На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


практическая работа Методика формування у студентв умнь користуватися рзними видами аудювання, оцнювати почуте, висловлювати власну думку, складати анотацю на прочитане. Рзновиди запису почутої нформацї: докладний запис, теза, конспект, докладний короткий плани.

Информация:

Тип работы: практическая работа. Предмет: Педагогика. Добавлен: 10.03.2011. Сдан: 2011. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):ПЛАН ЗАНЯТТЯ № 25

Тема заняття:
Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймається на слух
Мета заняття:
Дидактична
Навчити адекватно сприймаюти основну думку, особливості побудови і мовного оформлення; користуватися різними видами аудіювання; видами запису почутої інформації (докладним записом, тезами, конспектом, докладним і коротким планами); оцінювати почуте, висловлює власну думку; складає анотацію на прочитане; оцінює текст з погляду його змісту, форми, задуму і мовного оформлення; редагує написане з урахуванням вимог до культури мовлення.
Виховна -
Виховувати грамотну особистість
Розвиваюча -
розвивати зв'язне мовлення, виразність читання, пам'ять, логічне мислення, самостійність, творчі нахили, естетичні смаки, вміння аналізувати, робити висновки, здібності до самовираження, самомоніторингу, самопрезентації
Вид заняття:
Практичне заняття
Форма проведення заняття:
Робота з конспектом
Методичне забезпечення:
картки, опорні конспекти
Література:
Обов'язкова:

Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. 1997.

Пазяк О.М., Українська мова і культура мовлення.-К.,1995 Український правопис.-К.,1994.
Додаткова:

Збірник диктантів.-Д.,1999.

Беляєв О.М. Українська мова/Підручник для 10-11 кл.-К.,1998.

Орфографічний словник української мови. - К., 1999.
Технічні засоби навчання
комп'ютер
ХІД ЗАНЯТТЯ
1. Організаційний момент
1.1 Привітання студентів. Перекличка.
1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів.
2. Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття
3. Мотивація навчання
Необхідність уміння працювати з підручником та додатковою літературою
4. Актуалізація опорних знань (повторення вивченого)
5. Коментар відповідей та робіт студентів
6. Вивчення та повторення матеріалу:
У навчальній діяльності дуже часто вдаються до поєднання різних видів мовленнєвої діяльності
-- аудіювання - письмо (учень одночасно слухає'сприймає та записує: план лекції, диктант тощо),
- читання - письмо (учень одночасно читає та записує: план тексту, реферат тощо).
Записи не тільки зберігають сприйнятий матеріал, а й допомагають його осмислити та засвоїти. З навчальною метою застосовують такі види записів, як план, тези, тематичні виписки, конспект.
План -- найкоротший вид записів. Його пункти -- стисле формулювання висвітлених у тексті (лекції, статті, художньому творі тощо) питань. конспект план анотація аудіювання
Тези -- короткий виклад основних думок автора тексту. Тези передають не зміст, а основні положення тексту в тій логічній послідовності, яка забезпечує доведення головної думки. Ця послідовність може не збігатися з послідовністю викладу матеріалу в тексті. Щоб скласти тези, необхідно уважно прочитати текст, обміркувати його зміст, визначити тему й головну думку (ідею) і лише після цього письмово викласти основні положення.
Тематичні виписки роблять відповідно до заздалегідь складеного плану або тез доповіді, реферату тощо. Найчастіше виписки оформлюють у вигляді цитат з точним покликанням на джерело.
Конспект -- найбільш розгорнута форма запису. Він обов'язково має відповідати планові тексту. Тому спочатку складають план, а потім, з опорою на цей план, -- конспект. У кожній частині тексту (абзаці, розділі) виділяють основні думки, які фіксують у пунктах плану (деталі опускають). Ці думки розгортають, конкретизують у конспекті. Важливий прийом конспектування -- змістове «згортання» тексту, тобто його скорочення з обов'язковим зазначенням основних думок. Запорука успішності такого «згорта и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.