На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Статья Значення, мета, завдання та структура допрофльної пдготовки з ноземної мови, форми її проведення. Приклади анкетування учнв з метою визначення сфери їхнх нтересв у флологчному профл. Перелк тем для бесди з учнями щодо вибору профлю.

Информация:

Тип работы: Статья. Предмет: Педагогика. Добавлен: 02.03.2011. Сдан: 2011. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


9

webkursovik.ru/
Допрофільна підготовка з іноземної мови: сутність, зміст і функції

Федусенко Ю.І., мол. наук. співробітник
Стаття присвячена проблемі обґрунтування структури допрофільної підготовки з іноземних мов учнів 8-9-х класів.
Ключові слова: допрофільна підготовка з іноземних мов, учні основної школи, функції, зміст, сутність.
The article is devoted to the problem of basing the structure of pre-profile training students of 8-9 forms.
Постановка проблеми. Сучасна шкільна освіта в Україні зазнає процесів трансформації, модернізації, а також вимагає подальших досліджень, які дозволяють забезпечити ефективність удосконалення її змісту. Однак, не завжди зміст шкільної освіти цілком відповідає реаліям життя, інтересам і потребам нинішніх учнів, не повною мірою створює умови для усвідомленого попереднього самовизначення у відношенні профілюючого напряму особистої діяльності школярів. Допрофільна підготовка учнів 8-9-х класів успішно дозволить забезпечити їм педагогічну, психологічну, інформаційну й організаційну підтримку у виборі профілю навчання після завершення основної школи.
Аналіз останніх досліджень. Теоретичні засади допрофільної підготовки учнів 8-9-х класів основної школи розробляли вітчизняні та зарубіжні вчені С. Антінова, С. Батишев, Н. Бібік, М. Бурда, Б. Бурнямова, М. Гінзбург, Т. Захарова, В. Кізенко, Н. Пряжникова, Ю. Савінова, О. Топузов та ін. Вирішенню проблем, пов'язаних із визначенням й обґрунтуванням змісту допрофільної підготовки з іноземної мови присвячено праці Л. Божович, Л. Липової, С. Мартиненко, Т. Полонської, В. Редька та ін.
Формулювання цілей статті. У статті розглядаються сутність, зміст, мета, завдання та функції допрофільної підготовки із іноземної мови учнів 8-9-х класів основної школи.
Основна частина. Як зазначено у Концепції профільного навчання у старшій загальноосвітній школі [2], розвиток світового і, зокрема, європейського освітнього простору об'єктивно вимагає від української школи адекватної реакції на процеси реформування загальноосвітньої школи, що відбуваються у провідних країнах світу. Загальною тенденцією розвитку старшої профільної школи є її орієнтація на широку диференціацію, варіативність, багатопрофільність, інтеграцію загальної та допрофесійної освіти. Такий підхід пояснюється тим, що сучасне суспільство потребує компетентних фахівців різних професій. У зв'язку з реструктуризацією ринку праці змінилися вимоги до рівня і змісту підготовки майбутніх фахівців, засади якої закладаються у системі загальної середньої освіти.
Помилковий вибір профілю навчання у старшій школі може серйозно ускладнити учням подальше здобуття освіти і вибір тієї професії, яка відповідає їхнім потребам, здібностям і можливостям. А відтак, досить актуальною у цьому аспекті виявляється допрофільна підготовка, запровадження якої дозволить чіткіше уявити напрями подальшого вибору профілю навчання, створить умови для реалізації професійних інтересів і намірів відносно продовження освіти.
Мета допрофільної підготовки з іноземної мови учнів 8?9-х класів - це формування та всебічна підтримка їхніх пізнавальних інтересів до іноземної мови, виявлення і розвиток професійних нахилів, забезпечення умов для усвідомленого самовизначення у виборі профілю «іноземна філологія».
Відповідно до мети сформулювані завдання допрофільної підготовки з іноземної мови: формування практичного досвіду в різноманітних сферах пізнавальної діяльності, орієнтованого на вибір профілю «іноземна філологія» у старшій школі; надання психолого-педагогічної підтримки учням у процесі формування їхніх уявлень про життєві, соціальні цінності, у тому числі пов'язані з їхнім професійним становленням; розвиток широку спектру пізнавальних і професійних інтересів і компетенцій, що дозволять забезпечити успішність майбутньої професійної діяльності; формування здатності приймати усвідомлене рішення, пов'язане з подальшим вибором профілю освіти та ін.
Зазначена мета і завдання цілком реалізуються у структурі допрофільної підготовки з іноземної мови учнів 8?9-х класів основної школи (рис. 1).
9
Размещено на webkursovik.ru/
Размещено на webkursovik.ru/
Рис. 1. Структура допрофільної підготовки з іноземної мови учнів 8?9-х класів основної школи
Інформаційну та діагностичну роботу доцільно здійснювати за допомогою бесід із учнями на відповідну професійну тематику, а також застосовувати різного виду анкетування школярів, що дозволяє чіткіше уявити їхні потреби, мотиви, здібності. Наведемо приклади таких анкет.
У восьмому класі можна організувати анкетування учнів із метою визначення сфери їхніх інтересів у філологічному профілі.
Анкета 1
Які навчальні предмети тебе цікавлять?
ТАК
НІ
Українська мова
Українська література
Іноземна мова
Зарубіжна література
Країнознавство
Основи перекладу
Подальша конкретизація отриманої інформації здійснюється за допомогою анкети для учнів дев'ятого класу, в якій школярам пропонується відповісти на такі запитання:
Анкета 2
Який вид діяльності, пов'язаний з іноземною мовою, найпривабливіший для тебе?
ТАК
НІ
Переклад усний
Переклад письмовий
Дослідницька робота у сфері лінгвістики
Туристична діяльність
Ділове спілкування
Дипломатична діяльність
Діяльність компаній, які мають представництва за кордоном
З метою відстеження динаміки розвитку зацікавленості учнів дев'ятого класу вивченням іноземної мови поглиблено чи у межах певного курсу за вибором доцільно використати таку анкету, запропонувавши школярам вказати, як часто (часто ? 2 бали), (рідко ? 1 бал), (ніколи ? 0 балів) на уроці іноземної мови вони виконують такі види діяльності:
Анкета 3
Запитання
Кількість балів
Коли я читаю текст іноземною мовою, перший раз я читаю швидко, не затримуючись на деталях; у друге я читаю уважно.
Коли я читаю текст іноземною мовою, я спочатку прагну зрозуміти головну думку, а вже потім звертаюся до словника у пошуках незнайомих слів.
Я контролюю свою вимову, коли читаю вголос, і прагну її скорегувати за необхідності.
Я прагну уникати помилок, коли спілкуюся іноземною мовою
Я прагну частіше читати іноземною мовою.
Якщо є можливість, я прагну пе и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.