На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Мсце проблеми фзичного розвитку в Державнй програм з виховання молод. Органзаця дяльност формування досвду поведнки як ефективний метод у процес навчання студентв. Розробка сценарю виховного заходу на тему: Спортивн змагання Сила духу.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Педагогика. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2011. Страниц: 4. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):Міністерство освіти та науки України
Українська інженерно-педагогічна академія
Кафедра філософії та освітніх технологій
Педагогічна частина комплексної курсової роботи з дисципліни "Дидактичних основ професійної освіти"
Реалізація фізичного виховання шляхом використання методу організації діяльності і формування досвіду поведінки
Виконала: Кубракова К. Б
ДТ-Х7-1
Науковий керівник: Єрмола А.М
Харків 2009
ПЛАН
ВСТУП
1. ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ. Педагогічні основи фізичного виховання студентів ВНЗ шляхом використання методу організації діяльності і формування досвіду поведінки
1.1 Особливості фізичного виховання студентів ВНЗ
1.2 Організація діяльності і формування досвіду поведінки як ефективний метод у процесі фізичного виховання студентів ВНЗ
2. ПРАКТИЧНИЙ РОЗДІЛ. Виховний захід для учнів ВНЗ за темою "Спортивні змагання "Сила духу"
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ВСТУП
Фізичне виховання студентів ВНЗ - одне з необхідних і вирішальних умов успішного розвитку сучасного суспільства [5].
Розвиток науки й передової практики фізичного виховання значно розширив уявлення про роль рухової діяльності, зокрема фізичних вправ, у розвитку й зміцненні біологічних і психічних процесів, які відбуваються в організмі людини.
Ніщо не може зрівнятися з перетворюючою силою фізичної культури й спорту. Ця сила робить неспритного спритним, слабкого - сильним, того, що завжди скаржиться на утому - витривалим, хворобливого - здоровішим [5].
Гарна фізична підготовка учнів у ВНЗ дозволяє швидше освоювати нові складні виробничі професії; вона ж стала одним з вирішальних факторів підготовки льотчиків, космонавтів, військових.
Фізична культура й спорт сприяють розвитку інтелектуальних процесів - уваги, точності сприйняття, відтворення, уяви, мислення, поліпшують розумову працездатність. Здоровіші, загартовані, добре фізично розвинені юнаки й дівчата, як правило, успішно сприймають навчальний матеріал, менше втомлюються на уроках, не пропускають занять через простудні захворювання [5].
Розробкою даної проблеми займались: Богданов Г.П.; Кенеман А.В; Лихачов Б.Т.; Савин Н.В.; Терованесян А.Л.; Толовин В.А.; Харламов І.Ф.;Щукина Г.І
1. ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ. Педагогічні основи фізичного виховання студентів ВНЗ шляхом використання методу організації діяльності і формування досвіду поведінки
1.1 Особливості фізичного виховання учнів ВНЗ
Позитивний досвід поведінки створюється шляхом правильно педагогічно організованої діяльності учнів, яка є джерелом виховання в цій групі методів. Виховання в діяльності має ряд закономірностей, на основі яких формуються вимоги до її організації. Діяльність виховує, якщо значима для дітей, має "особистісний зміст" (А. Н.Леонтьев). Позиція учнів ВНЗ повинна бути активною, і функції їх повинні мінятися: усі проходять ролі виконавців і організаторів. Керівництво діяльністю дітей повинне бути гнучким, відповідним до педагогічної ситуації.
У вітчизняній педагогіці організація діяльності учнів ВНЗ є провідним методом виховання. Ця група методів містить у собі приучення, педагогічної вимоги, вправи, суспільної думки, ситуації, що виховують. [11].
Педагогічна вимога розуміється як пред'явлення до виконання певних норм поведінки, правил, законів, традицій, прийнятих у суспільстві й у його групах. Вимога може виражатися як сукупність норм суспільної поведінки, як реальне завдання, як конкретна вказівка про виконання якої-небудь дії. За формою вимоги бувають прямі й непрямі. Перші мають вигляд наказу, вказівки, інструкції, відрізняються рішучим тоном, особливо на початковому етапі виховання. Непрямі вимоги пред'являються у вигляді прохання, ради, натяку, вони апелюють до переживань, мотивів, інтересів учнів ВНЗ. У розвиненому колективі кращі непрямі вимоги [11].
Суспільна думка - вираз групової вимоги. Воно використовується в розвинених колективах при оцінці вчинків. Педагог повинен формувати здоровішу суспільну думку, стимулюючи виступ учнів з оцінкою їх діяльності.
Приучення й вправи сприяють формуванню стійких способів поведінки, звичок. Приучення - організація регулярного виконання дітьми дій з метою їх перетворення у звичні форми поведінки. Звички стають стійкими властивостями й відбивають свідомі установки особистості, тому їх так важливо формувати. Приучення ефективне на ранніх етапах розвитку. Методика вимагає пояснювати учням, що, як і навіщо потрібно робити. Приучення припускає й перевірку виконання дій [11].
Вправа - багаторазове повторення й удосконалювання способів дій як стійкої основи поведінки. У широкому змісті це така організація життя й діяльності учнів ВНЗ, яка створює умови для вчинків відповідно до суспільних норм. Вправа опирається на приучення, тісно з ним зв'язане й реалізується через доручення, виконання ролі в загальній діяльності. Участь у колективних справах на всіх стадіях (планування, виконання, оцінка) розбудовує здатності й формує якість особистості. Приучення й вправа ефективна, якщо опираються на позитивні мотиви діяльності й у свою чергу їх формують[11].
Ситуації, що виховують, - обставини утруднення, вибору, поштовху до дії, вони можуть бути спеціально організовані педагогом. Їхня функція - створити умови для свідомої активної діяльності учнів ВНЗ, у якій перевіряються й формуються нові норми поведінки, цінності. Це можуть бути ситуації конфлікту в групі, вибору правильного розв'язку та ін.
1.2 Організація діяльності і формування досвіду поведінки учнів ВНЗ як ефективний метод у процесі фізичного виховання
Фізичне виховання є процес організації оздоровчої й пізнавальної діяльності, спрямованої на розвиток фізичних сил і здоров'я, вироблення гігієнічних навичок і здоровішого способу життя. Фізична культура - частина способу життя людину, система збереження здоров'я й спортивна діяльність, знання про єдність і гармонії тіла й духу, про розвиток духовних і сил фізичних.
У культурі й педагогіці різних народів фізичний розвиток і виховання завжди займало важливе місце. Відомі давньосхідні й античні вчення про гармонійний розвиток людини, де фізична досконалість розглядалася в єдності з розумовим і моральним. Фізичне виховання у європейських країнах учнів ВНЗ опирається на ці традиції. В 19 столітті російський педагог П.Ф.Лесгафт створив вітчизняну систему фізичного виховання. Для вдосконалювання теорії фізичного виховання у сучасній Україні важливо опиратися на весь спектр культури й знань у цій області: на наукові теорії, народні традиції й культуру, філософсько-релігійні навчання й системи зроблений - створення людського духу й тіла [11].
До завдань і змісту фізичного виховання у ВНЗ належать: - розвиток основних рухових умінь і навичок, - забезпечення правильного фізичного розвитку, зміцнення здоров'я, загартовування, підвищення працездатності, - виховання стійкого інтересу й потреби в систематичних заняттях фізичною культурою, - формування поглядів і моральних якостей, що ведуть до розуміння значення фізкультури й пробуджуючих прагнення до здоровішого способу життя, - формування знань в області здоров'я, гігієни, спорту.
Систему фізичного виховання у ВНЗ формують фізичні вправи й знання в навчальному процесі, на уроках фізкультури, біології й деяких інших, у позаурочній діяльності. Засоби фізичного виховання, що склалися історично, включають гімнастику, ігри, туризм, спорт. До них ставляться також природні сили (сонце, повітря й вода), гігієнічні фактори (режим праці й відпочинку, харчування, одяг, санітарні норми в обладнанні приміщень) [11].
Основними методами фізичного виховання є фізичні вправи, тренування, переконання (роз'яснення), інструкції, позитивний приклад. За допомогою останніх в учнів ВНЗ формуються знання, потреби, особисті якості, що сприяють їхньому правильному фізичному й загальному розвитку. Стимулююче значення мають осуд, схвалення, змагання й контроль за виконанням режиму й норм розвитку учнів ВНЗ.
Більші можливості для фізичного розвитку й освіти дітей в області фізичного самовдосконалення має позаучбова робота: кружки, секції, робота класних керівників, оздоровчих центрів. Фізичне виховання має особливе значення для формування здоровішого способу життя учнів ВНЗ.
Фізичне виховання - педагогічний процес, спрямований на вивчення фізичних вправ, розвиток (або підтримка) морфологічних, функціональних, психічних і інших властивостей особистості, формування пов'язаних з ними знань, способів і мотивів діяльності [5].
Основна форма використання фізичної культури й особистістю, і суспільством у сферах сімейної, дошкільної, загальної, професійної, вищої самостійної й професійної освіти, культурного дозвілля й в інших. Здійснюється у відповідності із властивому педагогічному процесу й специфічних закономірностей принципами й вимогами.
Фізичне виховання учнів ВНЗ формує систему ціннісних орієнтацій особистості на здоровіший спосіб життя, забезпечує мотиваційну, функціональну й рухову готовності до нього. Воно здійснюється відповідно до загальних і специфічних для нього закономірностями, принципами й правилами педагогічного процесу [8].
Впливає на інтелектуальні, психічні, морально вольові й інші якості особистості.
Основною формою фізичного виховання є обов'язковим навчальні заняття у ВНЗ. У процесі таких навчальних занять вивчається навчальна дисципліна "Фізична культура" - структурна одиниця системи утвору. Фізичне виховання здійснюється в процесі сімейного, позашкільного, спеціального, додаткового утвору в процесі самовиховання.
Фізичне виховання учнів ВНЗ дозволяє різнобічно впливати на особистість. Разом з тим, багато соціально значимі результати фізичного виховання досягаються в цей час лише частково. Усе це свідчить про проблему фізичної підготовки учнів [1].
Фізична підготовленість один із соціально значимих результатів фізичного виховання. Він швидко губиться після завершення навчання, якщо не підтримується самостійно
Виховання дитини в родині є важливим чинником його фізичного, психічного, інтелектуального розвитку й зміцнення здоров'я. Ефективність фізичного виховання дітей у родині залежить від підготовленості до нього батьків, учорашніх учнів і студентів. У той же час у переважній більшості родин батьки не готові до повноцінного фізичного виховання. Причина цієї проблеми полягає в невідповідності отриманої фізкультурної освіти тем вимогам, які пред'являє життя до учнем по закінченню навчання. Наслідком цієї проблеми є відхилення у фізичному, психічному, інтелектуальному розвитку, стані здоров'я дітей, які дають важкі рецидиви в наступному їхньому житті.
Однієї з головних проблем, що покликаний вирішувати фізичне виховання, є проблема зміцнення здоров'я учнів у ВНЗ. У цей час вона вирішується недостатньо ефективно. З віком число здоровіших учнів зменшується. Це відбиває загальну тенденцію зниження рівня здоров'я населення, яке залежить від комплексу факторів [3].
На здоров'я більше півмільйона учнів, які проживають у несприятливих екологічних умовах і особливо на територіях, забруднених радіонуклідами, усе в більшій мерові відбиваються руйнівні генетичні наслідки цих умов. Вони приводять до росту числа студентів із серйозними відхиленнями в стані здоров'я. Проблема диференційованого учбово-методичного комплексу фізичного виховання, розробленого з урахуванням впливу несприятливих екологічних умов життя є однієї із проблем, які вимагають розв'язку [3].
Фізичне виховання учнів ВНЗ сильно впливає на організм. Склад учнів неоднорідний рівню здоров'я, фізичного розвитку й фізичної підготовленості. Ті ж педагогічні засоби впливають на різних людей. Робота з особами, які мають відхилення в стані здоров'я, повинна проводитися строго індивідуально. Тому однієї з найважливіших є проблема індивідуалізації фізичного виховання у ВНЗ [5].
Реалізація перерахованих проблем суттєво ускладнюють недоліки кадрового, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення, лікарського контролю до здоров'я учнів і навчальним процесом по фізичнім вихованню, наукового забезпечення, розробки сучасного учбово-методичного комплексу для фізичного виховання.
Фіз и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.