Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

 

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Контрольна робота з «Контроль доставки товарів»

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 15.12.2014. Год: 2014. Страниц: 14. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Академия митнои служби Украини
Контрольна робота

З дисципліни «Контроль доставки товарів»


Перевирив РазгоновПлан

1.Основни положнення Контролю за доставкою товарів, що ввозятьсяна митну територію України.


2.1. Контроль переміщення товарів з використанням попередніх повідомлень.

2.2. Контроль ввезення товарів на митну територію україни за попередніми деклараціями.
2.3. Контроль ввезення товарів на митну територію України залізничним транспортом за ДКД ТР 80 ЗТ.

    Контроль за доставкою товарів, що ввозяться на митну територію України

Митне оформлення товарів, що ввозяться в Україну, здійснюється у митниці за місцем державної реєстрації або проживання, за місце знаходженням юридичної або фізичної особи, на адресу якої ввозяться товари альтернативою митному оформленню товарів у митниці призначення є здійснення повного митного оформлення товарів безпосередньо у прикордонній митниці зі сплатою належних платежів та дотриманням положень чинного законодавства у частині сертифікації продукції, а також застосування заходів нетарифного регулювання, ветеринарного, фітосанітарного, екологічного контролю тощо.
Для здійснення контролю за доставкою окремих видів товарів, перелік яких установлюється й змінюється ДМСУ залежно від виду транспорту, використовується попередня вантажна митна декларація (ПД). ПД оформлюється в порядку, установленому ДМСУ.
Для здійснення контролю за доставкою товарів, що ввозяться на митну територію України, переміщуються цією територією з будь-якою метою, крім транзиту, і на які не складається ПД, використовуються інші документи контролю за доставкою, визначені ДМСУ, та їх електронні копії. Загальна схема переміщення товарів при їх ввозі на митну територію України наведена на рис. 3.8.
У разі ввезення товарів на митну територію України як документ контролю за доставкою використовується:
o попереднє повідомлення (ПП) та його електронна копія;
o внутрішній транзитний документ (ВТД) та його електронна копія. Заповнене згідно з установленим порядком ПП та його електронна копія до моменту ввезення товарів подаються митниці за місцем державної реєстрації або проживання, за місцезнаходженням юридичної або фізичної особи, на адресу якої ввозяться товари, тобто митниці призначення. В окремих випадках, враховуючи специфіку господарської діяльності особи, на адресу якої ввозяться товари, можливе оформлення ПП та наступне оформлення ВМД відповідно до заявленого митного режиму в зоні діяльності митниці іншої, ніж митниця за місцем державної реєстрації або проживання, за місцезнаходженням цієї особи. У таких випадках ПП оформляється за листами про погодження. При цьому ПП та ВМД повинні бути оформлені однією митницею.
Митниця призначення, якою було оформлене ПП, у строк, що не перевищує чотирьох годин з моменту його оформлення, передає інформацію за оформленим ПП до ЄАІС ДМСУ засобами електронного зв'язку. З метою прискорення митного оформлення товарів та запобігання затримці транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон особа, на адресу якої ввозяться в Україну товари, оформлені з використанням ПП, інформує відправника або перевізника цих товарів про дату та номер оформленого ПП, які проставляються у правому нижньому куті товаросупровідних документів на переміщувані товари.
Митниця відправлення дає дозвіл на переміщення через митний кордон товарів, що ввозяться в Україну, тільки за умови позитивного результату перевірки посадовою особою пункту пропуску наявності в ЄАІС ДМСУ відповідного ПП та відповідності характеру і кількості вантажу та відомостей, зазначених у товаросупровідних документах на переміщувані товари, відомостям, зазначеним в електронній копії ПП. Після в'їзду до зони митного контролю в пункті пропуску митниці відправлення перевізник подає посадовій особі митниці товаросупровідні документи на товари, що ввозяться в Україну, та інформує про номер і дату ПП, оформленого митницею призначення.
Після отриманні підтвердження з ЄАІС ДМСУ про наявність ПП та за відсутності зауважень посадова особа митниці відправлення заповнює контрольну мітку ПП шляхом унесення до електронної копії ПП певних відомостей про транспортний засіб; перевізника; переміщувані товари; вид і реквізити всіх наявних документів на товари; ідентифікаційні ознаки митного забезпечення; дату і час перетину кордону; визначений митницею відправлення строк доставки товарів у митницю призначення; номер службового посвідчення та особистої номерної печатки посадової особи митниці відправлення, що здійснював митне оформлення цього вантажу (якщо попереднє повідомлення, оформлене митницею призначення, складено на велику партію товарів, що ввозитиметься декількома транспортними засобами, на кожну частину такої партії, яка перевозиться окремим транспортним засобом, заповнюється окрема контрольна мітка у ЄАІС ДМСУ).
Після цього посадова особа митниці відправлення заносить відомості про номер і дату ПП, товари, транспортний засіб, яким вони переміщуються, товаросупровідні документи, перевізника тощо до журналу реєстрації пропуску товарів через митний кордон України; ознайомлює особу, що приймає товари до перевезення в митницю призначення та документи на них, зі змістом статей 330, 331, 332, 336, 337, 338 МКУ та використовуючи дані ЄАІС ДМСУ, роздруковує чотири примірники витягу з електронної копії ПП (із заповненою контрольною міткою про пропуск товарів) на переміщувані товари.
Витяг з електронної копії ПП (чотири примірника) з проставленими відбитками особистої номерної печатки розподіляються наступним чином:
o перший примірник витягу з електронної копії ПП разом з примірниками всіх товаросупровідних документів (або ксерокопіями) передається до ВКПТ митниці відправлення;
o другий і третій примірники передаються особі, що взяла зобов' язання щодо доставки цих товарів у митницю призначення, використовуються як довідкові документи протягом усього терміну переміщення товарів;
o четвертий примірник разом з примірниками документів (або ксерокопіями), що підтверджують вартісні й кількісні характеристики товару, інших необхідних товаросупровідних і товаротранспортних документів залишається в справах структурного підрозділу митниці відправлення, розташованого в пункті пропуску через державний кордон.
Особа, що приймає заявлені товари до перевезення та документи на них, бере зобов' язання щодо доставки цих товарів і документів у митницю призначення й підписує в усіх примірниках витягу з електронної копії ПП друкований текст зобов'язання про доставку товарів у митницю призначення.
Після даних операцій посадова особа митниці відправлення засвідчує завершення митного оформлення шляхом проставлення відбитка номерного штампа "Під митним контролем" на всіх примірниках усіх поданих до оформлення товаросупровідних і товаротранспортних документів (або на ксерокопіях); та дає дозвіл на відправлення товару в митницю призначення.
Дозвіл на відправлення транспортного засобу в митницю призначення та у проміжні митниці надається тільки за умови наявності в ЄАІС ДМСУ поставлених на контроль ПП на кожен конкретний вантаж.
При надходженні товарів, що ввозяться в Україну, у митницю призначення у визначений митницею відправлення строк доставки (або раніше) посадова особа митниці призначення перевіряє комплектність поданих особою, яка дала зобов' язання про доставку товарів у митницю призначення, товаросупровідних документів за їх переліком, що міститься в електронній копії ПП, і відповідність цих документів реквізитам документів, зазначеним у витягу з цієї електронної копії. По завершенні переміщення товарів посадова особа митниці призначення вчиняє на другому й третьому примірниках витягу з електронної копії ПП запис "Переміщення завершено", який засвідчується відбитком штампа "Під митним контролем" цієї посадової особи.
В електронній копії ПП, що міститься в ЄАІС ДМСУ, у строк, що не перевищує чотирьох годин після надходження товарів у місце прибуття, зафіксованого в документі контролю за доставкою посадова особа митниці призначення робить відмітку про надходження товарів. Будь-які операції з товарами, що надійшли у митницю призначення, але митне оформлення яких ще не завершено, можуть бути здійснені тільки з дозволу та під контролем митниці призначення.
Відповідальність за збереження та недоторканість вантажу перед митницею призначення несуть:
o при перевезеннях автомобільним транспортом - перевізник;
o при перевезеннях залізничним транспортом - начальник залізничної станції;
o при переміщенні морським, річковим та повітряним транспортом - начальник порту.
Товари перебувають під митним контролем митниці призначення до моменту завершення повного їх митного оформлення згідно із заявленим митним режимом. При частинному надходженні товарів, що ввозяться в Україну, в митницю призначення, зокрема при подрібненні партії товарів, що перевозяться залізничним транспортом, ведеться облік фактичної доставки товарів, що входять до складу заявленої та пропущеної за одним ПП партії. Для цього використовуються можливості програмних засобів ЄАІС ДМСУ.

2.1. Контроль переміщення товарів з використанням попередніх повідомлень
У разі передбаченого статтею 93 Митного кодексу України завчасного повідомлення митного органу декларантом про намір ввезення товарів на митну територію України, митному органу за місцезнаходженням суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), на адресу якого ввозитимуться товари, подається попереднє повідомлення (далі – ПП).
ПП виготовляється й заповнюється за допомогою друкувального пристрою персональної ЕОМ на аркушах паперу формату А4 у формі, яка відповідає бланкам уніфікованого адміністративного документа форми МД–2 (МД–3), і містить відомості про товар, який ввозитиметься на митну територію України.
ПП і його електронна копія подаються декларантом митному органу в порядку, визначеному Положенням про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митницю призначення, затвердженим наказом Держмитслужби України від 08.12.1998 р. № 771 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.01.1999 р. за № 42/3335.
Подання ПП виключно в електронному вигляді регламентується Інструкцією із заповнення та використання попереднього повідомлення в електронному вигляді, затвердженою наказом Держмитслужби України від 26.09.2007 р. № 800 “Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів, які декларуються з поданням вантажної митної декларації в електронному вигляді”.
ПП оформлюється на одну партію товару.
На бажання суб’єкта ЗЕД ПП може бути оформлене при ввезенні на митну територію України товарів через один і той же митний орган від одного відправника на адресу одного одержувача:
– на довільно обраний суб’єктом ЗЕД обсяг однорідних товарів, що ввозитимуться в межах одного зовнішньоекономічног договору (контракту);
– на комплектний об’єкт або декілька партій товарів – складових комплектного об’єкта.
ПП подається у двох примірниках.
Під час прийняття ПП посадова особа ПМО перевіряє правильність заповнення ПП і його електронної копії, присвоює їм реєстраційний номер та на зворотному боці обох паперових примірників ПП проставляє відтиск штампа “Під митним контролем”, чим засвідчує взяття цього документа на контроль.
Один примірник ПП з реєстраційним номером і штампом митного органу повертається особі, яка подала ПП, другий зберігається у відділі митного оформлення в окремій теці для поставлених на контроль ПП.
ПП чинне протягом трьох місяців з дня прийняття його митним органом, тобто з дня присвоєння ПП реєстраційного номера та проставлення на його паперових примірниках відтиску штампа “Під митним контролем”. Після закінчення цього строку здійснення пропуску товарів за цим ПП забороняється.
Інформація з відтиску штампа “Під митним контролем” заноситься до графи “D” електронної копії ПП.
Поставлення на контроль електронної копії ПП здійснюється посадовою особою підрозділу митного оформлення або посадовою особою відділу контролю за переміщенням товарів митниці в строк, що не перевищує чотирьох годин з моменту надходження до ЄАІС Держмитслужби цієї копії, шляхом унесення каналами оперативного зв’язку з ПЕОМ відмітки в ЄАІС Держмитслужби України про відповідність даних електронної копії ПП даним, що містяться в паперовому примірнику цього ПП.
При надходженні товарів, що ввозяться в Україну, у визначений митницею відправлення строк доставки (або раніше) перевізник звертається до чергової посадової особи митниці в місці прибуття, посадова особа митниці призначення перевіряє комплектність поданих особою, яка дала зобов’язання про доставку товарів у митницю призначення, товаросупровідних документів за їх переліком, що міститься в електронній копії ПП, і відповідність цих документів реквізитам документів, зазначеним у витягу з цієї електронної копії та у строк, що не перевищує чотирьох годин, уносить до ЄАІС ПІК “Ввезення товарів” відмітку про надходження товарів.
По завершенні переміщення товарів посадова особа ПМО вчиняє на другому й третьому примірниках витягу з електронної копії ПП запис “Переміщення завершено”, який засвідчується відбитком штампа ПМК цієї посадової особи. Другий примірник витягу за реєстром (форма наведена в Додатку № 1) передається до ВКПТ митниці як підстава для зняття з контролю цього переміщення товарів; третій примірник витягу додатково засвідчується відбитком ОНП посадової особи митниці призначення та видається особі, яка дала зобов’язання про доставку товарів у митницю призначення, як свідчення завершення виконання зобов’язання.
Після завершення митного оформлення товарів посадова особа підрозділу митного оформлення, яка таке оформлення здійснила, зазначає в другому примірнику документа контролю за доставкою номер ВМД, а у випадках, передбачених законодавством України, номер іншого документа, за яким здійснено митне оформлення товарів. До графи 44 цієї ВМД або до іншого документа, за яким здійснено митне оформлення товарів, обов’язково повинен бути внесений номер відповідного документа контролю доставки.
Протягом доби від дати завершення митного оформлення товарів посадова особа відділу контролю за переміщенням товарів вносить інформацію про це до відповідного ПІК ЄАІС Держмитслужби.
Посадова особа в пункті пропуску:
1) перевіряє наявність у товаросупровідних документах запису про дату і номер оформленого ПП;
2) робить оперативний запит до ЄАІС за номером ПП та перевіряє наявність у ЄАІС електронної копії цього ПП;
3) перевіряє відповідність поданих до митного оформлення товаросупровідних документів та вантажу відомостям, зазначеним в електронній копії ПП.
По отриманні підтвердження з ЄАІС про наявність ПП та за відсутності зауважень посадова особа в пункті пропуску заповнює контрольну мітку ПП шляхом внесення до електронної копії ПП відомостей про:
– транспортний засіб (вид, тип, номер тощо);
– перевізника (найменування, адреса, відомості про особу, що безпосередньо здійснює перевезення тощо);
– переміщувані товари (кількість товару, який фактично переміщується у цій партії, у додаткових одиницях виміру, а за їх відсутності – в основних; вартість товарів тощо);
– дату і час перетину кордону;
– визначений митницею строк доставки товарів у митницю призначення;
– номер службового посвідчення інспектора митниці, що здійснював митне оформлення цього вантажу;
– номер особистої номерної печатки посадової особи митниці, що здійснював митне оформлення цього вантажу;
– ідентифікаційні ознаки митного забезпечення;
– серію, номер та сторінки книжки міжнародного дорожнього перевезення (у разі перевезення на умовах конвенції МДП).
Якщо попереднє повідомлення, оформлене митницею призначення, складено на велику партію товарів, що ввозитиметься декількома транспортними засобами, на кожну частину такої партії, яка перевозиться окремим транспортним засобом, заповнюється окрема контрольна мітка у ЄАІС.
У разі ввезення консолідованих вантажів, коли в одному транспортному засобі містяться товари, призначені для різних одержувачів, що знаходяться у зоні діяльності декількох митниць, посадова особа оперативного підрозділу митниці перевіряє наявність у ЄАІС електронних копій ПП на всі товари, що містяться у цьому транспортному засобі.
Дозвіл на відправлення транспортного засобу в митницю призначення та у проміжні митниці надається тільки за умови наявності в ЄАІС поставлених на контроль ПП на кожний конкретний вантаж.
Якщо консолідовані вантажі ввозяться в Україну підприємствами, що здійснюють надання транспортно-експедиц йних послуг, або зареєстрованими в Україні кур’єрськими службами прискореної пошти, ПП може подаватися цими організаціями митниці за місцем їх державної реєстрації на всю партію вантажу незалежно від кількості і місцезнаходження кінцевих одержувачів.
Посадова особа пункту пропуску в межах своїх повноважень:
– заносить відомості про номер і дату ПП, товари, транспортний засіб, яким вони переміщуються, товаросупровідні документи, перевізника тощо до журналу реєстрації пропуску товарів через митний кордон України;
– ознайомлює особу, що приймає товари до перевезення в митницю призначення та документи на них, зі змістом статей 330–332, 336–338 Митного кодексу України;
– використовуючи дані ЄАІС Держмитслужби, роздруковує чотири примірники витягу з електронної копії ПП (із заповненою контрольною міткою про пропуск товарів) на переміщувані товари;
– особа, що приймає заявлені товари до перевезення та документи на них, бере зобов’язання щодо доставки цих товарів і документів у митницю призначення й підписує в усіх примірниках витягу з електронної копії ПП друкований текст зобов’язання про доставку товарів у митницю призначення;
– проставляє відбиток ОНП у чотирьох примірниках витягу з електронної копії ПП: перший примірник витягу з електронної копії ПП разом з примірниками всіх товаросупровідних документів (або ксерокопіями – по одній з кожного документа) передається до ВКПТ митниці відправлення; другий і третій примірники передаються особі, що взяла зобов’язання щодо доставки цих товарів у митницю призначення, використовуються як довідкові документи протягом усього терміну переміщення товарів; четвертий примірник разом з примірниками документів (або ксерокопіями – по одній з кожного документа), що підтверджують вартісні й кількісні характеристики товару, інших необхідних товаросупровідних і товаротранспортних документів залишається в справах структурного підрозділу митниці відправлення, розташованого в пункті пропуску через державний кордон;
– засвідчує завершення митного оформлення шляхом проставлення відбитка номерного штампа “Під митним контролем” на всіх примірниках усіх поданих до оформлення товаросупровідних і товаротранспортних документів (або на ксерокопіях – по одній з кожного документа);
– дає дозвіл на відправлення товару в митницю призначення.
Перші примірники витягів з електронних копій ПП щоденно передаються до ВКПТ митниці відправлення за реєстром, який підписує начальник структурного підрозділу митниці або особа, що його заміщує.
Посадова особа відділу контролю за переміщенням товарів проводить щодобовий моніторинг інформації, яка міститься в базі даних ПІК ЄАІС “Ввезення товарів" “Режим для прикордонної митниці. Переміщення по ВМД”. Інформація за добу по відправленим до внутрішніх митниці вантажам з використанням попередніх повідомлень ставиться на контроль в журналі “Обліку ПД, ПП, оформлених на пунктах пропуску”.
Посадова особа відділу контролю за переміщенням товарів щодобово перевіряє інформацію, яка міститься в ЄАІС Держмитслужби та після внесення митницею призначення даних про надходження вантажу по відповідному ПП знімає його з контролю, про що робиться відмітка в журналі “Обліку ПП,ПД оформлених на пунктах пропуску”.
У разі відсутності інформації в ЄАІС щодо прибуття вантажу у встановлені строки доставки в митницю призначення, посадова особа відділу контролю за переміщенням товарів формує та направляє запити щодо надходження вантажів, які переміщувалися по ПП, до митниці відправлення.
2.2. Контроль ввезення товарів на митну територію україни за попередніми деклараціями
Умовою переміщення через митний кордон України окремих видів товарів є оформлення попередньої декларації (ПД) та її електронної копії митним органом за місцем державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності – одержувача цих товарів. При переміщенні через митний кордон України окремих видів товарів дозволяється, ураховуючи господарську діяльність суб’єктів підприємницької діяльності, подання ПД і наступне оформлення ВМД за листом-узгодженням між митним органом призначення та митним органом за місцем державної реєстрації суб’єкта зовнішньоекономічно діяльності. При цьому ПД і ВМД повинні бути оформлені одним митним органом.
ПД, як правило, оформлюється на одну партію товарів.
При переміщенні через митний кордон України в складі однієї партії окремих видів товарів та інших товарів дозволяється за бажанням суб’єкта підприємницької діяльності подання ПД на всю партію товарів.
Пропуск окремих видів товарів здійснюється без подання ПД за умови їх митного оформлення в зоні діяльності підрозділу митного органу, розташованого в пункті пропуску на митному кордоні України.
У разі ввезення на митну територію України окремих видів товарів, раніше вивезених з України під зобов’язання про зворотне ввезення, ПД не подається. Як документ контролю за доставкою в митний орган призначення використовується ПП, оформлене на підставі ВМД на вивезення цих товарів.
ПД не подається при ввезенні на митну територію України партії товарів, на які законодавством України не передбачено оформлення ВМД під час пропуску через митний кордон України.
Під час подання ПД може бути застосований на вибір суб’єкта підприємницької діяльності, на адресу якого ввозяться окремі види товарів, або вповноваженої ним особи один із заходів забезпечення доставки товарів у митний орган призначення, а саме:
– грошова застава, що попередньо вноситься на депозитний рахунок митного органу призначення в розмірі встановлених законодавством України податків і зборів, які підлягали б сплаті в разі ввезення таких товарів з метою вільного обігу на митній території України;
– гарантія банку щодо сплати встановлених законодавством України податків і зборів (обов’язкових платежів);
– фінансова гарантія незалежного фінансового посередника щодо обов’язкової доставки товарів у митний орган призначення згідно з Положенням про надання фінансових гарантій митним органам незалежними фінансовими посередниками щодо обов’язкової доставки товарів до митниць призначення;
– охорона та супроводження товарів силами митних органів згідно з Інструкцією про порядок застосування охорони і супроводження товарів, що переміщуються транзитом через митну територію України;
– перевезення на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року (далі - Конвенція МДП);
– перевезення товарів митним перевізником, якому Державною митною службою України видано ліцензію на провадження посередницької діяльності митного перевізника.
ПД дійсна та може бути використана для ввезення товару протягом трьох місяців з дати її оформлення.
Поставлення на контроль електронної копії ПД здійснюється відділом контролю за переміщенням товарів митниці шляхом унесення з персональної електронної обчислювальної машини, розміщеної в приміщенні цього структурного підрозділу (далі – ПЕОМ), до ЄАІС ПІК “Ввезення товарів” каналами оперативного зв’язку в строк, що не перевищує 4-х годин з моменту надходження електронної копії ПД до ЄАІС, відмітки про підтвердження достовірності інформації за цією ПД.
Для забезпечення оперативного здійснення митних процедур у пункті пропуску через митний кордон України суб’єкт підприємницької діяльності повинен повідомити перевізника про номер і дату оформленої ПД, які проставляються в правому верхньому куті товаросупровідних документів.
Умовою переміщення окремих видів товарів через митний кордон України є перевірка посадовою особою митниці (прикордонної митниці) наявності електронної копії ПД в ЄАІС ПІК “Ввезення товарів” шляхом оперативного запиту до неї за номером ПД, перевірки відповідності відомостей, що містяться в товаросупровідних і товаротранспортних документах, відомостям, заявленим в електронній копії ПД, та в разі потреби – перевірки відповідності товарів відомостям, заявленим в електронній копії ПД.
У разі виявлення відсутності електронної копії ПД в ЄАІС посадова особа підрозділу митного оформлення на пункті пропуску митниці (прикордонної митниці) повинна на вимогу перевізника або уповноваженої власником товару особи не пізніше ніж протягом 30-ти хвилин підготувати про це два примірники офіційної довідки, один примірник якої після реєстрації видається перевізнику або уповноваженій власником товару особі, другий – залишається в підрозділі митного оформлення митниці, посадова особа якого видала довідку, і зберігається в окремій справі.
Окремі види товарів ввозяться на митну територію України тільки в кількості, що не перевищує кількості товарів, щодо яких застосовано відповідний захід забезпечення доставки товарів у митний орган призначення.
Якщо таке перевищення має місце, то переміщення товарів здійснюється за умови застосування додаткових заходів забезпечення доставки в митниці призначення.
Після отримання з ЄАІС підтвердження наявності в ній електронної копії ПД та за відсутності зауважень посадова особа підрозділу митного оформлення на пункті пропуску заносить до ЄАІС ПІК “Ввезення товарів” інформацію за цією ПД, а саме про:
– транспортний засіб (вид, номер тощо);
– реквізити перевізника (найменування, адресу, особу, що безпосередньо здійснює перевезення, тощо);
– переміщувані товари (кількість товару, що фактично переміщується в цій партії, у додаткових одиницях виміру, а за їх відсутності – в основних; вартість товарів тощо);
– вид і реквізити всіх наявних товаротранспортних та товаросупровідних документів на товари, що переміщуються через митний кордон України;
– ідентифікаційні ознаки наявного або накладеного на вантажний відсік транспортного засобу чи на вантажні місця митного забезпечення;
– дату й час перетину кордону;
– термін доставки товарів у митний орган призначення ;
– номер службового посвідчення та номер особистої номерної печатки посадової особи митниці, що здійснила контроль і оформлення цих товарів.
Посадова особа підрозділу митного оформлення на пункті пропуску перевіряє відомості про застосування одного із заходів забезпечення доставки товарів.
За відсутності в електронній копії ПД серії та номера книжки МДП (у разі обрання перевезення на умовах Конвенції МДП як заходу забезпечення доставки товарів у митний орган призначення) ці реквізити вносяться до відповідного розділу графи 44 електронної копії ПД посадовою особою митного органу відправлення (прикордонної митниці) при переміщенні через митний кордон України окремих видів товарів.
За відсутності в перевізника оформленої належним чином книжки МДП при ввезенні на митну територію України окремих видів товарів, щодо яких як захід забезпечення доставки товарів у митний орган призначення обрано перевезення на умовах Конвенції МДП, переміщення цих товарів за цією ПД на митну територію України забороняється.
Після цього посадова особа на пункті пропуску у межах своїх повноважень:
– заносить відомості про номер і дату ПД, товари, транспортний засіб, яким вони переміщуються, товаросупровідні документи, перевізника тощо до окремого журналу реєстрації пропуску товарів;
– використовуючи дані ЄАІС ПІК “Ввезення товарів”, роздруковує три примірники витягу з електронної копії ПД (із заповненою контрольною міткою про пропуск товару) на переміщувані товари;
– ознайомлює особу, що приймає товари та документи на них до перевезення в митний орган призначення, зі змістом статей 331, 332, 336–338 Митного кодексу України;
– уносить до трьох роздрукованих примірників витягу з електронної копії ПД відомості про особу, що приймає заявлені товари до перевезення;
– у трьох примірниках витягу з електронної копії ПД проставляє відбиток особистої номерної печатки. Перший примірник витягу з електронної копії ПД протягом установленого терміну зберігається в підрозділі митного оформлення митниці відправлення разом з примірниками (або копіями – по одній з кожного документа) усіх товаросупровідних документів. Другий і третій примірники витягу з електронної копії ПД передаються особі, що приймає заявлені товари до перевезення та бере зобов’язання щодо доставки цих товарів у митницю призначення. Ці примірники використовуються як довідкові документи протягом усього терміну переміщення товарів, а по завершенні переміщення засвідчуються особистою номерною печаткою посадової особи митного органу призначення; один з них залишається в перевізника як свідчення здійсненого переміщення, а другий після закінчення митного оформлення переміщуваного товару за реєстром (форма реєстру згідно Додатку № 2) передається до відділу контролю за переміщенням товарів митниці для зберігання.
Дії посадової особи митниці при відправленні вантажів на пункті пропуску :
– засвідчує завершення митного оформлення шляхом проставляння відтиску номерного штампа ПМК на всіх примірниках усіх поданих для оформлення товаросупровідних та товаротранспортних документів;
– дає дозвіл на направлення товару в митницю призначення.
Особа, що приймає заявлені товари до перевезення та бере зобов’язання щодо доставки цих товарів у митницю призначення, підписує всі примірники витягу з електронної копії ПД та вчиняє напис
“Я, ______,
(прізвище, ім’я та по батькові; номер і серія паспорта)
ознайомлений зі змістом статей 331, 332, 336–338 Митного кодексу України й зобов’язуюсь доставити заявлені товари в ___митницю в установлений строк ___”.
Посадова особа відділу контролю за переміщенням товарів, відповідальна за здійснення контролю за переміщенням товарів з використанням попередніх декларацій, за допомогою реєстру “Переміщення по ВМД” ПІК “Ввезення товарів” ЄАІС фіксує відправлення вантажу до внутрішньої митниці в “Журналі реєстрації ВМД (ПД, ПП оформлених на пунктах пропуску Миколаївської митниці)”.
Якщо до митниці відправлення надходять залізничним транспортом товари, кожен з яких являє собою частину заявлених у ПД товарів, то вони пропускаються цим митним органом і направляються в митний орган призначення. При цьому на зв
и т.д.................


Скачать работу


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.