На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Аналз умов здйснення професйної дяльност фахвця економст, визначення програми його пдготовки. Доцльнсть вибраного об'єму послдовност викладу навчального матералу за темою: Аналз використання основних фондв та виробничих потужностей.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Педагогика. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2010. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):КУРСОВА РОБОТА
На тему:
«Дидактичний проект підготовки фахівця «економіст» з поглибленою розробкою технологій навчання по темі: «Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей» курсу «Техніко-економічний аналіз»

Вступ

На сучасному етапі розвитку суспільства та переходу на ринкові відносини актуальним є підготовка фахівців в галузі економіки. Професійна підготовка економістів є важливою та необхідною для підприємств, дозволить застосувати здобуті знання, уміння та навички для реалізації господарсько-економічних робіт, а саме здійснення економічного аналізу господарської діяльності підприємства, розрахунків витрат, необхідних для виробництва і реалізації продукції та розробка бізнес-планів підприємства, що дозволить в майбутньому підвищити ефективність та рентабельність виробництва.
У наш час впровадження досягнень НТП зазнали істотних змін. У зв'язку з цим науково-технічний соціальний розвиток нашого суспільства висуває нові вимоги до підготовки фахівців. Зростає значення творчого відношення до праці, уміння самостійно здобувати знання і підвищувати професійну майстерність та наявність професійних навиків та умінь, необхідних робітникові при вирішенні практичних завдань по плануванні, організації і регулюванні трудових процесів.
Саме тому в цьому курсовому проекті ми розглянемо професійне діяльність економіста та спроектуємо технології навчання за темою «Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей» курсу «Техніко-економічний аналіз».
Об'єкт дослідження: процес підготовки фахівця «економіст».
Предмет дослідження: процес професійної підготовки фахівця «економіст».
Мета дослідження: розробка дидактичного проекту підготовки фахівця за фахом «економіст» з поглибленою розробкою технологій навчання з теми «Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей» дисципліни «Техніко-економічний аналіз».
Задачі дослідження:
1. Провести аналіз умов здійснення професійної діяльності фахівця «економіст».
2. Визначити програму професійної підготовки фахівця «економіст».
3. Обґрунтувати доцільність вибраного змісту, об'єму і послідовності викладу навчального матеріалу за темою «Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей» курсу «Техніко-економічний аналіз».
4. Визначити технології навчання майбутнього фахівця на рівні теми розділу, теми уроку і обґрунтувати свій вибір.
фахівець економіст навчальний матеріал
1. Проектування програми професійної підготовки за фахом «економіст»

1.1 Аналіз професійної діяльності фахівця

1.1.1 Характеристика господарської діяльності фахівця
Сучасні умови у процесі глобалізації та переходу на ринкову економіку передбачають обновлення техніки та технології на сучасному етапі розвитку для підвищення ефективності та рентабельності виробництва та реалізації господарсько-економічних робіт. Для економіста господарсько-економічними роботами є робота щодо здійснення економічної діяльності підприємства, спрямованої на підвищення ефективності та рентабельності виробництва, якості продукції і освоєння нових видів продукції, досягнення високих кінцевих результатів за оптимального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; підготовка вихідних даних для складання проектів господарсько-фінансової, виробничої та комерційної діяльності (бізнес-планів) підприємства з метою забезпечення зростання обсягів збуту продукції та збільшення прибутку. Дані, що входять у коло обов'язків економіста та його підготовка є на сьогоднішній час актуальними.
1.1.2 Визначення видів діяльності фахівця
На даний момент виділяють 5 видів професійної діяльності: технологічний, організаційний, проектно-плановий, науково-дослідницький та педагогічний.
Для спеціаліста економічного профілю виділяють 4 вида: технологічний, організаційний, проектно-плановий та науково-дослідницький. Наявність або відсутність певного виду професійної діяльності залежить від освітнього й освітньо-кваліфікаційного рівня.
Підготовка економіста здійснюється на базі коледжу. Освітній рівень даного спеціаліста - базова вища, освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр.
Видами професійної діяльності для економіста є технологічний, організаційний та проектно-плановий.
1.1.3 Характеристика трудових процесів, що виконуються фахівцем
Існують три групи трудових процесів, які залежать від двох факторів - повторюваності операцій та їх залежності від ситуації: 1 група, основні частини яких можуть бути самостійними частинами процесу навчання, в яких велика повторюваність операцій при невеликій їх варіативності на різних виробах; 2 група, основні частини яких не можуть бути самостійними частинами процесу навчання, тобто невелика повторюваність операцій при значній варіативності у зв'язку з ситуацією та 3 група трудових процесів, що займають проміжне значення між 1 і 2 групою, у яких велика повторюваність операцій при трудності їх вичленення у виробничих умовах.
Для даного фахівця характерна 3 група трудових процесів, тому що економіст виконує з одного боку (повторюваність операцій) складання бізнес-планів підприємства, розрахунок матеріальних, трудових і фінансових витрат, необхідних для виробництва і реалізації продукції, аналіз господарської діяльності підприємства та його підрозділів, виявляє резерви виробництва, розробляє заходи щодо забезпечення режиму економії, підвищення рентабельності виробництва, конкурентоспроможності продукції, продуктивності праці, а з іншого боку (залежність від ситуації), бере участь у розгляданні розроблених виробничо-господарських планів, планової та облікової документації, здійснює контроль за ходом виконання планових завдань підприємством та його підрозділами, виконує роботу, пов'язану з нерегламентованими розрахунками і контролем за правильним здійсненням розрахункових операцій, бере участь у формуванні економічного поставлення задач або окремих їх етапів.
1.2 Проектування кваліфікаційної характеристики фахівця

1.2.1 Професійне призначення і умови використання фахівця
Щоб більш детально визначити систему виробничого навчання необхідно встановити місця працевлаштування фахівця та визначити його професіональні дії.
Професійне призначення та умови використання фахівця представлені у табл. 1.1.
Таблиця 1.1. Професійне призначення фахівця: економіст
Трудові процеси, що виконуються
Місця використання фахівця
1
2
Технологічний:
Планово-економічний відділ підприємства, фінансово-економічний відділ підприємства, бухгалтерія підприємства, каса підприємства.
ь виконує роботу щодо здійснення економічної діяльності підприємства;
ь виконує розрахунки з матеріальних, трудових і фінансових витрат, необхідних для виробництва і реалізації продукції;
ь здійснює економічний аналіз господарської діяльності підприємства та його підрозділів, виявляє резерви виробництва, розробляє заходи щодо забезпечення режиму економії, підвищення рентабельності виробництва, конкурентоспроможності продукції, продуктивності праці, зменшення витрат на виробництво і реалізацію продукції, усунення втрат та непродуктивних витрат;
ь веде облік економічних показників результатів виробничої діяльності підприємства та його підрозділів, а також облік укладених договорів;
ь готує періодичну звітність в установлені терміни;
ь визначає економічну ефективність організації праці та виробництва.
ь здійснює контроль за ходом виконання планових завдань підприємством та його підрозділами, використанням внутрішньогосподарських резервів;
ь бере участь у проведенні маркетингових досліджень і прогнозуванні розвитку підприємства.
Організаційний:
ь Оформлює матеріали для укладання договорів, стежить за термінами виконання договірних зобов'язань;
Проектно-плановий:
ь бере участь у розгляданні розроблених виробничо-господарських планів, проведенні робіт з ресурсозберігання, у впровадженні та вдосконаленні внутрішньо-господарського розрахунку, удосконаленні прогресивних форм організації праці та управління, а також планової та облікової документації;
ь Готує вихідні дані для складання проектів господарсько-фінансової, виробничої та комерційної діяльності (бізнес-планів) підприємства з метою забезпечення зростання обсягів збуту продукції та збільшення прибутку.
1.2.2 Побудова функціональної структури діяльності фахівця
Використання системного підходу до організації професійної діяльності фахівця припускає виділення предмету, засобів, процедур та продукту діяльності.
Предмет діяльності - це те, що має суб'єкт на початку діяльності, і те, що в остаточному підсумку перетвориться у продукт.
Засоби діяльності - це досвід суб'єкта, який може бути виражений через сукупність професійно-методичних задач, чи усі допоміжні об'єкти, за допомогою яких здійснюється діяльність.
Процедури діяльності - це сукупність цілеспрямованих дій фахівця по застосуванню предмета діяльності відповідно до заданої мети.
Продукт діяльності - це матеріальне подання того, що виходить при здійсненні діяльності.
Функціональна структура діяльності фахівця представлена у табл. 1.2.
Таблиця 1.2. Функціональна структура діяльності фахівця: економіст
Найменування функції діяльності
Функціональні етапи діяльності
Предмет діяльності
Матеріальні засоби діяльності
Процедури діяльності
Продукт діяльності
1
2
3
4
5
6
1. Інформаційно-статистична
1.1. Обробка документації підприємства
Планова та облікова документація
Законодавчі та нормативні правові акти, порядок розроблення планово-облікової документації, методичні матеріали з обліку діяльності підприємства, організації планової роботи, засоби обчислювальної техніки, документація підприємства.
Здійснює збір інформації та за допомогою порядку розроблення планово-облікової документації та необхідних матеріалів систематизує та обробляє документацію.
Оброблена планова та облікова документація
2. Розрахунково-аналітична
2.1. Аналіз ефективності діяльності підприємства
Планова та облікова документація
Методичні матеріали з аналізу діяльності підприємства, методи визначення економічної ефективності, засоби обчислювальної техніки, документація підприємства, оперативний і статистичний облік.
За допомогою необхідних даних підприємства здійснює їх аналіз, визначає ефективність організації праці та виробництва, упровадження нової техніки і технології, визначає показники ефективності.
Визначена ефективність діяльності підприємства
2.2 Складання звітної документації підприємства
Бланки звітності
Порядок та терміни складання звітності підприємства, засоби обчислювальної техніки.
При наявності необхідних документів, готує періодичну звітність в установлені терміни.
Складена звітність
3. Контрольна
3.1. Контроль діяльності підприємства
Планова документація, розрахунки щодо діяльності підприємства
Законодавчі та нормативні правові акти, порядок здійснення розрахункових операцій
Контролює правильність здійснення розрахункових операцій, здійснює контроль за ходом виконання планових задач підприємства
Проконтрольовані виконані планові задачі та здійснені розрахункові операції
4. Організаційна
4.1. Оформлення, зберігання документації підприємства
Планова та облікова документація, бізнес-плани
Баланс підприємства, законодавчі та нормативні правові акти, засоби обчислювальної техніки, правила зберігання документації підприємства.
Виконує роботу щодо формування, ведення документації, вносить зміни до довідкової та нормативної інформації, яка використовується під час оброблення даних; після скінчення терміну, документи віддаються в архів.
Оформленні документи, віддані на зберігання
4.2. Складання, підготовка господарських договорів
Матеріали для укладання договорів
Правила оформлення матеріалів для укладання договорів, засоби обчислювальної техніки, законодавчі та нормативні правові акти.
При наявності необхідних матеріалів для укладання договорів та за допомогою правил оформлення договорів здійснюється складання господарських договорів.
Складенні господарські договори
5. Проектно-планова
5.1. Розробка перспективних і поточних планів діяльності підприємства
Документація підприємства, техніко-економічні розрахунки діяльності підприємства
Методичні матеріали з планування діяльності підприємства, організацію планової роботи, порядок розроблення перспективних і річних планів господарсько-фінансової та виробничої діяльності підприємства
За допомогою необхідних даних для складання планів здійснюється розробка перспективних і поточних планів діяльності підприємства з метою забезпечення зростання обсягів збуту
Розроблені перспективні та поточні плани діяльності підприємства
5.2. Розробка бізнес-плану розвитку підприємства
Планово-облікова документація, показники діяльності підприємства
Порядок розроблення бізнес-планів, законодавчі та нормативні правові акти, засоби обчислювальної техніки, Баланс, бухгалтерські документи, технічні дані.
За допомогою необхідних даних, які характеризують діяльність підприємства та порядку розроблення бізнес-планів здійснюється розробка плану розвитку підприємства.
Розроблений бізнес-план
1.2.3 Визначення вимог до підготовки і умов атестації фахівця
Кваліфікаційні вимоги, що пред'являються до фахівця, визначаються на основі функціональної структури діяльності, тобто групування функцій діяльності в залежності від її типів та визначення для них необхідних засобів діяльності, у вигляді систем знань і умінь.
Кваліфікаційні вимоги, що пред'являються до економіста представлені у табл. 1.3.
Таблиця 1.3. Кваліфікаційні вимоги, що пред'являються до фахівця
Найменування функції
Уміння, що формуються
Знання, що формуються
№ п/п
Найменування
Вид
№ п/п
Найменування
1
2
3
4
5
6
1. Обробка документації підприємства
1.1.
Уміти обробляти планову та облікову документацію
ЗП
1.1.1.
Поняття «планова та облікова документація»
1.1.2.
Порядок розроблення планово-облікову документацію
2. Аналіз ефективності діяльності підприємства
2.1.
Уміти визначати економічну ефективність діяльності підприємства
ЗР
2.1.1.
Поняття економічна ефективність
2.1.2.
Методи визначення та показники економічної ефективності
3. Складання звітної документації підприємства
3.1.
Уміти складати звітну документацію
ЗП
3.1.1.
Порядок та терміни складання звітності
4. Контроль діяльності підприємства
4.1.
Уміти контролювати виконані планові задачі та здійснені розрахункові операції
ЗР
4.1.1.
Порядок здійснення розрахункових операцій
5. Оформлення, зберігання докуметації підприємства
5.1.
Уміти оформляти та зберігати документаціє підприємства
ЗП
5.1.1.
Порядок оформлення документів
Навчальним планом підготовки фахівця передбачені такі цикли навчальних дисциплін: цикл гуманітарної підготовки, за яким передбачено 4 іспити та 10 заліків; цикл природно-наукової та загальноекономічної підготовки, який складається з 7 іспитів та 15 заліків; цикл професійної підготовки, за яким передбачається 5 іспитів та 6 заліків та цикл практичної підготовки. Цикл практичної підготовки передбачає навчально-комп'ютерну практику, на якій ретельно вивчається принципи та правила роботи з ПК, освоєння спеціальних програм щодо здійснення необхідних економічних розрахунків; виробничу практику, на якій формуються уміння та навички виконання розрахункових операцій; переддипломну практику, на якій збираються дані про діяльність підприємства для подальшого написання дипломного проекту.
До складу атестаційної комісії входять викладачі з провідних дисциплін, представники навчального закладу та представники від підприємства (частіше за все є головою атестаційної комісії).
1.3 Розробка змісту професійної підготовки фахівця

1.3.1 Зміст професіональної підготовки фахівця
Основними чинниками, що впливають на зміст професійної підготовки фахівця є об'єкт вивчення та вид формованої діяльності фахівця.
Зміст професійної підготовки економіста представлений у табл. 1.4.
Таблиця 1.4. Зміст професійної підготовки фахівця
№ уміння
№ знання
Перелік навчальних дисциплін і тем, що забезпечують формування приведені знання і уміння
«Основи економічної теорії»
«Економіка підприємства»
«Техніко-економічний аналіз»
«Бухгалтерський облік»
«Організація і планування діяльності підприємства»
1
2
3
4
5
6
7
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
«Документація». «Правила ведення документації»
2.1.
2.1.1.
«Поняття економічної ефективності»
«Економічна ефективність виробництва»
2.1.2.
«Економічна ефективність виробництва»
«Показники та методи розрахунку економічної ефективності» «Характеристика методів економічного аналізу»
3.1.
3.1.1.
«Сутність та зміст звітності». «Порядок складання звітності»
4.1.
4.1.1.
«Методи розрахунку операцій»
1.3.2 Постановка тактичних цілей навчання
Тактичні цілі представляють собою конкретизовані стратегічні цілі, тобто цілі вивчення дисциплін чи цикли дисциплін. Ці цілі повинні відображати професійну спрямованість (смотивованість діяльності фахівця, які відображається через зацікавленість у високих результатах праці, бажання здійснити трудову дію швидко та якісно), професійну компетентність (якість праці), комунікативну готовність (уміння пояснювати, обґрунтовувати ухваленні рішення), економічну ерудицію і правову компетентність (дбайливо відноситися до засобів виробництва, дотримуватися правил праці і т.д.), характеристики професійної пам'яті та мислення, здатність творчого підходу в рішенні технічних задач, здатність саморегуляції і самоаналізу (уміння контролювати професійні дії).
Постановка тактичних цілей навчання економіста представлені у табл. 1.5.
Таблиця 1.5. Постановка тактичних цілей підготовки економіста в рамках дисципліни «Техніко-економічний аналіз»
Елементи структури особистості
Характеристика мети
У загальному вигляді
У конкретному вигляді
1
2
3
Досвід особистості
Професіональна спрямованість
Сформувати мотивацію та потребу у вивченні даної дисципліни, у результаті ознайомитися з теоретичними питаннями, а також в подальшому з практикою - основними теоретичними положеннями аналізу діяльності підприємства, визначенні економічної ефективності.
Професійна компетентність
Сформувати уміння систематизувати економічну інформацію, готовити вихідні аналітичні дані, визначати показники економічної ефективності організації праці та виробництва, упровадження нової техніки та технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів, проводити економічний аналіз господарської діяльності підприємства та його підрозділів, виявляти резерви виробництва, заходи щодо забезпечення режиму економії, підвищення
рентабельності, зменшення витрат на виробництво і реалізацію продукції, виявлення можливостей додаткового випуску продукції.
Комунікативна готовність
Сформувати уміння спілкуватися за допомогою спеціальних термінів: економічна інформація, економічна ефективність, планова, оперативна, бухгалтерська та статистична інформація, коефіцієнти росту, приросту, вибуття, а також знання їх значень; формулювати відповіді на поставлені питання щодо сутності аналізу діяльності виробництва.
Економічна ерудиція і правова компетентність
Сформувати знання законодавчих та нормативних актів, основ трудового законодавства. Постійно вивчати вітчизняний і зарубіжний досвід раціональної організації економічної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки.
Функціональні механізми психіки
Професійна пам'ять
Сформувати і розвивати зорову, довільну та оперативну пам'ять, які дозволяють запам'ятовувати необхідну інформацію для подальшої її обробки (економічний аналіз господарської діяльності підприємства, економічна ефективність та її показники).
Технічне мислення
Сформувати і розвивати оперативне і логічне мислення, що дозволить ефективно працювати з необхідною інформацією та документами.
Творчі здібності до рішення професійних задач
?
Типологічні властивості
Здатність саморегуляції і самоаналізу
Сформувати уміння перевіряти правильність своїх дій, аналізувати; уміння закріплювати та розширювати знання, розвиток уваги, самостійності, відповідальності, вимогливості до себе за доручену справу, самоконтроль.
2. Проектування технологій навчання за темою «Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей» курсу «Техніко-економічний аналіз»

2.1 Постановка оперативних цілей по темі «Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей» дисципліни «Техніко-економічний аналіз»

Характеристика навчальної групи визначається за такими показниками:
- середній бал по опорних дисциплінах: «3» > 0%, «4» > 80%, «5» > 20%;
- поведінкова характеристика групи: дисциплінованість, згуртованість, наявність позитивного лідера, доброзичливість один до одного;
- переважаючий тип мислення: логічний;
- відношення до майбутньої професії: позитивне;
- відношення до навчання: позитивне;
- переважаючий тип темпераменту: холерик.
Оперативні цілі навчання по темі формулюються на підставі поставлених стратегічних і тактичних цілей. Мета вивчення повинна бути виражена через дії, згруповані за рівнями засвоєння тими, хто навчається, навчального матеріалу, кожний з яких має певні характеристики: умови, результат, критерії оцінки.
Згідно з теорією В. Беспалько, існують чотири рівні засвоєння навчального матеріалу.
На першому рівні ті, хто навчаються, не тільки сприймають інформацію, але у них формується загальне уявлення про об'єкт діяльності, з'являється пізнавальний інтерес. Для цього рівня характерно рішення простих задач на знаходження деякого об'єкту у ряді інших, пізнавання на слух і по зображенню (позначенню) заданих елементів (властивостей) і т.д.
Другий рівень характеризує алгоритмічну діяльність по пам'яті або здатність відтворювати і використовувати наявну інформацію для вирішення завдань по заданому алгоритму.
Третій рівень характеризує етап продуктивної дії (аналіз та синтез інформації). На цьому рівні орієнтовна основа діяльності засвоєна таким чином, що сформовані дії ідеалізуються і той, хто навчається, здатний виконати їх в думці. Він вирішує нестандартні задачі відповідно до конкретних ситуацій і об'єктів.
Четвертий рівень характеризує продуктивну дію, що виконується шляхом самостійного конструювання нової орієнтовної основи діяльності. На цьому етапі здобувається нова інформація, і цей рівень характеризує дослідницьку діяльність.
При засвоєнні навчального матеріалу враховуємо три рівні, які обумовлюються складністю матеріалу теми та загальною успішністю групи, яка складає досить високий рівень засвоєння матеріалу з дисциплін.
Постановка оперативних цілей вивчення теми і вибір відповідних їм еталонів дій учнів представлені у таблиці 2.1.
Таблиця 2.1. Постановка оперативних цілей вивчення теми «Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей»
№ рівня
Цілі навчання, виражені у вигляді переліку дій тих, хто навчається
Еталони
Умови
Результат
Критерії оцінки
1
2
3
4
5
1
З переліку визначень впізнавати основні поняття теми «Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей» такі, як основні засоби, виробнича потужність, показники руху основних фондів, показники ефективності використання основних фондів, показники динаміки виробничої потужності.
Знати визначення понять «вартість», «види вартості», «методи техніко-економічного аналізу», «фізичний та моральний знос», «темпи росту та приросту»
Правильно названі 10 основних понять, 5 показників руху основних фондів, 4 показника ефективності використання основних фондів, 4 показника динаміки виробничої потужності.
6 балів - 100% реалізації мети.
5 балів - 80% реалізації мети І рівня: правильно названі 8 основних понять, 4 показника руху основних фондів, 3 показника ефективності використання основних фондів, 3 показника динаміки виробничої потужності.
4 бали - 60% реалізації мети І рівня: правильно названі 6 основних понять, 3 показника руху основних фондів, 2 показника ефективності використання основних фондів, 2 показника динаміки виробничої потужності.
2
Уміти охарактеризовувати та розраховувати показники руху основних фондів, показники ефективності використання основних фондів, показники динаміки виробничої потужності за заданим алгоритмом; розраховувати основні
Виконання дій першого рівня: правильно названі основні поняття теми «Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей», показники ефективності використання основних фондів та виробничої потужності,
Правильно розраховані 4 показника ефективності використання та 5 показників руху основних фондів, 4 показника виробничої потужності, про класифіковані основні фонди за 2 ознаками.
9 балів - 100% реалізації мети.
8 балів - 80% реалізації мети ІІ рівня: розраховані 3 показника ефективності використання основних фондів, 3 показника динаміки виробничої потужності, 4 показника руху основних фондів, про класифіковані основні фонди за 2 ознаками.
коефіцієнти, порядок проведення аналізу основних фондів та виробничих потужностей.
прокласифіковані основні засоби.
7 балів - 60% реалізації мети ІІ рівня: розраховані 2 показника ефективності використання основних фондів, 2 показника динаміки виробничої потужності, 3 показника руху основних фондів, про класифіковані основні фонди за 2 ознаками.
3
Вміти проводити аналіз структури основних фондів, характеристики руху основних фондів, ефективності їх використання, темпів росту та приросту, динаміки.
Виконання дій першого і другого рівнів:
правильно розраховані показники ефективності використання та показники руху основних фондів, показники виробничої потужності, про класифіковані основні фонди.
Правильно проведений аналіз структури основних фондів, характеристики руху основних фондів за 5 показниками, ефективності їх використання за 4 показниками, темпів росту та приросту, динаміки.
11 балів - 100% реалізації мети 10 балів - 80% реалізації мети ІІІ рівня: правильно проведений аналіз структури основних фондів, характеристики руху основних фондів за 4 показниками, ефективності їх використання за 3 показниками, темпів росту та приросту, динаміки.
9 балів - 60% реалізації мети ІІІ рівня: правильно проведений аналіз структури основних фондів, харак и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.