На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Завдання курсу математики в початковй школ. Опис прикладного програмного забезпечення для розробки дидактичних засобв та психолого-педагогчний аспект його використання на уроках математики. Конспекти урокв, зроблен за допомогою комп'ютера.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Педагогика. Добавлен: 17.06.2009. Сдан: 2009. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Зміст

Вступ
Розділ 1. Особливості вивчення математики у початковій школі
1.1 Завдання курсу математики в початковій школі
1.2 Психолого-педагогічний аспект використання ППЗ для створення дидактичних засобів на уроках математики у початковій школі
1.3. Опис ППЗ для розробки дидактичних засобів
Розділ 2. Конспекти уроків з математики із використанням дидактичних посібників, зроблені за допомогою комп'ютера
Урок 1. Доповнення до 10. Узагальнена таблиця додавання і віднімання в межах 10 (1 клас)
Урок 2. Вправи на засвоєння таблиці ділення на 6. Задачі на спосіб зведення до одиниці (перший вид). Знаходження довжини ламаної (3 клас)
Висновки
Список використаної літератури
Вступ

Використання ППЗ на уроках математики здатне в повній мірі виконати основні завдання навчання математики в початковій школі, забезпечити належний розвиток учнів у галузі інформатизації та покращити процес навчання в школі взагалі.
Тому обрана нами тема, на нашу думку, є актуальною в даний час, коли школа лише робить перші спроби переходу на комп'ютерне навчання.
Об'єктом курсової роботи є зміст уроків математики в початковій школі.
Предмет дослідження - розробка дидактичних засобів для уроків математики в 1-4 класах.
Мета даної роботи - запропонувати шляхи використання ППЗ для створення дидактичних засобів.
Розділ І. Особливості вивчення математики в початковій школі
1.1 Завдання курсу математики в початковій школі

Більшість питань математичної освіти повинні бути засвоєні в початкових класах на такому рівні, щоб стати надбанням учнів на все життя. Решта питань програми з математики для початкових класів опрацьовується з метою підготовки до ґрунтовного вивчення відповідного матеріалу в наступних класах.
Математика в початкових класах має як практичне, так і духовне значення. Насамперед, курс математики початкових класів забезпечує подальше вивчення математики в середніх класах. Математичні знання, набуті в початкових класах, потрібні к повсякденному житті, під час вивчення інших дисциплін, для розуміння повідомлень засобів масової інформації. Молодші школярі отримують початкові уявлення про принципи і закони, що лежать в основі математичних чинників, що вивчаються. Це, насамперед, стосується десяткової системи числення та властивостей арифметичних дій. Істотним на початковому етапі є оволодіння обчислювальними вміннями і навичками.
Духовне призначення вивчення математики проявляється у внеску в розумовий розвиток, у становлення і розвиток моральних рис, в естетичне виховання людини. Розгляд математичних понять, розв'язування задач включає в процес пізнання різні прийоми і методи людського мислення.
Важливим завданням математики в початкових класах є розвиток пізнавальних здібностей у дітей. Необхідно розвинути у них вміння спостерігати й порівнювати, виділяти риси схожості та відмінності у порівнювальних об'єктах, виконувати такі мислительні операції, як аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування, конкретизація.
Завдання курсу математики:
Теоретичні відомості:
? математичні поняття, операції, способи дій.
Досвід способів дій:
? формування умінь і навичок.
Досвід пошукової діяльності:
? розвиток пізнавальної самостійності.
Виховання:
? світоглядні і моральні уявлення; характер, почуття.
Вони, безперечно, розвивають мислительні операції, підготовляють до 5-12 класів, виховують працьовитість, пробуджують інтерес до вивчення математики, становлять самі по собі зв'язок з життям.
Ведуча роль математики - у розвитку логічного мислення, формуванні алгоритмічного мислення, вихованні навичок розумової праці (планування, пошук раціональних шляхів, критичність). Формування у дітей уміння логічно мислити нерозривне з розвитком у них правильної, точної, лаконічної математичної мови. Заняття математикою мають бути школою виховання характеру і почуттів. Навчання математики має формувати такі риси особистості, як працьовитість, акуратність; сприяти розвитку волі, уваги, уяви учнів; стимулювати розвиток інтересу до математики; виробляти вміння вчитися і навички самостійної роботи. Вивчення математики має сприяти реалізації завдань виховання патріотизму, гуманності, чесності. Характерною рисою вихованості має стати готовність школяра долати труднощі, боротися зі злом.
Практична і духовна значущість математики в навчанні, розвитку та вихованні молодших школярів визначає такі основні компоненти початкової математичної освіти:
? знання про натуральні числа і дії над ними, вміння використовувати ці знання в повсякденному житті;
? початкові алгебраїчні й геометричні уявлення;
? математичний розвиток, що включає здібності до узагальнень, здогадку, вміння помітити спільне в різному, відрізняти головне від другорядного, спостерігати, порівнювати, аналізувати, робити висновки та перевіряти їх.
Фундаментом курсу математики початкових класів є вивчення чисел. У зміст цього курсу входять:
? лічба, нумерація і чотири арифметичні дії над цілими невід'ємними числами;
? початкові знання властивостей натурального ряду чисел і арифметичних дій;
? початкові знання властивостей натурального ряду чисел і арифметичних дій;
? початкові знання про дроби.
Вивчення чисел супроводжується постійним використанням різноманітних задач, у ході розв'язування яких учні зустрічаються з деякими видами практичної діяльності, так або інакше пов'язаної з підрахунками і вимірюваннями. Учні ознайомлюються з основними одиницями величин, вчаться переходити від одних до інших.
Ознайомлення з нулем та дробовими числами готує учнів до сприймання ідеї розширення поняття числа.
Вивчення чисел - перший крок в ознайомленні з ідеєю математичної абстракції. Наступним кроком стає перехід від числа до буквеного числення. У початкових класах учні ознайомлюються з виразом, що містить буквений компонент, вчаться знаходити числові значення таких виразів, застосовують буквені вирази для запису властивостей арифметичних дій. Алгебраїчна пропедевтика включає також ознайомлення з поняттям рівняння та нерівності. Учні розглядають рівняння на одну операцію і розв'язують їх на основі правил знаходження невідомого компонента. В завданнях з логічним навантаженням розглядають дещо ускладнені рівняння. Поняття буквеного виразу і рівняння застосовуються під час розв'язування задач.
Розв'язуючи задачі, пов'язані з прямо і обернено пропорційними залежностями, молодші школярі ознайомлюються з одним з видів функціональної залежності.
У геометричній пропедевтиці головними об'єктами на площині є точка, пряма, відрізок, многокутник (трикутник, чотирикутник, прямокутник і квадрат), коло і круг; у просторі (в порядку ознайомлення) - призма, піраміда, циліндр, конус, куля.
А загалом, курс математики у початкових класах по нумерації та арифметичних діях розглядається за такими основними етапами, розділами:
· підготовчий (дочисловий) період;
· вивчення чисел першого десятка;
· вивчення чисел другого десятка;
· вивчення чисел першої сотні;
· вивчення чисел першої тисячі;
· вивчення багатоцифрових чисел.
Слід зазначити, що вивчення математики в V - VІ класах базується на тій математичній підготовці, яку учні дістали в початковій школі. Тому важливо забезпечити належний рівень викладання, щоб ця підготовка справді прийшла на допомогу учням.
1.2 Психолого-педагогічний аспект використання ППЗ для створення дидактичних засобів у початковій школі

Найважливіше у роботі класовода на уроках математики -- активізувати пізнавальну діяльність учнів. Засобів для цього в нього чимало. Це й дидактичні ігри, і проблемні ситуації, і цікаві задачі. Але спинимося на наочних посібниках, (які, на наш погляд, варто застосовувати на різних етапах навчання і з різною метою (для перевірки вивченого, закріплення, повторення, вдосконалення знань). Посібники дають змогу урізноманітнити навчальний процес, зробити його більш плідним, цікавим, захоплюючим, ефективно організувати як колективну, так і індивідуальну роботу.
Для створення наочних посібників вчитель може з успіхом використовувати різноманітні комп'ютерні засоби, або вишукувати їх з допомогою новітніх інформаційних технологій, наприклад, підключати до своєї роботи Всесвітню глобальну мережу Інтернет.
Розглянемо деякі прийоми використання комп'ютерного прикладного програмного забезпечення для створення засобів навчання для уроків математики в початковій школі (по класах).
1-2 класи.
Так, під час вивчення нумерації в межах першого десятка можна застосувати картки з числами, що мають вигляд роздаткового матеріалу.
Окрім карток з цифрами (числами першого десятка) вчитель може створити певні таблиці натурального ряду чисел.
Наприклад:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
До цієї таблиці можна застосувати різноманітні види завдань.
? Назвіть числа, які йдуть за п'ятіркою (зміщені праворуч від 5).
? Назвіть числа, менші від 8 (розміщені ліворуч від цієї цифри).
? Між якими числами стоїть З?
Вправи з лічби змінюються геометричними.
Тут теж застосовуються саморобні посібники. Вони мають вигляд поділеного на 4 частини круга з геометричними фігурами.
Дітям пропонується для огляду протягом 2--3 с одна з чотирьох сукупностей геометричних фігур. Потім ця сукупність перекривається, а учні по пам'яті називають, скільки всього фігур вони бачили, яких саме, якого кольору, коментують положення кожної (угорі, внизу, посередині, ліворуч чи праворуч).
Такий наочний посібник такого виду дуже корисний для розвитку уваги: показуючи одну за одною різні чверті круга, класовод пропонує їх порівнювати і відповідати на запитання: «Що змінилося?».
Має зацікавити дітей гра «Живі числа»
Учитель показує картку, на якій зображено знаки >, < чи =.
В учнів у цей час на руках картки з числами від 1 до 10 -- по одній у кожного. У відповідь на запитання: «Які числа мають стати ліворуч і праворуч від мене?» -- вибігають тільки ті, хто має картку з потрібним числом, стають поруч з класоводом й ілюструють приклади, скажімо, 5>4, 6>5 (або 3<4, 7<8, 5 = 5 -- залежно від того, який показано знак).
Решта дітей перевіряє правильність «запису» цих прикладів, хором читає їх.
Досить ефективною може стати робота за індивідуальними набірними полотнами. Вона дає можливість диференційованого підходу до учнів залежно від пізнавальних можливостей кожного. Наприклад, пропонуються приклади з пропущеними знаками: для сильніших -- між числами, для слабших -- між предметними малюнками.
До дошки запрошуються по З учні. Решта в цей час працює з «годинником». Створюється він аналогічно до посібника з геометричними фігурами. Тільки складається не з 1, а 3 пар кругів: на крайніх записано числа від 1 до 12, на середньому -- усі математичні знаки (+, --, * , :, > < =).
Треба лише прагнути дидактично повністю «вичерпати» кожну таку вправу, Наприклад, після розв'язування прикладу 5<10 учитель запитує: «Які ще числа можна поставити замість 10?» Він не задовольняється 2--3 випадково знайденими розв'язками, а вчить дітей пошуку в певній послідовності, що гарантує вичерпність відповіді. У даному разі пошук усіх можливих розв'язків спирається на знання послідовності чисел натурального ряду: 5<10, 5<9, 5<8, 5<7, 5<6.
Деякі із заздалегідь підготовлених засобів унаочнення можна використовувати на кількох уроках і не один рік. Ось лише один приклад. У багатьох школах поширені саморобні художньо оформлені таблиці чисел (прикладів) із зображеннями віночка (їжачка тощо).
На уроці з математики такий посібник зручно використати для лічби («Допоможіть зробити віночок»).
Розглянуті посібники здебільшого використовуються в 1-2 класах. А в наступних доцільні більш схематичні засоби.
Прикладом таких, що створені за допомогою ППЗ можуть стати таблиці додавання (віднімання) чисел.


+
-
1+5=6
6-1=5

Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.