На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


научная работа Завдання правильного пдходу до процесу формування особистост у педагогц. Методика виховної роботи з школярами в нацональнй школ України. Адаптацйний перод навчання першокласникв у школ, позакласн заняття. Робота вчителя з батьками школярв.

Информация:

Тип работы: научная работа. Предмет: Педагогика. Добавлен: 15.07.2009. Сдан: 2009. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


23
Міністерство освіти і науки України
Тернопільський державний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка
Кафедра педагогіки і методики початкового навчання
РОБОЧА ПРОГРАМА
з методики виховної роботи
/для студентів факультету підготовки вчителів початкових класів/
Підготувала канд. пед. наук,
доцент С.М. Корнієнко
Тернопіль - 2002

МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Пояснювальна записка.

Педагогіка - наука, що визначає завдання правильного підходу до процесу формування особистості, встановлює, що має бути сформовано на різних етапах її розвитку, розробляє методику виховання, пропонує свої прийоми і способи здійснення визначеної цілі.

К.Д. Ушинський вважав, що виховання бере людину всю, якою вона є, з усіма її народними і поодинокими особливостями, - її тіло, душу й розум. Недооцінка провідної ролі виховання в процесі формування особистості виявляється в тому, що в педагогічній науці і практичній діяльності нерідко дублюють методику навчання і методику виховання. У зв'язку з цим великий педагог А.С. Макаренко переконливо стверджував, що методика виховної роботи має свою логіку, порівняно незалежну від логіки роботи освітньої. І те, і друге - методика виховання і методика освіти, на його думку, становлять два розділи, більш чи менш самостійні розділи педагогічної науки. Зрозуміло, ці розділи органічно повинні бути пов'язані. Усяка робота в класі є завжди роботою виховною, але зводити виховну роботу до освітньої неможливо.

Виховувати - означає готувати людину до повсякденного життя, а саме: виховувати розум дитини, розвивати і зміцнювати його, щоб зробити її придатною до подальшої життєвої діяльності. Формувати характер, сприяти формуванню навичок і звичок, які за влучним висловлюванням К.Д. Ушинського є “основою виховної сили, підоймою виховної діяльності".

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ

ТЕМА 1. Основи методики виховної роботи з школярами в національній школі України.

План:

Основні напрямки і зміст виховання молодших школярів національній школі

2. Особливості виховної роботи з молодшими школярами.

3. Наступність у вихованні дошкільників і молодших школярів.

4. Виховна робота з учнями на уроці.

5. Виховання школярів в позакласній і позашкільній діяльності.

6. Учитель початкових класів як вихователь.

7. Умови ефективності методики виховної роботи.

Література:

1. Богданова О. С., Петрова В.И. Методика воспитательной работи в начальних классах: Пособие для учителя. - 2-е изд., испр. - М.: Просвещение, 1980-207с.

2. Оріентовний зміст виховання в національній школі: Методичні рекомендації / Кол. авт. за заг. ред. Е.І. Коваленко. - К.: ІЗМН, 1996. - 2 с. _

3. Бойко А.М. Оновлена парадигма виховання: шляхи реалізації (Підготовка вчителя до формування виховуючих відносин з учнями). Навчально-методичний посібник. - К.: ІЗМН, 1996-232 с.

4. Деякі аспекти морального виховання: Практичний матеріал для класних керівників, вихователів і вчителів / Авт. укл. В.К. Демиденко. - К.: ІСДО, 1995,-40с.

5. Довідник класного керівника: Збірник документів/Ред. кол.: П.М. Щербань (голова) та ін. - К.: ІЗМН, 1996-240с.

6. Зверева І. Д., Коваль Л. Г., Фролов П.Д. Діагностика моральної вихованості школярів: метод. посібник. - К.: ІЗМН, 1995. - 156с.

7. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. - К.: ізмн, 1997. - 232с.

8. Міщик Л.Г. Соціальна педагогіка: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 140с.

9. Бех І.Д. Особистісно зоріентоване виховання.: Науково - методичний посібник. - К.: ІЗМН, 1998.

ТЕМА 2. Виховний захід як основна форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами.

План:

Традиційні і нетрадиційні виховні заходи в системі національного виховання молодших школярів в сучасній школі.

Особливості і структурні елементи підготовки і проведення виховного заходу з молодшими школярами.

Алгоритми відкритого заходу (підготовка вчителя, спостереження заходу і аналіз в процесі загальної дискусії).

Умови ефективності виховного заходу.

Література:

1. Орієнтовний зміст виховання в національній школі: Методичні рекомендації / Кол. авт. за заг. ред Е.І. Коваленко. - К.: ІЗМН, 1996-136с.

2. Корнієнко С.М. Родинні виховні заходи у початкових класах: Навчально-методичний посібник. - Тернопіль: Підручники і посібники, 1997. - 80с.

3. Класний керівник в сучасній школі: метод. посібник? В.М. Оржеховська, О.І. Пилипенко та ін. - К.: - КРСПОУ, 1993-68с.

4. Вінок калиновий сплітаю із звичаїв мого краю. - Дрогобич, 1994-106с.

ТЕМА 3. Особливості виховної роботи з першокласниками в адаптаційний період їх навчання в школі.

План:

Завдання, зміст, форми і методи виховної роботи в організаційний період навчання (1-ий тиждень).

Завдання, зміст, форми і методи виховної роботи в період першої навчальної чверті.

Індивідуальні і колективні форми роботи з батьками першокласників.

Умови ефективності виховної роботи.

Література:

1. Амоношвили Ш.О. В школу с шести лет. - М.: 1986.

2. Амонашвили Ш.О. Здраствуйте дети. - М.: 1989.

3. Будницкая И. И., Катаева А.А. Ребенок идет в школу. - М.: 1985.

4. Корнієнко С.М. Родинні виховні заходи у початкових класах: Навчально-методичний посібник. Тернопіль: Підручники і посібники, 1997-80с.

5. Корнієнко С. М., Кодлюк Я.П. Батьківські збори у початкових класах: Навчально-методичний посібник. - Тернопіль: Підручники і посібники, 1995-64 с.

6. Корнієнко Софія, Корнієнко Сергій. Родинні виховні заходи у початкових класах: Навчально-методичний посібник. - Тернопіль: Підручники і посібники, 1998-140с.

7. Шабалина З.П. Учебно-воспитательная работа в первом классе четырехлетней начальной школы. - М.: 1988.

8. Наступність у навчально-виховній роботі дитячого садка і школи. - К.: 1985.

9. Фролов В.Г. Фізкультурні заняття, ігри і вправи на прогулянці. - К.: 1986.

10. Українське дошкілля: Пісні,ігри, танці, вірші, загадки. - К.: Музична Україна.

ТЕМА 4. Методика індивідуальної виховної роботи з школярами.

План:

Соціально-психологічні умови розвитку молодших школярів.

Мистецтво життєтворчості особистості школяра.

Особливості індивідуального підходу до дітей з різним рівнем підготовки до школи та різним типом характеру.

Методика організації і проведення консультації для дітей із відхиленнями у фізичному, розумовому і психічному розвитку.

Стиль стосунків вчителя з учнями початкових класів.

Література:

1. Практикум з педагогіки: Навчальний посібник / За заг. ред. О.А. Дубасенюк та А.В. Іванченка. - К.: ІСДО, 1990-431 с.

2. Школа розвитку і самовдосконалення: Практичний матеріал з досвіду роботи для керівників шкіл, класних керівників, вихователів/Авт. укл. С.О. Свириденко, О.Л. Бененсон. - К.: ІЗМН, 1997. - 48с.

3. Гуралева Т.С. Дівчинка-підліток: проблеми віку і профілактика важкої виховуваності. - К.: 1997. - 136с.

4. Орієнтовний зміст виховання в національній школі: Методичні рекомендації / Кол. авт. за заг. ред. Е.І. Коваленко. - К.: ІЗМН, 1996. - 136с.

5. Практикум по педагогике / Под. ред. З.И. Васильевой, М.: Просвищение, 1988. - с. ІІ,-125.

6. Галузинський В.М. Индивидуальный подход в воспитании учащихся. - К.: Рад. шк., 1982.

ТЕМА 5. Методика організації колективної діяльності молодших школярів.

План:

Психолого -педагогічні основи колективної діяльності школярів.

Види колективної діяльності школярів (навчально-пізнавальна, спортивно-ігрова, трудова, художньо-естетична, громадсько-корисна) їх особливості і взаємозв'язок.

Специфічні особливості організації колективної діяльності молодших школярів:

наступність у роботі дитсадка і школи;

d) організація перерв між уроками;

тимчасові доручення.

Умови ефективності колективної діяльності школярів.

Література:

1. Амоношвили Ш.О. В школу с шести лет. - М.: 1986.

2. Амоношвили Ш.О. “Здраствуйте, дети!": Пособие для учителя. /2-изд. - М.: Просвищение, 1988. - 208 с.

3. Амоношвили Ш.О. “Как живете, дети?: Пособие для учителя. - М.: Просвищение, 1986. - 176с.

4. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. - М., 1989.

5. Матюша І.К. Гуманізація виховання і навчання в загальноосвітній школі. - К., 1995.

6. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. - К., 1977.

7. Наступність у навчально-виховній роботі дитячого садка і школи. - К., 1985.

8. Сухомлинський В.А. Мудрая власть коллектива. - М., 1983.

9. Традиції української етнопедагогіки та її використання в навчально-виховній роботі школи. - К., 1993.

ТЕМА 6. Методика роботи вчителя з батьками школярів.

План:

Сім'я-основна ланка, первинний соціальний осередок розвитку особистості дитини.

Система роботи вчителя з батьками молодших школярів:

a) діагностика виховних можливостей сім'ї учня;

b) батьківські збори;

с) родинні виховні заходи;

d) “педагогічна школа” для батьків.

Умови ефективності застосування в практиці школи нетрадиційної системи роботи вчителя з батьками.

Наступність у роботі з батьками вчителя-класовода і класних керівників у ЗОШ України.

Література:

1. Азоров В.П. Семейная педагогіка. - М., 1993.

2. Корчак Я. Правила життя. - К., 1989.

3. Макаренко А.С. Книга для батьків. - К., 1987ю

4. Корнієнко С. М., Кодлюк Я.П. Батьківські збори у початкових класах: Навчально-методичний посібник - Тернопіль, 1995. - с.64.

5. Кузь В.Г., Руденко Ю.Д. і ін. Основи національного виховання. - Умань, 1993.

6. Постовий В.Г. Сучасна сім'я і її педагогіка. - К.: 1994.

7. Сухомлинський В, О. Батьківська педагогіка. - К., 1987.

8. Савченко О. Сімейне виховання. Молодші школярі. К., 1979.

9. Дошкольна педагогіка / Под. ред. В.И. Логиновой, И.Г. Саморуковой. - М., 1988. - Ч.І.

10. Котырло В.К. Молодой семье о воспитание детей. - К., 1981.

11педагогічні задачі і завдання для батьків / За ред. В.Г. Постового. - К., 1989.

СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Тема 1. Методика організації виховної роботи з першокласниками в початковий (організаційний) період.

Завдання для самостійної роботи:

Заповнити таблицю “Зміст роботи класовода з першокласниками перший тиждень їх перебування в школі.

Що робити? Коли це робити? Як це робити?

Підібрати необхідний матеріал для організації дозвілля дітей на перерві між уроками (ігри, лічилки, скоромовки, таночки, загадки тощо).

Підібрати матеріал для проведення 2-3 фізкультхвилинок на уроках.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ В АУДИТОРІЇ:

Завдання, зміст, методика організації виховної роботи з першокласниками в організаційний період (1-й тиждень) їх навчання в школі.

Виховна робота на уроці, критеріх її визначення.

Перерви між уроками як педагогічна проблема сучасної початкової школи.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ В АУДИТОРІЇ:

1. Змоделювати 25-30 хвилинну рухливу перерву між уроками.

Змоделювати динамічну паузу на уроці.

Змоделювати виховні прийоми класовода під час організаційного етапу уроку за запропонованими студентською аудиторією сюжетами.

Література:

1. Богданова О.С., Петрова В.И. Методика воспитательной работы в начальних классах. - М.: 1986.

2. Амоношвили Ш.О. Здраствуйте дети. - М.: 1988.

3. Діалоги про виховання. - К.: 1985.

4. Орієнтовний зміст виховання в національній школі: Методичні рекомендації / Кол. авт. за заг. ред. Є.І. Коваленко. - К. - : ІЗМН, 1996.

5. Весела перерва.1-4 класи: Навчально-методичний посібник. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2000.

Тема 2. Методика підготовки і проведення виховних заходів з молодшими школярами.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ

Підготувати план проведення вікторини на екологічну тему.

Підготувати план проведення фізкультурно-оздоровчого заходу.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

Виховний захід як основна форма організації виховної роботи з молодшими школярами.

Традиційні виховні заходи.

Нетрадиційні виховні заходи.

Педагогічні вимоги до проведення виховних заходів з молодшими школярами.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ В АУДИТОРІЇ:

За поданими розробками виховних заходів (див. ”Родинне дозвілля у початкових класах”) запропонувати систему підготовчої роботи до одного із заходів (за вибором).

Змоделювати бесіду класовода з дітьми з якої розпочинається підготовка до виховного заходу (за вибором).

Література:

1. Воропай О. Звичаї нашого народу. - К.: Оберіг, 1991.

2. Савчин Т. Вінок калиновий сплітаю із звичаїв мого краю. - Дрогобич, 1994.

3. Свята та розваги для старших дошкільників // Укл. О.Д. Барабаш, Л.В. Калуська, О.В. Яновська. - К., 1993.

4. Уроки з народознавства: Посібник // Упоряд. М.К. Дмитренко, Г.К. Дмитренко. - К.: Ред. часопису”Народознавство", 1995.

Тема 3. Виховання культури поведінки.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

Розробити “Правила поведінки учнів у школі" і “Правила поведінки у громадських місцях” (за кн. О.С. Богданової і В.І. Петрової Методика виховної роботи у початкових класах. С.118-121.

Питання для обговорення в аудиторії:

Завдання виховання культури поведінки.

Зміст роботи по вихованню культури поведінки молодших школярів.

Методи роботи по вихованню культури поведінки.

Причини невиконання учнями правил культури поведінки і умови ефективності виховної роботи.

Практичні заняття в аудиторії:

Моделювання виховного заходу “Гість у дім-радість з ним" (за кн.С.М. Корнієнко Родинні виховні заходи. - Тернопіль, 1996).

Перегляд з наступним письмовим аналізом відеофільму ”Мандрівка по країні ввічливості”, записаного у ЗОШ -17 м. Тернополя. - (вчитель-методист Кордуба Н. С).

Література:

1. Богданова О.С. “Методика воспитательной работы.

2. Корнієнко С.М. Родинні виховні заходи. - Тернопіль, 1996.

3. Богданова О.С. Зміст етичних бесід з молодшими школярами. - М., 1985.

Тема 4. Навчально-пізнавальна діяльність молодших школярів.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

Розробити сценарій однієї з форм позакласної виховної роботи, спрямованої на розвиток пізнавальних інтересів учнів початкових класів інтелектуально,ігри: ”ЩО? ДЕ? КОЛИ? ”, ”Поле чудес", ”Брейн ринг”, “По країні Чомучок". тощо.

Підготувати повідомлення за книгою І. Томіна”Як удосконалювати самого себе? ”.

Питання для обговорення в аудиторії:

Особливості вікової динаміки інтересів школярів.

Основні шляхи форми та методи позакласної роботи, спрямованої на розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів.

Практичні заняття в аудиторії:

Зробити повідомлення за книгою І. Томіна ”Як удосконалювати самого себе? ”

Змоделювати турнір кмітливих “У світі казки” / див кн. С.М. Корнієнко ”Родинне дозвілля у поч. класах”. - Тернопіль, 2001.

Література:

1. Практикум з педагогіки: Навч. посібник за заг. ред. О.А. Дубасенюк.: ІСДО, 1996.

2. Щукіна Г.І. Педагогічні проблеми формування пізнавальних інтересів учнів. - М., 1988. - С.31-40,177-184.

3. Томін І. Як удосконалювати самого себе. - К. - 1988. - Гл.7.

4. Корнієнко С.М. Родинне дозвілля у поч. Класах. - Тернопіль, 2001.

Тема 5. Трудова і громадсько-корисна діяльність молодших школярів.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

Розробити план-проспект трудової акції за вибором: ”Книжчина швидка допомога", “Війна з “королем”Сміття”, “Наші міцні руки і добрі серця допоможуть пристарілим”.

Розробити план роботи гуртка з трудового виховання за вибором: ”Умілі руки", “Майстерня діда Мороза", “Скоро мамине свято”,”Продовжимо справу народних умільців".

Питання для обговорення:

Виховання молодших школярів у трудовій діяльності.

Методика організації трудових колективних справ школярів (за кн. І.П. Іванова. Методика комунарського виховання. - М.: 1990).

Трудові доручення молодших школярів як з и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.