На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Сутнсть поняття лекця. Види лекцй за дидактичним завданням та способом викладу матералу. Особливост семнарського та практичного заняття. Форми контролю у вищий школ: поточний; пдсумковий. Види пдсумкового контролю. Основн методи навчання.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Педагогика. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2011. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Київський університет туризму, економіки і права
Кафедра педагогіки та психології
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
З КУРСУ
«УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА»

Київ -2010
Основні форми і методи організації навчального процесу в університеті

Основні форми:
· Навчальні заняття
· Викон. інд. завдань
· Самост-на робота студентів
· Практична підгот.
· Контрольні заходи
Основні види:
· лекція
· лабороторне заняття
· практичне заняття
· семінарське заняття
· індивідуальне заняття
· консультація
Лекція - систематичний, послідовний виклад навч. мат-лу будь-якого питання, теми, розділу, предмета.
За дидактичними завданнями:
· вступна лекція (дати загальне уявлення про дисципліну її структуру, взаємозв'язок)
· настановча лекція (розкриття предмету, методів дослід., проблем, особлив. Курсу)
· тематична лекція (розкриття певної теми)
· оглядова лекція (перед практикою, дипломною роботою, екзаменом)
· завершальна лекція (підсуми)
За способом викладу навч. Мат-лу:
· проблемна лекція (Нове - невідоме - необхідно «відкрити»)
· лекція-візіалізація (демо. мат-ли, форми наочності)
· баніарна, або лекція -дискус (обговорення сит-цій 2-ма спец.-ми)
· лекція із заздалегідь заплан. помилками (визначена кіл-сть помилок, студенти - фіксують)
· лекція-прес-конференція (студенти письмово ставлять завдання викладачу)
Лабораторне заняття - вид навчального заняття, при якому студент під керівництвом викладача проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.
Практичне заняття - вид навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань. Основна мета - розширення, поглиблення, деталізація знань, отриманих на лекціях.
Семінарське заняття - вид навчального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів). Дискусія - широке публічне обговорення якого-небудь спірного питання. Підготовка до семінару:
- ознайомитись з планом, усвідомити мету і запитання
- необхідна літ-ра
- прочитати конспект лекції
- законспектувати першоджерела
- перевірити засвоєння навч. мат-лу
Консультація - вид навчального заняття, при якій студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.
Індивідуальні завдання - форма організації навчання. Мета поглиблення, узагальнення, закріплення знань. Реферати, розрах., курсові, дипломні проекти.
Самостійна робота студента - основний засіб оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Може виконуватися у бібліотеці, навч. Кабінетах, лаборот., компьют. класах, дом. умовах
Форми контролю у вищий школі:
· поточний (під час провед. практич., лабор., семін. занять и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.