На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


методичка Вивчення ндивдуальних особливостей ВНД та типу темпераменту майбутнього вчителя. Самопочуття та самовиховання майбутнього вчителя, основи його ммчної та пантоммчної виразност. Розвиток уваги, спостережливст та пам'ят вчителя, їх значення.

Информация:

Тип работы: методичка. Предмет: Педагогика. Добавлен: 19.07.2009. Сдан: 2009. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра педагогіки та методики початкового навчання


ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНІКА


ТЕРНОПІЛЬ - 2009
Лабораторне заняття №1

ТЕМА: Вивчення індивідуальних особливостей ВНД та типу темпераменту майбутнього вчителя.
МЕТА: Шляхом тестування створити можливості для кожного студента дослідити особливості власної нервової системи з тим, щоб визначити основні напрямки її вдосконалення, спрямувати систему самовдосконалення з метою самопідготовки до майбутньої педагогічної діяльності.
ОСНОВНІ УМІННЯ: врахування власних індивідуальних особливостей у процесі професійного становлення майбутнього вчителя.
ХІД ЗАНЯТТЯ:
1. Тестування студентів (за В.О. Климовим) з метою виявлення індивідуальних особливостей: спрямованості на певний вид людської діяльності та наявності певних педагогічних задатків, необхідних для вчителя початкової школи та вчителя-предметника.
2. Тестування студентів (за тестом, розробленим лабораторією Ворошиловградського медінституту) з метою з'ясування основних напрямків роботи щодо підготовки кожного студента до майбутньої практичної діяльності.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:
За таблицею-характеристикою основних типів темпераменту визначити власний тип темпераменту і висновок записати у зошит.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Елканов О.Б. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя. - М.: Просвещение, 1989. - С.
Лабораторне заняття2
ТЕМА: Самопочуття та самовиховання майбутнього вчителя
МЕТА: На основі виявлених на попередньому занятті індивідуальних особливостей студентів як майбутніх вчителів формувати засоби самовпливу (керувати самопочуттям, знімати фізичну та психічну напругу, природньо та послідовно діяти у обстановці класу, спілкуватися з дітьми).
ОСНОВНІ УМІННЯ: самовплив на почуття та уміння здійснювати самовиховання.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:
1. Ознайомитися з книгою Дейла Карнегі «Как перестать беспокоиться и начать жить» та виписати в зошит основні правила-рекомендації (кінець кожного розділу) щодо самовпливу на психіку та створення умов для повноцінного психічного життя, професійної діяльності.
2. Прочитати у газеті «Семья» добірку статей американських авторів М. Ньюмин, Б. Берковиц та Д. Оуен «Как подружиться с самим собой» (додатково за бажанням).
ХІД ЗАНЯТТЯ:
І.1. Перевірка теоретичних знань (домашнього завдання).
ІІ.1. Вправи на зняття м'язевої напруги, керування своїм внутрішнім психічним станом.
2. Вправи на відпрацювання правильної постави.
3. Вправи на розвиток уміння природньо та послідовно діяти в умовах класу.
ІІІ.1. Вправи на мобілізацію творчого самопочуття перед уроком.
ІV.1. Мікровикладання: початок уроку, створення емоційної атмосфери в класі.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:
Законспектувати вправи для дітей молодшого шкільного віку на релаксацію.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Основы педагогического мастерства / Под ред. И.А. Зязюна. - К.: Вища школа, 1987. - С. 79-80, 92-96, 108-110.
2. Карнеги Дейл. Как перестать беспокоиться и начать жить. - Рязань: Дело, 1990. - С. 489-714.
3. Ньюмин М., Берковиц Б., Оуэн Д. Как подружиться с самим собой // Семья. - 1992. - №1-5.
ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ КОНСПЕКТУВАННЯ:
Ряховская К.В. Игровые упражнения на релаксацию // Начальная школа. - 1991. - №6; 1992 - №5-6.
Лабораторне заняття3

ТЕМА: Основи мімічної та пантомімічної виразності майбутнього вчителя.
МЕТА: Розвивати уміння студентів адекватно реагувати на конкретну ситуацію засобами мімічної та пантомімічної виразності, виражати своє ставлення, настрій невербальними способами (мімікою та жестами); читати міміку та пантоміміку учнів, цілеспрямовано працювати над її розвитком; формувати навички невербального діалогу з дітьми.
ОСНОВНІ УМІННЯ: керівництво власною і учнівською мімікою та пантомімікою, адекватність мімічних та пантомімічних реакцій.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:
1. Дібрати вправи, які сприяють розвитку міміки та пантоміміки дітей молодшого шкільного віку (дж. 2), записати у зошит.
2. Дібрати ілюстрації, які відображають основні емоції дитини через її міміку: інтерес, радість, здивування, страждання, горе, смуток, огида, гнів, презирство, страх, сором, провина, - та дати їх загальну характеристику на основі міміки та пантоміміки.
ХІД ЗАНЯТТЯ:
1. Перевірка засвоєння основних теоретичних положень з теми «Елементи акторської майстерності у педагогічній діяльності» (дж. 1).
2. Вправи на визначення емоційного стану іншої людини (дитини).
3. Вправи на індивідуальну адекватну мімічну реакцію.
4. Вправи на відтворення певної мімічної та пантомімічної інформації та її читання.
5. Мікровикладання: бесіда (репродуктивна) вчителя з учнями з метою актуалізації опорних знань.
Схема обговорення бесіди:
1. Тема бесіди.
2. Мета бесіди.
3. Чіткість побудови бесіди (початок, націленість дітей на певну тематику, по ходу бесіди: логічний зв'язок між запитаннями, чіткість та логічність самих запитань, адекватність їх відповідям, відсутність здвоєних запитань, вміння вчителя формулювати підпитання з метою уточнення відповідей, їх цілеспрямування, рівень активізації мислительної діяльності учнів, наявність логічного кінця бесіди, висновків).
4. Вікова адресація бесіди.
5. Мова вчителя (темп, орфоепія, сила логічних наголосів, виразність, емоційність).
6. Психологічна атмосфера під час бесіди (спокій, довіра, впевненість та витримка вчителя).
7. Зовнішнє оформлення бесіди (міміка, пантоміміка, використання засобів унаочнення тощо).
ЛІТЕРАТУРА:
1. Основы педагогического мастерства / Под ред. И.А. Зязюна. - К.: Вища школа, 1987. - С. 82-92 (1989 г. - С. 50-84).
2. Чистякова М.И. Психогимнастика. - М.: Просвещение, 1990. - С. 3-20.
Лабораторне заняття4

ТЕМА: Увага, спостережливість та пам'ять вчителя. Робота вчителя початкових класів по формуванню уваги, розвитку пам'яті, спостережливості молодших школярів.
МЕТА: Показати значення та місце уваги, спостережливості і пам'яті у роботі вчителя початкової школи, вправляти студентів у виконанні вправ на розвиток цих показників.
ОСНОВНІ УМІННЯ: професійна уважність, спостережливість, пам'ять.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:
1. Прочитати розділи «Увага» та «Пам'ять» за підручником з психології.
2. Дібрати і записати в зошит вправи на розвиток у дітей молодшого шкільного віку уваги, спостережливості та пам'яті (дж. 2).
3. Прочитати статтю Ф.В.Іпполітова «Робота вчителя із кількома класами» (дж. 3).
ХІД ЗАНЯТТЯ:
1. Перевірка теоретичної підготовки студентів до заняття.
2. Вправи на розвиток професійно-педагогічних особливостей уваги вчителя та її індивідуальних характеристик.
3. Аналіз вправ, самостійно дібраних студентами, на розвиток у учнів молодшого шкільного віку уваги, пам'яті та спостережливості.
4. Мікровикладання: евристична бесіда вчителя з учнями.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Підручник з психології (за вибором), розділ «Пам» ять». «Увага».
2. Чистякова М.И. Психогімнастика. - М.: Просвещение, 1990.
3. Начальная школа / Сост. Р.Д. Карпенко, З.В. Копачева и Н.Г. Уткина. - М.; Просвещение, 1970. - С. 204-210.
Лабораторн и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.