На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Особливост вивчення теми Рд, родина, рдня на приклад курсу Навколишнй свт у початковй школ. Психолого-педагогчний аспект використання прикладного програмного забезпечення. Конспекти урокв з використанням компютерних дидактичних засобв.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Педагогика. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2010. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


24
Зміст

Вступ
Розділ 1. Особливості вивчення теми «Рід, родина, рідня» на прикладі курсу «Навколишній світ» у початковій школі
1.1 Методична система вивчення теми «Рід, родина, рідня» на прикладі курсу «Навколишній світ» у початковій школі
1.2 Психолого-педагогічний аспект використання ППЗ для створення дидактичних засобів для теми «Рід, родина, рідня» на прикладі курсу «Навколишній світ» у початковій школі
1.3 Опис ППЗ для розробки дидактичних засобів
Розділ 2. Конспекти уроків з теми «Рід, родина, рідня» на прикладі курсу «Навколишній світ» із використанням комп'ютерних дидактичних засобів
Висновки
Список використаної літератури
Вступ

Об'єкт курсової роботи - - навчання молодших школярів на уроках теми «Рід, родина, рідня» предмету «Навколишній світ»
Метою курсової роботи є дослідження та розробка шляхів використання прикладного програмного забезпечення для створення дидактичних засобів.
Предмет -шляхи використання ППЗ у створенні засобів навчання Навколишнього світу.
Завдання роботи:
1. Опрацьовування літератури.
2. Розробка шляхів використання ППЗ на уроці.
Курсова робота складається з вступу, теоретичного (першого) розділу, конспектів уроків (другого розділу), а також висновків та списку використаної літератури.
Розділ 1. Особливості вивчення теми «Рід, родина, рідня» на прикладі курсу «Навколишній світ» у початковій школі

1.1 Методична система вивчення теми «Рід, родина, рідня» на прикладі курсу «Навколишній світ» у початковій школі

Курс "Я і Україна" - глибоко національний, не тільки за змістом (значну частину його обсягу складають українознавчі знання), а і за формами навчання - до. навчальної діяльності дітей заплановані програмою систематичні "уроки серед природи", які доцільно проводити у визначні дати народного календаря, адже звичаї, пов'язані з народними святами, формувалися протягом століть під впливом біоритмів землі.
"Уроки серед природи" можуть тривати 10-20 хвилин, тобто бути фрагментом уроку, інша частина якого проводиться в шкільному приміщенні. На "уроках серед природи" діти спостерігають, досліджують середовище, в якому живуть, перевіряють народні прикмети, пов'язані з погодою, змінами у тваринному і рослинному світі. Духовна спадщина народу сприймається не на словах, а в дії, у взаємодії з природою рідної землі. У дітей виховується потреба у необхідності оберігати і любити Батьківщину, рідний край. Водночас формуються екологічне мислення, екологічна поведінка, культура.
Через систематичне проведення «уроків серед природи» у курсі реалізується методологія сучасної освіти - філософія екологічного реалізму, основна ідея якої полягає в тому, що істинність наших знань про дійсність ми пізнаємо лише в безпосередній взаємодії з довкіллям.
Наскрізними для всього курсу (1-4 кл.) є інтерактивні методи навчання, види діяльності учнів, що задовольняють природні потяги дитини до дослідництва і висновків, конструювання, комунікації, вияву своїх творчих здібностей. Вони реалізовуватимуться у підручниках через систему методів навчання: "прочитай з дорослими", "робота в групах", "поміркуй", "зверни увагу", "змоделюй", "проведи дослід", "склади казку", "намалюй", "пограйтеся в гру".
Також проводиться велика робота у напрямку родинного виховання в процесі навчання природознавству. Відповідно підібрані теми ще більше сприяють цьому.
Відповідно до вікових особливостей розвитку свідомості дитини початкової школи курс "Я і Україна" у кожному класі має підназви: "Моє довкілля" (1 кл.), "Я і довкілля" (2 кл.), "Спостерігаю довкілля" (3 кл.), "Я і Україна" (4 кл).
Вивчення тем у кожному класі курсу "Я і Україна" закінчується узагальненням знань. Така структура навчального матеріалу сприяє його цілісному засвоєнню у межах як теми, так і курсу загалом. Система методів навчання дає змогу дитині реалізувати свої прагнення до дослідництва (уроки серед природи), виявити себе в конструюванні та творчості (малюємо, моделюємо), зробити висновки (узагальнення знань), комунікації (робота в групах).
Зміст навчального матеріалу курсу "Я і Україна. Довкілля", методи і форми занять обумовлені базовими потребами дитини (органічними і ментальними); структура навчального матеріалу, кількість тем у кожному класі базуються на психологічних закономірностях формування цілісності знань.
На одному з етапів вивчення курсу "Я і Україна. Довкілля" (раніше - «Навколишній світ»), вивчається тема «Рід, родина, рідня». Ми вважаємо, що весь курс спрямований на виховання як патріота своєї держави, так і доброго члена родини, сім'ї. Тому специфіку даної теми сильно конкретно не має сенсу, тому що її основи викладаються майже на всіх уроках курсу.
1.2 Психолого-педагогічний аспект використання ППЗ для створення дидактичних засобів для теми «Рід, родина, рідня» на прикладі курсу «Навколишній світ» у початковій школі
Навчання курсу «Навколишній світ» в школі допускає вирішення багатьох завдань предметного характеру.
Різні навчально-методичні комплекси з цього предмета і різноманітні системи навчання розрізняються перш за все постановкою пріоритетів і, відповідно, підходами до вирішення другорядних задач.
Тим часом пріоритет одного із завдань у жодному випадку не означає, що інші можна не приймати до уваги.
Єдність кількох завдань навчання Навколишньому світу призводить до того, що урок з цього предмету за визначенням включає різноманітність видів навчальних дій, необхідних для розвитку знань з суспільного ладу.
Актуальність використання ІКТ
Помічником вчителя в структуруванні діяльності школяра, оптимізації навчання поступово стають інформаційно-комунікаційні технології:
· різноманітність комп'ютерних тестів і тренажерів,
· мультимедійні презентації при обговоренні чи закріпленні нового матеріалу.
Актуальність використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках Навколишнього світу в даному випадку обумовлена методичним чинником.
Ще один аргумент -- умовно позначимо його як дидактичний -- на користь застосування ІКТ вчителем визначається тим фактом, що насиченість сучасних підручників теорією ставить перед вчителем додаткові завдання при підготовці до уроку:
· встановити основні поняття і їх трактування;
· з'ясувати значущість даного поняття для дитини;
· визначити адекватне дитячому досвіду трактування суспільних понять;
· підготувати матеріал для постановки навчальних завдань з урахуванням компетенції учнів і специфіки їх суспільного досвіду;
· оцінити представлений в підручнику матеріал з погляду відповідності, по-перше, вибраному трактуванню основних понять; по-друге, дитячому суспільному досвіду.
Без успішного вирішення цих задач неможливе орієнтування в методичній діяльності. Неоцінимим джерелом дидактичного матеріалу стає мережа Інтернет, в якій можна знайти поурочні плани, мультимедійні презентації, відеозаписи уроків і майстер-класи.
Нарешті, сучасні інформаційно-комунікаційні технології надають великі можливості для підтримки школяра в процесі оволодіння знаннями про суспільство. Зокрема, мультимедійна презентація допомагає структурувати матеріал і активізувати увагу; комп'ютерні тренажери і тести вносять різноманітність в засвоєння матеріалу.
1.3 Опис ППЗ для розробки дидактичних засобів
В цій частині роботи ми охарактеризуємо певні програми, що можуть бути використані на уроках Навколишнього світу, зокрема при вивчення теми «Рід, родина, рідня» в початковій школі.
Вітчизняний ринок програмного забезпечення нині пропонує поки що небагатий вибір авторських засобів мультимедіа з урахуванням прийнятної для користувача їх підтримки.
Для розроблення презентацій мультимедіа найпоширенішою в Україні є російськомовна версія PowerPoint, яка входить до складу інтегрованого пакета MS Office. За допомогою цього додатка розроблюють презентації, що складаються з наборів слайдів, у яких текст поєднується з графічними об'єктами, фотокартками, звуком, відео- та мультиплікаційними ефектами.
Слайди можна подати як у суворій чорно-білій гамі, так і у вигляді кольорових зображень. Для цього використовують шаблони оформлення, створені професійними дизайнерами. Шаблони можна придумати і самотужки.
Слайди можуть містити:
* текст;
* таблиці;
* діаграми, у тому числі організаційні;
* рисунки;
* відеокліпи;
* звуковий супровід (музику або голос);
* гіперпосилання на інші слайди та документи (презентації, таблиці, діаграми тощо, які знаходяться на даному комп'ютері або в Інтернеті).
Окремі об'єкти слайдів можуть мати ефекти анімації
Оскільки PowerPoint є складовою Microsoft Office, то, готуючи презентацію, можна використовувати фрагменти документів Word, електронних таблиць і діаграм Excel, даних Access. Створені в PowerPoint слайди можна відразу переглянути і, при потребі, змінити.
Презентації PowerPoint демонструють:
* на моніторі для невеликого кола осіб (у тому числі в Інтернеті);
* на екрані за допомогою мультимедійного проектора;
* на екрані за допомогою епідіаскопів, використовуючи прозорі плівки;
* на екрані за допомогою діапроекторів, використовуючи 35-міліметрові слайдофільми;
* як роздруки на папері.
Огляд середовища PowerPoint.
PowerPoint є складовою частиною Microsoft Office, тому він має риси, спільні з іншими додатками Office. Наприклад, запустити PowerPoint можна так само, як і будь-який інший додаток - або через меню Пуск, або за допомогою панелі Office, або подвійним клацанням на його ярлику чи підготовленій раніше презентації.
PowerPoint використовується для створення презентації та її показу. В режимах підготовки презентації (звичайному, структури, слайдів і сортувальника) вікно PowerPoint за структурою нагадує вікна інших додатків, тобто має смугу заголовка, рядок меню, панелі інструментів, робочу ділянку і рядок стану. Особливістю вікна PowerPoint у цих режимах є те, що зліва від горизонтальної смуги прокручування є кнопки режимів перегляду слайдів. Ці кнопки дублюють відповідні команди меню Вид і схожі на аналогічні кнопки Word. У режимі показу слайдів вікно займає весь екран, і в ньому можна переглянути тільки один слайд.
PowerPoint має кілька режимів роботи.
Звичайний режим. У цьому режимі робоча ділянка вікна PowerPoint складається з ділянок слайда, структури і нотаток. Розміри кожної з них можна змінювати. На ділянці структури відображаються номер, назва слайда і текст, що міститься в ньому. Натиснувши на кнопку зліва від номера, можна зразу ж перейти до роботи з відповідним слайдом, який з'являється на ділянці слайда. Сюди можна вставляти також рисунки, фільми, звуки, ефекти анімації й гіперпосилання. Текст вводиться і до ділянки структури, і до ділянки слайда.
Режим структури. У цьому режимі перевага надається ділянці структури. Інші ділянки подаються у зменшеному вигляді. Тому його використовують, щоб ознайомитися зі структурою всієї презентації і, при потребі, змінити її (шляхом переміщення розділів, їх вилучення, редагування тексту тощо).
Режим слайдів займає всю робочу ділянку. Використовується для створення і зміни поточного слайда.
Режим сортувальника. Тут на робочій ділянці PowerPoint відображається вся презентація. Причому кожний слайд виводиться в зменшеному вигляді. Ось чому його використовують для перегляду послідовності, у якій розташовано слайди в презентації, а також щоб перейти до роботи з певним слайдом. Для цього досить двічі клацнути на ньому. У режимі сортувальника зручно переміщати окремий слайд на інше місце презентації, перетягуючи його мишею. Тут також є змога додавати нові слайди перед виділеним або видаляти виділений слайд, натиснувши клавішу Delete.
Окрім PowerPoint вчитель може застосувати і інші програми:
§ Графічний редактор Paint, що існує для створення растрових зображень.
§ Word, для створення текстових документів.
§ Excel, для створення таблиць.
Як вже було сказано вище, продукти всіх цих програм можуть бути взаємовикористані за бажанням вчителя, для ще кращої подачі матеріалу.
Розділ 2. Конспекти уроків з теми «Рід, родина, рідня» на прикладі курсу «Навколишній світ» із використанням комп'ютерних дидактичних засобів

2.1 УРОК 1 (1 клас)

Тема. Рід, родина, рідня. Склад сім'ї, імена батьків, бабусь, дідусів. Про родовід. Сімейний календар. Традиційна сімейна мораль українців.
Мета. З'ясувати значення понять "рід", "родина", "рідня"; вчити учнів складати родовідне дерево; розвивати уміння будувати висловлювання; виховувати шанобливе ставлення до рідних.
Хід уроку
I. Організаційний момент.
II. Повторення вивченого матеріалу.
- Відгадайте загадку:
Стало біло навкруги - Я розтрушую сніги, Наганяю холоди, Води сковую в льоди. В дружбі з дітьми я всіма. Здогадались: Я - ... (Зима).
- Назвіть ознаки зими. Як називаються зимові місяці? Який зараз місяць? Яку роботу виконують люди взимку?
III. Фенологічні спостереження
- Яка погода переважала протягом тижня? Яке небо? Який день був холодніший? Коли йшов сніг? Чи були інші опади?
(У календарі спостережень учні позначають, який стан неба сьогодні, наявність опадів.)
IV. Вивчення нового матеріалу.
1. Бесіда про сім'ю, рід, родину, родовід.
- У кожного з нас є найдорожчі нам люди. Хто це? Так, тато, мама, братик, сестричка - це сім'я.
Сім'я, мов сонечко, зігріває дитину від народження і до кінця днів. Сім'я - це гніздечко любові і тепла для кожного з нас. У родині має панувати злагода і повага до близьких, менші повинні шанувати старших, особливо бабусь і дідусів. Адже вони - коріння сім'ї, прожили довге життя, багато знають і уміють. Кожна сім'я - це частинка великого українського народу.
- Назвіть своє прізвище, ім'я, по батькові. Яка у вас сім'я? Як звати маму, тата, сестричку, братика, бабусю, дідуся?
2. Робота з родовим деревом (учні говорять своїх родичів, а вчитель створює родове дерево для кожного з них).
- Розгляньте малюнки. Кого на них зображено? Що роблять діти? Мама і тато? Що роблять бабуся і дідусь? Як назвати їх одним словом?
- Колись на Україні жили великими сім'ями: і дідусь, і бабуся, і тато, і мама, і сини, й доньки, і онуки, і онучки. Ось про таку сім'ю ми послухаємо зараз народну примовку.
У нашого Омелька - невеличка сімейка. Тільки він, та вона, та старий, та стара, та дві дівки косаті, та два парубки вусаті, та дві Христі в намисті, та дві ляльки в колисці.
- То велика чи маленька сімейка у дядька Омелька?
3. Продовження бесіди.
- Чи знаєте ви, що означає слово рід? Рід - це багато-багато поколінь. Це кілька родин від давніх часів і до сьогоднішніх днів.
Що ж таке родина? Родина - це група людей або рідня, що складається з батьків, дітей, онуків і близьких родичів.
Якщо ви прослідкуєте шлях від себе до ваших прабабусь і прадідів, то побачите свій родовід. (Робота за таблицею «Мій родовід»)
4. Фізкультхвилинка.
5. Бесіда про сімейні традиції та реліквії.
(Учні демонструють фотографії, альбоми, розповідають по родинні традиції, звичаї, вико и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.