На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Розробка науково обрунтованої системи оцнки якост учбової книги, етапи та значення даного процесу в сучаснй педагогц. Характерн особливост та визначення ефективност експертного методу. Аналз впливу пдручника на перезагруження учнв у школ.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Педагогика. Добавлен: 16.10.2010. Сдан: 2010. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Педагогічна експертиза шкільних підручників

Розробка науково обґрунтованої системи оцінки якості учбової книги є самостійною складною і актуальною проблемою, для вирішення якої буде потрібно об'єднати зусилля і педагогів, і психологів, і учених інших спеціальностей. На справжній конференції, ці питання обговорювалися в докладах Я.А. Мікка, А.А. Тильдсеппа, У.Л. Ляенеметса, А.Н. Землякова і інших дослідників. Ряд питань, пов'язаних з організацією педагогічної експертизи шкільних підручників (навчальних посібників, навчально-методичних комплексів і інших учбових книг), розглянутий в даній роботі. Під педагогічною експертизою учбової книги або шкільного підручника (надалі і то і інше скорочено позначатимемо - ШП) розумітимемо алгоритмізовану процедуру отримання колективної думки про ШП у формі експертної думки (або експертної оцінки), одержаної групою спеціально відібраних фахівців (учених, методистів, вчителів і т. п.).
Характерними особливостями експертного методу як наукового інструменту вивчення складних неформалізованих проблем є: 1) науково обґрунтована організація проведення всіх етапів експертизи; 2) вживання кількісних методик як при відборі експериментів, так і при обробці їх думок; 3) обґрунтовування необхідної і достатньої кількості експертів і оцінка достовірності колективної експертної думки. Ці три особливості і відрізняють експертний метод від звичної і давно відомої експертизи, широко вживаної в різних сферах людської діяльності [1]. Експертні методи слід розглядати в педагогіці не як спосіб виявлення громадської думки про її проблеми, а як один з можливих підходів до всебічного вивчення складних педагогічних проблем. В основі методу групових експертних оцінок (ГЕО), що є основним методом дослідження в кваліметрії [2], лежать наступні твердження. По-перше, експертна оцінка має характер вірогідності і ґрунтується на здатності експерта давати оцінку в умовах невизначеності, тобто тоді, коли повнота або достовірність інформації або специфіка об'єкту не дозволяють провести метрологічне вимірювання. По-друге, вважається, що узагальнена колективна думка групи експертів більш достовірна, ніж думка одного експерта, хай навіть самого компетентного зі всіх. По-третє, відбір експертів, процедура роботи з ними, розробка анкет-тестів, обробка експертних думок проводяться по певному алгоритму з метою зменшення «шуму експертів» як «датчиків інформації» і з оцінкою довірчої вірогідності (погрішності) експертного висновку.
Під алгоритмізацією методу ГЕО розуміється формалізація процедури експертизи в строгому проходженні рекомендаціям відповідних Гостів [3]. З урахуванням викладених вище специфічних особливостей експертного методу сформулюємо алгоритм проведення педагогічної експертизи ШУ і перерахуємо основні проблеми і задачі, що виникають при цьому (більш докладно алгоритм і окремі його процедури описані в [4] на с. 15-18, 22-24).
Алгоритм експертизи ШУ містить 4 або 5 етапів: підготовчий, етапи роботи робочої, експертної і технічної груп, завершальний (при невеликому об'ємі роботи робоча і технічна групи можуть бути з'єднані).
На підготовчому етапі директивною організацією (міністерством, відомством, видавництвом, НІІ, вузом і т.д., наприклад МНО РРФСР, КГНО СРСР, «Освіта», НІІ педагогіки союзної республіки, головним педвузом) ухвалюється рішення про проведення експертизи ШП (див., наприклад, наказ Мінпроса СРСР від 28.10.86 №216), яка призначає установу (НІІ АПН СРСР, вуз, кафедру, лабораторію і т. п.), відповідальну за організацію і проведення експертизи ШУ, формулює мету експертизи; створює робочу і технічну групи, складає план-графік її проведення.
На цьому етапі серед керівників відповідних наукових установ і відомств доцільно розповсюдити анкету типа V-1, щоб її дані використовувати при розробці алгоритму експертизи. Нижче приведений фрагмент одного з варіантів цієї анкети.
Якщо відповідаючий на анкету V-1 підкреслив варіант відповіді 1в, то його відповіді на питання №2-4 і т. п. слід використовувати при розробці алгоритму експериментальної перевірки якості ШП. В записці пояснення пропонується обвести кружком номера тих з приведених варіантів, які кожний вважає найдоцільнішими. Принципова незгода із запропонованим варіантом виражається його викреслюванням, сумнів - знаком «?», який проставляється поряд з номером відповіді.
№ п/п
Зміст проблеми, питання
Можливі варіанти рішення
1.
Які методи оцінки якості
ШП Ви вважаєте головними?

16

Експертиза
Рецензування
Експеримент в школах
2.
Яка директивна організація повинна ухвалити рішення по експертизі даних ШП?
(Вказується мета експертизи наприклад конкурс ШП; приводяться вихідні дані про ШП.)

26ГКНО СРСР
MHO СРСР (…РСР)
АПН СРСР (…РСР)
Видавництва: «Освіта»…
Ваш варіант:
3.
Які наукові колективи потрібно привернути до експертизи?
(Якщо Ви за систему рецензування, то вкажіть, з яких груп установ їх потрібно назначити.)
За
36
Зв
Учені галузевого НДІ ан
СРСР
Наукові співробітники наочної
лабораторії НДІ АПН СРСР
(…РСР)
Кафедри університетів, педінститутів, інших вузів
4.
Хто повинен складати списки
кандидатів в колективні і індивідуальні експертизи?

46

Директивна організація
Організація, що проводить экспертизу (п. 3)
Установа - організатор експертизи
Інформація, що міститься в анкетах типу V-1, використовується для визначення стратегії експертизи. Анкета повинна бути розіслана не менше ніж в 10 інстанцій, що мають відношення до проблеми навчальної книги. Вибір остаточних варіантів рішень проводиться простою більшістю «за».
Етап роботи робочої групи, створеної в організації, відповідаючої за проведення експертизи, містить наступні операції: складання переліку питань, які необхідно вирішити при проведенні експертизи ШП, розробка проекту системи критеріїв для визначення якості ШП, вибір шкали вимірювання, визначення процедури відбору експертів і оцінка їх компетентності, формування експертної комісії, визначення групи ведучих експертів і організація доробки з їх участю допоміжних матеріалів, встановлення процедури опитування експертів.
Етап роботи експертної комісії включає: проведення турів опитування експертів, визначення узгодженості індивідуальних експертних оцінок і знаходження колективної експертної оцінки, організацію обговорення проміжних результатів експертизи ШП, визначення погрішності експертизи.
На технічну групу покладається ведення діловодства, розмноження допоміжних матеріалів, організація контактів з експертами, у тому числі і із застосуванням ЕОМ в режимі діалогу, математична обробка результатів експертизи.
На завершальному етапі групою ведучих експертів проводиться аналіз результатів експертизи ШП, представлення їх у формі, зручній для уявлення до директивного органу, і, нарешті, ухвалення цим органом рішення на основі експертного висновку. Ухвалення рішення повинне проводитися на основі інструкції про проведення експертизи, розробленою робочою групою і затвердженою директивною організацією.
Для кількісної оцінки компетентності експертів, що привертаються до експертизи ШУ, можуть бути використані методи взаємних рекомендацій, самооцінки, аргументації і анкетних даних [5]. Необхідна і достатня кількість експертів може бути обчислена по методиці Р.Г. Азгальдова [6]. Так, якщо невідома функція розподілу індивідуальних експертних оцінок qij (j-го експерта по і-му питанню), але відомий їх розмах d (різниця між максимальним і мінімальним значенням qij - залежно від шкали), то
(l)
Тут: Nmin - мінімальна чисельність експертної групи, що забезпечує отримання колективної експертної оцінки Q із заданим значенням довірчої вірогідності ?; Q - абсолютна погрішність Q. Для оцінки погрішності експертного висновку Q, окрім загальновідомих з математичної статистики формул, можна використовувати формулу:
де (2)
Тут: N - кількість експертних висновків (експертів); Q - задане значення Q; ? - коефіцієнт, залежний від величини ?. (Наприклад, для 0,8< ? <0,96-0,09< ? <0,04.)
Якщо, наприклад, використовуючи інструкцію Мінпроса СРСР про проведення експертизи конкурсних ШП (див. наказ МП СРСР від 28.20.86 №216), покласти, що оцінці «задовольняє повною мірою» відповідає 3 бали, оцінці «задовольняє не повною мірою» - 2 бали, а оцінці не «задовольняє вимогам, що пред'являються до ШП» - 1 бал, то розмах оцінок d = 2. Якщо покласти, що «ідеальний» підручник повинен мати оцінку 3 бали, а група експертних організацій дає йому Q = 2,5 бали, то Q = 0,5 бали (або цю величину Q = 0,5 можна задати). Тоді, використовуючи формулу (1) для ? = 0,9, одержуємо, що Nmin = 14. При тих же d і Q для Nmin = 5 одержимо ? = 0,6, а при Nmin = 10 ? = 0,85. Для досягнення ? = 0,99 Nmin = 64. Розрахунки показують, що використовування 3-4 актiв експертизи з інститутів АН СРСР і університетів, 4 актів з НІІ педагогіки союзних республік і педвузів і 10 рецензій з ІУУ і від окремих вчителів, методистів або учених, тобто 17-18 актів експертизи і рецензій на один рукопис ШП (як це і було обумовлено в інструкції МП СРСР), достатньо для ухвалення рішення на рівні ? = 0,8. (Для отримання ? = 0,9 кількість експертів повинне бути подвоєно.)
При конструюванні анкет для експертизи учбової книги може бути застосований досвід соціологічних досліджень [7]. Використовуючи, наприклад, «Вимоги до шкільних підручників і інших учбових книг», складені в НДІ СиМО АПН СРСР, розробляється проект анкети типа ШП (нижче приведений її фрагмент) і прямує в експертні комісії з проханням проранжировать включені в неї показники якості ШП і виразити своє відношення до запропонованих варіантів відповідей на них.
Анкета ШУ


Індекс
Формулювання критерію
Ранг
ШУ
ШУ
А
Відповідність змісту підручника сучасному
рівню розвитку науки і техніки
1
Науковість учбового матеріалу
2
Комуністична спрямованість учбового матеріала
3
Внутрі- і міжнаочні зв'язки
Б
Відповідність змісту підручника потребам
промислового і сільськогосподарського виробництва
4
Політехнічна спрямованість учбового матеріала
5
Експериментальна спрямованість матеріалу

Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.