На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Обдаровансть: суть, види, принципи. Форми методи роботи з обдарованими дтьми. Виявлення обдарованої молод створення умов для її розвитку на приклад Хустської гмназї-нтернату. Органзаця роботи з обдарованою молоддю у навчальних закладах.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Педагогика. Добавлен: 21.01.2011. Сдан: 2011. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


ЗМІСТ

  Вступ
  РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ
  1.1 Обдарованість: суть, види, принципи
  1.2 Форми і методи роботи з обдарованими дітьми
  РОЗДІЛ ІІ СИСТЕМА ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДАХ М. ХУСТА
  2.1 Виявлення обдарованої молоді і створення умов для її розвитку
  2.2 Підвищення рівня науково-методичної підготовки педагогічних працівників
  2.3 Організація роботи з обдарованою молоддю у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах
  2.4 Посилення соціального захисту обдарованої молоді та педагогічних працівників
  Висновок
  Список використаних джерел

Вступ

Основним принципом роботи загальноосвітньої школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність практичного психолога, педагогів і батьків.

Актуальність даної теми полягає в змісті роботи з обдарованими дітьми, що містить низку завдань, а саме: сприяння розвитку кожної особистості; виявлення обдарування дітей і максимальне сприяння їхньому розвитку. Адже обдаровані діти це майбутнє сім'ї та держави.

Мета дослідження - впроваджується комплекс заходів: медичних, фізіологічних, психологічних, педагогічних, що здійснюються спільно із сім'єю та школою. Важливо використовувати різноманітні методики для виявлення уподобань та здібностей дітей, спостерігати за їхніми подальшими успіхами.

На першому етапі виявлення обдарованих дітей враховуються відомості про досягнення дитини в певній сфері діяльності, надані батьками й педагогами. Можуть бути використані також результати групових тестувань, соціологічних опитувань. Це дозволить визначити коло дітей, з якими слід проводити поглиблені індивідуальні дослідження.

Другий етап можна назвати діагностичним. На цьому етапі проводиться індивідуальне оцінювання творчого потенціалу й особливостей нервово-психічного статусу дитини психологом та вчителями. З огляду на результати першого етапу, обстеження дітей проводяться за допомогою набору психологічних тестів, залежно від того, який варіант потенційних можливостей переважає. Якщо переважає інтелектуальна сфера й дитина легко навчається, має гостре мислення і допитливість, виявляючи практичну кмітливість, то використовуються методики, спрямовані насамперед на визначення базових когнітивних і мовленнєвих параметрів у обдарованих дітей, наприклад методика «Тест структури інтелекту» Амтхауера тощо [5, 123].

Діти з творчим і продуктивним мисленням відзначаються незалежністю, розкутістю поведінки, здатністю продукувати оригінальні ідеї, вмінням знаходити нестандартні рішення, винахідливістю.

На третьому етапі роботи з обдарованими дітьми основну роль повинні виконувати педагоги, завдання яких -- формування і поглиблення дитячих здібностей.

Мета та завдання дослідження даної курсової роботи це психорозвивальна робота з обдарованими дітьми за такими напрямами:

- розвиток інтелектуальних здібностей; формування адекватного самосприйняття;

- допомога дітям адаптуватися до навколишнього світу;

- засвоєння конструктивних форм спілкування з однолітками й дорослими;

- допомога батькам, учителям і дітям в організації навчальної діяльності.

РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ

1.1 Обдарованість: суть, види, принципи

На рубежі XX-XXI ст. окреслилися принципово нові риси світової цивілізації, пов'язані з особливостями функціонування постіндустріальних суспільств, інформаційних технологій, процесів глобалізації, що дає підстави стверджувати про формування нової цивілізації -- ноосферно-космічної. Найбільшого успіху досягатимуть держави, які мають висококваліфіковані кадри у високотехнологічних галузях виробництва. Тому проблема обдарованості, творчості, інтелекту виходить на передній план у державній політиці, визначаючи пошук, навчання і виховання обдарованих дітей та молоді, стимулювання творчої праці, захист талантів.

Закон України “Про освіту” передбачає з метою розвитку здібностей, обдарувань і таланту дітей створення профільних класів (з поглибленим вивченням окремих предметів або початкової допрофесійної підготовки), спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних колективів, об'єднань. Найбільш обдарованим дітям держава надає підтримку і заохочує їх (виділяє стипендії, направляє на навчання і стажування до провідних вітчизняних і зарубіжних освітніх центрів).

Обдарованість -- індивідуальна потенціальна своєрідність задатків людини, завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній галузі діяльності.

У педагогіці виділяють кілька типів обдарованості: раціонально-мислительний (необхідний вченим, політикам, економістам); образно-художній (необхідний дизайнерам, конструкторам, художникам, письменникам); раціонально-образний (необхідний історикам, філософам учителям); емоційно-почуттєвий (необхідний режисерам, літераторам).

Російський педагог Ю. Гільбух виділяє загальну (розумову) і спеціальну (художню, соціальну, спортивну) обдарованість. Кожен з типів охоплює по кілька видів обдарованості, а кожен вид тлумачиться як спеціальні здібності [2, 44].

В умовах загальноосвітньої школи важливо правильно організувати роботу учителя з обдарованими дітьми, не тільки створюючи необхідні умови для їх розвитку, а й психологічно готуючи їх до наполегливої праці, самовиховання.

Обдаровані діти -- діти, в яких у ранньому віці виявляються здібності до виконання певних видів діяльності.

Вони вирізняються серед однолітків яскраво вираженими можливостями в досягненні результатів на якісно вищому рівні, який перевищує певний умовний “середній” рівень. їх успіхи не є випадковими, а виявляються постійно.

Обдаровані діти характеризуються порівняно високим розвитком мислення, тривким запам'ятовуванням навчального матеріалу, розвинутими навичками самоконтролю в навчальній діяльності, високою працездатністю тощо, їм властива висока розумова активність, підвищена схильність до розумової діяльності, неординарність, свобода самовияву, багатство уяви, сформованість різних видів пам'яті, швидкість реакції, вміння піддавати сумніву і науковому осмисленню певні явища, стереотипи, догми.

Вони завжди виявляють уважність, зібраність, готовність до напруженої праці, що переростає в працелюбність, в потребу працювати безустанно, без відпочинку. Мислення їх відзначається високою оперативністю (продуктивністю). Коло їх пізнавальних інтересів не обмежується однією проблемою, постійно розширюється, що є стимулом розумової активності.

Тому учні повинні мати сприятливі морально-психологічні умови для активної навчальної діяльності, виконуючи роботу більшу за обсягом та інтенсивністю.

Взаємодія учителя з обдарованими дітьми повинна базуватися з урахуванням таких психолого-педагогічних принципів:

- формування взаємин на основі творчої співпраці;

- організація навчання на основі особистісної зацікавленості учня, його індивідуальних інтересів і здібностей (сприяє формуванню пізнавальної суб'єктивної активності дитини на основі його внутрішніх уподобань);

- превалювання ідеї подолання труднощів, досягнення мети в спільній діяльності педагога та учнів, самостійній роботі учнів (сприяє вихованню сильних натур, здатних виявити наполегливість, дисциплінованість);

- вільний вибір форм, напрямів, методів діяльності (сприяє розвитку творчого мислення, вміння критично оцінювати свої можливості й прагнення самостійно вирішувати все складніші завдання);

- розвиток системного, інтуїтивного мислення, вміння “згортати” і деталізувати інформацію (дисциплінує розум учня, формує творче, нешаблонне мислення);

- гуманістичний, суб'єктивний підхід до виховання (передбачає абсолютне визнання гідності особистості, її права на вибір, власну думку, самостійний вчинок);

- створення нового педагогічного середовища (будується на основі співдружності педагогів, колег, однодумців у творчому вихованні дітей) [11, 135].

Втілення цих принципів у життя потребує творчого підходу до організації навчання як інтегрованого процесу, який сприяє формуванню цілісної картини світу, дає змогу учням самостійно обирати “опорні” знання з різних наук при максимальній орієнтації на власний досвід.

1.2 Форми і методи роботи з обдарованими дітьми

Робота з обдарованими дітьми вимагає належної змістової наповненості занять, зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні види пошукової аполітичної, розвиваючої, творчої діяльності. Вона під силу висококваліфікованим, небайдужим до свого предмета вчителям.

Формами роботи можуть бути групові та індивідуальні заняття на уроках і в позаурочний час, факультативи. Зміст навчальної інформації має доповнюватись науковими відомостями, які можуть одержати в процесі виконання додаткових завдань у той же час, що й інші учні, але за рахунок вищого темпу обробки навчальної інформації.

Серед методів навчання обдарованих учнів мають превалювати самостійна робота, пошуковий і дослідницький підходи до засвоєних знань, умінь і навичок. Контроль за їх навчанням повинен стимулювати поглиблене вивчення, систематизацію, класифікацію навчального матеріалу, перенесення знань у нові ситуації, розвиток творчих елементів у їх навчанні. Домашні завдання повинні мати творчий, диференційований характер [7, 115].

Вищеперелічені аспекти, які мають бути органічно вплетеними в уроці, доповнюються системою позакласної та позашкільної роботи: виконання учнем позанавчальних завдань; заняття у наукових товариствах; відвідування гуртка або участь у тематичних масових заходах (вечорах любителів літератури, історії, фізики, хімії та ін.); огляди-конкурси художньої, технічної та інших видів творчості, зустрічі з ученими тощо.

Індивідуальні форми позакласної роботи передбачають виконання різноманітних завдань, участь в очних і заочних олімпіадах, конкурсах на кращу науково-дослідну роботу. Вчителі повинні послідовно стежити за розвитком інтересів і нахилів учнів, допомагати їм в обранні профілю позашкільних занять.

Помітна роль у розвитку інтелектуально обдарованих дітей належить Малій академії наук України, її територіальним відділенням.

У зарубіжній школі найчастіше використовують такі форми навчання обдарованих дітей: прискорене навчання; збагачене навчання; розподіл за потоками, сетами, бендами; створення спеціальних класів і спеціальних шкіл для обдарованих дітей (відокремлене та спеціальне навчання) [9, 34].

Прискорене навчання. Враховує здатність обдарованих дітей швидко засвоювати навчальний матеріал. Прискорене навчання може відбуватися завдяки більш ранньому початку навчання дитини у школі, “перестрибуванню” через класи, переходу до старшої вікової групи, але тільки з деяких предметів, більш ранньому вивченню курсу, який пізніше вивчатиметься всім класом, тимчасовому переведенню обдарованих учнів у спеціальну групу. Але такий темп навчання нерідко породжує нові проблеми, оскільки інтелектуальна перевага дитини не завжди супроводжується психологічною зрілістю. Часто виявляються прогалини у знаннях дитини, які стають помітними на пізніших стадіях навчання.

Збагачене навчання. Використовують у роботі з класами, в яких навчаються діти з різними здібностями. Збагачена якісно програма має бути гнучкою, передбачати розвиток продуктивного мислення, індивідуальний підхід при її використанні, створювати умови, за яких учень міг би навчатися з притаманною йому швидкістю, самостійно вибирати навчальний матеріал, методи навчання.

Розподіл за потоками, сетами, бендами. Передбачає розподіл дітей на однорідні групи (потоки). У таких групах діти не відчувають дискомфорту, спричиненого конкуренцією, темп навчання відповідає їх здібностям, є більше можливостей для надання допомоги тим, хто її потребує. Але з часом ці групи знову стають неоднорідними, виникають проблеми, зумовлені внутрішньою диференціацією. Серед негативних рис такого підходу -- відбір до груп за соціальними критеріями, зниження мотивації у навчанні, послаблення змагальності в класі. У британській школі практикують розподіл учнів за здібностями: бенди (три-отири групи по 120--140 учнів, де відсутня внутрішня диференціація навчання) і сети (об'єднання учнів, котрі виявили здібності у вивченні одного предмета). Відповідно один предмет учні вивчають в одній групі, що працює з певною швидкістю, інший предмет -- в іншій, яка працює з іншою швидкістю).

Створення спеціальних класів і спеціальних шкіл для обдарованих дітей. Зумовлене тим, що обдаровані діти краще почуваються з рівними собі за інтелектуальним розвитком. Проте більшість зарубіжних учених вважають це недоцільним, оскільки за такої форми навчання певною мірою відбувається соціальна дезінтеграція обдарованих особистостей: навчання ізольовано від ровесників може мати негативні наслідки для їх загального, соціального та емоційного розвитку.

Робота з обдарованими дітьми відбувається за спеціальними програмами, які акцентують увагу на певних сильних сторонах особистості (посилююча модель), або на слабких (коригуюча модель), посилюють сильні сторони, щоб компенсувати слабкі (компенсуюча модель) [7, 104].

Вибір форми навчання залежить від можливостей викладацького колективу, його здатності й уміння налагодити навчання відповідно до результатів діагностичного обстеження дітей, стимулювати їх когнітивні (лат. cognitio -- знання, пізнання) здібності, індивідуальні особливості кожної дитини.

РОЗДІЛ ІІ СИСТЕМА ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДАХ М. ХУСТА

Пріоритетним напрямом державної політики в галузі освіти, як зазначено в Національній доктрині розвитку освіти, є створення умов для всебічного розвитку школярів як особистостей, розвитку їхніх талантів. Обдарована людина може дати державі, людству в цілому значно більше, ніж людина з посередніми здібностями. Тому суспільство в цілому зрозуміло й усвідомило те, наскільки важливо виявити обдарованих дітей на ранньому етапі їхнього розвитку, забезпечити їм можливості для повноцінного навчання, виховання та самовдосконалення.

Вирішення проблеми обдарованості останнім часом набуло особливої ваги в навчально-виховних закладах м. Хуста. Завдяки наполегливій праці вчителів, психологів, методистів склалась і впроваджується певна система виявлення та розвитку талановитої молоді. Робота міського методичного кабінету в питаннях роботи з обдарованими дітьми спрямована на реалізацію основних положень міської програми ,,Обдарована дитина”, затвердженої рішенням 9 сесії Хустської міської ради 5 скликання від 21.01.2008р., протокол №613, мета якої - забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді і надання їй підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації такої молоді, її постійного духовного самовдосконалення та залучення до роботи з нею висококваліфікованих педагогічних працівників.

Здійснюючи свою роботу у взаємодії із Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти, кафедрами Дрогобицького педагогічного інституту, загальноосвітніми навчальними закладами міста, міський методичний кабінет виконує такі завдання:

- вивчає, узагальнює прогресивний досвід роботи з обдарованою молоддю та розробляє пропозиції щодо використання його в практиці роботи установ освіти;

- вивчає педагогічні умови формування творчої особистості дитини в загальноосвітніх навчальних закладах та закладах нового типу;

- відбирає ефективні методики та технології роботи з юними обдаруваннями;

- готує методичні матеріали, рекомендації з урахуванням сучасних досягнень психолого-педагогічної науки з питань роботи з обдарованими і здібними учнями;

- готує і вносить пропозиції щодо організації та проведення предметних олімпіад, конкурсів, турнірів з метою вдосконалення таких форм роботи з обдарованою молоддю;

- проводить консультації, організовує семінари з питань роботи з творчими і обдарованими дітьми;

- здійснює цілеспрямовану співпрацю з методичними службами освіти міста по вертикалі: міський методкабінет - загальноосвітній навчальний заклад - педагог [8, 104].

Таким чином методкабінет здійснює науково-методичну, організаційну та координаційну роботу.

2.1 Виявлення обдарованої молоді і створення умов для її розвитку

Обдаровані діти - золотий запас нації, її інтелектуальна еліта, гордість і надія України, джерело її авторитету у світі. Наше завдання полягає в тому, щоб створити умови для виявлення та розвитку обдарованих дітей.

З метою забезпечення пріоритетності системи пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованих дітей та молоді у структурі міської освіти працює заклад нового типу - Хустська гімназія-інтернат та три спеціалізовані школи: спеціалізована школа І-ІІІ ступенів№1 імені Августина Волошина - з поглибленим вивченням французької мови, спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 - з поглибленим вивченням англійської мови, спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №6 - художньо - естетичного спрямування.

З метою забезпечення реальних умов для повноцінного розвитку особистості в Хустській гімназії-інтернаті (директор - Заслужений вчитель України Онофрей М.С.) створена така освітньо-виховна система, за якої інваріантний компонент навчального процесу гармонійно поєднується з додатковими освітніми послугами, кількість та якість яких визначаються варіативним компонентом змісту освіти. Формування шкільного компонента тут розглядається як основна передумова виконання кожним учнем власних інтелектуальних, моральних і духовних завдань, зумовлених його можливостями, потребами, інтересами і здібностями. За рахунок годин варіативної частини навчального плану читаються курси: хореографія, психологія, риторика.

У даному навчальному закладі поглиблена підготовка учнів досягається в результаті профільного навчання, вивчення спеціальних курсів, відвідування факультативів, занять в клубах, студіях, гуртках. Підготовка окремих учнів проводиться за індивідуальними планами, ефективно проводиться навчально-пошукова робота з гімназистами. Широко практикується захист творчих науково-пошукових робіт, розвиваючі заняття з психологом, позакласна робота в Малій академії наук.

В Україні практично відсутні програми виявлення і розвитку обдарованих дітей. Тому найчастіше в заклади нового типу відбирають просто успішних учнів, але ця успішність - результат не стільки особливих здібностей, скільки певних рис характеру (волі, організованості, відповідальності) або сприятливих для розвитку соціальних умов. В гімназії прагнуть створити такі умови через підбір педагогічних кадрів та підвищення їхньої професійної майстерності; використання у роботі з дітьми інтерактивних методів навчання та методів дослідження; забезпечення високого ступеня свободи учнів у виборі видів занять не лише в гімназії, а й поза нею; індивідуального підходу до розвитку нахилів, інтересів, здібностей гімназистів. Досвід роботи з обдарованими дітьми в гімназії-інтернаті узагальнено заступником директора з навчально-виховної роботи, вчителем-методистом Анталом Михайлом Івановичем та широко використовується в навчальних закладах міста [14, 132].

Вдосконалення навчально-виховного процесу в спеціалізованих школах І-ІІІ ступенів № 1, 3 (директори Кучернюк П.М., Ігнатко В.М.) відбувається через виокремлення класів високого творчого потенціалу, нестандартний розподіл часу варіативної частини навчального плану. У 2007-2008 н.р. розпочалося втілення Міської цільової програми ,,Школа майбутнього”. Для цього в 2009 році виділено із міського бюджету 341,1 тис. грн. (в 2008 році - 996,2 тис. грн.) на зміцнення та модернізацію матеріальної бази Хустської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3.

Для реалізації творчих здібностей учнів в місті працює спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №6, яку очолює вчитель-методист Чернянчук Іннеса Іванівна. Навчальний процес в даній школі будується на основі поєднання двох навчальних планів: загальноосвітньої школи та школи мистецтв. Набір учнів у перший клас проводиться залежно від обдарувань дитини на відділи: театрального мистецтва, хореографічний, образотворчого мистецтва, музичний. Учні, які виявили найвищу творчу обдарованість і мають намір пов'язати свою професію з мистецтвом продовжують навчання в профільних 10- 11 класах художньо-естетичного напряму [8, 104].

Значні напрацювання з даного питання має також загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4, яку очолює вчитель-методист Лемак Ольга Михайлівна. В даній школі на основі глибоких психолого-педагогічних досліджень, анкетувань та аналізу рівня успішності учнів, починаючи з 5 класів формуються гімназійні класи, до роботи в яких залучаються вчителі з високим інтелектуальним та творчим потенціалом. Тут створено динамічне методоб'єднання для таких вчителів, на засіданнях якого забезпечується аналіз проблем та труднощів у діяльності педагогів, удосконалення самоосвіти, практичне відпрацювання професійних умінь і навичок при впровадженні інноваційних технологій, створюються умови для накопичення і збагачення педагогічного досвіду.

Комплекс безперервного навчання забезпечило створення Хустського навчально-виховного комплексу №1 (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок). Директор НВК №1, вчитель-методист Бонь В.С., разом з педагогічним та учнівським колективом втілюють в реальність неординарні творчі ідеї створення закладу, ,, ...в якому хочеться вчитися”.

Завдання методкабінету - поширення досвіду роботи вчителів та навчальних закладів щодо ефективного впровадження системи роботи з розвитку обдарованості дитини; діагностування та моніторинг навчально-виховного процесу навчальних закладів з метою визначення й розвитку пріоритетних напрямів їхньої діяльності в місті; координація діяльності навчально-виховних і позашкільних закладів міста з розвитку обдарованості учнів з метою вироблення єдиної стратегії щодо створення належних для цього умов.

Задля покращення роботи з обдарованими дітьми в загальноосвітніх і позашкільних закладах в методкабінеті сформований банк даних обдарованих дітей, що дає змогу відстежити динаміку та результативність їхнього розвитку; здійснюються прогностичні заміри щодо результативності обдарованих учнів у конкурсах, змаганнях, турнірах, олімпіадах; поширюється досвід роботи вчителів та навчальних закладів щодо ефективного впровадження системи роботи з розвитку обдарованості дитини; ведеться прогнозування матеріальних та фінансових витрат на створення належних умов розвитку обдарованої особистості [9, 112].

2.2 Підвищення рівня науково-методичної підготовки педагогічних працівників

Одним із пріоритетних напрямів у роботі міського методичного кабінету є підготовка вчителів до роботи з обдарованими дітьми. Педагогічним працівникам необхідно підвищувати свою майстерність у організації роботи з обдарованою молоддю, щоб ефективно використовувати результати педагогічної діагностики, глибоко розуміти її сутність, оволодіти технологією розвивального навчання, вести пошук оптимальних засобів індивідуалізації навчально-виховного процесу. Саме вчитель, вихователь надає перший імпульс розвитку обдарованого учня, створюючи морально-психологічні умови для його навчальної діяльності, створює йому позитивно орієнтовану популярність, збуджує внутрішні імпульси для інтелектуальної роботи.

Враховуючи те, що методична робота є домінуючою складовою післядипломної педагогічної освіти, працівники методкабінету прагнули створити цілісну систему різноманітних заходів, зміст і форми яких спрямовані на підвищення професійної майстерності кожного освітянина, розвиток його творчої активності та творчого потенціалу педагогічних колективів через самоосвітню діяльність вчителів, нестандартні форми методичної роботи, методичну та психологічну корекцію.

Методисти приділяють значну увагу самоосвітній діяльності педагогів і працюють із керівними кадрами міста з тим, щоб вони активно сприяли цьому процесу, створювали необхідні умови для самостійного вдосконалення педагогічної майстерності вчителів. З цією метою методисти міського методкабінету розробили методичні рекомендації для заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів, голів методичних об'єднань, учителів, вихователів щодо форм та методів роботи з обдарованими школярами, специфіки й технологій навчання; створено банк діагностичних методик дослідження обдарованих дітей, їхніх здібностей, пізнавальних інтересів; зібрано зразки програм роботи з обдарованими дітьми (з досвіду роботи навчальних закладів України) [3, 201].

Проводиться також ряд колективних форм методичної роботи, зокрема: семінари, психологічні практикуми, консультації, семінари-практикуми, засідання творчих груп, педагогічні виставки, конкурси, науково-практичні конференції, зміст і форми проведення яких визначаються шляхом анкетувань, тестувань, співбесід і будуються на діагностико-прогнозуючій основі з врахуванням потреб і побажань різних категорій освітян [7, 44].

Для заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів з навчально-виховної та виховної роботи, керівників творчих груп, молодих спеціалістів загальноосвітніх навчальних закладів м. Хуста проведено низку консультацій з таких питань: створення банку даних обдарованих дітей, розробка Програми роботи з обдарованою молоддю, вимоги до творчих робіт Всеукраїнських учнівських конкурсів, рекомендації для батьків щодо роботи з обдарованими дітьми.

Організовано ряд семінарів-практикумів з різними категоріями педагогічних працівників, зокрема: семінари директорів шкіл: "Інноваційні підходи до управління навчальним закладом" (ЗОШ І-ІІІ ст. №5, грудень 2008р.), „Творчий підхід педагогічного колективу школи до вибору форм і методів навчання та виховання учнів” (СШ І-ІІІ ст. №6, березень 2010 р.); семінари заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів з навчально-виховної роботи на тему: "Активізація та розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників в системі роботи методичного об'єднання" (С и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.