На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Аналз учбової дисциплни, її рол у пдготовц фахвця та мжпредметних зв'язкв. Розробка поурочно-тематичного плану та перелку комплексно-методичного забезпечення для вивчення теми. Методика формування знань та умнь про роботу в комп'ютернй мереж.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Педагогика. Добавлен: 09.01.2010. Сдан: 2010. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


41
Міністерство освіти і науки України
Українська інженерно-педагогічна академія
Гірничий факультет
Кафедра соціально-економічних та педагогічних дисциплін
КУРСОВА РОБОТА
з дисципліні
«Дидактичні основи професійної освіти»
Організація та методика проведення уроку з теми: «Робота в комп'ютерній мережі»
Спеціальність: «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»;
дисципліна: «Інформатика та комп'ютерна техніка»
Керівник роботи Карчевська Н.В.
Фіногєєва Т.Є.
29 вересня 2009 р.
Виконавець студент гр. ДГ-К7-1
Монмарьов І.К.
Стаханов, 2009
Реферат

Курсова робота містить: 6 табл., 10 джерел.
В даній курсовій роботі був виконаний аналіз учбової документації по підготовці фахівця, розроблений порядок організації і методики уроку, дані рекомендації по удосконаленню розробки уроку.
УЧБОВИЙ ПЛАН, УЧБОВА ПРОГРАМА, КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ
ЗМІСТ

Вступ
1. Аналіз учбової документації
1.1 Загальна характеристика учбової дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка"
1.2 Кваліфікаційна характеристика спеціальності: "Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем"
1.3 Аналіз учбового плану
1.3 Аналіз учбової дисципліни та її ролі у підготовці фахівця
1.4 Міжпредметні зв'язки теми: "Робота в комп'ютерній мережі"
1.5 Розробка фрагмента поурочно-тематичного плану
1.6 Розробка переліку комплексно-методичного забезпечення для вибраної теми
1.7 Характеристика учбово-матеріальної бази, яка повинна бути привернута для вивчення вибраної теми
1.8 Висновок
2. Організація і методика уроку обраної теми
3. Індивідуальне завдання з поглибленим вивченням одного з аспектів професійного навчання. Технологія постановки і конкретизації учбового процесу
3.1 Введення
3.2 Поняття "педагогічна технологія"
3.2.2 Аналіз педагогічної технології
3.3 Таксономія Б. Блума
3.3.2 Конструювання мети
3.3.3 Конкретизація цілей і створення системи контролю
3.4 Висновок
Висновок
Список використаних джерел
Вступ

Професійно-технічна освіта -- це система підготовки кваліфікованих робітничих кадрів у професійно-технічних училищах, а також шляхом навчання на виробництві. Початкова і середня професійна освіта є одним із ключових векторів модернізації всієї освітньої системи.
Прискорення темпів розвитку економіки (зокрема -- промисловості, будівництва, високотехнологічних галузей) вже зараз викликає певний кадровий дефіцит. Роботодавці відчувають брак кваліфікованих робітників.
Нівелювання кадрового дефіциту -- одне із завдань сучасної модернізації системи початкової та середньої професійної освіти.
Педагогічне проектування -- це механізм розробки технології в педагогічній теорії і практиці. Він дозволяє оптимізувати діяльність інженера-педагога. На проектування витрачається приблизно 28%-30% робочого часу. Завдяки проектуванню навчально-виховний процес стає технологічним. Для педагога -- це мистецтво, що потребує великого напруження сил, почуттів, складної роботи душі. Воно завжди індивідуально, спирається на артистичність, винахідливість, натхнення, оригінальність педагога. Воно володіє художніми якостями. Проект повинен бути гарним, гармонійним, вражаючим. Педагог повинен красиво переходити від одного методу до іншого, знаходити оригінальний зв'язок матеріалу заняття з життям, гармоніювати з верстатом при обточуванні зразка -- це і є естетичні якості проекту.
Мета даної курсової роботи: на основі аналізу початкових даних (учбових документів, матеріально-технічної бази і дидактичного забезпечення дисципліни) і умов розробити порядок організації і методику проведення уроку з заданої теми.
Об'єкт дослідження: професійне навчання в професіонально-технічних навчальних закладах.
Для досягнення заданої мети необхідно виконати наступні задачі:
- виявити роль і місце учбової дисципліни «Інформатика та комп'ютерна техніка» в учбових документах при підготовці фахівців в ПТНЗ;
- визначити міжпредметні зв'язки та виявити, які дисципліни і теми забезпечують вивчення теми: «Робота в комп'ютерній мережі»; виявити, вивчення яких дисциплін і тем забезпечує дана тема;
- скласти поурочно-тематичний план вивчення теми: «Робота в комп'ютерній мережі»;
- розробити комплексно-методичне забезпечення для вибраної теми;
- виконати аналіз учбово-матеріальної бази, яка повинна бути використана для вивчення теми: «Робота в комп'ютерній мережі»;
- розробити порядок організації і методику теми: «Робота в комп'ютерній мережі»;
- дати рекомендації по удосконаленню розробки уроку.
1. Аналіз учбової документації

1.1 Загальна характеристика учбової дисципліни «Інформатика та комп'ютерна техніка»

Навчальна дисципліна «Інформатика і комп'ютерна техніка» є нормативною і входить до циклу професійної та практичної підготовки бакалавра у ВНЗ України.
Головна мета навчання студентів дисципліни - забезпечити знання теоретичних та практичних засад у галузі обробки інформації та вміння використовувати сучасне прикладне програмне забезпечення.
Предмет дисципліни - теоретичні та практичні основи в галузі обробки інформації, основ програмування, операційних систем, прикладного програмного забезпечення.
Програма розроблена з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми спеціальності «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем».
У процесі навчання студентів вирішуються дві основні задачі:
· Навчання основ інформатики як науки про інформацію і даних
· Навчання роботі на персональному комп'ютері (в ОС Windows) з найбільш поширеними пакетами прикладного програмного забезпечення Microsoft Office.
За навчальним планом освітньої установи дисципліна передбачає 76 годин, з яких на аудиторні заняття відводиться 26 годин, на практичні роботи -- 50 годин.
Студенти повинні знати:
· призначення прикладних програм навчального призначення;
· правила роботи з прикладними програмами навчального призначення;
Студенти повинні вміти:
· запускати на виконання та використовувати для розв'язування задач з відповідних предметних галузях програми для комп'ютерної підтримки навчання математики, фізики, хімії, мов, біології, географії. Історії а інших дисциплін; користуватися комп'ютерними енциклопедіями.
1.2 Кваліфікаційна характеристика спеціальності: «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускника вищого навчального закладу є державним нормативним документом, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі господарства держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.
Спеціальність: «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»
Розряд: 4-й
Згідно з довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників [1] фахівець спеціальності: «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем» -- повинен вміти:
· приймати участь під керівництвом спеціаліста в розробці математичних об'єктно-орієнтованих моделей ІС в умовах автоматизованого проектування та управління організаційно-економічними, конструкторсько-технологічними об'єктами за допомогою операційних досліджень на виробництві, використовуючи процедури формального уявлення про об'єкти моделювання;
· володіти нормативними документами щодо контрольних випробовувань ІС і засобів автоматики та управління, вміти проводити контрольні випробовування апаратного та програмного забезпечення систем;
· здійснювати перевірки, регулювання, настроювання та випробовування компонентів ІС після усунення причин їх нештатного функціонування згідно нормативно-технічної документації за допомогою відповідних методів та тестових програм;
· розробляти пропозиції щодо удосконалення структури, електричної, функціональної схем та алгоритмічно-програмного забезпечення, методів діагностики технічного і функціонального стану та усунення несправностей;
· володіти технічними та організаційними засобами реалізації правил безпеки та екологічних норм при експлуатації ІС, засобів автоматики і управління;
· направляти до переробки складові частини ПС, засобів автоматики і управління.
Повинен знати: правила експлуатації комп'ютерної техніки і систем зв'язку, технологію опрацювання даних, програми, інші нормативні і методичні матеріали щодо техніки проведення та послідовності виконання операцій у комп'ютерних системах (мережах); комплекс знань з основних розділів математики, геометрії.
Кваліфікаційні вимоги: повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта; без вимог до стажу роботи.
1.3 Аналіз учбового плану

Наступним етапом є аналіз основних розділів учбового плану стосовно початкових даних.
Термін навчання робітника: 4 роки на базі основної загальної освіти; 3 роки на базі повної загальної середньої освіти.
Тривалість учбового року, його структура: учбовий рік триває 10 місяців.
В таблиці 1.1 представлені зведені дані по бюджету часу:
Таблиця 1.1

п\п
НАЗВА ПРЕДМЕТІВ
РОЗКЛАД ПО СЕМЕСТРАМ
КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Іспити
Заліки
Курс. робота
КР
Всього
В ТОМУ ЧИСЛІ
КУРС 1
КУРС 2
КУРС 3
КУРС 4
Лекційні заняття
Семінар. заняття
Лаборатор. заняття
Практичні заняття
Самосійна робота
Індив. заняття
1 сем. 18 тиж.
2 сем. 20 тиж.
3 сем. 16 тиж.
4 сем. 19 тиж.
5 сем. 18 тиж.
6 сем. 18 тиж.
7 сем. 15 тиж.
8 сем.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
Загальноосвітній цикл
1368
830
32
74
432
36
36
2
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
972
208
66
304
402
9
6
6
6
7
3
3
Цикл природно-наукової підготовки
1998
548
40
108
299
985
14
18
13
5
16
4
Цикл професійної та практичної підготовки
1836
376
22
656
6
736
7
4
12
19
23
14
Теоретичне навчання
4752
Державна атестація,сесія
810
Практичне навчання
1080
Резерв
270
Тижневе навантаження
36
36
30
30
30
30
30
30
Всього
6804
Разом
6912
У Вищому професійному училищі виділяють три цикли дисциплін:
1) професійно-технічний -- 1836 годин;
2) загально-технічний -- 1998 година;
3) загальноосвітній -- 2340 години.
Основною характеристикою для оцінювання рівня професійної підготовки в ПТЗО є відношення часу, який відводиться на теоретичне навчання, до часу, який відводиться на виробниче навчання. Даний показник має назву показник інтелетуалоємкості професійної підготовки.


-- час, що відводиться на теоретичне навчання;
-- час, що відводиться на практичне навчання.
Показник загальноосвітньої бази професійної підготовки визначається за формулою:
, де
-- час, що відводиться на вивчення загальноосвітнього циклу;
-- час, що відводиться на вивчення професійно-технічного циклу;
1.4 Аналіз учбової дисципліни та її ролі у підготовці фахівця

Дисципліна: Інформатика та комп'ютерна техніка.
Час на вивчення: 76 години.
Головна мета навчання студентів дисципліни - забезпечити знання теоретичних та практичних засад у галузі обробки інформації та вміння використовувати сучасне прикладне програмне забезпечення.
Курс досліджуваної дисципліни включає 4 модуля:
· Модуль 1. Інформаційна система та її складові.
· Модуль 2. Операційні системи. Основи роботи з дисками.
· Модуль 3. Прикладне програмне забезпечення.
· Модуль 4. Комунікаційні засоби ЕОМ.
Для подальшого дослідження вибираємо тему «Робота в комп'ютерній мережі».
Ця тема має важливе значення для кваліфікованого робітника спеціальності «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем». Зокрема для:
· виховання інформаційної культури;
· практичне застосування вивченого матеріалу;
· закріплення знання загальних відомостей про комп'ютерні мережі.
1.5 Міжпредметні зв'язки теми: «Робота в комп'ютерній мережі»

Міжпредметні зв'язки мають особливе значення для здійснення органічного зв'язку професійної і загальноосвітньої підготовки, тобто забезпечення єдності в навчанні.
Таблиця 1.2 - Типи і види міжпредметних зв'язків
Тип зв'язку
Вид зв'язку
1. Учбового матеріалу, що вивчається за змістом
1. По використовуванню знань з інших предметів.
2. По законах і теоріях для пояснення явищ і процесів, що вивчаються в різних предметах.
3. По єдності трактування понять, явищ, процесів, що вивчаються в різних предметах.
4. По відбору матеріалу, що вивчається.
5. По комплексному застосуванню знань і умінь, отриманих в різних предметах.
2. По формованих уміннях
1. По уміннях планування.
2. По інтелектуальних уміннях.
3. По практичних уміннях.
4. По уміннях працювати з книгою.
5. По організаційних уміннях.
3. По методах і засобах навчання.
1. По методах і методичних прийомах.
2. По засобах навчання.
Далі розглянемо дисципліни і питання, які забезпечують вивчення даної теми (Таблиця 1.3).
Таблиця 1.3 - Перелік основних дисциплін і питань, які забезпечують вивчення теми: «Робота в комп'ютерній мережі»
Дисципліна
Питання
1. Прикладні програми
1. Створення мережових БД у Delphi 7.
2. Основи інформаційних технологій.
1. LAN.
В таблиці 1.4 представлені дисципліни і питання, вивчення яких забезпечує дана тема.
Таблиця 1.4 - Перелік дисциплін і питань, вивчення яких забезпечує дана тема.
Дисципліна
Тема дисципліни
Інтернет-технології.
Комп'ютерні мержі.
1.6 Розробка фрагмента поурочно-тематичного плану

Тема: «Робота в комп'ютерній мережі».
Підтема теоретичного навчання: «Загальні відомості про комп'ютерні мережі».
№ уроку
Тема і короткий зміст матеріалу
Мета уроку
Методична характеристика і особливості проведення уроку
Види контролю
Учбово-матеріальне оснащення
1
2
3
4
5
6
Урок №1
Принципи та архітектоніка мереж, їх класифікація.
Познайомити з комп'ютерними мережами та надати відомості про їх архітектуру.
Лекційне заняття:
1.Організаційний момент (10 хв.)
2.Мотивація (10 хв.)
3.Актуалізація (20 хв.)
4.Повід.лекційного матеріалу (45 хв.)
5.Видача д/з. (5 хв.)
Вхідний контроль
Стенди, плакати, дошка.
Урок №2
Робота в локальній мережі.
Формування знань з роботи в комп'ютерній мережі.
Комбінований урок
1.Організаційний момент (3хв.)
2. Мотивація (5хв)
3. Актуалізація знань (7хв).
4. Повідомлення нових знань (40 хв.).
5. Закріплення матеріалу (25-30 хв.)
6. Видача д\з (5 хв.)
Вхідний контроль, фронтальне опитування
Стенди, плакати, дошка
Урок №3
Робота в комп'ютерній мережі Internet
Познайомити з комп'ютерною мережою Internet.
Лекційне занятя:
1.Організаційний момент (10 хв)
2. Мотивація (10 хв)
3. Актуалізація (20 хв)
3. Повід. лекційного матеріалу (45 хв.).
4. Видача д/|з (5 хв.)
Вхідний контроль.
Стенди, плакати, дошка.
Таблиця 1.5 - Поурочно-тематичний план вивчення дисципліни: «Операційні системи»
Урок №4
Контрольне заняття
Перевірити знання в учнів по минулим темам.
Урок контролю знань:
1.Організаційний момент (3хв.)
2.Вхідний інструктаж (10 хв.)
3.Контрольна робота (45 хв.)
4.Завершальний інструктаж (10 хв.).
Програмований контроль
Картки по варіантах
1.7 Розробка переліку комплексно-методичного забезпечення для вибраної теми

Перелік комплексно-методичного забезпечення для вивчення теми «Робота в комп'ютерній мережі»
1. Підручники:
а) Уэнделл Одом Компьютерные сети. Первый шаг -- М.: Вильямс, 2005, 432 стр., с ил.
У книзі наведені основні відомості про комп'ютерні мережі, їх компоненти і технології. Розглянуто всі різновиди локальних і глобальних комп'ютерних мереж, розказано про особливості їхніх структур, компонентів і методах застосування. Особливу увагу приділено питанням безпеки комп'ютерних мереж. Книга призначена для всіх, хто хоче легко увійти в світ мереж. Це не означає, що в книзі не йдеться про деякі важливі технічні деталі - то кажуть, і дуже докладно. Проте перш за все ця книга розрахована на людей, які хочуть розібратися в основах комп'ютерних мереж і отримати знання термінології, яка використовується фахівцями по мережах в повсякденній роботі. Від читачів не потрібно якої-небудь технічної підготовки. Керівники компаній, менеджери й бізнесмени, інженери і техніки, рядові користувачі, що бажають розібратися в тому, як влаштовані комп'ютерні мережі - усі одержать користь від прочитання цієї книги.
Тема розглянута у частині 1 «Основы организации сетей».
б) Поляк-Брагинский. Книга Локальная сеть. Самое необходимое. - Питер; 2005. - 352.
Книга являє собою практичний посібник зі створення локальної обчислювальної мережі для дому або невеликого офісу. Обговорюються питання маршрутизації, віддаленого адміністрування і управління, настроювання поштового сервера, спільного використання ресурсів.
2. Навчальний посібник:
Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. - СПб.: Питер, 2004. - 388 с.
Книга призначена для студентів, аспірантів і технічних фахівців, які хотіли б отримати базові знання про принципи побудови комп'ютерних мереж, зрозуміти особливості традиційних і перспективних технологій локальних і глобальних мереж, вивчити способи створення великих складових мереж і керування такими мережами. Рекомендовано Міністерством освіти як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом «Інформатика і обчислювальна техніка» і за спеціальностями «Обчислювальні машини, комплекси, системи і мережі», «Автоматизовані машини, комплекси, системи і мережі», « Програмне забезпечення обчислювальної техніки і автоматизованих систем ».
Тема розглянута у главі 2 «Общие принципы построения сетей».
3. Методичні рекомендації до виконання лабораторних (практичних) робіт.
4. План-конспект уроку.
5. Поурочно-тематичний план.
1.8 Характеристика учбово-матеріальної бази, яка повинна бути привернута для вивчення вибраної теми

Учбово-виробничі бази є головними і першочерговими дидактичними складовими професійно-практичного навчання.
Як учбово-виробничі бази можуть виступати:
· учбово-виробничі майстерні;
· учбові ділянки і окремі учбові цехи безпосередньо на виробництві;
· учбові полігони;
· учбові господарства і ін.
Найпоширенішими є учбово-виробничі майстерні.
В таблиці 1.6 представлений перелік необхідних майстерних, кабінетів і лабораторій, які необхідні для вивчення теми: «Робота в комп'ютерній мережі»
Таблиця 1.6 - Перелік необхідних майстерень, кабінетів і лабораторій по предметах професійно-технічного циклу.
Кабінети
Лабораторії
1. Основ інформатики.
1. Інформаційних та комп'ютерних технологій.
2. Програмного забезпечення та комп'ютерної графіки.
1.9 Висновок
В першому розділі курсової роботи був виконаний аналіз початкових умов:
· аналіз учбового плану;
· аналіз учбової дисципліни і її ролі в підготовки молодшого фахівця;
· розробка фрагмента поурочно-тематичного плану.
На основі аналізу перспективно-тематичного плану, для подальшої розробки вибираємо тему уроку: «Загальні відомості про комп'ютерні мережі».
2. Організація і методика уроку обраної теми

Тема: «Загальні відомості про комп'ютерні мережі»
Ціль:
1) Дидактичні:
* практичне застосування вивченого матеріалу;
* надання знань про загальні принципи роботи з комп'ютерними мережами.
2) Розвиваючі:
* розвиток здатності логічно міркувати, робити евристичні висновки;
* розвинути вміння застосовувати отримані знання.
3) Виховні:
* виховання інформаційної культури;
* виховання творчого підходу до роботи, бажання експериментувати;
* професійна орієнтація і підготовка до подальшого самонавчання майбутньої трудової діяльності.
Тип уроку: лекційне заняття.
Методи навчання:
* наочні: ілюстрації на дошці, плакати;
* словесні: розповідь, бесіда.
Методи контролю:
* фронтальне опитування.
Дидактичне забезпечення:
* персональний комп'ютер;
* плакати.
План уроку:
I. Організаційний момент (10 хв.)
* привітання;
* перевірка присутніх;
* перевірка готовності до заняття.
II. Мотивація (10 хв.)
III. Актуалізація знань (20 хв.)
* оголошення теми і цілей заняття тема сьогоднішнього уроку;
* пояснення нового матеріалу.
IV. Конспект повідомлення нових знань по темі «Загальні відомості про комп'ютерні мережі» (45 хв.)
V. Видача домашнього завдання (5 хв.)
Література:
1) Уэнделл Одом Компьютерные сети. Первый шаг -- М.: Вильямс, 2005, 432 стр., с ил.
2) Поляк-Брагинский. Книга Локальная сеть. Самое необходимое. - Питер; 2005. - 352.
3) Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. - СПб.: Питер, 2004. - 388 с.
Хід уроку:
I. Організаційний момент.
* привітання;
* перевірка присутніх;
* перевірка готовності до заняття.
II. Мотивація.
Розуміння суті мережевих інформаційних технологій для майбутніх спеціалістів у галузі менеджменту - ключ до фінансового успіху. Практично всі сучасні інформаційні технології так чи інакше пов'язані з мережевими комунікаційними рішеннями, а без інформаційних систем неможлива робота жодного сучасного підприємства. Вимоги до сучасного фахівця в галузі менеджменту обов'язково включають не тільки володіння комп'ютером як ланкою технологічного процесу підприємства, але і мережевими інформаційними технологіями. Менеджер сучасного підприємства зобов'язаний швидко і в необхідному обсязі знаходити потрібну інформацію, оперативно зв'язуватися з клієнтами, викувати засоби планування діяльності і багато чого іншого, що можна охарактеризувати як використання мережевих інформаційних технологій.
III. Актуалізація знань.
На попередньому заняті ми ознайомилися з історією комп'ютерних мереж. Перевіримо, наскільки добре ви засвоїли матеріал, відповівши на декілька питань: 1) назвіть назву першої комп'ютерної мережі; 2) назвіть моделі КМ; 3) назвіть основні компоненти КМ.
Однією з важливих складових комп'ютерних технологій є вміння працювати в локальних і глобальних комп'ютерних мережах, головним призначенням яких є забезпечення обміну інформацією між користувачами, підключеними до мережі.
Локальні мережі об'єднують невелику кількість комп'ютерів, не більше 10-15, розташованих недалеко один від одного, наприклад, в одному будинку. Їх основними перевагами є:
· доступність до загальної інформації, розміщеної в мережі, і її обробка;
· можливість використання загальних ресурсів мережі, наприклад, принтерів;
· обмін повідомленнями по мережі, що дозволяє порядок управління і ведення справ.
IV. Конспект повідомлення нових знань по темі «Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word».
Обчислювальні мережі (НД) з'явилися давно. Ще на зорі появи комп'ютерів (в епоху великих ЕОМ) існували величезні системи, відомі як системи поділу часу. Вони дозволяли використовувати центральну ЕОМ за допомогою віддалених терміналів. Такий термінал складався з дисплея і клавіатури. Зовні виглядало як звичайний ПК, але не мав власного процесорного блоку. Користуючись такими терміналами, сотні, а іноді тисячі співробітників мали доступ до центральної ЕОМ. Такий режим забезпечувався завдяки тому, що система поділу часу розбивала час роботи центральної ЕОМ на короткі проміжки часу, розподіляючи їх між користувачами. При цьому створювалася ілюзія одночасного використання центральної ЕОМ багатьма співробітниками.
У 70-х роках великі ЕОМ поступилися місцем міні комп'ютерних систем, що використовують той самий режим поділу часу. Але технологія розвивалася, і з кінця 70-х років на робочих місцях з'явилися персональні комп'ютери (ПК). Однак, автономно п и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.