На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Характеристика дисциплни Основи конструювання обчислювальної технки, яка повязана з розробкою технчного проекту, виробництвом експлуатацєю виробу. Особливост способв подання навчального матералу методики проведення лабораторних робт.

Информация:

Тип работы: Диплом. Предмет: Педагогика. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2010. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


29
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Ю.ФЕДЬКОВИЧА
Факультет комп'ютерних наук
Кафедра комп'ютерні системи та мережі
Дипломна робота
Викладання дисципліни «Конструювання обчислювальної техніки»

Чернівці 2009р.
Зміст

Вступ
1. Календарний графік проходження практики
2. ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЗАЛІКОВИХ ЗАНЯТЬ
2.1 План проведення 1 залікового заняття
2.2 План проведення 2 залікового заняття
2.3 План проведення 3 залікового заняття
3. МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ
3.1 Тести з дисципліни ”Штучний інтелект”
3.2 Лабораторна робота з дисципліни “Основи конструювання ОТ”
4. Запис домашнього завдання
Висновки
Література
Вступ

Під час проходження асистентської практики я відвідувала лабораторні заняття асистента Баловсяка С.В. з дисципліни «Основи конструювання обчислювальної техніки». За час практики я відвідала 8 робіт. Конструювання ОТ є складовою більш широкого процесу, який пов'язаний із розробкою технічного проекту, виробництвом і експлуатацією виробу. Процес конструювання не можна звести до окремих конструкторських рішень, прикладів та рекомендацій. Дуже важливо дати правильне й змістовне уявлення про загальні закономірності конструювання, його проблеми та перспективи. Тому конструювання обчислювальної техніки (ОТ) є прикладною науковою дисципліною, що узагальнює методи аналізу та синтезу конструювання.
Теорія конструювання обчислювальної техніки формується на основі вивчення та врахування тих фізичних процесів, які реально впливають на її функціональні показники. В першу чергу, це електричні, електромагнітні, теплові та механічні процеси. Ці різні за своєю фізичною природою процеси певним чином взаємопов'язані між собою. Сучасне проектування ОТ вимагає системного підходу, при якому всі фізичні процеси розглядаються у взаємодії. Такий підхід потребує створювати складні фізичні та математичні моделі.
Математичне моделювання є принциповою ознакою сучасного конструювання. Завдяки застосуванню комп'ютерів розроблена принципово нова технологія проектування. Її суть полягає в заміні реального об'єкта математичною моделлю та подальшому дослідженні цієї моделі з допомогою комп'ютера. Трудомісткий та довготривалий фізичний експеримент на макетах та дослідних зразках замінюється обчислювальними процедурами згідно з математичною моделлю.
Таким чином, на протязі асистентської практики я вивчала способи подання навчального матеріалу і методику проведення лабораторних робіт з дисципліни «Основи конструювання обчислювальної техніки».
1. Календарний графік проходження практики

За час проходження асистентської практики було виконано:

Дата
Тема
Робочі записи
Відмітка керівника
1
2
3
4
5
1. Ознайомлення з робочими документами та організація навчального процесу у ВНЗ.
1.1
02.02.09
Ознайомлення з робочими навчальними планами підготовки фахівців з спеціальності „Комп'ютерні системи та мережі”
Переглядали робочі навчальні плани за освітньо-кваліфікаційними рівнями „бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр” даної спеціальності.
1.2.
05.02.09
Ознайомлення з методичними розробками обсягу роботи кафедри.
Розглянули обсяг роботи кафедри.
1.3.
06.02.09
Ознайомлення з розподілом навчального навантаження викладачів.
Ознайомились з розподілом годин(лекційних, практичних, лабораторних) для кожного викладача.
1.4.
07.02.09
Вивчення розподілу аудиторного часу та часу на самостійну роботу студентів. Складання розкладу занять.
Вчились правильно розподіляти час студента: аудиторний та на самостійну роботу, а також навчились складати розклад занять для студентів кафедри КСМ.
1.5.
09.02.09
Обговорення з керівником практики.
2. Ознайомлення з документацією викладача
2.1.
11.02.09
Індивідуальний облік документів викладача (журнал).
Розглянули індивідуальний план роботи та обліку роботи.
2.2.
12.02.09
Ознайомлення з робочими навчальними програмами та методами їх розробки.
Ознайомились з робочими навчальними програмами, які реалізуються через навчальні заняття, індивідуальні заняття, самостійну роботу студентів, практичну підготовку, контрольні заходи.
2.3.
13.02.09
Вивчення методики розподілення лекційних курсів.
Вивчили розподіляти теми на декілька лекцій.
2.4.
16.02.09
Вивчення матеріалів розробки практичних занять і постановки лабораторних робіт.
Вивчили матеріали розробки практичних занять: виклад основних положень в прикладах та задачах; та лабораторних: формування відчуття спеціалізованої техніки та оволодіння специфікою практичної роботи.
2.5.
17.02.09
Обговорення з керівником практики.
3. Ознайомлення з особливостями організації навчання у ВНЗ за кредитно-модульною системою
3.1.
18.02.09
Вивчення змістовно-діяльнісної структури модульної організації навчання.
Розглянули система ECTS, як спосіб представлення освітніх програм шляхом вимірювання у кредитних одиницях її компонентів.
3.2.
19.02.09
Особливості самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної-системи навчання.
Розглянули собливості самостійної роботи студентів і дійшли висновку: в умовах кредитно-модульної системи самостійно студенти працюють набагато більше.
3.3.
20.02.09
Вимоги до лабораторних і практичних занять.
Розглянули вимоги до лабораторних та практичних занять: лабораторні - проведення поточного контролю знань студентів, виконання завдань, оформлення звіту та його захист, практичні - проведення контролю знань, постановку загальної проблеми, розв'язування завдань, їх перевірка та оцінювання.
3.4.
23.02.09
Підсумковий контроль. Методика рейтингового оцінювання знань студентів за європейською системою.
Розглянули нову методику оцінювання студентів ECTS, яка полягає в наступному: ділення дисципліни на кілька модулів, в підсумку максимальна кількість балів - 70, екзамен (залік) - 30 балів.
4. Ознайомлення з документацією кафедри
4.1.
24.02.09
Ознайомлення з організацією роботи викладачів та кафедри в цілому.
Ознайомились з планом роботи викладачів на кафедрі.
4.2.
25.02.09
Участь в методичному семінарі кафедри.
Ознайомились з науково-дослідною роботою викладачів.
4.4.
26.02.09
Ознайомлення з організацією роботи викладачів та кафедри в цілому.
Розглянули план відкритих занять викладачів.
4.5.
27.02.09
Обговорення з керівником асистентської практики.
5. Ознайомлення з науковою роботою кафедри „Комп'ютерних систем та мереж ЧНУ”
5.1.
02.03.09
Ознайомлення з науковими напрямками роботи кафедри.
Ознайомились з науковими напрямками: на кафедрі постійно триває написання наукових статей, рефератів, доповідей для повідомлень на семінарах та конференціях.
5.2.
04.03.09
Ознайомлення з основними публікаціями викладачів, доповідями на обласних конференціях.
Ознайомились з основними публікаціями: студенти та викладачі кафедри КСМ виступали на обласних конференціях та постійно виступають за кордоном.
5.3.
05.03.09
Ознайомлення з основними публікаціями викладачів, доповідями на обласних конференціях.
Вивчали літературні джерела і виконання досліджень з теми магістерської роботи.
5.4.
06.03.09
Вивчення методики проведення наукових досліджень співробітниками кафедри.
Використовуються науково-дослідні лабораторії кафедри, що оснащені комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням на відповідному рівні.
6. Організація навчальної, виробничої та педагогічної практики у ВНЗ.
6.1.
10.03.09
Вимоги до різних видів практики.
Розглянули такі види практики: обчислювальна (закріплення знань, набуття навичок та досвіду), виробнича (формування професійного вміння), переддипломна (пров. перед завершенням дипломної роботи), педагогічна (підготовка до роботи на посаді викладача).
6.2.
11.03.09
Участь в методичному семінарі кафедри.
Ознайомились з науково-дослідною роботою викладачів.
6.3.
12.03.09
Організація проходження практики студентами.
Практика студентів спец. КСМ передбачає безперервність і послідовність її проведення та поєднання з практичними та лабораторними заняттями.
6.4.
13.03.09
Звітність про практику.
Розглянули вимоги до звіту. Він повинен містити:
Вступ
Основну частину
- Висновки
6.5.
17.03.09
Обговорення з керівником асист. практики.
7. Відвідування занять наукового керівника
7.1.
18.03.09
Методика підготовки до теоретичних та практичних занять.
Відвідування лекції з дисципліни "Основи конструювання ОТ ".
7.2.
19.03.09
Методика організації та проведення заняття.
Навчилися організовувати заняття: повністю розкривати тему та правильно проводити: доносити до студентів інформацію зрозуміло та цікаво.
7.3.
20.03.09
Робота з навчально-методичною літературою.
Відвідування бібліотеки. Підготовка до практичних робіт з дисципліни "Основи конструювання ОТ"
7.4.
24.03.09
Обговорення з керівником асистентської практики.
7.5
25.03.09
Участь в методичному семінарі кафедри.
Ознайомились з науково-дослідною роботою викладачів.
8. Проведення залікових занять.
8.1.
14.02.09
Розробка тематичного плану занять.
Розробка тематичного плану, що полягає у відборі матеріалу, який повинен подаватися..
8.2
17.02.09
Підготовка плану-конспекту занять.
Підготовка плану-конспекту заняття, що складається з: теми, мети, обладнання, ходу роботи, висновку та контрольних запитань.
8.3.
10.03.09
Проведення занять.
Проведення заняття з дисципліни "Основи конструювання ОТ" - лабораторна робота № 1.
8.4.
17.03.09
Залікове заняття..
Продовження проведення заняття з дисципліни "Основи конструювання ОТ" - лабораторна робота №1, захист студентами роботи та прийом звітів.
8.5
24.03.09
Проведення занять.
Проведення заняття з дисципліни "Основи конструювання ОТ" - лабораторна робота №2.
9. Підготовка звіту про практику

26.03.09
Оформлення щоденника практики.
Оформлення звіту.
Заповнення календарного плану.
Опис проведених залікових занять та методичних розробок
2. ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЗАЛІКОВИХ ЗАНЯТЬ

2.1 План проведення 1 залікового заняття

Тема: Інтерполяція функцій методом найменших квадратів
Мета: Ознайомитися зі способами інтерполяції та навчитися проводити інтерполяцію функцій методом найменших квадратів
Розподіл заняття по часу наступний:
№ п\п
Назва
Тривалість (хв.)
1
Перевірка наявності студентів (за списком)
5
2
Опитування пройденого матеріалу
10
3
Перевірка домашнього завдання
10
4
Виконання лабораторних робіт
35
5
Перевірка виконаної роботи
10
6
Кінцеве опитування студентів
10
З початком заняття проводиться перевірка наявності студентів. При відсутності певного студента (ів) ставиться відмітка в журналі.
Протягом 10 хвилин проводиться опитування пройденого студентами матеріалу про інтерполяцію функцій поліномами першого та другого степеню.
В ході перевірки домашнього завдання проводиться перевірка робочих записів студента, зокрема заповнення таблиці зі значеннями, які використовуються при розрахунку коефіцієнтів прямої і параболи.
Під час виконання лабораторних робіт, пояснюється хід виконання та мета роботи. Пояснюються принципи інтерполяції функцій, сфери використання, методики розрахунку коефіцієнтів інтерполяції.
Після виконання роботи перевіряються отримані результати, зокрема величина похибки при апроксимації прямою і параболою
Наприкінці заняття задаються контрольні запитання по даній лабораторній роботі та проводиться оцінка знань.
2.2 План проведення 2 залікового заняття

Тема: Розрахунок теплового режиму ЕОМ
Мета: Ознайомитися зі способами розрахунку теплового режиму ЕОМ (розрахунок температури в центрі апарата, розрахунок температури корпуса)
Розподіл заняття по часу наступний:
№ п\п
Назва
Тривалість (хв.)
1
Перевірка наявності студентів (за списком)
5
2
Опитування пройденого матеріалу
10
3
Перевірка домашнього завдання
10
4
Виконання лабораторних робіт
35
5
Перевірка виконаної роботи
10
6
Кінцеве опитування студентів
10
З початком заняття проводиться перевірка наявності студентів. При відсутності певного студента (ів) ставиться відмітка в журналі.
Протягом 10 хвилин проводиться опитування пройденого студентами матеріалу, який стосується теплопередачі за допомогою теплопровідності, випромінювання і конвекції.
В ході перевірки домашнього завдання, проводиться перевірка робочих записів студента. Перевіряється розрахунок теплового потоку.
Під час виконання лабораторних робіт, пояснюється хід виконання та мета роботи. Пояснюються способи розрахунку теплового потоку і перегріву, отримання коефіцієнтів теплопередачі.
Після виконання роботи слід перевірити отримані результати, та відмітити те, що студент виконав завдання.
Наприкінці заняття задаються контрольні запитання по даній лабораторній роботі та проводиться оцінка знань. Після відповіді студентам ставиться оцінка в бланку.
2.3 План проведення 3 залікового заняття

Тема: Апроксимація функцій
Мета: Ознайомитися з тим як здійснюється апроксимація функцій
Розподіл заняття по часу наступний:
№ п\п
Назва
Тривалість (хв.)
1
Перевірка наявності студентів (за списком)
5
2
Опитування пройденого матеріалу
10
3
Перевірка домашнього завдання
10
4
Виконання лабораторних робіт
35
5
Перевірка виконаної роботи
10
6
Кінцеве опитування студентів
10
З початком заняття проводиться перевірка наявності студентів. При відсутності певного студента (ів) ставиться відмітка в журналі.
Протягом 10 хвилин проводиться опитування пройденого студентами матеріалу, який стосується апроксимації.
В ході перевірки домашнього завдання, проводиться перевірка робочих записів студента.
Під час виконання лабораторних робіт, пояснюється хід виконання та мета роботи. Пояснюються способи отримання апроксимації функцій.
Після виконання роботи слід перевірити отримані результати, та відмітити те, що студент виконав завдання.
Наприкінці заняття задаються контрольні запитання по даній лабораторній роботі та проводиться оцінка знань. Після відповіді студентам ставиться оцінка в бланку.
3. МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

3.1 Тести з дисципліни Штучний інтелект

1. Нейрон являється складовою частиною…
а) дендриту
б) аксону
в) нервової системи (*)
г) синапсу
2. Для чого призначені синапси?
а) для передачі сигналів між нейронами (*)
б) для ізоляції нейронів
в) для збудження нейронів
г) для виконання обчислень
3. З яких частин не складається нейрон:
а) дендрити;
б) аксон;
в) зворотні зв'язки(*);
г) синаптичні зв'язки.
4. Які з шарів не розпізнають в нейронній мережі:
а) прихований;
б) вхідний;
в) середній(*);
г) вихідний.
5. Одним з алгоритмів навчання нейронної мережі, які найчастіше використовуються є алгоритм…
а) прямого розповсюдження помилки;
б) зворотного розповсюдження помилки(*);
в) диференційний алгоритм;
г) лінійний алгоритм.
6. Нейронна мережа не працює в такому режимі:
а) навчання;
б) тестування;
в) розпізнавання;
г) обробки (*).
7. Які з перелічених функцій не належать до активаційних:
а) синус(*);
б) гістерезис;
в) сигмоїд;
г) тангенс(*).
8. Яких типів нейронних мереж немає:
а) повнозв'язні;
б) багатошарові;
в) перехресні(*);
г) слабозв'язні.
9. В багатошарових нейронних мережах нейрони об'єднуються у:
а) вузли;
б) шари(*);
в) кільця.
10. Серед мереж зі зворотніми зв'язками немає таких мереж:
а) шарово-циклічні;
б) повнозв'язно-шарові;
в) шарово-повнозв'язні;
г) циклічно-шарові(*).
11. Більш глибше вивчення штучних нейронних мереж не вимагає знання таких наук:
а) фізики;
б) соціології(*);
в) психології;
г) математики.
12. Можливості мережі зростають зі збільшенням…
а) нейронів;
б) аксонів;
в) дендритів;
г) шарів(*).
13. За яким принципом будуються штучні нейронні мережі:
а) кільце;
б) матриця;
в) трикутник;
г) за принципом організації та функціонування їхніх біологічних аналогів(*).
14. До задач, які вирішуються з допомогою штучних нейронних мереж не належать:
а) класифікація образів;
б) кластеризація;
в) апроксимація функцій;
г) перетворення сигналів(*).
15. Нелінійний перетворювач реалізує:
а) перетворення інформації;
б) нелінійну функцію виходу суматора(*);
в) функцію активації;
г) розпізнавання.
3.2 Розрахунок теплового режиму ЕОМ

Лабораторна робота №2
Тема: Розрахунок теплового режиму ЕОМ
Мета: Ознайомитися зі способами розрахунку теплового режиму ЕОМ (розрахунок температури в центрі апарата, розрахунок температури корпуса)
Методичні вказівки до лабораторної роботи
Перед проведенням роботи проведено повторення основних визначень та формул лекційного матеріалу (способи розрахунку теплового режиму ЕОМ).
Завдання
Задача 2.1.
ЕОМ касетної конструкції має розміри кожуха L1 * L2 * H. Касети розташовані горизонтально і утворюють однорідне анізотропне тіло, що має теплопровідності лx, лy, лz. Джерела енергії по тілу розподілені рівномірно і розсіюють сумарну потужність Р. Між касетами і стінками апарата є повітряний прошарок д. Температура навколишнього середовища tc, коефіцієнт чорноти нагрітої зони і кожуха е, тепловим опором стінки нехтуємо.
Розрахувати температуру в центрі апарата.
Задача 2.2.
ЕОМ в герметичному корпусі розсіює потужність Р. Розміри апарата L1 * L2 * H, товщина стінки дк. Шасі розташоване горизонтально і його розміри рівні внутрішнім горизонтальним розмірам кожуха. Висота нагрітої зони h3, відстань від нагрітої зони до кришки h1. Шасі з деталями та кожух мають коефіцієнт чорноти е. Температура навколишнього середовища tc, джерела енергії по шасі розподілені рівномірно, тепловим опором стінок нехтуємо. Теплопровідність нагрітої зони л.
Розрахувати температ и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.