На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


практическая работа Методика формування умнь на уроках української мови вдповдно до запропонованої тематики заняття: навчити студентв працювати з книгою, робити грамотно тематичн виписки, складати складний план, виписувати тези, виховувати грамотну особистсть.

Информация:

Тип работы: практическая работа. Предмет: Педагогика. Добавлен: 10.03.2011. Сдан: 2011. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):ПЛАН ЗАНЯТТЯ № 27

Тема заняття:
Тематичні виписки, план (складний), тези.
Мета заняття:
Дидактична
Навчити працювати з книгою, робити грамотно тематичні виписки, складати складний план, виписувати тези відповідно до запропонованої тематики
Виховна -
Виховувати грамотну особистість
Розвиваюча -
розвивати зв'язне мовлення, виразність читання, пам'ять, логічне мислення, самостійність, творчі нахили, естетичні смаки, вміння аналізувати, робити висновки, здібності до самовираження, самомоніторингу, самопрезентації
Вид заняття:
Практичне заняття
Форма проведення заняття:
Слухання, аудіювання
Методичне забезпечення:
картки, опорні конспекти
Література:
Обов'язкова:

Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. 1997.

Пазяк О.М., Українська мова і культура мовлення.-К.,1995 Український правопис.-К.,1994.
Додаткова:

Збірник диктантів.-Д.,1999.

Беляєв О.М. Українська мова/Підручник для 10-11 кл.-К.,1998.

Орфографічний словник української мови. - К., 1999.
Технічні засоби навчання
комп'ютер
ХІД ЗАНЯТТЯ
1. Організаційний момент
1.1 Привітання студентів. Перекличка.
1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів.
2. Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття
3. Мотивація навчання
4. Актуалізація опорних знань (повторення вивченого)
Пам'ятка тематичний виписка план теза
Як працювати з книгою
Для ознайомлення в загальних рисах зі змістом книги необхідно:
а) прочитати титульну сторінку - прізвище автора, заголовок, рік видання;
б) прочитати анотацію (коротку інформацію про цю книгу), вміщену на зворотному боці титульної сторінки;
в) уважно ознайомитися зі змістом, вміщеним або в кінці книги, або після титульної сторінки;
г)прочитати передмову або вступ.
Під час читання звернути увагу на:
а) назви окремих розділів, частин, параграфів т.ін;
б) вдумливо ставитись до слів і словосполучень, виділених різними шрифтами (р о з р я д к о ю, курсивом, півжирним та ін.);
в) з'ясувати значення незрозумілих слів за допомогою словників та енциклопедій;
г) звернути увагу на посилання (позначаються зірочкою або цифрою) і зразу ж уважно прочитати пояснення (внизу сторінки).
Для засвоєння змісту прочитаного необхідно:
а) поділити прочитаний матеріал на частини, виділити в них найголовніше;
б) скласти план (простий, складний), тематичні виписки, тези або конспект.
Пам'ятка
Як складати тези статті
Попередньо переглянути статтю, продумати мету, яку ви ставите перед собою, приступаючи до її опрацювання.
Уважно прочитати статтю, визначити її основну думку.
Поділити статтю на смислові частини, визначити всі мікротеми.
Сформулювати пункти плану, логічно пов'язавши їх між собою.
Сприймаючи текстову інформацію, намагатися чітко уявити, що є важливим для автора, а що для вас - як читача.
Вибирати для тез основні ідеї та положення, відділивши вадливі деталі від подробиць, записати їх словами автора або власними словами, розмістивши в певній послідовності.
Керуватися найголовнішим принципом нотування чужого тексту - не допускати перекручень змісту.
Пам'ятка
Як працювати над тематичними виписками
Вибрати з тексту необхідний матеріал і виписати його на картки у вигляді цитати в такій послідовності: цитата, прізвище та ініціали автора твору, назва твору, видавництво, рік і місце видання, розділ книги чи том, сторінка.
Якщо з цієї сторінки беруться ще цитати, то посилання на джерело робиться так: “Там само”. Коли ж цитата береться з іншої сторінки книжки, то пишеться: “Там само” й вказується сторінка.
Чужі слова потрібно наводити з абсолютною точністю, не вириваючи їх з контексту.
Якщо під час цитування доводиться робити пропуски окремих слів, то в цитаті замість пропущених слів ставляться три крапки (…).
Цитати у вигляді самостійного речення оформляються за правилами пунктуації при прмямій мові.
Якщо цитата є складовою частиною думки того, хто пише, то вона береться в лапки і пишеться з малої букви.
На полях перед цитатою або у верхній частині доцільно давати її короткий заголовок, тобто одним чи декількома словами передати основний зміст цитованого тексту.
5. Коментар відповідей та робіт студентів
6. Вивчення та повторення матеріалу:
170. Прочитайте текст. Визначте його основну думку. Складіть до нього план. Дайте відповіді на подані нижче запитання.
Все більше зростаючий потік інформації, інтерес широкого кола людей до науки, техніки, мистецтва вимагають вміння читати, робити записи почутого і прочитаного, зіставляти прочитаний матеріал з раніше відомим, систематизувати його. Вміти читати і занотовувати прочитане -- необхідна риса й ознака інтелектуальної пращ. Записи роблять роботу з книгою раціональнішою, ефективнішою.
Щоб правильно, з максимальною повнотою використати книжку, людина повинна оволодіти певними навичками роботи з нею. Потрібно навчитися самостійно робити спостереження й висновки з прочитаного, точно цитувати, знаходити в книжці певні положення для підтвердження чи заперечення висунутого теоретичного положення і т. п. Складання, оформлення написів залежить від особливостей мислення, особливостей запам'ятовування та осмислення.
Написи допомагають швидко відновити в пам'яті прочитане і навіть через певний проміжок часу служать довідковим матеріалом.
Видів запису існує багато. Вибір того чи іншого з них иісшачасться конкретною метою. Якщо зміст книжки нескладний, легко засвоюється и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.