На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Роль мсце учбової дисциплни Охорона прац в учбових документах при пдготовц фахвцв в ПТНЗ. Визначення мжпредметних звязкв. Органзаця методика уроку на тему Складання оперативної частини плану лквдацї аварй, методичне забезпечення.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Педагогика. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2010. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Вступ

Професійно-технічна освіта є складовою частиною системи освіти України, головною метою її функціонування є підготовка кваліфікованих робітників для народного господарства країни. Професійно-технічне навчання - складова частина професійно-технічної освіти. Педагогічною діяльністю в професійно-технічних учбових закладах можуть займатися особи, які мають відповідну професійну освіту.
Педагогічне проектування полягає в тому, щоб створювати варіанти майбутньої діяльності і прогнозувати її результат. Головна увага педагога при цьому приковується до механізму народження і протікання тих або інших дій, процесів, систем.
Метою даної курсової роботи є: на основі аналізу початкових умов (учбових документів, матеріально-технічної бази і дидактичного забезпечення дисципліни) розробити порядок організації і методики вибраної теми.
Об'єкт дослідження: професійне навчання вчиться ПТНЗ.
Для досягнення заданої мети необхідно виконати наступні задачі:
- виявити роль і місце учбової дисципліни «Охорона праці» в учбових документах при підготовці фахівців в ПТНЗ;
- визначити міжпредметні зв'язки (виявити, які дисципліни і теми забезпечують вивчення теми: «Складання плану ліквідації аварій»; виявити, вивчення яких дисциплін і тем забезпечує дана тема);
- скласти поурочно-тематичний план вивчення теми: «Складання плану ліквідації аварій»;
- розробити комплексно-методичне забезпечення для вибраної теми;
- виконати аналіз учбово-матеріальної бази, яка повинна бути використана для вивчення теми: «Складання плану ліквідації аварій»;
- розробити порядок організації і методику теми: «Складання плану ліквідації аварій»;
- дати рекомендації по удосконаленню розробки уроку.
1. АНАЛІЗ УЧБОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

1.1 Загальна характеристика професії

Зміст освіти визначається наступними нормативними документами:
- кваліфікаційна характеристика;
- учбовий план;
- учбова програма по предметах;
- зведено-тематичний план.
Кваліфікаційна характеристика - це державний документ, на основі якого складаються учбові плани і програми професійних учбових закладів. В ній відображені вимоги виробництва до змісту праці працівників даної професії і даного рівня кваліфікації.
Структура кваліфікаційної характеристики складається з трьох розділів.
Розділ I. Характеристика робіт, які повинен виконувати працівник.
Розділ II. Перелік знань працівника.
Розділ III. Перелік умінь працівника.
Всі кваліфікаційні характеристики робочих професій зібрані в «Єдиному тарифно-кваліфікаційному довіднику» (ЕТКД) [1].
Початкові дані:
Спеціальність - електрослюсар підземний.
Кваліфікація: 3-й розряд.
Термін навчання - 6 міс.
Далі розглянемо основні характеристики професії:
· елементи предмету діяльності;
· види діяльності;
· сфера діяльності.
1. Елементи предмету діяльності:
· гірничошахтне обладнання;
· паспорт БВР, укріплення та управління кровлею лав, проведення та укріплення підготовчих гірничих виробок;
· вентиляційні системи;
· гірничі роботи.
2. Види діяльності:
· Призначення конструкції, принципи роботи, норми та обсяги технічного обслуговування;
· Вимоги до монтажу, регулювання, приймання та випробовування машин, механізмів та пристроїв, правила і способи проведення цих робіт;
· Будова і призначення контрольно вимірювальних приладів, інструментів та правила користування ними;
· Будова і правила технічної експлуатації низьковольтних електроустановок;
· Основи електротехніки.
3. Сфера діяльності:
· очисний забій;
· підготовчий забій.
1.2 Аналіз учбового плану

Учбовий план - це державний документ, в якому встановлюється час навчання, тривалість учбового процесу і його структура, повний перелік предметів розподілений по роках навчання, час на вивчення кожного предмету, перелік предметів на заліки і іспити, режим учбової роботи (теоретичні та практичні заняття, практика, факультативне заняття і консультації).
Існує два розділи учбового плану:
· типовий (однаковий для даної професії);
· експериментальний (створюється для нових спеціальностей) [1; 2].
Наступним етапом є аналіз основних розділів учбового плану стосовно початкових даних.
Термін навчання робочого: 6 міс.
Тривалість учбового року, його структура: учбовий рік триває 11 місяців.
В таблиці 1.1 представлені зведені дані по бюджету часу
№ п/п
Розділ, дисципліна, курс
Тижні
Всього

1-2
3-4
5
6-8
9
10
11
12-14
15-19
20-25
26


Кількість годин на тиждень

1
Професійно-теоретична підготовка
30
22
28
24
24
24
12
6
6
312
1.1
Спеціальні дисципліни (предмети)
20
12
18
20
22
24
12
6
6
248
1.1.1
Слюсарна справа
4
2
12
1.1.2
Електромонтажні та електрогазозварювальні роботи
2
4
4
20
1.1.3
Спец технологія
16
8
14
16
22
24
12
6
6
216
1.2
Загально технічні дисципліни (предмети)
4
4
4
4
2
34
1.2.1
Технічне креслення
3
3
12
1.2.2
Гірнича електротехніка
1
1
4
4
2
22
1.3
Охорона праці
6
6
6
30
2
Основи ринкової економіки
4
2
10
3
Основи трудового законодавства
4
8
4
Професійно-практична підготовка
6
6
6
12
12
12
24
30
30
40
8
602
4.1
Виробниче навчання
6
6
6
12
12
12
24
30
30
354
4.2
Виробнича практика
40
8
248
5
Консультації
12
12
6
Кваліфікаційна атестація
8
8
Всього годин на тиждень
36
36
36
36
36
36
36
36
36
40
28
-
Разом:
72
72
36
108
36
36
36
108
180
240
28
952
В професійно-технічних учбових закладах виділяють три цикли дисциплін:
1-й цикл - загальноосвітній;
2-й цикл - цикл гуманітарної і соціально-економічної підготовки;
3-й цикл - природничо-наукової підготовки;
В учбовому плані підготовки молодшого фахівця по профессії «Електрослюсар підземний». Розрізняють наступні цикли дисциплін та час на їх вивчення:
1) загальноосвітній цикл - 1394 години.
2) цикл гуманітарних і соціально-економічних підготовки - 1620 годин;
3) цикл природничо-наукової підготовки - 1998 годин;
4) цикл професійної і практичною підготовки - 914 годин;
Учбова програма - складається на основі учбового плану, та розкриває основний зміст предмету, послідовність і логіку його викладу.
Містить:
1) пояснювальну записку про мету вивчення предмету; тематичний план, перелік розділів тим, орієнтовна кількість тем.
2) перелік лабораторно - практичних занять; навчаючого обладнання і наочного матеріалу; рекомендовану літературу.
Існує два види учбових програм:
· Типові
· Рекомендовані
Зведений - тематичний план - об'єднує два або декілька основних предметів спеціальності з метою встановлення між предметних зв'язків між ними.
Основною характеристикою для оцінювання рівня професійної підготовки в ПТЗО є відношення часу, який відводиться на теоретичне навчання, до часу, який відводиться на виробниче навчання. Даний показник має назву показник інте-летуалоємкості професійної підготовки.

- час, що відводиться на теоретичне навчання.
- час, що відводиться на практичне навчання.
Показник загальноосвітньої бази професійної підготовки визначається по формулі:
где
- час, що відводиться на вивчення загальноосвітнього циклу;
- час, що відводиться на вивчення професійно-технічного циклу;
1.3 Аналіз учбової дисципліни і її ролі в підготовці фахівця

Дисципліна: Охорона праці.
Час на вивчення: 54 години
Для подальшого дослідження вибираємо тему «Складання плану ліквідації аварій»
Кількість годин на вивчення даної теми - 4 години.
Ця тема має важливе значення для молодшого фахівця по професії «Електрослюсар підземний». Зокрема для формування наступних умінь:
· При підготовці гірників до безпечної праці;
· Дотримуватися правил і норм техніки безпеки з виробничої санітарії;
· Організовувати охорону праці та використовувати методи керування нею на шахті;
· Дотримуватися стандартів безпеки праці у виробничому приміщенні;
· Забезпечувати нормальні кліматичні умови праці у шахті;
· Забезпечення безпеки при обслуговуванні різних типів гірничих виробок;
· Проводити профілактику само загоряння електрошляхів та проводок у гірничих виробках та на виробничому місці.
1.4 Міжпредметні зв'язки

Міжпредметні зв'язки мають особливе значення для здійснення органічного зв'язку професійної і загальноосвітньої підготовки, тобто забезпечення єдності в навчанні.
Таблиця 1.2 - Типи і види міжпредметних зв'язків
Тип зв'язку
Вид зв'язку
1. Учбового матеріалу, що за змістом вивчається
1. По використовуванню знань вчаться з інших предметів.
2. По законах і теоріях для пояснення явищ і процесів, що вивчаються в різних предметах.
3. По єдності трактування понять, явищ, процесів, що вивчаються в різних предметах.
4. По відбору матеріалу, що вивчається.
5. По комплексному застосуванню знань і умінь, отриманих в різних предметах.
2. По формованих уміннях
1. По уміннях планування.
2. По інтелектуальних уміннях.
3. По практичних уміннях.
4. По уміннях працювати з книгою.
5. По організаційних уміннях.
3. По методах і засобах навчання.
1. По методах і методичних прийомах.
2. По засобах навчання.
Методичними прийомами при встановленні конкретних міжпредметних зв'язків можуть бути: нагадування, єдині вимоги, абстрагування, конкретизація, узагальнення, постановка пізнавальних питань.
Далі розглянемо дисципліни і питання, які забезпечують вивчення даної теми (таблиця 1.3).
Таблиця 1.3 - Перелік основних дисциплін і питань, які забезпечують вивчення теми: «Складання плану ліквідації аварій»
Дисципліна
Питання
1. Спецтехнологія
1. Основні поняття спецтехнології.
2. Електромонтажні та електрогазозварювальні роботи
1. Основні правила ведення електромонтажних та електрогазозварювальних робіт
3. Охорона праці.
1. Основи психофізіології людини.
2. Основні правила ведення гірничорятувальних робіт.
3. Складання плану ліквідації аварій
В таблиці 1.4 представлені дисципліни і питання, вивчення яких забезпечує дана тема.
Таблиця 1.4 - Перелік дисциплін і питань, вивчення яких забезпечує дана тема
Дисципліна
Тема дисципліни
1. Технологія гірничого виробництва
1. Забеспечення виходу людей з виробничого приміщення при пожежі.
2. Охорона праці.
1. Електробезпека на шахті. Загальні вимоги.
3. Спорудження гірничих виробок
1. Протиаварійні засоби в гірничих виробках.
2. Протиаварійний захист на шахті.
3. Попередження та гасіння пожеж на шахті.
4. Основні правила ведення гірничорятувальних робіт
1.5 Розробка фрагмента поурочно-тематичного плану

Основним плануючим документом для вивчення теми служить поурочно-тематичний план. Урочно-тематичне планування занять застосовується у всіх училищах. В поурочно-тематичному плані система уроків фіксується так: указуються номери уроків по темі, кількість годинника на їх проведення, теми уроків і короткий їх зміст, мета уроку.
Тема уроку - це його головна думка; зміст - основні питання, що виражають єство учбового матеріалу.
Мета уроків при підготовці до теми намічається орієнтовно.
В поурочно-тематичному плані фіксуються основні об'єкти матеріально-технічного оснащення по кожному уроку. Він є, як правило, довготривалим документом, розрахованим на 4-5 років.
Іноді в поурочно-тематичному плані фіксуються і інші підготовчі елементи організації:
· позакласні заходи;
· види кружків роботи по предмету;
· завдання що вчаться по виготовленню учбово-наочних посібників.
Досвід показує, що застосування поурочно-тематичного планування забезпечує більш високу якість учбово-виховного процесу [1; 4].
В таблиці 1.5 представлен поурочно-тематичний план вивчення дисципліни «Охорона праці»
Тема: «Складання плану ліквідації аварій».
Кількість годин на дисципліну - 8 години.
Таблиця 1.5 «Поурочно-тематичний план вивчення дисципліни «Охорона праці»
№ урока
Тема і короткий зміст матеріалу
Мета уроку
Методична характеристика і особливості проведення уроку
Види контролю
Учбово-матеріальне оснащення
Урок №1
Гірничорятувальна справа, її основи:
1. Підземні аварії та гірничорятувальна справа
2. Основні правила проведення гірничорятувальних робіт.
Вивчити основні поняття, що характеризують гірничорятувальну справу, виділити основні правила проведення гірничорятувальних робіт.
Розвинути пам'ять, мислення, активність, посидючість.
Урок повідомлення нових знань:
1. Організаційний момент (5 хв.).
2. Мотивація. (5 хв.).
3. Актуалізація (10 хв.).
4. Повід.лекційного матеріалу. (20 хв.)
5. Видача д/з. (5 хв.).
Вхідний контроль
Стенди, плакати, дошка, активний роздавальний матеріал.
Урок №2
Складання оперативної частини плану ліквідації аварій:
1. Призначення та зміст плану ліквідації аварій.
2. Оперативна частина плану.
3..Основні правила проведення гірничорятувальних робіт
Вивчити правила проведення гірничорятувальних робіт, визначити призначення плану ліквідації аварій.
Виховати дисципліну, дбайливе відношення до майбутньої професії. Розвинути уважність, мислення, зосередженість.
Комбінований урок
1. Організаційний момент (3 хв.)
2. Мотивація (5 хв)
3. Актуалізація знань (7 хв). 4. Повідомлення нових знань (40 хв.).
5. Закріплення матеріалу шляхом виконання практ. дій (25-30 хв.)
6. Видача д\з (5 хв.).
Вхідний контроль, фронтальне опитування, індивідуальне опитування
Дошка, індивідуальні завдання.
Урок №3

Контрольне заняття
Перевірити знання в учнів по минулій темі: «Забезпечення безпечних умов праці у виробничому приміщені».
Виховати уважність, сумлінність, відповідальність.
Розвинути професійні і пізнавальні інтереси, пам'ять, послідовне та логічне мислення.
Урок контролю знань:
1. Організаційний момент (3 хв.).
2. Вхідний інструктаж (10 хв.).
3. Контрольна робота (45 хв.).
4. Завершальний інструктаж (10 хв.).
Програмований контроль
Картки по варіантах
1.6 Розробка переліку комплексно-методичного забезпечення для вибраної теми

Перелік комплексно-методичного забезпечення для вивчення теми «Складання плану ліквідації аварій»
Підручники:
а) Охорона праці у вугільній промисловості. К.З. Ушаков, Б.Ф. Кирі і ін. Під. ред. К.З. Ушакова. - М.: Нєдра, 1986. - 624 з.
Викладені положення законодавства по охороні праці у вугільній промисловості, її медично-біологічні і санітарно-гігієнічні основи, система заходів щодо оздоровлення умов праці в шахтах. Розглянуті основні джерела травматизму в шахтах, освітлені вимоги техніки безпеки при проведенні виробок в шахтах та ін. гірничих робіт. Приведені відомості по аналізу і прогнозуванню безпечних умов праці в шахтах, соціально - економічним аспектам охорони праці.
В даному підручнику тема розглянута в частині 4 «Попередження і ліквідація аварій на шахтах», розділ 24 «Гірничорятувальна справа», підрозділ 24.4 «План ліквідації аварій».
б) Хейфіц С.Я., Балтайтіс В.Я. Охорона праці і гірничо-рятувальна справа. 2-д изд., М., «Надра», 1978, 423 с.
Висловлені організаційно-правові основи, питання виробничої санітарії при підземній розробці родовищ, питання техніки безпеки при підземній розробці родовищ, додаткові заходи в шахтах небезпечних по газу і пилу.
Тема розглянута у третьому розділі «Гірничорятувальна справа», глава 57 «План ліквідації аварій основні правила ведення гірничорятувальних робіт»
1. Навчальний посібник.
2. Методичні рекомендації до виконання лабораторних (практичних) робіт.
3. План-конспект уроку по темі «План ліквідації аварій».
4. Поурочно-тематичний план по темі «План ліквідації аварій».
1.7 Характеристика учбово-матеріальної бази, яка повинна бути привернутий для вивчення вибраної теми

Учбово-виробничі бази є головними і першочерговими дидактичними складовими професійно-практичного навчання.
Як учбово-виробничі бази можуть виступати:
· учбово-виробничі майстерні;
· учбові ділянки і окремі учбові цехи безпосередньо на виробництві;
· учбові полігони;
· учбові господарства і ін.
Найпоширенішими є учбово-виробничі майстерні.
В таблиці 1.6 представлений перелік необхідних майстерних, кабінетів і лабораторій, які необхідні для вивчення теми: «Складання плану ліквідації аварій»
Таблиця 1.6 - Перелік необхідних майстерних, кабінетів і лабораторій по предметах професійно-технічного циклу.
Кабінети
Лабораторії
1. Технології і устаткування гірничих робіт.
2. Охорона праці.
3. Основи гірничої справи.
4. Охорона праці в галузі
Гірничої механіки.
Компьютерної техніки та програмування.
В першому розділі курсової роботи був виконаний аналіз початкових умов:
· аналіз учбового плану;
· аналіз учбової дисципліни і її ролі в підготовки молодшого фахівця;
· розробка фрагмента поурочно-тематичного плану.
На основі аналізу перспективно-тематичного плану, для подальшої розробки вибираємо тему уроку: «Ліквідація аварій».
2. Організація і методика уроку вибраної теми

Тема: «Складання оперативної частини плану ліквідації аварій».
Цілі:
1. Освітня: вивчення основних вимог щодо складання Плану ліквідації аварій (ПЛА) і його оперативної частини; закріплення раніше вивченого матеріалу по темі: «Гірничорятувальна справа».
2. Виховна: виховати у учнів відчуття пошани до викладача, одногрупників, майбутньої професії; виробити дбайливе відношення до учбового устаткування, матеріалу і літератури; виховати пізнавальну самостійність, сумлінність, відповідальність, дисципліну, уважність при роботі.
3. Розвиваюча: розвинути і формувати творче і образне мислення, пам'ять, увагу, зосередженість, посидючість, спостережливість, уміння слухати; розвинути професійні і пізнавальні інтереси, самостійність.
Тип уроку: комбінований
Методи навчання:
- наочні: демонстрація плакатів;
- словесні: розповідь, пояснення, бесіда, роз'яснення;
- фронтальне опитування;
- методи контролю.
Дидактичне забезпечення:
- Плакати: «ОПЕРАТИВНА ЧАСТИНА ПЛАНУ ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ»
- Конспект повідомлення нових знань по темі: «План ліквідації аварій»
Структура уроку:
1. Організаційний момент (2-3 хв.): вітання, перекличка, повідомлення теми і цілі уроку.
2. Мотивація (3-5 хв.): повідомлення значущості вивчення даної теми.
3. Актуалізація знань (7-10 хв.): опит учнів по попередньому матеріалу.
4. Повідомлення нових знань (25 - 40 хв.).
5. Закріплення матеріалу (25-30 хв.)
6. Видача домашнього завдання (5 хв.): вказати літературу і необхідний об єм завдання.
Література
1. Охорона праці: Підручник для технікумів/ К.З. Ушаков, Б.Ф.Кірін, Н.В. Ножкін і др. Под ред. К.З. Ушакова. - М.: Нєдра, 1986. - 624 с.
2. Хейфіц С.Я., балтайтіс В.Я. Охорона праці. 2-е видання., переправ та доп. М., «Нєдра», 1978, 423 с.
План повідомлення нового матеріалу:
1. Призначення і зміст плану ліквідації аварій.
2. Оперативна частина плану ліквідації аварій.
Питання для актуалізації знань.
1. Основні положення гірсько-рятувальної справи.
2. Структура воєнізованого гірсько-рятувальній частини (ВГСЧ).
3. Організація служби і бойової підготовки ВГСЧ.
4. Оснащення ВГСЧ.
Фрагмент мотивації по темі
Вивчення даної теми є важливим з декількох причин: по-перше тому, що наступні теми, що будуть вивчатися з цієї дисципліни мають прямий взаємозв'язок з нею; а по-друге ця тема відповідає на багато питань пов'язаних з безпекою людини на виробництві та охороною праці.
Загальні положення
План ліквідації аварій (ПЛА) - це документ, що передбачає всі заходи порятунку людей, захоплених аварією в шахті, по ліквідації аварій в початковий період їх розвитку, а також визначаючий дії інженерно-технічних працівників, робочих і ВГСЧ при виникненні аварії.
Згідно Правилам безпеки ПЛА складається для кожної шахти, що знаходиться в експлуатації, будівництві або реконструкції.
Необхідність складання ПЛА визначається особливою важливістю чітких злагоджених дій всіх працівників шахти і ВГСЧ в початковий період розвитку аварії, коли час для ухвалення рішень украй обмежено, коли можливий прояв розгубленості і паніки, відсутність на місці керівників шахти і т. п. ПЛА, що готується завчасно на основі все стороннього аналізу можливих аварійних ситуацій, з урахуванням сучасних методів і засобів боротьби з аваріями, інженерного досвіду і особливостей шахти, дозволяє уникнути помилок при порятунку людей і ліквідації аварій.
ПЛА розробляється головним інженером шахти і командиром обслуговуючого шахту ВГСВ на кожні 6 міс., узгоджується з командиром ВГСО і затверджується технічним директором виробничого об еднания, головним інженером комбінату, тресту, радіо управління за 15 днів до введення плану в дію. ПЛА вивчається особами інженерно-технічного нагляду до його введення в дію. Робітники знайомляться з тією частиною плану, котра відноситься до їх місць роботи, і з правилами поведінки при аварії. Відповідальність за правильне складання ПЛА несуть головний інженер шахти і команди ВГСВ.
Регулярний (через 6 міс.) перегляд ПЛА диктується мінливістю умов роботи в шахті. Зміни і доповнення в ПЛА вносяться протягом доби, якщо введений новий, або ліквідована відпрацьована ділянка, змінена схеми вентиляції або шляхів виходу людей.
ПЛА знаходиться у головного інженера шахти, гірський диспетчера (чергового по шахті) і командира обслуговуючого шахту ВГСВ.
Відповідальним керівником робіт по ліквідації аварії є головний інженер шахти, а до його прибуття - гірський диспетчер (відповідальний черговий по шахті). Керівником гірсько-рятувальних робіт є командир взводу, обслуговуючого шахту, або у разі потреби командир загону, якщо він прибув на шахту.
ПЛА складається для всіх можливих місць аварій в шахті. Для зручності кожному місцю аварії привласнюється номер (позиція), який наноситься на схему вентиляції шахти, починаючи з поверхнею по руху свіжого струменя (надшахтна будівля, стовбур, околоствольний двір і т.д.).
Оперативна частина плану
ПЛА складається з оперативної частини, розподіли обов'язків між особами, що беруть участь в ліквідації аварії, і порядку їх дій, списку посадовців, установ, які повинні бути негайно сповіщений про аварію. Оперативна частина ПЛА приведена в ДОДАТКУ 1. Заповнення форми відповідає ДОДАТКУ 2.
Оперативна частина ПЛА складається із заходів, по порятунку людей і ліквідації аварій і описания маршрутів руху і завдань відділенням ВГСЧ кожної позиції аварії. При цьому в одну позицію південно об'єднувати декілька вироблень, якщо шляхи і ероприятия по безпечному висновку людей з них оди- ! аковы, а також можливі випадки пожежі і вибуху
До оперативної частини плану додається схема вентиляції шахти; схема гірських вироблень з вказівкою місць розташування всіх протипожежних засобів, установки телефонів і засобів порятунку працюючих при аваріях, план поверхні шахти з вказівкою всіх виходів її, водоймищ і інших засобів пожежегасінні, складів аварійних матеріалів і устаткування, під'їзних шляхів; схема електропостачання шахти, плани околоствольних дворів діючих горизонтів з вказівкою місця розташування вентиляційних пристроїв і трубопроводів.
При складанні ПЛА повинні бути ретельно продуманні шляхи виходу людей. В уникнення непорозумінні шляхи виходу людей повинні вказуватися для кожного місця роботи і кожного випадку аварії. Слід мати на увазі, що при вибухах газу і пилу повинен передбачатися вихід людей на поверхню, При порятунку людей дуже важливе, а у ряді випадків вирішальне значення має правильний вибір вентиляційних режимів при аваріях. Як приклад можна привести випадок пожежі в стовбурі бельгійської шахти «Буадю-Казье», коли через неможливість реверсувати вентиляційний струмінь загинули всі 263 люди, працюючі у шахті. В ПЛА приводяться основні рекомендації для найбільш характерних позицій аварій. При виборі вентиляцііонних режимів у разі аварії необхідно керуватися наступними вимогами:
- максимальне обмеження області розповсюдження образних отруйних продуктів пожежі або вибуху;
- забеспечення виходу людей по виробленнях з свіжим струменем
- недопущення скупчення небезпечних концентрацій вибухових газів, щоб уникнути їх вибухів (особливо при пожежах).
- скорочення притоки свіжого повітря у пожежі з метою недопущення його розвитку;
- забеспечення колективного захисту рятувальників;
- стійкість і керованість режимом вентиляції.
План ліквідації аварії складається на початковий період її і передбачає в основному першочергові заходи щодо порятунку людей (шляхи виходу захоплених аварією людей, вентиляційні режими, шляхи проходження ВГСЧ) і ліквідації аварії, а також загальний напрям подальших робіт.
Проте при всякій аварії звичайно виникають такі обставини, які вимагають уточнення і конкретизації плану ліквідації аварії. З цією метою відповідальним керівником робіт по ліквідації аварії та керівником гірничо-рятувальних робіт на основі діючого на шахті плану ліквідації аварії складається оперативний план ліквідації аварії, який враховує конкретну обстановку і додаткові відомості об аварії, що поступили від робітників і технагляду шахти.
Оперативний план ліквідації аварії складається після видачі завдань першим прибулим на шахту відділенням ВГСЧ. Він має наступну форму, представлену у ДОДАТКУ 3 форма 1.
Оперативний план твердженню не підлягає. При його складанні можуть бути врахований рекомендації фахівців і експертів.
При складанні оперативного плану в першу чергу розв'язується питання про виклик сусідніх гірсько-рятувальних частин. Останні викликаються негайно, якщо на шахті відбулася крупна аварія (вибух Метану, пилу, пожежа і т. п.).
В оперативному плані знаходять віддзеркалення наступні питання:
- роботи по порятунку захоплених аварією в шахті людей;
- вентіляційний режим для шахти в цілому і для окремих ділянок на різних етапах ліквідації аварії;
- спосіб і заходи щодо ліквідації аварії;
- забеспечення робіт по ліквідації аварії матеріалами;
- мероприятия по забезпеченню безперебійної роботи на не захоплених аварією ділянках.
Одним з призначень оперативного плану є координація дій адміністрації шахти і ВГСЧ.
В оперативному плані ліквідації аварії указуються відповідні заходи, терміни їх виконання і відповідальні за їх виконання особи з числа технічного персоналу шахти і працівників ВГСЧ. В процесі роботи по ліквідації аварії оперативний план звичайно доповнюється, уточнюється і коректується.
Оперативний журнал по ліквідації аварії ведеться для реєстрації всіх дій, зроблених адміністрацією шахти і ВГСЧ для ліквідації аварії. В оперативному журналі указуються аварійна обстановка на шахті і її подальші зміни, час прибуття на шахту ВГСЧ, їх чисельність, зміст і час видачі оперативних завдань, отриманих ВГСЧ від відповідального керівника робіт по ліквідації аварії і керівника гірсько-рятувальних робіт; час спуску в шахту відділень з переліком їх основного оснащення; завдання працівника шахти і результати їх виконання; аналізи проб шахтного повітря; час прибуття відділень на підземну базу, час їх відходу з бази на виконанні завдань, інформація про хід виконання завдань, час повернення на базу, час виходу відділень з шахти; час відправлення ВГСЧ з шахти по ліквідації аварії.
Форма оперативного журналу представлена у ДОДАТКУ 3 форма 2.
До оперативного журналу додаються схеми і ескізи, складені при ліквідації аварії, а також всі оперативні плани ліквідації аварії. Ніяких стирань в оперативному журналі не допускається. Всі виправлення повинні вноситися шляхом закреслення неправильного запису і внесення правильного запису на вільному незаповненому місці.
Окрім оперативного журналу на командному пункті ведуться журнал обліку роботи відділень ВГСЧ на ліквідації аварії і добовий графік черговості робіт ВГСЧ.
Домашнє завдання:
1. Хєфіц С.Я, Балтайтіс В.Я. Охорона праці.М., «Нєдра», 1978, 423 с. Глава 57 § 209-210.
2. Охорона праці: Підручник для технікумів/ К.З. Ушаков, Б.Ф.Кірін, Н.В. Ножкін і др. Под ред. К.З. Ушакова. - М.: Нєдра, 1986. - 624 с. Частина 4 § 24.4
3. Індивідуальне завдання з поглибленим вивченням одного з аспектів професійного навчання. Аналіз основних законодавчих документів про освіту в Україні
3.1 Основні поняття та їх визначення

Акредитація - процедура надання вищому навчальному закладу певного типу права провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.
Викладання - процес передачі навчальної інформації педагогом у ході навчання
Вища освіта - рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєнн и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.