На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


методичка Дидактичн гри, що використовуються для навчання ноземних мов учнв початкової школи (2-4 класи). Мета та змст гор, направлених на формування фонетичних, орфографчних, лексичних, граматичних навичок. гри, що забезпечують комункативну дяльнсть.

Информация:

Тип работы: методичка. Предмет: Педагогика. Добавлен: 02.03.2011. Сдан: 2011. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):Ю.І. Федусенко
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

1. Дидактичні ігри для другого класу

1.1 Ігри, що готують до комунікативної діяльності

Формування та вдосконалення фонетичних навичок

Лото
Мета гри : повторення знаків транскрипції.
Зміст гри: клас ділиться на дві команди. Для кожної з них учитель пише на дошці десять знаків транскрипції, які повинні бути однаковими для обох команд, але написані у різній послідовності. З кожної команди учитель викликає по одному учню і називає у швидкому темпі звуки. Завдання учнів - обвести відповідні знаки транскрипції. Команда, представник якої повністю виконав це завдання, зараховується очко. Потім учитель пише на дошці інші знаки транскрипції, і гра продовжується. Перемагає команда, яка отримує найбільшу кількість очок.
Хто більше?
Мета гри: удосконалення фонетичних навичок; активізація раніше вивченої лексики..
Обладнання: карти із зображенням знаків транскрипції.
Зміст гри: клас ділиться на три-чотири команди. Учитель по черзі показує кожній з них картку зі знаком транскрипції. Учні вимовляють відповідний звук і називають з ним слова. За кожне вірно назване слово команді зараховується одне очко. Перемагає команда, яка набрала найбільшеу кількість очок.
В якому порядку ?
Мета гри: повторення літер абетки.
Зміст гри: вчитель пропонує учню назвати будь-яку літеру абетки. Гравець, який сидить поряд, повинен назвати наступну літеру в алфавітному порядку. Після цього вчитель називає слідуючу букву наступній парі учнів і гра триває. Учень, який не зміг правильно назвати літеру, вибуває з гри. Перемагає той, хто залишився у грі останнім.
Ланцюг
Мета гри: повторення літер абетки.
Обладнання: м'яч.
Зміст гри: учні шикуються у шеренгу. Передаючи один одному м'яч, вони називають літери в алфавітному порядку. Якщо гравець помилився, він вибуває з гри. Перемагає той, хто залишився у ланцюгу останнім.
Формування та вдосконалення орфографічних навичок

Допиши слово
Мета гри: перевірка рівня засвоєння учнями правил написання слів у межах вивченого лексичного матеріалу.
Зміст гри: учні діляться на дві команди. Для обох команд на дошці колонками написані слова, у кожному з яких пропущено одну літеру. Члени команд по черзі виходять до дошки і вписують необхідні літери. Перемагає команда, яка першою безпомилково виконає завдання, або допустить меншу кількість помилок, ніж інша команда.
Тварини
Мета гри: розвиток орфографічних навичок.
Зміст гри: клас ділиться на 3-4 команди, від кожної з яких до дошки виходять по одному представнику. Учитель пропонує учасникам гри написати якомога більше назв тварин (диких чи свійських). Гра триває 7-10 хвилин. Після її закінчення учитель разом із учнями класу перевіряє правильність написання слів. Перемагає команда, представник якої не припуститься жодної помилки, або їх виявиться менше ніж в інших учнів.
Формування та вдосконалення лексичних навичок

Хто швидше?
Мета гри: перевірка рівня засвоєння учнями вивченого лексичного матеріалу у межах кількох тем.
Зміст гри: на дошці учитель записує слова, які учні повинні згрупувати за темами. Клас ділиться на дві команди, представники яких виконують це завдання на дошці. Той, хто впорається швидше і допустить найменшу кількість помилок, приносить своїй команді перемогу.
Телеграми
Мета гри: тренування у використанні вивченої раніше лексики в усному мовленні.
Обладнання: предметні малюнки.
Зміст гри: для проведення гри учитель готує 10-15 малюнків предметів, назви яких відомі учням. Він дає гравцеві, який сидить за першою партою, один із цих малюнків і називає іноземною мовою зображений на ньому предмет. Учень повторює це слово і передає малюнок наступному гравцю, який виконує ті ж самі дії. Після того, як «телеграма» обійде весь клас, вона знову потрапляє до вчителя. Далі надсилається нова «телеграма» і гра триває. (Учні можуть називати слова ізольовано або у структурах).
Словознайко
Мета гри: активізація лексики кількох вивчених раніше тем.
Обладнання: картки із літерами.
Зміст гри: клас ділиться на дві-три команди. Учитель демонструє учасникам гри картку з літерою, а вони по черзі називають із нею слова. За кожне правильно назване слово команді зараховується очко. Перемагає команда, яка набрала найбільшу кількість очок.
Веселка
Мета гри: повторення лексичних одиниць у межах теми “Colours”.
Обладнання: кольорові олівці, картина із зображенням веселки.
Зміст гри: вчитель вивішує на дошці картину з зображенням веселки. Потім називає іноземною мовою її кольори, а учні піднімають олівці відповідного кольору. Картина знімається з дошки, а вчитель пропонує гравцям: Draw a red/green/blueline, please (Намалюйте червону, зелену, синю … лінію). Коли діти намалюють у зошитах усю веселку, на дошку знову вивішується картина, і гравці порівнюють свої малюнки із зображенням. За якістю виконання роботи вчитель визначає переможців.
Формування та вдосконалення граматичних навичок

Сніговик
Мета гри: формування навичок утворення множини іменника.
Зміст гри: учитель малює на дошці два сніговики і записує на них іменники в однині. Клас ділиться на дві команди, які делегують до дошки по одному представнику. Представники за сигналом учителя утворюють множину запропонованих іменників. Кожен із них має право на одну підказку від команди. Перемагає учасник, який виконав це завдання швидше й з меншою кількістю помилок.
Що у ранці?
Мета гри: перевірка рівня володіння учнями структури there is
Обладнання: ранець, шкільне приладдя.
Зміст гри: учитель складає у ранець предмети, назви яких відомі учням іноземною мовою. Учні по черзі запитують учителя: Is there a … in the bag ? (Чи є … у ранці?). Якщо такий предмет є у ранці, вчитель дістає його, а учню, що вгадав, зараховується очко, і гра триває. Перемагає той, хто набрав найбільшу кількість очок.
Хто останній?
Мета гри: тренування у вживанні структури І саn see… in the picture. Активізація раніше вивченої лексики.
Обладнання: сюжетна картина.
Зміст гри: учитель демонструє учням сюжетну картину і запитує їх:
- What can you see in the picture? (Що ви бачите на картинці?)
Учні по черзі будують повідомлення:
-І can see a … in the picture. (Я бачу … на картинці.)
Учневі, який останній придумав речення, зараховується очко. Потім учитель змінює картину, і гра продовжується далі. Перемагає учасник гри, який набере найбільшу кількість очок.
Прийменники
Мета гри: тренування у використанні прийменників місця.
Обладнання: іграшка.
Зміст гри: учень виходить із класу, у цей час ведучий (із числа гравців) ховає іграшку. Через деякий час учня запрошують до класу. Він повинен знайти схований предмет, ставлячи ведучому загальні запитання й використовуючи прийменники місця Ведучий дає відповідь у залежності від ситуації (так чи ні). Якщо за чотири спроби йому вдається знайти предмет, він стає ведучим, а гра продовжується.
2. Ігри, що забезпечують комунікативну діяльність

Формування та вдосконалення умінь і навичок аудіювання

Це про мене
Мета гри: формування та удосконалення умінь аудіювання.
Зміст гри: учитель іноземною мовою описує зовнішність одного з учнів класу. Учасник гри, який здогадався, що йдеться саме про нього, піднімає руку і говорить: It is about me (Це про мене). Далі цей учень описує іншого учасника гри, і гра триває далі.
Слова
Мета гри: формування та удосконалення навичок розпізнавання під час аудіювання вивченої раніше лексики.
Обладнання: картки з іншомовними словами на іноземній мові.
Зміст гри: учитель до гри готує картки з написаними на них іноземною мовою 10-15 словами. Кількість карток визначається кількістю учнів у класі. Потім він у повільному темпі й у довільній послідовності починає читати список слів. Учасники гри повинні позначити у своїх картках лише ті слова, які озвучив учитель. Перемагає той, хто швидше, .і якісніше виконає завдання.
Предмети
Мета гри: удосконалення умінь аудіювання.
Зміст гри: учитель іноземною мовою розповідає про певні предмети, які є у класі, не називаючи їх: It is on my desk. It is in his pencil-box. Учні повинні здогадатися, про який предмет ідеться. Перемагає учень, який вгадає найбільшу кількість предметів.
Формування та вдосконалення умінь і навичок говоріння

Як його звуть?
Мета гри: практика у вживанні структур His/Her name is... в усному (монологічному) мовленні.
Зміст гри: учні стають у коло. Ведучий (із числа учнів класу) знаходиться у центрі. Він указує на одного з учасників гри, який повинен швидко назвати ім'я свого сусіда зліва і справа, використовуючи структуру His/Her name is.... Гравець, який припуститься помилки, стає ведучим, і гра триває далі.
Улюблена тварина
Мета гри: тренування у побудові коротких повідомлень у межах теми “Animals” (Тварини) з опорою на предметні малюнки.
Обладнання: малюнки тварин на окремих аркушах паперу, виконані учнями.
Зміст гри: перед початком гри учитель пропонує учням намалювати на окремому аркуші паперу улюблену тварину і підготувати коротку розповідь про неї (розмір, колір, ім'я, свійська чи дика тварина тощо). Потім клас ділиться на дві-три команди. Представники команд по черзі описують свою тварину, демонструючи малюнок. За кожне правильно побудоване речення команді записується одне очко. Перемагає команда, яка набере найбільшу кількість очок.
Формування та вдосконалення умінь і навичок читання

Знайди слово
Мета гри: удосконалення умінь читання та розуміння змісту прочитаного.
Обладнання: картки з іншомовним текстом.
Зміст гри: клас ділиться на дві команди. Усі учасники гри отримують від учителя картки з текстом. Протягом певного часу учні читають текст. Потім учитель пропонує відшукати та прочитати речення зі словом, яке він озвучує рідною мовою. Учень, який першим відшукав потрібне речення, піднімає руку і зачитує його. Перемагає команда, члени якої знайшли найбільшу кількість речень.
Хто останній?
Мета гри: розвиток техніки читання слів.
Зміст гри: на дошці іноземною мовою написаний список із 30-40 слів. За сигналом учителя один із учнів починає його читати. Тому учаснику гри, який припустився помилки, вчитель пропонує встати. Потім читати продовжує інший гравець, і гра триває. Перемагає учень (група учнів), який залишиться сидіти, тобто не помилився жодного разу.
Формування та вдосконалення умінь і навичок письма

Зв'язкові
Мета гри: удосконалення умінь писати під диктовку вчителя; повторення літер абетки.
Зміст гри: учитель “передає” літерами (іноземною мовою) зміст “таємного послання”. Учні записують його на окремих аркушах паперу. Потім учитель разом із гравцями перевіряють правильність виконання завдання та визначають переможців гри.
2. Дидактичні ігри для третього класу

2.1 Ігри, що готують до комунікативної діяльності

Формування та вдосконалення фонетичних навичок

Хто найспритніший?
Мета гри: практика у сприйманні звуків на слух.
Обладнання: картки з трьома колонками: 1 - слово (іноземною мовою), 2 - транскрипція, 3 - переклад.
Зміст гри: учитель роздає учасникам гри картки, на яких у першій колонці написані слова іноземною мовою, у другій - їх транскрипція, у третій - переклад рідною мовою . Після того, як учитель вимовить одне з цих слів, учні повинні з'єднати його лінією з відповідною транскрипцією та перекладом. Перемагає той, хто швидше і якісніше виконає це завдання.
Звуки
Мета гри: формування навичок сприймання на слух голосних у різних позиціях.
Зміст гри: клас ділиться на дві команди. Учитель називає слова англійською мовою. Учні плескають у долоні, якщо голосний звук у цих словах вимовляється широко. Якщо ж звук вимовляється коротко, плескати не потрібно. Перемагає команда, члени якої не припустилися помилок, або виявилось їх менше, ніж в іншої команди.
Формування та вдосконалення орфографічних навичок

Плутанина
Мета гри: формування навичок поєднання літер у слові.
Зміст гри: учитель пише на дошці літери, з яких учні повинні скласти слово, яке він задумав (наприклад: ebcnh - bench). Перемагає той, хто перший здогадається і правильно напише на дошці це слово. Потім переможець пропонує своє слово (плутанину), і гра продовжується.
Потяг
Мета гри: перевірка рівня засвоєння орфографії вивченого лексичного матеріалу у межах теми «Іn the classroom» (У класі).
Зміст гри: клас ділиться на дві команди, для кожної з яких на дошці зображений потяг. Учитель роздає учням малюнки, на яких зображені предмети, що оточують учнів у класі. Представники команд по черзі виходять до дошки, домальовують вагон і записують у ньому назву цього предмета іноземною мовою. Перемагає команда, яка швидше і з меншою кількістю помилок виконає завдання.
Лінійка
Мета гри: перевірка рівня сформованості орфографічних навичок у межах кількох вивчених тем.
Зміст гри: учитель іноземною мовою пише на дошці будь-яке відоме учням слово. Потім учасники гри по черзі пишуть слова, перша літера яких є останньою у попередньому слові. Слова у лінійці не повинні повторюватись: five - egg - give … . Учень, який не зміг продовжити лінійку, або припустився орфографічної помилки, вибуває із гри. Переможцем вважається гравець, який останній і без помилок написав слово. Гру можна проводити як на особисту, так і на командну першість.
Формування та вдосконалення лексичних навичок

Найуважніший учень
Мета гри: перевірка рівня засвоєння учнями вивченої лексики у межах однієї чи кількох тем.
Зміст гри: учитель розкладає на парті й упродовж двох - трьох хвилин демонструє учасникам гри предмети, назви яких відомі учням. Потім накриває їх папером і пропонує учням по черзі назвати іноземною мовою ті з них, які вони запам'ятали. Перемагає учень, який вірно назвав найбільшу кількість предметів.
Який колір?
Мета гри: повторення назв кольорів.
Зміст гри: учитель починає вірш, а учні піднімають руку і закінчують його, отримуючи за кожний вірно вгаданий колір одне очко. Перемагає учасник гри, який набрав найбільшу кількість очок.
Колір, який я так люблю,
Називається як? (Вluе)
Цей колір частіше узимку буває,
Називається він...(Whitе)
Море, де розташований «Артек»,
Називається як? (Вlаск)
Колір вовка і мишей,
Називається як? (Grеу)
А ведмідь на ім'я «Бравий»,
Вибрав колір собі... (Вrоwn)

Чарівні кульки
Мета гри: удосконалення лексичних і граматичних (синтаксичних) навичок і формування умінь і навичок говоріння у межах кількох вивчених тем.
Зміст гри: клас ділиться на дві команди. На дошці зображені кульки з написаними на них іноземною мовою словами. Завдання команд полягає у тому, щоб скласти по одному реченню з кожним із цих слів. Речення не повинні повторюватися. Перемагає команда, яка склала найбільшу кількість логічно поєднаних речень, правильно оформлених у мовному відношенні й відповідно до визначеної сфери спілкування.
Місток
Мета гри: перевірка рівня засвоєння учнями лексичних одиниць і сформованості відповідних орфографічних навичок у межах вивченої раніше теми.
Зміст гри: на дошці намальований струмок. Клас ділиться на дві команди. Завдання гравців полягає у тому, щоб “перейти” цей струмок по “комінню”, яке умовно позначене на струмку квадратами (по 10 квадратів для кожної команди). Представники команд по черзі виходять до дошки і вписують у ці квадрати по одному слову у межах однієї вивченої теми. Якщо гравець припустився помилки, спроба не зараховується. Гра триває до того часу, поки котрась із команд не «перейде» через струмок (вірно впише слова в усі квадрати).
Нове слово
Мета гри: перевірка правильності написання раніше вивченої лексики.
Зміст гри: клас ділиться на дві команди. Для кожної із них на дошці вчителем написані іноземною мовою голосні літери (ou, oo, ea, ee …). Гравці по черзі виходять до дошки і, додаючи приголосні літери, утворюють слова, за кожне з яких їм зараховується очко. Перемагає команда, яка набрала найбільшу кількість очок.
Хто швидше?
Мета гри: повторення лексики у межах теми (Людина, частини тіла, зовнішність).
Зміст гри: гравці шикуються у шеренгу. Вчитель у швидкому темпі іноземною мовою дає учням команди:
Touch your nose.
Touch your ears …
Учні повинні швидко виконувати їх. Гравець, який не встиг, або не вірно зреагував на команду, залишає гру і сідає на своє місце. Переможцем вважається гравець, який останнім залишить шеренгу.
Формування та вдосконалення граматичних навичок

Що вони роблять?
Мета гри: удосконалення навичок вживання дієслів у теперішньому тривалому часі (Тhe Present Continuous tense).
Обладнання: сюжетні малюнки, на яких зображено дії людей.
Зміст гри: клас ділиться на дві команди. Учитель по черзі демонструє кожній з них сюжетні малюнки і запитує:
-What is he/she doing?
Якщо члени першої команди дають правильну відповідь, їм зараховується очко. Якщо їм це не вдається, очко записується іншій команді, і гра продовжується. Перемагає команда, яка набрала найбільшу кількість очок.
Що він сказав?
Мета гри: тренування у побудові загальних і спеціальних запитань у теперішньому простому часі (The Present Simple tense).
Зміст гри: один із учнів класу виходить до дошки і задумує певний предмет. Суперники, будуючи запитання, намагаються відгадати його. Той, хто відгадав, задумує свій предмет, і гра триває.
Як запитати?
Мета гри: тренування у конструюванні спеціальних запитань.
Зміст гри: на дошці вчитель записує іноземною мовою кілька питальних слів, які вже відомі учням when (коли), where(де), why (чому)… Потім іноземною мовою він називає кожному із гравців по черзі короткі речення (відповіді на запитання), а учень повинен підібрати відповідне питальне слово і побудувати запитання:
Вчитель: In the morning.
Учен и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.