На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


методичка Оцнка необхдност формування функцональних умнь у заклад освти. Методологчн засади оцнки здоров'я педагогчними працвниками. Програма розвиту навчального закладу, що працює у напрямку формування здорового способу життя серед учнвської молод.

Информация:

Тип работы: методичка. Предмет: Педагогика. Добавлен: 16.01.2010. Сдан: 2010. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Управління освіти
Дзержинської районної ради в м. Харкові
Ефективне керівництво школою сприяння здоров'ю
(методичні рекомендації)
Виконавець:
Методист управління освіти
Дзержинської районної ради
в м. Харкові ради
Аксьонова О.В.
Харків 2006
Зміст

Вступ
Психолого-педагогічний простір
Оцінка необхідності формування функціональних умінь у закладі освіти

Концепція програми

Нормативна база

Методологічні засади, підходи, критерії оцінки здоров'я педагогічними працівниками

Орієнтовна програма розвиту навчального закладу, що працює у напрямку формування здорового способу життя серед учнівської молоді

Загальні показники здоров'язберігаючої діяльності закладу освіти

Таблиця № 1 Розподіл учнів за групами здоров'я, медичними групами по фізичній культурі, фізичним розвитком

Таблиця № 4 Технологія реалізація програми

Таблиця № 5 Показники здоров'я зберігаючої діяльності

закладу освіти

Список використаної та рекомендованої літератури

Вступ

Сучасна школа знаходиться в стані реформування. Основною метою сучасної освіти є виховання активної, творчої особистості, що може взяти на себе відповідальність за своє благополуччя та за благополуччя суспільства в цілому.

Але в жодному навчальному закладі нашої країни дитина, що має негаразди із самопочуттям на фізичному чи соціальному плані, не в змозі досягти будь-яких вершин в освіті.

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я «Здоров'я - це стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад». В Україні Конституцією визначено, що життя і здоров'я дитини - це найвища цінність.

Але ми - вчителі не маємо можливості чітко визначити стан здоров'я дитини. І лише спостереження вчителя за поведінкою учнів дають змогу зробити висновок: чи в змозі дитина плідно працювати на уроці.

Сучасна дитина у віці від 6 до 16 років більшу частину світового дня проводить в навчальному закладі. Спочатку - на уроках, а потім - в ГПД або на годинах додаткової освіти. Достатньо відомо, що стан здоров'я школяра напряму залежить від стану психолого - педагогічного простору закладу освіти. Тому в цій роботі автор намагається розкрити основні етапи створення закладу освіти, що зберігає здоров'я учнів і вчителів.

Психолого-педагогічний простір

Як зрозуміти поняття психолого-педагогічний простір?

До психолого-педагогічного простору належить все те , з чим учень стикається щодня, а саме, це батьки та їх відносини з дитиною, однокласники, вчителі, це навчально-виховний процес та позаурочна діяльність. Цей простір виховує, навчає, формує світогляд, який надовго, а іноді , на все життя стає основою культури людини.

Захворюваність школярів і дорослих, що їх оточують, є лише показником, який чітко вказує правильність побудови середовища стосовно певної особистості та комфортність цього середовища.

Аналізуючи динаміку стану здоров'я учнів за останній час, можна сказати, що формування психолого - педагогічного простору в навчальному закладі має бути одним із пріоритетних напрямків реформування сучасної освіти.

Оптимальний ефект в вихованні здорової дитини можна досягти, якщо навчально-виховна робота буде здійснюватись за певною схемою, що є сукупністю взаємопов'язаних і взаємодоповнюючих процесів медичного, психологічного та педагогічного характеру.

З чого ж розпочати?

Перед початком розробки програми закладу освіти, що працює над проблемою збереження здоров'я учнів і вчителів, необхідно сформувати в колективі мотиваційну готовність до її реалізації. Умовою формування такої готовності є створення ситуації „занурення” колективу в проблему. Метод занурення може бути реалізований з допомогою організації круглих столів, обговорень, що проводяться як на базі окремої школи, так і групою шкіл (в рамках районного семінару). Тематика семінару може відображати як загальні шляхи покращення здоров'я учнів та вчителів, так і обговорення основних шляхів збереження здоров'я в умовах сучасної школи.

З цією метою можуть бути використані матеріали семінарів окремих шкіл, що вже працюють в заданому напрямку, матеріали, які є в наявності в кожній школі в медичному кабінеті стосовно розподілу учнів по групах здоров'я. (Таблиця № 1)

Результатом обговорення може стати порівняння досвіду роботи, що вже впроваджується в інших навчальних закладах, та роботи і ситуації стану здоров'я учасників навчально-виховного процесу в даному закладі освіти.

Одним із актуальних напрямків формування особистості дитини - валеологічна освіта, яку можна розглядати як органічну частину всього педагогічного процесу. В чому ж полягає мета валеологічного навчання? Наприклад:

1. Формувати в учнів свідомого уявлення про себе як цілісну, творчу особистість.

2. Формувати в учня знання, вміння, навички ведення здорового способу життя, дотримання основ безпечної поведінки в побуті, соціумі, природі, способів догляду за власним тілом, способів надання елементарної медичної допомоги.

3. Формувати навички самодопомоги та взаємодопомоги, самоконтролю, самовираження, самокорекції, само- оздоровлення.

4. Формувати навички до дотримання оптимального рухового режиму.

5. Навчити учнів прийомам активного спілкування та елементам етикету.

6. Навчити учнів свідомо ставитися до власного здоров'я, здоров'я оточуючих людей та навколишнього середовища.

Аналізуючи поставлену мету, можна визначити такі задачі в роботі закладу освіти:

1. Формування екологічного простору закладу;

2. Організація навчально-виховного процесу з урахуванням психолого-педагогічних факторів використання здоров'язберігаючих та здоров'язміцнюючих технологій;

3. Створення системи виховної роботи, що сприяла би збереженню здоров'я;

4. Організація роботи з батьківською громадськістю з питань здоров'язбереження;

Для реалізації зазначених задач необхідно визначитись із кадровим забезпеченням закладу. Для цього необхідно проаналізувати на скільки педагогічний колектив вважає вагомими поставлені питання і готовий до впровадження технологій здоров'язбереження.

Оцінку необхідності формування функціональних умінь у закладі освіти можливо провести, провівши анкетування серед педагогічних працівників закладу.

Таблиця № 2

№ з/п
Функціональні уміння
Оцінка необхідності формування функціональних умінь у школі
Необхідно в першу чергу
Не обов'язково
Якщо будуть створені умови
1.
Оцінювати стан свого здоров'я і регулювати свою поведінку в стресових ситуаціях (екзамен, перевірка тощо)
2.
Адекватно реагувати на власні емоції і емоції оточуючих
3.
Турбуватися про своє здоров'я, регулювати своє фізичне здоров'я
4.
Адекватно сприймати зміни в своєму організмі, що пов'язані з ростом і розвитком
5.
Діяти в ситуації загрози особистої безпеки
6.
Діяти в ситуації психічної небезпеки
7.
Надавати першу допомогу при переломах, памороченнях тощо
8.
Грамотно звернутися по екстрену допомогу до спеціалізованих служб
9.
Планувати свою освітню діяльність
10.
Грамотно знаходити, сприймати і відбирати необхідну інформацію з різних джерел
11.
Працювати з ПК (користуватися електронною поштою, мережею Інтернет)
12.
Співпрацювати із учасниками навчального процесу
13.
Спілкуватись іншою мовою (не рідною)
14.
Визначати критерії для оцінювання досягнутих результатів, в т.ч освіті
15.
Презентувати результати своєї освітньої діяльності
16.
Самостійно вести ділове спілкування (усно чи письмово) в різних життєвих ситуаціях
17.
Грамотно відстоювати свої права і інтереси
18.
Орієнтуватися в районі проживання
19.
Орієнтуватися на незнайомій місцевості
20.
Обирати якісні продукти для споживання
21.
Орієнтуватись в світі професій та своїх професійних можливостях
22.
Мати свою громадянську позицію з питань тероризму
23.
Мати свою громадянську позицію з питань екологічних проблем
24.
Мати свою громадянську позицію з питань розповсюдження наркотичної залежності
25.
Ефективно і безпечно використовувати навчальне обладнання
26.
Ефективно й безпечно використовувати домашні побутові прилади
27.
Ефективно й безпечно використовувати засоби зв'язку
28.
Ефективно й безпечно користуватися громадським транспортом
29.
Застосовувати, за необхідністю, домашні інструменти(молоток тощо)
30.
Користуватися текстами технічних інструкцій
31.
Самостійно вибирати музей, театр тощо
32.
Користуватися алфавітним каталогом під час відвідування бібліотеки
33.
Орієнтуватися в репертуарі культурних закладів
34.
Орієнтуватись в джерелах інформації про мистецтво
35.
Написати рецензію або коротенький відгук
36.
Орієнтуватися в видатних творах вітчизняної та зарубіжної літератури
37.
Орієнтуватися в видатних творах вітчизняної та зарубіжної музики
38.
Доглядати за тваринами
39.
Доглядати за рослинами й використовувати її корисні властивості
40.
Давати пояснення природним явищам
41.
Передбачати наслідки й адекватно діяти при різких змінах погодних умов
42.
Передбачати небезпечні наслідки бурі
43.
Передбачати небезпечні наслідки повені
44.
Передбачати небезпечні наслідки лісової пожежі
45.
Діяти у відповідності до екологічних норм поведінки

За результатами анкетування створюється творча група, яка починає працювати над розробкою концепції програми розвитку освітнього закладу.

Концепція програми

1.Концепція програми повинна розкривати, в яких нормативних документах чи наукових роботах відмічається значимість питання збереження здоров'я та питання, що поставлені як мета розвитку закладу.

На сьогодні діють величезна кількість нормативних документів, в яких закладено основні вимоги до збереження самого цінного, що є в людини здоров'я.

Наприклад:

- Програма „Фізичне виховання - здоров'я нації”;

- Програма розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 р. (Постанова КМУ від 28.03.2002р.№378);

- Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки;

- Програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства (Постанова КМУ від 15.09.2000р. №1679);

- Програма реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки;

- Міжгалузева комплексна програма „Здоров'я нації на 2002 - 2011 роки”;

- Програма боротьби із захворюванням на туберкульоз серед дітей та підлітків (Указ Президента України від 20.08.2000 р. №643/2001);

- Програма відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року;

- Концепція Державної програми „Репродуктивне здоров'я нації” на 2006-2015 р.;

- Програма імунопрофілактики населення області на 2003-2006 роки;

- Програма розвитку футболу на 2003-2008 роки;

- Обласна Програма мережі шкіл сприяння здоров'ю „Здорове майбутнє Харківщини” на 2004-2010 роки;

- Постанова Верховної Ради про посилення боротьби з наркоманією в Україні;

- Регіональні заходи щодо заохочування народжуваності на 2006-2007 р.;

- Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя (Наказ МОНУ від 21 липня 2004 р.).

2. Концепція повинна розкривати теоретичні положення, що мають найбільш важливе значення для визначення шляхів реалізації поставленої мети. А саме, методологічні засади, підходи, критерії оцінки здоров'я педагогічними працівниками, фактори, що впливають на формування складових здоров'я.

Наприклад.
Методологічним підґрунтям Концепції є діяльнісний і системний підходи до формування здорового способу життя.
Діяльнісний підхід вимагає культивування дієвої позиції особистості з метою власного становлення й розвитку її морального і духовного самовдосконалення.
Системний підхід передбачає цілісність у практичній діяльності, що спрямована на комплексну реалізацію здорового способу життя.
Базовими принципами формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя є:
Принцип гуманізму визначається в гуманному відношення до дитини, з урахування вікових та індивідуальних особливостей.

Принцип науковості і доступності знань визначається в адаптації інформації , що надходить до дітей, відповідно їх вікових особливостей.

Принцип неперервності та практичної цілеспрямованості передбачає охоплення всіх сфер життя молоді, реалізується в усіх соціальних інститутах.

Принцип інтегративності передбачає синтез теоретичних, емпіричних і практичних знань у цілісній картині про здоровий спосіб життя.

Принцип відкритості передбачає систематичне поповнення, оновлення, удосконалення знань про здоровий спосіб життя.

Принцип системності і наскрізності означає, що процес формування здоров'я людини, природніх і соціальних умов його збереження і зміцнення організується як системний педагогічний процес, у логічному зв'язку всіх його етапів
Принцип превентивності означає, що виховні впливи закладу освіти, на основі врахування інтересів особистості та суспільства, спрямовуються на профілактику негативних проявів серед учнівської молоді, вироблення неприйняття негативних впливів до соціального оточення.
Принцип плюралізму уможливлює варіативність авторських проектів, планів відповідно до вимог навчального закладу.
Принцип цілеспрямованості стверджує на досягнення основної мети.
Гармонізація родинного та суспільного виховання активне залучення батьків до виховання здорової особистості, надання психологічних консультацій (за потребою).
Критерії оцінки здоров'я педагогічними працівниками, фактори, що впливають на формування тієї чи іншої складової здоров'я.


Таблиця № 3
Складові здоров'я
Медичне визначення
Педагогічне визначення
Фактори, що впливають на формування
Фізичне
Рівень росту і розвитку органів і систем органів, в основі якого лежить морфологічний та фізіологічний резерв, що забезпечує адаптаційні реакції
Здійснення саморегуляції в організмі, гармонія фізичних процесів, максимальна адаптація до оточуючого середовища
Спадковість, місце проживання, спосіб життя, статки, доступність послуг охорони здоров'я, соціальні стосунки, стать, вік, зайнятість, освіта
Психічне
Стан душевного благополуччя, що характеризується відсутністю хвороб з боку нервової системи, забезпечує адекватну реакцію на умови оточуючого середовища
Високий рівень обізнаності, розвинене мислення, велика внутрішня і моральна сила, що спонукає до творчої утворювальної діяльності.
Соціальне
Оптимальні адекватні умови соціального середовища, що чинять перепони виникненню соціально - зумовлених хвороб, соціальної дезадаптації й визначає стан соціального імунітету, гармонійний розвиток особистості в соціальній структурі суспільства
Моральне самовладання, адекватна оцінка власного „ Я”, самовизначення особистості в оптимальних соціальних умовах мікро - та макросередовища.
Духовне
Комплекс моральних характеристики сфер життя, основу якого визначає система цінностей, установок і мотивів поведінки
Свідоме ставлення до праці, активне неприйняття звичок, що заперечують нормальний спосіб життя
3. Концепція повинна відображати очікувані результати від проведеної роботи. (наприклад,
1. Сформувати в учнів свідоме ставлення до себе як цілісної, творчої особистості.
2. Сформувати в учня знання, вміння, навички ведення здорового способу життя, дотримання основ безпечної поведінки у побуті, соціумі, природі, способів догляду за власним тілом, способів надання елементарної медичної допомоги.
3. Сформувати навички самодопомоги та взаємодопомоги, самоконтролю, самовираження, самокорекції, само- оздоровлення.
4. Сформувати навички щодо дотримання оптимального рухового режиму.
5. Навчити учнів прийомам активного спілкування та елементам етикету.
6. Навчити учнів свідомо ставитися до власного здоров'я, здоров'я оточуючих людей та навколишнього середовища.)
Програма розвиту навчального закладу, що працює у напрямку формування здорового способу життя серед учнівської молоді

Програма повинна відповідати задачам розвитку освітнього закладу, містити послідовний перелік заходів з визначення термінів виконання, реалізація яких забезпечує досягнення поставлених задач.
Для створення програми необхідно проаналізувати її ресурсне забезпечення:
o потреби змін у штатному розкладі;
o підготовка вчителів до вирішення нових задач (можливо, одержання додаткової освіти);
o забезпеченість методичними матеріалами;
o реалізація програми потребує наукового консультування, тому необхідно продумати можливість наукового співробітництва в даному напрямі;
o які фінансові ресурси потрібні для виконання програми, які джерела фінансування можливі;
o які заходи необхідно провести для забезпечення підтримки батьків у реалізації даної програми;
o відповідальних за виконання окремих пунктів програми;
o хто є відповідальним у організації і проведення моніторингових досліджень результативності програми;
o в якій формі і де будуть підведені підсумки виконання програми - на засіданні педагогічної ради, конференції, засідання опікунської ради тощо.
Як приклад пропонується програма, що складається з трьох етапів: інформаційно-аналітичного, практичного, узагальнюючого, та технологія реалізації програми (Таблиця № 4).
Етап І. Інформаційно-аналітичний
Організаційна робота щодо формування творчої групи.
Терміни
Відповідальні
Проведення проблемно-орієнтованого аналізу діяльності закладу з метою визначення основних напрямків подальшої роботи щодо формування здорового способу життя.
Терміни
Відповідальні
Розробка стратегії і тактики розв'язання проблеми організації здорового способу життя.
Терміни
Відповідальні
Підготовка до здійснення НВП на основі валеологічних вимог.
Терміни
Відповідальні
Розробка моніторингу медико-психологічної діяльності з метою покращення умов реалізації Програми.
Терміни
Відповідальні
Розробка моніторингу фізичних умов з метою покращення умов реалізації Програми.
Терміни
Відповідальні
Розробка шкільної виховально-розвиваючої програми.
Терміни
Відповідальні

ІІ Етап. Практичний

Здійснення медико- психологічного моніторингу.
Терміни
Відповідальні
Здійснення педагогічного моніторингу санітарно-гігієнічних знань та вмінь учнів.
Терміни
Відповідальні
Формування у членів шкільного валеологічного світогляду.
Терміни
Відповідальні
Профілактика з проблем здорового способу життя.
Терміни
Відповідальні
Формування здорового фізико-психологічного середовища в закладі.
Терміни
Відповідальні
Проведення корекційно-оздоровчих заходів.
Терміни
Відповідальні
ІІІ Етап. Узагальнюючий

Здійснення аналізу діяльності за впровадженням програми, визначення недоліків, шляхів подолання та їх усунення.
Терміни
Відповідальні
Узагальнення позитивного досвіду з проблеми та його розповсюдження.
Терміни
Відповідальні
Визначення змісту подальшої діяльності та планування роботи школи щодо підвищення ефективності Школи сприяння здоров”ю.
Терміни
Відповідальні
Загальні показники здоров'язберігаючої діяльності закладу освіти

Для оцінки здоров'язберігаючої діяльності закладу освіти можна виділити наступні варіанти:
Самооцінка- її здійснюють адміністрація закладу освіти, Рада школи, експертна группа.
Зовнішня оцінка - її здійснюють представники управління освіти районного, міського рівнів, незалежні експерти валеологічних центрів тощо.
В залежності від відповідності показників ефективності необхідно оцінити кожний параметр за 10 бальною шкалою. Підрахувати загальну суму балів:
Сума 90-75 балів визначає, що роботу закладу з питань здоров'я збереження можна вважати оптимальною;
Сума 74-65 балів визначає, що роботу закладу з питань здоров'я збереження можна вважати на середньому рівні;
Сума менше 65 балів визначає, що роботу закладу з питань здоров'я збереження можна вважати недостатньою.
(Таблиця № 5)
Параметри здоров'язберігаючої діяльності
Кількість балів, (вибрати відповідне)
Гігієнічні умови
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Якість питної води, харчування учнів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Фізична активність школярів в період їх перебування в школі
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Організація НВП
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Психологічний клімат в школі
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Екологічний клімат пришкільної території
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Захворюваність школярів і педагогічних працівників
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обізнаність школярів і педагогів з питань здоров'язбереження
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Позакласна і позаурочна робота з питань збереження здоров'я учнів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Список використаної та рекомендованої літератури

1. Закон України „Про загальну середню освіту”
2. Закон України „Про освіту”
3. Закон України “Про охорону дитинства”
4. Закон України “ Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”
5. Державна національна програма розвитку освіти України в XXI столітті
6. Національна програма „Освіта. Україна в XXI столітті”.
7. Конституція України ( ст.21,23,27,28,49,50,51,52,53,66,68)
8. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді. Ж.”Завуч” №28-2004
9. Указ Президента України “ Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя людини”
10. Про формування здорового способу життя дітей та молоді і заборону тютюнопаління в навчальних закладах та установах МОН України. Зб.МОН №20-2003.
11. Про заборону тютюнокуріння в навчальних закладах і установах Міністерства освіти і науки України і затвердження заходів щодо проведення антинікотинової інформаційно-освітньої та профілактичної роботи серед дітей, учнівської та студентської молоді. Зб.МОН №23-24 - 2004.
12. Програма „Фізичне виховання - здоров'я нації”;
13. Програма розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 р. (Постанова КМУ від 28.03.2002р.№378);
14. Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки;
15. Програма патріоти и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.