На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Сутнсть поняття педагогка. Звязок мж психологєю та педагогкою. Поняття соцологя, кбернетика. Переваги та недолки системи вдповдей учнв за допомогою компютера. Зв'язок педагогки з анатомєю та фзологєю людини, з шкльною ггєною.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Педагогика. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2009. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


10
Міністерство внутрішніх справ України
Національний університет внутрішніх справ

РЕФЕРАТ

з педагогіки з теми:
«Система педагогічних наук їх та зв'язок з іншими науками»
2006
Загальне поняття про педагогіку
Термін педагогіка виник у Давній Греції. Педагогом тоді називали наставника, особу, яка виховувала і навчала дітей.
Предмет педагогіки - це виховання людини як особа функція суспільства.
Педагогікою називається наука про виховання людини на всіх вікових етапах її розвитку. Така трактовка педагогіки особливо актуальна тепер, коли створюється система безперервної освіти, яка включає усі ланки: від дошкільних закладів до різноманітних форм загальної, професіональної освіти.
Педагогічні вчення були розвинуті в епоху Відродження в працях Вітторино да Фельтре (1378 - 1446), Франсуа Рабле (1483 - 1533), Еразма Роттердамського (1469 - 1536).
Оформлення педагогіки як самостійної наукової дисципліни більшість дослідників пов'язують з ім'ям великого чеського педагога Яна Амоса Коменського (1592 - 1670). Його видатна праця “Велика дидактика” до сих пір залишається видатним пам'ятником, який знаменує про народження наукової систематизованої педагогіки. Сформульовані ним принципи, методи, форми навчання та виховання стали невід'ємними елементами наступних науково-педагогічних систем. 1

СИСТЕМА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК

Про рівень розвитку будь-якої науки зазвичай судять за ступінню диференційованості її досліджень і по різноманітності зв'язків даної науки з іншими, завдяки якій виникають прикордонні наукові дисципліни.
Систему педагогічних наук складають:
Загальна педагогіка, що вивчає основні закономірності виховання.
Вікова педагогіка, що вивчає особливості виховання людей на різних етапах вікових груп. Вона поділяється на передшкільну, дошкільну, шкільну педагогіку та педагогіку дорослих.
Спеціальна педагогіка (дефектологія), яка в свою чергу розпадається на ряд галузей: питаннями виховання і навчання глухонімих та глухих дітей займається сурдопедагогіка, сліпих - тифлопедагогіка, розумово відсталих - олігофренопедагогіка, дітей з розладами мовлення - логопедія.
Методика, що досліджує специфіку використання загальних закономірностей навчання до викладання визначеного учбового предмета (мови, математики та ін.).
Історія педагогіки, що вивчає розвиток педагогічних ідей виховання в різні історичні епохи.
Інтенсивно розвиваються такі теоретичні галузі педагогічної науки, як професіональна, вузівська, військова, виправно-трудова педагогіка. Складається педагогіка сімейного виховання, педагогіка дитячих та молодіжних організацій тощо.
Процес різнобічного взаємного проникнення наук, розвиток комплексного вивчення педагогічних явищ об'єктивно потребують органічного зв'язку педагогіки з іншими науками.
зв'язок МІЖ ПЕДАГОГІКОЮ ТА ПСИХОЛОГІЄЮ

У наш час зв'язок між психологією та педагогікою набуває особливого характеру. Фактично протягом багатьох років ці зв'язки були багато в чому пристосуванням психології до існуючої педагогіки і зовнішнім урахуванням педагогікою “готових даних” психології. Наприклад, завданням психології нерідко вважалося “психологічне обґрунтування” вже складених і закріплених педагогічних методів і положень їх поліпшення, а педагогіка часто виходила з деяких власне догматично вилучених “психологічних формул”, зокрема, твердження про те, що мислення молодшого школяра начебто позбавлене абстрактності, а тільки винятково конкретне.
Останні дослідження дозволяють по новому зрозуміти можливості психології та її участь у процесі навчання та виховання учнів.
Перше завдання передбачає таку побудову психологічних досліджень, яка не стільки скеровувала б на обґрунтування готового і ствердженого, скільки випереджала б існуючу педагогічну практику, торуючи для неї нові шляхи, забезпечуючи широкий пошук нового у справі навчання й виховання.
Друге завдання обумовлене вимогами, що їх пред'являє педагогіці науково-технічний прогрес. Маса інформації, обов'язкової для засвоєння, виростає з великою швидкістю. Встановлено, що інформація швидко старіє, вимагає оновлення. Звідси випливає, що навчання, зорієнтоване головним чином на запом'ятовування і збереження матеріалу в пам'яті тільки частково може задовольнити сучасні вимоги.
На перший план виступають проблема формування якостей мислення, які дозволили б учневі самостійно засвоювати постійно оновлювану інформацію, розвиток таких здібностей, які давали б можливість іти в ногу з науково-технічним прогресом. Ось и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.