На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


разработка урока Методичн рекомендацї для вивчення всесвтньої сторї. Етапи викладання теми Мжнародн вдносини напередодн свтової вйни - аналз взаємовдносин, що склалися мж країнами, як були невдоволен ршеннями Паризької та Вашингтонської конференцй.

Информация:

Тип работы: разработка урока. Предмет: Педагогика. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2010. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Міністерство охорони здоров'я України
Старобільське обласне медичне училище
Методична розробка тематичної атестації з всесвітньої історії
тема: «Міжнародні відносини напередодні Другої Світової війни»


Підготувала викладач всесвітньої історії
Коваленко Т.В.
Старобільськ 2009
1. Актуальність теми
Тема «Міжнародні відносини напередодні ІІ світової війни» передбачає вивчення особливостей взаємовідносин, які склалися між країнами, які були невдоволені рішеннями Паризької та Вашингтонської конференцій: Німеччина, Італія, Японія. Їх головним напрямком зовнішньої політики у 30 роки ХХ ст. стала агресія і боротьба за нові території. Як складалися взаємовідносини між цими країнами та країнами, що виграли І світову війну. Тематична атестація передбачає контроль знань з цієї теми, повторення вивчених раніше тем: «Перша світова війна» та «Повоєнне облаштування світу». Особлива увага звертається на рішення Мюнхенської Угоди, підписаної у 1938 році, яка стала актуальною темою на початку ХХІ століття у міжнародних політичних колах, обговорення якої дає можливість більш ретельно для сьогодення визначити причини початку ІІ світової війни, та безкарності фашистської агресії наприкінці 30 років минулого століття.
Розбираючи питання, винесені на тематичну атестацію, викладач звертає увагу студентів на те, що єдиною країною, яка на початку 30 років ХХ століття виступала за збереження миру був СРСР. Студенти порівнюють зовнішньополітичний курс провідних країн світу, вирішують проблему «Чи можна було уникнути розв'язання ІІ світової війни», з'ясовують причини змін зовнішньополітичного курсу Сталіна протягом 30-х років ХХ ст. з курсу за збереження миру на курс боротьби за нові землі і території.
2. Навчальні цілі заняття

Ознайомитися, мати уявлення про (б - І)

ь Зовнішню політику провідних капіталістичних країн світу в 30 роки ХХ століття;

ь Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 30 роки ХХ століття;

ь Наміри країн-агресорів: Німеччини, Італії, Японії;

ь Створення вісі «Рим-Берлін-Токіо»;

ь Воєнні дії в Іспанії 1936-1939 років;

ь Позитивні та негативні моменти у діяльності Ліги Націй.

Знати, засвоїти (б - ІІ):

ь Рішення Мюнхенської угоди;
ь Рішення пакту Молотова-Ріббентропа;
ь Основні напрямки політики «умиротворення агресора» з боку урядів США, Великої Британії, Франції;
ь Наслідки агресивної зовнішньої політики Німеччини, Італії, Японії.

Вміти (б - ІІІ):

ь Вичліняти особливості зовнішньої політики провідних капіталістичних країн світу

та СРСР;

ь Давати оцінку загарбницькій політиці Японії, Італії, Німеччини;

ь Аналізувати взаємовідносини між Гітлером і керівниками Великої Британії та Франції, між Гітлером та Сталіним.


3. Виховні цілі

ь На прикладі зовнішньої політики СРСР першої половини 30-х років показати миролюбиву політику радянського уряду;
ь Довести, як політика «невтручання» та «умиротворення» спричинили падіння демократичних урядів в Іспанії та Чехословаччині (де західні українці мали автономію, право на українську мову, розвиток культури, православну релігію);
ь Розв'язати проблему « Що треба було зробити представникам урядів США, Великої Британії, Франції та СРСР щоб запобігти ІІ світової війни»
4. Міждисциплінарна інтеграція


Прелік
Знати
Вміти
Попередні дисципліни:
1
Новітня історія
Міжнародні відносини напередодні І світової війни.
Порівнювати наміри країн Антанти та Троїстого Союзу на початку ХХ ст.
2
Географія
Політична карта світу.
Знати географічне розташування країн світу
3
Світова література
Творчість Ремарка «Нічь у Ліссабоні», «Тіні у раю».
Аналізувати взаємовідносини між людьми які виступали «за» та «проти» фашизму.
Наступні
1
2
Соціологія
Філософія
Соціологія конфлікту.
Етносоціологія.
Філософія культури.
Історичні типи філософії.
Попередження та розв'язання конфлікту.
Національно-етнічні процеси та відносини.
Проблеми кризи сучасної культури.
Теорія цінностей (аксіологія).
Внутрішнє предметна інтеграція
1
2
3
Повоєнне облаштуван-ня світу після Першої світової війни.
Індустріально розвине-ні капіталістичні країни світу в 20-30 роки ХХ століття
Зовнішня політика СРСР в 30 роки. Радянсько-німецькі відносини.
Рішення Паризької та Вашингтонгської конференцій.
Основні напрямки зовнішньої політики Німеччини, Великої Британії Франції, США.
Рішення пакту Молотова- Ріббентропа.
Основні напрямки зовнішньої політики СРСР у 30 роки ХХ ст.
Аналізувати стан у світі після І світової війни.
Давати оцінку зовнішній політиці провідних країн світу.
Виділяти основні напрям-ки зовнішньо-політичного курсу СРСР.
Давати оцінку основним рішенням пакту та їх наслідкам.
5. Зміст теми заняття


6. План та організаційна структура тематичної атестації


з/п
Основні етапи та їх зміст
Мета в рівнях абстракції
Тип, методи, засоби активізації студентів
Розподіл годин
І
ІІ


ІІІ
Підготовчий етап
1. Постанова навчальної мети
2. Забеспечення позитивної мотивації
3. Викладач перевіряє домашнє завдання
«Хронологічна таблиця за темою»
4. Постанова проблеми тематичної атестації «Чи можна було уникнути ІІ світової війни»
Основний етап
1. «Продовжіть речення»
кожен студент отримує індивідуальне завдання в якому є десять запитань.
2. Викладач збирає роботи і дає вірні відповіді
3. Розв'язання питання: «Що спричинило виникнення країн агресорів у 30 роки ХХ століття?».
4. Завдання для роботі на дошці: «Агресивна політика фашистських держав»
5. За бажанням студенти отримують індивідуальні усні завдання.
6. Двом студентам пропонується однакове завдання для роботі на дошці: «Розставити у хронологічній послідовності дати вивченого періоду» після виконання якого студенти перевіряють один одного.
7. Викладач разом зі студентами розв?язує питання, що були винесені на тематичну атестацію.
8. Робота з підручником «Встановлення фашистської диктатури в Іспанії», студенти дають відповіді на запитання.
9. Розв'язання блоку питань «Вплив Ліги Націй у збереженні миру».
10. Історична вікторина у мультимедійному супроводі.
11. Перевірка виконанного завдання, яке було дано для самостійної роботи. Викладач зачитує кращі твори, написані студентами групи при вивченні творчості Ремарка (зарубіжна література).
12. Студенти дають відповіді на усні індивідуальні запинання, які вони отримали на початку тематичної атестації.
Заключний етап
1. Кожен студент отримує тестове завдання, що
складається з 10 питань.
2. Викладач дає відповіді на тестові завдання.
3. Викладач разом з студентами розв'язує
проблемне пинання, що було поставлене на початку заняття.
4. Підсумки. Висновки. Аналіз роботи групи.
І
І-ІІ
ІІ
І
ІІ
І
І-ІІ
І
І-ІІ
І-ІІ
І-ІІ
І-ІІ
ІІ
Контроль знань
Контроль знань
Контроль знань
Контроль знань
Контроль знань
Контроль знань
Контроль знань
Контроль і засвоєння нових знань
Контроль знань
Контроль знань
Контроль знань
Контроль знань
Контроль знань
3?
67?
10?
2?
7?
10?
15?
10?
3?
10?
20?

10?
1?
5?
4?
7. Матеріали методичного забезпечення

7.1 Матеріали методичного забезпечення на основний етап

Письмове завдання І рівня «продовжіть речення»

І варіант

1. Мюнхенська угода передбачала...

2. Антикомінтернівський пакт це...

3. Перше вогнище війни вибухло в (рік)...

4. Фашистську диктатуру в Німеччині очолив...

5. До складу Антанти в 30 роки ХХ століття входили...

6. У 1935 році Італія захопила...

7. Головною метою Гітлера у 30 роки було...

8. До загарбницьких планів Японії входило захоплення...
9. Друге вогнище війни виникло в (регіон)...
10. Італія стала на шлях війни тому, що...
ІІ варіант
1. Фашистську диктатура в Італії очолив...
2. Протягом 30-х років Німеччина захопила...
3. Перше вогнище війни виникло в (регіон)...
4. За пактом Ріббентропа-Молотова до складу СРСР відійшли...
5. Угода «Рим-Берлін-Токіо» була підписана у (рік)...
6. Німеччина стала на шлях війни тому, що...
7. Пакт «Ріббентропа-Молотова» передбачав перерозподіл...
8. У 30 роки СРСР підписав угоди про взаємодопомогу на випадок війни з...
9. Країни Антанти не зупинили Гітлера тому, що...
10. До складу Антикомінтернівського пакту входили...
Розв'язання питання: «Що спричинило виникнення країн агресорів в 20 рр. ХХ ст.?»
Завдання для роботі на дошці: «Агресивна політика фашистських держав»
Країна
Захоплені території
Рік захоплення
Німеччина
Італія
Японія
Індивідуальні усні завдання І-ІІ рівня:
1. Після І світової війни Японія вважала себе обділеною в колоніях та землях...
- доведіть, спираючись на факти, що в 30 роки ХХ ст. зростає мілітарізація Японії;
- яку позицію займали Велика Британія, Франція, США у зв'язку з японською агресією проти Китаю?
2. У серпні 1936 року Гітлер спираючись на підготовлені концерном «Іг Фарбеніндустрі», видав секретний «Меморандум про завдання чотирьохрічного плану», де було записано: * через чотири роки Німеччина повинна мати боєздатну армію;
* через чотири роки Німеччина повинна бути готова до війни;
3 жовтня 1936 року план було виконано...
- охарактеризуйте основні напрямки політики Німеччини після приходу Гітлера до влади;
- як відбувався процес інтенсивного озброєння Німеччини?
3. Розставте історичні події у хронологічній послідовності:
ь Підписання Мюнхенської угоди;
ь Окупація Японією Маньчжурії;
ь Підписання пакту Ріббентропа-Молотова;
ь Аншлюз Австрії;
ь Створення вісі Рим-Берлін-Токіо;
ь Встановлення фашистської диктатури в Іспанії;
ь Окупація Італією Ефіопії;
ь Прихід Гітлера до влади в Німеччині;
4. 29 вересня 1938 року була підписана Мюнхенська угода про перерозподіл Чехословаччини...
- назвіть, хто підписав цю угоду;
- яку мету переслідували країни, що підписали угоду;
- як можна охарактеризувати дії тих, хто підписав угоду?
5. 5 листопада 1937 року виступаючи на секретній нараді Гітлер промовив: «Для Німеччині питання постало так: де можна добитися максимальних прибутків з найменшими витратами? Німецькі політики повинні враховувати те, що існують закляті вороги: Англія і Франція, для яких німецька держава в самому центрі Європи не до вподоби. Саме вони виступити проти подальшого посилення Німеччини як у Європі, так і по нею...»
- поясніть, чому Гітлер вважав Англію і Францію «заклятими ворогами»?
6. 25 листопада 1936 року у Берліні було підписано німецько-японський «Договір проти Комуністичного Інтернаціоналу», а 6 листопада 1937 року відбулося підписання протоколу про приєднання Італії до цього договору...
- чим було викликано підписання цього договору:
- яку він отримав назву;
- до чого це призвело?
7. 23 серпня 1939 року було підписано пакт Ріббентропа-Молотова, за яким відбувся перерозподіл Європи між Німеччиною та СРСР...
- які польські землі відійшли до складу СРСР за цим договором:
- де було підписано пакт;
- яку позицію займали Велика Британія та Франція по відношенню до Польщі?
8. 23 серпня 1939 року було підписано пакт Ріббентропа-Молотова, за яким відбувся перерозподіл Європи між Німеччиною та СРСР...
- чому СРСР пішов на підписання цього договору:
- як договір вирішував питання про взаємовідносини між СРСР та Німеччиною;
- доведіть, що «Секретний протокол», підписаний між Німеччиною та СРСР передбачав перерозподіл сфер впливу у Східній Європі?
9. Протягом 30-х років ХХ століття Ліга Націй виключила зі свого складу держави, яких було проголошено агресорами...
- що це були за держави;
- як відбувся процес виключення їх зі складу Ліги Націй?
Робота з підручником «Встановлення фашистської диктатури в Іспанії».
Дати відповідь на запитання:
- Причини революції 1931 року в Іспанії?
- Яка була політика Уряду Народного фронту?
- Причини громадянської війни 1936-1939 років в Іспанії
- Яку політику що до Іспанії проводили СРСР, Німеччина, Італія, Велика Британія, Франція, США?
- Коли в Іспанії було встановлено фашистську диктатуру? Хто став на чолі фашистської Іспанії?
«Вплив Ліги Націй на збереження миру». (у мультимедійному супроводі)
- Що таке Ліга Націй?
- Які були успіхи Ліги Націй у збереженні миру?
- Які були причини невдач Ліги у справі збереження миру?
- Чому країни, що займали провідні позиції в Раді Ліги Націй не зупинили агресію фашистських країн?
Відповіді

Відповіді на письмові завдання І рівня

І варіант

1. Перерозподіл Чехословаччини

2. Угода між Німеччиною, Японією та Італією про розподіл світу

3. 1931 рік

4. Гітлер

5. Велика Британія, США, Франція

6. Ефіопію

7. Підкорення світу, об'єднання німців у межах однієї держави

8. Далекого Сходу СРСР, Китаю, контролю за басейном Тихого океану

9. Європі

10. Була невдоволена рішенням Паризької мирної конференції 1919 року

ІІ варіант
1. Муссоліні
2. Австрію, Чехословаччину
3. Китай (Маньчжурія)
4. Західна Україна, Західна Білорусія
5. 1938 рік
6. Про и т.д.................


Перейти к полному тексту работы



Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.