На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Цл та основн завдання атестацї педагогчних працвникв, методика та етапи її проведення, перодичнсть законодавча база. Вивчення параметрв дяльност вчителя. Порядок вивчення творчої дяльност вчителя адмнстрацєю школи пд час атестацї.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Педагогика. Добавлен: 15.07.2009. Сдан: 2009. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


3
1. Загальні положення про атестацію педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників - це визначення їхньої відповідності зайнятій посаді, рівню кваліфікації. Залежно від цього та стажу педагогічної роботи їм установлюється кваліфікаційна категорія, визначається тарифний розряд оплати праці, присвоюється педагогічне звання. Атестація педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл проводиться відповідно до ст. 49 Закону України «Про освіту» та регулюється діючим Типовим положенням про атестацію. Основною метою атестації є активізація творчої професійної діяльності педагогів, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання, забезпечення соціального захисту компетентної праці.
В основі проведення атестації лежать принципи: демократизму, загальності, всебічності, систематичності, колегіальності, доступності та гласності, безперервної освіти і самовдосконалення, морального і матеріального заохочення.
Відповідно до діючого положення атестаційні комісії створюються при навчальних закладах, районних (міських) органах державного управління освітою, управліннях освіти обласних (міських) держадміністрацій. Кожна комісія розглядає коло питань своєї компетенції. Основним рішенням, яке приймається атестаційною комісією, є рішення про присвоєння кваліфікаційної категорії. За наслідками атестації встановлюються такі кваліфікаційні категорії: «спеціаліст», «спеціаліст II категорії», «спеціаліст І категорії»», «спеціаліст вищої категорії» та може бути присвоєно педагогічне звання: «старший учитель», «старший викладач», «старший військовий керівник», «майстер виробничого навчання І категорії»», «майстер виробничого навчання II категорії»», «вчитель-методист», «військовий керівник - методист», «вихователь - методист», «старший вожатий - методист».
Здійснення атестації. Атестація здійснюється на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності шляхом проведення «зрізів навчальних досягнень учнів», контрольних робіт, тестування; відвідування уроків, позакласних заходів; здійснення аналізу освітнього процесу в навчальних закладах з урахуванням думки батьків та учнів.
Атестація у навчальному закладі є неперервним процесом. Вона розпочинається у вересні з моменту опублікування наказу по школі «Про створення атестаційної комісії» і завершується у квітні поточного навчального року; завершення атестації поточного навчального року є початком атестації нового складу педагогічних працівників у наступному. Тому атестацію розглядають як складову діяльності педагогічного колективу протягом усього навчального року.
Атестацію педагогічних працівників проводять у три основні періоди. На першому, підготовчому періоді члени педагогічного колективу ознайомлюються з основними атестаційними умовами й вимогами, що сприяє узгодженню громадської думки, запобігає майбутнім конфліктам. З цією метою проводяться інструктивно-методичні наради, засідання методичних об'єднань, профспілкові збори, виготовляються спеціальні стенди. Формується атестаційна комісія.
Протягом другого періоду здійснюється оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників за двома комплексними показниками - узагальненими підсумками діяльності; експертною оцінкою практичної діяльності. За першим показником учитель має право представити творчий звіт, науково-методичну чи дослідно-експериментальну роботу. Другий показник включає оцінку адміністрації школи, шкільного і районного методичного об'єднання, учнів і батьків, одержану на основі діагностування педагогічної діяльності, уточненого і скорегованого атестаційною комісією.
На третьому, заключному етапі здійснюється фіксація результатів роботи вчителя, встановлюється кваліфікаційна категорія, присвоюється педагогічне звання.
Атестація педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є обов'язковою і здійснюється, як правило, один раз на п'ять років.
Глибоке і всебічне вивчення, узагальнення, об'єктивне оцінювання результатів професійної діяльності педагогів сприяє підвищенню рівня навчально-виховного процесу, баченню перспективи подальшого розвитку школи.
2. Порядок і терміни проведення чергової атестації у школі

До 20 вересня адміністрації шкіл видають накази про створення атестаційної комісії та атестацію педагогічних працівників у поточному році.
До 10 жовтня атестаційна комісія приймає:
* заяви від педагогічних працівників про проходження чергової та позачергової атестацій або відмову від чергової атестації;
* клопотання адміністрації про позачергову атестацію педпрацівників.
До 20 жовтня атестаційна комісія:
* розглядає подані документи;
* затверджує план проведення атестації і доводить його (під розписку) до відома осіб, які атестуються;
* приймає рішення, що оформляється протоколом, про підтвердження кваліфікаційної категорії, тарифного розряду, педагогічного звання тих педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, але не претендують на підвищення кваліфікаційної категорії і не мають претензій до своєї роботи з боку адміністрації.
До 20 березня атестаційна комісія завершує вивчення роботи педагогічних працівників і оформляє атестаційні листи у двох примірниках.
За 10 днів до засідання атестаційної комісії педагогічні працівники ознайомлюються з атестаційними листами (під розписку).
До 20 квітня атестаційна комісія:
* розглядає атестаційні листи;
* заслуховує працівників, які атестуються;
* приймає рішення про відповідність педагогічного працівника посаді, яку він обіймає, встановлення відповідної кваліфікаційної категорії, тарифного розряду, присвоєння педагогічного звання;
* повідомляє про результати атестації атестованому працівникові на цьому засіданні;
* вручає під розписку другий примірник атестаційного листа атестованому працівникові не пізніше, ніж через тиждень.
Керівник установи:
* видає наказ про підсумки проведення атестації;
* доводить наказ до відома атестованого працівника і колективу;
* подає виписку з наказу до бухгалтерії.
Атестація є апробованим засобом вивчення та оцінювання діяльності педагогічних працівників загальноосвітнього навчального закладу і передбачає:
1. Оцінювання адміністрацією школи рівня професіоналізму та результативності навчально-виховної роботи педагога.
2. Визначення рейтингу вчителя серед педагогів його фаху на рівні школи, району (міста).
3. Оцінювання його педагогічної роботи колегами по роботі в навчально-виховному закладі.
4. Вивчення думки учнів, їхніх батьків про вчителя, що атестується.
3. З досвіду проведення атестації вчителів ЗОШ І-ІІ ст. с. Грабовець Тернопільського р-ну
3.1 Вивчення параметрів діяльності вчителя

Вивчення параметрів діяльності педагога, який атестується, здійснюється за такою пам'яткою, яка, на наш погляд, відповідає цілісному сприйняттю педагогічного процесу закладу:
* чи реалізує і модернізує зміст, форми, методи та засоби навчально-виховного процесу з огляду на нові завдання, що стоять перед школою;
* чи розробляє принципово нові підходи до навчання, виховання й розвитку учнів;
* чи наявні авторська методика, досвід активізації дитячої творчості, стану розкутості й оригінальності думки;
* чи здійснює педагог постійний самоаналіз і самооцінку праці; чи здатний швидко пов'язувати нові знання з уже здобутими, вчасно позбуватися упереджень; чи наявна у нього внутрішня духовна потреба у перебудові, яка не залежить від матеріальних благ;
* чи займається дослідницькою діяльністю і творчим узагальненням своєї праці;
* чи вміє не протистояти нововведенням, не шкодувати зусиль і додаткового часу на переучування, пристосування до нової ситуації;
* чи втілює у практику роботи принципи педагогіки співробітництва;
* чи може науково обґрунтувати вибір дій у конкретній педагогічній ситуації;
* чи володіє формами й методами управління та організації навчально-виховної діяльності учнів з метою розвитку їхніх потенційних можливостей, умінням спонукати дітей до стану інтелектуального напруження;
* чи виявляє гнучкість у виборі оптимального управлінського рішення у нестандартних ситуаціях; чи вміє брати на себе відповідальність у виявленні складних педагогічних проблем;
* чи спроможний оригінальне конструювати педагогічний процес.
3.2 План проведення засідань атестаційної комісії

І засідання. Жовтень
1. Розгляд заяв педагогічних працівників про проходження чергової або позачергової атестації чи відмову від неї.
2. Про розподіл обов'язків між членами атестаційної комісії.
3. Затвердження плану роботи.
II засідання. Грудень
1. Про хід вивчення системи роботи вчителів, які атестуються, членами атестаційної комісії.
2. Вироблення рекомендацій для окремих категорій педпрацівників, які атестуються.
III засідання. Лютий
1. Про результати вивчення роботи педпрацівників, які атестуються (на основі відомостей про відвідані уроки, позакласні заходи, даних анкетування серед учнів, батьків, учителів, висновків методичних об'єднань учителів відповідних предметів).
IV засідання. Березень
1. Звіти вчителів на робочих місцях та розгляд атестаційних матеріалів педагогів.
2. Розгляд атестаційних матеріалів педпрацівників і ухвалення попередніх рішень.
V засідання. Квітень
1. Про підсумки атестації педпрацівників у школі.
3.3 Методична карта педагогів

Основою для оцінювання рівня педагогічної майстерності вчителя є методична карта участі педагогів у підвищенні науково-теоретичного рівня та професіоналізму, яка містить такі питання:
1. Прізвище, ім'я, по батькові вчителя.
2. Рік народження.
3. Освіта.
4. Категорія.
5. Курсова перепідготовка.
6. Атестація.
7. Досвід (ким і коли вивчається).
8. Проблеми, над розв'язанням яких працює вчитель.
9. Участь у методичних об'єднаннях.
10. Участь у психолого-педагогічному семінарі.
11. Участь у методичних місячниках і тижнях.
12. Виступи на засіданнях педради.
13. Методичні наради та інші збори (виступи).
14. Відкриті виховні заходи, вечори.
15. Участь у педчитаннях.
16. Участь у конференціях.
17. Дні освіти (виступи).
18. Інші види діяльності.
Методична карта ведеться окремо кожним учителем від атестації до наступної атестації.
Звіт учителя на робочому місці охоплює:
1. Матеріальну базу, облік навчальних посібників, їх розміщення для оперативного використання, збереження, поповнення.
2. Методичну, довідкову, художню літературу, нормативні документи, їх використання.
3. Планування, його доцільність, націленість на результат.
4. Проблему, над якою працює вчитель, і шляхи її реалізації.
5. Цікаві педагогічні знахідки, що розкривають творчість педагога.
6. Здобутки вчителя з формування загальної культури школяра.
7. Естетичне оформлення навчального кабінету, його санітарно-гігієнічний стан, дотримання вимог техніки безпеки та охорони праці.
8. Збереження класного майна.
9. Наявність документації згідно з Положенням про кабінет.
Звіт приймає комісія у складі: членів атестаційної комісії, голови профспілкового комітету, членів ради школи та методичної ради, голови відповідного методоб'єднання.
4. Нові методи атестування вчителів

В умовах розбудови національної школи виховання творчого колективу шляхом атестації є одним із важливих аспектів управління цілісним педагогічним процесом. У школі проводиться систематична робота щодо вдосконалення і посилення стимулюючої ролі атестації у професійному зростанні педагогічних кадрів, розвитку їхньої творчої ініціативи. Одним із важливих напрямків роботи атестаційної комісії є забезпечення дієвості принципів колегіальності, и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.