На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Квалфкацйна характеристика спецальност Обслуговування нтелектуальних нтегрованих систем та методика проведення уроку з теми: Робота з панеллю керування. Розробка фрагмента поурочно-тематичного плану та його комплексно-методичного забезпечення.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Педагогика. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2010. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


4
2
Міністерство освіти і науки України
Українська інженерно-педагогічна академія
Гірничий факультет
Кафедра соціально-економічних та педагогічних дисциплін
КУРСОВА РОБОТА
з дисципліні
«Дидактичні основи професійної освіти»
Організація та методика проведення уроку з теми:
«Робота з панеллю керування»
(Спеціальність: «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»; дисципліна: «Операційні системи»)
Керівник роботи Карчевська Н.В.
Фіногєєва Т.Є.
29 вересня 2009 р.
Виконавець Студент гр. ДГ-К7-1
Черкашенко А.І.
Стаханов, 2009
РЕФЕРАТ

Курсова робота містить: 37 арк., 7 табл., 1 додаток, 8 джерел.
В даній курсовій роботі був виконаний аналіз учбової документації по підготовці фахівця, розроблений порядок організації і методики уроку, дані рекомендації по удосконаленню розробки уроку.
УЧБОВИЙ ПЛАН, УЧБОВА ПРОГРАМА, КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА, МОТИВАЦІЯ, АКТУАЛІЗАЦІЯ, ПЛАН ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ, ОПЕРАТИВНА ЧАСТИНА ПЛАНУ, ОПЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ ПО ПЛАНУ ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ, ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ, ДОДАТКОВІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
ЗМІСТ

  ВСТУП
  1 АНАЛІЗ УЧБОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
   1.1 Загальна характеристика учбової дисципліни «Операційні системи»
   1.2 Кваліфікаційна характеристика спеціальності «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»
   1.3 Аналіз учбового плану
   1.3 Аналіз учбової дисципліни та її ролі у підготовці фахівця
   1.4 Міжпредметні зв'язки теми «Робота з панеллю керування»
   1.5 Розробка фрагмента поурочно-тематичного плану
   1.6 Розробка переліку комплексно-методичного забезпечення для вибраної теми
   1.7 Характеристика учбово-матеріальної бази, яка повинна бути привернута для вивчення вибраної теми
   1.8 Висновок
  2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА УРОКУ ОБРАНОЇ ТЕМИ
  3. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ОДНОГО З АСПЕКТІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ. Вплив стилю педагогічного спілкування інженерно-педагогічних принципів на результативність професійного навчання
   3.1. Введення
   3.2. Поняття педагогічного спілкування та його системи
   3.2.2. Функції спілкування
   3.2.3. Стадії спілкування
   3.2.4. Середа спілкування
   3.3 Стилі педагогічного спілкування
   3.4. Позиції в спілкуванні
   3.5. Психологічні бар'єри у спілкуванні вчителя з учнями
   3.6. Корекція психологічних комплексів, що перешкоджають повноцінному спілкуванню учнів
   3.7. Висновки
  ВИСНОВОК
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЖЕРЕЛ
  Додаток 1

ВСТУП

У наш швидкоплинний час професійний розвиток набуває особливого значення і стає невід'ємною умовою успішного функціонування будь-якої організації. З огляду на специфіку ринку, особливістю якого є швидкі і часті зміни, як зовнішніх умов підприємства, так і внутрішніх, можна констатувати, що розвиток системи професійного навчання в організації визначає не тільки успішність її розвитку, але і виживання.
Педагогічне проектування -- це механізм розробки технології в педагогічній теорії і практиці. Він дозволяє оптимізувати діяльність інженера-педагога. На проектування витрачається приблизно 28%-30% робочого часу. Завдяки проектуванню навчально-виховний процес стає технологічним.
Мета даної курсової роботи: на основі аналізу початкових даних (учбових документів, матеріально-технічної бази і дидактичного забезпечення дисципліни) і умов розробити порядок організації і методику проведення уроку з заданої теми.
Об'єкт дослідження: професійне навчання в професіонально-технічних навчальних закладах.
Для досягнення заданої мети необхідно виконати наступні задачі:
- виявити роль і місце учбової дисципліни «Операційні системи» в учбових документах при підготовці фахівців в ПТНЗ;
- визначити міжпредметні зв'язки та виявити, які дисципліни і теми забезпечують вивчення теми: «Робота з панеллю керування»; виявити, вивчення яких дисциплін і тем забезпечує дана тема;
- скласти поурочно-тематичний план вивчення теми: «Робота з панеллю керування»;
- розробити комплексно-методичне забезпечення для вибраної теми;
- виконати аналіз учбово-матеріальної бази, яка повинна бути використана для вивчення теми: «Робота з панеллю керування»;
- розробити порядок організації і методику теми: «Робота з панеллю керування»;
- дати рекомендації по удосконаленню розробки уроку.
1 АНАЛІЗ УЧБОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

1.1 Загальна характеристика учбової дисципліни «Операційні системи»

Навчальна дисципліна «Операційні системи» є загальнопрофесійною, що формує базовий рівень знань для освоєння спеціальних дисциплін.
Мета дисципліни: формування теоретичної бази знань та умінь студентів для освоєння та ефективного використання базових операційних систем, що використовуються: MS DOS, Windows та Linux, створення підгрунтування для подальшого засвоєння спеціалізованих програмних продуктів з питань техніки і технології.
Програма розроблена з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми спеціальності «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем». Програмою дисципліни передбачено вивчення загальних принципів будови і функціонування базових операційних систем MS DOS, Windows та Linux, системного програмного забезпечення, необхідного для функціонування ЕОМ та прикладного програмного забезпечення, призначеного для ефективного вирішення практичних задач.
За навчальним планом освітньої установи дисципліна передбачає 162 години, з яких на аудиторні заняття відводиться 32 години, на практичні роботи -- 60 годин, на самостійні роботи -- 70 годин.
Студенти повинні знати:
· структуру базових операційних систем, що використовуються, загальні принципи функціонування їх основних компонентів;
· призначення, функціональні можливості і правіша використання основних складових базових операційних систем;
· призначення, функціональні можливості і правила використання програм системного призначення;
· параметри настроювання базових операційних систем.
Студенти повинні вміти:
· використовувати можливості базових операційних систем та системних програм для вирішення практичних завдань;
· використовувати можливості базових операційних систем та системних програм для забезпечення безвідмовної роботи ЕОМ;
· виконувати настроювання базових операційних систем для даної конфігурації ЕОМ;
· виконувати встановлення базових операційних систем на ЕОМ.
1.2 Кваліфікаційна характеристика спеціальності «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускника вищого навчального закладу є державним нормативним документом, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі господарства держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.
Спеціальність: «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»
Розряд: 4-й
Згідно з довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників [1] фахівець спеціальності: «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем» -- повинен вміти:
· використовуючи матеріали робочої документації, нормативні документи за допомогою спеціаліста вміти здійснювати організаційно-технічні заходи щодо підготовки та впровадження в дію ІС;
· приймати участь під керівництвом спеціаліста в розробці математичних об'єктно-орієнтованих моделей ІС в умовах автоматизованого проектування та управління організаційно-економічними, конструкторсько-технологічними об'єктами за допомогою операційних досліджень на виробництві, використовуючи процедури формального уявлення про об'єкти моделювання;
· використовуючи нормативні документи під наглядом спеціаліста визначити порядок отримання, контролю ІС, їх збереження та передачі монтажній або науково-налагоджувальній організації;
· використовуючи робочу документацію, за допомогою налагоджувально-вимірювальної апаратури і тестових програм проводити перевірку стану ІС;
· виявляти причини нештатного функціонування а відмов ІС;
· виявляти показники виконання функцій ІС засобами автоматики і управління;
· використовуючи робочу документацію та результати перевірки стану ІС за допомогою спеціаліста оцінювати якість роботи ІС;
· здійснювати доопрацювання програмного забезпечення та корекцію експлуатаційної документації; створювати необхідну документацію по завершенню робіт;
· Використовуючи результати випробувальної експлуатації та скоректовану технічну документацію під наглядом та за допомогою спеціаліста вміти перевіряти відповідність побудованої ІС і засобів автоматики та управління вимогам технічного завдання;
· використовуючи нормативні документи та робочу документацію, за допомогою спеціаліста та технічних засобів вимірювань і тестування вміти виконувати монтаж та пусконалагоджувальні роботи;
· вміти налагоджувати програмне забезпечення та випробовувати ІС і засоби автоматики та управління у комплексі з програмним забезпеченням;
· використовуючи результати випробовувань ІС і засобів автоматики та управління, за допомогою спеціаліста знаходити ефективні режими експлуатації; установлювати ефективні режими експлуатації; виявляти більш ефективні режими експлуатації та впроваджувати їх в експлуатацію;
· володіти нормативними документами щодо контрольних випробовувань ІС і засобів автоматики та управління, вміти проводити контрольні випробовування апаратного та програмного забезпечення систем;
· Діагностувати технічний стан ІС і засобів автоматики та управління за допомогою контрольно-вимірювальної апаратури, тестових програм;
· виявляти причини нештатного функціонування та аварій обладнання систем, аналізуючи нормативно-технічну документацію і технічний стан обладнання;
· виявляти причини нештатного функціонування ІС при експлуатації в екстремальних умовах, користуючись відповідними інструментальними засобами та тестовими програмами;
· здійснювати перевірки, регулювання, настроювання та випробовування компонентів ІС після усунення причин їх нештатного функціонування згідно нормативно-технічної документації за допомогою відповідних методів та тестових програм;
· розробляти пропозиції щодо удосконалення структури, електричної, функціональної схем та алгоритмічно-програмного забезпечення, методів діагностики технічного і функціонального стану та усунення несправностей;
· забезпечувати надійне функціонування СПЗ в умовах експлуатації ППЗ, використовуючи систему захисту технічних і програмних засобів від несанкціонованого доступу до Технічних можливостей і операційного середовища користувача;
· адаптувати ППЗ і проводити тестування ППЗ в умовах державних, міжвідомчих, прийомо-здавальних випробувань за допомогою сучасної технічної бази і відповідних інформаційних технологій;
· вміти користуватись нормативними документами щодо реалізації правил безпеки та екологічних норм при експлуатації ІС і засобів автоматики та управління в умовах користувача;
· володіти технічними та організаційними засобами реалізації правил безпеки та екологічних норм при експлуатації ІС, засобів автоматики і управління;
· використовуючи експлуатаційні документи вміти складати наряди на проведення робіт з експлуатації ІС, засобів автоматики та управління за допомогою чинних нормативних документів;
· використовуючи суспільні фонди та спортивні споруди, за допомогою профспілок вміти організувати відновлення фізичних та моральних сил у підпорядкованому трудовому колективі;
· використовуючи дані експлуатації ІС та її діагностики, за допомогою спеціаліста та комп'ютерних технологій вміти розробляти нові високоефективні алгоритми управління систем;
· розробляти нові високоефективні алгоритми діагностування ІС, засобів автоматики та управління;
· використовуючи нові високоефективні алгоритми ідентифікації, моделювання, проектування і управління та комп'ютерні технології, за допомогою спеціаліста вміти розробляти більш досконалі апаратні та програмні засоби до ІС проблемно-орієнтованого спрямування;
· Впроваджувати більш досконалі ІІС, засоби автоматики і управління для і задач синтезу/аналіз; об'єктів технічного, економічного, технологічного тощо призначення;
· Використовуючи нормативні документи та робочу документацію, за допомогою спеціаліста вміти розробляти технологію утилізації засобів автоматики і управління;
· Використовуючи розроблену технологію, за допомогою технічного устаткування вміти виконувати демонтаж ПС;
· Забезпечувати утилізацію за нормативними документами окремих частин системи;
· Направляти до переробки складові частини ПС, засобів автоматики і управління.
Повинен знати: правила експлуатації комп'ютерної техніки і систем зв'язку, технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програми, інші нормативні і методичні матеріали щодо техніки проведення та послідовності виконання операцій у комп'ютерних системах (мережах); комплекс знань з основних розділів математики (дійсні та комплексні числа, тотожні перетворення, логарифми, функції та графіки, рівняння, нерівності, тригонометричних функцій), геометрії (прямі, трикутники, чотирикутники, подібність геометричних фігур, прямі і площини у просторі, багатогранники і круглі тіла); широкі знання з української мови та української літератури.
Кваліфікаційні вимоги: повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта; без вимог до стажу роботи.
1.3 Аналіз учбового плану

Наступним етапом є аналіз основних розділів учбового плану стосовно початкових даних.
Термін навчання робітника: 4 роки на базі основної загальної освіти; 3 роки на базі повної загальної середньої освіти.
Тривалість учбового року, його структура: учбовий рік триває 10 місяців.
В таблиці 1.1 представлені зведені дані по бюджету часу:
Таблиця 1.1

п\п
НАЗВА ПРЕДМЕТІВ
РОЗКЛАД ПО СЕМЕСТРАМ
КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Іспити
Заліки
Курс. робота
КР
Всього
В ТОМУ ЧИСЛІ
КУРС 1
КУРС 2
КУРС 3
КУРС 4
Лекційні заняття
Семінар. заняття
Лаборатор. заняття
Практичні заняття
Самосійна робота
Індив. заняття
1 сем. 18 тиж.
2 сем. 20 тиж.
3 сем. 16 тиж.
4 сем. 19 тиж.
5 сем. 18 тиж.
6 сем. 18 тиж.
7 сем. 15 тиж.
8 сем.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
Загальноосвітній цикл
1368
830
32
74
432
36
36
2
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
972
208
66
304
402
9
6
6
6
7
3
3
Цикл природно-наукової підготовки
1998
548
40
108
299
985
14
18
13
5
16
4
Цикл професійної та практичної підготовки
1836
376
22
656
6
736
7
4
12
19
23
14
Теоретичне навчання
4752
Державна атестація,сесія
810
Практичне навчання
1080
Резерв
270
Тижневе навантаження
36
36
30
30
30
30
30
30
Всього
6804
Разом
6912
У Вищому професійному училищі виділяють три цикли дисциплін:
1) професійно-технічний -- 1836 годин;
2) загально-технічний -- 1998 година;
3) загальноосвітній -- 2340 години.
Основною характеристикою для оцінювання рівня професійної підготовки в ПТЗО є відношення часу, який відводиться на теоретичне навчання, до часу, який відводиться на виробниче навчання. Даний показник має назву показник інте-летуалоємкості професійної підготовки.
 -- час, що відводиться на теоретичне навчання;
 -- час, що відводиться на практичне навчання.
Показник загальноосвітньої бази професійної підготовки визначається за формулою:
, де
 -- час, що відводиться на вивчення загальноосвітнього циклу;
 -- час, що відводиться на вивчення професійно-технічного циклу;
1.3 Аналіз учбової дисципліни та її ролі у підготовці фахівця

Дисципліна: Операційні системи
Час на вивчення: 162 години.
Навчальна дисципліна «Операційні системи» є загальнопрофесійною, що формує базовий рівень знань для освоєння спеціальних дисциплін. Основною метою освоєння дисципліни є систематизація знань про основи організації сучасних мультіпроцессних операційних систем (ОС).
Курс досліджуваної дисципліни включає 3 розділи. Перший розділ знайомить студентів з загальними відомостями про операційну систему MS DOS. Другий розділ розглядає загальні відомості про програму-оболонку Norton Commander та її можливості. У третьому розділі розглядаються загальні відомостями про роботу з операційними системами Windows 9x, ХР та Linux, розглядає призначення цих операційних систем та їх функції.
Виклад тем проводиться за наступною логічною структурою:
· написання та вивчення нових понять з даної теми,
· закріплення знань, умінь і навичок на практичних і лабораторних заняттях.
Для подальшого дослідження вибираємо тему «Робота з панеллю керування».
Ця тема має важливе значення для кваліфікованого робітника спеціальності «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем». Зокрема для:
* виховання інформаційної культури;
* практичного застосування вивченого матеріалу;
* закріплення знання загальних відомостей про панель керування;
* формування уявлення про роботу з панеллю як важливої, та корисної структури, що широко застосовується на практиці.
1.4 Міжпредметні зв'язки теми «Робота з панеллю керування»

Міжпредметні зв'язки мають особливе значення для здійснення органічного зв'язку професійної і загальноосвітньої підготовки, тобто забезпечення єдності в навчанні.
Далі розглянемо дисципліни і питання, які забезпечують вивчення даної теми (Таблиця 1.2).
Таблиця 1.2 - Перелік основних дисциплін і питань, які забезпечують вивчення теми: «Робота з панеллю керування»
Дисципліна
Питання
1 Основи інформаційних технологій
1. Панель керування Windows.
2. Прикладні програми
1. Робота з файлами та папками.
В таблиці 1.3 представлені дисципліни і питання, вивчення яких забезпечує дана тема.
Таблиця 1.3 - Перелік дисциплін і питань, вивчення яких забезпечує дана тема.
Дисципліна
Тема дисципліни
Основи роботи на ПК.
Знакомство з WINDOWS.
1.5 Розробка фрагмента поурочно-тематичного плану

Основним плануючим документом для вивчення теми служить поурочно-тематичний план. Урочно-тематичне планування занять застосовується у всіх училищах. В поурочно-тематичному плані система уроків фіксується так: указуються номери уроків по темі, кількість годин на їх проведення, теми уроків і короткий їх зміст, мета уроку.
Тема: «Робота з панеллю керування».
Кількість годин на дисципліну: 1072 години.
№ уроку
Тема і короткий зміст матеріалу
Мета уроку
Методична характеристика і особливості проведення уроку
Види контролю
Учбово-матеріальне оснащення
Урок №1
1. Етапи розвитку обчислюваної техніки.
Познайомити з історією ЕОС.
Лекційне заняття:
1.Організаційний момент (10 хв.)
2.Мотивація (10 хв.)
3.Актуалізація (20 хв.)
4.Повід.лекційного матеріалу (45 хв.)
5.Видача д/з. (5 хв.)
Вхідний контроль
Стенди, плакати, дошка
Урок №2
1. Архітектура ПК та обчислювальних систем:
Утиліта Search.; пошук файлів по імені, частини імені, контексту документа, датою, типом і розміром; панель керування; налаштування драйверів пристроїв вводу-виводу; довідкова система Windows.
Формування знань з роботи з ОС.
Лекційне заняття:
1.Організаційний момент (10 хв.)
2.Мотивація (10 хв.)
3.Актуалізація (20 хв.)
4.Повід.лекційного матеріалу (45 хв.)
5.Видача д/з. (5 хв.)
Вхідний контроль, фронтальне опитування
Стенди, плакати, дошка
Урок №3
1. Програмне забезпечення ЕОМ. Підрозділ на класи і їх характеристика.
Формування знань з роботи з ПЗ.
Лекційне заняття:
1.Організаційний момент (10 хв.)
2.Мотивація (10 хв.)
3.Актуалізація (20 хв.)
4.Повід.лекційного матеріалу (45 хв.)
5.Видача д/з. (5 хв.)
Вхідний контроль.
Стенди, плакати, дошка
Урок №4
Контрольне заняття
Перевірити знання в учнів по минулій темі. Виховати уважність, сумлінність, відповідальність.
Розвинути професійні і пізнавальні інтереси, пам'ять, послідовне та логічне мислення.
Урок контролю знань:
1.Організаційний момент (3хв.)
2.Вхідний інструктаж (10 хв.)
3.Контрольна робота (45 хв.)
4.Завершальний інструктаж (10 хв.).
Програмований контроль
Картки по варіантах
Таблиця 1.5 - Поурочно-тематичний план вивчення дисципліни: «Операційні системи»
1.6 Розробка переліку комплексно-методичного забезпечення для вибраної теми

Перелік комплексно-методичного забезпечення для вивчення теми «Робота з панеллю керування»
1. Підручники:
а) Леонтьев В.П. Windows XP. - СПб.: Медиа Групп, 2002. - 256 с.
Windows XP - це одна з найпопулярніших операційних систем. Вдома, на роботі, в Інтернет-кафе ви не зможете працювати на комп'ютері, не вміючи працювати з цією операційною системою. За допомогою цієї книги ви швидко засвоїте всі необхідні навички для роботи з Windows XP. Прочитавши її, ви довідаєтеся, як встановити, налаштувати і керувати цією операційною системою.
Тема розглянута у главі 4 «Панель керування».
б) Ахметов К. Windows XP для бывалого бойца. - СПб.: Питер, 2005. - 144с.: ил.
Книга присвячена Windows XP -- новітній версії Microsoft Windows. Популярно розказано про історію ОС Windows, налаштування Windows XP і корпоративної міграції на Windows XP, особливості роботи з Windows XP на робочій станції, у ЛВС і Інтернеті. Детально обговорюються питання ергономічності, стійкості, продуктивності, безпеки і сумісності.
2. Навчальний посібник:
Самоучитель по Windows XP - СПб.: Питер, 2009. - 752 с.: ил.
Дана книга являє собою чудове керівництво по використанню Windows XP та її налаштуванню. Крім опису стандартних технологій в книзі приводиться безліч додаткових налаштувань, секретів і трюків.
Ви дізнаєтеся, як оптимізувати свою систему і як використовувати її можливості на всі 100%. Причому познайомитесь навіть з такими можливостями, які розробники вважали за краще не афішувати. Для цього докладно розглядається реєстр Windows XP. Окрему увагу приділено новим особливостям та інструментів, що з'являються після установки Service Pack 2 для Windows XP.
Книга написана простою і зрозумілою мовою. Використовується велика кількість наочних ілюстрацій. Кращий вибір для вивчення Windows XP.
В даному посібнику тема розглянута у главі 15 «Настройка работы в Windows XP».
3. Методичні рекомендації до виконання лабораторних (практичних) робіт.
4. План-конспект уроку.
5. Поурочно-тематичний план.
1.7 Характеристика учбово-матеріальної бази, яка повинна бути привернута для вивчення вибраної теми
Учбово-виробничі бази є головними і першочерговими дидактичними складовими професійно-практичного навчання.
Як учбово-виробничі бази можуть виступати:
· учбово-виробничі майстерні;
· учбові ділянки і окремі учбові цехи безпосередньо на виробництві;
· учбові полігони;
· учбові господарства і ін.
Найпоширенішими є учбово-виробничі майстерні.
В таблиці 1.6 представлений перелік необхідних майстерних, кабінетів і лабораторій, які необхідні для вивчення теми: «Робота з панеллю керування»
Таблиця 1.6 - Перелік необхідних майстерень, кабінетів і лабораторій
по предметах професійно-технічного циклу.
Кабінети
Лабораторії
1. Інформатики.
2. Інженерної графіки.
3. Теоретичної механіки.
4. Охорони праці та безпеки життєдіяльності.
5. Курсового та дипломного проектування.
6. Стандарт. та метрології.
1. Інформаційних та комп'ютерних технологій.
2. Програмного забезпечення та комп'ютерної графіки.
3. Теоретичних основ електротехніки.
4. Електроніки і мікропроцесорів.
5. Автоматизації ПК та АСУ.
6. Електричних вимірів.
7. Технічних засобів ІС.
1.8 Висновок

В першому розділі курсової роботи був виконаний аналіз початкових умов:
· аналіз учбового плану;
· аналіз учбової дисципліни і її ролі в підготовки молодшого фахівця;
· розробка фрагмента поурочно-тематичного плану.
На основі аналізу перспективно-тематичного плану, для подальшої розробки вибираємо тему уроку: «Робота з панеллю керування».
2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА УРОКУ ОБРАНОЇ ТЕМИ

Тема: «Робота з панеллю керування»
Ціль:
1) Дидактичні:
* практичне застосування вивченого матеріалу;
* закріплення знання загальних принципів роботи з ОС Windows;
* формування вмінь та навичок роботи з панеллю керування.
2) Розвиваючі:
* розвинути вміння застосовувати отримані знання для підвищення ергономіки праці.
3) Виховні:
* виховання інформаційної культури;
* професійна орієнтація і підготовка до подальшого самонавчання майбутньої трудової діяльності.
Тип уроку: лекційне заняття.
Методи навчання:
* наочні: ілюстрації на дошці
* словесні: розповідь, бесіда.
Методи контролю:
* фронтальне опитування;
* вхідний контроль.
Дидактичне забезпечення:
* персональний комп'ютер;
* встановлена ОС Windows.
План уроку:
I. Організаційний момент (10 хв.)
* привітання;
* перевірка присутніх;
* перевірка готовності до заняття.
II. Мотивація (10 хв.)
III. Актуалізація знань (20 хв.)
* оголошення теми і цілей заняття тема сьогоднішнього уроку;
* пояснення нового матеріалу.
IV. Конспект повідомлення нових знань по темі «Робота з панеллю керування» (45 хв.)
V. Видача домашнього завдання (5 хв.)
Література:
1) Леонтьев В.П. Windows XP. - СПб.: Медиа Групп, 2002. - 256 с.
2) Ахметов К. Windows XP для бывалого бойца. - СПб.: Питер, 2005. - 144с.: ил.
3) Самоучитель по Windows XP - СПб.: Питер, 2009. - 752 с.: ил.
Хід уроку:
I. Організаційний момент.
* привітання;
* перевірка присутніх;
* перевірка готовності до заняття.
II. Мотивація.
Microsoft Windows -- родина операційних систем корпорації Майкрософт (Microsoft), що базуються на основі графічного інтерфейсу користувача. Поява їх стала вирішальним кроком у широкому просуванні і розвитку перспективних способів взаємодії систем людина-машина і машина-машина, створення дружнього середовища для взаємодії як користувача з комп'ютерними програмами, так і апаратних засобів усередині обчислювального комплексу.
В даний час під управлінням операційних систем сімейства Windows працює близько 90% персональних комп'ютерів.
III. Актуалізація знань.
На попередньому заняті ми ознайомилися з історією ОС Windows. Перевіримо, наскільки добре ви засвоїли матеріал, відповівши на декілька питань: 1) розкажіть коротко хронологію випуску версій ОС; 2) коротко опишіть кожну з ключових версій Windows; 3) Родина Windows 9x; 4) Родина Windows NT; 5) Родина Windows Mobile; 6) Родина інтегрованих ОС Windows Embedded.
Адміністратору часто доводиться допомагати користувачам налаштовувати їх робочі місця або створювати стандартні робочі місця для нових користувачів згідно корпоративних стандартів або перевагам користувачів. Один із способів створити стандартне робоче місце -- визначити новий обліковий запис користувача, увійти під ним в систему і повністю налаштувати робоче місце -- надалі такий обліковий запис і відповідний їй профіль застосовуються в якості шаблону для нових записів. Сьогодні ви дізнаєтеся про те, як налаштовувати меню, панель завдань і панелі інструментів у Windows XP. Оптимізація меню Windows XP Меню Start (Пуск) та пов'язані з ним підменю визнані полегшити доступ до додатків і компонентів системи. На жаль, чим більше утиліт та програм встановлено, тим складніше система меню. В цьому розділі ми розповімо про методи оптимізації меню, які допоможуть користувачам уникнути плутанини.
IV. Конспект повідомлення нових знань по темі «Робота з панеллю керування».
Панель керува и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.