На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Конспект Слова з ненаголошеними голосними. Правило написання мякого знаку. Правило написання апострофу. Вправа на знаходження м'яких (пом'якшених) приголосних. Текст словникового диктанту. Утворення присвйних прикметникв. Приклад пояснювального диктанту.

Информация:

Тип работы: Конспект. Предмет: Педагогика. Добавлен: 03.03.2011. Сдан: 2011. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):ПЛАН ЗАНЯТТЯ


Тема заняття:
Правопис. Складні випадки правопису м'якого знака, апострофа.
Мета заняття:
Дидактична
повторити та систематизувати знання учнів про вживання апострофа та м'якого знака, удосконалювати їх правописні вміння та навички
Виховна -
розвивати пам'ять, логічне мислення, уміння працювати з таблицями, виділяти головне; виховувати пошану до художнього слова.
Розвиваюча -
Навчити практично використовувати вивчені правила
Вид заняття:
Практичне заняття
Форма проведення заняття:
Виконання вправ
Методичне забезпечення:
картки, опорні конспекти
Література:
Обов'язкова:
Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. 1997.
Пазяк О.М., Українська мова і культура мовлення.-К.,1995 Український правопис.-К.,1994.
Додаткова:
Збірник диктантів.-Д.,1999.
Беляєв О.М. Українська мова/Підручник для 10-11 кл.-К.,1998.
Орфографічний словник української мови. - К., 1999.
Технічні засоби навчання
комп'ютер
м'який знак апостроф написання
Епіграф: "Мова наша, мова -
Мова кольорова,
В ній гроза травнева
Й тиша вечорова."
Ю. Рибчинський
ХІД ЗАНЯТТЯ
1. Організаційний момент
1.1 Привітання студентів. Перекличка.
1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів.
2. Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття
3. Мотивація навчання (пригадуємо вивчене на попередньому занятті, з'ясовуємо необхідність вивченої теми)
Що є предметом вивчення орфоепії?
Які орфоепічні норми вам відомі?
3) Яке значення мають орфоепічні норми?
3 яких причин вони можуть порушуватись?
Які норми характерні для вимови голосних звуків?
Якими нормами визначається вимова приголосних?
4. Актуалізація опорних знань - виконання вправ
НАВЧАЛЬНИЙ ДИКТАНТ
Виділити слова з ненаголошеними голосними.
Відомо, що мова кожного народу - явище давнє, її коріння сягають у доісторичні часи. Вона є найгеніальнішим наслідком матеріальної і духовної діяльності багатьох поколінь, а кожне створене слово - це символ сформованої ідеї, витвореної у великих зусиллях людини проникнути в світ природи, у саму себе.
Національна мова - це здобуток культури, духовної діяльності певного народу, а одночасно здобуток культури всього людства, бо кожна мова доповнює іншу, а разом - вони витвір світового колективного людського розуму.
5. Коментар відповідей та робіт студентів
6. Викладення та вивчення нового матеріалу (зміст позначених питань подається у вправах, які студенти мають виконувати)
Правопис. Складні випадки правопису м'якого знака, апострофа.
М'який знак пишемо:
1. Після зубних звуків - д, т, з, с, ц, л, н, дз - якщо вони звучать м'яко: суть, тінь.
2. Після м'яких приголосних перед О: льон, трьох.
3. У суфіксах - еньк, ськ-, есеньк- та ін. - український, голівонька.
4. Після -л- перед м'яким приголосним: учительський.
5. У дієслівних формах наказового способу: стань, сядь.
6. Р.в. іменників: пісень.
7. У дієслівних формах 3 особи однини-множини дійсного способу: стоїть, біжить.
М'який знак не пишемо:
1. Після губних і шиплячих: кров, дощ.
2. Після -р- у кінці складу: кобзар (виняток - Горький)
3. Між приголосними: радість.
4. Після -н- перед -ж,ч,ш-: : тонший, менший.
Апостроф пишемо:
Після -б, п, в, м, ф- перед -я, ю, є, ї-: м'яч.
Після префіксів на приголосний перед -я, ю, є, ї-, якщо звучить -й-: подвір'я.
Після -р- перед -я, ю, є, ї-, якщо звучить -й-: подвір'я.
Апостроф не пишемо:
Коли -я, ю, є, ї- лише пом'якшують приголосний -й-нема: свято.
В іншомовних словах: бюро, бюст - вимова плавна.
7. Закріплення знань студентів: виконання вправ
Вправа 1
Перепишіть речення, підкресліть слова, у яких є м'які (або пом'якшені) приголосні. Усно поясніть, яким способом їх м'якість передана на письмі. Вимовте ці слова вголос.
1. Поезіє, журо і віро, допоки слово буде жить, твоєї істинності міра: людино, що тобі болить? (Б. Бунчук). 2. До самозречення молюсь роботі і віру дня сповідую нову (С. Майданська). 3. Були атланти, і були гіганти. Були боги. І в тому була рація. Тепер нема. Тепер одні мутанти. А винен хто? Звичайно, радіація (Г. Тарасюк). 4. Я йду у світ, де хтось за щастя вмер. Звичайне щастя - тішитись і жити (Т. Севернюк). 5. Не бійсь нового дня, який зі шкіри ночі вилущується в світ, об правду дре боки (С. Галябарда). 6. Батьківщина - завше однина, в Батьківщини множини немає! (Б. Мельничук).
Вправа 2
Словниковий диктант
Тополька, тополенька, вишенька, вишеньці, тонюсінький, тонни, галченя, сьомий, синього, медальйон, Усольє, Тьолкін, Верьовкін, Алфьоров, Ареф'єв, Ананьїн, Гур'їн, Ільюшин, Афанасьєв, сім'я, львів'янин, безмир'я, порядок, пір'їна, моряк, з'ясування, Ізяслав, роззява, В'ячеслав, Святослав, безголів'я, поцвяхований.
Тести 3
I. Вкажіть, у якому рядку допущено орфографічну помилку.

Мар'яна, дев'ять, з'явитися, Стеф'юк, Лук'янівка.
З'єднаний, рум'яний, дзвякнути, свято, цвях.
Без'ядерний, надвечір'я, п'явка, міжбрів'я, кров'ю.
Зоряний, солов'їний, буря, бур'ян, буряк.
Вітряк, духмяний, різдвяний, торф'яний, морквяний.
II. У якому рядку всі слова пишуться з ь?
Поділ...ський, домен...щик, черешен...ці, кул...ці, гіл...ці.
Парас.ці, Гал...ці, Натал...ці, т...мяний, веселит...ся.
Приятел...ці, нен...ці, дон...ці, різ...бяр, добровол...ці.
Вел...можа, брех...ня, брен...кати, камін...чик, батьківський.
Батьківщина, бан...ці, склян...ці, бал...зам, баб...ці.
ІІI. У якому рядку в слові допущено орфографічну помилку?
Свято, буряк, міжгір'я, бур'ян, кур'єр.
З'єднаний, з'їхати, з'явитися, об'єм, під'їхати.
Роз'яснити, дит'ясла, пів'яблука, підв'язати, розм'якшити.
Рум'яний, дзвякнути, цвях, дев'ятнадцять, торф'яний.
М'ясо, м'язи, з'їзд, буря, моркв'яний.
IУ. Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться з ь.
Донецький, чернівецький, Гриц...ко, різ...ко, сон...ця.
Багатьма, кін...чик, міл...йон, ремін..., літ...ні.
Кіл...це, їдал...ня, учител и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.