На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Сутнсть, етапи проведення, призначення та операцї експертної оцнки якост учбової книги. Розрахунок чисельност експертної групи. Встановлення клькост критерїв ступеня реалзацї пдручником функцй. Аналз змсту пдручника перевантаження учнв.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Педагогика. Добавлен: 16.10.2010. Сдан: 2010. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Педагогічна експертиза учбової книги

При експертній оцінці якості учбової книги основні операції виконуються в чотири етапи: підготовчий етап, етап робочої групи, етап експертної групи, завершальний етап.
I. На підготовчому етапі проводиться відбір учбових книг для експертної оцінки керівниками Міністерства просвіти СРСР, АПН СРСР, НДІ СиМО і т. п., формулюють ця цілі експертизи. Керівниками відповідних відомств видається наказ про створення експертної комісії, призначаються організатор експертизи і технічні працівники. Організатор експертизи формує склад робочої групи, складає програму експертизи, організовує експертні групи і комісії і руководить їх діяльністю. Окрім виконання звичних функцій по ГОСТ 23554.0-79, він розподіляє роботу технічних робітників. Робоча група включає, окрім організатора експертизи і технічних працівників, групу ведучих експертів консультантів, мають досвід роботи в експертних комісіях.
II. На етапі робочої групи визначаються методи, способи і процедури, які слід застосувати при рішенні задач експертною групою. При цьому робоча група виходить з особливостей учбової книги, термінів і умов проведення експертизи, допустимий трудомісткості. Робоча група з числа кандидатів в експерти формує експертну групу, визначаючи її структуру, професійний склад, кількість експертів.
Однією з важливих проблем експертизи є проблема, як визначити до початку опиту необхідне і достатнє число експертів. Деякі розрахункові формули для визначення необхідної і достатньої чисельності експертної групи приведені в роботі Р.Г. Азгальдова. Оскільки чисельність експертів залежить від багатьох чинників, таких, як допустимі витрати праці, кваліфікація експертів, погрішність колективної оцінки і т. п., то привести єдину формулу, що дозволяє визначати чисельність експертної групи, нам представляється неможливим. Ми приведемо тут деякі загальні міркування щодо шляхів рішення цього питання.
Виходячи з поставленої задачі, робоча група визначає верхню і нижню межі можливої кількості експертів. Ці межі ми позначимо відповідно Nmax і Nmin. Виходячи з цього, утворюється група кандидатів в експерти. Якщо Nке - число кандидатів в експерти, то ясно, що Nmax ? Nке. Рішення про включення того або іншого фахівця в групу кандидатів в експерти приймає організатор експертизи і консультант після бесіди, що дозволяє проаналізувати ступінь відповідності фахівця вимогам, що пред'являються.
Уточнюючи параметри поставленої задачі, робоча група приводить формулу знаходження N. Найпростіша з них:
. (1)
Нижче ми приведемо і інші формули для розрахунку чисельності експертної групи.
Для відбору експертів з числа кандидатів в експерти можна користуватися відомими методами: взаємних рекомендацій, документальних оцінок, самооцінки або різними комбінаціями цих методів. Повна характеристика якості експерта може бути одержана шляхом обчислення комбінованої оцінки j-го кандидата в експерти:
де б, в, г, - коефіцієнти ваговитості анкет взаємних рекомендацій анкетних даних, самооцінки, відповідно;
- відповідні коефіцієнти, одержані кандидатом в експерти при аналізі вище перелічених анкет.
Як ілюстрацію приведемо можливі розрахункові формули чисельності експертної групи для оцінки якості учбової книги по даній анкеті.
Хай k - кількість основних пунктів анкети, qеі - значення колективної експертної оцінки і-гo пункту (l?i?k), qісі - істинне значення оцінюваного пункту, Д qі = | qеі - qісі| - абсолютная погрішність qеі, гі - довірча вірогідність (надійність), з якою визначено qеі, dі = dітах - dітіп - розмах оцінок i-гo пункту, дi = diqі, аі - коефіцієнт ваговитості і-го пункту анкети .
Відомо, що визначення qісі часто утруднено по ряду «принципових» міркувань, але можна вказати верхню і нижню межі допустимих значень Д qеі: [a, b]. По аналогії з безліччю допустимих значень для Д qеі введемо безліч допустимих значень і для довірчої вірогідності - . Виходячи з формули дi = diqі можна визначити безліч допустимих значень , = di/аqі, = di/вqі.
Термін «допустимі значення» доречний, оскільки межі цих інтервалів «допускає» робоча група, призначаючи одночасно і «встановлені» значения- . . Тоді Nmax, Nmin і N, можуть бути знайдені по формулах:
(2)
де знаходиться з таблиці:
г
0,8 - 0,9
0,9 - 0,95
0,96 - 0,99
ці
0,2
0,1
0,04
Приведемо приклад. Хай анкета містить 10 пунктів, коефіцієнти ваговитості яких рівні відповідно:
а2 = 0,115; а3 = 0,06; а4 = 0,11; а1 =0,155;
а6 = 0,09; а7 =0,09; а8 = 0,06; а8 = 0,095;
а10 = 0,105. а9 = 0,12;
Тоді Nmax=15, Nmin=6. Якщо скористатися формулою (1), то N=10.
Якщо задані
по формулі (2)
N=9.
Для проведення опиту експертів робоча група складає анкети. Анкета складається із записки пояснення і карти опиту. Основні вимоги до анкети приведені в ГОСТ 23554.1-79.
III На етапі роботи експертної групи експертами проводиться класифікація учбових книг шляхом систематизації по якій-небудь ознаці. До класифікаційних ознак відносяться призначення (стабільний або пробний підручник, навчальний посібник, практикум, книга для читання і т. п.), особливості експлуатації (на уроці для самостійних занять, програмована допомога, комплект карт, схем і т. п.). Класифікація користувачів проводиться експертами з метою виявлення груп користувачів (школярі, ПТУ, що вчаться, вчителі). Класифікація методичної продукції і її користувачів здійснюється для обґрунтовування номенклатури оцінюваних показників якості.
Експертна група визначає номенклатуру показників якості учбової книги на основі аналізу нормативних документів, що визначають вимоги, що пред'являються до неї, і досвіду оцінки якості аналогічних учбових книг.
До оцінки кожної учбової книги потрібно підходити диференційований, залежно від того, для яких цілей вона призначена, яке місце відводиться їй в учбовому порядку.
Нижче ми даємо загальну характеристику системи критеріїв, заснованої на нормативних вимогах до учбових книгам1.
1. Шкільний підручник. Будучи основною частиною системи засобів навчання, підручник грає в ній особливу роль. Підручник повніше і послідовніше, ніж інші компоненти системи, реалізує її основні функції. От чому при аналізі і оцінці підручника перш за все необхідно встановити ступінь реалізації їм функцій, властивих всій системі засобів навчання.
З метою встановлення кількості критеріїв ступеня реалізації підручником функцій навчання складається анкета типа Ф-1. Всім експертам лунають анкети типа Ф-1 з проханням уважно ознайомитися із змістом основних критеріїв (пунктів з одинарною індексацією). Пропонується ранжувати їх за 9-бальною шкалою. Рівноцінні, на думку експерта, пункти оцінюються однаково (при цьому збіг оцінок допустимий не більше ніж по трьох критеріях). Після цього експерти приступають до ранжировки пояснюючих критеріїв (з подвійною індексацією), керуючись вказівками, приведеними вище, але за т - бальною шкалою (п - кількість критеріїв, що пояснюють основний критерій). Якщо формулювання критерію експерту здається невдалим або незрозумілим, то після рангу ставиться знак «?» і хвилястою межею підкреслюється невдалий текст. Свої пропозиції по формулюванню критеріїв експерт може висловити письмово на зворотному боці анкети.
У другому турі до експертів доводяться результати першого туру: сумарний ранг критеріїв і пояснюючих їх пунктів, кількість знаків «?» біля кожного з них - и пропонується знов проранжирувати відредагований варіант анкети, в якому критерії і пояснюючі їх пункти розташовані в іншій послідовності.
Індекс
Критерій для оцінки ступеня реалізації підручником функцій навчання
Ранг
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.2
3.4
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
9
9.1
9.2
Інформаційна функція підручника:
Ступінь віддзеркалення в підручнику відповідно до сучасних наукових даних всіх фактів, розкриття змісту всіх понять, законів, теорій, вивчення яких передбачено програмою
Ступінь представлення системи завдань і вправ на вживання знань з практики, відповідної вимогам програм і умінням і навикам вчаться
Мотиваційна функція підручника:
Наявність матеріалу, сприяючого пробудженню інтересу вчаться до навчання
Виклад матеріалу з урахуванням вікових особливостей вчаться
Використовування засобів емоційної дії
Використовування історичного матеріалу
Захопливість форми викладу матеріалу
Привабливість оформлення підручника
Встановлення зв'язків матеріалу з сучасним практичним життям, що вивчається,
Наявність матеріалу, що спирається на життєвий досвід школярів
Функція навчання школяра самостійній роботі з книгою: 3.1 Наявність матеріалу або вказівок в підручнику, що допомагають школярам навчитися працювати з книгою
Наявність зразків правильного виконання типових завдань
Наявність завдань, що дозволяють здійснити самоконтроль результатів засвоєння теоретичного матеріалу і умінь вживання знань з практики
Орієнтаційна функція підручника:
Наявність виділення в підручнику основних фактів і головних висновків
Наявність матеріалу, що допомагає формувати у школярів уміння самостійно виділяти ведучі ідеї в прочитаному тексті
Наявність матеріалу, що допомагає школярам робити висновки, засновані на вивченому матеріалі
Розвиваюча функція підручника:
Виклад учбового матеріалу як системи, робота з якою сприяє розвитку різносторонніх здібностей вчаться
Наявність в підручнику матеріалу для використовування проблемних ситуацій
Наявність задач, вправ, що вимагають від учнів самостійного відкриття суб'єктивно нових знань
Виховна функція підручника:
Наявність матеріалу, сприяючого вихованню активних учасників будівників комуністичного суспільства
Наявність матеріалу, сприяючого вихованню патріотів першої в світі соціалістичної держави робітників і селян, інтернаціоналістів, готових до боротьби за комуністичні ідеали
Функція конкретного стандарту вимог до знань і умінь вчаться:
Виклад всього учбового матеріалу, знання якого обов'язкове для учнів згідно вимогам програми
Наявність завдання і вправи на вживання знань, необхідних для формування біля умінь, передбачених програмою
Функція управління діяльністю вчителя, що вчаться:
Доцільність послідовності розгляду матеріалу в підручнику
Логічність послідовності розгляду матеріалу в підручнику
Наявність необхідних внутрішньонаочних і міжнаочних зв'язків
Наукова обґрунтованість даних фактів, явищ, прикладів для практичних додатків
Узгодженість з реальними можливостями учбового процесу і відповідними віковими особливостями школярів
Оптимальність методичної системи вивчення предмету, закладеної в шкільному підручнику
Координуюча функція підручника в навчально-методичному комплексі:
Роль підручника в системі учбових і методичних засобів
Взаємозв'язок і взаємоузгодженість підручника і учбових методичних засобів
Потім складається анкета Ф-2 для кількісного оцінювання учбової книги. В анкеті Ф-2 основні і пояснюючі критерії розташовані в порядку зростання рангів. Фрагмент анкети Ф-2 має вигляд:
Індекс
Критерій для оцінки ступеня реалізації функцій навчань
Оцінка пояснюючого критерію
Оцінка
основного критерію
п

п-1
п-2
….
п•kn

По кожному критерію підручник слід оцінювати за 5-бальною шкалою. Якщо вимоги, що входять до складу пояснюючого критерію, на погляд експерта, виконані повністю, то йому ставиться оцінка «5», якщо повністю не виконуються, то оцінка «1». Якщо вимоги виконані не повністю, то, залежно від повноти, ставляться оцінки від «2» до «4». Потім знаходиться оцінка п-го основного критерію по формулі:
де qjn - оцінка п-го основного критерію, проставлена j-м експертом (рівна сумі оцінок, призначеній кожним експертом m пояснюючим критеріям, розділеної на їх число);
Kj - коефіцієнт компетентності j-го експерта, S - сума значень Kj в групі з N експертів.
Після обробки анкет типу Ф-2 знаходяться оцінки qn - п-го основного критерію по формулі:
^п = 2 аг^я' де аі - коефіцієнт компетентності i-гo експерта.
На підставі оцінок qn знаходиться оцінка qф ступеня реалізації підручником функцій навчання. Вона може бути знайдена або по формулі:
або, якщо додатково визначені коефіцієнти ваговитості вп основних критеріїв, по формулі:
Можливі і інші формули, що враховують, наприклад, надійність анкети, її валідність, ефективність критеріїв і т. п.
У повсякденній діяльності по навчанню і вихованню школярів вчитель керується прийнятими принципами навчання. Шкільний підручник своїм змістом і методичною побудовою повинен сприяти успішній реалізації цих принципів в практичній діяльності вчителя. Тому при аналізі і оцінці підручника необхідно встановити ступінь відповідності реалізації принципів навчання.
З метою встановлення кількості критеріїв ступеня відповідності реалізації принципів навчання складається анкета типа П-1, складена аналогічно анкеті Ф-1. Ми перерахуємо лише основні критерії анкети П-1: 1) принцип комуністичного виховання, 2) принцип науковості, 3) принцип доступності, 4) принцип свідомості і творчої активності, 5) принцип наочності навчання і розвитку теоретичного мислення, 6) принцип систематичності навчання, 7) принцип зв'язку навчання з життям, з практикою комуністичного будівництва, 8) принцип міцності результатів навчання і розвитку пізнавальних сил вчаться, 9) принцип позитивного емоційного фону навчання, 10) принцип колективного характеру навчання і обліку індивідуальних особливостей вчаться.
Аналогічно анкеті Ф-2 складається анкета П-2, і після обробки анкет знаходиться оцінка qоб ступені відповідності підручника реалізації принципів навчання.
Зміст підручників повинен відповідати сучасним вимогам суспільного і науково-технічного прогресу, відповідати потребам промислового і сільськогосподарського виробництва, забезпечувати озброєння основ наук, що вчаться глибокими і міцними знаннями.
Тому при аналізі і оцінці підручника необхідно встановити ступінь відповідності підручника сучасному рівню науки, техніки, виробництва, педагогічного процесу.
Аналогічно анкетам Ф-1, Ф-2 складаються анкети типа Н-1, Н-21. Після обробки анкет знаходиться оцінка qн.
Задачі глибокого теоретичного обґрунтовування практики підготовки і видання шкільних підручників, пошуку оптимальної моделі підручника вимагають ретельного аналізу структури шкільних підручників.
З метою встановлення кількості критеріїв для аналізу структури підручника складається анкета типа С-1, складена аналогічно анкеті типа Ф-1. Ми перерахуємо лише основні критерії анкети С-1: 1) основний текст підручника, 2) додаткові тексти, 3) пояснюючі тексти, 4) апарат організації засвоєння (АОЗ), 5) ілюстративний матеріал, 6) апарат орієнтування в підручнику (АТ).
Складаючи далі анкету типа С-2 і відпрацьовувати дані, знаходять оцінку qс - структури шкільного підручника.
На підставі знайдених оцінок qф, qоб, qн, qс, знаходять загальну оцінку підручника. Тут також можливі різні формули, найпростіша з яких має вигляд:
q=(qф+ qоб+ qн+ qс)

2. Система учбових книг. Разом з підручником по кожному учбовому предмету для учнів потрібна система учбових книг, сприяючих розвитку здібностей учнів, поглибленню їх знань, зміцненню зв'язку навчання з життям, розвитку інтересу до навчання.
Такими книгами є книга для читання, навчальні посібники, практикуми, науково-пізнавальні книги про досягнення науки, про історію наукових відкриттів, винаходів, про життя видатних учених і винахідників, книги, що розказують про різні професії, про зв'язок вивчаються в школі учбових предметів з практичним життям, довідники, словники.
Для оцінки учбової книги складається анкета типа У-1, складена аналогічно анкеті типа Ф-1. Її основними критеріями є:
Роль учбової книги в реалізації функцій підручника.
Роль учбової книги в реалізації принципів навчання.
Відповідність учбової книги вимогам суспільного і науково-технічного прогресу, потребам промислового і сільськогосподарського виробництва.
Ступінь реалізації функцій, властивих даною учбовою книзі.
Пояснюючі критерії формулюються залежно від того, яка учбова книга піддається педагогічній експертизі.
Так, наприклад, при експертизі практикуму пояснюючими критеріями для третього основного критерію можуть бути:
3.1 Ступінь забезпечення задач, вправ, лабораторних і практичних завдань для повного розкриття і кращого засвоєння наукових знань, способів їх вживання з практики.
3.2 Наявність завдань різного ступеня трудності, забезпечующих можливості індивідуалізації навчання.
3.3 Наявність завдань, сприяючих виробленню біля учнів умінь застосовувати теоретичні знання на практиці в змінених умовах або незнайомій обстановці.
3.4 Наявність завдань, що відповідають потребам промислового і сільськогосподарського виробництва.
Оцінка учбової книги може бути проведена по методиці, приведеній вище для оцінки підручника.
3. Навчально-методичні допомоги. Зважаючи на особливості навчально-методичних допомог методи їх експертизи повинні піддатися додатковим дослідженням, і ми в цій замітці не приводитимемо їх.
IV. На завершальному етапі експертизи проводяться операції обробки значень експертних оцінок робочою групою, яка при цьому керується ГОСТ 23554.2-81. Мета обробки значень експертних оцінок полягає в отриманні узагальненої думки експертної групи про якість учбової книги.
Організація і порядок проведення завершального етапу визначаються вимогами, що пред'являються до підсумкового документа. Узагальнені думки експертної групи і показники узгодженості думок окремих експертів доводяться до зведення всіх експертів на завершальних зборах. Експерти обговорюють одержані дані, після чого робоча група формулює узагальнену думку експертної комісії, яка затвердж и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.