На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


отчет по практике План-конспект уроку з англйської мови в загальноосвтнй школ, використання роздаткового матералу. План уроку з економки на тему Конкуренця, використання наочност для закрплення знань. Методика проведення виховного заходу Людина у свт книг.

Информация:

Тип работы: отчет по практике. Предмет: Педагогика. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2009. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Міністерство освіти і науки України

Харківський національний педагогічний
університет ім. Г.С. Сковороди
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

Звіт з навчально-педагогічної практики
Харківська загальноосвітня школа
I-III ступенів №165

ВИКОНАЛА:
СТУДЕНТКА 44 ГРУПИ
ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
П.І.Б

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:
ЗЕЛЕНЬКО О.О.
ХАРКІВ
2009
Звіт

Я, П.І.Б, проходила педагогічну практику в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №165. Мета практики - сформувати практичні навички проведення навчальних занять з економіки та англійської мови в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №165. розвинути вміння використання різноманітних методик викладання економічних дисциплін на різних рівнях вивчення економіки та англійської мови в цій школі та здійснення економічного виховання учнів.
Під час проходження практики я ознайомилась із специфікою функціонування навчального закладу, його матеріально-технічною базою, фінансово-господарською діяльністю та управлінням. Ознайомившись із планами виховної та навчальної роботи, визначила специфіку навчально-виховного процесу в цьому закладі. Також вивчила питання організації навчального-процесу з економічних дисциплін: ознайомилась з програмами курсів, що викладаються, методичними та матеріально-технічними забезпеченнями навчального процесу. Під час проходження практики я навчилась планувати та проводити уроки з економіки та англійської мови, використовуючи різні моделі навчання: безпосереднє навчання, урок-дискусія, діловий урок. Під час проведення виховного заходу я отримала практичні навички у здійсненні економічного виховання учнів.
Під час практики я виконувала конкретні завдання з усіх видів навчальної, методичної та виховної робіт, ознайомилась з особливостями фінансового-господарської діяльності в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №165.
Під час навчально-методичної роботи я вивчила організацію навчального процесу в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №165, особливості викладання економічних дисциплін. Відвідала 4 уроки з економіки та 9 уроків з англійської мови, що проводилися викладачами. Провела 2 уроки з економіки (пробний і загальний заліковий) . Плани-конспекти проведених уроків разом із наочним та роздатковим матеріалами, а також самоаналізом я представлю далі…
Окрім цього, ознайомилася з технічними засобами забезпечення навчального процесу, оформленням та веденням журналу, щоденників та іншої шкільної документації. Під час виховної роботи я ознайомилась із складом учнів 6-А класу, організацією виховної роботи у ньому. Написала психолого-педагогічну характеристику класу на основі своїх спостережень за цим класом під час уроків та позашкільної роботи. Провела один виховний захід у вигляді ділової гри, конспект та самоаналіз якого я представлю далі.
Загалом, можу сказати, що мені було цікаво проходити практику в навчальному закладі. Мені дуже було цікаво. Я знаю, дітям сподобалось, тому що, вони дуже просили, щоб я по закінченні ВНЗ влаштувалася у них вчителькою, замість їхнього методиста на сьогоднішній день.
План уроку (з англійської мови)
Тема: "Traveling. Present Continuous; Present Simple"

Вік учнів 6 клас.
Поняття:
GRAMMAR: Present Continuous; Present Simple; new words.
Мета:
Учні повинні:
- з'ясувати нові слова з тексту; з'ясувати для чого потрібне вживання часів уреченнях.
- проявити практичні навички стосовно викладеного матеріалу.
? довести до учнів уявлення про необхідність використання часів
(Present Continuous; Present Simple;)
· з'ясувати які бувають часи взагалі.
· Наводити приклади джерел, за допомогою яких учні могли б зрозуміти що від них потребується (роздатковий матеріал).
Зміст уроку:
- упродовж уроку учні дізнаються про вживання у реченнях часів таких як:
1. Present Continuous;
2. Present Simple
- знайомляться з правилами, прикладами (представленими далі) щодо Present Continuous; Present Simple;
- виконують відповідні вправи (усно або письмово) .
Тип уроку:
Засвоєння нових знань, понять.
Потрібний час:
Два уроки
Методи проведення уроку:
1. Організаційні моменти;
2. Перевірка домашнього завдання;
3. Вступна частина. Повідомити дату, тему уроку, мету уроку.
4. Роздати відповідний матеріал стосовно нової теми.
5. Читання тексту, переклад. Розбір нових слів, запис у словник.
Граматика. Розбір часів Present Continuous, Present Simpleє.
6. Показати декілька прикладів, розібрати правила. Виконання відповідних вправ.
7. Зробити висновок викладеного матеріалу.
Оцінювання:
Оцінити виконані завдання учнів та зробити висновок наскільки повно вони мають уявлення про нові поняття.
Роздатковий матеріал №1

STOP AND CHEK
READING
Read the text.
Check the meaning of new words in your dictionary or with your teacher
Buckingham Palace
There are two addresses in London that the whole word knows. One is 10 Downing Street, where the prime Minister lives. The other is Buckingham palace. This famous palace, first built in 1703, is in the very centre of London.
It is two places, not one. It is also the places where president, kings, and politicians go to meet the Queen.
Buckingham Palace is like a small town, with a police station, two post offices, a hospital, a bar, two sports clubs, a disco, a cinema, and a swimming pool. There are 600 rooms and three miles of red carpet. Two men work full-time to look after the 300 clocks. About 700 people work in the Palace.
When the Queen gets up in the morning, seven people look after her. One starts her bath, one prepares her clothes, and one feeds the dogs. She has eight or nine dogs, and they sleep in their own bedroom near the Queen's bedroom. Two people bring her breakfast. She has coffee from Harrods, toast, and eggs. Every day for fifteen minutes, a piper plays Scottish music reads the Times.
Every Tuesday evening, she meets the Prime Minister. They talk about word news and have a drink, perhaps a gin and tonic or a whisky.
When the Queen invites a lot of people for dinner, it takes three days to prepare the table and three days to do the washing-up. Everybody has five glasses: one for red wine, one for water, and one for liqueur. During the first and second courses to the person on her left and then she speaks to the person on her right for the rest of meal. When the Queen finishes her food, everybody finisher, and it is time for the next course!

Роздатковий матеріал №2

1. COMPREHENSION CHECK
Are the sentences true (v) or false (#)?
Correct the false sentences.
· The Palace is more than two hundred years old?
· It is famous because it is in the centre of London.
· The seven people starts the Queen's bath, prepares her clothes, and feeds the dogs.
· The dogs sleep in the Queen's bedroom.
· The Queen and the Prime Minister go out for a drink on Tuesday nights
NEW WORDS
Check the meaning of new words in your dictionary or with your teacher.
- funny - смешной, странный
- inside - в, внутри
- the whole world - весь, целый мир
- famous - знаменитый
- grow up - взрослый
- like - подобно
- own - собственный
- during - в течение, во время
- place - место
- also - также
- meet - встречать
- full time - свободное время
- feed - кормить
- bring - приносить
- perhaps - может быть, возможно
- the rest of meal - остатки еды
- course - курс, ход, течение
- same - тот же
- dining room - столовая
- suddenly - вокруг, внезапно
- shy - застенчивый, робкий
- soon - вскоре

Роздатковий матеріал № 3

GRAMMAR
2. He likes skiing.
Answer the questions with a line from A, a line from B, and a line from C.
A
B
C

like
likes
skiing
looking at
taking
doing
watching
sunbathing
listening to
playing
crosswords
old black-and-white films
music
in the mountains
and windsurfing
computer games
photographs
paintings
Example:
Why does Peter go to Switzerland every winter?
Because he likes skiing in the mountains.
a . Why is there a stereo in your living room, your dining room, and your bedroom?
Because I …………………………………………………………….……
b. Why does your father buy three newspapers every day?
Because he …………………………………………………………………
c. Why do you want a video?
Because I …………………………………………………………………….
d. Why does Sylvia have two cameras?
Because she …………………………………………………………………
e. Why do you visit so many art galleries?
Because I ……………………………………………………………………
f. Why do Sally and James go to the beach at weekends?
Because they ………………………………………………………………
g. Why do you want a Nintendo?
Because I ……………………………………………………………………
Роздатковий матеріал №4

3. Making questions. 4. I'm not wearing a suit.
Put the words in the correct order to make Write sentences that are true for you now! questions in the PRESENT CONTINUOUS.
Example: Example:
you what are doing wearing suit
What are you doing? I'm not wearing a suit. I'm wearing a suit.
cooking are you what wearing jeans .............................................................?
tonight out you going are standing up ........................................................... ?
playing we time tennis what are sitting in my bedroom …........................... ?
crying daughter why is your working with a friend ..................................... ?
dinner are Ken and Ellen for coming when raining ..................................... ?
sun shining ………………………………......................................................
my parents working …. ..................................................................................
Роздатковий матеріал № 5

5. PRESENT SIMPLE
Complete the sentences about Sister Mary and Hans.
She comes from Ireland. He .................. ………….. Switzerland.
He lives in a village, but she ..................... …………… a town.
She works in a school. He ................... ………….. a sports shop.
He ………. skiing. She ......................... ……….. and Spanish.
She……….. near the sea, but he .....................in the mountains.
He ................ ………….. sons.
She ............... walking in her free time. He ................... ………… with his sons.
He …………. four languages. She ………….. ……… three.
Наглядний матеріал №1.
GRAMMAR SUMMARY
Present Continuous
The Present Continuous describes an activity happening now.
She*s wearing jeans.
I*m studying English.
It also describes an activity in the near future.
I*m playing tennis this afternoon.
Jane*s seeing her boyfriend tonight.
Positive and negative
I
am
(not)
going
outside
He
She
It
is
We
You
They
are

Question
Where
am
I
going
is
he\she\it
are
we
you
they
Yes\No questions Short answers
Are you having a good time? Yes, we are.
Is my English getting better? Yes, it is.
Are they having a party? No, they are*t.
Наглядний матеріал № 2.
GRAMMAR SUMMARY
Present Simple he, she, it

Positive
He
She
It

lives
In the mountains.

Have is irregular.
She has a dog. NOT she haves !!!!!!!
Negative
He
She
It

does not
live
In France

Question
Where

does
he
she
it

live?

Yes\No questions
does
he
she
it

live
in France?
In the mountains?

Short answers
Yes, he does
No, she doesn't
Yes, it does
План уроку (з економіки)
Тема: «Конкуренція»

Мета:
Учні мають знати:
1. Поняття конкуренція,
2. Розрізняти види конкуренції, функції конкуренції,
3. Недоліки і переваги конкуренції,
4. Вміння розрізняти досконалу та недосконалу конкуренцію.
Основні поняття:
· монополія;
· олігополія;
· дуополія;
· досконала та недосконала конкуренція.
Обладнання:
1. висловлювання економістів; письменників;
2. наглядний матеріал;
3. перевірочна робота на закріплення матеріалу у вигляді тесту.
Хід уроку:
I. ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОМЕНТИ.
ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.
II. МОТИВАЦІЯ УЧБОВОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Бесіда.
«Конкуренция обеспечивает наилучшее качество продуктов и наихудшие качества людей»
Давид Сарнофф.
· для чого потрібна конкуренція взагалі?
· які функції конкуренції на ринку відомі?
· тест за темою «Конкуренція»
III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
1. Конкуренція.
Конкуренція - це суперництво між фірмами, територіями, які зорієнтовані на досягнення однакової мети.
Предмет конкуренції - товар, за для якого суперники хочуть заволодіти покупцем та його грошима.
Об'єкт конкуренції - це покупець, за якого конкурують зацікавлені сторони.
Види конкуренції:
· функціональна;
· видова;
· предметна.
Роль фірми на ринку:
1. Лідер (доля на ринку - 40%) відчуває себе впевнено або впевненіше інших.
2. Претендент на лідерство (доля на ринку - 30%) відчуває себе впевненіше, коли атакує першим.
3. Відомий (доля на ринку - 20%) слідкує за лідером, економить сили та кошти.
4. В ринковій ніші (доля на ринку - 10%) з цієї ролі бувають новачки.
Декілька типів ринкових структур:
· олігополія;
· монополія;
· досконала конкуренція;
· недосконала конкуренція - стан ринку, на якому багато покупців і мало продавців та навпаки.
IV. ОЦІНЮВАННЯ. ВИСНОВКИ ПРОВЕДЕНОГО УРОКУ.
Оцінити виконані завдання учнів та зробити висновок: наскільки повно вони мають уявлення про розказані поняття.
ТИПИ РИНКОВИХ СТРУКТУР.
Метою функціонування будь-якої фірми є прибуток, як результат її діяльності. Розмір отримуваного фірмою прибутку залежить від якості внутрішнього менеджменту, а також від супіні конкуренції і від ступня впливу Фіми на ціну продукції.
Умови взаємодії фірм і ціноутворення на ринках залежать від типу ринкової структури, який визначається наступними характеристиками:
· часткою фірми в ринковому обсязі попиту і пропозиції;
· ступеням однорідності продукції на ринку;
Можливістю входження нових фірм на ринок и виходу з нього;
Умовами взаємодії продавців і покупців на ринку, можливість змови учасників;
Доступом до інформації, необхідної для визначення поведінки на ринку.
Існує декілька типів ринкових структур:
· досконала конкуренція,
· монополія,
· олігополія
· монополістична конкуренція.
ДОСКОНАЛА КОНКУРЕНЦІЯ
Досконала конкуренція - такий тип ринкової структури, для якого характерні:
· велика кількість дрібних фірм, частка кожної з яких у загальному обсязі попиту і пропозиції незначна;
· абсолютна однорідність продукції фірми;
· можливість вільно входити на ринок і залишати його;
· відсутність взаємодії постачальників і споживачів між собою, поведінка учасників на ринку не є стратегічною;
· повна поінформованість всіх учасників ринку.
Порушення будь-якої з цих умов призводить до ринку з недосконалою конкуренцією.
Варто зазначити, що реальних ринків, де одночасно і в повному обсязі виконуються всі ці умови, не існує. Мова йде про ідеальну модель ринку, своєрідний еталон, відхилення від якого можуть призвести до певних суспільних втрат.
Серед існуючих ринків до умов ринкової конкуренції наближаються деякі сільськогосподарські ринки, валютні ринки, фондові біржі.
Основна відмінність недосконало конкурентних ринків від досконало конкурентних ринків полягає у можливості учасників неконкурентних ринків в тій чи іншій мірі впливати на ринкові ціни, в той час як учасники повністю конкурентного ринку приймають ціну як задану (price-takers).
ПРИКЛАДИ ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ:
1. Виробництво сільськогосподарської продукції:
По-перше, виробництво продукції не буде вигравати, якщо його здійснювати в великій фірмі.
По-друге, витрати на «вхід» в таке підприємство відносно невеликі, тому що, фермерський капітал включає в себе вартість відносно недорогих інструментів .
По-третє, велика кількість продуктів с/г дійсно однорідні. Пшениця вирощена в Краснодарському краї, не відрізняється від пшениці вирощеної в Курській області.
2. Транспортні послуги:
Ринок приватних таксі.
Коли з «приватником» вступає в конкуренцію таксопарк. Якщо «приватник» здатен забезпечити більш дешеве обслуговування, у нього буде виграш, в затратах він зможе y назначити низькі ціни.
Ринок вантажних перевозок.
Крупні транспортні компанії вони займаються довгостроковими перевозами та великими контрактами з крупними виробниками, постійно залежними в відправці великого вантажу.
Роздатковий матеріал №1

ПЕРЕВІРОЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ.
ТЕСТ ЗА ТЕМОЮ:
«Конкуренція»
1. Які типи ринкових структур вам відомі?
2. Що таке конкуренція?
3. Що є предметом конкуренції?
4. Що є об'єктом конкуренції?
5. Напишіть модель монополії.
6. Що таке досконала конкуренція?
7. Що таке олігополія?
8. Що таке недосконала конкуренція?
9. Якою може бути роль фірми на ринку?
10. Які, на вашу думку, функції конкуренції?
11. Спробуйте знайти приклади досконалої конкуренції в реальному господарстві (крім фермерів и водіїв).
МОНОПОЛІЯ.
Монополія - це такий тип ринкової продукції, де:
· Весь галузевий випуск постачає одна фірма, а частка кожного споживача в загальному ринковому обсязі незначна;
· Наявність бар'єрів для входження на ринок нових фірм;
· Споживачі не взаємодіють між собою;
· продукція фірми унікальна, не має близьких замінників;
· Немає доступу до інформації.
Умови і особливості виникнення монополій
Причини виникнення монополій.
Монополії отримують високі прибутки, які приваблюють і інші фірми. Яким же чином монополісти стримують натиск інших фірм? Є три основні причини існування монополій: природна монополія, володіння важливими ресурсами, державна політика.
Якщо виробництво довільного обсягу продукції одній фірмі обходиться дешевше, ніж його виробництво двома або більше фірмами, то говорять, що галузь є природною монополією.
Наглядний приклад № 1

Монопольній ціні (малюнок 1) і обсягу випуску відповідає точка А, при цьому обсягу MR=MC. В точці А монополія отримує прибуток у розмірі (Pm-ALm)*Qm. Якщо би дана галузь була конкурентною, точкою рівноваги була би точка С (оскільки в умовах конкуренції справедливою була би рівність Р=МС). Але у даній ситуації ціна продажу є нижчою за середні витрати (АС), тобто фірма несла би збитки у розмірі GC за кожну одиницю товару. Монополія в даному випадку є природною, бо вона являє собою ринкову структуру, що зводить витрати до мінімального рівня.
Наявність на монопольному ринку вхідних бар'єрів унеможливлює дію конкурентного механізму на цьому ринку. Такими бар'єрами можуть виступати: абсолютна перевага в вартості продукції, єкономія від масштабу, потреба більшого початкового капіталу, диференціація продукції, високі транспортні витрати, монопольне володіння всім обсягом пропозиції певного ресурсу.
Бар'єри може створювати і державна влада у вигляді патентів, ліцензій, авторського права, привілегій на здійснення певного виду діяльності лише однією фірмою. Іноді сама державна влада виступає монополістом.
Типи монополій:
1. Закрита монополія - монополія, захищена від конкуренції за допомогою юридичних обмежень, патентів, інституту авторського права.
2. Природня монополія - галузь, в якій довгострокові середні витрати досягають мінімуму лише тоді, коли одна фірма обслуговує повністю весь ринок. В такій галузі мінімальний ефективний масштаб виробництва продукції близький до того обсягу, на який ринок предявляє попит за будь-якої ціни, достатньої для покриття витрат виробництва. В даній ситуації розподіл випуску між між двома і більше фірмами призведе до того, що масштабі виробництва кожної з фірм будуть неефективно малими. З природніми монополіяим, а основі яких лежить економія від масштабу виробництва, тісно пов'язані монополії, що базуються на володінні унікальними природними ресурсами.
3. Відкрита монополія - фірма на певний час стає єдиним постачальником якого-небудь товару, не володіючи спеціальним захистом від конкуренції. В ситуації відкритої монополії часто опиняються фірми, які першими вийшли на ринок з новою продукцією.
Така класифікація монополій є умовною. Деякі фірми можуть належати одразу до декількох видів монополії. Це, наприклад, фірми телефонного зв'язку, електричні і газові компанії, які можуть бути віднесені як до природньої монополії( присутній ефект економії від масштабу), так і до закритої монополії ( існують бар'єри для конкуренції).
Можна також класифікувати монополії з урахуванням часового періоду. Так, наприклад, патентне свідоцтво перетворює фірму в закриту монополію у короткостроковому періоді, але така монополія може бути відкритою на довгостроковому часовому інтервалі. Останнє пояснюється не тільки обмеженим строком дії патента, а й можливістю конкурентів придбати нові продукти.
Фактично, всі монополії можуть вважатися відкритими. Законні бар'єри можуть бути скасовані в судовому порядку. Переваги в витратах природніх монополій можна звести нанівець змінами в технології. Всі монополії піддані ударам конкуренції з боку товарів-замінників (субститутів).
ОЛІГОПОЛІЯ.
Олігополія - це тип ринкової структури, де:
· на ринку функціонує від 2 до 10 продавців;
· продукція фірм може бути як однорідною, так і диференційованою;
· існують певні бар'єри, що ускладнюють вхід нових фірм на ринок;
· виробники повинні враховувати поведінку конкурентів, тобто діяти стратегічно;
· існують певні перепони на шляху отримання інформації.
Олігополія - ринок, на якому декілька великих конкуруючих фірм монополізують виробництво і збут основної маси продукції в галузі. Це ринкова структура, за якої на ринку домінує незначна кількість продавців, а поява навих фірм ускладнена чи неможлива. Природня монополія має місце тоді, коли декілька фірм можуть постачати продукцію для всього ринку при більш низьких середніх витратах, ніж тих, що були б у великої кількості фірм ( переробка нафти, виплавка сталі, пивоваріння).
Головна риса, притаманна олігополії, ? це стратегічна поведінка виробників : фірма-олігополіст повинна обирати стратегію своїх дій на ринку з урахуванням потенційних зустрічних дій конкурентів.
Розрізняють олігополію І виду , коли декілька фірм виробляють майже ідентичні товари;
олігополію ІІ виду , коли декілька великих фірм виробляють диференційовані товари.
МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ.
Монополістична конкуренція - тип ринкової структури, де:
· на ринку функціонує багато продавців і і покупців, частка кожного з яких в обсягах ринкових продаж незначна;
· продукція виробників неоднорідна, диференційована;
· вільний вхід і вихід на ринок;
· виробники не взаємодіють між собою;
· існує повна поінформованість з приводу ринкових цін, обсягів, попиту.
Монополістична конкуренція має місце тоді, коли велика кількість виробників продають диференційований товар, який є недосконалим замінником товару інших фірм.
Важливою ознакою монополістичної конкуренції є диференціація продукції при досить значній кількості постачальників і майже необмежених можливостях входження в галузь нових фірм.
Попит на продукцію окремої фірми уже не абсолютно еластичний, хоча й залишається високо еластичним. Це означає, що фірми мають певну ринкову владу і можуть змінювати ціни без ризику втрати всіх споживачів.
Граничний дохід і граничні витрати монополій.
У корпорації "Акме" є патент, який дає їй виключне право на виробництво деяких товарів. Щоб розрахувати об'єм випуску, що максимізує її прибуток, "Акме" повинна пройти через такий же граничний аналіз, яким користується конкурентна фірма для визначення оптимального позитивного випуску. Якщо виробництво ще однієї одиниці збільшить дохід в більшій мірі, ніж витрати, то випуск потрібно збільшувати, і навпаки, якщо виробництво ще однієї одиниці збільшить дохід в меншій мірі, ніж витрати, то випуск потрібно зменшувати. Іншими словами "Акме" повинна порівняти граничні витрати з граничним доходом.
Граничний дохід - це величина зміни сукупного доходу в результаті додаткової продажі одиниці блага.
Наглядний приклад № 2.

Теоретично, концепція досконалої конкуренції сприяє найбільш ефективному для суспільства розподілу обмежених ресурсів. На практиці, ділове життя суспільства в більшості випадків відповідає умовам недосконалої конкуренції.
Наглядний приклад № 3

Два основні розділи Закону Шермана носять такий же невизначений характер, як і багато частин Конституції США.
Наглядний приклад № 4

Монополії інших країн
Наглядний приклад № 5

Чотири основних типи конкурентів:
Припустимо, що президент з маркетингу захоче виловити всіх конкурентів фірми «ШВІН». Найкращий спосіб це зробити - провести розшук, яким чином люди приймають рішення про покупку велосипеду.
Таблиця №1.


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.