На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Роль учбової дисциплни Операцйн системи в учбових документах при пдготовц фахвцв в ПТНЗ. Складання плану та розробка теми Робота з дисками та каталогами в Norton Commander. Роль майстра виробничого навчанняу формуванн учнвського колективу.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Педагогика. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2009. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Вступ

Професійно-технічна освіта - це система підготовки кваліфікованих робітничих кадрів у професійно-технічних училищах, а також шляхом навчання на виробництві. Початкова і середня професійна освіта є одним із ключових векторів модернізації всієї освітньої системи.
Прискорення темпів розвитку економіки (зокрема - промисловості, будівництва, високотехнологічних галузей) вже зараз викликає певний кадровий дефіцит. Роботодавці відчувають брак кваліфікованих робітників.
Нівелювання кадрового дефіциту - одне із завдань сучасної модернізації системи початкової та середньої професійної освіти.
Педагогічне проектування - це механізм розробки технології в педагогічній теорії і практиці. Він дозволяє оптимізувати діяльність інженера-педагога. На проектування витрачається приблизно 28%-30% робочого часу. Завдяки проектуванню навчально-виховний процес стає технологічним. Для педагога - це мистецтво, що потребує великого напруження сил, почуттів, складної роботи душі. Воно завжди індивідуально, спирається на артистичність, винахідливість, натхнення, оригінальність педагога. Воно володіє художніми якостями. Проект повинен бути гарним, гармонійним, вражаючим. Педагог повинен красиво переходити від одного методу до іншого, знаходити оригінальний зв'язок матеріалу заняття з життям, гармоніювати з верстатом при обточуванні зразка - це і є естетичні якості проекту.
Мета даної курсової роботи: на основі аналізу початкових даних (учбових документів, матеріально-технічної бази і дидактичного забезпечення дисципліни) і умов розробити порядок організації і методику проведення уроку з заданої теми.
Об'єкт дослідження: професійне навчання в професіонально-технічних навчальних закладах.
Для досягнення заданої мети необхідно виконати наступні задачі:
- виявити роль і місце учбової дисципліни «Операційні системи» в учбових документах при підготовці фахівців в ПТНЗ;
- визначити міжпредметні зв'язки та виявити, які дисципліни і теми забезпечують вивчення теми: «Робота з дисками та каталогами в Norton Commander»; виявити, вивчення яких дисциплін і тем забезпечує дана тема;
- скласти поурочно-тематичний план вивчення теми: «Робота з дисками та каталогами в Norton Commander»;
- розробити комплексно-методичне забезпечення для вибраної теми;
- виконати аналіз учбово-матеріальної бази, яка повинна бути використана для вивчення теми: «Робота з дисками та каталогами в Norton Commander»;
- розробити порядок організації і методику теми: «Робота з дисками та каталогами в Norton Commander»;
- дати рекомендації по удосконаленню розробки уроку.
1. Аналіз учбової документації

1.1 Загальна характеристика учбової дисципліни

Навчальна дисципліна «Операційні системи» є загальнопрофесійною, що формує базовий рівень знань для освоєння спеціальних дисциплін.
Мета дисципліни: формування теоретичної бази знань та умінь студентів для освоєння та ефективного використання базових операційних систем, що використовуються: MS DOS, Windows та Linux, створення підгрунтування для подальшого засвоєння спеціалізованих програмних продуктів з питань техніки і технології.
Програма розроблена з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми спеціальності «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем». Програмою дисципліни передбачено вивчення загальних принципів будови і функціонування базових операційних систем MS DOS, Windows та Linux, системного програмного забезпечення, необхідного для функціонування ЕОМ та прикладного програмного забезпечення, призначеного для ефективного вирішення практичних задач.
За навчальним планом освітньої установи дисципліна передбачає 162 години, з яких на аудиторні заняття відводиться 32 години, на практичні роботи - 60 годин, на самостійні роботи - 70 годин.
Студенти повинні знати:
· структуру базових операційних систем, що використовуються, загальні принципи функціонування їх основних компонентів;
· призначення, функціональні можливості і правіша використання основних складових базових операційних систем;
· призначення, функціональні можливості і правила використання програм системного призначення;
· параметри настроювання базових операційних систем.
Студенти повинні вміти:
· використовувати можливості базових операційних систем та системних програм для вирішення практичних завдань;
· використовувати можливості базових операційних систем та системних програм для забезпечення безвідмовної роботи ЕОМ;
· виконувати настроювання базових операційних систем для даної конфігурації ЕОМ;
· виконувати встановлення базових операційних систем на ЕОМ.
1.2 Кваліфікаційна характеристика

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускника вищого навчального закладу є державним нормативним документом, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі господарства держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.
Спеціальність: «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»
Розряд: 4-й
Згідно з довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників [1] фахівець спеціальності: «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем» - повинен вміти:
· використовуючи матеріали робочої документації, нормативні документи за допомогою спеціаліста вміти здійснювати організаційно-технічні заходи щодо підготовки та впровадження в дію ІС;
· приймати участь під керівництвом спеціаліста в розробці математичних об'єктно-орієнтованих моделей ІС в умовах автоматизованого проектування та управління організаційно-економічними, конструкторсько-технологічними об'єктами за допомогою операційних досліджень на виробництві, використовуючи процедури формального уявлення про об'єкти моделювання;
· використовуючи нормативні документи під наглядом спеціаліста визначити порядок отримання, контролю ІС, їх збереження та передачі монтажній або науково-налагоджувальній організації;
· використовуючи робочу документацію, за допомогою налагоджувально-вимірювальної апаратури і тестових програм проводити перевірку стану ІС;
· виявляти причини нештатного функціонування а відмов ІС;
· виявляти показники виконання функцій ІС засобами автоматики і управління;
· використовуючи робочу документацію та результати перевірки стану ІС за допомогою спеціаліста оцінювати якість роботи ІС;
· здійснювати доопрацювання програмного забезпечення та корекцію експлуатаційної документації; створювати необхідну документацію по завершенню робіт;
· Використовуючи результати випробувальної експлуатації та скоректовану технічну документацію під наглядом та за допомогою спеціаліста вміти перевіряти відповідність побудованої ІС і засобів автоматики та управління вимогам технічного завдання;
· використовуючи нормативні документи та робочу документацію, за допомогою спеціаліста та технічних засобів вимірювань і тестування вміти виконувати монтаж та пусконалагоджувальні роботи;
· вміти налагоджувати програмне забезпечення та випробовувати ІС і засоби автоматики та управління у комплексі з програмним забезпеченням;
· використовуючи результати випробовувань ІС і засобів автоматики та управління, за допомогою спеціаліста знаходити ефективні режими експлуатації; установлювати ефективні режими експлуатації; виявляти більш ефективні режими експлуатації та впроваджувати їх в експлуатацію;
· володіти нормативними документами щодо контрольних випробовувань ІС і засобів автоматики та управління, вміти проводити контрольні випробовування апаратного та програмного забезпечення систем;
· Діагностувати технічний стан ІС і засобів автоматики та управління за допомогою контрольно-вимірювальної апаратури, тестових програм;
· виявляти причини нештатного функціонування та аварій обладнання систем, аналізуючи нормативно-технічну документацію і технічний стан обладнання;
· виявляти причини нештатного функціонування ІС при експлуатації в екстремальних умовах, користуючись відповідними інструментальними засобами та тестовими програмами;
· здійснювати перевірки, регулювання, настроювання та випробовування компонентів ІС після усунення причин їх нештатного функціонування згідно нормативно-технічної документації за допомогою відповідних методів та тестових програм;
· розробляти пропозиції щодо удосконалення структури, електричної, функціональної схем та алгоритмічно-програмного забезпечення, методів діагностики технічного і функціонального стану та усунення несправностей;
· забезпечувати надійне функціонування СПЗ в умовах експлуатації ППЗ, використовуючи систему захисту технічних і програмних засобів від несанкціонованого доступу до Технічних можливостей і операційного середовища користувача;
· адаптувати ППЗ і проводити тестування ППЗ в умовах державних, міжвідомчих, прийомо-здавальних випробувань за допомогою сучасної технічної бази і відповідних інформаційних технологій;
· вміти користуватись нормативними документами щодо реалізації правил безпеки та екологічних норм при експлуатації ІС і засобів автоматики та управління в умовах користувача;
· володіти технічними та організаційними засобами реалізації правил безпеки та екологічних норм при експлуатації ІС, засобів автоматики і управління;
· використовуючи експлуатаційні документи вміти складати наряди на проведення робіт з експлуатації ІС, засобів автоматики та управління за допомогою чинних нормативних документів;
· використовуючи суспільні фонди та спортивні споруди, за допомогою профспілок вміти організувати відновлення фізичних та моральних сил у підпорядкованому трудовому колективі;
· використовуючи дані експлуатації ІС та її діагностики, за допомогою спеціаліста та комп'ютерних технологій вміти розробляти нові високоефективні алгоритми управління систем;
· розробляти нові високоефективні алгоритми діагностування ІС, засобів автоматики та управління;
· використовуючи нові високоефективні алгоритми ідентифікації, моделювання, проектування і управління та комп'ютерні технології, за допомогою спеціаліста вміти розробляти більш досконалі апаратні та програмні засоби до ІС проблемно-орієнтованого спрямування;
· Впроваджувати більш досконалі ІІС, засоби автоматики і управління для і задач синтезу/аналіз; об'єктів технічного, економічного, технологічного тощо призначення;
· Використовуючи нормативні документи та робочу документацію, за допомогою спеціаліста вміти розробляти технологію утилізації засобів автоматики і управління;
· Використовуючи розроблену технологію, за допомогою технічного устаткування вміти виконувати демонтаж ПС;
· Забезпечувати утилізацію за нормативними документами окремих частин системи;
· Направляти до переробки складові частини ПС, засобів автоматики і управління.
Повинен знати: правила експлуатації комп'ютерної техніки і систем зв'язку, технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програми, інші нормативні і методичні матеріали щодо техніки проведення та послідовності виконання операцій у комп'ютерних системах (мережах); комплекс знань з основних розділів математики (дійсні та комплексні числа, тотожні перетворення, логарифми, функції та графіки, рівняння, нерівності, тригонометричних функцій), геометрії (прямі, трикутники, чотирикутники, подібність геометричних фігур, прямі і площини у просторі, багатогранники і круглі тіла); широкі знання з української мови та української літератури.
Кваліфікаційні вимоги: повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта; без вимог до стажу роботи.
1.3 Аналіз учбового плану

Наступним етапом є аналіз основних розділів учбового плану стосовно початкових даних.
Термін навчання робітника: 4 роки на базі основної загальної освіти; 3 роки на базі повної загальної середньої освіти.
Тривалість учбового року, його структура: учбовий рік триває 10 місяців.
У Вищому професійному училищі виділяють три цикли дисциплін:
1) професійно-технічний - 1836 годин;
2) загально-технічний - 1998 година;
3) загальноосвітній - 2340 години.
Основною характеристикою для оцінювання рівня професійної підготовки в ПТЗО є відношення часу, який відводиться на теоретичне навчання, до часу, який відводиться на виробниче навчання. Даний показник має назву показник інтелетуалоємкості професійної підготовки.


 - час, що відводиться на теоретичне навчання;
 - час, що відводиться на практичне навчання.
Показник загальноосвітньої бази професійної підготовки визначається за формулою:
, де
 - час, що відводиться на вивчення загальноосвітнього циклу;
 - час, що відводиться на вивчення професійно-технічного циклу;
1.3 Аналіз учбової дисципліни та її ролі у підготовці фахівця

Дисципліна: Операційні системи
Час на вивчення: 162 години.
Навчальна дисципліна «Операційні системи» є загальнопрофесійною, що формує базовий рівень знань для освоєння спеціальних дисциплін. Основною метою освоєння дисципліни є систематизація знань про основи організації сучасних мультіпроцессних операційних систем (ОС).
Курс досліджуваної дисципліни включає 3 розділи. Перший розділ знайомить студентів з загальними відомостями про операційну систему MS DOS. Другий розділ розглядає загальні відомості про програму-оболонку Norton Commander та її можливості. У третьому розділі розглядаються загальні відомостями про роботу з операційними системами Windows 9x, ХР та Linux, розглядає призначення цих операційних систем та їх функції.
Виклад тем проводиться за наступною логічною структурою:
· написання та вивчення нових понять з даної теми,
· закріплення знань, умінь і навичок на практичних і лабораторних заняттях.
Для подальшого дослідження вибираємо тему «Робота з дисками та каталогами в Norton Commander».
Ця тема має важливе значення для кваліфікованого робітника спеціальності «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем». Зокрема для:
* виховання інформаційної культури;
* практичне застосування вивченого матеріалу;
* закріплення знання загальних відомостей про програму-оболонку Norton Commander та її можливостей;
* формування уявлення про роботу програми як важливої, корисної та широко застосовується на практиці структури.
1.4 Міжпредметні зв'язки

Міжпредметні зв'язки мають особливе значення для здійснення органічного зв'язку професійної і загальноосвітньої підготовки, тобто забезпечення єдності в навчанні.
Таблиця 1.2 - Типи і види міжпредметних зв'язків
Тип зв'язку
Вид зв'язку
1. Учбового матеріалу, що вивчається за змістом
1. По використовуванню знань вчаться з інших предметів.
2. По законах і теоріях для пояснення явищ і процесів, що вивчаються в різних предметах.
3. По єдності трактування понять, явищ, процесів, що вивчаються в різних предметах.
4. По відбору матеріалу, що вивчається.
5. По комплексному застосуванню знань і умінь, отриманих в різних предметах.
2. По формованих уміннях
1. По уміннях планування.
2. По інтелектуальних уміннях.
3. По практичних уміннях.
4. По уміннях працювати з книгою.
5. По організаційних уміннях.
3. По методах і засобах навчання.
1. По методах і методичних прийомах.
2. По засобах навчання.
Далі розглянемо дисципліни і питання, які забезпечують вивчення даної теми (Таблиця 1.3).
Таблиця 1.3 - Перелік основних дисциплін і питань, які забезпечують вивчення теми: «Робота з дисками та каталогами в Norton Commander»
Дисципліна
Питання
1. Програмне забезпечення інтелектуальних систем
1. Програмне забезпечення інформаційних систем і його основні характеристики.
2. Прикладні програми
1. Робота з файлами та папками.
Створення, копіювання, перенесення, видалення файлів і ярликів. Відновлення видалених файлів. Пошук файлів і папок.
3. Основи інформаційних технологій.
1. Знакомство с DOS и оболочками NORTON COMMANDER и WINDOWS.
1.5 Розробка фрагмента поурочно-тематичного плану

Основним плануючим документом для вивчення теми служить поурочно-тематичний план. Урочно-тематичне планування занять застосовується у всіх училищах. В поурочно-тематичному плані система уроків фіксується так: указуються номери уроків по темі, кількість годин на їх проведення, теми уроків і короткий їх зміст, мета уроку.
Тема уроку - це його головна думка; зміст - основні питання, що виражають єство учбового матеріалу.
Мета уроків при підготовці до теми намічається орієнтовно.
В поурочно-тематичному плані фіксуються основні об'єкти матеріально-технічного оснащення по кожному уроку. Він є, як правило, довготривалим документом, розрахованим на 4-5 років.
Іноді в поурочно-тематичному плані фіксуються і інші підготовчі елементи організації:
· позакласні заходи;
· види кружків роботи по предмету;
· завдання що вчаться по виготовленню учбово-наочних посібників.
Досвід показує, що застосування поурочно-тематичного планування забезпечує більш високу якість учбово-виховного процесу.
Тема: «Програма-оболонка Norton Commander».
Кількість годин на дисципліну: 1072 години.
Підтема теоретичного навчання: «Робота з дисками та каталогами в Norton Commander».
Таблиця 1.5 - Поурочно-тематичний план вивчення дисципліни: «Операційні системи»
№ уроку
Тема і короткий зміст матеріалу
Мета уроку
Методична характеристика і особливості проведення уроку
Види контролю
Учбово-матеріальне оснащення
Урок 1
1. Загальні відомості а можливості NC.
2. Вміст панелі NC. Керування панелями, переміщення по дереву каталогів.
Познайомити з призначенням і структурою NC.
Урок повідомлення нових знань:
1. Організаційний момент (5 хв.)
2. Мотивація (5 хв.)
3. Актуалізація (10 хв.)
4. Повід.лекційного матеріалу (20 хв.)
5. Видача д/з. (5 хв.)
Вхідний контроль
Стенди, плакати, дошка, активний роздавальний матеріал.
Урок 2
1. Робота з файлами. Перегляд файлів. Редагування, копіювання, перейменування, пошук, створення файлів.
2. Робота з каталогами.
Формування навиків роботи з файлами а каталогами у NC.
Комбінований урок
1. Організаційний момент (3 хв.)
2. Мотивація (5 хв)
3. Актуалізація знань (7 хв).
4. Повідомлення нових знань (40 хв.).
5. Закріплення матеріалу (25-30 хв.)
6. Видача д\з (5 хв.)
Вхідний контроль, фронтальне опитування, індивідуальне опитування
Дошка, індивідуальні завдання.
Урок 3
1. Обслуговування дисків засобами DOS: перевірка, форматування, дефрагментація.
Познайомити з можливостями роботи з DOS.
Урок повідомлення нових знань:
1. Організаційний момент (5 хв)
2. Мотивація (5 хв)
3. Актуалізація (10 хв)
3. Повід. лекційного матеріалу (20 хв.).
4. Видача д/|з (5 хв.)
Вхідний контроль.
Стенди, плакати, дошка, активний роздавальний матеріал.
Урок 4
Контрольне заняття
Перевірити знання в учнів по минулій темі. Виховати уважність, сумлінність, відповідальність.
Розвинути професійні і пізнавальні інтереси, пам'ять, послідовне та логічне мислення.
Урок контролю знань:
1. Організаційний момент (3 хв.)
2. Вхідний інструктаж (10 хв.)
3. Контрольна робота (45 хв.)
4. Завершальний інструктаж (10 хв.).
Програмований контроль
Картки по варіантах
1.6 Розробка переліку комплексно-методичного забезпечення для вибраної теми

Перелік комплексно-методичного забезпечення для вивчення теми «Робота з дисками та каталогами в Norton Commander»
1. Підручники:
а) Власов К., Вадим К. Total Commander: эффективная работа с файлами и архівами. - СПб.: Питер, 2009. - 752 с.
Докладно, з численними прикладами, описані всі можливості програми Norton Commander - як базові, так і розширені. Виклад побудований так, що спочатку даються самі елементарні знання, вводяться основні терміни, потім розповідається про більш складні функції. Розглядаються також маловідомі сторони практичного виконання програми, у тому числі різні секрети і спеціальні прийоми.
Тема розглянута у главі 2 «Файловая система: термины и понятия» підглаві «Каталоги и файловая структура».
б) Козловський Е. Norton Commander 4.0. - СПб.: ABF, 2002. - 144 с.: ил.
Підручник вчить працювати з найбільш поширеною, четвертою версією програми. Книга забезпечена більш ніж сімдесятьма ілюстраціями. Після прочитання підручник може служити довідником по Norton Commander, так як забезпечен докладним змістом і алфавітним індексом.
Тема розглянута у главі 4 «Работа с каталогами».
2. Навчальний посібник:
Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя - М.: Инфра-М; издание 7-е, 1998. - 476 с.: ил.
Посібник містить докладний і доступний для початківців опис можливостей комп'ютерів, їх пристроїв, програм, локальних і глобальних мереж, методика правильної роботи в середовищі DOS і Windows, способів використання найбільш популярних і корисних програм: Norton Commander, Norton Utilities, Dr. Web, Norton Backup, Norton AntiVirus і т.д. Для досвідчених користувачів призначені глави про конфігурацію DOS і Windows, захист від комп'ютерних вірусів, забезпечення зберігання даних тощо. Посібник буде корисний для початківців і для досвідчених користувачів IBM PC-сумісних комп'ютерів.
В даному посібнику тема розглянута у частині 4 «Norton Commander».
3. Методичні рекомендації до виконання лабораторних (практичних) робіт.
4. План-конспект уроку.
5. Поурочно-тематичний план.
1.7 Характеристика учбово-матеріальної бази, яка повинна бути привернута для вивчення вибраної теми

Учбово-виробничі бази є головними і першочерговими дидактичними складовими професійно-практичного навчання.
Як учбово-виробничі бази можуть виступати:
· учбово-виробничі майстерні;
· учбові ділянки і окремі учбові цехи безпосередньо на виробництві;
· учбові полігони;
· учбові господарства і ін.
Найпоширенішими є учбово-виробничі майстерні.
В таблиці 1.6 представлений перелік необхідних майстерних, кабінетів і лабораторій, які необхідні для вивчення теми: «Робота з дисками та каталогами в Norton Commander»
Таблиця 1.6 - Перелік необхідних майстерень, кабінетів і лабораторій по предметах професійно-технічного циклу.
Кабінети
Лабораторії
1. Інформатики.
2. Інженерної графіки.
3. Теоретичної механіки.
4. Охорони праці та безпеки життєдіяльності.
5. Курсового та дипломного проектування.
6. Стандарт. та метрології.
1. Інформаційних та комп'ютерних технологій.
2. Програмного забезпечення та комп'ютерної графіки.
3. Теоретичних основ електротехніки.
4. Електроніки і мікропроцесорів.
5. Автоматизації ПК та АСУ.
6. Електричних вимірів.
7. Технічних засобів ІС.
1.8 Висновок
В першому розділі курсової роботи був виконаний аналіз початкових умов:
· аналіз учбового плану;
· аналіз учбової дисципліни і її ролі в підготовки молодшого фахівця;
· розробка фрагмента поурочно-тематичного плану.
На основі аналізу перспективно-тематичного плану, для подальшої розробки вибираємо тему уроку: «Робота з дисками та каталогами в Norton Commander».

2. Організація і методика уроку обраної теми

Тема: «Робота з дисками та каталогами в Norton Commander»
Ціль: познайомити учнів з навичками роботи у програмі-оболонці Norton Commander.
Задачі:
1) Освітні:
* практичне застосування вивченого матеріалу;
* закріплення знання загальних принципів роботи з файлами у Norton Commander;
* формування вмінь та навичок роботи с дисками та каталогами у програмі Norton Commander;
* формування уявленн и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.