На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Проектування програми професйної пдготовки робтника за фахом Закрйник 4-го розряду. Технологї навчання за темою Конструювання трусв та панталонв курсу Технологя швейних виробв. Перспективно-поурочний план, бнарн дї викладача та учнв.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Педагогика. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2011. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):Мінистерство освіти і науки України
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
Кафедра педагогіки і методики професійного навчання
КУРСОВАЯ РАБОТА
З МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ
на тему:
Дидактичний проект за темою Конструювання трусів, панталонів”


Розробив Шабалдас С.В.
Студент групи
ЗТ-Т6-1
Перевірили Пермінова А.В.
Харків, 2011
Зміст курсової роботи
  Вступ
  Розділ I. Проектування програми професійної підготовки робітника за фахом: Закрійник 4-го розряду
  1.1 Визначення видів діяльності робітника
  1.2 Проектування кваліфікаційної характеристики фахівця
  1.3 Розробка змісту професійної підготовки фахівця
  Розділ 2. Проектування технологій навчання за темою "Конструювання трусів та панталонів" курсу "технологія швейних виробів"
  2.1 Постановка цілей вивчення теми та вибір типу навчання
  2.2 Перелік джерел інформації
  2.3 Проектування плану та структурно-логічної схеми з теми "Конструювання трусів та панталонів"
  2.4 Проектування мотиваційних технологій навчання
  2.5 Аналіз і діагностика процесу навчання
  2.6 Аналіз технічних та дидактичних засобів навчання
  2.7 Проектування технологій формування орієнтованої основи діяльності, виконавчих та контрольних дій (ООД, ВД, КД)
  2.8 Перспективно-поурочний план вивчення теми: " Конструювання трусів та панталонів"
  2.9 Розробка бінарних дій викладача і учнів на уроці "Конструювання трусів та панталонів"
  Висновки
  Список літературних джерел

Вступ

У педагогічній науці жваво обговорюються проблеми модернізації освіти. Вона є масштабною державною програмою, яка здійснюється при активному сприянні суспільства, оскільки освіта відіграє важливу роль у майбутньому матеріальному благополуччі людини - його здатності заробляти засоби на ринку праці. Сучасні тенденції інженерно-педагогічної та професійно-технічної освіти набувають більшого значення у ході постійного удосконалення сучасних соціальних процесів. Особливої гостроти набуває питання якісної підготовки фахівців педагогічного профілю, оскільки їх діяльність є багатофункціональною і сприяє розвитку освіти, науки, виробництва та духовного життя суспільства. Інженерно-педагогічна освіта є синтезом інженерної та педагогічної освітніх систем. Особливістю інженерно-педагогічної освіти та її метою є підготовка і виховання інженерів-педагогів, які володіють системою інженерних знань, умінь та навичок у певній галузі виробництва та здатні на високому рівні здійснювати професійно-освітні функції у сфері професійно-технічної та вищої професійної освіти I-II рівня акредитації.

Головним завданням інженерно-педагогічної освіти є підготовка інженерів-педагогів, що можуть здійснювати педагогічну, навчально-виробничу та організаційно-методичну діяльність у сфері професійно-технічної освіти та підготовки кваліфікованих робітників безпосередньо на виробництві.

Сьогодні перед інженерною освітою стоїть завдання підвищення її якості, що передбачає високий рівень технологічної культури майбутніх інженерів, професійну мобільність і конкурентоспроможність на ринку праці, готовність до самоосвіти і самовдосконалення. Задача сучасної інженерної освіти не тільки підготувати професіонального фахівця у своїй галузі, а й виховати духовну людину з високим рівням особистої відповідальності.

Сучасна інженерна діяльність стала складнішою, оснащеною комп'ютерною технікою, в ній все частіше вирішуються нетрадиційні завдання, що вимагають нового інженерного мислення. Отже, виховання такого нового мислення - є актуальною задачею перед вищою освітою на сьогоднішній день.

Інженер-педагог також повинен не тільки володіти новими технологіями у предметній сфері, але й створювати методики їх викладання. Саме тому інженерно-педагогічна освіта за своєю сутністю є інтегрованою і відрізняється як від педагогічної, так і від традиційної інженерної освіти.

Об'єктом інженерної педагогіки є педагогічна система підготовки інженерних кадрів, її цілі, принципи, форми організації, методи і засоби навчання, а предметом - проектування змісту освіти, процесу навчання і формування особи майбутнього фахівця. Інженерна педагогіка розкриває теорію і методику проектувальних, конструктивних, комунікативних, управлінських і інших функцій; теорію і методику навчання технічним, технологічним знанням, умінням, навичкам, формування специфічних способів інженерної діяльності.

Система інженерно-педагогічної освіти унікальна за своєю суттю і сама іі природа дає можливість сформувати такого гармонійно розвиненого фахівця, який поєднує в собі інженерно-педагогічні уміння, пов'язані зі здатністю розв'язувати технічні завдання, системно мислити, проектувати та конструювати технічні будови, розбиратися у питаннях економіки, охорони праці певної галузі, уміннями працювати з людьми, організовувати навчальний процес у професійному навчальному закладі.

У курсовій роботі об'єктом дослідження є підготовка інженерно-педагогічних кадрів для навчальних закладів професійно - технічної освіти України швейного профілю за фахом "Закрійник 4го розряду"

Предметом дослідження є зміст і форми підготовки робітників за професією "Закрійник 4-го розряду"

Мета дослідження полягає у теоретичному і експериментальному обґрунтуванні заходів для підготовки робітників за професією "Закрійник 4го розряду" при конструюванні трусів та панталонів.

Розділ I. Проектування програми професійної підготовки робітника за фахом: Закрійник 4-го розряду

1.1 Визначення видів діяльності робітника

У професійній діяльності фахівця можна виділити найбільш узагальнені групи дій, виконання яких може бути продиктовано місцем його працевлаштування (використання), ситуацією на виробництві. Такими групами дій або трудових процесів можуть бути виготовлення текстильних та швейних виробів, контроль їх якості тощо. В обов'язки того або іншого фахівця може входити виконання як одного з таких трудових процесів, так і декількох. Щоб точно виявити ці процеси, їх необхідно розглядати відповідно до місця їх затребуваності. Це дозволить уже на наступному етапі більш точно визначити професійні дії, які доцільно відобразити у вигляді таблиці 1.1
Таблиця 1.1 Професійне використання фахівця
Виконувані трудові процеси
Виконувані трудові процеси
1. Організаційний:
раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці, застосовувати способи і прийоми запобігання відмов технологічних систем і виникнення браку
2. Проектно-конструкторський: зняття мірок за силуетними основами лекал,
3. Технологічний:
розкроювати при пошитті і перекроювати під час ремонту натільну та постільну білизну, корсетні вироби зі наданих моделюючими організаціями, вибирати фасони виробів, проводити примірку виробів на фігурі замовника, уточнювати лінії деталей після примірки;
видавати готові вироби замовникам;
узгоджувати з замовниками характер ремонту натільної білизни, корсетних виробів;
- Експериментальний цех підприємства легкої промисловості.
Розкрійний цех підприємства легкої промисловості.
Ательє.
Майстерня.

1.2 Проектування кваліфікаційної характеристики фахівця

На цьому етапі виконання курсової роботи аналізуємо кваліфікаційну характеристику закрійника 4-го розряду і проводимо аналіз змісту професійної діяльності робітників (молодших спеціалістів, бакалаврів) швейного та конструкторського профілю за функціями праці, визначивши дидактичні засоби діяльності (перелік необхідних професійних знань та вмінь), аналіз доцільно представити у вигляді таблиці 1.2

Таблиця 1.2 Функціональна структура діяльності фахівця закрійник 4го розряду

Функції діяльності
Предмети діяльності
Матеріальні засоби діяльності
Умови
діяльності
Продукт
діяльності
Процедури діяльності
Дидактичні
засоби діяльності
знати
уміти
1
2
3
4
5
6
7
8
Підготовчо-організаційна
Технологічна і технічна документація
Ручка, лінійка.
Ательє, експериментальний цех швейного підприємства.
Ознайомлення та аналіз змісту отриманої документації
Отримання необхідної технічної і технологічної документації і ознайомлення з нею
- зміст технологічної і технічної документації для пошиття трусів та панталонів
- застосовувати технологічну і технічну документацію при пошитті трусів та панталонів
Машині, прасувальні робочі місця і місце для ручних робіт
Інструменти для підготовки і прибирання робочого місця
Ательє, експериментальний цех швейного підприємства
Підготовлене і прибране робоче місце
- своєчасна і раціональна підготовка і прибирання робочого місця
раціональні методи і прийоми організації праці;
режими організації праці на підприємстві
застосовувати раціональні методи і прийоми організації праці.
Підготовчо-організаційна
Швейне та прасувальне обладнання
Інструменти для наладки обладнання і довідники, інструкції по наладки обладнання
Ательє, експериментальний цех швейного підприємства
Перевірене і налагоджене до роботи обладнання
перевірка працездатності обладнання, його наладка
вимоги до швейного устаткування, інструментів (для машинних і ручних робіт), пристосувань малої механізації;
способи наладки швейного обладнання
готувати швейне обладнання, інструменти і пристосування малої механізації до роботи;
застосовувати способи наладки швейного обладнання та необхідну документацію по наладці швейних машин
Деталі крою, вузли і напівфабрикати трусів та панталонів
Лекало, мило, ножиці
Ательє, експериментальний цех швейного підприємства
Підготовлені до роботи деталі крою
- підготовка деталей крою, вузлів, напівфабрикатів до обробки
зміст довідників по наладці швейного устаткування;
вимоги до деталей криючи і якості оброблених швейних вузлів;
ТУ виконання вузлів і напівфабрикатів трусів та _ан талонів;
технологічну послідовність обробки вузлів і напівфабрикатів трусів,
- готувати деталі криючи і вузли до роботи;
застосовувати технологічну послідовність обробки вузлів і напівфабрикатів трусів та панталонів
Підготовчо-організаційна
Робоче місце в швейному цеху
Деталі крою, лекала, мило, ножиці, нитки
голки.
Ательє, експериментальний цех швейного підприємства
Раціонально організований процес праці.
раціональна організація процесу праці
- прийоми раціональної організації праці;
економічні досягнення, необхідні для успішного виконання професійних обов'язків
- раціонально організовувати процес праці;
застосовувати відомості про економічні досягнення
Інструкція правив ТБ, протипожежній безпеці.
Швейне та прасувальне обладнання.
Ательє, експериментальний цех швейного підприємства
Дотримувані правила ТБ праці, протипожежної безпеки, внутрішнього розпорядку.
-дотримання правил техніки безпеки праці, протипожежної безпеки, правил внутрішнього розпорядку.
- правила техніки безпеки праці, протипожежної безпеки, промсанітарії;
вимоги до виробничої дисципліни на підприємстві.
- дотримувати правила безпеки праці, промсанітарії, протипожежної безпеки, правила внутрішнього розпорядку.
Проектно-конструкторська
технічна і технологічна документація
інструменти малої механізації і автоматизації
Ательє, експериментальний цех швейного підприємства;
Виконані мірки за силуетними основами лекал
- знімати мірки за силуетними основами лекал, наданих моделюючими організаціями;
- різновид мірок за силуетними основами лекал, наданих моделюючими організаціями;
- знімати мірки за силуетними основами лекал, наданих моделюючими організаціями;
технічна і технологічна документація
інструменти малої механізації і автоматизації
Ательє, експериментальний цех швейного підприємства;
Правильно обрані фасони виробів
- вибирати фасони виробів, проводити примірку виробів на фігурі замовника,
- різновид фасонів виробів, етапи проведення примірок виробів на фігурі замовника.
- вибирати фасони виробів, проводити примірку виробів на фігурі замовника, вміти ставити відповідні позначки та підрізувати деталі після примірки;
Технологічна
Деталі крою, напівфабрикати і вузли швейних виробів пальтово-костюмного та платтяного асортименту
Швейне устаткування інструменти, пристосування малої механізації і автоматизації
Ательє, експериментальний цех швейного підприємства, майстерня
Готові вузли, напівфабрикати і швейні вироби конкретного асортименту одягу
- розкроювати при пошитті і перекроювати під час ремонту, поновленні, перешиванні виробів одягу пальтово-костюмного та платтяного асортименту
- технологічний процес обробки швейних виробів конкретного асортименту;
технічні вимоги до виконання технологічних операцій;
методи і прийоми виконання швейних виробів і ТУ виготовлення швейних виробів (пальтово-костюмного та платтяного асортименту)
- застосовувати методи і прийоми виконання виробів пальтово-костюмного та платтяного асортименту і ТУ виготовлення швейних виробів;
застосовувати сучасні методи праці і досвід роботи новаторів
Контрольна
Технічна і технологічна документація виготовлення трусів та панталонів
Швейне устаткування, пристосування малої механізації
Ательє, експериментальний цех швейного підприємства
Зразок-еталон швейного виробу
попередження і усунення дефектів в швейних виробах.
- види дефектів швейних виробів і способи їх усунення;
технічні вимоги до виконання технологічних операцій після виготовлення трусів та панталонів;
методи обробки вузлів трусів та панталонів
- дотримувати технічні і технологічні вимоги при виконанні всіх видів робіт і технологічних операцій;
визначати вид дефектів швейного виробу і доцільно їх усувати.
Контрольна
Вузли, напівфабрикати трусів та панталонів.
Інструменти, використовувані для здійснення контролю якості при виконанні строчок, швів
Ательє, експериментальний цех швейного підприємства
Проконтрольовані виконані строчки, шви.
контроль якості, обробки вузлів, окремих деталей і виробу.
- методи контролю якості строчок, швів;
ТУ виконання строчок, швів.
технологічна послідовність виконання вузлів, окремих деталей і виробу.
здійснювати контроль якості виконуваних строчок, швів;
застосовувати технологічну послідовність виконання вузлів, окремих деталей і виробу.
Швейне, прасувальне устаткування.
Інструменти, використовувані для здійснення контролю справності устаткування.
Ательє, експериментальний цех швейного підприємства
Проконтрольоване універсальне і спеціальне машинне обладнання, обладнання для ВТО.
- контроль справності обладнання відповідно до технічних вимог;
технічні вимоги до справності обладнання;
методи наладки швейного обладнання;
інструкція до швейного обладнання.
- здійснювати контроль якості роботи швейного обладнання;
застосовувати методи наладки швейного обладнання.

1.3 Розробка змісту професійної підготовки фахівця

Тактичні цілі виражають професійну спрямованість (смотивованість діяльності фахівця, що знаходить вираження через зацікавленість у високих результатах праці, бажанні здійснити трудову дію швидко і якісно), професійну компетентність (якість праці), комунікативну готовність (уміння пояснювати, обґрунтувати прийняті рішення, характеризувати об'єкт, інструктувати підлеглих і володіти визначеним тезаурусом), економічну ерудицію і правову компетентність (уміння ощадливо витрачати матеріали, енергію, дбайливо відноситься до засобів виробництва, дотримуватись правил праці і т.д.), характеристики професійної пам'яті і мислення, здатність творчого підходу в рішенні технічних задач, здатність саморегуляції і самоаналізу, уміння контролювати професійні дії і коректувати їх за необхідністю. Постановка комплексної мети і подальша її реалізація повинні сприяти всебічному розвиткові особистості учнів. Постановка тактичних цілей для "закрійника" в циклі загальнопрофесійного навчання представлена в таблиці 1.3.
Таблиця 1.3 Постановка тактичних цілей підготовки фахівця "Закрійник 4-го розряду"
Елементи структури особистості
Ціль у загальному виді
Конкретна мета в рамках
теоретичної спеціальної підготовки
практичної спеціальної підготовки
1
2
3
4
Досвід особистості
Професійна спрямованість
Сформувати інтерес до професії, бажання її виконувати
прагнення якісно здійснювати: виробництво трусів та панталонів на замовлення населення; виробництво, спіднього одягу спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення.
Сформувати прагнення до постійного профзростання, розвивати якості особистості: зібраність, швидку реакцію, відповідальність, раціоналізація, винахідливість.
Професійна компетентність
сформувати загальні уявлення: про виконання технологічної послідовності виготовлення виробів, про спеціалізовані підприємства, про індивідуальне замовлення населення.
сформувати уміння розрізняти засоби обробки виробів, пропонувати найбільш раціональні методи обробки з дотриманням технічних умов та запропонуванням пристроїв малої механізації, сучасного обладнання.
сформувати уміння порівнювати, узагальнювати, робити висновки, аналізувати, обирати інструменти на різних етапах обробки та зборки виробів, аналіз причин виникнення дефектів і способів їх попередження і усунення.
Комунікативна готовність
Сформувати уміння користуватися технічною мовою, термінами: зшивання,, спрасування, відтягування, припрасування, запрасування, розпрасування
сформувати бажання до налагодження контакту з колегами та замовниками
Економічна ерудиція, правова компетентність
знання про обов'язки адміністрації і відповідальність робітника за недотримання режиму роботи, правил ТБ, виробничої санітарії, гігієни.
Сформувати уміння в галузі організації і керування виробництвом, умінь в галузі економії сировини, електроенергії, дбайливого відношення до устаткування. Сформувати уміння в галузі ТБ
Функціональні механізми в психіці
Професійна пам'ять
Сформувати види пам'яті: короткочасна, довгострокова, зорово-образна. Короткочасна пам'ять характеризується дуже коротким збереженням після одноразового, дуже нетривалого сприйняття і негайним здійсненням зборки вузла за заданими кресленнями. Для довгострокової - характерно тривале збереження матеріалу після багаторазового його повторення і відтворення. Даний вид пам'яті необхідний фахівцеві для правильного здійснення обробки та зборки виробів. Образна пам'ять - це пам'ять на представлення, на картини природи і життя, а так само звуки, запахи, смаки. Вона буває зоровою, дотиковою, смаковою.
фахівець на дотик може визначити вид тканини, виробу.
Технічне мислення
Сформувати такі типи мислення як наочно-діючий, наочно-образний, відвернений (теоретичний) типи. Аналіз і синтез пізнаваних об'єктів у міру того, як руками практично і як би фізично здійснюється роз'єднання, розчленовування і знову об'єднання, співвідношення, зв'язування одного з другим тих або інших предметів - у цьому полягає зміст наочно-діючого мислення. Наочно-образне мислення-мислення в абстрактних поняттях
виконуючи поетапну обробку і зборку вузлів та виробу, - робочий використовує наочно-діючий тип мислення. Дивлячись на креслення і уявляючи за допомогою яких інструментів він може виконати зборку виробів - наочно-образний.
Здатність творчого підходу в рішенні технічних задач
Здібності: як самостійне виконання аналізу методів обробки вузла і самостійна розробка технологічного процесу для нестандартного вузла, нетипової моделі.
Типологічні властивості
Здатність саморегуляції і самоаналізу
Сформувати уміння самоаналізу, самоконтролю своєї діяльності, прагнення до виправлення помилок, допущених при обробці і зборки виробу.
Сформувати уміння приймати оперативні технічні рішення. Розвити здатності зберігати урівноваженість, спокій в аварійних критичних ситуаціях.
На основі тактичних цілей навчання розробимо програму теоретичної професійної підготовки фахівця.
Підготовка фахівців відбувається на базі Державних стандартів професійно-технічної освіти. Підготовка фахівця за професією - закрійник, код якої 7433.2 кваліфікація - 4-й розряд відбувається за Державним стандартом професійно-технічної освіти 7433.2 D18028-2006 у якому зазначені загальні відомості про навчальний план, базову шкільну освіту, терміни навчання тощо.
Таблиця 1.4 Розподіл учбового часу по видах підготовки
№ з/п
Вид підготовки
Кількість годин
% від загальної кількості годин
1
2
3
4
1
Загально-професійна підготовка
36
4,4%
2
Професійно-теоретична підготовка
256
31,3%
3
Професійно-практична підготовка
484
59,1%
4
Фізична підготовка
36
4,4%
5
Іспити
8
0,8%
Разом
820
100%
На цьому етапі виконання курсової роботи ми вивчаємо та аналізуємо навчальний план.
Це дає можливість уявити собі систему підготовки робітників або спеціалістів за професією "Закрійник 4го розряду"в цілому та від неї перейти до розробки методики навчання того навчального предмета, викладання якого передбачено в темі курсової роботи.
конструювання швейний виріб навчання
Визначаємо співвідношення кількості годин; виділених на вивчення спец-дисциплін швейного, конструкторського профілю та виявлення ваги досліджуваної дисципліни
Таблиця 1.5 Розподіл навчального часу між навчальними дисциплінами професійної підготовки
Найменування дисциплін
Кількість годин
Відсоток від загальної кількості годин %
1
2
3
Конструювання одягу та корсетних виробів та нижньої білизни
118
15,2%
Моделювання і художнє оформлення одягу
34
4,38%
Спеціальний малюнок
20
2,57%
Технологія розкрою
20
2,57%
Обладнання швейних підприємств
17
2,2%
Матеріалознавство
30
3,88%
Професійна етика
7
0,9%
Охорона праці
10
1,29%
Виробниче навчання
246
31,7%
Виробнича практика
238
30,6%
Разом
776
100%
Щоб визначити теми програми професійної теоретичної підготовки фахівця, необхідно врахувати такі фактори, як структура галузі господарської діяльності фахівця і види виконуваної їм професійної діяльності. Структурними компонентами галузі господарської діяльності фахівця є технологія виробництва, моделювання і конструювання виробів, техніка, сировина і матеріали, організація і економіка виробництва.
“Угрупування змісту теоретичного навчання відповідно до галузі господарської діяльності і видів діяльності фахівця" представляємо у вигляді таблиці формування набору тем професійної теоретичної підготовки фахівця.
Таблиця 1.6. Формування набору тем професійної теоретичної підготовки фахівця "Закрійник 4-го розряду"


Структура об'єкта вивчення (галузі господарської діяльності)
Види діяльності фахівця
Узагальнена структура змісту навчання відповідно до поставлених тактичних цілей
Набір тем програми професійної теоретичної підготовки
Технологія
виробництва
Технологічна
теоретичні основи технології;
технологія виробництва натільної білизни та корсетних виробів
1. Асортимент і функції натільної та постільної білизни.
контроль якості;
охорона праці і техніка безпеки.
Моделювання і конструювання виробів
Проектувальна, технологічна
моделювання виробів;
2. Прийоми технічного моделювання виробів
конструювання виробів.
1. Основи конструювання одягу;
2. Конструювання постільної, натільної білизни, корсетних виробів
Техніка
технологічна
види технічних систем,
1. Пристрої та пристосування для виконання обмірів, креслення.
конструкція технічних систем
Сировина і
матеріали
технологічна
виготовлення тканин, матеріалів;
будова тканин, матеріалів;

Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.