клас
Про тебе самого
Народження людини та її розвиток. Про трудолюбивих і лінивих.
Родина, рідня, рід
Родовідне дерево. Старовинні речі свого роду. З'ясування імен свого роду. Традиційна сімейна мораль українців. Національні особливості в сучасному побуті українців, у проведенні свят, в одязі, їжі.
Людина серед людей
Традиційні погляди на поведінку дівчаток і хлопчиків. Словник мовного етикету.
Природа навколо нас
Пори року. Народна мудрість про природу, пори року. Народні прикмети, пов'язані з природою, господарською діяльністю людини. Народні прикмети, що допомагають завбачити погоду, їх перевірка.
Твій рідний край
Місцеві назви кутків, балок, підвищень, річок, лісів, гайків. Історичні пам'ятки місцевості і краю. Ремесла, якими володіли українці. Український побут та звичаї у рідному краї. Особливості народного костюма. Народний календар. Завбачення погоди за народними прикметами. Участь дітей в обрядових святах.
Твоя країна -- Україна
Символи держави. Легенди про походження Києва і Хрещатика. Культурно-історичні пам'ятки України.
Як видно із таблиці, вивчення народних знань передбачено майже у кожній темі курсу „Я і Україна” для 1-2 класів.
Щоб з'ясувати, чи прослідкується даний підхід у програмах „Я і Україна. Громадянська освіта” та „Я і Україна. Природознавство” в 3-4 класах, ми проаналізували їх також (див. табл. 2).
Таблиця 2
Результати аналізу програми „Я і Україна” (3-4 класи)
Природознавство
Назва розділу
Тема уроку
3 клас
Нежива природа
Значення води, повітря для людини. Значення ґрунту для життя людей. Охорона ґрунту від руйнування.
Зелене диво Землі
Цінність рослин для людей (пізнавальна, моральна, естетична, оздоровча, практична). Збереження рослинного світу місцевості.
Тварини -- живі організми
Цінність тварин для людей (пізнавальна, моральна, естетична, оздоровча, практична). Збереження тваринного світу своєї місцевості.
Людина -- живий організм
Залежність здоров'я від міри дотримання правил гігієни. Загартовування. Народні традиції харчування. Народні традиції здорового способу життя.
4 клас
Україна -- наша Батьківщина
Населення України.
Рідний край
Орієнтування на місцевості за місцевими ознаками. Передбачення погоди в рідному краї за народними прикметами. Розвиток галузей сільського господарства у зв'язку з погодними умовами рідного краю. Розвиток галузей промисловості у зв'язку з природними умовами рідного краю.
Громадянська освіта
Назва розділу
Тема уроку
3 клас
4 клас
Людина
Розвиток людини після народження. Людські чесноти.
Історії досягнень людини в науці, спорті, мистецтві. Працелюбство в житті людини.
Людина серед людей
Основні обов'язки в сім'ї. Поштиве ставлення до старших. Історія школи. Збереження традицій. Людські чесноти.
Культура поведінки. Людські чесноти. Правила гостинності.
Правила життя в суспільстві
Основні правопорушення, поширені серед дітей.
Основні правопорушення, поширені серед дітей.
Культура
Пам'ятки культури рідного краю. Підготовка й участь у відзначенні народних свят. Дослідження змісту свят.
Вироби народних майстрів. Участь у відзначенні пам'ятних дат.
Громадянські права і обов'язки
Відзначення державних свят. Дослідження їх змісту. Основні історичні пам'ятки України.
Основні символи держави. Турбота кожного про довкілля і культурну спадщину.
Аналіз навчальних програм із курсу „Я і Україна” для 3-4 класів показав, що у їх змісті фрагментарно передбачено вивчення народних знань, особливо це стосується природознавства.
З метою вирішення завдань нашого дослідження ми також з'ясували, чи наявний у підручниках „Я і Україна” народознавчий матеріал, і в яких рубриках він міститься. Результати аналізу підручників відображені в таблиці 3.
Таблиця
Результати аналізу підручників „Я і Україна” для початкової школи
Назва
розділу
Тема
уроку
Народознавчий матеріал
Рубрика підручника
1 клас
Про тебе самого
Твій зовнішній
вигляд
Прислів'я: „Мийся частіше -- будеш милішим”
Народна мудрість
Чим ми бачимо
Загадки: „Круглі озерця ніколи не замерзають”; „Солоне, а не сіль, біжить, а не річка, блищить, а не золото”
Відгадай!
Чим ми розпізнаємо запах і смак
Загадки: „Коло носа в'ється, а в руки не дається”; „Сопе, хропе, часом чхає, сюди-туди зазирає. На морозі замерзає, бо одежини не має”; „Завжди в роті, а не проковтнеш”
Відгадай!
Твої руки
Загадка: „П'ять братів зліва і справа живуть, неймовірну силу мають”
Прислів'я: „Права рука допомагає лівій”; „У майстра руки золоті”
Відгадай!
Народна мудрість
Дитячі ігри
Загадка: „Його б'ють, а він не плаче, а ще вище скаче”.
Лічилки: „Сіла качка на гніздечко, золоті несе яєчка. Скільки їх там відгадай, Раз, два, три -- і утікай!”; „Зайчик, зайчик-побігайчик, виніс хліба нам окрайчик, виніс свіжої води, ой, виходь жмуритись ти!”
Відгадай!
Попрацюй у парі, групі
Родина, рідня, рід
Твоя родина
Прислів'я: „З родини йде життя людини”; „Найдорожча пісня, із якою мати колисала”
Народна мудрість
Усі професії потрібні
Загадка: „Він завжди, чим тільки зможе хворим людям допоможе. Дасть таблетки від хвороби -- утечуть усі мікроби”
Відгадай!
Обов'язки батьків і дітей
Загадка: „Замість віника служу, дуже вам допоможу. Я моторний і швидкий. Відгадай, хто я такий”
Відгадай!
Людина сере людей
Як ставитися до інших
Прислів'я: „Хто добра людям бажає, той і сам добро має”
Народна мудрість
Умій дружити
Мирилки: „Мир миром, пироги з сиром, вареники в маслі, ми дружечки красні”; „Через тин вишня нахилилася, дві подружки посварилися, Тобі яблучко, мені грушечка, не сварімося, моя душечко. Тобі яблучко, мені зернятко, помирімося, моє серденько”
Прислів'я: „Дружба -- найбільший скарб”
Вивчи напам'ять
Народна мудрість
Чи вмієш ти ввічливо розмовляти
Прислів'я: „Добре слово краще за цукор і мед”
Англійський народний вірш „Чарівні слова”
Народна мудрість
Додатки
Природа навколо нас
Сонце
Заклички: „Ой сонечко, сонечко, засвіти! Буду краще я рости”; „Вийди, вийди сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на веселі квітоньки, на маленькі дітоньки, там вони граються, тебе дожидаються”
Загадки: „За горами, за лісами золотий кружечок встає”; „Золоте сховалося, а срібне показалося”
Вивчи напам'ять
Відгадай!
Повітря
Загадки: „Куди ступиш -- всюди має и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.