Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Реалзаця загальноосвтнх завдань трудового навчання та його ефективнсть. Педагогчн передумови створення навчального обладнання для майстерень трудової пдготовки учнв. Типовий перелк навчального обладнання, наочних засобв для трудового навчання.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Педагогика. Добавлен: 18.10.2010. Сдан: 2010. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Реферат
НАОЧНІ ПОСІБНИКИ ДЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ВИМОГИ ДО НИХ
Реалізація загальноосвітніх завдань трудового навчання та його ефективність значною мірою залежать від умов, що створюються для пізнавальної діяльності учнів. Одна з найважливіших із них -- забезпечення наочності навчання.
У практиці роботи вчителі трудового навчання навіть у кризовій ситуації щодо матеріально-технічного забезпечення освіти використовують велику кількість наочних засобів, бо без них неможливо розкрити зміст навчального матеріалу, створити в учнів необхідні уявлення, образи, розвивати їхні просторову уяву й технічне мислення.
Завдяки ентузіазму вчителів в окремих загальноосвітніх закладах Вінницької, Волинської, Полтавської, Рівненської, Харківської областей та м. Києва у процесі трудового навчання використовуються: найсучасніша комп'ютерна техніка, навчальне телебачення, відеоапаратура. оригінальні пристрої та наочні посібники. Та, на жаль, в масовій практиці, як показує дослідження, інша реальність. Аналіз стану оснащення шкільних майстерень показує, що більшість з них забезпечені відповідним обладнанням та наочними засобами тільки на 40 %.
Типовий перелік навчального обладнання і наочних засобів для трудового навчання містить понад сто найменувань. Однак на сьогодні системи виробництва і постачання закладів освіти засобами навчання не створено. Це спонукає вчителів самостійно шукати шляхи поповнення навчально-матеріальної бази, створювати наочні посібники, пристрої та обладнання в шкільних майстернях. Така робота деякою мірою не тільки вирішує проблему матеріально-технічного забезпечення, а й сприяє педагогічному пошуку, творчості, а в тих випадках, коли до конструювання наочних посібників та обладнання залучаються учні, -- має ще й неабиякий педагогічний ефект. Власноручно виготовлені вироби сприяють підвищенню ефективності засвоєння навчального матеріалу, бо досконало вивчаються учнями у процесі практичної роботи над їх створенням і більше цінуються учнями, адже то результат їхньої праці. Таким чином, створення наочних посібників у шкільних майстернях зумовлюється не тільки необхідністю поповнення навчального фонду засобами навчання, а й знаходить обгрунтування в освітніх та виховних наслідках.
Разом з тим мають місце непоодинокі випадки, коли в школах використовується виробниче та нестандартне обладнання, що стає причиною травматизму, не відповідає санітарно-гігієнічним нормам, технічним, ергономічним та науково-педагогічним вимогам. За даними Міністерства освіти і науки України, є факти вилучення у школах забрудненого радіацією обладнання та приладів, що були передані цим закладам освіти підприємствами-шефами.
Досвід показує, що вчителі недостатньо знають вимоги до комплексу засобів навчання, особливості застосування різних видів наочних посібників.
Існує проблема створення науково обгрунтованого типового переліку обладнання та наочних засобів, їх класифікації та мінімізації, розробки вимог до навчально-наочних посібників. Інших засобів навчання, які відповідали б сучасним у мовам.
З огляду на зазначені проблеми проаналізуємо комплекс наочних засобів для трудового навчання та зазначимо деякі вимоги до них.
Натуральні об'єкти, як зазначається в психологічних та педагогічних дослідженнях [2, 4, 5], в роботах з методики викладання |3, 6] повинні використовуватися в трудовому навчанні в якості наочних посібників насамперед для одержання правильних уявлень про предмети і засоби виробництва та розуміння учнями технологічних процесів і явищ. Натуральними наочними посібниками в трудовому навчанні служать природні і виробничі об'єкти та процеси, зразки матеріалів, інструментів, механізмів, технічних пристроїв, обладнання майстерень, предмети господарської діяльності, вироби тощо.
Для створення фонду натуральних наочних засобів вчителі трудового навчання використовують кращі роботи учнів, заготовки, відходи матеріалів, непридатні для роботи деталі та вузли списаних верстатів.
Однак не всі натуральні об'єкти можна віднести до наочних засобів Натуральні предмети можуть стати засобами навчання лише за певних умов -- коли вони призначені для використання з навчальною метою і. в разі необхідності, дидактичне препаровані.
Маючи великі можливості для одержання безпосередніх уявлень, натуральні об'єкти як група засобів наочності, з точки зору вирішення навчальних завдань, часто містять надлишкову інформацію, що може в окремих випадках (під час засвоєння понять, узагальнення і систематизації навчального матеріалу) знижувати ефективність навчання.
Позбавлені цього недоліку спеціальні (штучно сі порені) об'ємні наочні посібники: моделі, макети, муляжі. Вони дають змогу виділити найсуттєвіше в об'єкті спостереження, зберігаючи тривимірне їх відтворення, отже, зосереджує увагу учнів на головному -- допомогти в розумінні сутності процесів, що спостерігаються.
Застосування зазначених об'ємних наочних посібників дає можливість учням розглядами об'єкт з усіх його боків, звернути увагу на такі його деталі, які в натуральному предметі малопомітні, а іноді й зовсім недоступні для спостереження без спеціальної підготовки наочного посібника. Так, для вивчення будови і роботи механізмів застосовуються розбірні моделі та розрізи механізмів, у яких різними кольорами або за допомогою підсвічування виділяються деталі, розмішені в їх середині. Моделі дають змогу не тільки відтворити зовнішній вигляд предмета, а й розкрити дії того чи іншого механізму. Часто буває, що об'єкти вивчення (різці, вимірювальні інструменти, кріпильні деталі) мають малі розміри, і виникає необхідність показати їх у збільшеному вигляді. Тому, наприклад, в шкільних майстернях необхідно мати набір демонстраційних макетів шкал деяких вимірювальних та різальних інструментів.
Суттєвою відмінністю моделей є те, що вони передають зображення в зменшеному, дійсному або збільшеному масштабах зі збереженням схожості, пропорцій частин за деякої схематизації й умовності зображень.
За характером конструкції моделі та інші об'ємні наочні посібники можна поділити на розбірні і нерозбірні, статичні й динамічні. Оскільки в трудовому навчанні часто вивчається динаміка виробничих процесів, роль останніх особлива. Однак це не зменшує ролі статичних наочних посібників (макетів). Вони за своєю конструкцією спрощені порівняно з моделями, у яких менш точно дотримуються пропорцій окремих частин, більшою мірою допускаються умовність і схематизація. Застосовуються макет для ефективнішої передачі зовнішніх ознак об'єкта. Наприклад, макети дають можливість краще вивчити конструктивні особливості різних видів різальних інструментів. Багато об'ємних наочних посібників, як показує досвід роботи, можна виготовити в шкільних майстернях. Слід зауважити, що перелік об'єктів вивчення у трудовому навчанні великий і недоцільно створювати об'ємні посібники всіх об'єктів вивчення. Крім того, об'ємні наочні посібники не можна вважати універсальними під час вирішення різних навчальних завдань.
Ряд об'єктів для вивчення достатньо оформити як наочні зображення на площині (фотографії, малюнки, таблиці, плакати), їх головна особливість -- узагальнений характер зображень. Ці наочні засоби сприяють відображенню у свідомості учнів конкретних предметів, формуванню уявлень про об'єкти, які не можна побачити через їх віддаленість, об'ємність, небезпечність та з інших причин.
Будучи засобом інформації про навколишній світ, фотографії с документальним засобом відображення дійсності. Застосування фотографій сприяє розвитку в учнів спостережливості, уміння бачити найхарактерніше в об'єкті, що вивчається. Широко використовується фотографування під час екскурсій на виробництво, де вчитель і учні можуть сфотографувати об'єкти техніки, виробничу продукцію. Висока ефективність досягається тоді, коли після екскурсії оперативно готується фотовиставка, а також у разі використання фотознімків як роздаткового матеріалу. Використовуючи фотографії, можна легко і швидко влаштувати фото-експозицію з інформацією про підприємства, технологію виробництва, нові види продукції.
Фотознімки, як і статичні екранні посібники, мають переваги над динамічними засобами наочності тоді, коли треба докладно розглянути об'єкт, що вивчається, зафіксувати певний момент процесу або явища.
З окремими предметами є можливість ознайомити учнів лише за допомогою малюнків, картин. Наприклад, у такті спосіб можна ознайомити учнів з деякими виробами та знаряддями праці, об'єктами техніки і технологіями минулих епох. За допомогою малюнків можна відтворити явища, які безпосередньо спостерігати неможливо, спрощено зобразити певні предмети і процеси, виділи головне.
Специфічними для технічних дисциплін, у тому числі й для трудового навчання, є технічні малюнки. Цей засіб наочності дає змогу точно і швидко одержувати уявлення про технічні деталі і набув широкою розповсюдження в орієнтації виробничої діяльності, є необхідним у процесі розвитку просторової уяви, технічного мислення учнів.
Важливим засобом наочності залишається виконання вчителем малюнків на дошці під час уроку. Основна перевага таких малюнків -- сприйняття учнями послідовності їх виконання.
Готові зображення не можуть замінній малюнків, що виконуються вчителем у присутності учнів, у створенні яких вони беруть участь або виконують самостійно. Однак виконання малюнків у навчальному процесі забирає більше часу, ніж використання готових зображень, до того ж якість виконання малюнків, особливо на дошці, не завжди висока.
Значне місце серед засобів навчання має використання друкованих наочних посібників, тому що за їх допомогою можна швидко продемонструвати якісно виконані зображення. Друковані наочні посібники забезпечують довгочасне експонування інформації без затемнення приміщення і не є складними у виготовленні, в той час, коли застосування, наприклад, екранних посібників має серйозні часові обмеження, потребує значно більших коштів для їх виробництва. Друковані посібники у трудовому навчанні доцільно використовувати для створення довідкових таблиць, технологічних карт, інструкцій. Крім того, саме друковані посібники дають змогу ввести для засвоєння навчального матеріалу на уроці одночасно кілька зображень, що дуже важливо для порівняння та узагальнення навчальної інформації. Виготовляються друковані посібники в основному централізовано. Останнім часом видано плакати з основ машинознавства та з техніки безпеки праці, робочі зошити з трудового навчання, публікуються технологічні карти, картки-завдання, креслення виробів та інші роздаткові матеріали. Багато оригінальних і ефективних для навчання матеріалів створюють вчителі й методисти в різних регіонах України. Сучасна комп'ютерна та копіювальна техніка дає змогу створювати на місцях високоякісні друковані посібники.
На уроках технічної праці часто виникає необхідність показати те чи інше явище у динаміці. Незамінними засобами навчання у таких випадках є динамічні наочні засоби.
Один з видів зазначених засобів -- динамічні таблиці. Показати учням зображення об'єктів у динаміці можна за допомогою рухомих елементів, які є на цих таблицях. Наявність у конструкції динамічних таблиць рухомих елементів дає змогу відобразити послідовність перетворень у зображеннях, створювати чуттєву опору мислення під час створення нових образів.
Різновидом динамічних таблиць є таблиці на магнітній основі. Їх основна перевага в тому, що на дошці можна швидко і якісно будувати різноманітні зображення, використовуючи готові елементи у вигляді аплікацій.
Особливе місце в трудовому навчанні посідають умовні графічні зображення: ескізи креслення діаграми, плани, графіки, схеми. Вони на відміну від реальних зображень засобів натуральної об'ємної наочності діють змогу передавати мовою умовних знаків недоступну для безпосереднього сприйняття інформацію, властивості об'єкта, що вивчається, його геометричну форму, просторове розташування окремих складових частин, їх взаємозв'язок та зробити узагальнення, систематизувати знання учнів. Наприклад, як показує наш досвід, щоб сформувати в учнів поняття машина, ефективніше і простіше скласти схему ніж демонструвати інші види наочних посібників.
Екранні засоби навчання (діапозитиви, кінофільми, відеофільми, телепередачі) вирізняються від інших наочних засобів насамперед тим, що демонструються за допомогою технічних засобів. Вони дають можливості, які не завжди є під час використання інших засобів наочності.
Так діафільми несуть ряд екранізованої інформації з відповідною експозицією та розвитком дії. Головна особливість діафільму -- міжкадровий монтаж, розташування кадрів у певній послідовності. Кадри логічно пов'язуються і з субтитрами, текстом. Поєднання слова і зображення забезпечує одночасність їх впливу у процесі сприйняття учнями. В цьому разі статичність діакадру відносна. Діакадри можна монтувати так, що вони передаватимуть внутрішню динаміку події або явища. Вона досягається за допомогою міжкадрового монтажу. Наприклад, створюють оптичну ілюзію руху, злиття в один образ зорового ряду сусідніх кадрів, хоча при цьому між окремими кадрами пропущена інформація. У процесі спостереження цей обрив монтажу непомітний, він заповнюється уявою. Установлення зв'язків між кадрами не тільки розвиває фантазію а й направляє пошук інформації. Одне із завдань монтажу -- забезпечити такі відчуття в розвитку дії і думки щоб пропущене ясно читалося між кадрами.
Важливі особливості кінофільмів відеофільмів, телепередач -- динамічність та єдність образу і слова. Вони дають змогу за короткий час не тільки передати велику кількість інформації, а й документальний матеріал з яким важко, а іноді й неможливо ознайомити учнів за допомогою інших джерел. Використовуючи кіно і телеекран учні можуть ознайомитися з біологічними, хімічними, лазерними, космічними та іншими найсучаснішими технологіями. Наприклад, за допомогою відеофільму вони можуть бачити себе в процесі роботи, що теж дуже важливо. Телепередачі та відеофільми порівняно з кінофільмами можуть мати більшу актуальність, оскільки показують події, що відбуваються останнім часом, тоді як кінофільми створюються і тиражуються в триваліші строки. Відеофільми також дають змогу широко використовувати місцеві, близькі для сприйняття учням матеріали.
Фільми, телепередачі можуть містити весь обов'язковий матеріал, необхідний для розкриття теми уроку, або лише його частину. В першому випадку вони стають основним джерелом знань, а в другому - допоміжним. Від учителя вимагається знати зміст фільму або телепередачі. Без цього він не зможе органічно включити їх в систему своєї роботи. Враховуючи зазначене, перевага повинна надаватися створенню відеофільмів.
Як допоміжні засоби навчання виступають кінофрагменти (тривалість 5 -- 8 хв.), телезаставки на урок (тривалість 12 -- 15 хв.).
Включення кінофрагмента, телевставки в урок вимагає точної відповідності з попередньою роботою на уроці. Вчителю необхідно чітко уявляти, які дидактичні завдання буде виконувати кінофрагмент або телевставка (повністю розкрити одне з питань уроку, ілюструвати виклад матеріалу чи доповнювати його новими, важливими для засвоєння теми відомостями, створювати проблемну ситуацію, яка має бути вирішена учнями в ході вивчення нового матеріалу тощо).
Дуже типовою, як показують спостереження уроків, є ситуація коли вчителі помилково вважають, що організація перегляду кінофільму на уроці є простою справою. Помилка в тому, що часто розглядають кіноуроки як заняття, на яких функції вчителя бере на себе аудіовізуальний засіб, вважають що такі уроки не потребують великої підготовки. Однак це далеко не так Організація роботи з будь-яким видом наочних засобів вимагає належної підготовки, знання прийомів використання наочності, а використання екранних засобів -- ще й підготовки ТЗН
Широкі можливості для візуалізації інформації, моделювання найрізноманітніших ситуацій, гнучкості управління та індивідуалізації навчання надає використання комп'ютерної техніки. З її впровадженням у трудовому навчанні змінюється технологія навчання, однак необхідність в інших засобах навчання не зникає.
Функціональні можливості кожною засобу навчання обмежені. Тому ні один із наочних посібників, взятий окремо, і навіть такий універсальний засіб навчання, як комп'ютер, не може замінити усі інші засоби навчання. Тільки створення комплексу засобів може вирішити проблему наочності навчання, оснащення його відповідними засобами, що підвищують ефективність пізнавальної діяльності учнів.
Як показує досвід активізація учнів засобами наочності, порівняльний аналіз, який ми провели, правильний вибір наочних засобів має важливе значення. Питання про те, якими засобами наочності краще користуватися в навчальному процесі -- предметами в натурі, їх зображеннями або їх символами, в кожному окремому випадк и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.