На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Еволюця ШС, явища освти. Концепця безперервної освти як головна умова життєдяльност в нформацйному суспльств. Аналз сучасного етапу розвитку позашкльной освти наприклад Палацу дитячої та юнацької творчост. Етапи розвитку сайту Палацу.

Информация:

Тип работы: Диплом. Предмет: Педагогика. Добавлен: 20.10.2009. Сдан: 2009. Страниц: 3. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


3
Міністерство освіти і науки України Школа комп'ютерної майстерності

Дипломний проект
Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету

Виконав учень групи 2004-2
Хоц К.А Керівник:
Гут Олеся Петрівна
Консультант Гут Олеся Петрівна
Кривий Ріг 2008 ПЛАН:

ВСТУП Еволюція природної інформаційної системи (ПІС) та штучної інформаційної системи (ШIС). Їх значення в еволюції косого-живого-розумного.
РОЗДIЛ I Еволюція ШІС та явища Освіти
1.1. IС «Наука» як інструмент організації ШIС.
1.2. Явище освіти як підсистеми IС «Наука» та інструмент організації Розумного.
1.3. Аналіз минулих етапів розвитку Явища Освіти та прогноз майбутніх, більше необхідних.
РОЗДIЛ 2 Концепція безперервної освіти як головна умова життєдіяльності в інформаційному суспільстві.
2.1. Болонська система освіти.
2.2. Інтернет як інструмент у безперервному освітянському циклі еволюції Розумного.
2.3. Засоби організації процесу навчання.
2.4. Види дистанційного навчання (використання диску, Інтернету)
РОЗДIЛ 3 Аналіз сучасного етапу розвитку позашкільноё Освіти наприкладі Палацу дитячої та юнацької творчості Центрально-Міського району міста Кривий Ріг.
3.1. Етапи організації Палацу дитячої та юнацької творчості в новій системі освіти.
3.2. Етапи переходу Палацу дитячої та юнацької творчості на інформаційний рівень взаємодій.
РОЗДIЛ 4 Етапи розвитку сайту Палацу дитячої та юнацької творчості Центрально-Міського району міста Кривий Ріг..
4.1 Структура Палацу дитячої та юнацької творчості Центрально-Міського району міста Кривий Ріг.. Відображення етапів організації факультету, за допомогою HTML.
4.2. Розробка динамічних ефектів сайту, за допомогою JavaScript
РОЗДIЛ 5 Планування подальшого розвитку Палацу дитячої та юнацької творчості з використанням інформаційних технологій в новій системі освіти.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Вступ.
Еволюція ПІС та ШІС. Їх значення в еволюції косного-живого-розумного.

Процес розвитку ЕИС пов'язаний із процесом організацій і переорганизации матері. З одному стану матерія переходила в більше складні, під впливом змін у зовнішнім середовищі . Першою речовиною, на основу котрого відбувався подальший розвиток ЕИС є відсталу речовину. До відсталої речовини односяться гірські породи, космічні тіла (метеори, метеорити), хіміческі елементи. У процесі модулювання відсталої речовини відбувається дуже повільно, тому організація живого з відсталого (нове на основне старого) відбувається в плині декількох мільйонів років.
Живе речовина, що було промодельованої на основі відсталого, зберегло у своїй будові (структурі) частина відсталого (наприклад, у клітках організму втримуються частки відсталого - кальцій, залізо й т.д.), Алі в цілому воно вже має більше складний рівень організації й змінюється швидше, ніж відстале. Речовина це не просто вища форма відсталої речовини. Це якісно новий стан матерії. Інакше кажучи, моделювання в живому відбувається швидше, ніж у відсталому. Жива речовина відрізняється Тім, що воно вже має можливість моделювати об'єкт, подібні собі - розмноження.
У результаті моделювання живої речовини, з'явилася нова речовина, що моделює ще з більшою швидкістю, чим живе й має здатність моделювати не тільки об'єкти, Алі й взаємодії. Така речовина називається розумною речовиною, і до нього мі відносимо Людину, а також деякі види тварин (дельфіни, наприклад). У структурі розумної речовини збереглися як відстале так і живий речовина, Алі вже в новому стані, з новим способом взаємодії, що дозволяє організувати новий вид матерії - розумна речовина.
Під впливом змін у зовнішнім середовищі, розумна речовина промоделювала з об'єктів і взаємодій нову інформаційну систему, що спрямована на збереження системної програми людини. Цю систему мі називаємо штучною інформаційною системою- суспільство. Однак моделювання нових об'єктів.
Розділ 1. Еволюція ШІС та явища освіти.
1.1. IС «Наука» як інструмент організації ШIС.

Еволюція та прогресування людини завжди стимулювалось спробою пізнати закономірності навколишнього середовища та визначити своє місце й значення в ньому. Якщо Людина знаходила (чи знаходить) відповідь істинну, - вона вступала в гармонію співіснування з середовищем. Якщо ні - вона продовжувала шукати, передаючи свої пошукові досягнення нащадкам. Так організовувалось суспільство та штучна інформаційна система (соціум). У ХХІ столітті пошуку правильних відповідей присвячена діяльність не лише окремих індивідів, а вже усієї соціальної спільноти (на рівні союзів, корпорацій, держави). Провідну роль у розробці нових концепцій організації світу та місця людини в ньому відіграє ІС Наука.
Людей об'єднує ті, що більшість з їх сприймає світ у вигляді матеріальних об'єктів, які впливають один на один та змінюються. Такий спосіб сприйняття закладається людині в дитинстві, під година перших виховних заходів. Сучасні наукові дослідження й висновки доводять, що матерія, у вигляді якої Людина сприймає світ, досягла у своєму розвитку третього рівня, а саме - рівня Розумності. Однак основою усьому є сонячна енергія. Саме випромінювання Сонця є головною умовою нашого повноцінного існування. З нього розпочалась еволюція. На певному етапі потік мікро частин атома переорганізувався таким чином, що утворилися хімічні мікроелементи, які стали "будівельним матеріалом" усієї матерії. Утворилася відстала речовина. Мікроелементи відсталого стали першими об'єктами, між якими розпочали відбуватись взаємодії.
Взаємодії між об'єктами відбуваються на двох рівнях - першому, фундаментальному та іншому, більш високого порядку. Фундаментальні взаємодії полягають в обміні енергією. Смороду підпорядковуються закону збереження енергіі та відбуваються за принципом "скільки один об'єкт передавши енергії іншому, стільки інший прийняв, і навпаки". Такі взаємодії носять назву симетричних.
У процесі взаємодій більш високого порядку об'єкт-приймач набуває нового стану не лише через отримання енергії, Алі й деякої субстанції - інформації. Причому об'єкт-передавач її не втрачає. Такі взаємодії називаються несиметричними або інформаційними.
Інформаційні взаємодії між мікроелементами (наприклад, каталітичні), сприяли утворенню більш складних структур, які згодом проявилися в появі таких систем відсталого, як каміння, ґрунт, вугілля, нафта, залізна руда, крейда, пісок тощо. У цих системах постійно відбуваються трансформації на мікро рівні - на суб'єктивному, Алі об'єктивно смороду проявляються через дуже великий часовий проміжок. Тому мі кажемо, що моделювання відсталого відбувається повільно. Однак на певному етапі в середовищі мікроелементів, що утворюють воду, моделювання привело косне до переходу на новий енерго-інформаційний рівень - виникнення живого. Живе відрізняється від відсталого перш за всі швидкістю моделювання, та, по-другу, здатністю "повторювати собі" у новому об'єкті.
Якщо об'єднання елементів стабільно існує в новій "об'єднаній" формі (інформаційній системі) протягом тривалого години, розпочинають проявлятися якості, притаманні вже не окремим об'єктам, а усій системі вцілому. Іншими словами, - проявляється системність нового рівня. При цьому взаємодії розглядаються вже не між елементами системи, а між самими системами Моделювання живого розвивалось шляхом ускладнення біологічних структур, утворення багатоклітинних організмів. При цьому головним проявом прогресивного розвитку систем речовини є ускладнення інформаційних процесів.
Узгодженість подальшого моделювання відсталого та набагато активнішого моделювання живого призвело до організації природної інформаційної системи - ПІС. Системність ПІС виявляється в чітко організованому ритмі взаємних трасформацій об'єктів - кругообігу речовин, змін сезонів, загальному балансу флори та фауни. Як елемент живого з'явилась Людина. Перші періоди її розвитку - це узгоджене з іншими елементами (природними явищами, флорою, фауною) існування в природній інформаційній системі. Однак системність усієї ПІС стало благоприємним середовищем для прояву в людині нового енерго-інформаційного рівня матерії - рівня Розумної речовини. Це не відбулося одразу. Однак наявність такого потенціалу в людей спричинило їх подальшу еволюцію через об'єднання та здійснення енергетичних й інформаційних взаємодій.
Новий рівень організації людини як перш за всі представника живого проявлявся в новій здібності - створювати не тільки об'єкти-свої копії, Алі й моделювати нові. Протягом еволюції людині відкривались законі організації відсталого, і вона розпочала моделювати такі об'єкти, яких у ПІС не існувало. Об'єднання людей у колективи та моделювання нових об'єктів призвело до утворення штучної інформаційної системи (соціуму). ШІС - це сукупність об'єктів та взаємодій, спрямованих на збереження системної програми. Саме ШІС став Тім середовищем, де інформаційні взаємодії між людьми як системами сприяли моделюванню речовини та організації нової системи - Розумного. Еволюція ШІС та людини, а отже й матерії відбувалася завдяки постійним винаходам нових засобів інформаційних взаємодій - від мови та писемності до комп'ютерного та космічного зв'язку та удосконаленню процесу обміну інформацією.
На сучасному етапі розумність людини проявляється в умінні правильно визначити структуру цілей свого життя та відповідним чином організувати собі на усіх рівнях активності (біологічній, інтелектуальній та соціальній) для цих цілей. Головним інструментом самоорганізації виступає вміння інтегрувати усі варіанти досвіду людей та моделювати на їх підгрунті нові способи життєдіяльності. Головною умовою самоорганізації людини є свідомість. Вона базується на сукупності якостей особистості людини (пам'яті, уваги, уяви, логічного мислення та волі). Прояв цих якостей відбувається поетапно й здійснюється під година навчання. Навчання - це один з процесів системи освіти, яка є формою інформаційних взаємодій у сучасному суспільстві.
Прояв їх чи інших якостей особистості відбувається під година навчання за різними моделями освіти. Прояв пам'яті та уваги забезпечується взаємодією між учнем та вчителем згідно принципів традиційної моделі навчання. Уява - це результат запам'ятовування та утримання великої кількості інформаційних відомостей. Вона проявляється також під година класичних взаємодій учень-вчитель, однак реалізовується й підтримується моделями освіти інформаційного суспільства, зокрема - дистанційною. Прояв логічного мислення є результатом користування великою кількістю інформаційних джерел, вмінням аналізувати та прогнозувати особистісний стан та стан суспільства. Такі вимоги висуває до учня дистанційна форма навчання за розумів контролю кінцевого результату чителем. На базі синтезу традиційної та дистанційної систем освіти організована Болонська система. Вона вимагає від учня вольової організації усіх своїх вольових якостей, що виявляться в самостійній постановці цілей навчання та самостійному контролі власного ритму споиванні та реалізації знань.
Таким чином, для розвитку усіх особистісних якостей людини, їй необхідно з дитинства відчути організацію усіх моделей навчання. Постає необхідність у розробці змішаної системи навчання, яка поєднує елементи класичної моделі (традиційної), дистанційної та Болонської в різних пропорціях відповідно до періоду (молодша школа, середня, старша, професійна та вища освіта). У цьому полягає актуальність тими дипломного проекту.
Головною метою дипломного проекту є наукове обґрунтування упровадження в загальноосвітній цикл шкіл змішаної системи навчання та розробка елементів дистанційної форма для Школа комп'ютерної майстерності.
1.2 Явище Освіти як підсистема ІС Наука та інструмент організації розумного

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Й НАУКИ УКРАЇНИ
(Інформаційна довідка)

Розвиток освіти в Україні невід'ємно пов'язаний із становленням української держави. Освіти покликана формувати творчу особистість, розвивати її таланти, розумові та фізичні здібності, виховувати високі моральні якості, збагачувати інтелектуальний потенціал українського народу, забезпечувати соціально-економічну та духовну сфери кваліфікованими фахівцями.
За роки незалежності України створена нова законодавча та нормативно-правова база функціонування освітньої галузі, системно здійснюється реформування та модернізація її структури, змісту, форм та методів навчання, удосконалюється управління заставами освіти на основі принципів гуманізму та демократії.
Докорінні зміни в системі освіти визначаються стратегією випереджувального інноваційного розвитку й відбуваються в контексті європейської інтеграції з орієнтацією на фундаментальні загальнолюдські цінності. Сьогодні в Україні в цьому напрямі здійснюють практичні заходь, зокрема організовано широке впровадження в освітню галузь принципів Болонського процесу. Освіта в Україні має розгалужену структуру: від дошкільних навчально-виховних закладів до університетів, академій, інститутів, коледжів. На сьогодні мережа включає 40,9 тисяч навчальних закладів у тому числі: 15,3 тисячі дошкільних, 20,9 тисяч загальноосвітніх, 1,5 тисячі позашкільних, 957 професійно-технічних та 966 вищих навчальних закладів І-І рівнів акредитації.
Відродження, розбудова й реформування національної системи освіти - найважливіша складова суспільного, економічного життя країни, необхідна умова її матеріального розвитку. Метою державної освітньої політики України є всебічний розвиток особистості, її талантів, розумових і фізичних здібностей, формування свідомої громадянської позиції, спрямованої на збереження та примноження цінностей національної культури й громадянського суспільства. На досягнення поставленої мети спрямована й система загальної середньої освіти, яка забезпечує всебічний розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів, трудову підготовку, професійне самовизначення, формування загальної моралі, засвоєння необхідного обсягу знань про природу, Людину, суспільство, культуру та виробництво.
Обов'язковою первинною складовою системи безперервно є дошкільна освіта. Нині в Україні функціонує 14900 дошкільних закладів, у яких навчається й виховується 96977 дітей, що становить 48% від загальної кількості дітей дошкільного віку.
Відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" набувають поширення інтеграційні процеси в цій галузі освіти. Так, в Україні налічується 1565 навчально-виховних комплексів "Школа - дитячий кіш" їз контингентом 64 тис. дітей. Триває процес створення нових типів дошкільних навчальних закладів: художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого, гуманітарного та інших напрямків.
В Україні проводитися різнопланова робота щодо повного охоплення "навчанням усіх дітей шкільного віку. У країні діє 20605 загальноосвітніх навчальних закладів різних типів, у яких здобувають загальну середню освіту 5,2 млн. учнів.
Предметом постійної уваги є забезпечення доступу до якісної освіти, утримання, навчання й виховання дітей сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків і дітей з особливими потребами. З цією метою зростає кількість спеціальних шкіл, шкіл-інтернатів, дитячих будинків, навчальних закладів компенсую чого типу тощо.
За оцінками міжнародних експертів на сьогодні Україна є прикладом для наслідування іншими країнами Європейського співтовариства щодо задоволення освітніх проблем національних меншин. В україні функціонує мережа загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчально-виховний процес здійснюється російською, угорською, румунською (молдавською), кримськотатарською та польською мовами, а саме: функціонують 1594 школи з російською мовою навчання, 69 - угорською, 94 - румунською, 9 - молдавською, 14 - кримськотатарською, 4 - польською. Окрім того, функціонує 2140 загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчання здійснюється двома й більше мовами, зокрема: українською й російською - 2068 (1168214 учнів); українською й угорською - 30 (9332 учнів), українською й румунською - 8 (2949 учнів); українською й молдовською - 3 (1320 учнів); українською й польською - 2 (1082 учні).
Відповідно до Закону України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або меншин" у багатьох загальноосвітніх навчальних заставах російська, румунська, молдавська, угорська, польська, болгарська, новогрецька, гагаузька, ромська мови, а також іврит та ідіш вивчаються як навчальні предмети; вірменську, кримчацьку, караїмську ж мови вивчають у недільних школах.
З кожним долею розширюється мережа загальноосвітніх навчальних закладів для обдарованої молоді. Якщо сім років тому в Україні функціонувало 913 гімназій, ліцеїв та колегіумів, у яких навчалося 265,8 тис. учнів, те нині їх кількість наближається до 1 млн. Взагалі в Україні ведеться постійна різнобічна робота з пошуку, навчання й виховання талановитої молоді - майбутнього інтелекту держави. І найбільш ефективною формою виявлення юних талантів стали учнівські предметні олімпіади, турніри та конкурси.
В 2004 - 2005 н.р. у всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових предметів взяло долю близько 3 млн. учнів, 1018 з їх стали переможцями; 26 школярів гідно представляли Україну в Міжнародних учнівських олімпіадах, виборовши 25 медалей різного статусу: 3 золоті, 10 срібних і 12 бронзових.
Школярі України постійно беруть доля й в інших всеукраїнських та міжнародних змаганнях, багато з яких вже стали традиційними: Міжнародна Мендєлєєвська олімпіада, Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, Міжнародна олімпіада та Міжнародний конкурс з російської мови для країн СНД і Балтії, Міжнародний турнір фізиків, всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвячений видатному українському поету Т. Г. Шевченку тощо.
В Україні приділяється значна увага й позашкільній освіті. Майже 1,5 млн. дітей та підлітків одночасно з навчанням у школі навчаються й у позашкільних заставах освіти, яких нараховується майже 1,5 тисячі. У них створені належні умови для здобуття додаткових знань, умінь і навичок за інтересами, забезпечення інтелектуального, духовного розвитку, підготовки до активної професійної та громадської діяльності.
За роки незалежності в Україні створені вітчизняні підручники, навчальні й методичні посібники для усіх ланків середньої освіти. Лише для реалізації змісту предметів інваріантної частини Базового навчального плану загальноосвітньої школи регламентовано 1071 назву підручників та понад 600 найменувань додаткових навчальних видань, спрямованих на поглиблення та вдосконалення загальної середньої освіти учнів. Майже з усіх навчальних предметів є варіативні підручники, наявність яких створює сприятливі умови для демократизації навчально-виховного процесу.
В 2001 році в Україні розпочався поступовий перехід на 12-річний термін навчання. Здійснено значну організаційну та науково-методичну роботові щодо переходу загальноосвітньої школи на новий зміст і структуру. Затверджені Державні стандарти початкової загальної освіти та базової й повної загальної середньої освіти, на основі яких розроблені Типові навчальні плани початкової, основної й старшої школи.
Ключова роль у забезпеченні якісні освіти належить учителеві. Нині в Україні працює понад 570 тисяч педагогів. З метою стимулювання їхньої активної участі в становленні й розвитку національної системи освіти засновано щорічний Всеукраїнський конкурс "Учитель долі". Вже відбулося 9 таких конкурсів, у яких взяло долю більш як 120 тис. учителів, у тому числі понад 1 тис. у фінальних етапах. Переможці конкурсу відзначаються високою державною нагородою - присвоєнням звання "Заслужінь учитель України". Нині таких вчителів 45.
На виконання основних положень Національної доктрини розвитку освіти, Закону України "Про загальну середню освіту", положень концепції загальної середньої освіти для 12-річної школи розпочато поетапний перехід до профільного навчання в старшій школі. Розроблено й ухвалено Концепцію профільного навчання. Підготовлено перелік існуючого навчально-методичного забезпечення профільного навчання та визначено шляхи його поповнення.З метою зміцнення статусу української мови як державної постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 долі затверджено Державну програму розвитку й функціонування української мови на 2004-2010 роки, розроблено та подане до Кабінету Міністрів України проект Закону України "Про розвиток і застосування мов в Україні".
Затверджено Комплексну програму забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання йз природничо-математичних і технологічних дисциплін.
Метою Концепції є визначення напрямів забезпечення державного соціального захисту осіб з розумовою відсталістю та подальшого удосконалення системи їх соціальної адаптації.
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА

Особливу роль відіграє система професійно-технічної освіти, яка органічно пов'язана йз суспільним виробництвом і винна забезпечувати відтворення трудових ресурсів держави. Сьогодні в Україні діє 937 професійно-технічні навчальні запоклажі, з яких 251 готують робітничі кадри для промисловості, 229 - для будівництва, 297 - для агропромислового комплексу, 160 - для сфери послуг. З метою формування ступеневої професійно-технічної освіти, підготовки висококваліфікованого робітничого потенціалу, перенавчання працюючих робітників на нові технології та роботові з новими матеріалами створено 173 вищих професійних училищ та центрів професійно-технічної освіти, 428 професійних ліцеїв, що здійснюють підготовку робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних, наукоємких професій. Отримують освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" близько півмільйона осіб, 65 відсотків з яких отримують повну загальну середню освіту. У всіх типах навчальних закладів загалом було охоплено понад 500 тисяч чоловік.
Одним із вирішальних факторів становлення професійно-технічної освіти є її кадрове забезпечення. Сьогодні в системі працює 49,7 тисяч педагогічних працівників, з них 23,5 тисяч майстрів виробничого навчання та 17,5 тисяч викладачів.
За участю Європейського фонду освіти та країн-донорів в Україні сьогодні реалізується міжнародний проект "Реформування професійно-технічної освіти В Україні". До реалізації проекту залучені професійно-технічні навчальні заклади м.Києва, Вінницької, Львівської, Закарпатської та Одеської областей у секторах сільського господарства, транспорту (міжнародні перевезення), туризму, сфери послуг, готельного господарства.
Проводитися робота над інтеграцією професій, скорочення їх чисельності до 350-400 найменувань. Розпочато пілотну розробку державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій та їх відповідне методичне забезпечення.
Вища освіта є могутнім фактором розвитку духовної культури українського народу, відтворення продуктивних сил суспільства. Ця складова гуманітарної сфери спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної й професійно-практичної підготовки особистості, формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.
Суттєво реформується мережа вищих навчальних закладів. Значна частина вищих навчальних закладів передається до сфери управління Міністерства освіти й науки України. Нині система вищої освіти нараховує 966 вищих навчальних закладів І-І рівнів акредитації (училища, технікуми, коледжі, інститути, академії, університети), з їх 670 вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, у тому числі 586 державної форми власності та 84 інших форм власності. Загальна чисельність студентів таких закладів становить 593 тис., або в розрахунку на 10 тис. населення -125 осіб.
Мережа вищих навчальних закладів ПІ-ІУ рівнів акредитації налічує 339 закладів, у тому числі 235 державної форми власності й 104 - недержавної форми власності. Серед їх функціонує 141 університет, 63 академії, 135 інститутів. Зазначимо, що усі ці типи вищих навчальних закладів за своїм статусом відповідають статусу європейських університетів.
Статус національного має 82 вищих навчальних закладів. Мережа забезпечує навчання 387 студентів на 10 тис. населення. В університетах, академіях, інститутах навчається 1,8 млн. студентів. Підготовка фахівців з вищою освітою в Україні здійснюється за 76 напрямами, що включають майже 600 спеціальностей.
Навчально-виховний процес і науково-дослідницьку діяльність у вищій школі ведуть 90,5 тисяч викладачів, серед них 7,9 тис. докторів та 42,2 тис. кандидатів наук, 7,5 тис. професорів і 31,6 тис. доцентів. У вищих навчальних заставах діє розгалужена мережа аспірантури й докторантури.
Систему післядипломної освіти складають майже 600 навчальних закладів. Щорічно в них навчається понад 330 тис. фахівців, у тому числі біля 30 тис. отримують другові вищу освіту.
Прагнучи статусу розвиненої, Україна сприяє й всіма заходами підтримує розвиток освіти, зростання інтелектуального потенціалу суспільства. У контексті стратегічного значення для вищої школи України буде мати приєднання до Болонської декларації, яку передбачається реалізувати в 2005 році.
Протягом 2003 - 2004 років бачено за державне фінансування для студентів вищих навчальних закладів 111 назв підручників і навчальних посібників накладом 548712 тис. прим. Для середньої школи протягом 2003 - 2004 років бачено 316 назв підручників і навчальних посібників накладом 22,6 млн. примірників.
Усвідомлюючи роль міжнародної співпраці та необхідність широкої інтеграції до світового науково-освітнього простору Міністерство освіти й науки України приділяє зазначеному напрямку діяльності особливу увагу й постійно розширює та вдосконалює нормативно - правову базу міжнародного співробітництва.
Якщо в 1992 році співпраця в галузі освіти на договірній основі здійснювалася лише з однією країною (Республіка Польща), те на сьогодні вже укладено 88 міжурядових і 46 міжвідомчих угод про співробітництво в галузі освіти й науки з 62 країнами світу.
З метою встановлення норм взаємного визнання документів про освіту, наукові ступені й вчені звання, що видаються в Україні й за кордоном, дотримання міжнародних принципів визнання документів про освіту укладено міжурядові догоди з 17 країнами світу (Азербайджан, Білорусь, Болгарія, Вірменія, Грузія, Естонія, Казахстан, Китай, Лівія, Молдова, Перу, Росія, Румунія, Словаччина, Туркменістан, Угорщина, Узбекистан).
Однак, найбільш важливою є Угода про науково-технічне співробітництво між Україною та Європейським співтовариством, яка н и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.