Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

 

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


реферат Загальна характеристика філософія Стародавнього Сходу

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 16.12.2014. Год: 2014. Страниц: 9. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):
Реферат на тему:
«Загальна характеристика філософія Стародавнього Сходу»
План
Вступ
    Становлення давньосхідної філософії та її особливості
2. Давньоіндійська філософія
3. Давньокитайська філософія
Висновки
Список використаної літератури


ВСТУП
Філософія - не тільки сфера раціонально-понятій ого осмислення першопочатків сущого, а й значна духовна сила, що робить вплив на світовий процес. Вона безпосередньо бере участь у формуванні суспільного ідеалу, основних ціннісно-світоглядних і методологічних принципів, нагадуючи людині про соціально-практичної значущості цілісних уявлень про світ, ставлячи перед мислячим історичним суб'єктом питання про моральних підставах буття.
Важкозрозумілі є та обставина, що приблизно в середині I тис. до н.е. майже в один і той же час в Індії, Китаї та Греції виникають перші філософські системи. Починається інтенсивне витіснення міфологічних уявлень на периферію культурного простору, подальший розвиток думки починає визначати філософія. У всіх трьох зазначених вогнищах цивілізації переосмислюються колишні ціннісні установки, має місце нове тлумачення історії та міфології, складаються різні, часто протилежні, напрямки думки.
Разом з тим Схід у певному відношенні старше Європи, оскільки перші цивілізації з'явилися саме там. У різних регіонах Сходу сформувалися світоглядні концепції, в яких своєрідно були сплавлені релігійні та філософські уявлення. Найбільш відомими і впливовими виявилися філософські вчення, які виникли в Індії та Китаї.
Будучи за духом східними, вони мали не тільки загальні моменти, але й істотні відмінності, які зробили величезний вплив на культуру цих країн і тих народів, які стикалися з ними. Ці відмінності дозволяють говорити окремо про індійський, китайською та грецькою типах філософії. Традиційно в історії філософії давньоіндійська і старокитайська філософія об'єднуються як філософія Стародавнього Сходу.


РОЗДІЛ І. Становлення давньосхідної філософії та її особливості
У середині I тисячоліття до н.е. одночасно з Грецією виникає філософія в Індії та Китаї, що є осередками стародавніх цивілізацій. На основі економічних, соціальних, політичних і духовних передумов складалася духовна атмосфера, що сприяли народженню філософії. Філософія виникає як вирішення протиріччя між міфологічної картиною світу, побудованої за законами уяви, і новим знанням і мисленням. Однак філософія з'являється не безпосередньо з міфології як такої, а з перехідних світоглядних форм, які можна назвати предфілософія. У ній, поряд з міфологічними формами, виникають і функціонують своєрідні «філософеми», нерозвинені філософські формоутворення.
Існують загальні закономірності розвитку староіндійської і давньокитайській філософії. По-перше, самосвідомість стародавніх індійців і стародавніх китайців конструюється за типом родових субстанціальним-гене ичних зв'язків. Рід об'єктивує свою свідомість в природі, але себе з неї не виділяє. Таке співвідношення природи, людини та свідомості в первісної або першої індійської та китайської філософії реалізується в світоглядних концепціях про духовне і тілесне єдності людини і природи. По-друге, рід виступає рушійним підставою структурно-функціональних трансформацій родового свідомості. Геометрія і стереометріякосмічного часу, простору і пластики свідомості давніх індійців і китайців містять у собі можливість числової абстракції філософської категорії, яка потім проявляється у філософських вченнях. По-третє, тілесно-духовні опозиції категорій верху і низу передують активну пізнавальну роботу мислення у всіх сферах виникає філософії. Вибір предфілософський типу фіксації свідомості - міфу, ритуалу чи табу - як вихідної основи і філософського напряму диктується не свавіллям філософа, а його соціальними умовами і класовими інтересами. Зокрема, у китайців даосизм обирає міф, конфуціанство - ритуал, легізм - табу; в індійців веданта обирає міф, міманса - ритуал і т.д.
За всієї специфіки індійської та китайської предфілософіі, зумовленої культурним тлом і відмінністю в мовах в обох народів, в цілому вона обумовлена ??загальнокультурним закономірностями.
Предфілософія починається в родовому суспільстві колективними формами свідомості. Кожен етап її розвитку супроводжується якісними змінами самосвідомості: дорефлектівное родова свідомість змінюється післяпологовими світоглядними моральними пошуками мудреця. У сучасному суспільстві з державним устроєм предфілософія змінюється філософським пізнавальним творчістю, першою філософією. Понятійні образи предфілософіі потрапляють у філософську розробку і виливаються в абстрактну загальність. При цьому філософія зберігає у своєму категоріальному арсеналі понятійний образ першопредка, хоча і трансформує його, надаючи йому інші значення.
Перша філософія закладає міцні основи традиціоналізму в свідомості. Тим самим вона починає обслуговувати стійкі соціально-економічні системи, що збереглися в Індії та Китаї аж до ХХ ст. На кожному історичному етапі розвитку індійського і китайського товариств духовна старовину тісно межувала з сучасністю.
Спільність генезису не виключала своєрідності шляхів формування систематизованого філософського знання. Якщо в Індії численні філософські школи так чи інакше співвідносилися головним чином з брахманізмом і буддизмом, то в Китаї - переважно з Конфуціанська ортодоксією. В Індії розмежування на окремі школи не призвело до офіційного визнання пріоритету будь-якого одного з філософських напрямів, а в Китаї конфуціанство у II ст. до н.е. домоглося офіційного статусу державної ідеології, зумівши зберегти його до початку ХХ ст.
Відзначимо деякі, найбільш загальні риси давньосхідної філософії, що відрізняють її від філософії давньогрецької. По-перше, індійська філософія як і китайська, характеризується неповною отчлененіе від предфілософіі. Але якщо у давньоіндійській філософії переважало релігійно-міфологічн й світогляд, що задавали древнім індійцям свої вищі цінності, то в давньокитайській предфілософіі переважало буденна свідомість. По-друге, для давньосхідної філософії є ??характерним те, що природничо-наукові знання (астрономія, фізика) не знаходили, за невеликим винятком, більш-менш адекватного вираження у філософії. По-третє, для давньосхідної філософії був характерний глибокий традиціоналізм. Якщо, наприклад, в західноєвропейській традиції філософія постійно асоціюється зі скепсисом, неустанностью пошуку істини, то для китайської типово засудження сумнівів, затвердження їх безплідності, а тому шкідливості. Східна традиція, незважаючи на різноманітність шкіл, демонструвала сталість і наступність протягом багатьох століть. У цей же час західна філософія розвивалася через боротьбу ідей, в процесіякої нові теорії визрівали в надрах старих і, долаючи їх, приходили їм на зміну.
Виявлення та пояснення специфічних рис філософії Сходу і Заходу, а також виявлення спільних рис між ними сьогодні стоїть на порядку денному. Це необхідно для того, щоб представити філософський розвиток людства як єдиний і різноманітний процес.


РОЗДІЛ ІІ. Давньоіндійська філософія
Індійська культура є однією з найстародавніших в історії людської цивілізації. В її рамках була створена оригінальна філософія, яка виявилася великий вплив на творчість найбільших мислителів Нового і новітнього часу як у самій Індії, так і за її межами, зокрема, в західній Європі. В історії давньоіндійської філософії зазвичай виділяють три періоди: ведичний (1-я пол. I тис. До н.е), епічний (2-га пол. I тис. До н.е.) і класичний (з I тис. Н. е.). В ведичний період були створені тексти Вед, в яких викладено міфологічне світогляд родового суспільства. Заключним етапом еволюції Вед вважаються Упанішади, які з'явилися перехідною формою від міфології до філософії в древнеиндийском суспільстві.
В епоху переходу від родового суспільства до раннеклассовому відбувалося формування різних шкіл і напрямів давньоіндійської філософії. Залежно від ставлення до Вед філософські школи поділяються на ортодоксальні (веданта, санкх'я, ньяя, вайшешика), що визнають авторитет Вед і неортодоксальні (джайнізм, буддизм, локаята-чарвака), що відкидають авторитет Вед.
Філософія веданта
Філософською системою, безпосередньо спирається на Веди, є веданта («завершення вед»), яка служила теоретичним обгрунтуванням брахманізму. Для цієї філософії спекулятивна частина ведичного комплексу (Упанішади) є те ж саме, що для християнської філософії Новий завіт. З Упанішад запозичується насамперед вчення про Брахмане-Атмане як абсолютної субстанції, основі всього сущого. Найважливішими древніми джерелами з філософії веданти є трактат Бадараяни (II в. Н.е.), а також коментарі Шанкар (VIII-IX ст. Н.е.).
Згідно веданте абсолютної духовної сутністю світу є Брахман - причина всього сущого. Тотожною з Брахманом вважається душа (джива), яка вічна, безначальна і неучтожіма. «Вічність цієї душі осягається зі священних текстів, оскільки ненароджених і сталість природи (властиві) незмінному брахману, (здатному) виступати як брахман і як індивідуальна душа». Душа - це свідомість, що розглядається як вічно існуюча, самоочевидна реальність. За своєю внутрішньою природою вона чужа якої б то не було діяльності. На рівні емпіричного світу існує безліч душ. До тих пір, поки душа знаходиться в системі тіло-розум-почуття, вона залишається лише подобою, образом Брахмана, тому вона множинна, чи не едінослітна з Брахманом.
Світ явищ, який ми сприймаємо почуттями, є кажимость, викликана впливом ілюзій (майя) з їх трьома інгерентамі якості (гуна). Причина кажимости криється в незнанні (авидья). Вихід з круговороту народжень полягає в знанні, веденні (видья), на основі якого пізнається, що світ - суцільний обман, а справжньою реальністю володіє Брахман-Атман (душа). Шлях до осягнення цього знання полягає в дотриманні морального кодексу і насамперед медитації. Під останньою розуміється концентроване роздум про приховані проблеми Упанішад. При цьому учень повинен покірно слідувати за вчителем, присвяченим в мудрість веданти. Він повинен вправлятися в постійному міркуванні над її істиною доти, поки не досягне безпосереднього і притому постійного споглядання істини. Згідно веданте, пов'язана зі своїм тілом душа невільна, вона жадає чуттєвих задоволень і випробовує довгий ряд перевтілень. Перемога над незнанням, поневолює душу, досягається вивченням веданти.
Філософія джайнізму
Засновником джайністской релігійно-філософськ го вчення вважається Махавіра Вардхамара (VI ст. До н.е.). Це вчення є дуалістичним, оскільки його представники, джайністи, виділяють частини буття - неживе (аджива) і живе (джива). Неживе включає в себе складається з атомів матерію, час, середу, а живе ототожнюється з одушевленим. Джива вічна і непреходяща, але вона розпадається на безліч наділених в найрізноманітніші матеріальні оболонки душ, які переходять з одного тіла в інше (самсара). Однак у всьому живому укладена одна душа і звідси випливає обітницю ахимса.
Повне і остаточне роз'єднання Джива і аджіви є мокша, а їх з'єднання є кармою. Джайністи детально розробили концепцію карми, розрізняючи вісім карм, які в своїй основі мають два фундаментальні властивості. Злі карми негативно впливають на головні властивість душі, які вона придбала будучи досконалої у своїй природній формі. Добрі карми утримують душу в круговороті перероджень. Коли людина поступово позбудеться обох карм, відбудеться його звільнення від пут самсари. Для звільнення ще за життя необхідні правильна поведінка, правильне пізнання і правильна віра. Метою звільнення є особисте спасіння, бо людина може звільнитися лише сам і ніхто йому не може допомогти. Людина за допомогою своєї духовної суті може контролювати матеріальну суть і управляти нею. Лише він сам вирішує, що добро і до чого віднести все те, що зустрічається йому в житті. Цим пояснюється егоцентричний характер джайнистской етики.
Характерною особливістю етичної системи джайнізму є ретельна розробка правил і зовнішніх форм аскетичного поведінки і вимога найсуворішого їх дотримання. До числа подібних правил відноситься і ахинса, ненанесение шкоди живому. Джайністской розуміння ахінса логічно випливає з його метафізичної теорії потенційного рівності всіх душ і визнання принципу оборотності. Згідно з цим принципом люди повинні надходити по відношенню до інших так, як вони хотіли б, щоб чинили з ними. Шлях до звільнення в джайнизме пов'язаний головним чином з певним моральним настроєм людини, постійним почуттям жалю до оточуючого. Співчуття до всіх живих істот є одним з головних в джайнизме.
Досить розробленої у джайністов є теорія пізнання. Вони розрізняють «шрути» - авторитарне знання і «мати», в якому беруть участь пам'ять, впізнання і висновок. В «мати» входить безпосереднє сприйняття зовнішніх і внутрішніх об'єктів як органами почуттів, так і розумом. Від цього безпосереднього пізнання відрізняється «сверхнепосредственно пізнання», коли душа (джива) не спирається ні на почуття, ні на розум. При останньому душа замикається з предметами пізнання без всякого посередництва почуттів і розуму, але для цього треба усунути ті карми, які перешкоджають таким контактам. На першій ступені такого знання душа сприймає як дрібні, так і віддалені предмети, на другому ступені душа отримує прямий доступ до сьогоденням і минулим думкам людей, на третьому щаблі досягається всевідання. Абсолютне знання доступно лише джин - звільненим душам.
Складовою частиною джайністской вчення є уявлення про космос. Космос вважається вічним, він не був ніколи створений і не може бути знищений. Існує декілька розташованих один над одним світів. У двох нижчих мешкають демони, що мучать душі грішників, середній світ - це наша земля, в більш високому світі живуть боги, а в найвищому світі - джини. Разом з тим, джайністи заперечували існування бога, вважаючи, що всі докази його буття є помилковими. Тому вони поклоняються Джин, що мешкають на вищому небі, на небі мокши.
Філософія буддизму
Філософія буддизму розвинулася з вчення Сіддхархі Гаутами (бл. 583-483 рр. До н.е.), названого згодом Буддою. Це релігійно-філософськ вчення мало споглядальний характер. Філософська позиція буддизму являє собою природний результат інтроспекції, тобто того простого спостереження, коли потік свідомості є ланцюгом безперешкодно і миттєво змінюються моментів. У зв'язку з цим представникам усіх філософських шкіл буддизму властива яскраво виражена психологічна інтерпретація буття, в якій закладені тенденції до суб'єктивного ідеалізму.
Буття розглядається як динамічне існування миттєвих елементів (дхарм), що знаходяться в безперервній казуальної, а отже, «болісної» зв'язки. Кожен елемент - це єдність об'єктивного і суб'єктивного. Питання про існування зовнішнього світу усунутий, так як немає можливості розділити світ внутрішній і світ зовнішній. Точніше кажучи, зовнішній матеріальний світ є складовою частиною психічного життя людини. У зв'язку з цим аналізу піддається тільки людина, що бачить сонце, а не людина, сонце відображає. Немає ні зовнішнього світу, ні людського «я», немає нічого сталого, справжнього крім вихору елементів буття. Звідси центральне місце в буддійської філософії займає ідея загальної мінливості, а також загального взаємозв'язку і взаємозумовленості. Все це висловлюється в інтуїтивно-символічн й формі.
В буддійської філософії боги і люди не є творцями світобудови, а самі підлеглі дії безособового світового порядку, закону карми, морального впливу за минулі чесноти або гріховні вчинки. Тут заперечується не тільки безсмертя душі, а й саме її існування. Вона, як і тіло, є процесом миттєвого взаємодії кінцевих і мінливих елементів буття - дхарм. Все суще є рух дхарм, їх миттєве взаємодія, про який людина не відає в силу недосконалості свого пізнання. Єдиний засіб осягнення абсолюту - махаянистского філософія, що була розвитком буддизму і що проголошувала інтуїцію святих. Її представники вважали, що Всесвіт духовна і вона управляється моральними законами. Таким чином, створено вчення про буття, яке не потребує для свого пояснення ні бога-творця, ні вільно творять свідомості і волі. Виникає, природно, питання: як на цій основі створити моральність, адресовану будь страждає? Уникаючи таких крайнощів, як аскетизму, так і надмірного емоційно-чуттєвого ставлення до життя, Будда знаходить свій, «серединний шлях». Вчення про шлях морального порятунку викладається їм на загальнодоступному мовою повсякденних образів і понять.
В центрі цього вчення знаходяться «чотири благородні істини». Перша істина полягає в тому, що існування людини нерозривно пов'язане зі стражданням. До стражданню ведуть народження, хвороба, старість, смерть, зустріч з неприємним і розставання з приємним, неможливість досягти бажаного. Згідно з другою істині причиною страждання є жадоба, ведуча через радості і пристрасті до переродження, прихильність людини до життя, задоволення своїх чуттєвих пристрастей. Усунення причин страждання полягає в усуненні цієї спраги - така третя істина. І, нарешті, як четвертої істини проголошується шлях до усунення страждань.
Досягнення повної незворушності і байдужість до всього - це стан нірвани, стан надлюдського насолоди. Цей благородний вісімковій шлях полягає в наступному: правильне судження, правильне рішення, правильна мова, правильне життя, правильне прагнення, правильне увагу і правильне зосередження. У приписі восьмеричного шляху виділяються три основних етапи: пізнання, поведінку і зосередження. Ці три етапи розкривають основний зміст ненасильства в буддійської етики. Удосконалення пізнання неможливо без моралі. Тому моральний ідеал буддизму з'являється як абсолютне непрінесеніе шкоди навколишнього.
Таким чином, вісімковій шлях Будди включав цілісний образ життя, в якому єдність знання, моральності та поведінки мало завершитися очищенням людини в світлі істини.
Філософія локаята
Матеріалістична лінія в давньоіндійської філософії була представлена насамперед вченням локаятіков-чарваків. Локаята означала філософію цього світу, філософію народу, оскільки в ньому знайшло відображення народний світогляд. Засновником цього вчення вважають Брихаспати. Локаятики піддали критиці світогляд Вед, заперечували життя після смерті, закон карми і сансару, відкидали існування бога.
Вони зводили все суще до чотирьох початків («махабхут»): земля, вода, повітря і вогонь. З поєднання махабхут складається все суще в світі. З'єднуючись, вони утворюють живе тіло, органи почуттів, на їх основі виникає свідомість. Середньовічний філософ Мадхавагарьі писав: «У цій школі зізнаються чотири елементи: земля, вода, вогонь, повітря. Саме з цих чотирьох елементів виникає свідомість, аналогічно як при змішанні кінви та інших (речовин) виникає п'янка сила ». При розпаданні живого тіла на махабхут зникає і свідомість.
Заперечуючи існування загробного життя, локаятики говорили про необхідність користування реальним життям. «Поки живеш, - стверджується в одному тексті, - живи радісно, бо смерті не може уникнути ніхто. Коли тіло буде спалено, перетвориться на попіл, зворотне перетворення ніколи не здійсниться ». Сенс життя вони бачать в щастя, а щастя розуміється переважно як насолода. Тому, на їх погляд, людина не повинна відмовлятися від задоволень, що доставляються чуттєвими речами.
Локаятики заперечували надприродне знання, авторитети і розум як самостійний джерело знання. Все знання вони виводили з органів почуттів, з відчуттів. Оригінальність положень індійського матеріалізму більш відображена в негативних судженнях, ніж в позитивних. Це було обумовлено тим, що природознавство, до якого апелювали локаятнікі, знаходилося ще в зародковому стані.


РОЗДІЛ ІІІ. КИТАЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ
Китай - одна з найдавніших цивілізованих держав світу. Письмова історія Китаю складає майже п'ять тисячоліть, а ідеал високої давнини, вічності небесної імперії і в сучасних умовах спонукає китайських мислителів порівнювати сучасність з коріннями великої китайської культури, що сягають глибин тисячоліть.
Трепетне ставлення до традицій в Китаї має особливий культурний зміст, що породжує у європейців уявлення про Китай, як про суспільство традиціоналістського (патріархального) типу. Якщо на ранніх етапах розвитку філософської думки на передньому краї стояли безособово-узагальне і уявлення про світ, то згодом дедалі більше уваги приділяється проблемам Людини, її життя.
В самій же китайській культурі така проблема поставлена ще в VI ст. до н. е. Конфуцієм, який намагався осмислити поняття писемність, культура, словесність.
Для ознайомлення з поглядами і життям Конфуція стала складена його учнями книга «Лунь юй», де записані його вислови і вчинки.

и т.д.................


Скачать работу


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.