На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Проектування програми професйної пдготовки за фахом Обслуговування нтелектуальних нтегрованих систем. Проектування технологй навчання по тем Вруси. Антиврусн програми. Проектування дидактичних матералв. Аналз базових умов навчання.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Педагогика. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2011. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


РЕФЕРАТ

Курсовий проект містить 42 с., 19 таблиць, 7 джерел.
Курсовий проект складається з аналізу професійного призначення і структури професійної діяльності робітника заданої професії. Розробки вмісту підготовки робітників заданої професії. Постановку тактичних цілей професійного навчання фахівця на рівні спеціальної теоретичної дисципліни; побудова зведено-тематичного плану професійної підготовки фахівця. Розробку дидактичного проекту теми (аналіз учбової літератури, визначення логічної структури заданої теми, визначення витрат часу на вивчення теми через нормування дидактичних одиниць); розробки дидактичного проекту уроку (постановка дидактичних цілей, оперативних цілей навчання, аналіз вихідних даних і вибір методів навчання, план-конспект уроку, мотивація учбової діяльності на різних етапах заняття, вибір дидактичної технології).
ЗВЕДЕНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН, ДИДАКТИЧНИЙ ПРОЕКТ УРОКУ, КОНТУРНИЙ КОНСПЕКТ УРОКУ, ТАКТИЧНІ ЦІЛІ, ДИДАКТИЧНІ ЦІЛІ, МОТИВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, БІНАРНІ ДІЇ, КРЕАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ.
ЗМІСТ
Вступ
1. Проектування програми професійної підготовки за фахом «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»
1.1 Аналіз професійної діяльності фахівця
1.2 Формування кваліфікованої характеристики фахівця
1.3 Розробка змісту професійної підготовки фахівця
2 Проектування технологій навчання по темі «Віруси. Антивірусні програми»
2.1 Проектування дидактичних матеріалів
2.2 Аналіз базових умов навчання. Вибір способів формування базових знань.
2.3 Проектування мотиваційних технологій навчання
2.4 Проектування технологій формування ООД
2.5 Проектування технологій формування виконавчих дій (ВД)
2.6 Проектування технологій формування контрольних дій (КД)
2.7 Складання перспективно-поурочному плані викладу теми «Віруси. Антивірусні програми»
2.8 Організація та методика уроку обраної теми
3 Розробка дидактичних матеріалів інноваційних технологій навчання
ВИСНОВОК

Вступ

Інженер-педагог повинен добре уявляти собі сутність теоретичного навчання, яке полягає в формуванні тих знань, відносин до спеціальності та виробництва, а також елементів творчої діяльності, які забезпечать спеціалісту отримання певної кваліфікації. Зміст теоретичного навчання, як обов'язковий компонент процесу навчання, завжди конкретно, пов'язане зі спеціальністю, воно спирається на професіограму, кваліфікаційну характеристику. Інженеру-педагогу, який займається формуванням змісту теоретичного навчання, треба добре знати трудову діяльність майбутнього фахівця.

Питання педагогічного проектування освоюються студентами інженерно-педагогічних спеціальностей в процесі їх методичної підготовки.

Методична підготовка є інтегруючою ланкою між психолого-педагогічною і інженерною підготовками. Її мета -- сформувати у інженерів-педагогів уміння проектувати дидактичні системи, іншими словами -- уміння створювати і реалізовувати власні дидактичні проекти.

У основі курсового проектування знаходиться діяльність інженера педагога по створенню дидактичного проекту підготовки конкретного фахівця (кваліфікованого робочого, молодшого фахівця або бакалавра). Виконання цієї діяльності переслідує мета формування умінь визначати способи організації конкретного учбового процесу орієнтуючись на умови соціального замовлення.

1. Проектування програми професійної підготовки за фахом «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»

1.1 Аналіз професійної діяльності фахівця

Діяльність фахівця «Молодший спеціаліст з обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем» пов'язана з маркетингом обслуговуванням, експлуатацією окремих складових інтелектуальних інтегрованих систем управління об'єктами і процесами видобування, перетворення, виробництва матеріалів, виробів продукції та утилізації відходів, а також функціонування транспорту, послуг, фінансової, посередницької, громадської, освітянської діяльності і діяльності, пов'язаної з державним та організаційно-технічним управлінням, операціями з нерухомістю в сфері інформатизації, а також підготовки, перепідготовки підвищення кваліфікації працівників різних видів економічної діяльності.

Таблиця 1. 1 - Професійне призначення і місце використання робітника за професією «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»

Вид діяльності
Місця використання фахівця

1. Робота з пакетами офісних програм

2. Проведення оптичного розпізнавання тесту

3. Робота з прикладними програмами

4. Робота з електронною поштою

5. Робота з Інтернет

6. Копіювання

7. Налагоджування ІС
Обробна промисловість, харчова, текстильна, целюлозно-паперова промисловість, видавнича справа, металургія, виробництво, оптова та роздрібна торгівля, готелі та ресторани, транспорт та транспортні послуги, пошта і зв'язок, фінансова діяльність, страхування, операції з нерухомістю, сфера інформації, дослідження та розробки, технічний контроль та аналіз, державне управління, соціальна сфера, оборона, юстиція, освіта.

Виділені трудові процеси лежать в основі побудови функціональної структури діяльності фахівця.

Так, фахівець виконує слідуючи функції: підготовчу, технологічну, контрольну, організаційну.

Таблиця 1. 2 - Структура виробничої діяльності робітника за професією «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»

Функції діяльності
Процедура діяльності

Предмет

діяльності
Матерiальнi засоби діяльності

Умови

діяльності
Продукти діяльності
Вимоги до фахівця: знати, вміти
1
2
3
4
5
6
7
1. Пiдготовча

Запуск ПК та периферійного обладнання;

запуск прикладних програм;

налаштування програм та обладнання.
Робоче місце
ПК та периферійні пристрої

Стандартні

Підготовлений до роботи ПК та налаштоване периферійне обладнання та програмне забезпечення

З: правила безпеки при роботі з ПК;

У: вмикати і налаштовувати обладнання та програмне забезпечення
2. Технологічна

Розробка об'єктно-орієнтованих ІС;

Експлуатація комп'ютерної техніки і систем зв'язку;

Перевірка, регулювання та випробовування компонентів ІС.

ІС

ПК та периферійні пристрої, елементи інтелектуальних систем

Стандартні

Робоча об'єктно-орієнтована ІС

З: правила експлуатації комп'ютерної техніки і систем зв'язку, технологію опрацювання даних, робочі інструкції;

У: приймати участь під керівництвом спеціаліста в розробці математичних об'єктно-орієнтованих моделей ІС;

здійснювати перевірки, регулювання, настроювання та випробовування компонентів ІС після усунення причин їх нештатного функціонування.
3. Контрольна
Контрольні випробовування апаратного та програмного забезпечення систем
ІС

ПК та периферійні пристрої, елементи інтелектуальних систем

Стандартні

Налаштована та випробувана ІС, комп'ютерна техніка та система зв'язку

З: технічні характеристики, пристрій та принцип дії обладнання;

У: розробляти пропозиції щодо удосконалення структури, електричної, функціональної схем та алгоритмічно-програмного забезпечення, методів діагностики технічного і функціонального стану та усунення несправностей;
4. Організаційна
Керування розробкою, налаштуванням та випробуванням ІС
ІС
ПК та периферійні пристрої, елементи інтелектуальних систем, нормативні документи

Стандартні

Правильно налаштована та випробувана ІС, комп'ютерна техніка та система зв'язку

З: нормативні документи та правила експлуатації ІС;

У: володіти нормативними документами щодо контрольних випробовувань ІС і засобів автоматики та управління;

володіти технічними та організаційними засобами реалізації правил безпеки та екологічних норм при експлуатації ІС, засобів автоматики і управління;
направляти до переробки складові частини ІС, засобів автоматики і управління.

Підготовка спеціаліста вимагає постановки тактичних цілей навчання. При постановці мети вивчення учбового курсу викладач має чітко уяснити, які саме характеристики особи слід формувати, на які елементи структури особи слід впливати. Фактично ціль навчання дисципліни або тактична ціль навчання представляє собою опис не тільки видів діяльності, які формуються в процесі вивчення, але і всі ті характеристики особи, які слід формувати в процесі засвоєння заданої дисципліни.

Таблиця 1. 3 - Постановка тактичних цілей професійного навчання прохідника на рівні спеціальної теоретичної дисципліни.

Елементи структури особистості
Характеристика цілей
Досвід особистості
Професійна компетентність

1. Сформувати загальні уявлення про інтелектуальні технології.

2. Сформувати загальні уявлення про об'єктно-орієнтованих ІС.

3. Сформувати загальні уявлення про експлуатацію комп'ютерної техніки і систем зв'язку.

4. Сформувати загальні уявлення про випробовування апаратного та програмного забезпечення систем.

5. Сформувати загальні уявлення про інтелектуальний аналіз даних.
Професійна спрямованість

Сформувати бажання працювати в області майбутньої професії.

Сформувати поняття про важливість виконання своєї роботи якісно і сумлінно.
Комунікативна готовність

Сформувати професійну термінологію (нормативні документи та правила експлуатації ІС, комп'ютерної техніки і систем зв'язку, технологію опрацювання даних, робочі інструкції).

Сформувати вміння спілкуватися в бригаді, на виробництві, використовуючи технічну мову.
Економічна ерудиція
Вміти здійснювати економічний аналіз ІС.
Правова ерудиція
Сформувати уявлення про основні поняття трудового права (режим праці та відпочинку, нормальні умови роботи і т.д.)
Професійна пам'ять
Сформувати вміння поліпшення довгострокової, короткочасної, логічної, образної, слухової і зорової пам'яті.
Функціональний механізм психіки
Технічне мислення
Сформувати оперативне мислення, пов'язане з роботою з технічною документацією та спеціальним обладнанням.
Здатність до вирішення творчих завдань
Сформувати вміння використовувати нові, прогресивні технології при вирішенні поставленої задачі.
Типологічні властивості
Здатність до саморегулювання і самоаналізу
Сформувати вміння аналізувати свою діяльність, знаходити в ній помилки і виправляти їх.

1.2 Формування кваліфікованої характеристики фахівця.

Сформульовані в табл. 1.2 функціональні одиниці діяльності (ФОД) необхідно далі трансформувати в систему умінь, необхідних для їхнього виконання. Виробничі функції зводяться до умінь і навичок виконувати необхідні виробничі функції. Серед них виділяються уміння:

- предметно-практичні (ПП);

- предметно-розумові (ПР);

- знаково-практичні (ЗП);

- знаково-розумові (ЗР).

До предметних (П) умінь відносяться такі, у яких предметом діяльності є матеріальні об'єкти (матеріальні чи штучні), а до знакових (3) -- знакові системи, що заміняють ці об'єкти.

Таблиця 1. 4 - Перелік вмінь та знань, необхідних для професійної діяльності робітника за фахом «Обслуговування інтелектуально-інтегрованих систем»

Вміння
Знання

Найменування
Вид
Рівень

Найменування
Рівень
1.
Вмикати та налаштовувати обладнання та програмне забезпечення
ПП
С
1.1
Базові поняття про ПК та периферійне обладнання
ПА
1.2
Налаштування ПК та периферійного обладнання
ПС
1.3
Правила безпеки при роботі з ПК
ОО
2.
Приймати участь під керівництвом спеціаліста в розробці математичних об'єктно-орієнтованих моделей ІС.
ЗП
СА
2.1
Правила експлуатації комп'ютерної техніки і систем зв'язку
ОО
2.2
Технологію опрацювання даних.
ПА
3.
Здійснювати перевірку, регулювання, настроювання та випробовування компонентів ІС після усунення причин їх нештатного функціонування.
ПП
С
3.1
Правила експлуатації комп'ютерної техніки і систем зв'язку.
ОО
3.2
Технологію опрацювання даних.
ОО
3.3
Робочі інструкції.
ПА
4.
Розробляти пропозиції щодо удосконалення структури, електричної, функціональної схеми та алгоритмічно-програмного забезпечення, методів діагностики технічного і функціонального стану та усунення несправностей
ЗП
СА
4.1
Поняття про компоненти ІС
ОО
4.2
Технічні характеристики пристроїв та принцип дії обладнання
ПА
5.
Володіти технічними та організаційними засобами реалізації правил безпеки та екологічних норм при експлуатації ІС, засобів автоматики і управління.
ПУ
СА
5.1
Нормативні документи.
ОО
5.2
Правила експлуатації ІС
ПА

На основі змісту знань, необхідних при підготовці прохідника, формується список тем, необхідних для теоретичного та практичного навчання спеціаліста з обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем (табл.1.5).

Таблиця 1. 5 - Перелік тем теоретичного та практичного навчання, необхідних для підготовки робітників за фахом «Обслуговування інтелектуально-інтегрованих систем»

№ вміння
№ знання
Зміст необхідних тем
ПО
ТО
№ теми
Найменування
Кіль-ть годин
№ теми
Найменування
Кіль-ть годин
1

1.1

1.2

1.3

3.1
6
Вмикання та налаштовування обладнання та програмного забезпечення
2
3
Базові поняття про ПК та периферійне обладнання.
2
2

2.1

2.2

4.1

4.2
7
Основні навички розробки математичних об'єктно-орієнтованих моделей ІС.
270
4
Розробка математичних об'єктно-орієнтованих моделей ІС.
120
3

3.1

3.2

3.3
8
Перевірка, регулювання, настроювання та випробовування компонентів ІС після усунення причин їх нештатного функціонування.
168
5
Введення до експлуатації елементів систем.
30
4

4.1

4.2

5.2

3.1
9
Удосконалення структури, електричної, функціональної схеми та алгоритмічно-програмного забезпечення систем.
120
6
Оптимізація існуючих інтегрованих систем.
60
5

6.1

6.2
2
Реалізація правил безпеки та екологічних норм при експлуатації ІС, засобів автоматики і управління.
12
7
Правила безпеки та екологічні норми при експлуатації ІС
4

1.3 Розробка змісту професійної підготовки фахівця.

На основі тактичних цілей навчання слідує розробка програм теоретичної («Спецтехнологія») і практичної («Виробниче навчання») професійної підготовки фахівця.

Щоб визначити теми програми професійної теоретичної підготовки фахівця, необхідно врахувати такі чинники, як структура галузі господарської діяльності фахівця і види виконуваною їм професійній діяльності.

Структурними компонентами галузі господарської діяльності фахівцями є техніка, технологія, організація управлінням, економіка, правові питання галузі наукові дослідження.

Таблиця 1. 6 - Формування набору тем професійної теоретичної підготовки фахівця.

Структура об'єкта вивчення
Види діяльності фахівця
Узагальнена структура
Набір тем програми професійної теоретичної підготовки
Техніка
Технологічна
Техніка

1. Принцип дії ПК

2. Принцип дії систем зв'язку

3. Створення об'єктно-орієнтованих ІС
Технологія
Технологічна
Загальна
технологія

1. Технологія опрацювання даних

2. Технологія удосконалення ІС

3. Проектування інтелектуальних систем
Організація і економіка
Організаційно-управлінська
Економіка і організація виробництва

1. Реалізація правил безпеки та екологічних норм при експлуатації ІС, засобів автоматики і управління

2. Використання інтелектуального аналізу в організації
Охорона праці
Організаційно-технологічна
Охорона праці і техніка безпеки

1. Правила експлуатації ІС

2. Правила експлуатації комп'ютерної техніки і систем зв'язку

3. Корекція дій при виникненні проблемних ситуацій
Правові питання галузі

Технолого-

управлінська
Право
-
Екологія

Технолого-

управлінська
-
-
Наукові дослідження

Науково-

дослідницька
-
-

На основі всіх виконуваних розробок формується зведено-тематичний план підготовки фахівця. Зведено-тематичний план повинен включати тематику спеціальних дисциплін ( «Спецтехнологія», «Виробниче навчання» і так далі), регламентувати послідовність вивчення тем і кількість часу, що відводиться на їх вивчення, посеместрове розчленовування учбових курсів, відображати форми навчання (уроки, практики).

Таблиця 1. 7 - Звідно-тематичний план підготовки спеціаліста робітника за фахом «Обслуговування інтелектуально-інтегрованих систем»

Перелік тем
Виробниче навчання
Спеціальна технологія

Найменування

К-ть

годин
Найменування

К-ть

годин
1.
Вхідне заняття
4
Базові поняття про ІС
4
2.
Технологія опрацювання даних
8
Введення до експлуатації елементів систем.
4
3.
Організація управління за допомогою ІС
6
Використання інтелектуального аналізу в організації.
12
4.
Корекція дій при виникненні проблемних ситуацій
12
Умови експлуатації ІС, правила ТБ, нормативи.
6
5.
Модернізація алгоритмічно-програмного забезпечення систем.
4
Технологія удосконалення існуючої ІС
4
6.
Проектування інтелектуальних систем
14
Розробка математичних об'єктно-орієнтованих моделей ІС.
12

Таблиця 1. 8 - Робоча програма дисципліни «Обслуговування інтелектуально-інтегрованих систем»


Вид заняття
Кількість годин
Зміст заняття
1.
Лекція
2
Загальні відомості про інтелектуальні системи, приклади використання інтелектуальних систем
2.
Лабораторна робота
4
Класифікація ІС
3.
Лекція
2
Використання логічних для розробки ІС.
4.
Лабораторна робота
4
Створення ІС за допомогою процедурних мов програмування (Pascal и Visual Basic)
5.
Лекція
2
Застосування об'єктно-орієнтованого програмування.
6.
Лабораторна робота
2
Робота з прототипами.
7.
Лабораторна робота
2
Робота з консоллю.

2 Проектування технологій навчання по темі «Віруси.
Антивірусні програми»

2.1 Проектування дидактичних матеріалів.

В процесі навчання відбувається планомірне формування знань, умінь, навиків, а також необхідних властивостей особи учня. Основною такої планомірної передачі знань є чітко сформульована мета. Оперативна мета навчання повинна бути сформульована у формі знань і умінь, які необхідно сформувати у майбутнього фахівця в ході вивчення теми.

Таблиця 2. 1 - Постановка оперативних цілей вивчення теми «Віруси. Антивірусні програми».

рівня

Мета

(перелік дій)
Еталони
Умови
Результат
Критерії оцінки
1
Формується загальне уявлення про об'єкт діяльності, вирішення простих завдань.
Учні вирішують прості завдання за допомогою вчителя, книг, плакатів
У учнів сформувалось загальне уявлення про об'єкт діяльності, вони вирішують прості завдання.

100-90% правильних відповідей -5;

89-80%-4;

79-60%-3;

59-0%-2.

2
Здатність відтворювати і використовувати наявну інформацію для вирішення завдань по заданому алгоритму
Учні самостійно вирішують типові завдання по заданому алгоритму
Учні вирішують типові завдання по заданому алгоритму

100-90% правильних відповідей -5;

89-75%-4;

74-50%-3;

49-0%-2.

3
Вирішення нестандартних, конструктивних завдань
Самостійно вирішують нестандартні, конструктивні завдання
У учнів формується творче мислення, вони вирішують нестандартні завдання

100-90% правильних відповідей -5;

89-75%-4;

74-45%-3;

44-0%-2.
4
Конструювання нової орієнтованої основи діяльності
Самостійно конструюють нові орієнтовані основи діяльності
Учні приймають участь у дослідницькій діяльності, здобувається нова інформація

100-90% правильних відповідей -5;

89-75%-4;

74-45%-3;

44-0%-2.

Аналіз однотипної учбової літератури по темі: «Віруси. Антивірусні програми» виробимо бальним методом. Коефіцієнт значимості кожного показника якості підручника К (показник якості) збільшується па Р - ступінь реалізації показника в тім підручнику. Сума отриманих добутків для кожного підручника складається, і результат є характеристикою якості підручника.

Nі = Сумм Кп х Р , де п - кількість показників.

Підручники|посібники|:

1) Ф.Файтс, П.Джонстон, М.Кратц. Компьютерный вирус: проблемы и прогноз. -- М.: Мир, 1993. -- 423 с|.: ил.

2) Крис Касперски. Записки исследователя компьютерных вирусов. -- Питер, 2006. -- 316 с|.

3) Денисов Т.В.. Антивирусная защита. -- М.: Академия, 2008. -- 340 с.

4) Куприянов А.И., Сахаров А.В., Шевцов В.А. Основы защиты информации. -- М.: Академия, 2006. -- 460 с.

Перелік найбільш важливих показників якості і коефіцієнти їхньої значимості приведені в табл. 2.2. На підставі отриманих результатів робиться висновок про вибір підручника для подальшого його використання.

Таблиця 2. 2 - Системи якості порівнюваних підручників.

Наименование
Кп
Учебник 1
Учебник 2
Учебник 3
Учебник 4

Рi
Nj
Рi
Nj
Рi
Nj
Рi
Nj
1.
Наявність діагностично поставленої мети

8
11
9
13
1.1
Перелік спеціальностей, для яких призначений підручник
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1.2
Вказівка рівнів засвоєння матеріалу, який вивчається
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1.3
Наявність мети|цілі| перед кожним розділом
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1.4
Наявність структури підручника
1
4
4
4
4
3
3
5
5
1.5
Наявність рекомендацій по його використанню
1
3
3
5
5
4
4
5
5
2.
Дидактична обробка змісту

82
109
110
115
2.1
Повнота відображення матеріалу, який вивчається
3
3
9
4
12
5
15
5
15
2.2
Наявність і відображення логічної структури матеріалу, який вивчається
3
4
12
5
15
4
12
5
15
2.3
Послідовність і логічність
3
4
12
5
15
4
12
5
15
2.4
Відображення сучасних досягнень розвиток науки і техніки
3
3
9
4
12
5
15
5
15
2.5
Зв'язок теорії з|із| практикою
3
3
9
5
15
5
15
4
12
2.6
Відповідність позначень і термінів загальноприйнятим в базових дисциплінах
2
5
10
5
10
5
10
5
10
2.7
Рівномірність розподілу учбового матеріалу
2
5
10
4
8
4
8
5
10
2.8
Доступність викладанню
3
4
12
4
12
5
15
5
15
2.9
Наочність
2
4
8
5
10
4
8
4
8
3.
Дидактичні принципи і організація структури підручника

12
49
36
45
3.1
Наявність вказівок до самостійної роботи по кожному розділу
3
0
0
4
12
3
9
4
12
3.2
Наявність завдань|задач| і вправ з|із| прикладами|зразками| їх рішення|вирішення| і методичними вказівками
3
1
3
5
15
3
9
4
12
3.3
Наявність завдань|задач| для самостійного вирішення
2
0
0
5
10
3
6
3
6
3.4
Наявність тестів самоперевірки і критеріїв оцінювання відповідей по ним
3
3
9
4
12
4
12
5
15
Оцінка підручника
102
169
155
173
За даними аналізу однотипної учбової літератури по темі: «Віруси. Антивірусні програми» бальним методом вибираємо для подальшого використання підручники (2) та (4). Оскільки сума балів складає 169 у першого та 173 у другого підручника.
План викладу теми:
1. Віруси. Їх різновиди та принцип роботи:
1.1 Віруси.
1.2 Алгоритм дії вірусу.
1.3 Створення вірусу.
2. Локальні віруси:
2.1 Windows-віруси.
2.2 Віруси в UNIX.
3. Черв'яки:
3.1 Життєвий шлях черв'яків.
3.2 Помилки переповнення буферу.
3.3 Обхід брандмауера.
4. Трояни.
5. Методи боротьби:
5.1 Превентивні міри.
5.2 Методика виявлення та видалення вірусів.
6. Операційні системи та їх переваги в захисті від вірусів.
Рисунок 1 - Логіко-семантична структура

1.1.1 Віруси.
1.1.2 Види вірусів.
1.2.1 Принцип дії вірусів.
1.2.2 Цілі та можливості атаки.
1.2.3 Умови функціонування вірусів.
1.3.1 Компіляція вірусу.
1.3.2 Декомпіляція вірусу.
2.1.1 Текстові строки.
2.1.2 Заборонені символи.
2.1.3 Open source.
2.1.4 Віддалений доступ.
2.2.1 UNIX
3.2.1 Оперативна пам'ять.
3.3.1 Віруси у скріптах.
3.3.2 Руткіти.
3.3.3 Підготовка shell-коду.
4.1.1 Трояни.
5.1.1 Функції антивірусів.
5.1.2 Резервне копіювання.
5.2.1 Механізми розповсюдження вірусу.
5.2.2 Основні ознаки впровадження вірусу.
5.2.3 Виявлення вірусу.
5.2.4 Методика видалення вірусу.
6.1.1 Джерело загрози.
6.1.2 Механізми аутентіфікації.
6.1. 3 Відновлення системи.

2.2 Аналіз базових умов навчання. Вибір способів формування базових знань.

Наступний етап дидактичного проектування припускає здійснення аналізу і діагностики процесу навчання що включає:

· аналіз початкових вимог, серед яких рівень сформованості у навчених базових умінь по конкретній темі, емоційне відношення до професії і учбового предмету, соціо-демографичні і психологічні характеристики групи;

· аналіз дидактико-техничних засобів навчання.

Базовий матеріал -- це все ті відомості, які по сенсу пов'язані з даною темою і способи їх реалізації приведені в додатку. Встановлення виду МТ- зв'язку дозволяє визначиться із способом її реалізації в навчанні і, тим самим, підійти до вибору способів контролю формування базових знань у навчених.

Виходячи з виду МТ- зв'язку і особливостей її реалізації, вибираються способи контролю базових знань з урахуванням характеристик учбової групи, складності і важливості нового матеріалу, резерву часу.

Таблиця 2. 3 - Аналіз МТ-зв'язків і вибір базового матеріалу по темі «Віруси. Антивірусні програми».
Найменування теми, розділу, підрозділу
Перелік базового матеріалу
Тип
МТ- зв'язків
Спосіб реалізації зв'язків
1
2
3
4
Віруси. Їх різновиди та принцип роботи
1. Основні поняття;
2. Які бувають віруси;
3. Як працюють віруси.
Передуючий
Повторення учнями вивченого раніше матеріалу
Методи виявлення вірусів
1. Способи виявлення;
2. Антивіруси;
3. Карантин.
Супутній
Виконання учнями суміжних завдань. Встановлення відповідного порядку організації учбового процесу
Антивіруси
1. Призначення;
2. Класифікація;
3. Технологія.
Супутній
Виконання учнями суміжних завдань. Встановлення відповідного порядку організації учбового процесу.
Захист комп'ютера
1. Методи захисту;
2. Профілактика ПК;
3. Операційні системи.
Передуючий
Повторення учнями вивченого раніше матеріалу.
Таблиця 2. 4 - Визначення способів контролю базових знань учнів по темі «Віруси. Антивірусні програми».
Перелік базового матеріалу
Способи контролю
Засоби контролю
Критерії оцінки
Віруси. Їх різновиди та принцип роботи
Фронтальний опит
1. Що таке комп. вірус?
2. Які бувають віруси?
3. Як він виглядає?
4. Опишіть принцип дії вірусу.
В обговорюванні приймали участь 75% учнів, із них 60% відповідали вірно
Методи виявлення вірусів
Самостійне вирішення завдань
1. Опишіть методи виявлення вірусів.
2. Їх переваги.
Антивіруси
Індивідуальний опит
1. Призначення антивірусів.
2. Антивірусні програми: характеристика.
Таблиця 2. 5 - Визначення способів формування базових знань по темі «Віруси. Антивірусні програми».
Способи формування базових знань
Засоби формування базових знань
Пояснення визначення вірусів із описанням їх структури та принципом дії.
План пояснення:
1. Дати визначення комп. вірусам.
2. Принцип дії вірусів.
3. Привести приклад прогр. коду вірусу.
Пояснення методів виявлення вірусів та усунення наслідків їх дії.
План пояснення:
1. Основні методи.
2. Антивіруси.
3. Відновлення системи.
Опис дії та призначення антивірусів.
План пояснення:
1. Призначення антивірусів.
2. Сучасні антивіруси.
3. Переваги та недоліки.
Обговорення технології профілактики ПК та методів захисту інформації.
План обговорення:
1. Профілактика ПК.
2. Технологія профілактики.
3. Методи захисту.

2.3 Проектування мотиваційних технологій навчання.

На даному етапі необхідно здійснити вибір виду мотивації, а також методів і прийомів, за допомогою яких вона може бути здійснена.

Мотивація -- це спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, що керує поведінкою людини і визначає його спрямованість, організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби. Мотивація має під собою інтелектуальну підоснову, емоції лише побічно впливають на процес.

Учбова мотивація по характеру поведінки учасників ділиться на зовнішню і внутрішню. Зовнішня мотивація заснована на заохоченнях, покараннях і інших видах стимуляції, які або направляють, або гальмують поведінку людини. Внутрішня мотивація залежить від внутрішніх процесів, здійснюваних в свідомості людини. Відповідно до етапів учбового процесу мотивація може бути виражена в різних формах, відповідних вступній частині заняття і поточної його частини. Вступна мотивація активізує учбову діяльність учнів, викликає інтерес до процесу навчання. Вона може здійснюватися у формі бесіди, демонстрації того або іншого предмету або явища, на освоєння якого буде направлений процес навчання. Основними методами є мотивуючий вступ і мотивуюча демонстрація. При цьому можливе застосування різних прийомів: віднесення до особи навченого, віднесення до ситуації, приголомшення, збудження інтересу, виступ із цитатою. Поточна мотивація забезпечує оптимальне педагогічне спілкування в процесі навчання, сприяє формуванню стійкого інтересу до учбової діяльності і підтримує цей інтерес на всіх етапах навчання. Основними прийомами мотивації в процесі викладу нового матеріалу є: орієнтація змісту учбового матеріалу на його практичний сенс, орієнтація на конкретну професійну діяльність, демонстрація в мові практичного використання практичних положень, що приводяться.

Внутрішня мотивація є достатньо ефективною, але часто вона вимагає підкріплення зовнішньою, яка може бути реалізована шляхом вказівки умов дострокової здачі заліку по темі, обіцянки позитивних оцінок, або навпаки перерахування труднощів під час сесії.

Фрагмент мотивації теми: «Віруси. Антивірусні програми»

З проникненням комп'ютерів у різні сфери життя виникла принципово нова галузь -- інформаційна індустрія. Обсяг циркулюючої в суспільстві інформації приблизно подвоюється кожні п'ять років. Людство створило інформаційну цивілізацію, в якій від успішної роботи засобів обробки інформації залежить саме добробут і навіть виживання людства в його нинішній якості. Саме тому в останні роки в усьому світі велика увага приділяється питанням захисту інформації, що накопичується, зберігається та обробляється як в окремих ЕОМ, так і побудованих на їх основі обчислювальних системах.

2.4 Проектування технологій формування ООД

Проектування технологій формування орієнтовної основи діяльності (ООД) включає вибір типу навчання, його структурних елементів, а також методів і прийомів їх реалізації.Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.