На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Аналз учбової дисциплни, її рол у пдготовц фахвця та мжпредметних зв'язкв. Розробка поурочно-тематичного плану та перелку комплексно-методичного забезпечення для теми. Методика формування знань та умнь про роботу з операцйною системою Windows.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Педагогика. Добавлен: 09.01.2010. Сдан: 2010. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


39
Міністерство освіти і науки України
Українська інженерно-педагогічна академія
Гірничий факультет
Кафедра соціально-економічних та педагогічних дисциплін
КУРСОВА РОБОТА
з дисципліні
«Дидактичні основи професійної освіти»
Організація та методика проведення уроку з теми: «Робота з Windows XP»
Спеціальність: «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»;
дисципліна: «Операційні системи»
Керівник роботи Карчевська Н.В.
Фіногєєва Т.Є.
Виконавець студент гр. ДГ-К7-1
Гостілов О. С.
Стаханов, 2009
Реферат

Курсова робота містить: 5 табл., 1 додаток, 10 джерел.
В даній курсовій роботі був виконаний аналіз учбової документації по підготовці фахівця, розроблений порядок організації і методики уроку, дані рекомендації по удосконаленню розробки уроку.
УЧБОВИЙ ПЛАН, УЧБОВА ПРОГРАМА, КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА, МОТИВАЦІЯ, АКТУАЛІЗАЦІЯ, СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ
Зміст

Вступ
1. Аналіз учбової документації
1.1 Загальна характеристика учбової дисципліни
1.2 Кваліфікаційна характеристика
1.3 Аналіз учбового плану
1.3 Аналіз учбової дисципліни та її ролі у підготовці фахівця
1.4 Міжпредметні зв'язки
1.5 Розробка фрагмента поурочно-тематичного плану
1.6 Розробка переліку комплексно-методичного забезпечення для вибраної теми
1.7 Характеристика учбово-матеріальної бази, яка повинна бути привернута для вивчення вибраної теми
1.8 Вибір системи виробничого навчання
2. Організація і методика уроку обраної теми
3. Індивідуальне завдання з поглибленим вивченням одного з аспектів професійного навчання. Соціальна адаптація учнів в умовах професійного навчання
3.1 Сучасна проблема соціальної адаптації
3.2 Поняття "соціальна адаптація"
3.2.2 Соціальна адаптація особистості як психолого-педагогічна проблема
Висновок
Список використаних джерел
Додаток 1
Вступ

Професійна підготовка, підвищення кваліфікації та перепідготовка безробітних громадян є найважливішим чинником активної політики зайнятості населення і направлена:
· на розвиток трудових ресурсів;
· забезпечення продуктивної, вільно обраної зайнятості громадян;
· посилення їх соціальної захищеності за допомогою підвищення зростання професійної майстерності, професійної мобільності та конкурентоспроможності на ринку праці.
Педагогічне проектування -- область, в рамках якої пропонуються конкретні педагогічні дії для досягнення бажаних педагогічних результатів; процес прийняття рішень про найкращих педагогічних методах для здійснення бажаних змін у знаннях і навичках з урахуванням конкретного змісту курсу та цільової аудиторії. Педагогічне проектування можна визначити як систему процедур (або педагогічну технологію), що забезпечує педагогічну ефективність навчальних матеріалів, у тому числі розроблених з використанням нових інформаційних технологій. Це систематичне (наведене в систему) використання знань (принципів) про ефективнысть навчальної роботи (навчання та навчанні) в процесі проектування, розробки, оцінки та використання навчальних матеріалів.
Мета даної курсової роботи: на основі аналізу початкових даних (учбових документів, матеріально-технічної бази і дидактичного забезпечення дисципліни) і умов розробити порядок організації і методику проведення уроку з заданої теми.
Об'єкт дослідження: професійне навчання в професіонально-технічних навчальних закладах.
Для досягнення заданої мети необхідно виконати наступні задачі:
- виявити роль і місце учбової дисципліни «Операційні системи» в учбових документах при підготовці фахівців в ПТНЗ;
- визначити міжпредметні зв'язки та виявити, які дисципліни і теми забезпечують вивчення теми: «Робота з Windows XP»; виявити, вивчення яких дисциплін і тем забезпечує дана тема;
- скласти поурочно-тематичний план вивчення теми: «Робота з Windows XP»;
- розробити комплексно-методичне забезпечення для вибраної теми;
- виконати аналіз учбово-матеріальної бази, яка повинна бути використана для вивчення теми: «Робота з Windows XP»;
- розробити порядок організації і методику теми: «Робота з Windows XP»;
- дати рекомендації по удосконаленню розробки уроку.
1. Аналіз учбової документації

1.1 Загальна характеристика учбової дисципліни

Навчальна дисципліна «Операційні системи» є загальнопрофесійною, що формує базовий рівень знань для освоєння спеціальних дисциплін.
Мета дисципліни: формування теоретичної бази знань та умінь студентів для освоєння та ефективного використання базових операційних систем, що використовуються: MS DOS, Windows та Linux, створення підгрунтування для подальшого засвоєння спеціалізованих програмних продуктів з питань техніки і технології.
Програма розроблена з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми спеціальності «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем». Програмою дисципліни передбачено вивчення загальних принципів будови і функціонування базових операційних систем MS DOS, Windows та Linux, системного програмного забезпечення, необхідного для функціонування ЕОМ та прикладного програмного забезпечення, призначеного для ефективного вирішення практичних задач.
За навчальним планом освітньої установи дисципліна передбачає 162 години, з яких на аудиторні заняття відводиться 32 години, на практичні роботи -- 60 годин, на самостійні роботи -- 70 годин.
Студенти повинні знати:
· структуру базових операційних систем, що використовуються, загальні принципи функціонування їх основних компонентів;
· призначення, функціональні можливості і правіша використання основних складових базових операційних систем;
· призначення, функціональні можливості і правила використання програм системного призначення;
· параметри настроювання базових операційних систем.
Студенти повинні вміти:
· використовувати можливості базових операційних систем та системних програм для вирішення практичних завдань;
· використовувати можливості базових операційних систем та системних програм для забезпечення безвідмовної роботи ЕОМ;
· виконувати настроювання базових операційних систем для даної конфігурації ЕОМ;
· виконувати встановлення базових операційних систем на ЕОМ.
1.2 Кваліфікаційна характеристика

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускника вищого навчального закладу є державним нормативним документом, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі господарства держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.
Спеціальність: «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»
Розряд: 4-й
Згідно з довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників [1] фахівець спеціальності: «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем» -- повинен вміти:
· приймати участь під керівництвом спеціаліста в розробці математичних об'єктно-орієнтованих моделей ІС в умовах автоматизованого проектування та управління організаційно-економічними, конструкторсько-технологічними об'єктами за допомогою операційних досліджень на виробництві, використовуючи процедури формального уявлення про об'єкти моделювання;
· володіти нормативними документами щодо контрольних випробовувань ІС і засобів автоматики та управління, вміти проводити контрольні випробовування апаратного та програмного забезпечення систем;
· здійснювати перевірки, регулювання, настроювання та випробовування компонентів ІС після усунення причин їх нештатного функціонування згідно нормативно-технічної документації за допомогою відповідних методів та тестових програм;
· розробляти пропозиції щодо удосконалення структури, електричної, функціональної схем та алгоритмічно-програмного забезпечення, методів діагностики технічного і функціонального стану та усунення несправностей;
· володіти технічними та організаційними засобами реалізації правил безпеки та екологічних норм при експлуатації ІС, засобів автоматики і управління;
· направляти до переробки складові частини ПС, засобів автоматики і управління.
Повинен знати: правила експлуатації комп'ютерної техніки і систем зв'язку, технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програми, інші нормативні і методичні матеріали щодо техніки проведення та послідовності виконання операцій у комп'ютерних системах (мережах); комплекс знань з основних розділів математики (дійсні та комплексні числа, тотожні перетворення, логарифми, функції та графіки, рівняння, нерівності, тригонометричних функцій), геометрії (прямі, трикутники, чотирикутники, подібність геометричних фігур, прямі і площини у просторі, багатогранники і круглі тіла); широкі знання з української мови та української літератури.
Кваліфікаційні вимоги: повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта; без вимог до стажу роботи.
Елементи предмета діяльності: пакет офісних програм, прикладні програми, електронна пошта, Інтернет.
Види діяльності: діяльність фахівця «Молодший спеціаліст з обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем» пов'язана з маркетингом обслуговуванням, експлуатацією окремих складових інтелектуальних інтегрованих систем управління об'єктами і процесами видобування, перетворення, виробництва матеріалів, виробів продукції та утилізації відходів, а також функціонування транспорту, послуг, фінансової, посередницької, громадської, освітянської діяльності і діяльності, пов'язаної з державним та організаційно-технічним управлінням, операціями з нерухомістю в сфері інформатизації, а також підготовки, перепідготовки підвищення кваліфікації працівників різних видів економічної діяльності.
Сфера діяльності: обробна промисловість, харчова, текстильна, целюлозно-паперова промисловість, видавнича справа, металургія, виробництво, оптова та роздрібна торгівля, готелі та ресторани, транспорт та транспортні послуги, пошта і зв'язок, фінансова діяльність, страхування, операції з нерухомістю, сфера інформації, дослідження та розробки, технічний контроль та аналіз, державне управління, соціальна сфера, оборона, юстиція, освіта.

1.3 Аналіз учбового плану

Наступним етапом є аналіз основних розділів учбового плану стосовно початкових даних.
Термін навчання робітника: 4 роки на базі основної загальної освіти; 3 роки на базі повної загальної середньої освіти.
Тривалість учбового року, його структура: учбовий рік триває 10 місяців.
В таблиці 1.1 представлені зведені дані по бюджету часу.
У Вищому професійному училищі виділяють три цикли дисциплін:
1) професійно-технічний -- 1836 годин;
2) загально-технічний -- 1998 година;
3) загальноосвітній -- 2340 години.
Таблиця 1.1 -- Учбовий план

п\п
НАЗВА ПРЕДМЕТІВ
РОЗКЛАД ПО СЕМЕСТРАМ
КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Іспити
Заліки
Курс. робота
КР
Всього
В ТОМУ ЧИСЛІ
КУРС 1
КУРС 2
КУРС 3
КУРС 4
Лекційні заняття
Семінар. заняття
Лаборатор. заняття
Практичні заняття
Самосійна робота
Індив. заняття
1 сем. 18 тиж.
2 сем. 20 тиж.
3 сем. 16 тиж.
4 сем. 19 тиж.
5 сем. 18 тиж.
6 сем. 18 тиж.
7 сем. 15 тиж.
8 сем.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
Загальноосвітній цикл
1368
830
32
74
432
36
36
2
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
972
208
66
304
402
9
6
6
6
7
3
3
Цикл природно-наукової підготовки
1998
548
40
108
299
985
14
18
13
5
16
4
Цикл професійної та практичної підготовки
1836
376
22
656
6
736
7
4
12
19
23
14
Теоретичне навчання
4752
Державна атестація,сесія
810
Практичне навчання
1080
Резерв
270
Тижневе навантаження
36
36
30
30
30
30
30
30
Всього
6804
Разом
6912
Основною характеристикою для оцінювання рівня професійної підготовки в ПТЗО є відношення часу, який відводиться на теоретичне навчання, до часу, який відводиться на виробниче навчання. Даний показник має назву показник інте-летуалоємкості професійної підготовки.


-- час, що відводиться на теоретичне навчання;
-- час, що відводиться на практичне навчання.
Показник загальноосвітньої бази професійної підготовки визначається за формулою:
, де
-- час, що відводиться на вивчення загальноосвітнього циклу;
-- час, що відводиться на вивчення професійно-технічного циклу;
1.3 Аналіз учбової дисципліни та її ролі у підготовці фахівця

Дисципліна: Операційні системи
Час на вивчення: 162 години.
Навчальна дисципліна «Операційні системи» є загальнопрофесійною, що формує базовий рівень знань для освоєння спеціальних дисциплін. Основною метою освоєння дисципліни є систематизація знань про основи організації сучасних мультіпроцессних операційних систем (ОС).
Курс досліджуваної дисципліни включає 3 розділи. Перший розділ знайомить студентів з загальними відомостями про операційну систему MS DOS. Другий розділ розглядає загальні відомості про програму-оболонку Norton Commander та її можливості. У третьому розділі розглядаються загальні відомостями про роботу з операційними системами Windows 9x, ХР та Linux, розглядає призначення цих операційних систем та їх функції.
Виклад тем проводиться за наступною логічною структурою:
· написання та вивчення нових понять з даної теми,
· закріплення знань, умінь і навичок на практичних і лабораторних заняттях.
Для подальшого дослідження вибираємо тему «Робота з Windows XP».
Ця тема має важливе значення для кваліфікованого робітника спеціальності «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем». Зокрема для:
* виховання інформаційної культури;
* практичного застосування вивченого матеріалу;
* закріплення знання загальних відомостей про операційну систему Робота з Windows та її можливості;
* формування уявлення про роботу програми як важливої, корисної та широко застосовується на практиці структури.
1.4 Міжпредметні зв'язки

Міжпредметні зв'язки мають особливе значення для здійснення органічного зв'язку професійної і загальноосвітньої підготовки, тобто забезпечення єдності в навчанні.
Далі розглянемо дисципліни і питання, які забезпечують вивчення даної теми (Таблиця 1.2).
Таблиця 1.2 - Перелік основних дисциплін і питань, які забезпечують вивчення теми: «Робота з Windows XP»
Дисципліна
Питання
1. Прикладні програми
ОС Windows. Основи роботи з Windows.
2. Алгоритми мови і програмування.
1. MS DOS.
2. Assembler.
3. Програмне забезпечення інтелектуальних систем.
Програмне забезпечення інформаційних систем і його основні характеристики.
4. Основи інформаційних технологій.
Знакомство с DOS та ОС WINDOWS.
В таблиці 1.3 представлені дисципліни і питання, вивчення яких забезпечує дана тема.
Таблиця 1.3 - Перелік дисциплін і питань, вивчення яких забезпечує дана тема.
Дисципліна
Тема дисципліни
1. Основи роботи на ПК.
Поняття ОС. Windows XP.
2. Інформаційні системи в ПК.
Операційні системи.
1.5 Розробка фрагмента поурочно-тематичного плану

Поурочно-тематичний план є основним плануючим документом для вивчення теми. В поурочно-тематичному плані система уроків фіксується так: указуються номери уроків по темі, кількість годин на їх проведення, теми уроків і короткий їх зміст, мета уроку. Тема уроку - це його головна думка; зміст - основні питання, що виражають єство учбового матеріалу. Мета уроків при підготовці до теми намічається орієнтовно.
Тема: «Windows XP».
Кількість годин на дисципліну: 162 години.
Підтема теоретичного навчання: «Робота з Windows XP».
Таблиця 1.4 - Поурочно-тематичний план вивчення теми: «Робота з Windows XP»
№ уроку
Тема і короткий зміст матеріалу
Мета уроку
Методична характеристика і особливості проведення уроку
Види контролю
Учбово-матеріальне оснащення
1
2
3
4
5
6
Урок №1
1. Робота з Windows XP:
- Основы работы с Windows;
- вивчення та налаштування інтерфейсу Windows XP.
Познайомити з основами роботи з Windows XP.
Лекційне заняття:
1.Організаційний момент (10 хв.)
2.Мотивація (10 хв.)
3.Актуалізація (15 хв.)
4.Повід.лекційного матеріалу (45 хв.)
5.Видача д/з. (5 хв.)
Вхідний контроль
Стенди, плакати, дошка, активний роздавальний матеріал, ПК, ОС Windows XP.
Урок №2
1. Пошук і усунення несправностей в управлінні робочим столом:
- домени та середовища робочих груп;
- права і профілі користувачів;
- політика безпеки та швидкодії системи.
Формування навиків роботи з робочим столом.
Лабораторне заняття:
1.Організаційний момент (3хв.)
2. Мотивація (5хв)
3. Актуалізація знань (7хв).
4. Повідомлення нових знань (40 хв.).
5. Закріплення матеріалу (25-30 хв.)
6. Видача д\з (5 хв.)
Вхідний контроль, фронтальне опитування, індивідуальне опитування
Дошка, індивідуальні завдання, ПК, ОС Windows XP.
Урок №3
1. Пошук і усунення несправностей:
- несправностей мережних підключень;
- несправностей обладнання;
- несправностей файлів і папок;
- несправностей принтерів;
- несправностей установки.
Надати навички усунення несправностей
Лекційне заняття:
1.Організаційний момент (10 хв.)
2.Мотивація (10 хв.)
3.Актуалізація (15 хв.)
4.Повід.лекційного матеріалу (45 хв.)
5.Видача д/з. (5 хв.)
Вхідний контроль.
Стенди, плакати, дошка, активний роздавальний матеріал, ПК, ОС Windows XP.
Урок №4
Контрольне заняття
Перевірити знання в учнів по минулій темі. Розвинути професійні і пізнавальні інтереси, пам'ять, послідовне та логічне мислення.
Контрольне заняття:
1.Організаційний момент (3хв.)
2.Вхідний інструктаж (10 хв.)
3.Контрольна робота (45 хв.)
4.Завершальний інструктаж (10 хв.).
Програмований контроль
Картки по варіантах.
1.6 Розробка переліку комплексно-методичного забезпечення для вибраної теми

Перелік комплексно-методичного забезпечення для вивчення теми «Робота з Windows XP»
1. Підручники:
а) Ахметов К. С. Windows ХР. - СПб.: Питер, 2006. - 222 с.
Книга присвячена Windows ХР -- новітній версії Microsoft Windows. Популярно розказано про історію ОС Windows, настройки Windows XР і корпоративної міграції на Windows ХР, особливості роботи з Windows ХР на робочій станції, у ЛВС і Інтернеті. Детально обговорюються питання ергономічності, стійкості, продуктивності, безпеки і сумісності.
б) Симонс А. Головная боль Windows XP. Быстрое решение стандартных (и нестандартных) проблем. - СПб.: ABF, 2007. - 362 с.: ил.
В книзі докладно описується порядок налаштування численних функцій операційної системи Windows XP, а також службових і стандартних програм. Даються докладні роз'яснення, як усувати найпоширеніші неполадки, а також поради та рекомендації, що дозволяють уникати «головного болю2 при роботі із цією популярною операційною системою. Назви всіх параметрів, команд, вікон і програм приводяться на двох мовах, що робить книгу корисною для власників як російської, так і оригінальної версій Windows XP. Книга адресована в першу чергу користувачам Windows початкового та середнього рівня; для досвідчених користувачів вона може бути корисна як довідник.
2. Навчальний посібник:
К. Стефенсон Секреты Windows XP. 500 лучших приемов и советов - М.: ДМК Пресс; 2009. - 272 с.: ил.
Якщо ви вирішили підвищити ефективність роботи на комп'ютері, без порад Спеціаліст не обійтися. Клебер Стефенсон, президент американської компанії US Diginet - Interactive Communications, постачальника Інтернет-рішень, протягом багатьох років спеціалізувався на впровадженні комп'ютерних бізнес-систем на базі технологій Microsoft, в операційних системі Windows.
У цій книзі він пропонує читачам близько 500 рад з оптимізації роботи в Windows ХР. Увага приділяється, зокрема, настройки призначеного для користувача інтерфейсу, роботи з реєстром, використання електронної пошти та програм Media Player (Програвач), Internet Explorer, MovieMaker 2 (Робота з відео), усунення неполадок.
3. Методичні рекомендації до виконання лабораторних (практичних) робіт.
4. Поурочно-тематичний план теми «Робота з Windows XP».
6. Плакати.
7. Медіа-прилади.
1.7 Характеристика учбово-матеріальної бази, яка повинна бути привернута для вивчення вибраної теми

Учбово-виробничі бази є головними і першочерговими дидактичними складовими професійно-практичного навчання.
Як учбово-виробничі бази можуть виступати:
· учбово-виробничі майстерні;
· учбові ділянки і окремі учбові цехи безпосередньо на виробництві;
· учбові полігони;
· учбові господарства і ін.
Найпоширенішими є учбово-виробничі майстерні.
В таблиці 1.6 представлений перелік необхідних майстерних, кабінетів і лабораторій, які необхідні для вивчення теми: «Робота з Windows XP»
Таблиця 1.5 - Перелік необхідних майстерень, кабінетів і лабораторій
по предметах професійно-технічного циклу.
Кабінети
Лабораторії
1. Інформатики.
2. Інженерної графіки.
3. Теоретичної механіки.
4. Охорони праці та безпеки життєдіяльності.
5. Курсового та дипломного проектування.
6. Стандарт. та метрології.
1. Інформаційних та комп'ютерних технологій.
2. Програмного забезпечення та комп'ютерної графіки.
3. Теоретичних основ електротехніки.
4. Електроніки і мікропроцесорів.
5. Автоматизації ПК та АСУ.
6. Електричних вимірів.
7. Технічних засобів ІС.
1.8 Вибір системи виробничого навчання
В першому розділі курсової роботи був виконаний аналіз початкових умов:
· аналіз учбового плану;
· аналіз учбової дисципліни і її ролі в підготовки молодшого фахівця;
· розробка фрагмента поурочно-тематичного плану.
На основі аналізу перспективно-тематичного плану, для подальшої розробки вибираємо тему уроку: «Робота з Windows XP».
Системи в.н.: предметна, операційна, операційно-поточна, операційно-предметна, СНО «ЦИТ», операційно-комплексна, проблено-аналітична.
2. Організація і методика уроку обраної теми

Тема: «Робота з Windows XP»
Ціль: сформувати знань про роботу з операційною системою Windows XP.
Задачі:
1) Освітні:
* формування знань про роботу з ОС Windows XP.
2) Розвиваючі:
* розвиток здатності логічно міркувати, робити евристичні висновки;
* розвинути вміння застосовувати отримані знання.
3) Виховні:
* виховання інформаційної культури;
* професійна орієнтація і підготовка до подальшого самонавчання майбутньої трудової діяльності.
Тип уроку: лекційне заняття.
Методи навчання: словесний, наочний, практичний.
* словесні: розповідь, бесіда;
* наочні: малюнки на дошці, плакати;
* методи контролю: фронтальне опитування.
Дидактична забезпечення:
* персональний комп'ютер;
* ОС Windows XP;
* плакати.
План уроку:
I. Організаційний момент (10 хв.)
II. Мотивація (10 хв.)
III. Актуалізація знань (20 хв.)
IV. Повідомлення нового матеріалу (45 хв.)
VI. Видача домашнього завдання (5 хв.)
Література:
1) Ахметов К. С. Windows ХР. - СПб.: Питер, 2006. - 222 с.
2) Симонс А. Головная боль Windows XP. Быстрое решение стандартных (и нестандартных) проблем. - СПб.: ABF, 2007. - 362 с.: ил.
Хід уроку:
I. Організаційний момент
* привітання;
* перевірка присутніх;
* перевірка готовності до заняття.
II. Мотивація
Microsoft Windows -- родина операційних систем корпорації Майкрософт (Microsoft), що базуються на основі графічного інтерфейсу користувача. Поява їх стала вирішальним кроком у широкому просуванні і розвитку перспективних способів взаємодії систем людина-машина і машина-машина, створення дружньо-го середовища для взаємодії як користувача з комп'ютерними програмами, так і апаратних засобів усередині обчислювального комплексу.
В даний час під управлінням операційних систем сімейства Windows працює близько 90% персональних комп'ютерів.
III. Актуалізація знань
На попередньому занятті ми познайомились з поняттям операційної системи та розглянули основні елементи Windows XP. Перевіримо ваші знання і домашню роботу, пройшовши тестування (Додаток 2). На столі у кожного з вас є листок із тестовими питаннями. Дістаньте аркуші, запишіть на них своє прізвище і пройдіть тест.
Оголошення оцінок з тестування.
Запишіть, будь ласка, в зошитах число та тему сьогоднішнього заняття: «Робота з Windows XP».
Років 10 тому користувачі мали переважно алфавітно-цифровий екран. Дисплеї показували текстову інформацію, хоча іноді була можливість будувати графік и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.