На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Аналз професйної дяльност нженера-педагога по створенню дидактичного проекту пдготовки фахвця. Формування квалфкованої характеристики фахвця, змсту. Проектування технологй навчання по тем проведення та крплення похилих грничих виробок.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Педагогика. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2009. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Вступ

Інженер-педагог готується для викладання професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін у ПТЗН, технікумах, коледжах, а також у системі підвищення кваліфікації на промислових підприємствах.

Діяльність інженера-педагога пов'язана з постійною необхідністю знаходити рішення різних техніко-технологічних, організаційних, економічних, екологічних і навчально-виховних завдань, спрямованих на організацію й здійснення навчально-виховного процесу в професійних навчальних закладах.

Мета курсу «Методика професійного навчання» є навчити студентів управляти учбовим процесом. Для цього, в першу чергу, їм слід навчитися проектувати свою власну діяльність на уроці, що дозволить їм в майбутньому управляти діяльністю учнів таким чином, що результат навчання дозволить досягти його мети найоптимальнішим дорогою. Для того, щоб навчитися виконувати яку-небудь діяльність, необхідно не лише знати, як вона виконується, але і уміти її реалізувати. Сукупність певних завдань дасть можливість розробити дидактичний проект навчання робітника або молодшого фахівця з певної теми програми професійної підготовки. Всі отримані при вивченні курсу уміння закріплюються в курсовому проекті.

Етап створення проекту, тобто дидактичне проектування, і є методична діяльність. Від цієї діяльності багато в чому залежить продуктивність педагогічної діяльності, яка включає здатність викладача реалізувати свій задум, активність, а також розуміння і інтерес учнів і, нарешті, рівень сформованих знань.

Курсовий проект по «Методиці професійного навчання» відіграє важливу роль у формуванні дидактико-проектувальних умінь у студентів. Виконання курсового проекту забезпечить засвоєння дидактичних і проектувальних умінь у студентів до рівня, необхідного для здійснення навчального процесу в ході педагогічних практик, а також успішної здачі державного іспиту.

1. Проектування програми професійної підготовки за фахом «прохідник»

1.1 Аналіз професійної діяльності фахівця

У основі курсового проектування знаходиться діяльність інженера педагога по створенню дидактичного проекту підготовки конкретного фахівця (кваліфікованого робочого, молодшого фахівця або бакалавра). Виконання цієї діяльності переслідує мета формування умінь визначати способи організації конкретного учбового процесу орієнтуючись на умови соціального замовлення.

З формулювання завдання видно, що робота включає три етапи. Перший етап припускає аналіз професійної діяльності майбутнього фахівця, кваліфікаційних вимог і трансформацію їх в програму підготовки фахівця. При цьому найменування спеціальності вибирається на підставі тарифно-кваліфікаційного довідника підготовки фахівців, враховуються замовлення, що поступили, з базових підприємств, ПТУ, УПК і головні напрями науково-дослідної і навчально-методичної роботи провідної кафедри. Другий етап полягає в конструюванні змісту навчання після конкретної теми, вибору і обґрунтування технологій навчання. Третій етап полягає в конструюванні дидактичних матеріалів для інноваційних, комп'ютерних технологій навчання.

Таблиця 1.1 - Професійне призначення і умови використання прохідника

Виконувані трудові процеси
Місця використання фахівця

1. Проведення та кріплення гірничих виробок;

2. Підготовка забою до роботи;

3. Основні та допоміжні роботи;

4. Монтаж та перевірка електровзривної мережі;

5. Зривання шпурів;

6. Доставка речовини до місця роботи;

7. Боротьба з пилеутворюванням;

8. Організація водоотлива при проведенні виробок;

9. Замір метану;

10. Вибір необхідного кріплення;
Очистний та підготовчий забоі

Виділені трудові процеси лежать в основі побудови функціональної структури діяльності фахівця.

Так, фахівець виконує слідуючи функції: підготовчу, технологічну, контрольну, організаційну.

Функції професійної діяльності фахівця визначаються залежно від місця його використання і роду виконуваних їм робіт.

Розгляд діяльності з погляду її мети, суб'єкта, предмету, засобів, процедур, продукту, результату характерний для системного аналізу. Використання цього методу наукового пізнання в даному випадку сприяє отриманню бажаного результату: можна прослідкувати всю послідовність перетворення предмету в продукт, розбивши процес на найдрібніші частини-дії. На рівні кожної дії формується система знань і умінь фахівця, що забезпечує виконання цієї дії.

Таблиця 1.2 - Функціональна структура діяльності прохідника і вимоги, що пред'являються до нього

Функції діяльності
Процедура діяльності
Предмет діяльності
Матеріальні засоби діяльності

Умови

діяльності
Продукти діяльності
1
2
3
4
5
6
1. Підготовча

Провітрювання та огляд забою;

Замір метану;

Обмірка забою;

Орошені гірничої маси; підготовка обладнання до роботи;
Шахтне поле
Прохідницькі комбайни, буровзривне обладнання, вентилятори, насоси, пристрої для заміру
Стандартні
Оглянений забій, підготовлене обладнання до роботи;
2. Технологічна
Проведення похилих виробок; кріплення забою, установка стійок;
Забій, крівля, кріплення, стійка
Гідродомкрати, стійки, прохідницьке обладнання
Стандартні
Проведена похила виробка, зведене кріплення
3. Контрольна
Самоконтроль за проведенням виробок, за встановленням кріплень
Робоче місце прохідника
Прохідницькі комбайни, кріплення, буровзривне обладнання
Стандартні
Правильно проведена виробка, зведене кріплення
4. Організаційна
Організація робочого місця шахтаря, дотримання правил ТБ
Робочого місце шахтаря, інструменти
Порядок і графік роботи, інструкції, правила ТБ
Стандартні
Правильно організоване робоче місце, безпека праці

Диференційованими компонентами рівня спеціальності є рівні циклів учбових дисциплін або окремих дисциплін. Підготовка на цих рівнях вимагає постановки тактичних цілей навчання. Ці цілі повинні відображати професійну спрямованість (смотивірованність діяльності фахівця, яка знаходить вираз через зацікавленість у високих результатах праці, бажання здійснити трудову дію швидко і якісно), професійну компетентність (якість праці), комунікативну готовність (уміння пояснювати, обґрунтувати ухвалюванні рішення, характеризувати об'єкт, інструктувати підлеглих і володіти певним тезаурусом), економічну ерудицію і правову компетентність (дбайливо відноситься до засобів виробництва, дотримувати правила праці і так далі) характеристики професійної пам'яті і мислення, здатність творчого підходу у вирішенні технічних завдань (при необхідності), здатність саморегуляції і самоаналізу (уміння контролювати професійні дії і коректувати їх при необхідності). Постановка такої комплексної мети і подальша її реалізація повинні сприяти все сторонньому розвитку особи навченого.

При постановці мети вивчення учбового курсу вчитель має чітко уяснити, які саме характеристики особи слід формувати, на які елементи структури особи слід впливати. Фактично ціль навчання дисципліни або тактична ціль навчання представляє собою опис не тільки видів діяльності, які формуються в процесі вивчення, але і всі ті характеристики особи, які слід формувати в процесі засвоєння заданої дисципліни. Вчителю необхідно чітко уяснити, які компоненти структури особи формуються при освоєнні його учбового курсу. При цьому слід враховувати, що при навчанні здійснюється формування особи в цілому.

Таблиця 1.3 - Постановка тактичних цілей професійного навчання прохідника на рівні спеціальної теоретичної дисципліни

Елементи структури особи
Характеристика цілей
Досвід особи
Професійна компетентність

1. Сформувати загальні уявлення про проведення похилих виробок;

2. Сформувати загальні уявлення про кріплення похилих виробок;

3. Сформувати загальні уявлення про правила безпеки при проведенні та кріпленні похилих виробок;

4. Сформувати уміння вибирати обладнання згідно з горно-геологічними умовами;

5. Сформувати загальні уявлення про прохідницьке та буровзривне обладнання;
Професійна направленість

1. Сформувати бажання працювати у галузі майбутньої професій;

2. Сформувати важність виконання своєї роботи;
Комунікативна готовність

1. Сформувати відповідно термінологію;

2. Сформувати вміння установлювати контакт з іншими людьми, влаштовувати психологічний клімат;
Економічна ерудиція

1. Знання передових технологій виробництва;

2. Ознайомлення із засобами ефективного використання робочого часу;
Професійна пам'ять
Покращення довго часової, кратко часової, логічної, образної, слухової, зорової пам'яті
Функціоналізм психики
Технічне мислення
Сформувати наглядно-дійове та абстрактне мислення, здатність аналізувати, здатність до індуктивного та дедуктивного мислення
Здатність до рішення задач

Сформувати вміння користуватися новими, більш сучасними, прогресивними технологіями при вирішенні поставленої задачі

Типологічні властивості
Здатність до саморегулюванню та самоаналізу
Сформувати вміння аналізувати свою діяльність при виконанні різного ряду робіт, своєчасно її контролювати або виправляти при виникаючих збоях у системі

1.2 Формування кваліфікованої характеристики фахівця

На основі функціональна структура діяльності прохідника та вимог, що пред'являються до нього, складаємо перелік вмінь та знань, необхідних при підготовці робітники по професії прохідник

Зміст професійного навчання ґрунтується на переліку встановлених умінь.

Зміст теоретичного навчання включає формування знаково-практичних і знаково-розумових умінь. Основу практичного (виробничого) навчання складають в основному предметно-практичні уміння.

Зміст підготовки робітників заданої професії і рівня кваліфікації оформляється у виді табл. 1.4, у якій ліва частина вказує уміння, а права включає знання, необхідні для їх формування з урахуванням необхідного рівня їх сформованості. Якщо для декількох умінь вимагаються ті самі знання, вони вказуються один раз і більше не повторюються.

Необхідні рівні сформованості знань вказуються в такий спосіб:

- орієнтованої (ОО). При формуванні знань на цьому рівні учні мають тільки орієнтовані представлення про досліджувані поняття, здатні повторити формулювання законів, положень. Даний рівень знань формується в учнів ПТУ по таких поняттях, як наприклад, зніс різального інструмента, що ріже, залежність складових сил різання від геометрії інструмента, основні поняття про теорію різання й ін.;

- поняттєво-аналітичний (ПА).Учні в даному випадку мають чіткі представлення і поняття про досліджуваний об'єкт, здатні здійснювати значеннєве виділення, пояснення, проводити аналіз, переносити раніше засвоєні знання в типові ситуації. До цього рівня відносяться, наприклад, знання учнів ПТУ режимах різання і послідовності їхнього визначення, знання марок матеріалу інструмента, що ріже, і оброблюваних заготівель і їхньої властивості і т.д.;

- продуктивно-синтетичний (ПС). При знаннях на цьому рівні учні мають глибокі поняття про досліджуваний об'єкт, здатні здійснювати синтез, генерувати нові представлення, переносити раніше засвоєні знання в нетипові ситуації. Наприклад, це знання про технологічний процес механічної обробки (зборки), ремонті й ін, а також про його елементи, послідовність настроювання і роботи на гірничодобувних комбайнах, комплексах і деякі інші.

Таблиця 1.4 - Перелік вмінь і знань необхідних, при підготовці робітники по професії прохідник

Уміння
Знання
№ п/п
Найменування
Вид
Рівень сформован.

п/п
Найменування
Рівень сформован.
1
Проведення похилих виробок в однорідних кріпких і твердих породах
ПП
С
1.1 1.2
Властивості порід Технологічні схеми проведення виробок
ПА
2
Проведення буровзибухових робіт
ПП
С

2.1

2.2

2.3

Положення шпурів, їх діаметр, глубену

Засоби буріння шпурів Засоби пилепоглинання при бурінні

ПС

3
Підготовка забою до роботи
ПП
С

3.1

3.2

Провітрювання та огляд забою

Замір метану
ПА
4
Зведення креплення
ПП
С

4.1

4.2

Види кріплень

Форми і розміри поперечного січення креплень
ПА
6
Вибір інструментів
ПУ
С

5.1

5.2

Інструменти необхідні для проведення і кріплення похилих виробок

Класифікація інструментів
ПА
6
Виконання простих технологічних схем
ЗП
ОІІ

6.1

Позначення

ПА
7
Читання схем і креслень
ЗП
С

7.1

7.2

7.3

Позначення

Формули

Технічні характеристики
ПА
8
Виявлення дефектів, поломок
ЗП
С

8.1

8.2

Правила огляду робочого міста

Види поломок
ПА

На основі змісту знань, необхідних при підготовці прохідника, формується список тем, необхідних для теоретичного та практичного навчання прохідника (табл. 1.5)

Таблиця 1.5 - Перелік тем теоретичного та практичного навчання, необхідних для підготовки робітників по професії прохідник

вміння
знання
Зміст необхідних тем
ВН
ТН
теми
Найменування
Кіль-ть годин
теми
Найменування
Кіль-ть годин
1,2
5.1, 5.2, 8.2
6
Разбірка та збірка гірнопрохідницьких машин та механізмів
270
3
Головні відомості про механізми та деталі машин
12
3, 6, 8

4.1,

4.2
7
Основні навички керування гірнопрохідницькими машинами та механізмами
222
4
Пристрій та експлуатація гірнопрохідницьких машин та механізмів
40
2, 3, 8
1.1, 2.1, 2.2
9
Положення шпурів, їх діаметр
62
5
Засоби буріння шпурів, властивості порід
160
3, 6
3.1, 3.2, 8.1, 5.1
8
Інструктаж по техніці безпеки та ознайомлення з ремонтним підприємством
6
6
Проведення похилих виробок
28
1-3
1.1, 2.1, 3.1, 3.2
2
Техніка безпеки та противопожежні заходи в учбових майстернях
3
7
Організація праці та робочого місця прохідника
8

1.3 Розробка змісту професійної підготовки фахівця

На основі тактичних цілей навчання слідує розробка програм теоретичної («Спецтехнологія») і практичної (''Виробниче навчання'') професійної підготовки фахівця.

Щоб визначити теми програми професійної теоретичної підготовки фахівця, необхідно врахувати такі чинники, як структура галузі господарської діяльності фахівця і види виконуваною їм професійній діяльності. Структурними компонентами галузі господарської діяльності фахівцями є техніка, технологія, організація управлінням, економіка, правові питання галузі наукові дослідження.

Таблиця 1.6 - Формування набору тем професійної теоретичної підготовки фахівця

Структура об'єкту вивчення (галузі господарської діяльності)
Види діяльності фахівця
Узагальнена структура змісту відповідно до поставлених тактичних цілей
Набір тем програми професійної теоретичної підготовки
1
2
3
4
Техніка
Технологічна
Техніка

1. Пристрій та експлуатація гірнопрохідницького комплексу КРТ;

2. Комбайни бурової дії УРАЛ 10КС, ПК8М;

3. Індивідуальні та механічні кріплення;
Технологія
Технологічна
Загальна технологія
Технологія проведення похилих виробок; способи проведення гірничих виробок;
Конкретна технологія
Буровибуховий, комбайновий, гідравлічний способи проведення гірничих виробок, відбійними молотками;
Організація і економіка
Організаційно-управлінська
Економіка і організація виробництва
Розрахунки необхідних потужностей двигунів
Охорона праці
Організаційно-технологічна
Охорона праці і техніка безпеки
Правила безпеки при кріпленні похилих виробок, при проходці виробок.
Правові питання галузі
Технолого-управлінська
Право
-
Екологія
Технолого-управлінська
-
-
Наукові дослідження
Науково-дослідницька
-
-

На основі всіх виконуваних розробок формується звідно-тематичний план підготовки фахівця (якщо його підготовка здійснюється в рамках ПТУ) або робоча програма дисципліни, (якщо підготовка фахівця здійснюється в коледжі).Звідно-тематичний план повинен включати тематику спеціальних дисциплін («Спецтехнологія», ''Виробниче навчання'' і так далі), регламентувати послідовність вивчення тем і кількість часу, що відводиться на їх вивчення, по семестрове розчленовування учбових курсів, відображати форми навчання (уроки, практики). Робоча програма повинна включати послідовність вивчення тем, кількість годинника, що відводиться на їх вивчення, і форми навчання (лекції, практичні заняття).

Таблиця 1.7 Звідно-тематичний план підготовки прохідника

Виробниче навчання
Спеціальна технологія
№ п/п
Найменування тим
К-ть годин
№ п/п
Найменування тим
К-ть годин
ПЕРШИЙ КЛАС
1 півріччя
Навчання в учбових майстернях
1
1. Вхідне заняття
2
1
1. Введення
2
1
2. Техніка безпеки та противопожежні заходи
2
1-4
2. Слюсарні роботи
14
1
3. Екскурсія в шахту
2
5-7
3. Головні відомості про механізми та деталі машин
12
2-12
4. Слюсарні роботи (всього 186 годин)
8-17
4. Пристрій та експлуатація гірнопрохідницьких машин та механізмів (всього 50 годин)
Розмітка
6
Пристрій прохідницьких комбайнів циклічної дії
12
Рубка, правка, гибка
24
Пристрій прохідницьких комбайнів непереривної(бурової) дії
12
Різка
12
Принципи дії комбайнів з корончатим, дисковим або комбінованим виконавчими органами
10
Обпилювання
24
Види погруз очних пристроїв: ковшові, шнекові, нагребаючі лапи
6
Свердління, зенкування
18
Ходове обладнання (гусен.)
10
Обробка різ'бових поверхонь
12
Виконання нероз'ємних з'єднань
18
Комплексні роботи
72
12-17
5. Електромонтажні роботи
90
17
Перевірочні роботи
12
Всього за 1 півріччя
300
68
2 півріччя
18-42
6. Основні навички керування гірнопрохідницькими машинами та механізмами
222
38-39
5. Відомості про ремонт гірношахтного обладнання (всього 28 годин)
42
Перевірочні роботи
12
Правила огляду робочого міста
4
Види поломок
8
Способи та засоби усунення поломок
16
Всього за 2 півріччя
224
28
Всього за перший клас
524
96
ДРУГИЙ КЛАС
1 півріччя
Навчання на підприємстві
1
8. Інструктаж по техніці безпеки та ознайомлення з ремонтним підприємством
6
1-14
6. Способи проведення похилих гірничих виробок (всього 28 годин)
1-16
9. Ремонт прохідницьких машин та механізмів
Буровибуховий
18
Ремонт 1ГПКС
8
Комбайновий
10
Ремонт ПК8М
8
Гідравлічний
4
Ремонт УРАЛ 10 КС
10
Відбійними молотками
6
Всього за 1 півріччя
32
28
2 півріччя
17
10. Попереднє навчання техніки безпеки в учбовім комбінаті підприємства
36
Кріплення похилих гірничих виробок (всього 26 годин)
Класифікація кріплень;
4
27-41
12. Предвипускна виробнича практика на шахтнім робочім місці прохідника
540
Вимоги до кріплень;
6
42
Випускні кваліфіковані іспити
36
Конструкція кріплень.
16
Всього за 2 півріччя
612
26
Всього за другий клас
644
54
Всього за курс навчання
944
80

Таблиця 1.8 - Робоча програма «Спорудження гірничих виробок» по темі «Проведення та кріплення похилих гірничих виробок»

№ п/п
Форма заняття
Кількість годинника
Зміст заняття
1
Лекція
2
Техніка безпеки та противопожежні заходи в учбових майстернях
2
Лекція
4
Пристрій та експлуатація гірнопрохідницького комплексу КРТ (1. Принцип роботи; 2. Головні характеристики);
3
Практика в лабораторії
2

Ремонт гірнопрохідницького комплексу КРТ

(1. Види поломок; 2. Причини поломок, 3. Ремонт комбайна);
4
Лекція
8
Буровибухові роботи (1. Комбайни бурової дії УРАЛ 10КС, ПК8М); 2. Буріння шпурів; 3. Конструкція заряду)
5
Лекція
4
Проведення похилих виробок (1. Види виробок, 2. Угли падіння виробок; 3. Транспор)
6
Практика
2
Екскурсія в шахту

2. Проектування технологій навчання по темі «проведення та кріплення похилих гірничих виробок»

2.1 Проектування дидактичних матеріалів

При постановці оперативних цілей надзвичайно важливо виділити ті елементи технічного та творчого мислення, які слід формувати в процесі вивчення тієї або іншої дисципліни, вказати на ті обов'язкові вміння та ту обов'язкову інформацію, яку слід запам'ятати для успішного здійснення професійної діяльності. К цілі навчання точно так же слід віднести досвід, по творчому признаку, який представляє собою формування деяких творчих вмінь.

Оперативна мета навчання повинна бути сформульована у формі знань і умінь, які необхідно сформувати у майбутнього фахівця в ході вивчення теми.

В процесі навчання відбувається планомірне формування знань, умінь, навиків, а також необхідних властивостей особи учня. Основний такої планомірної передачі знань служить чітко сформульована мета. Мета повинна бути виражена через дії, згруповані по рівнях засвоєння навченими учбового матеріалу, кожен з яких має певні характеристики: умови, результат, критерії оцінки.

Згідно теорії В.П. Безпалько, існують чотири рівні засвоєння учбового матеріалу. Так, на першому рівні навчений не тільки сприймає інформацію, але у нього формується загальне уявлення про об'єкт діяльності, з'являється пізнавальний інтерес. Для цього рівня характерне вирішення простих завдань на знаходження деякого об'єкту у ряді інших, пізнавання на слух і по зображенню(позначенню) заданих елементів(властивостей) і так далі.

Другий рівень характеризує алгоритмічну діяльність по пам'яті або здатність відтворювати і використовувати наявну інформацію для вирішення завдань по заданому алгоритму.

Третій рівень характеризує етап продуктивної дії. На цьому рівні орієнтовна основа діяльності засвоєна таким чином, що сформовані дії ідеалізуються і здатний виконати їх в думці. Він вирішує нестандартні завдання відповідно до конкретних ситуацій і об'єктів. Перехід до етапу розумової діяльності приводить до формування творчого мислення, одній з складових якого є уміння вирішувати конструкторські завдання, що приводить до формування нових знань і робить відкриття для себе. Але він ще не робить нічого нового для суспільства.

Четвертий рівень характеризує продуктивна дія, що виконується шляхом самостійного конструювання нової орієнтовної основи діяльності. На цьому етапі здобувається нова інформація, і цей рівень характеризує дослідницьку діяльність.

Таблиця 2.1 - Постановка оперативних цілей вивчення теми «Проведення та кріплення похилих гірничих виробок»

рівня

Мета

(перелік дій)
Еталони

Умови
Результат
Критерії оцінки
1
Формується загальне уявлення про об'єкт діяльності, вирішення простих завдань
Учні вирішують прості завдання за допомогою вчителя, книг, плакатів
У учнів сформувалось загальне уявлення про об'єкт діяльності, вони вирішують прості завдання.

100-90% правильних відповідей -5;

89-80%-4;

79-60%-3;

59-0%-2.
2
Здатність відтворювати і використовувати наявну інформацію для вирішення завдань по заданому алгоритму
Учні самостійно вирішують типові завдання по заданому алгоритму
Учні вирішують типові завдання по заданому алгоритму

100-90% правильних відповідей -5;

89-75%-4;

74-50%-3;

49-0%-2.
3
Вирішення нестандартних, конструктивних завдань
Самостійно вирішують нестандартні, конструктивні завдання
У учнів формується творче мислення, вони вирішують нестандартні завдання

100-90% правильних відповідей -5;

89-75%-4;

74-45%-3;

44-0%-2.
4
Конструювання нової орієнтованої основи діяльності
Самостійно конструюють нові орієнтовані основи діяльності
Учні приймають участь у дослідницькій діяльності, здобувається нова інформація

100-90% правильних відповідей -5;

89-75%-4;

74-45%-3;

44-0%-2.

Аналіз однотипної учбової літератури по темі: «Проведення та кріплення похилих гірничих виробок» виробимо бальним методом. Сума балів визначається в такий спосіб: коефіцієнт значущості кожного показника якості підручника До збільшується на Р - міра реалізації показника в цьому підручнику. Сума отриманих балів, для кожного підручника складається, і результат є характеристикою якості підручника.

Таблиця 2.2 - Системи якості порівнюваних підручників.

п/п
Найменування показників якості
До и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.