На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Поняття початкового етапу вивчення ноземної мови в середнй школ. Навчальн гри як засб формування пзнавальної активност учнв розвитку їх комункативних умнь: класифкаця та особливост. Приклади рольових гор при вивченн англйської мови.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Педагогика. Добавлен: 27.01.2011. Сдан: 2011. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Міністерство освіти і науки України
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
Кафедра практики усного та письмового мовлення
Курсова робота
з методики викладання англійської мови на тему:
«Навчальні ігри як метод підвищення ефективності навчання англійської мови на початковому етапі»


студентки 4-го курсу 441 групи
заочного факультету
спеціальність «мова та література» (англійська)
Паляничка Вікторії Вадимівни
Науковий керівник
Глотова Олена Василівна
Харків-2010
ЗМІСТ

Вступ
Розділ 1. Визначення початкового етапу
Розділ 2. Класифікація ігор
2.1 Фонетичні ігри
2.2 Орфографічні ігри
2.3 Ігри для роботи з алфавітом
2.4 Лексичні ігри
2.5 Граматичні ігри
Розділ 3. Рольова гра. Рольові ігри в навчанні англійської мови
3.1 Приклади рольових ігор
Розділ 4. Матеріали для початкового вивчення англійської мови
Висновки
Список використаних джерел
ВСТУП

It is more than a game. It is an institution.
Thomas Hughes (1822-1896)
Про навчальні можливості ігор відомо досить давно. Більшість відомих педагогів справедливо звертали увагу на ефективність використання ігор в процесі навчання. Угрі проявляється дуже добре та іноді несподівано здібності людини, особливо дитини.
Гра - це організоване заняття, яке вимагає напруження емоціональних та розумових сил. Гра завжди вимагає прийняття рішень - як правильно зробити, що сказати, як виграти? Бажання вирішити ці питання загострює мислячу діяльність граючих. А якщо дитина при цьому буде говорити на іноземній мові? Не приховані тут різноманітні навчальні можливості? Діти над цим не задумуються. Для них гра насамперед - цікаве заняття. Цим вона и привертає увагу вчителів, у тому числі і англійської мови. У грі всі мають рівні права. Вона під силу навіть слабим учням. Більш того, слабий по мовній підготовці учень може стати першим у грі: винахідливість та кмітливість тут становляться, іноді, більш важливими, ніж знання предмета. Почуття рівності, атмосфера зацікавленості і радості, почуття можливості виконання завдання - все це дає можливість дітям подолати сором'язливість, яка заважає вільно використовувати в мові слова іноземної мови, і дуже добре впливає на навчальний процес. Непомітно запам'ятовується мовний матеріал, а разом з цим виникає почуття вдоволення - «виходить, я вже можу говорити на рівні з усіма».
Дитяча гра - поняття досить широке. Це і рольова гра, коли дитина уявляє себе льотчиком, а стільці - літаком, і ми відвідуємо невеликий домашній спектакль. Це також гра по правилам (в схованки, фанти і т.д.) де між граючими відбувається своєрідні змагання.
З точки зору організації словесного матеріалу гра ніщо інше, як мовна вправа.
Гру також роздивляються як ситуаційно - варіативну вправу, де створюється можливість для багаторазового повторення мовного прикладу в умовах, максимально приближених до реального мовного спілкування з притаманними йому рисами - емоціональність, спонтанність, цілеспрямованість мовної дії.
Гра сприяє виконанню важливих методичних задач:
- створення психологічної підготовки дітей до мовного спілкування;
- забезпечення природної необхідності багаторазового повторення ними мовного матеріалу;
- тренуванню учнів при виборі потрібного мовного варіанту, що є підготовкою до ситуативної мови взагалі.
Гра - унікальний феномен загальнолюдської культури, її джерело і вершина. Ні в яких видах діяльності людина не демонструє такого самозабуття, оголення своїх психофізіологічних, інтелектуальних здібностей, як у грі. Гра - регулятор усіх життєвих позицій дитини. Таким чином, я визначаю гру як засіб формування пізнавальної активності учнів і розвитку їх комунікативних умінь - предметом дослідження, а об'єктом мого дослідження - формування пізнавальної активності учнів і розвиток їх комунікативних умінь.
РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ

Під початковим етапом в середній школі розуміється період вивчення іноземної мови, яка дозволяє закласти основи комунікативної компетенції, необхідні та достатні для їх подальшого розвитку та вдосконалення в курсі вивчення цього предмету. До початкового етапу, як правило, належать 1-4 класи загальноосвітніх закладів. Щоб закласти основи комунікативної компетенції потрібно дуже багато часу, тому що учням потрібно з перших кроків ознайомитися з мовою, яку вони вивчатимуть як засобом спілкування. Це означає, що вони повинні вчитися розуміти іншомовну мова на слух (аудіювання), висловлювати свої думки засобами мови, що вивчається (розмова),читання, тобто розуміння іноземного тексту, прочитаний не в голос, та писання, тобто навчитися використовувати графіку та орфографію іноземної мови при виконанні писемних завдань, які направлені для оволодіння читанням та усною мовою, або вміти письмово висловлювати свої думки. Дійсно, щоб закласти основи по кожному з перерахованих видів мовної діяльності, необхідно накопичення мовних засобів, які забезпечують функціонування кожного з них на елементарному комунікативному рівні, який дозволяє перейти на нову якісну ступінь їх розвитку в майбутньому.
Початковий етап важливий ще й тому, що від того, як проходить навчання на цьому етапі, залежить успіх в оволодінні предметом на подальших етапах. Англійський методист Г. Пальмер, який надавав дуже великого значення початку вивчення іноземної мови, писав: «Take care of the first two stages and the take care of itself».
Крім того, тільки на початковому етапі реалізується методична система, яка закладена в основу навчання іноземної мови, що з перших кроків дозволяє вчителю увійти цю систему і виконувати навчальний процес згідно з її основними положеннями.
Як відомо, створення початкового етапу може бути різним в відношенні мовного матеріалу, його об'єму, організації; послідовності в формуванні та розвитку усного та письмового мовлення; урахування умов, в яких проходить виховний процес; розкриття потенціальних можливостей самого предмету у вирішенні виховних, освітніх та розвиваючих задач, які поставленні перед школою.
РОЗДІЛ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ІГОР

Ігри можливо поділити на два розділи.
Перший розділ включає в себе граматичні, лексичні, фонетичні та орфографічні ігри, сприяючи формуванню мовних навичок. Звідси його назва «Підготовчі ігри». Цей розділ відкривають граматичні ігри, які по об'єму займають більш ніж третю частину посібника, оскільки оволодіння граматичним матеріалом насамперед створює можливість для переходу до активного мовлення учнів. Відомо, що тренування учнів в використанні граматичної структури, яка потребує багаторазового їх мовного повторення, втомлює дітей своєю одноманітністю, витраченні зусилля не приносять швидкого задоволення. Ігри допоможуть зробити нудну роботу більш цікавою. За граматичними іграми йдуть лексичні ігри, які логічно продовжують «будувати» фундамент мови. Фонетичні ігри, використовуються для корекції вимови на етапі формування мовних навиків та умінь. Та, нарешті, формуванню та розвитку мовних та вимовних навиків в якомусь сенсі сприяють орфографічні ігри, основна ціль яких - засвоєння правопису вивченої лексики. Більшість ігор першого розділу можуть бути використаними в якості тренувальних вправ на етапі як первинного, так і подальшого закріплення.
Другий розділ називається «Творчі ігри». Мета цих ігор - сприяти подальшому розвитку мовних навиків та вмінь. Можливість проявити самостійність у вирішенні мовно-мислячих задач, швидка реакція в спілкуванні, максимальна мобілізація мовних навиків - характерні якості мовного вміння - можуть, як нам уявляється, бути проявленні в аудіюванні та мовних іграх. Ігри другого розділу тренують в учнів творчі вміння. З усього цього розмаїття розкриття поняття гри педагогами, психологами різних наукових шкіл можна виділити ряд загальних положень:
1. Гра виступає самостійним видом розвиваючої діяльності дітей різного віку.
2. Гра для дітей є вільною формою діяльності, у якій усвідомлюється, вивчається навколишній світ, відкривається широкий простір для власної творчості, активності самопізнання, самовираження.
3. Гра - перша ступінь діяльності дитини, споконвічна школа його поведінки, нормативна і рівноправна діяльність молодших школярів, підлітків, юнацтва, що змінюють свої цілі в міру дорослішання.
4. Гра є практикою розвитку. Діти грають, тому що розвиваються, і розвиваються тому, що грають.
5. Гра - воля саморозкриття, саморозвитку з опорою на підсвідомість, розум і творчість.
6. Гра - головна сфера спілкування дітей; у них зважуються проблеми міжособистісних відносин, здобувається досвід взаємин людей.
Багато дослідників пишуть, що закономірності формування розумових дій на матеріалі шкільного навчання виявляється в ігровій діяльності дітей. У ній своєрідними шляхами здійснюється формування психічних процесів: сенсорних процесів, абстракції й узагальнення довільного запам'ятовування і т.д.
2.1 Фонетичні ігри

1. Чую - не чую. Ціль: формування навиків фонематичного слуху.
Хід роботи: учні діляться на команди. Викладачі говорять слова. Якщо викладач говорить слово, в якому є довгий голосний … або …, учні піднімають вгору ліву руку. Якщо в сказаному слові є приголосні звуки … або …, всі учні піднімають обидві руки. Викладач записує помилки граючих на дошці. Перемагає команда, яка зробила мінімальну кількість помилок.
2. Широкі та вузькі голосні. Ціль: формування навиків фонематичного слуху.
Хід роботи: викладач називає слова. Учні піднімають руку, якщо звук вимовляється широко. Якщо голосний вимовляється вузько, руку піднімати не можна. Перемагає команда, яка робить мінімальну кількість помилок.
3. Правильно - неправильно. Ціль: формування правильного, чутливого до викривленням фонематичного слуху.
Хід роботи: викладач називає окремі слова або слова в реченнях, фразах. Учні піднімають руку при читанні виділеного ним звука в звукосполучення.
Далі викладач просить кожного учня в обох командах прочитати деякі звукосполучення, слова, фрази, та речення. При правильному читанні звуку учні піднімають руку з зеленою карткою (прапором), при неправильному - руку з червоною карткою (прапорцем). Перемагає команда, яка після підрахування кількості балів найбільш правильно порахує кількість помилок.
4. Яке слово лунає? Ціль: формування навичок встановлення адекватних звукобуквених співвідношень.
Хід роботи: учням пропонується набір із 10-20 слів. Викладач починає читати з визначеною швидкістю слова в вільній послідовності. Учні повинні зробити наступне:
Варіант 1. Знайти в списку слова вимовлені викладачем і поставити поряд з кожним з них порядковий номер по мірі їх вимовляння викладачем.
Варіант 2. Відмітити в списку тільки ті слова, які були сказані викладачем.
Варіант 3. Записати на слух слова, яких нема в списку, і намагатися знайти їх в словнику, і, якщо вони не відомі учням, виписати їх значення, встановити, чи були допущенні орфографічні помилки при їх написанні.
Перемагає той, хто найбільш якісно виконає завдання.
5. Хто швидше? Ціль: формування та поліпшення навиків становлення звукобуквених співвідношень та значень слів на слух.
Хід роботи: учням роздаються картки, на яких в першій колонці написані слова на англійській мові, а в другій - їх транскрипція, а в третій - переклад слів на українську мову. Слова на англійській мові пронумеровані по порядку написання. Кожен учень повинен, як тільки викладач говорить те чи інше слово, поставити його номер з відповідною транскрипцією та перекладом на українську мову (або з'єднати усі три відношення безперервною лінією). Переможе той, хто швидше та якісніше встановить зв'язок між англійським словом, транскрипцією та перекладом.
6. Хто правильніше прочитає? Ціль: формування навички вимови зв'язного вислову чи тексту.
Хід роботи: на дошці записується невеликий віршик або уривок з нього. Викладач читає та пояснює значення слів, речень, звертає увагу на складність вимови окремих звуків. Текст декілька разів читається учнями. Після цього дається 5-7 хвилин для вивчення його напам'ять. Від кожної команди відбирається два-три учні. Текст на дошці закривається і учні повинні розказати його напам'ять. За безпомилкове читання начисляються бали; за кожну помилку знімається один бал. Перемагає команда, яка набирає більше балів.
2.2 Орфографічні ігри

1. Розсипані літери. Ціль: формування навиків поєднання букв в слові.
Хід роботи: викладач пише великими літерами на аркуші паперу слова та, не показуючи його, розрізає на букви, кажучи: «Було в мене слово. Воно розсипалося на літері». Потім показує літери і розсипає їх на столі: «Хто швидше здогадається, яке це було?» Переможе той, хто перший правильно запише слово. Переможець придумує своє слово, говорить його викладачу або сам записує і розрізає його і показує всім розсипані букви. Дія повторюється.
2. Чергова літера. Ціль: формування навички осмислення букви в слові.
Хід роботи: Учням роздаються картки та пропонується написати якомога більше слів, в яких вказана літера стоїть на визначеному місці. Наприклад, викладач говорить: «Сьогодні у нас чергова літера «о», вона стоїть на першому місці. Хто напише більше слів, в яких літера «о» стоїть на першому місці?».
Час виконання завдання приблизно 5-7 хвилин.
3. З двох - третє. Ціль: формування слово утворених та орфографічних навиків.
Хід роботи: ця гра по смислу дуже близька до гри відгадування шарад. Тому опис цієї гри можна використовувати для гри в шаради. Підбираються складні іменники, які можна поділити на дві частини, при цьому кожен з них може бути самостійним словом. Частини слів пишуться на аркушах паперу та роздаються учасникам гри. Кожен повинен відшукати собі партнера, у якого на аркуші написана друга частина слова. Перемагає пара, яка зробить це швидше за всіх.
4. Встав літеру. Ціль: перевірка засвоєння орфографії в межах вивчення лексичного матеріалу.
Хід роботи: утворюється дві команди. Дошка поділена на дві частини. Для кожної команди записані слова, в кожному з яких пропущена одна літера. Представники команд по черзі виходять до дошки, вставляють пропущену літеру і читають слово.
Наприклад: англ. c…t, a…d, a…m, p…n, r…d, s…t, r…n, t...n, o…d, t…a, l…g, h…n, h…r, h…s, f…x, e…g, e…t, d…b, (cat, and, arm, pen, red, car, sit, ran, ten, old, tea, leg, hen, her, his, fox, egg, eat, bed).
5. Картинка. Ціль: перевірка засвоєння орфографії вивчення лексичного матеріалу.
Хід роботи: кожен учасник отримує по картинці з малюнками предметів, тварин і т.д. Представники команд виходять до дошки, поділеній на дві частини, і записують слова, які співвідносяться з предметами, намальованими на картинці. Після цього як учень написав слово, він повинен прочитати його і показати свій малюнок. Перемагає команда, яка швидше та з меншою кількістю помилок запише всі слова.
2.3 Ігри для роботи з алфавітом

1. 5 карток. Ціль: контроль засвоєння алфавіту.
Хід роботи: викладач показує кожному з учасників гри 5 карток з літерами англійського алфавіту. Перемагає той, хто правильно та без пауз називає всі 5 літер.
2. Хто швидше? Ціль: контроль засвоєння алфавіту.
Хід роботи: учням роздають по 3-5 карток з літерами та пропонується їх уважно роздивитися. Потім викладач називає літеру, а ті, в кого є картка з названою літерою, швидко її піднімають та показують всім. Учасник гри, який запізнився, не має права піднімати картку. Викладач проходить між рядами та збирає картки. Перемагає той, хто швидше за інших зостається без карток.
3. Перша літера. Ціль: тренування, орієнтоване на засвоєння алфавіту.
Хід роботи: учні діляться на дві команди. Викладач по черзі називає по три слова кожній команді. Учасники гри повинні швидко назвати перші літери цих слів. Перемагає той, хто правильно виконав це завдання.
4. Зіпсована пишуча машинка. Ціль: формування орфографічної навички.
Хід роботи: викладач розподіляє всі літери алфавіту між учнями. Потім він пропонує кожному вдарити свою «клавішу», тобто назвати свою літеру. Після того, як учні навчаться автоматично реагувати на почутий звук або на написану літеру, їм пропонується «надрукувати» слова, спочатку ті, які викладач показує на карках, а потім ті, які він промовляє вголос. Перемагає той, хто зробить найменшу кількість помилок.
5. Де літера? Ціль: формування навичок диференціації звукобуквених співвідношень.
Хід роботи: викладач пише на дошці декілька слів та пропонує учням знайти серед них три слова, в яких літера … читається як … . Перемагає той, хто зможе виконати завдання без помилок.
2.4 Лексичні ігри

1. Цифри. Ціль: повторення кількісних числівників.
Хід роботи: утворюються дві команди. Справа та зліва на дошці записуються однова кількість цифр в перемішку. Викладач називає цифри одну за одною. Представники команд повинні швидко знайти названу цифру на своїй половині дошки. Перемагає команда, яка швидше упорається з завданням.
2. Числівники. Ціль: закріплення кількісних та порядкових числівників.
Хід роботи: утворюється дві команди. Викладач називає порядкові або кількісні числівники. Перша команда повинна назвати попереднє число, друга - наступне (розуміється порядковий або кількісний числівник). За кожну помилку команда отримує штрафний бал. Перемагає команда, яка отримає найменшу кількість штрафних балів.
3. Заборонений числівник. Ціль: закріплення кількісних та порядкових числівників.
Хід роботи: викладач називає «заборонений» числівник. Учні хором рахують числівники (спочатку називають кількісні, потім порядкові числівники). «Заборонений» числівник називати не можна. Той, хто помиляється та промовляє його, приносить своїй команді штрафний бал. Перемагає команда, яка отримає найменшу кількість штрафних балів.
4. П'ять слів. Ціль: закріплення лексики по темі або по одному з пройдених уроків.
Хід роботи: поки учень з однієї команди рахує до п'яти, представник другої команди повинен назвати п'ять слів по даній темі. Учасник, який не впорається з завданням, вибуває з гри.
5. Кольори. Ціль: закріплення лексики по пройденій темі.
Хід роботи: ставиться задача назвати предмети одного кольору. Перемагає та команда, яка зможе назвати більше предметів, тварин і т.д. одного кольору.
6. Більше слів. Ціль: активізація лексики по пройденим темам.
Хід роботи: утворюється дві команди. Кожна команда повинна назвати як змога більше слів на задану їм літеру. Перемагає команда, яка називає більшу кількість слів. Гру можна проводити в письмовій формі. Представники команд записують слова на дошці. В цьому випадку при підбитті підсумків враховується не тільки кількість слів, а також правильність написання слів.
7. Вгадай завдання. Ціль: активізація лексики по вивченій темі.
Хід роботи: кожен учень отримує тематичний малюнок. Він повинен роздивитися його та розповісти, що на ньому зображено. Той, хто перший вгадає назву малюнку, отримує наступний і виконує теж саме завдання. Перемагає той, хто вгадає більше назв.
8. Озвучення малюнка. Ціль: активізація лексики по вивченій темі, розвиток навиків діалогічного мовлення.
Хід роботи: граючі утворюють пару. Кожній парі видаються малюнки, до яких додаються картки з відповідними репліками. З їх допомогою необхідно озвучити малюнки. Перемагає пара, яка першою підготує діалог і правильно його озвучить.
9. Знайди цифру. Ціль: розвиток лексичного навику.
Хід роботи: один з граючих називає слово, яке йому заманеться, бажано коротке. Другий учасник повинен назвати слово, яке римується з першим. Третій - добавити ще слово в рифу і т.д. Той, хто не зможе назвати слово в рифу, отримує мінус. Коли у когось з граючих набирається три мінуси, він вибуває з гри. Перемагає той, який залишається останнім.
2.5 Граматичні ігри

1. Гра в м'яч. Ціль: автоматизація вживання форм дієслова в усному мовленні.
Хід роботи: представник першої команди придумує речення з вивченим дієсловом. Він кидає м'яч партнеру з другої команди та говорить речення, пропускаючи дієслово.
Гравець, який спіймав м'яч, повторює речення, вставляючи правильну форму дієслова, кидає м'яч партнеру з першої команди і називає своє речення, не кажучи дієслово і т.д. За кожну помилку нараховується штрафний бал. Перемагає команда, яка набере найменшу кількість штрафних балів.
2. Кубики. Ціль: автоматизація вживання конструкції в усному мовленні
Хід роботи: для гри виготовляються кубики, на гранях яких наклеєні малюнки з зображенням предметів або тварин. Учні діляться на дві команди. Учасники по черзі виходять до столу, підкидають кубик і називають речення з відпрацьованою конструкцією, відповідні сюжету малюнку на одній з граней куба. За кожне правильне придумане речення команда отримує один бал. Перемагає команда, яка набрала більшу кількість балів.
3. Подарунки. Ціль: закріплення лексики по темі, автоматизація використання використаних вивчених дієслів в майбутньому часі усному мовлені.
Хід роботи: утворюється дві команди, На дошці записується два ряди слів: 1) найменування подарунка, 2) список дієслів. Граючі повинні сказати, використовуючи дієслова зі списку, що вони будуть робити з подарунками, які отримані на День народження. Кожен учасник гри придумує по одному реченню. Перемагає команда, яка швидше впорається з завданням і складе речення без помилок.
Серед різноманітних видів ігор особливе місце займають рольові ігри.

Розділ 3. Рольова гра. Рольові ігри в навчанні англійської мови

Як відомо, велике значення в організації учбового процесу відіграє мотивація навчання. Вона сприяє активізації мислення, викликає інтерес до того або іншому виду занять, до виконання тієї чи іншої вправи.
Найбільш сильним мотивуючим фактором є прийоми навчання, задовольняючі потреби школярів в новизні вивчає мого матеріалу і різноманітності вправ, що виконуються. Використання різноманітних прийомів навчання сприяє закріпленню мовних явищ в пам'яті, створенню більш стійких зорових та слухових образів, підтриманню інтересів та активності учнів.
Урок англійської мови роздивляється як соціальне явище, де класна аудиторія - це певна соціальна середа, в якій учитель і учні вступають в певні соціальні відносини один з одним, де навчальний процес - це взаємодія всіх присутніх. При цьому успіх в навчанні - це результат колективного використання всіх можливостей для навчання. І учні повинні вносити великий вклад в цей процес. Широкі можливості для активізації навчального процесу дає використання рольових ігор.
Рольова гра - методичний прийом, який відноситься до групи активних способів навчання практичному володінню іноземної мови. Рольова гра представляє собою умовне відображення її учасниками реальної практичної діяльності людей, створює умови реального спілкування. Ефективність навчання тут обумовлена, в першу чергу, вибухом мотивації, підвищенням інтересу до предмету.
Рольова гра мотивує мовну діяльність, так як учні виявляються в ситуації, коли актуалізується потреба щось сказати, спитати, вияснити, довести, чимось поділитися з співрозмовником. Школярі наглядно впевнюються в тому, що мову можна використовувати як спосіб спілкування.
Гра активізує прагнення дітей до контакту одного з одним та викладачем, створює умови рівності в мовному партнерстві, руйнує традиційний бар'єр між викладачем та учнем.
Гра дає можливість сором'язливим, невп и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.