На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Сучасна психолого-педагогчна наука виховна практика щодо вдосконалення процесу формування розвитку пдростаючої особистост. Реалзаця особистсно орєнтованого пдходу до виховання дитини. Утвердження педагогом позитивної особистост учня.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Педагогика. Добавлен: 06.05.2009. Сдан: 2009. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


9
1. Інваріантні характеристики методів навчання

Сучасна психолого-педагогічна наука і виховна практика свої прагнення щодо вдосконалення процесу формування і розвитку підростаючої особистості пов'язують із особистісно орієнтованим підходом до дитини. Цей підхід має суттєво гуманізувати виховний процес, наповнити його високими морально-духовними переживаннями, утвердити взаємини справедливості і поваги, максимально розкрити потенційні можливості дитини, стимулювати її до особистісно розвивальної творчості.
Особистісно орієнтований підхід як нова модель виховання потребує розробки відповідної психологічно виваженої і соціальне продуктивної корекції, здатної бути міцним науковим підґрунтям у створенні високоефективних виховних технологій і методів.
Існують такі інваріанти на основі яких і має реалізуватися особистісно орієнтований підхід до виховання дитини.
Інваріант 1. Формування у суб'єкта здібності і бажання усвідомлювати себе як особистість.
Інваріант 2. Культивування у вихованця цінності іншої людини.
Інваріант 3. Утвердження педагогом позитивної особистісної сутності вихованців як альтернатива аналізу, що викриває його негативні риси.
Інваріант 4. Використання "ефекту генерації" у виховному процесі.
Інваріант 5. Використання "ефекту присутності" у виховному процесі.
Інваріант 6. Культивування у вихованця досвіду свободи приймати особистісні рішення.
Інваріант 7. Культивування зворушливого виховного впливу.
Інваріант 8. Відповідність образу Я вихованця результатам своєї поведінки.
Інваріант 9. Ціннісно-смислова спрямованість предметної діяльності особистості.
Згідно з цими інваріантами можна охарактеризувати методи навчання.
Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності. Ці методи можуть сприяти прояву 1-го, 8-го та 9-го інваріантів.
Методи стимулювання навчальної діяльності учнів. Ці методи сприяють прояву таких інваріантів 2-го, 3-го, 6-го, 7-го інваріантів.
Методи контролю та самоконтролю у навчанні. Ці методи можуть сприяти прояву таких інваріантів 6-го, 8-го та 9-го інваріантів.

2. Які можливості реалізації принципу індивідуального підходу до учнів в процесі навчання на уроці?
При реалізації принципу індивідуального підходу, враховують: рівень розумового розвитку; рівень знань і вмінь; працездатність; рівень пізнавальної і практичної самостійності; темп роботи; ставлення до навчання; наявність і характер пізнавальних інтересів; рівень вольового розвитку.
На уроці є такі можливості реалізації принципу індивідуального підходу: індивідуальне завдання, похвала, порада, підказка, зацікавлення, давати дітям стимул (якщо дитина виконає завдання раніше всіх, то отримає гарну оцінку).
3. В чому проявляється вміння вчителя спілкуватись?

Провідна роль у навчанні на уроці відводиться вчителю. Так було завжди.
Навчальний процес в школі - це спільна діяльність вчителя та учнів. Учень є суб'єктом навчання та спілкування проходить на рівні з вчителем. Вступаючи в стосунки співробітництва вчитель орієнтується не на функції учня, як дитини, згідно з якими він повинен виконувати вправи, вивчити правило, переказати текст, а на його особистість та перспективу росту.
Від поведінки вчителя буде залежати чи відчуває себе учень партнером у спілкуванні з ним. Вчитель повинен говорити природно, невимушено, звертаючи увагу на співрозмовника. При спілкуванні вчитель повинен враховувати інтереси співрозмовника, стежити за його інтонацією, мімікою, жестами.
Завжди вчителю треба бути доброзичливим, а учень повинен відчувати, що його інтереси - це інтереси вчителя.
Вміння вчителя спілкуватись проявляється в наступному:
- вчитель може зацікавити учнів;
- вчитель може знайти індивідуальний підхід до кожного учня;
- вміння вчителя спілкуватись проявляється в тому, як до нього ставляться учні, колеги та всі оточуючі його люди.
4. Виділити знання, вміння та навички, які необхідні учневі для виконання завдання

Круглий, як сонце,
Смугастий, бокастий,
Дуже солодкий
І трішки хвостатий.
Знання українського фольклору.
Вміння:
- співставляти ознаки різних предметів;
- вміння розгадувати загадки;
Навички смислової догадки.
5. Назвати 5 способів організації діяльності учнів і вказати цілі для кожного з цих способів

Вітер плаче, вітер віє,
Дощ осінній дрібно сіє.
Жовкне листя, в'януть квіти,
Скрізь калюжі по налито.
І ніде не видно пташки,
Ані бджілки, ні мурашки
І метеликів нема,
Недалеко вже зима.
Перший спосіб
Прочитайте вірш
Мета:
- розвивати вміння виразного читання;
- вчити учнів правильній інтонації при виразному читанні;
- виховувати інтерес до уроків мови та літератури.
Другий спосіб
Знайдіть і підкресліть у вірші іменники
Мета:
- розвивати навички розрізняти частини мови у тексті;
- закріпити раніше вивчену тему: „Іменник”;
- виховувати охайність, уважність.
Третій спосіб
Знайдіть і підкресліть у вірші дієслова
Мета:
- розвивати навички розрізняти частини мови у тексті;
- закріпити раніше вивчену тему: „Дієслово”;
- виховувати інтерес до уроків мови.
Четвертий спосіб
Вивчіть вірш
Мета:
- розвивати пам'ять, монологічне мовлення;
- формувати вміння запам'ятовувати й відтворювати матеріал;
- вчити учнів виразного декламування віршів;
- виховувати свідоме ставлення до навчання.
П'ятий спосіб
Складіть твір - мініатюру за темою: „Прихід зими”, використовуючи слова та речення з вірша.
Мета:
- розвивати мислення, мовлення;
- розвивати вміння стисло і точно передавати опис пейзажу;
- виховувати любов та бережне ставлення до навколишнього середовища.
6. Дати порівняльну характеристику двох способів організації діяльності учнів

"Жалість поєднує людей, а співчуття наводить мости-взаємодопомоги й взаєморозуміння. Співчуття, яке базується на співчуванні, а не на жалості, робить людей рівними. Відчуття по-справжньому до іншої людини можна лише те почуття, яке відчув на самому собі. Таким чином, співчуття є виявленням природної тяги до всезагальної рівності. Якщо жалість позбавляє нас достоїнства, то співчуття установлює його. Отут схована одна з важливих причин, чому в'язниці не виліковують суспільство від злочинності, а навпаки, створюють благодатний ґрунт для її росту: їх мешканців позбавляють там достоїнства".
1-й спосіб. Прочитайте текст.
2-й спосіб. Як ви розумієте такі поняття „жалість”, „співчування”.
Перший спосіб організації діяльності учнів репродуктивний, і він не розвиває ніякі розумові здібності, якості, а лише розвиває навичку читання тексту.
Другий спосіб організації діяльності учнів розвиває логічне мислення, пам'ять. Тому другий спосіб організації діяльності учнів буде більш ефективним та результативним ніж перший.
7.Описати й показати на фрагменті навчального матеріалу вміння вчителя перевіряти розуміння й осмислення учнями навчального матеріалу. Приходить чоловік з полювання

- Знаєш, жінко, - каже, - сьогодні якийсь нещасливий день. Нічогісінько не вполював.
- Я передчувала, що саме так і буде!
- Чого це раптом?
- Ти забув вдома гаманця.
Для того, щоб перевірити розуміння учнями навчального матеріалу можна використовувати різні методи: бесіда, опитування (індивідуальне, фронтальне), метод вправ, робота з підручником. В даному випадку для перевірки розуміння й осмислення учнями навч и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.