На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Необхднсть роботи учнв з документами-першоджерелами в шкльному курс Основи правознавства. Фрагменти урокв з використанням нормативно-правових актв по темам Конституцйний статус Президента, Законодавча влада, Система судв в Україн.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Педагогика. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2010. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


17
План

Вступ
1. Вивчення нормативно-правових актів
2. Фрагменти уроків з використанням нормативно-правових та міжнародно-правових актів
Література
Вступ

Завдяки використанню документів учні не лише здобувають певні знання, а і вчаться діяти згідно норм права у різноманітних життєвих ситуаціях.
Створення могутньої незалежної правової держави в Україні, її успішний розвиток неможливі без активної та свідомої участі у громадському та політичному житті більшості громадян. Але конструктивною, позитивною така участь може бути лише тоді, коли громадяни володіють певним мінімумом знань з теорії існування та діяльності держави, чинного законодавства.
Отже, проблема правового виховання, ознайомлення населення з чинним законодавством набуває неабиякої актуальності. Однією з важливих ланок цього процесу є викладання у школах курсу «Основи правознавства», вивчення якого має не лише озброїти учнів основами знань з теорії держави і права та чинним законодавством, а й навчити їх застосовувати свої знання для аналізу різноманітних життєвих ситуацій, допомогти знаходити рішення, що відповідатимуть вимогам чинного законодавства.
Саме через аналіз та практичне застосування нормативно-правових і актів учні можуть не лише здобути знання, а й навчитися діяти згідно і з нормами права у різноманітних І життєвих ситуаціях, демонструвати ; непримиренність до протиправної поведінки.
1. Вивчення нормативно-правових актів

Великого значення на уроках права набуває самостійна робота учнів із першоджерелами з метою набуття певних знань, формування активної життєвої позиції, розвитку розумових здібностей. Як зазначав Н. Дайрі, самостійна робота являє розумовий пошук нового знання, яке відоме науці, не потребує перегляду; але нове для школяра і саме для нього є відкриттям». Щоб підготувати школярів до самостійної роботи з документами-першоджерелами, необхідно, на наш погляд, дотримуватись таких умов: зацікавленість самого вчителя у підвищенні своєї методичної майстерності. Вирішальне значення тут має глибоке знання предмета, широта наукового світогляду, вміння пов'язувати теоретичне положення з фактичним матеріалом; уміння поєднувати теоретичний матеріал з вивченням джерел для розв'язання загальної проблеми, визначеної вчителем на початку вивчення теми, уроку; забезпечення учнів текстами документів, що вивчаються; системність у роботі.
Таким чином, учитель планує вивчення теми в цілому, включаючи документи-першоджерела не лише як допоміжний засіб навчання, а й як самостійний об'єкт дослідження учнів.
Аналіз першоджерел передбачає читання документів: самостійне або коментоване.
Самостійне читання-- один з найбільш дієвих засобів здобуття знань. Читаючи документ, учень замислюється над його змістом, що є процесом активної розумової діяльності.
Коментоване читання допомагає прищепити школярам уміння і навички активного читання, самостійної роботи над текстом. Учитель читає та пояснює документ, а учні стежать за текстом і слухають пояснення. Розбір ведеться по частинах, обсяг яких залежить від рівня підготовки учнів, складності тексту. Коментуючи текст, учитель звертається до класу із запитаннями, контролюючи таким чином роботу учнів.
Ефективність прийому підвищується, якщо учні під час роботи ведуть записи. Паралельно з читанням документа слід привчати учнів виділяти невідомі поняття й терміни з тим, щоб потім знайти їхнє значення у словниках і виписати пояснені: Це збагачує мову, сприяє засвоєні матеріалу.
2. Фрагменти уроків з використанням нормативно-правових та міжнародно-правових актів

Фрагмент уроку «Народ України -- єдине джерело державної влади»
Тема. Законодавче закріплення народного суверенітету.
Витяги із Конституції України
Стаття 5
...Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади України є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Стаття 38
Громадяни мають право брати участь у всеукраїнському та місцевому референдумах, вільно обирати й бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Стаття 69
Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум і інші форми безпосередньої демократії.
Стаття 70
Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, я і десяти на день їх проведені: 18 років.
Стаття 71
Вибори до органів державної владі та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
Стаття 72
Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України..
Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів, громадян України, які мають право голосу за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як сто тисяч підписів у кожній області.
Стаття 74
Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністій.
Стаття 76
Народним депутатом України може бути громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх і п'яти років.
Завдання учням
І) Самостійно прочитайте наведені фрагменти статей Конституції України та розташуйте відповідні номери статей на схемі.
Порівняйте результати своєї роботи, працюючи в парах.
З'ясуйте, які види референдумів можливі в Україні.
Хто може їх ініціювати та брати в них участь?
Чи є доцільними, на ваш погляд, обмеження, викладені у ст. 74?
За якими принципами здійснюються вибори в державі? Поясніть кожний із них.
Фрагмент уроку «Законодавча влада в Україні»
Тема. Верховна Рада України -- вищий орган законодавчої влади в Україні.
Витяги із Конституції України
Стаття 82
Верховна Рада України працює сесійно.
Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як двох третин її конституційного складу.
Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів.
Перше засідання Верховної Ради України відкриває найстарший за віком народний депутат України...
Стаття 83
Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року...
Уразі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні Верховна Рада України збирається у дводенний строк без скликання...
Стаття 84
Засідання Верховної Ради України проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного складу Верховної Ради України.
Рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування.
Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто.
Стаття 90
Президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії засідання не можуть розпочатися.
Завдання учням
Працюючи в парах, дайте відповіді на питання:
І) За яких умов Верховна Рада України може розпочати свою роботу?
Хто відкриває перше засідання Верховної Ради України нового скликання?
Коли починаються чергові сесії Верховної Ради України?
Як проходять засідання Верховної Ради України?
Яким шляхом Верховна Рада України приймає рішення?
За яких обставин і ким можуть бути достроково припинені повноваження Верховної Ради України?
Фрагмент уроку «Президент України»
Тема. Конституційний статус Президента.
Витяги з Конституції України
Стаття 102
Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету; територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Стаття 103
Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в України протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.
Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше, ніж два строки поспіль...
Чергові вибори Президента України відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Президента України...
Стаття 105
Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень.
За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону.
Завдання учням
Працюючи в парах, перевірте одне одного за допомогою запитань:
Яке місце посідає Президент у нашій державі?
Що має гарантувати Президент?
Як обирається Президент?
Хто може бути Президентом України?
Коли і як відбуваються вибори Президента України?
Що таке право недоторканності Президента?,
Після закінчення виконання учнями завдання учитель ставить запитання: «Яке запитання викликало у вас трудноті?»
Фрагмент уроку «Уряд і центральні органи виконавчої влади»
Тема. Яку діяльність здійснює виконавча влада?
Завдання учням
Працюючи в трійках, використайте статті 116 та 119 Конституції України для розв'язання наведених ситуацій:
1) Коледж культури та мистецтв міста Л. не пройшов державну акредитацію на навчальний заклад III рівня (інститут). Батьки та студенти, які сплатили гроші за навчання у вищому навчальному закладі, у відчаї: діти не зможуть отримати відповідний диплом. Які органи виконавчої влади можуть розв'язувати такі проблеми?
2)Припустімо, що минулого року в Україні Президент оголосив екологічну програму «Чисті річки -- спільна турбота». Яку участь і які саме органи виконавчої влади можуть та мають взяти участь у виконанні програми?
3) Підприємець Петренко, виступаючи на місцевому телеканалі, заявив: «У нашій країні ніколи не можна почуватися в безпеці. Наша міліція немає навіть нормального автомобіля, щоб наздогнати злочинця, а про рації, і комп'ютери та зброю годі й казати!» Які органи виконавчої влади мають розв'язати проблеми міліції?
Фрагмент уроку «Судова влада України»
Тема. Система судів в Україні.
Завдання учням
Працюючи у парах та спираючись на статті 127, 128, 147 Конституції України, спробуйте погодитися або спростувати твердження представника управління юстиції.
Представник управління юстиції однієї з областей України скептично посміхнувся, коли його повідомили, що в юридичній академії створено спеціальний судовий факультет, який готує кваліфіковані кадри для судових органів. «.«Більшість випускників факультету не зможуть працювати в органах судової влади», -- зазначив він.
Фрагмент уроку «Цивільно-правові відносини»
Тема. Що таке цивільно-правові відносини?
Витяг із Цивільного кодексу України
Стаття 1. Відносини, що регулюються цивільним законодавством.
1. Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані-на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майнові самостійності їх учасників.
Стаття 2. Учасники цивільних відносин
Учасниками цивільних відносин є фізичні особи та юридичні особи.
Учасниками цивільних відносин є: держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та суб'єкти публічного права.
Завдання учням
Використовуючи наведені статті, працюючи в парах, дайте відповіді на запитання.
Які відносини регулює цивільне право?
Хто є учасниками цивільних відносин?
3) Розрізніть ситуації майнових та особистих немайнових цивільних правовідносин;
а)молодий поет склав збірку віршів;
б)Ольга уклала договір найму квартири з Андрієм Петровичем;
в)Олег звернувся до суду з позовом про захист власної честі та гідності;
г)туристична агенція не виконала зобов'язань перед громадянином Іваненком щодо умов перевезення багажу.
Витяг з Цивільного кодексу України
Стаття 25. Цивільна правоздатність фізичної особи
1.Здатність мати цивільні права і обов'язки (цивільну правоздатність) мають усі фізичні особи.
2.Цивільна правоздатність фізичної особи виникає у момент її народження.
У випадках, встановлених законом, охороняються інтереси зачатої, але ще не народженої дитини.
У випадках, встановлених законом, здатність мати окремі цивільні права та обов'язки може пов'язуватися з досягненням фізичною особою відповідного віку.
Цивільна правоздатність фізичної ос и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.