Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

 

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска2.2. Визначення митної вартості товару.
Розрахунок митної вартості здійснюється з урахуванням умов поставки згідно з інтерпретацією Міжнародних комерційних термінів ІНКОТЕРМС, виходячи з того, які витрати включені продавцем до рахунка-фактури і коли вони здійснені – до перетину митного кордону чи після.
При обчисленні митної вартості (МВ), витрати, зроблені до перетину митного кордону (якщо вони не включені до рахунка фактури), додаються до фактурної вартості (ФВ), а витрати, зроблені до після перетину митного кордону, віднімаються (якщо вони включені до рахунку фактури).
Питанням митної вартості присвячені ст. 49-66 розділу ІІІ Митного кодексу України.
Визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України, здійснюється шляхом застосування таких методів:
  за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються (метод 1);
  за ціною угоди щодо ідентичних товарів (метод 2);
  за ціною угоди щодо подібних (аналогічних) товарів (метод 3);
  на основі віднімання вартості (метод 4);
  на основі додавання вартості (метод 5);
  резервного (метод 6).
В курсовій роботі для визначення митної вартості товарів використовуємо метод 1. Митною вартістю за методом оцінки за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються, є ціна угоди, фактично сплачена, чи ціна, яка підлягає сплаті за товари, які імпортуються за призначенням в Україну, на момент перетинання ними митного кордону України.
Для визначення митної вартості товарів до ціни угоди при цьому додаються, якщо вони не були раніше до неї включені, такі витрати:
1) витрати на доставку товарів до аеропорту, порту чи іншого місця ввезення товарів на митну територію України:
а) вартість транспортування;
б) витрати на навантаження, вивантаження, перевантаження і перевалку товарів;
в) страхові суми.
Необхідно розрахувати суму (в гривнях) митної вартості товару залежно від базисних умов поставки ІНКОТЕРМС-2010.
Розрахунок митної вартості товару:
Відомо:
  умови поставки – DAT - Київ;
  вартість товару – 5 550 EUR ;
  вартість перевезення до кордону України(Сзакпер) – 850 USD;
  вартість перевезення на території України (СУпер) – 400 USD;
  витрати на страхування (Сстрах) – 200 USD;
  витрати на навантаження (Снав) – 50 USD;
  витрати на розвантаження (Срозв) – 60 USD;
  Курс 1 USD = 7,7 грн.
  Курс 1 Євро = 9,7 грн.
Фактурна вартість, в даному випадку, включає вартість товару і його навантаження на автотранспортний засіб перевізника:
ФВDAT = Стов + Снав+ Сзакпер+ СУпер+ СУстрах + Сзакстрах
За умов поставки DAT (Київ) митна вартість товару визначається шляхом додавання до фактурної вартості витрат на перевезення і страхування за кордоном:
МВDAT = ФВ – CУпер – СУстрах


Оскільки розрахована митна вартість товару перевищує еквівалент 5000 USD, то необхідно подати декларацію митної вартості.

2.3. Визначення митних платежів і податків при митному оформленні.
Митні платежі нараховуються залежно від напрямку переміщення та застосованого митного режиму і включають:
- митні збори;
- мито;
- акцизний податок;
- податок на додану вартість (ПДВ);
- інші види зборів.
Митні збори — це додаткові збори, які стягуються з товарів, що ввозяться (вивозяться), за послуги, які надаються митницею (оформлення транспортних засобів, зберігання товарів під відповідальністю митниці та ін.). Вони підлягають сплаті за кожну вантажну митну декларацію до або на момент митного оформлення.
Види митних зборів та розміри їх ставок встановлює Кабінет Міністрів України (Постанова Кабінету Міністрів України " Про справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів " від 18 січня 2003 р. N 93 зі змінами та доповненнями). Порядок справляння плати встановлений Наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них» від 28.05.2012 №610.
Мито – податок, що стягується з товарів, які переміщуються через митний кордон держави. Нарахування мита на товари та інші предмети, що підлягають митному обкладенню, провадиться на базі їх митної вартості. Види і ставки мита визначаються Законом України «Про Єдиний митний тариф». Розрізняють види:
  Адвалерне мито (нараховується у відсотках до митної вартості товарів та інших предметів, які обкладаються митом), тобто АМ = (Митна вартість)*(ставка мита %)/100%;
  Специфічне мито (нараховується у встановленому грошовому розмірі на одиницю товарів та інших предметів, які обкладаються митом), СМ = (кількість товару в одиницях його виміру)* (ставка мита)*(курс валюти);
  Комбіноване мито (що поєднує обидва попередні види митного обкладення),
якщо АМ > СМ, то КМ = АМ,
якщо АМ < СМ, то КМ = СМ.
Крім цього, розрізняють наступні ставки мита:
  Пільгові (застосовуються до товарів походженням із країн чи союзів, які користуються в України режимом найбільшого сприяння)
  Повні (до товарів з усіх інших країн та у випадку неможливості визначення країни походження).
  Преференційні (застосовуються до товарів, походженням з країн, які входять разом з Україною в митні союзи).
Перелік ставок ввізного мита, яке справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України, систематизований згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, міститься у Митному тарифі України (Закону України від 05.04.2001 № 2371-ІІІ зі змінами).
Акцизний податок — непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених Податковим кодексом як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції), а також особливий податок на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами. Акцизний збір включається до ціни підакцизних товарів. Перелік товарів (продукції), на які встановлюється акцизний збір, та його ставки затверджуються Верховною Радою України.
Порядок справляння та перерахування акцизного збору до державного бюджету визначений постановою КМУ від 27.01.97 № 66, Інструкцією про порядок справляння акцизного податку при ввезенні товарів на митну територію України суб'єктами господарської діяльності (наказ ДМСУ від 23.05.2011 № 409) та іншими документами.
Платниками акцизного збору є:
  особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини.
  особа - суб'єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України.
  фізична особа - резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, відповідно до митного законодавства.
  інші особи, визначені статтею 212 Податкового кодексу України.
Об'єктами оподаткування є операції з ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України, та інші операції, визначені статтею 213 Податкового кодексу України.
Якщо ставку акцизного збору встановлено у відсотках до вартості товару, за встановленою імпортером максимальною роздрібною ціною на товар, який він імпортує, то сума акцизного збору обчислюється за формулами:
а) з товарів, що підлягають обкладенню ввізним митом:
Са = (В + М) х А/100 %;
б) з товарів, що не підлягають обкладенню ввізним митом:
Са = В х А/100 %,
де Са - сума акцизного збору, В - вартість товару, за встановленою імпортером максимальною роздрібною ціною на товар, який він імпортує, без податку на додану вартість і акцизного збору (але не менше митної вартості товару з урахуванням сум ввізного мита без податку на додану вартість і акцизного збору), М - сума ввізного мита, А - ставка акцизного збору.
Сума акцизного збору, якщо ставку встановлено в грошовому еквіваленті до фізичної одиниці виміру товару, обчислюється за формулою:
Са = Н * А,
де Са - сума акцизного збору, Н - кількість товару у фізичних одиницях виміру, визначених відповідним законом, А - ставка акцизного збору.
Товари, що ввозяться (пересилаються) в Україну, оподатковуються податком на додану вартість у порядку та за ставками, встановленими Податковим кодексом України.
Об'єктом оподаткування є операції платників податку з:
а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, у тому числі операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/оре дарю;
б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України;
в) ввезення товарів на митну територію України;
г) вивезення товарів за межі митної території України;
Базою оподаткування для товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України платниками податку, є контрактна вартість таких товарів, яка трактується як максимальна з митної і фактурної вартостей:
Сума ПДВ = (мах[митна вартість; фактурна вартість] + мито + сума акцизного збору) * (ставка ПДВ,%)/100 %
ПДВ сплачується разом із митом і митними зборами на момент оформлення ВМД.
Розрахуємо суми всіх необхідних платежів для митного оформлення товару у митному режимі «Імпорт».
При ввезенні на митну територію України заданого товару (пральні машини) необхідно сплатити лише ввізне мито і ПДВ.
1.Ввізне мито:
Згідно Закону України «Про митний тариф України» ввізне мито на пральні машини (код УКТЗЕД – 3303 00 90 00) становить 6,5%.
Адвалерне мито нараховується у відсотках до митної вартості товару, який обкладається митом), тобто АМ = (Митна вартість)*(ставка мита %)/100%. (грн).
Нарахування митних зборів проводиться в графі 47 ВМД.
Таблиця 2.2
Нарахування ввізного мита в графі 47 ВМД


2.ПДВ:
Базою оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України платниками податку, є контрактна вартість таких товарів, яка трактується як максимальна з митної і фактурної вартостей:
Сума ПДВ = (мах[митна вартість; фактурна вартість] + мито + сума акцизного збору) * (ставка ПДВ,%)/100 %.
В даному випадку:
Сума ПДВ = (34435 + 22382,75) * 20% / 100 % = 292,7 (грн)
Таблиця 2.3
Нарахування суми ПДВ в графі 47 ВМД

3. Заповнення митної декларації.
Митна декларація (далі МД) - письмова заява встановленої форми, що подається митному органу й містить відомості про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України, митний режим, у який вони заявляються, а також іншу інформацію, потрібну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування податків і зборів.
Митна декларація заповнюється згідно наказу Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 651 «Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа». Інструкція встановлює загальний порядок заповнення граф і розділів МД.
Для заповнення графи 44 ВМД визначаємо перелік документів, що подаються разом із декларацією для митного оформлення партії товарів.
Таблиця 3.1
Перелік документів для заповнення графи 44 ВМД
4.Розрахунок вартості охорони товарів та необхідної для цього кількості підрозділів митної служби
1. Визначення вартості охорони
1.1. Попередні дані для розрахунків:
Середня швидкість на годину руху колони автотранспорту що супроводжується митною вартою (50 км/год);
Дозволений сумарний час руху колони автомобілів на добу (10 год.)
Собівартість охорони і супроводження одним інспектором митної варти (2,12 дол. США / год.);
Собівартість витрат 1 км пробігу (0,354 дол. США / год.).
Кількість автотранспортних засобів, заявлених для транзиту - 1од.
Курс долара США – 7,7 грн;
Кількість машин супроводження Wа (2 од.) .
1.2. Розрахункові формули
Формула вартості супроводження Всупр:
Всупр(дол.) = 2 * (С (дол./год) * Тр (год) * W + S (км) * А (дол./км) *Wa),
де 2 — коефіцієнт, що враховує зворотний шлях групи супроводження до місця дислокації; С — собівартість супроводження в годину на одну посадову особу митної варти; Тр — розрахунковий час руху колони транспортних засобів від митниці відправлення до митниці призначення з урахуванням технічних зупинок ;W— кількість супроводжуючих посадових осіб групи супроводження митної варти (для супроводження поодинокого транспортного засобу без використання автомобілів митниці — 2 особи; для супроводження колони від двох до чотирьох транспортних засобів без використання автомобілів митниці — 3 особи; якщо формується колона з п'яти і більше транспортних засобів — додатково один інспектор на два транспортних засоби); S — довжина маршруту, яку визначає митниця відправлення; А — собівартість 1 км руху (враховуючи використання автотранспорту митної варти); Wа — кількість автомобілів супроводження на колону визначається митницею відправлення (якщо для організації охорони і супроводження використовуються службові автомобілі митних органів — додатково один інспектор-водій для кожного такого автомобіля).
Всупр = 2 * (2,12 * 24,86 * 2+ 518 * 0,354 *2) = 944,3 (USD)
Формула розрахункового часу, який витрачається групою митної варти на супроводження між пунктами транзиту:
Тр (год) = 24 (год) * S (км) / V (км/год) * 10,
де 24 (год) — кількість годин у добі; S (км) — протяжність маршруту транзиту; V(км/год) — середня швидкість руху колони автотранспорту на годину; 10 (год) — сумарний час транзитного руху колони автотранспорту на добу.
Тр = 24 * 518 / (50 * 10) = 24,86 (год).
Отже, вартість супроводження становить 944,3 USD .
Висновок
Отже, імпорт - митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію Україну для вільного обігу без обмеження строку їх перебування на цій території і можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень. Імпорт товарів регулюється національним законодавством, політико-правовими обмеженнями, митним тарифом, системою ліцензування та іншими нетарифними заходами зовнішньоекономічно о регулювання.
Ввезення товарів на митну територію України в режимі імпорту передбачає:
1) подання митному органу документів, що засвідчують підстави та умови ввезення товарів на митну територію України;
2) сплату податків і зборів, якими обкладаються товари під час ввезення на митну територію України відповідно до законів України;
3) дотримання вимог, передбачених законом, щодо заходів нетарифного регулювання та інших обмежень.
Під час виконання курсової роботи я розрахувала, що для ввезення на митну територію України 550 одиниць парфумів та засобів для макіяжу згідно вихідних даних необхідно сплатити ввізне мито в розмірі 34992,75 грн (6,5% від митної вартості), а також ПДВ в сумі 17765,55 грн.
Документи, які необхідні для митного оформлення даного товару у митний режим імпорту:
  контракт
  оригінал інвойсу
  картка акредитації при митниці
  довідка про декларування валютних цінностей
  книжка МДП
  транспортна накладна CMR
  декларація митної вартості товару
  договір на декларування товарів при залученні до митного оформлення брокерських організацій.Використані джерела
  Митний кодекс України (редакція від 23.10.2013)
  Податковий кодекс України (редакція від 13.11.2013)
  Incoterms 2010.
  Закон України «Про Митний тариф України» від 05.04.2001 № 2371-ІІІ в редакції від 01.01.2013
  Наказ Міністерства фінансів України № 651 від 30.05.2012 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа»
  Наказ Міністерства фінансів України № 631 від 30.05.12 «Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа»
  Наказ Міністерства фінансів України №1066 від 09.10.2012 «Порядок виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень»
  Наказ Міністерства фінансів України №1011 від 20.09.2012 «Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій»


и т.д.................Наименование:


курсовая работа Організація митного оформлення зовнішньоторговельних вантажів

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 15.12.2014. Год: 2014. Страниц: 15. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра міжнародних перевезень та митного контролюКУРСОВА РОБОТА

з дисципліни:
«Митне оформлення»

на тему:
«Організація митного оформлення зовнішньоторговельни вантажів»

Студента (ки) ___
курсу ___ групи___
напряму підготовки ___
Керівник ___
Національна шкала ___
Кількість балів: ___ Оцінка: ECTS ___

м. Київ - 2013 рік
ЗМІСТ
Вступ……………….3
  Зміст, умови і порядок переміщення товарів при визначеному митному режимі………………..4
  Визначення мита та інших митних платежів………..10
  Особливості заповнення вантажної митної декларації у визначеному митному режимі……….18
  Розрахунок вартості охорони і супроводження товарів підрозділом митної варти……………….21
Висновки………………..23
Використані джерела……….24


Вступ
Імпорт - митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію Україну для вільного обігу без обмеження строку їх перебування на цій території і можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень. Імпорт товарів регулюється національним законодавством, політико-правовими обмеженнями, митним тарифом, системою ліцензування та іншими нетарифними заходами зовнішньоекономічно о регулювання.
Ввезення товарів на митну територію України в режимі імпорту передбачає:
1) подання митному органу документів, що засвідчують підстави та умови ввезення товарів на митну територію України;
2) сплату податків і зборів, якими обкладаються товари під час ввезення на митну територію України відповідно до законів України;
3) дотримання вимог, передбачених законом, щодо заходів нетарифного регулювання та інших обмежень.
В даній курсовій роботі визначено умови і порядок переміщення заданого товару (пральні машини) при митному режимі «Імпорт». Визначено всі необхідні дозвільні документи для здійснення такого переміщення, суми мита та інших митних платежів, необхідні для митного очищення, а також розрахована вартість охорони і супроводження товарів підрозділом митної варти.

1.Зміст, умови і порядок оформлення партії товарів при імпорті
1.1. Характеристика митного режиму «Імпорт»
Імпорт (випуск для вільного обігу) - це митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, встановлених законами України на імпорт цих товарів, та виконання усіх необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України.
Умови поміщення товарів у митний режим імпорту:
1. Митний режим імпорту може бути застосований до товарів, що надходять на митну територію України, та до товарів, що зберігаються під митним контролем або поміщені в інший митний режим, а також до продуктів переробки товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території.
2. Законодавством України з питань державної митної справи можуть бути визначені документи, які використовуються для декларування товарів у митний режим імпорту замість митної декларації.
3. Для поміщення товарів у митний режим імпорту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна:
1) подати органу доходів і зборів, що здійснює випуск товарів, документи на такі товари;
2) сплатити митні платежі, якими відповідно до законів України обкладаються товари під час ввезення на митну територію України в режимі імпорту;
3) виконати встановлені відповідно до закону вимоги щодо заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
4. Якщо іноземні товари після ввезення їх на митну територію України були пошкоджені або втрачені внаслідок аварії чи дії обставин непереборної сили або внаслідок протиправних дій третіх осіб, що підтверджується документально, за рішенням декларанта вони можуть бути заявлені органу доходів і зборів у митний режим імпорту в пошкодженому стані чи у фактичній кількості з додержанням щодо них встановлених відповідно до закону заходів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічно діяльності. У разі втрати товарів після ввезення їх на митну територію України внаслідок протиправних дій третіх осіб митні платежі, встановлені на імпорт таких товарів, підлягають сплаті в повному обсязі у порядку, встановленому цим Кодексом. За рішенням декларанта або уповноваженої ним особи допускається поміщення пошкоджених товарів в інші митні режими.
5. У разі встановлення відповідно до закону заборон чи обмежень щодо ввезення на митну територію України відповідних товарів такі товари, випущені у вільний обіг на митній території України за попередніми, тимчасовими або періодичними митними деклараціями, підлягають поміщенню у митний режим імпорту відповідно до умов, які діяли на момент їх випуску у вільний обіг.
Митний статус товарів, поміщених у митний режим імпорту:
1. Товари, поміщені у митний режим імпорту, набувають статусу українських товарів.
2. Підтвердженням українського статусу товарів, зазначених у частині першій цієї статті, є митна декларація, за якою ці товари випущено у вільний обіг.
1.2. Визначити технологію митного оформлення товарів при імпорті


Декларант або уповноважена ним особа подає посадовій особі митниці відправлення книжку МДП, товаросупровідні документи та відомості в електронному вигляді, джерелом яких є графи книжки МДП та товаросупровідні документи на товари
Проведення митного контролю та митного оформлення товарів.

посадова особа митниці відправлення:

перевіряє відповідність електронних відомостей про товар та транспортний засіб комерційного призначення відомостям, зазначеним у представлених до митного оформлення товаросупровідних (товаротранспортних документах, книжці МДП;

перевіряє цілісність та відповідність даних про митні забезпечення митних служб інших держав даним, зазначеним у наданих товаросупровідних (товаротранспортних) документах;

у разі потреби вносить у відповідне поле електронних відомостей ідентифікаційні ознаки засобів забезпечення ідентифікації, які застосовані митним органом відправлення;

вносить у відповідне поле електронних відомостей номер службового посвідчення та номер ОНП посадової особи митниці відправлення, яка здійснила митний контроль цього товару, транспортного засобу комерційного призначення.Електронні відомості в автоматичному режимі ставляться на контроль за переміщенням у відповідному програмно-інформацій ому комплексі ЄАІСТоваросупровідні документи з відбитком штампа МДП та оформлена книжка МДП повертається перевізникуПеревізник подає до митниці призначення книжку МДП та товаросупровідні документи на товари, транспортні засоби комерційного призначення.


На книжці МДП, товаросупровідних документах з відміткою митниці відправлення уповноважена посадова особа митниці призначення проставляє штамп ПМК і виконує митні формальності: перевіряє цілісність та відповідність накладених на вантажний відсік комерційного транспортного засобу (вантажне місце), контейнер, цистерну, інше пристосування засобів забезпечення ідентифікації;
Інформація з контролю за переміщенням товарів вноситься до електронних відомостей в ЄАІС за серією та номером книжки МДПЗавершення митних формальностей
Рис. 1.1. Організація митного контролю за доставкою у митниці призначення товарів, що переміщують у режимі імпорту на із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення
Підготовка документів
Декларант подає до ПМО МД, заповнену згідно з обраним митним режимом, її електронну копію (у разі подання МД на паперовому носії), рахунок або інший документ, який визначає вартість товару, та у випадках, встановлених Кодексом, ДМВ.
Необхідність подання документів, зазначених в графі 44 МД, визначається посадовою особою ПМО під час виконання митних формальностей. Інформація про необхідність подання документів, зазначених в графі 44 МД, вноситься посадовою особою, що здійснює відповідну митну формальність, до розділу IV інформаційного аркуша
Реєстрація митної декларації

Перевірка митної декларації


Є зауваження Нема зауважень


Оформлення картки відмови Прийняття митної декларації для оформлення
Оформлення МД. Виконання митних формальностей:

Перевірка дотримання строків подання МД (у випадках, визначених законодавством).

Перевірка наявності відміток про завершення переміщення товарів (у випадках, визначених законодавством з питань державної митної справи).

Контроль співставлення (автоматизоване порівняння) даних, які містяться в ЕК МД (ЕМД), та інших документів, поданих для митного оформлення, зокрема:

Контроль із застосуванням системи управління ризиками, в тому числі оцінка ризику за МД шляхом аналізу ЕК МД та ЕК ДМВ (ЕМД та ЕДМВ) за допомогою АСАУР.

Перевірка правильності класифікації товарів.

Перевірка правильності визначення країни походження товарів.

Перевірка дотримання встановлених до задекларованих товарів заходів нетарифного регулювання

Перевірка наявності задекларованих товарів у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності.

Перевірка правильності застосування пільг в оподаткуванні.

Перевірка правильності визначення митної вартості товарів

Припинення МОРішення Призупинення митного оформлення ?

суду


Продовження митного оформленняПроведення митного огляду


Завершення митних формальностей за митною декларацією

Перевірка відомостей про виконання митних формальностей, сформованих за результатами оцінки ризику за МД із застосуванням системи управління ризиками, в тому числі за допомогою АСАУР.

Перевірка правильності нарахування митних та інших платежів, правильності заповнення граф 47 та B МД, контроль і облік векселів.

Нарахування плати за виконання митних формальностей поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для них (у разі здійснення такого Оформлення МД).

Справляння митних та інших платежів за МД.

Завершення митного оформлення.Документальні перевірки


Рис. 1.2. Порядок митного оформлення товарів у режимі імпорту
1.3. Розташування митниць відправлення і призначення, а також маршрут прямування транспортного засобу із задекларованим вантажем територією України.
Вантаж ввозять на територію України через п/п «Яготин - Дорохуськ» на кордоні з Польщею. У пункті пропуску функціонують такі види конролю: прикордонний, митний,фіто санітарний, ветеринарний, екологічний та СМАП.
Якщо вантаж підлягає одному з цих видів контролю, за правилами перетину кордону України транспортний засіб перенаправляється до іншого пункту пропуску чи викликають спеціаліста відповідної служби з іншої митної зони.

Таблиця 1.1
Характеристика пункту пропуску «Яготин - Дорохуськ»


Рис. 1.3 Маршрут руху автотранспортного засобу з вантажем між транзитно-вантажним відділом №2 Київської регіональної митниці і митним постом пункту пропуску через державний кордон України «Яготин - Дорохуськ» (1337 км).2. Визначення мита та інших митних платежів.
2.1. Визначення коду товару згідно Товарної номенклатури.
Знаходимо в Українському класифікаторі товарів зовнішньоекономічно діяльності, що міститься в Законі України «Про Митний тариф України», код товару і наводимо у вигляді таблиці.
Таблиця 2.1
Код товару згідно УКТЗЕД

Скачать работу


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.