На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Проектування програми професйної пдготовки за фахом Обслуговування нтелектуальних нтегрованих систем. Складання перспективно-поурочного плану викладу теми Взуальне програмування в Delphi. Розробка змсту професйної пдготовки фахвця.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Педагогика. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2010. Страниц: 3. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


РЕФЕРАТ
Курсовий проект містить 40 с., 17 таблиць, 3 рисунка, 12 джерел, 3 додатки.
Курсовий проект складається з аналізу професійного призначення і структури професійної діяльності робітника заданої професії. Розробки вмісту підготовки робітників заданої професії. Постановку тактичних цілей професійного навчання фахівця на рівні спеціальної теоретичної дисципліни; побудова зведено-тематичного плану професійної підготовки фахівця. Розробку дидактичного проекту теми (аналіз учбової літератури, визначення логічної структури заданої теми, визначення витрат часу на вивчення теми через нормування дидактичних одиниць); розробки дидактичного проекту уроку (постановка дидактичних цілей, оперативних цілей навчання, аналіз вихідних даних і вибір методів навчання, план-конспект уроку, мотивація учбової діяльності на різних етапах заняття, вибір дидактичної технології).
ЗВЕДЕНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН, ДИДАКТИЧНИЙ ПРОЕКТ УРОКУ, КОНТУРНИЙ КОНСПЕКТ УРОКУ, ТАКТИЧНІ ЦІЛІ, ДИДАКТИЧНІ ЦІЛІ, МОТИВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, БІНАРНІ ДІЇ, КРЕАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ.
ЗМІСТ

Вступ

1. Проектування програми професійної підготовки за фахом «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»

1.1 Аналіз професійної діяльності фахівця

1.2 Формування кваліфікованої характеристики фахівця

1.3 Розробка змісту професійної підготовки фахівця

2 Проектування технологій навчання по темі «Візуальне програмування в Delphi»

2.1 Проектування дидактичних матеріалів

2.2 Аналіз базових умов навчання. Вибір способів формування базових знань

2.3 Проектування мотиваційних технологій навчання

2.4 Проектування технологій формування ООД

2.5 Проектування технологій формування виконавчих дій (ВД)

2.6 Проектування технологій формування контрольних дій (КД)

2.7 Складання перспективно-поурочному плані викладу теми «Візуальне програмування в Delphi»

2.8 Організація та методика уроку обраної теми

3 Розробка дидактичних матеріалів інноваційних технологій навчання

Висновок

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Вступ

Центральне місце в методичній підготовці студентів займає курс теорії та методики навчання. У ході його вивчення студенти опановують методику роботи з різними видами навчальних завдань, обговорюють особливості етапу цілепокладання в системі занять, вибір методів і засобів навчання, методику підготовки і проведення різних типів уроків, у тому числі й інноваційних.

При різноманітті підходів до проблеми використання комп'ютерів у навчальному процесі можна виділити два напрямки: перший - вивчення засобів і методів комп'ютерних технології в курсі інформатики, друге - застосування ПЕОМ в процесі навчання різних навчальних дисциплін.

Інформатизація суспільства передбачає широке впровадження засобів обчислювальної техніки і нових інформаційних технології практично в усі сфери життя і діяльності людини. Вона трансформує всі структури суспільства і має великий вплив на систему освіти, веде до її комп'ютеризації.

Звідси особливої актуальності набувають дослідження, пов'язані з впровадженням комп'ютерної технології навчання в освітній процес.

1. Проектування програми професійної підготовки за фахом «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»

1.1 Аналіз професійної діяльності фахівця

Діяльність фахівця «Молодший спеціаліст з обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем» пов'язана з маркетингом, обслуговуванням, експлуатацією окремих складових інтелектуальних інтегрованих систем управління об'єктами і процесами видобування, перетворення, виробництва матеріалів, виробів продукції та утилізації відходів, а також функціонування транспорту, послуг, фінансової, посередницької, громадської, освітянської діяльності і діяльності, пов'язаної з державним та організаційно-технічним управлінням, операціями з нерухомістю в сфері інформатизації, а також підготовки, перепідготовки підвищення кваліфікації працівників різних видів економічної діяльності.

Таблиця 1. 1 - Професійне призначення і місце використання робітника за професією «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»

Вид діяльності
Місця використання фахівця

1. Маркетинг

2. Експлуатація окремих складових ІС

3. Управління об'єктами і процесами видобування, перетворення, виробництва матеріалів, виробів продукції та утилізації відходів

4. Функціонування транспорту, послуг фінансової, посередницької, громадської, освітянської діяльності і діяльності, пов'язаної з державним та організаційно-технічним управлінням
Обробна промисловість, харчова, текстильна, целюлозно-паперова промисловість, видавнича справа, металургія, виробництво, оптова та роздрібна торгівля, готелі та ресторани, транспорт та транспортні послуги, пошта і зв'язок, фінансова діяльність, страхування, операції з нерухомістю, сфера інформації, дослідження та розробки, технічний контроль та аналіз, державне управління, соціальна сфера, оборона, юстиція, освіта.

Виділені трудові процеси лежать в основі побудови функціональної структури діяльності фахівця.

Так, фахівець виконує слідуючи функції: підготовчу, технологічну, контрольну, організаційну.

Таблиця 1.2 - Структура виробничої діяльності робітника за професією «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»

Функції діяльності
Процедура діяльності
Предмет діяльності
Матерiальнi засоби діяльності
Умови діяльності
Продукти діяльності
Вимоги до фахівця: знати, вміти
1
2
3
4
5
6
7
1. Пiдготовча
Запуск ПК та периферійного обладнання; запуск прикладних програм; налаштування програм та обладнання.
Робоче місце
ПК та периферійні пристрої
Стандартні
Підготовлений до роботи ПК та налаштоване периферійне обладнання та програмне забезпечення

З: правила безпеки при роботі з ПК;

У: вмикати і налаштовувати обладнання та програмне забезпечення
2. Технологічна

Розробка об'єктно-орієнтованих ІС;

Експлуатація комп'ютерної техніки і систем зв'язку;

Перевірка, регулювання та випробовування компонентів ІС.
ІС
ПК та периферійні пристрої, елементи інтелектуальних систем
Стандартні
Робоча об'єктно-орієнтована ІС

З: правила експлуатації комп'ютерної техніки і систем зв'язку, технологію опрацювання даних, робочі інструкції;

У: приймати участь під керівництвом спеціаліста в розробці математичних об'єктно-орієнтованих моделей ІС;

здійснювати перевірки, регулювання, настроювання та випробовування компонентів ІС після усунення причин їх нештатного функціонування.
3. Контрольна
Контрольні випробовування апаратного та програмного забезпечення систем
ІС
ПК та периферійні пристрої, елементи інтелектуальних систем
Стандартні
Налаштована та випробувана ІС, комп'ютерна техніка та система зв'язку

З: технічні характеристики, пристрій та принцип дії обладнання;

У: розробляти пропозиції щодо удосконалення структури, електричної, функціональної схем та алгоритмічно-програмного забезпечення, методів діагностики технічного і функціонального стану та усунення несправностей;
4. Організаційна
Керування розробкою, налаштуванням та випробуванням ІС
ІС
ПК та периферійні пристрої, елементи інтелектуальних систем, нормативні документи
Стандартні
Правильно налаштована та випробувана ІС, комп'ютерна техніка та система зв'язку

З: нормативні документи та правила експлуатації ІС;

У: володіти нормативними документами щодо контрольних випробовувань ІС і засобів автоматики та управління;

володіти технічними та організаційними засобами реалізації правил безпеки та екологічних норм при експлуатації ІС, засобів автоматики і управління;

направляти до переробки складові частини ІС, засобів автоматики і управління.

Підготовка спеціаліста вимагає постановки тактичних цілей навчання. При постановці мети вивчення учбового курсу викладач має чітко уяснити, які саме характеристики особи слід формувати, на які елементи структури особи слід впливати. Фактично ціль навчання дисципліни або тактична ціль навчання представляє собою опис не тільки видів діяльності, які формуються в процесі вивчення, але і всі ті характеристики особи, які слід формувати в процесі засвоєння заданої дисципліни.

Таблиця 1 3 - Постановка тактичних цілей професійного навчання прохідника на рівні спеціальної теоретичної дисципліни

Елементи структури особистості
Характеристика цілей
Досвід особистості
Професійна компетентність

1. Сформувати загальні уявлення про інтелектуальні технології.

2. Сформувати загальні уявлення про об'єктно-орієнтованих ІС.

3. Сформувати загальні уявлення про експлуатацію комп'ютерної техніки і систем зв'язку.

4. Сформувати загальні уявлення про випробовування апаратного та програмного забезпечення систем.

5. Сформувати загальні уявлення про інтелектуальний аналіз даних.
Професійна спрямованість

Сформувати бажання працювати в області майбутньої професії.

Сформувати поняття про важливість виконання своєї роботи якісно і сумлінно.
Комунікативна готовність

Сформувати професійну термінологію (нормативні документи та правила експлуатації ІС, комп'ютерної техніки і систем зв'язку, технологію опрацювання даних, робочі інструкції).

Сформувати вміння спілкуватися в бригаді, на виробництві, використовуючи технічну мову.
Економічна ерудиція
Вміти здійснювати економічний аналіз ІС.
Правова ерудиція
Сформувати уявлення про основні поняття трудового права (режим праці та відпочинку, нормальні умови роботи і т.д.)
Професійна пам'ять
Сформувати вміння поліпшення довгострокової, короткочасної, логічної, образної, слухової і зорової пам'яті.
Функціональний механізм психіки
Технічне мислення
Сформувати оперативне мислення, пов'язане з роботою з технічною документацією та спеціальним обладнанням.
Здатність до вирішення творчих завдань
Сформувати вміння використовувати нові, прогресивні технології при вирішенні поставленої задачі.
Типологічні властивості
Здатність до саморегулювання і самоаналізу
Сформувати вміння аналізувати свою діяльність, знаходити в ній помилки і виправляти їх.

1.2 Формування кваліфікованої характеристики фахівця

Сформульовані в табл. 1.2 функціональні одиниці діяльності (ФОД) необхідно далі трансформувати в систему умінь, необхідних для їхнього виконання. Виробничі функції зводяться до умінь і навичок виконувати необхідні виробничі функції. Серед них виділяються уміння:

- предметно-практичні (ПП);

- предметно-розумові (ПР);

- знаково-практичні (ЗП);

- знаково-розумові (ЗР).

До предметних (П) умінь відносяться такі, у яких предметом діяльності є матеріальні об'єкти (матеріальні чи штучні), а до знакових (3) -- знакові системи, що заміняють ці об'єкти.

Таблиця 1. 4 - Перелік вмінь та знань, необхідних для професійної діяльності робітника за фахом «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»

Вміння
Знання

Найменування
Вид
Рівень

Найменування
Рівень
1.
Вмикати та налаштовувати обладнання та програмне забезпечення
ПП
С
1.1
Базові поняття про ПК та периферійне обладнання
ПА
1.2
Налаштування ПК та периферійного обладнання
ПС
1.3
Правила безпеки при роботі з ПК
ОО
2.
Приймати участь під керівництвом спеціаліста в розробці математичних об'єктно-орієнтованих моделей ІС.
ЗП
СА
2.1
Правила експлуатації комп'ютерної техніки і систем зв'язку
ОО
2.2
Технологію опрацювання даних.
ПА
3.
Здійснювати перевірку, регулювання, настроювання та випробовування компонентів ІС після усунення причин їх нештатного функціонування.
ПП
С
3.1
Правила експлуатації комп'ютерної техніки і систем зв'язку.
ОО
3.2
Технологію опрацювання даних.
ОО
3.3
Робочі інструкції.
ПА
4.
Розробляти пропозиції щодо удосконалення структури, електричної, функціональної схеми та алгоритмічно-програмного забезпечення, методів діагностики технічного і функціонального стану та усунення несправностей
ЗП
СА
4.1
Поняття про компоненти ІС
ОО
4.2
Технічні характеристики пристроїв та принцип дії обладнання
ПА
5.
Володіти технічними та організаційними засобами реалізації правил безпеки та екологічних норм при експлуатації ІС, засобів автоматики і управління.
ПУ
СА
5.1
Нормативні документи.
ОО
5.2
Правила експлуатації ІС
ПА

На основі змісту знань, необхідних при підготовці прохідника, формується список тем, необхідних для теоретичного та практичного навчання спеціаліста з обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем (табл.1.5).

Таблиця 1. 5 - Перелік тем теоретичного та практичного навчання, необхідних для підготовки робітників за фахом «Обслуговування інтелектуально-інтегрованих систем»

№ вміння
№ знання
Зміст необхідних тем
ПО
ТО
№ теми
Найменування
Кіль-ть годин
№ теми
Найменування
Кіль-ть годин
1

1.1

1.2

1.3

3.1
6
Вмикання та налаштовування обладнання та програмного забезпечення
2
3
Базові поняття про ПК та периферійне обладнання.
2
2

2.1

2.2

4.1

4.2
7
Основні навички розробки математичних об'єктно-орієнтованих моделей ІС.
270
4
Розробка математичних об'єктно-орієнтованих моделей ІС.
120
3

3.1

3.2

3.3
8
Перевірка, регулювання, настроювання та випробовування компонентів ІС після усунення причин їх нештатного функціонування.
168
5
Введення до експлуатації елементів систем.
30
4

4.1

4.2

5.2

3.1
9
Удосконалення структури, електричної, функціональної схеми та алгоритмічно-програмного забезпечення систем.
120
6
Оптимізація існуючих інтегрованих систем.
60
5

6.1

6.2
2
Реалізація правил безпеки та екологічних норм при експлуатації ІС, засобів автоматики і управління.
12
7
Правила безпеки та екологічні норми при експлуатації ІС
4

1.3 Розробка змісту професійної підготовки фахівця

На основі тактичних цілей навчання слідує розробка програм теоретичної («Спецтехнологія») і практичної («Виробниче навчання») професійної підготовки фахівця.

Щоб визначити теми програми професійної теоретичної підготовки фахівця, необхідно врахувати такі чинники, як структура галузі господарської діяльності фахівця і види виконуваною їм професійній діяльності. Структурними компонентами галузі господарської діяльності фахівцями є техніка, технологія, організація управлінням, економіка, правові питання галузі наукові дослідження.

Таблиця 1 6 - Формування набору тем професійної теоретичної підготовки фахівця

Структура об'єкта вивчення
Види діяльності фахівця
Узагальнена структура
Набір тем програми професійної теоретичної підготовки
Техніка
Технологічна
Техніка

1. Принцип дії ПК

2. Принцип дії систем зв'язку

3. Створення об'єктно-орієнтованих ІС
Технологія
Технологічна
Загальна технологія

1. Технологія опрацювання даних

2. Технологія удосконалення ІС

3. Проектування інтелектуальних систем
Організація і економіка
Організаційно-управлінська
Економіка і організація виробництва

1. Реалізація правил безпеки та екологічних норм при експлуатації ІС, засобів автоматики і управління

2. Використання інтелектуального аналізу в організації
Охорона праці
Організаційно-технологічна
Охорона праці і техніка безпеки

1. Правила експлуатації ІС

2. Правила експлуатації комп'ютерної техніки і систем зв'язку

3. Корекція дій при виникненні проблемних ситуацій
Правові питання галузі
Технолого-управлінська
Право
-
Екологія
Технолого-управлінська
-
-
Наукові дослідження
Науково - дослідницька
-
-

На основі всіх виконуваних розробок формується зведено-тематичний план підготовки фахівця. Зведено-тематичний план повинен включати тематику спеціальних дисциплін ( «Спецтехнологія», «Виробниче навчання» і так далі), регламентувати послідовність вивчення тем і кількість часу, що відводиться на їх вивчення, посеместрове розчленовування учбових курсів, відображати форми навчання (уроки, практики).

Таблиця 1. 7 - Звідно-тематичний план підготовки спеціаліста робітника за фахом «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»

Перелік тем
Виробниче навчання
Спеціальна технологія

Найменування
К-ть годин
Найменування
К-ть годин
1.
Вхідне заняття
4
Базові поняття про ІС
4
2.
Технологія опрацювання даних
8
Введення до експлуатації елементів систем.
4
3.
Організація управління за допомогою ІС
6
Використання інтелектуального аналізу в організації.
12
4.
Корекція дій при виникненні проблемних ситуацій
12
Умови експлуатації ІС, правила ТБ, нормативи.
6
5.
Модернізація алгоритмічно-програмного забезпечення систем.
4
Технологія удосконалення існуючої ІС
4
6.
Проектування інтелектуальних систем
14
Розробка математичних об'єктно-орієнтованих моделей ІС.
12

Таблиця 1. 8 - Робоча програма дисципліни «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»


Вид заняття
Кількість годин
Зміст заняття
1.
Лекція
2
Загальні відомості про інтелектуальні системи, приклади використання інтелектуальних систем
2.
Лабораторна робота
4
Класифікація ІС
3.
Лекція
2
Використання логічних для розробки ІС.
4.
Лабораторна робота
4
Створення ІС за допомогою процедурних мов програмування (Pascal и Visual Basic)
5.
Лекція
2
Застосування об'єктно-орієнтованого програмування (Delphi).
6.
Лабораторна робота
2
Робота з прототипами.
7.
Лабораторна робота
2
Робота з консоллю.

2 Проектування технологій навчання по темі «Візуальне програмування в Delphi»

2.1 Проектування дидактичних матеріалів

В процесі навчання відбувається планомірне формування знань, умінь, навиків, а також необхідних властивостей особи учня. Основною такої планомірної передачі знань є чітко сформульована мета. Оперативна мета навчання повинна бути сформульована у формі знань і умінь, які необхідно сформувати у майбутнього фахівця в ході вивчення теми.

Аналіз однотипної учбової літератури по темі: «Візуальне програмування в Delphi» виробимо бальним методом. Коефіцієнт значимості кожного показника якості підручника К (показник якості) збільшується па Р - ступінь реалізації показника в тім підручнику. Сума отриманих добутків для кожного підручника складається, і результат є характеристикою якості підручника.

Підручники:

1) Культин. Delphi 6. Программирование на Object Pascal. -- БХВ-Петербург, 2001. -- 528 с.: ил.

2) Бондаренко М.А. Программирование в Delphi -- Харьков: б.н., 2005. -- 340 с.

3) Чиртик А., Борисок В., Корвель Ю. Delphi. Трюки и эффекты. -- Питер, 2007. -- 400 с.

Перелік найбільш важливих показників якості і коефіцієнти їхньої значимості приведені в табл. 2.2. На підставі отриманих результатів робиться висновок про вибір підручника для подальшого його використання.

Таблиця 2. 2 - Системи якості порівнюваних підручників

Наименование
Кп
Учебник 1
Учебник 2
Учебник 3
Рi
Nj
Рi
Nj
Рi
Nj
1.
Наявність діагностично поставленої мети
4
7
6
1.1
Перелік спеціальностей, для яких призначений підручник
1
0
0
0
0
0
0
1.2
Вказівка рівнів засвоєння матеріалу, який вивчається
1
0
0
1
1
1
1
1.3
Наявність мети перед кожним розділом
1
0
0
1
1
0
0
1.4
Наявність структури підручника
1
3
3
3
3
4
4
1.5
Наявність рекомендацій по його використанню
1
1
1
2
2
1
1
2.
Дидактична обробка змісту
101
136
104
2.1
Повнота відображення матеріалу, який вивчається
3
4
12
5
15
3
9
2.2
Наявність і відображення логічної структури матеріалу, який вивчається
3
4
12
4
12
5
15
2.3
Послідовність і логічність
3
4
12
5
12
5
15
2.4
Відображення сучасних досягнень розвиток науки і техніки
3
4
12
3
12
4
12
2.5
Зв'язок теорії з практикою
3
5
15
5
15
5
15
2.6
Відповідність позначень і термінів загальноприйнятим в базових дисциплінах
2
4
8
4
8
5
10
2.7
Рівномірність розподілу учбового матеріалу
2
4
8
5
8
4
8
2.8
Доступність викладанню
3
4
12
4
12
4
12
2.9
Наочність
2
5
10
5
10
5
10
3.
Дидактичні принципи і організація структури підручника
12
33
49
3.1
Наявність вказівок до самостійної роботи по кожному розділу
3
2
6
3
9
4
12
3.2
Наявність завдань і вправ з прикладами їх рішення і методичними вказівками
3
2
6
3
9
5
15
3.3
Наявність завдань для самостійного вирішення
2
0
0
3
6
5
10
3.4
Наявність тестів самоперевірки і критеріїв оцінювання відповідей по ним
3
0
0
3
9
4
12
Оцінка підручника
117
176
159
За даними аналізу однотипної учбової літератури по темі: «Візуальне програмування в Delphi» бальним методом вибираємо для подальшого використання підручники (2) та (3). Оскільки сума балів складає 176 у першого та 159 у другого підручника.
План викладу теми:
1. Знайомство з Delphi:
1.1 Загальні відомості.
1.2 Інтерфейс та структура програми.
2. Стандартні типи даних.
3. Частини програми:
3.1 Оператори.
3.2 Процедури.
3.3 Функції.
3.4 Властивості, методи та події
4. Створення додатку.
4.1 Форми
4.2 Компоненти та їх властивості
4.3 Компіляція та налагодження програми
5. Робота з файлами.
6. Вивід графіки за допомогою GUI.
7. Класи:
7.1 Загальні відомості
7.2 Створення власних класів.
Рисунок 1 - Логіко-семантична структура
1.2.1 Середа розробки.
1.2.2 Компоненти.
1.2.3 PAS-файл.
2.1.1 Прості типи.
2.1.2 Строкові типи.
2.1.3 Тип Variant.
2.1.4 Об'явлення змінних.
2.1.5 Константи
3.1.1 Оператори присвоювання.
3.1.2 Оператори вводу/виводу.
3.1.3 Оператор безумовного переходу
3.1.4 Оператори умовного переходу
3.1.5 Цикли
3.2.1 Процедури
3.3.1 Функції
3.4.1 Властивості
3.4.2 Методи
3.4.3 Події
4.1.1 Стандартні форми
4.1.2 Форми нестандартного вигляду
4.1.3 Прозорі вікна
4.2.1 Компоненти
4.3.1 Компіляція
4.3.2 Налагодження
4.3.3 Оптимізація
5.1.1 Текстові файли
5.1.2 Типізовані файли
5.1.3 Не типізовані файли
5.1.4 Процедури та функції для роботи з файлами
5.1.5 Технології COM і OLE
6.1.1 GUI та Canvas
6.1.2 Завантаження малюнків до ImageList

2.2 Аналіз базових умов навчання. Вибір способів формування базових знань

Наступний етап дидактичного проектування припускає здійснення аналізу і діагностики процесу навчання.

Виходячи з виду МТ- зв'язку і особливостей її реалізації, вибираються способи контролю базових знань з урахуванням характеристик учбової групи, складності і важливості нового матеріалу, резерву часу.

Таблиця 2. 3 - Аналіз МТ-зв'язків і вибір базового матеріалу по темі «Візуальне програмування в Delphi»
Найменування теми, розділу, підрозділу
Перелік базового матеріалу
Тип МТ- зв'язків
Спосіб реалізації зв'язків
Стандартні типи даних
1. Цілочисельний тип;
2. Строковий тип;
3. Тип з плаваючою комою.
Передуючий
Повторення учнями вивченого раніше матеріалу
Частини програми
1. Оператори;
2. Процедури;
3. Функції;
4. Властивості, методи та події.
Супутній
Виконання учнями суміжних завдань. Встановлення відповідного порядку організації учбового процесу
Створення додатку
1. Форми;
2. Компоненти та їх властивості.
Супутній
Виконання учнями суміжних завдань. Встановлення відповідного порядку організації учбового процесу.
Класи
1. Загальні відомості;
2. Створення власних класів.
Супутній
Виконання учнями суміжних завдань.
Таблиця 2. 4 - Визначення способів контролю базових знань учнів по темі «Візуальне програмування в Delphi»
Перелік базового матеріалу
Способи контролю
Засоби контролю
Критерії оцінки
Стандартні типи даних
Фронтальний опит
1. Які типи даних вам відомі?
2. Для чого їх використовують?
3. Як їх оголосити?
В обговорюванні приймали участь 75% учнів, із них 60% відповідали вірно
Частини програми
Самостійне вирішення завдань
1. Опишіть частини, з яких складається програма.
2. Особливості синтаксису.
Створення додатку
Фронтальний опит
1. Що таке компонента?
2. Алгоритм створення додатку.
Класи
Письмова самостійна робота
1. Дати визначення класам.
2. Створити власний клас за варіантом.
Таблиця 2. 5 - Визначення способів формування базових знань по темі «Візуальне програмування в Delphi»
Способи формування базових знань
Засоби формування базових знань
Опис типів даних та особливості їх оголошення.
План пояснення:
1. Назвати існуючі типи даних.
2. Принцип їх дії.
3. Приклад.
Опис частин програми, з яких складається програмний код.
План пояснення:
1. Основні методи.
2. Антивіруси.
3. Відновлення системи.
Опис дії та призначення антивірусів.
План пояснення:
1. Дати визначення.
2. Приклад написання.
Обговорення технології створення класів.
План обговорення:
1. Сутність класів.
2. Технологія створення.

2.3 Проектування мотиваційних технологій навчання

На даному етапі необхідно здійснити вибір виду мотивації, а також методів і прийомів, за допомогою яких вона може бути здійснена.

Мотивація -- це спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, що керує поведінкою людини і визначає його спрямованість, організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби. Мотивація має під собою інтелектуальну підоснову, емоції лише побічно впливають на процес.

Фрагмент мотивації теми: «Візуальне програмування в Delphi»

Комп'ютери 50-х - 70-х років коштували шалено дорого. У ті роки було не дуже важливо, скільки часу програміст пише програму і як довго він її налагоджує; головне було - не перевантажувати комп'ютер. Тому в ході роботи над програмою комп'ютер майже не допомагав програмісту.

Створення мов об'єктно-орієнтованого програмування дозволило вирішити безліч проблем. Програмний об'єкт, наприклад такий, як кнопка, зберігається в основній програмі у вигляді набору стандартних процедур. Якщо треба змінити напис на кнопці або розмір кнопки, то ніякі процедури не треба міняти - треба лише змінити властивості об'єкта, і всі необхідні зміни в процедурах відбудуться автоматично - за це відповідає система об'єктно-орієнтованого програмування.

2.4 Проектування технологій формування ООД

Проектування технологій формування орієнтовної основи діяльності (ООД) включає вибір типу навчання, його структурних елементів, а також методів і прийомів їх реалізації.

ООД забезпечує не тільки правильне виконання дій, але і раціональний вибір одного з багатьох можливих виконань. Виходячи з цього, діяльність по розробці технологій формування нових знань зводиться, в першу чергу, до конструюванню орієнтованої основи і вибору типа навчання, які потім визначають методи і форми організації учбового процесу.

Таблиця 2. 6 - Вибір способів формування ООД по темі «Візуальне програмування в Delphi»
Найменування теми (пунктів плану)
Цілі навчання
№ рівня
Методи викладу
Наочна допомога
1
2
3
4
5
Основи Delphi.
Розповісти про основи візуально-орієнтованого програмування.
І
Розповідь, лекція
Схематичне зображення принципу візуального програмування
Типи даних.
Розповісти про типи даних у візуальному програмуванні та алгоритм їх використання.
ІІ
Розповідь, лекція, демонстрація, пояснення. Робота з підручником
Лістинги кодів, скріншоти
Синтаксичні частини програми.
Розповісти про синтаксичні частини програмного коду: оператори, методи, функції, процедури та ін.
ІІ
Розповідь, лекція, демонстрація, пояснення, робота з підручником
Лістинги кодів, скріншоти
Створення додатку.
Розповісти про роботу з компонентами та алгоритм створення програми.
ІІ
Розповідь, лекція, демонстрація, пояснення, робота з підручником
Лістинги кодів, скріншоти
Класи.
Розглянути технологію розробки власних класів.
І
Розповідь, лекція, демонстрація, пояснення
Скріншоти, схеми

2.5 Проектування технологій формування виконавчих дій Д)Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.