На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Аналз учбової дисциплни, її рол у пдготовц фахвця та мжпредметних зв'язкв. Розробка поурочно-тематичного плану та перелку комплексно-методичного забезпечення теми. Методика формування знань та умнь про роботу з графчним редактором Corel Draw.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Педагогика. Добавлен: 09.01.2010. Сдан: 2010. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


45
Міністерство освіти і науки України
Українська інженерно-педагогічна академія
Гірничий факультет
Кафедра соціально-економічних та педагогічних дисциплін
КУРСОВА РОБОТА
з дисципліні
«Дидактичні основи професійної освіти»
Організація та методика проведення уроку з теми: «Векторний графічний редактор Corel Draw»

Спеціальність: «Оператор комп'ютерного набору»;
дисципліна: «Спеціальна технологія»

Керівник роботи Карчевська Н.В.
Фіногєєва Т.Є.
Виконавець студент гр. ДГ-К7-1
Сухомлінов Б.
Стаханов, 2009
Реферат

Курсова робота містить 5 табл., 0 додатків, 10 джерел.
В даній курсовій роботі був виконаний аналіз учбової документації по підготовці фахівця, розроблений порядок організації і методики уроку, дані рекомендації по удосконаленню розробки уроку.
УЧБОВИЙ ПЛАН, УЧБОВА ПРОГРАМА, КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ, СТИЛЬ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ, АВТОРИТАРНИЙ СТИЛЬ, ПОПУСТИЕЛЬСКИЙ, ДЕМОКРАТИЧНИЙ
Зміст

Вступ
1. Аналіз учбової документації
1.1 Загальна характеристика учбової дисципліни "Спеціальна технологія"
1.2 Кваліфікаційна характеристика спеціальності "Оператор комп'ютерного набору"
1.3 Аналіз учбового плану
1.3 Аналіз учбової дисципліни та її ролі у підготовці фахівця
1.4 Міжпредметні зв'язки теми: "Графічний редактор Corel Draw"
1.5 Розробка фрагмента поурочно-тематичного плану
1.6 Розробка переліку комплексно-методичного забезпечення для вибраної теми
1.7 Характеристика учбово-матеріальної бази, яка повинна бути привернута для вивчення вибраної теми
1.8 Висновок
2. Організація і методика уроку обраної теми
3. Індивідуальне завдання з поглибленим вивченням одного з аспектів професійного навчання. Організація педагогічного спілкування з учнями в умовах проф. навчання
3.1 Введення
3.2 З історії питання
3.3 Зміст і структура педагогічного спілкування
3.4 Особливості педагогічного спілкування у вузі
3.5 Стилі і моделі спілкування викладача вищої школи
3.6 Висновок
Висновок
Список використаних джерел
Додаток 1
Вступ

Професійно-технічна освіта -- це загальнодержавна система підготовки кваліфікованих робітників для всіх галузей народного господарства країни.
Система професійно-технічної освіти міцно утвердилася, як основна форма планомірної підготовки кваліфікованих робочих кадрів і стала високим фактором формування політичних, моральних якостей робітників. Сучасні профтехучилища покликані готувати кваліфікованих робітників, здатних до швидкої зміни праці в умовах постійного технічного процесу, які володіють суміжними професіями, здатних працювати в бригадах і швидко адаптуватися на підприємствах у процесі виробництва.
Нажаль, зараз країна переживає кадровий брак, або і взагалі його дефіцит. Тому підготовка кваліфікованих робітників повинна стати однією з основних задач у стратегії розвитку нашої держави; це одна з основних педагогічних проблем.
Одним із способів вирішення педагогічних проблем є педагогічне проектування, суть якого полягає в попередньому (випереджаючому) моделюванні шляхів їх вирішення, визначення варіантів реалізації та корекції цих рішень у реальній практиці. Педагогічне проектування на різних етапах інноваційного процесу є передумовою, умовою і результатом інноваційної діяльності.
У ході інноваційного процесу педагогічне проектування сприяє усвідомленню потреби і можливості нововведень, вивчення запитів педагогічного середовища, конкретної особистості.
Мета даної курсової роботи: на основі аналізу початкових даних (учбових документів, матеріально-технічної бази і дидактичного забезпечення дисципліни) і умов розробити порядок організації і методику проведення уроку з заданої теми.
Об'єкт дослідження: професійне навчання в професіонально-технічних навчальних закладах.
Для досягнення заданої мети необхідно виконати наступні задачі:
- виявити роль і місце учбової дисципліни «Спеціальна технологія» в учбових документах при підготовці фахівців в ПТНЗ;
- визначити міжпредметні зв'язки та виявити, які дисципліни і теми забезпечують вивчення теми: «Векторний графічний редактор Corel Draw»; виявити, вивчення яких дисциплін і тем забезпечує дана тема;
- скласти поурочно-тематичний план вивчення теми: «Векторний графічний редактор Corel Draw»;
- розробити комплексно-методичне забезпечення для вибраної теми;
- виконати аналіз учбово-матеріальної бази, яка повинна бути використана для вивчення теми: «Векторний графічний редактор Corel Draw»;
- розробити порядок організації і методику теми: «Векторний графічний редактор Corel Draw»;
- дати рекомендації по удосконаленню розробки уроку.
1. Аналіз учбової документації

1.1 Загальна характеристика учбової дисципліни «Спеціальна технологія»

Дисципліна «Спеціальна технологія» відноситься до дисциплін спеціального циклу.
Самостійна робота передбачає вивчення теоретичного матеріалу шляхом опрацювання змісту кожної теми, повторення матеріалу за допомогою питань для самоперевірки і написання контрольної роботи.
Питання для самоперевірки дозволяють студентам перевірити ступінь засвоєння теоретичного матеріалу.
1.2 Кваліфікаційна характеристика спеціальності «Оператор комп'ютерного набору»

Спеціальність: «Оператор комп'ютерного набору»
Розряд: 4-й
Згідно з довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників [1] фахівець спеціальності: «Оператор комп'ютерного набору» (код: 4112) -- повинен вміти:
· виконувати операції з базами даних на комп'ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація, виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних на відстань;
· готувати до роботи устаткування, магнітні диски, стрічки, картки, папір;
· працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням;
· оперувати файлами, записувати текст на дискету чи переносити на папір за допомогою матричного принтера;
· виконувати інші операції технологічного процесу: опрацювання інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити та передавати вихідні тощо);
· керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів документів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо);
· своєчасно застосовувати корекційні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування;
· доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп'ютерного устаткування;
· використовувати обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань відповідно до вимог призначених для цього програм;
· постійно удосконалювати уміння та навички праці з клавіатурою;
· у разі необхідності виконувати обов'язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство.
Повинен знати: правила експлуатації комп'ютерної техніки і систем зв'язку, технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програми, макети, інші нормативні і методичні матеріали щодо техніки проведення та послідовності виконання операцій у комп'ютерних системах (мережах): стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації: діловодство; правила орфографії та пунктуації; технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера; основи організації праці, трудового законодавства, правила і норми охорони праці.
Кваліфікаційні вимоги: повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта; без вимог до стажу роботи.
Елементи предмета діяльності: пакет офісних програм, прикладні програми, електронна пошта, Інтернет.
Види діяльності: набір тексту, робота з електронною поштою, пошук інформації в Інтернет, побудова електронних таблиць та баз даних.
Сфера діяльності: документознавство, системна інтеграція, автоматизація бізнес-процесів, інформативна та технічна підтримка, бухгалтерський облік.

1.3 Аналіз учбового плану

Наступним етапом є аналіз основних розділів учбового плану стосовно початкових даних.
Термін навчання робітника: 3 роки.
Тривалість учбового року, його структура: учбовий рік триває 10 місяців.
В таблиці 1.1 представлені зведені дані по бюджету часу:
Таблиця 1.1

п\п
Предмети
Державна атестація
Кількість годин
1 курс
Всього за
1 курс
Перенос
2 курс
Всього за
2 курс
Перенос
3 курс
Всього за
3 курс
Перенос
Всього
Із них лабораторно-практичні роботи
Семестри
Семестри
Семестри
1
2
1
2
1
2
17
11
10
2
15
2
11
5
5
2іс
9
8
10
1іс
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1
Загально-технічна
підготовка
171
114
40
17
1.1
Основи електротехніки, радіо та мікроелектроніки
40
1
1
1
2
40
-1
1.2
Технічне креслення
4
1
1
1
40
+2
2
Професійно-теоретична підготовка
563
298
166
99
2.1
Основи програмування
42
6
2
2
42
2.2
Інформаційні технології
34
10
2
1
1
34
-2
3
Професійно-теоретична підготовка
1562
298
412
852
3.1
Виробниче навчання в майстерні
802
6
6
6
35
298
6
12
12
12
342
6
6
6
162
3.2
Виробниче навчання на виробництві
270
6
12
12
270
3.3
Виробнича практика
490
35
70
35
420
4
Природничо-математична підготовка
781
333
348
100
4.1
Математика

250
4
3
3
132
+1
3
3
3
5
118
4.2
Фізика
2
199
34
3
2
2
108
+4
3
2
2
3
91
-1
4.3
Хімія

120
14
2
1
1
55
2
2
1
1
65
+3
4.4
Інформатика

70
26
1
1
1
38
1
1
1
32
+1
5
Гуманітарна підготовка
723
291
282
150
5.1
Українська мова
3
140
1
1
1
40
+2
1
1
2
2
45
2
2
2
54
5.2
Історія України
2
70
1
1
1
38
1
1
1
1
32
-4
5.3
Іноземна мова

130
1
1
2
48
2
1
1
1
50
-1
2
1
1
32
-4
5.4
Людина і суспільство (основи філософії)
35
2
1
1
35
-1
5.5
Основи економіки
34
1
1
1
34
+3
6
Фізична культура і здоров'я
180
2
2
2
76
2
2
1
1
64
+2
2
1
1
40
+4
7
Державна атестація ті інші форми контролю
105
35
70
35
35
8
Консультації
280
9
Загальний обсяг навчального часу (без п. 8)
4270
194
36
36
37
35
1448
37
35
35
36
36
1440
35
34
34
35
35
1382
У Вищому професійному училищі виділяють три цикли дисциплін:
1) професійно-технічний -- 2125 годин;
2) загально-технічний -- 171 година;
3) загальноосвітній -- 1623 години.
Основною характеристикою для оцінювання рівня професійної підготовки в ПТЗО є відношення часу, який відводиться на теоретичне навчання, до часу, який відводиться на виробниче навчання. Даний показник має назву показник інтелектуалоємкості професійної підготовки.


-- час, що відводиться на теоретичне навчання;
-- час, що відводиться на практичне навчання.
Показник загальноосвітньої бази професійної підготовки визначається за формулою:
, де
-- час, що відводиться на вивчення загальноосвітнього циклу;
-- час, що відводиться на вивчення професійно-технічного циклу;
1.3 Аналіз учбової дисципліни та її ролі у підготовці фахівця

Дисципліна «Спеціальна технологія» відноситься до дисциплін спеціального циклу.
Обсяг курсу становить 373 годин, в тому числі лекцій - 323 годин; лабораторно-практичних занять - 50 годин.
Самостійна робота передбачає вивчення теоретичного матеріалу шляхом опрацювання змісту кожної теми, повторення матеріалу за допомогою питань для самоперевірки і написання контрольної роботи.
Питання для самоперевірки дозволяють студентам перевірити ступінь засвоєння теоретичного матеріалу.
Контрольна робота повинна бути виконана за одним із варіантів.
Варіант контрольної роботи вибирають по початковій букві прізвища студента і останньої цифри його навчального шифру. Відповіді на контрольні питання повинні бути короткими і розкривати суть питання. Контрольна робота повинна бути захищена в період сесії.
Виконання лабораторно-практичних робіт здійснюється в період сесії згідно методичних вказівок з проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни для спеціальності «Оператор комп'ютерного набору».
Курс завершується іспитом. Допуск до іспиту з дисципліни здійснюєься з урахуванням захисту контрольної роботи та лабораторно-практичних робіт.
Для подальшого дослідження вибираємо тему «Графічний редактор Corel Draw».
Ця тема має важливе значення для кваліфікованого робітника професії «Оператор комп'ютерного набору». Зокрема для формування наступних умінь:
* виховання інформаційної культури;
* практичного застосування вивченого матеріалу;
* закріплення знання загальних принципів роботи графічного редактора Corel Draw;
1.4 Міжпредметні зв'язки теми: «Графічний редактор Corel Draw»

Міжпредметні зв'язки мають особливе значення для здійснення органічного зв'язку професійної і загальноосвітньої підготовки, тобто забезпечення єдності в навчанні.
Методичними прийомами при встановленні конкретних міжпредметних зв'язків можуть бути: нагадування, єдині вимоги, абстрагування, конкретизація, узагальнення, постановка пізнавальних питань.
Далі розглянемо дисципліни і питання, які забезпечують вивчення даної теми (таблиця 1.3).
Таблиця 1.2 - Перелік основних дисциплін і питань, які забезпечують вивчення теми: «Графічний редактор Corel Draw»
Дисципліна
Питання
1. Комп'ютерний дизайн
1. Робота з растровою графікою.
2. Основи монтажу.
2. Інформатика
1. Графічні редактори.
2. Основи побудови діаграм у MS Excel.
3. Форматування таблиць у MS Excel.
В таблиці 1.3 представлені дисципліни і питання, вивчення яких забезпечує дана тема.
Таблиця 1.3 - Перелік дисциплін і питань, вивчення яких забезпечує дана тема.
Дисципліна
Тема дисципліни
Основи роботи на ПК.
Основи роботи з растровою графікою.
1.5 Розробка фрагмента поурочно-тематичного плану

Дисципліна: «Спеціальна технологія».
Кількість годин на дисципліну: 375 години.
Таблиця 1.4 - Поурочно-тематичний план вивчення дисципліни: «Спеціальна технологія»
№ уроку та
кількість часів
Тема та короткий зміст матеріалу, що був отриманий на уроці
Навчальна та виховна ціль уроку
Методична характеристика та особливості проведення занять
Намічені самостійні роботи, вправи, види контролю і т.ін.
Між предметні зв'язки
Учбово-матеріальне оснащення уроку / наочні посібники ТСО, ВТ
1
2
3
4
5
6
7
1 (4 год.)
Вступ до комп'ютерної графіки.
Основи роботи з програмою:
Графічні редактори. Векторна і растрова графіка.
Знакомство с CorelDRAW10 Налаштування програмного інтерфейсу.
Способи створення графічного зображення в CorelDraw
1. Познайомити учнів з основами налаштування інтерфейсу програми.
2. Базові знання роботи з графікою.
Лекційне заняття:
1.Організаційний момент (10 хв.)
2.Мотивація (10 хв.)
3.Актуалізація (20 хв.)
4.Повід.лекційного матеріалу (45 хв.)
5.Видача д/з. (5 хв.)
Тренувальні вправи, фронтальне опитування.
Тип зв'язку - передуючий.
Дисципліна:
Комп'ютерний дизайн (тема: «Робота з растровою графікою.»)
ПК, Core
lDRAW10, навчальні посібники
2 (4 год.)
Навички роботи з об'єктами:
Управління масштабом перегляду об'єктів.
Копіювання об'єктів.
Групування об'єктів.
З'єднання об'єктів.
Логічні операції.
Навчити базовим операціям з об'єктами.
Лекційне заняття:
1.Організаційний момент (10 хв.)
2.Мотивація (10 хв.)
3.Актуалізація (20 хв.)
4.Повід.лекційного матеріалу (45 хв.)
5.Видача д/з. (5 хв.)
Тренувальні вправи, фронтальне опитування.
Тип зв'язку - передуючий.
Дисципліна: Комп'ютерний дизайн (тема: «Основи монтажу)
ПК, Corel
DRAW10, навчальні посібники
3 (4 год.)
Робота з кольором:
Природа кольору.
Кольорові моделі.
Прості і складені кольори.
Способи фарбування об'єктів.
Редагування растрових зображень.
Фігурне обрізання.
Формати векторних і растрових зображень.
Надати базові знання з роботи із кольором.
Урок вдосконалення навчальних вмінь та формування навичок виконання прийомів, операцій та робіт
Тренувальні вправи, фронтальне опитування.
Тип зв'язку - передуючий.
Дисципліна: Комп'ютерний дизайн (тема: «Робота з растровою графікою»)
ПК, Corel
DRAW10, навчальні посібники
4 (4 год.)
Використання спецефектів:
Додавання перспективи.
Створення тіні.
Деформація форми об'єкта.
Застосування об'єкта-лінзи.
Ефект перетікання об'єктів.
Навчити створювати спецефекти.
Урок виконання комплексних робіт.
Самостійне виконання завдання, фронтальне опитування.
Тип зв'язку - передуючий.
Дисципліна:
Комп'ютерний дизайн (тема: «Робота з растровою графікою.»)
ПК, Corel
DRAW10, навчальні посібники
1.6 Розробка переліку комплексно-методичного забезпечення для вибраної теми

Перелік комплексно-методичного забезпечення для вивчення теми «Векторний графічний редактор Corel Draw».
1. Підручники:
а) Смолина М.А. CorelDRAW X3. Самоучитель. - М.: Диалектика, 2006. - 640 с.: ил.
Ця книга призначена для всіх, у кого є бажання вивчити програму CorelDRAW Х3 практично з нуля. З її допомогою ви навчитеся орієнтуватися в основних питаннях роботи програми Corel DRAW Х3, вивчите призначення і засвоїте методи застосування її інструментів. Дана книга призначена для індивідуального навчання і розрахована на користувачів всіх категорій з будь-яким рівнем комп'ютерних знань. Вона цілком може стати довідником, до якого можна буде звернутися в будь-який момент, зіткнувшись зі складною або невідомою ситуацією. Завдяки лаконічному опису існуючих в CorelDRAW інструментальних засобів і методів роботи з ними, ви знайдете тут відповіді на будь-які практичні питання.
Книга «CorelDRAW X3. Самоучитель» добре ілюстрована й містить безліч практичних прикладів використання інструментальних засобів Corel DRAW Х3. Виконавши всі наведені в книзі покрокові інструкції і застосувавши описані прийоми роботи безпосередньо під час читання книги, ви швидко навчитеся створювати власні малюнки й композиції, а потім готувати їх до друку або публікації в Web.
В даному підручнику тема розглянута в частині 1 «Основы работы в CorelDraw X3».
б) Рожкова Н. Г., Данилов П. П., Шитов В. Н. Графический дизайн и реклама на компьютере. Краткое руководство. - М.: Вільямс, 2006. - 320 с.: ил.
У книзі викладаються основні теоретичні відомості, необхідні для грамотної побудови малюнка, оформлення композиції та вирішення інших питань, пов'язаних з практичним дизайном друкованої та рекламної продукції. Наводиться короткий огляд необхідних програмних і апаратних комп'ютерних засобів, дається методика виконання дизайнерських робіт на базі пакетів CorelDRAW 12 і Photoshop CS. Виклад супроводжується численними прикладами і практичними рекомендаціями. Книга призначена для широкого кола читачів: слухачів комп'ютерних курсів, студентів та викладачів вищих і середніх навчальних закладів, професійних конструкторів і дизайнерів, які бажають використовувати сучасні комп'ютерні технології в своєї творчої діяльності.
Тема розглянута у главі 3 «Векторная графика» та главі 4 «Растровая графика».
2. Навчальний посібник.
Бондаренко С.В., Бондаренко М.Ю. Лучшие трюки и эффекты в Photoshop CS3, CorelDRAW X4, 3ds Max 2009. - М.: Диалектика, 2008. - 336 с.: ил.
У цій книзі на конкретних прикладах демонструються професійні прийоми роботи відразу в трьох програмах комп'ютерної графіки, кожна з яких є кращою в своїй галузі. Будь-який художник або дизайнер, фотограф або проектувальник повинен знати і вміти працювати з кожною з них, незалежно від його основної спеціалізації - пропоновані авторами прийоми і методи знайдуть застосування в самих різних реальних проектах Ця книга практична від початку і до кінця, в ній немає теоретичних викладок, обговорюються лише можливі способи вирішення цілком конкретних завдань. Безліч відмінних ілюстрацій спрощують роботу з книгою та наочно демонструють обговорювані прийоми.
3. Методичні рекомендації до виконання лабораторних (практичних) робіт.
4. План-конспект уроку.
5. Поурочно-тематичний план.
1.7 Характеристика учбово-матеріальної бази, яка повинна бути привернута для вивчення вибраної теми

Учбово-виробничі бази є головними і першочерговими дидактичними складовими професійно-практичного навчання.
Як учбово-виробничі бази можуть виступати:
· учбово-виробничі майстерні;
· учбові ділянки і окремі учбові цехи безпосередньо на виробництві;
· учбові полігони;
· учбові господарства і ін.
Найпоширенішими є учбово-виробничі майстерні.
В таблиці 1.5 представлений перелік необхідних майстерних, кабінетів і лабораторій, які необхідні для вивчення теми: «Векторний графічний редактор Corel Draw»
Таблиця 1.5 - Перелік необхідних майстерень, кабінетів і лабораторій
по предметах професійно-технічного циклу.
Кабінети
Лабораторії
1. Основ програмування.
2. Спецтехнології.
1. Комп'ютерної техніки та програмування.
1.8 Висновок
В першому розділі курсової роботи був виконаний аналіз початкових умов:
· аналіз учбового плану;
· аналіз учбової дисципліни і її ролі в підготовки молодшого фахівця;
· розробка фрагмента поурочно-тематичного плану.
На основі аналізу перспективно-тематичного плану, для подальшої розробки вибираємо тему уроку: «Знайомство с Corel Draw 10».
2. Організація і методика уроку обраної теми

Тема: «Знайомство с Corel Draw 10»
Ціль:
Ціль:
1) Дидактичні:
* закріплення знання загальних принципів роботи з Corel Draw;
* формування вмінь та навичок роботи з графікою у графічному редакторі Corel Draw.
2) Розвиваючі:
* розвиток здатності логічно міркувати, робити евристичні висновки;
* розвинути вміння застосовувати отримані знання для створення власних макросів.
3) Виховні:
* виховання інформаційної культури;
* виховання творчого підходу до роботи, бажання експериментувати;
* професійна орієнтація і підготовка до подальшого самонавчання майбутньої трудової діяльності.
Тип уроку: лекційне заняття.
Методи навчання:
* наочні: ілюстрації на дошці, плакати;
* словесні: розповідь, бесіда.
Методи контролю:
* фронтальне опитування;
Дидактичне забезпечення:
* персональний комп'ютер;
* плакати;
* Corel Draw.
План уроку:
I. Організаційний момент (10 хв.)
* привітання;
* перевірка присутніх;
* перевірка готовності до заняття.
II. Мотивація (10 хв.)
III. Актуалізація знань (20 хв.)
* оголошення теми і цілей заняття тема сьогоднішнього уроку;
* пояснення нового матеріалу.
IV. Конспект повідомлення нових знань по темі «Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word» (45 хв.)
V. Видача домашнього завдання (5 хв.)
Література:
1) Смолина М.А. CorelDRAW X3. Самоучитель. - М.: Диалектика, 2006. - 640 с.: ил.
2) Рожкова Н. Г., Данилов П. П., Шитов В. Н. Графический дизайн и реклама на компьютере. Краткое руководство. - М.: Вільямс, 2006. - 320 с.: ил.
3) Бондаренко С.В., Бондаренко М.Ю. Лучшие трюки и эффекты в Photoshop CS3, CorelDRAW X4, 3ds Max 2009. - М.: Диалектика, 2008. - 336 с.: ил.
Хід уроку:
I. Організаційний момент.
* привітання;
* перевірка присутніх;
* перевірка готовності до заняття.
II. Мотивація.
Комп'ютерна грамотність - потреба сучасної епохи.
Програма Corel Draw - це ідеальний інстру и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.