Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Теоретичний аналз технологй роботи з формування статевої культури пдлткв у школ. Методики соцально-педагогчної дяльност Як обрати безпечний спосб поведнки. Органзаця експериментального дослдження та визначення рвня емпатї учнв.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Педагогика. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2011. Страниц: 3. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):Зміст
статевий підліток соціальний емпатія учень
Вступ
Розділ 1. Теоретичі основи розробки технології роботи соціального педагога з формування статевої культури підлітків
1.1 Сутність та особливості процесу статевого виховання підлітків в умовах школи
1.2 Теоретичний аналіз існуючих технологій роботи з формування статевої культури підлітків у школі
Розділ 2. Технологія та методика роботи соціального педагога з формування статевої культури школярів старшого підліткового віку в умовах школи
2.1 Проектування технології формування статевої культури підлітків в умовах школи "Як обрати безпечний спосіб поведінки"
2.2 Методики соціально-педагогічної діяльності з формування статевої культури підлітків у школі, що забезпечать реалізацію розробленої технології "Як обрати безпечний спосіб поведінки"
Розділ 3. Експериментальне дослідження ефективності розробленої технології "Як обрати безпечний спосіб поведінки" в умовах школи
3.1 Загальні питання організації експериментального дослідження
3.2 Визначення початкового рівня самооцінки, емпатії учнів
3.3 Формувальний експеримент дослідження впливу розробленої технології "Як обрати безпечний спосіб поведінки" на старших підлітків в умовах школи
3.4 Підсумки експериментального дослідження та аналіз отриманих результатів
Загальні висновки
Список літератури
Вступ
Благополуччя молодої людини залежить від того, наскільки добре вона буде усвідомлювати важливість дотримання соціальних норм буття в суспільстві, прагнутиме будувати гармонійні відносини з оточуючими. У підлітковому віці особливо актуальними є проблеми міжособистісних взаємин, питання самовизначення, в тому числі і статеворольового. Значущість проблеми на сьогодні поглиблюється тим, що в системі цінностей і смисложиттєвих орієнтирів суспільної свідомості відбуваються істотні зміни.
Сучасні дослідники (Д.В. Логвінова, С.В. Харченко та інші) розглядають проблему статеворольового становлення старших підлітків, доводячи важливість і актуальність даного питання. Адже у підлітковому віці необхідно навчитись аналізувати власні бажання та почуття і бажання та почуття інших людей з тим, щоб не обманутись самому і не обманути інших.
Велике значення на формування психологічної статі дитини і засвоєння нею соціальних норм, зокрема у виконання сімейних ролей, має сім'я, адже побічні ефекти виникають частіше там, де статеве виховання або ігнорується, або з причин, іноді об'єктивних, відтісняється на задній план. А з наслідками ми вже стикаємося у підлітковому віці. Тому, саме у цьому віці необхідно особливу увагу приділяти статевому вихованню, адже у цей час відбувається підготовка до сімейного життя. Але, на жаль, в Україні уже не рідкість сім'ї групи ризику в яких діти лишаються без нагляду, виховуються в антисоціальному, кримінальному середовищі. За даними соціологічного дослідження, до 25% сімей взагалі не в змозі позитивно соціалізувати дітей, а до 15% - формують правопорушників [23, с.86-89]. Та навіть серед, на перший погляд, благополучних сімей у дітей-підлітків спостерігається недостатня обізнаність у питаннях статевого виховання, вони мають спотворене розуміння любові, таємниці шлюбу.
Аналіз літературних джерел таких авторів, як Звоницький Е.В., Непочаткова Е.І., Шутаєв І. виділяють низку проблем:
- небажана вагітність, що спричинює ріст абортів;
- ріст кількості неповних сімей, розлучень (особливо серед молоді), шлюбів без любові;
- загальне падіння народжуваності в Україні.
Отже, можна стверджувати, що на сучасному етапі сімейне виховання переживає кризу, яка пов'язана з економічними та політичними труднощами, безробіттям, виїздом за кордон, що зумовлюють появу дитячої бездоглядності, алкоголізму, наркоманії, проституції і падінню загалом культури, статевої зокрема.
Актуальність проблеми зумовлюється і тим, що поняття "моральність", особливо у статеворольовому напрямі, дуже обезцінилось. Ігноруються народні традиції, моральні норми, християнська поведінка. Дуже поширеним стає поняття "вільна любов", що призводить до того, що молодь втрачає такі важливі поняття як вірність, цнотливість тощо.
Вплив держави є неоднозначним. З одного боку розроблено і затверджено ряд заходів для поліпшення демографічної ситуації в країні: "Стратегія демографічного розвитку в період до 2015 року"; план заходів щодо реалізації стратегії демографічного розвитку в період до 2015 року; державна програма "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року; державна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2007 - 2011 роки. А з іншого - негативний вплив ЗМІ (телебачення, журнали демонструють чудові фотокартки і слайди гарного, привабливого тіла на знімках, але побутове життя приховують), типу поселення, а також відсутність певних етнокультурних традицій зумовлює появу протиріч в процесі соціалізації молоді і зумовлює ряд проблем у молодіжному середовищі.
Отже, дана ситуація, яка склалася у нашій країні вимагає докладання зусиль з усіх сторін: держави,суспільства, сім'ї і кожної окремої людини. Тому сьогодні важливо володіти різними методиками статевого виховання не лише батькам, але й іншим суб'єктам мікросоціуму (вчителям, вихователям тощо), щоб ефективно впливати на формування статевої культури підлітків Вплинувши на свідомість підростаючого покоління, його цінності, духовність ми зможемо попередити виникнення вище зазначених проблем. Виходячи з цього ми вважаємо, що одним із важливих напрямків соціалізації підлітків, підготовки їх до виконання нових соціальних ролей у майбутній демократичній сім'ї - робота соціального педагога по статевому вихованню - вихованню відповідального та усвідомленого батьківства.
Саме тому метою даного дослідження є теоретичне обґрунтування і розробка технології впливу на підлітків щодо формування їхньої статевої культури в умовах школи.
Об'єктом дослідження є процес статевого виховання підлітків в умовах школи. Предметом дослідження - технологія роботи з формування статевої культури підлітків у школі.
Завдання дослідження:
1. Вивчити сутність та особливості процесу статевого виховання підлітків в умовах школи.
2. Проаналізувати існуючі технології, методики, засоби з формування статевої культури у старшому підлітковому віці.
3. Розробити технологію роботи з формування статевої культури у старшому підлітковому віці та методику її проведення.
4. Провести експериментальне дослідження технології з формування статевої культури в умовах школи.
Гіпотеза - якщо процес статевого виховання школярів старшого підліткового віку організувати за допомогою розробленої технології, яка передбачає наявність таких етапів: діагносту вальний - ми визначмо рівень самооцінки, емоційної емпатії підлітків, а також рівень їхньої статевої відповідальності та свідомості; формувальний під час якого ми сприятимемо розвитку статевої культури підлітків за допомогою ігор, дискусій, бесід, інформування батьків через проведення батьківських зборів (щодо ролі статевої культури статевого виховання у сім'ї), а також контрольний етап на якому ми підведемо підсумки проведеної роботи, то у них відбудуться позитивні зміни щодо ціннісних настановлень, відношення до себе і сприятиме в цілому підвищенню рівня статевої культури та формування усвідомленого та відповідального ставлення до представників протилежної статі.
Практичне значення даної роботи полягає в тому, що розроблену технологію можна використовувати у практичній діяльності соціального педагога, практичного психолога, класного керівника при роботі зі школярами старшого підліткового віку щодо формування статевої культури. Результати, отримані під час експерименту, можна використовувати спираючись на них при подальшому дослідженні статевого виховання старших підлітків.
Матеріали даного дослідження можуть бути використані студентами педагогічних вузів з метою організації позакласних виховних заходів під час проходження педагогічної практики.
Розділ 1. Теоретичні основи розробки технології роботи соціального педагога з формування статевої культури підлітків
1.1 Сутність та особливості процесу статевого виховання підлітків в умовах школи
Визначення змісту соціально-педагогічної діяльності у школі у сфері даної проблеми вимагає визначення понять, таких як старші підлітки, статеве виховання.
Аналіз літератури [1; 14] з питання визначення змісту поняття "статеве виховання" доводить, що воно є досить поширеним. Так, З.А. Шкіряк-Нижник і Е.І. Непочатова розглядають статеве виховання як у широкому так і в більш звуженому розумінні. Звернемо увагу на останнє, де статеве виховання визначається, як "процес систематичного усвідомленого впливу на психічний та фізичний розвиток дитини з метою оптимізації розвитку її особистості, її діяльності, зв'язаної із взаєминами різних статей" [1, с.26]. Отже, статеве виховання не обмежується віковими рамками, але тривати довгий час, що дозволить реалізацію (як було вище зазначено) саме систематичного впливу.
"Словник-довідник менеджерів освіти, соціальних педагогів та працівників соціально-педагогічних служб, консультацій" визначає термін статеве виховання як "систему заходів педагогічного впливу на дітей та підлітків з метою створення в них правильного уявлення про суть взаємовідносин статей і виховання норм поведінки в статевому житті" [15, с.90]. Тобто має формуватися правильне уявлення про взаємовідносини статей.
Отже, аналіз та узагальнення сучасної науково-педагогічної літератури [1, с.14] доводить до висновку, що статеве виховання - це процес систематичного усвідомленого впливу системи педагогічних заходів на психічний та фізичний розвиток дітей та підлітків з метою створення у них правильного уявлення про суть взаємовідносин статей і виховання у них, відповідно їх статі, норм поведінки.
Підлітковий вік - самий важкий і складний із усіх дитячих віків. Його ще називають перехідним віком, тому що протягом цього часу відбувається певний перехід від дитинства до дорослості, від незрілості до зрілості. За М.А.Галагузовою виділено особливості підліткового віку: емоційна незрілість, недостатньо розвинуте уміння контролювати власну поведінку, співставляти бажання і можливості в задоволенні своїх потреб, підвищена впливовість, бажання самоствердитися і стати дорослим [23, с.214].
У підлітків проявляється емоційне прагнення пізнання оточуючої дійсності, потреба у дружбі на основі спільних інтересів і захоплень. Підліток - особистість, яка знаходиться на особливій стадії формування її найважливіших рис і якостей.
Виходячи з цього дане дослідження буде здійснюватися у профілактичному напрямі, тому важливо визначити поняття "профілактика".
Профілактика (за М.А.Галагузовою) - це "сукупність державних, суспільних, соціально-медичних і організаційно-виховних заходів, спрямованих на попередження, усування або нейтралізацію основних причин та умов, які викликають різного роду соціальні відхилення у поведінці підлітка" [23, с.294]. Хоча сам термін "профілактика" зазвичай асоціюється із запланованим попередженням будь-якої неблагополучної події, тобто з ліквідацією причин, які здатні викликати небажані наслідки.
А.М.Галагузова виділяє декілька профілактичних підходів:
· інформаційний;
· соціально-профілактичний;
· медико-біологічний;
· соціально-педагогічний;
· із застосуванням санкцій.
Розглянемо соціально-педагогічний підхід. Його сутність полягає у відновленні або корекції якостей особистості підлітка, особливо моральних і вольових якостей особистості [23, с.297]. Даний профілактичний підхід ми надалі будемо використовувати при розробці технології роботи з підлітами по формуванню статевої культури в умовах школи.
Нажаль, процес статевого виховання підлітків саме в умовах школи не достатньо розглянуто. Не зазначено на яких уроках чи позаурочних заходах необхідно приділяти увагу цьому питанню. Тому виходячи із особливостей процесу статевого виховання школярів старшого підліткового віку, враховуючи спрямованість профілактичної роботи, ми за допомогою розробленої технології будемо формувати у підлітків позитивні ціннісні орієнтації у процесі соціально-педагогічної і корекційної роботи в умовах школи.
1.1. Теоретичний аналіз існуючих технологій роботи з формування статевої культури підлітків у школі.
Вище зазначений аналіз літератури дозволяє визначити основні напрями формування статевої культури підлітків - профілактика і корекція. Виходячи із особливостей процесу статевого виховання школярів старшого підліткового віку за допомогою технології можна формувати у підлітків позитивні ціннісні орієнтації у процесі соціально-педагогічної і корекційної роботи.
Вивчення літератури з визначення терміну "соціальна технологія" дає підставу стверджувати, що єдиного підходу не має. Колектив авторів (Б.Н.Алмазов, М.А.Бєляєва, Н.Н.Безсонова та інші) надає три визначення соціальної технології [16, с.8-9]:
· це конкретний спосіб здійснення людської діяльності по досягненню суспільно значущих цілей;
· це конкретна програма діяльності по вирішенню (керуванню, реалізацією) соціальної проблеми;
· це спеціально розроблена програма дослідження соціальної проблеми.
Згідно "Короткого енциклопедичного словника" (у якому також надано декілька визначень терміну) соціальна технологія це:
· упорядкована сукупність процедур та операцій, за допомогою яких реалізують певний соціальний проект або конкретну ціле раціональну ідею перетворення (реорганізації, модернізації або вдосконалення) соціальної реальності.
· цілеспрямована діяльність внаслідок якої реалізують поставлену мету і змінюють об'єкт діяльності.
· це спосіб реалізації конкретного складного процесу шляхом розчленування його на систему послідовних взаємопов'язаних процедур і операцій, які виконують одночасно, або способом розв'язання практичних завдань, що виступає як система пізнавальних процедур і практичних дій, спрямованих на зміну соціальних об'єктів відповідно до заданих цілей [25, с.469-470].
В.І. Курбатов виділяє окремо соціально-психологічні технології, як "систему процедур, в основі яких лежить вплив на деякі сторони психічної реальності людини за допомогою особливих методів". Він зазначає, що мова іде про методи, які будуть використовуватись у малій соціальній групі і через групу. При цьому групи можуть бути як природними (сім'я, клас), так і лабораторними, спеціально створені для корекційно-розвиваючих цілей [22, с. 306].
Отже, під соціальною технологією ми будемо розуміти - конкретний цілеспрямований спосіб реалізації складного процесу шляхом поділу його на систему простих послідовних і взаємопов'язаних процедур і операцій, які виконуються одночасно з метою перетворення соціальної реальності відповідно до заданих цілей.
Ковальов С.В., Розуміхина Г.П., Равич Р.М. пропонують різні методики щодо виховання статевої культури через ряд занять [8, с.57-73], які включають анкети (для дівчат, хлопців), тест "Чи готові ви до батьківства?", ситуаційно-рольові ігри (наприклад, "Зумій сказати "Ні!"), психологічний практикум "Захисти свою точку зору", бесіду "Вибери життя" тощо.
На формування статевої культури школярів старшого підліткового віку в умовах школи звертали увагу ряд авторів. Д.В.Логвінова і С.В.Харченко розробили тренінг "Сприяння статеворольовому становленню старших підлітків" [14]. Він передбачає своєю метою - гармонізацію становлення особистості старшого підлітка в межах гендерного підходу. Велику увагу приділено самопрезентації, формуванню самостійного критичного погляду та інше. Вітюк О.Ю. розглядала питання впливу відношення до себе на відношення до інших [3]. Малічева Н.Д., Трухан Н.Г. та інші автори розробили програму , яка охоплює теми, що хвилюють кожного підлітка (дружба, закоханість, дошлюбні стосунки, безпечна поведінка, етика стосунків тощо) [27]. Дана методика є найбільш цікавою і тому ми будемо її використовувати при розробці своєї технології.
Також ґрунтовними і цікавими є лекції священика Ілії Шугаєва, де він розглядає взаємовідносини дівчини з парубком з духовної точки зору, розповідає про таїнство шлюбу, зачаття та інше [30]. Але деякі настанови нав'язують власну думку автора.
Вивчаючи технології роботи з формування статевої культури, ми не можемо обмежуватися лише роботою з підлітками. Тому ми звернули увагу і на технології роботи з середовищем у якому вони виховуються. Дру і Кіт Кунс разом із Скотом Стемпленом пропонують технологію роботи з сімейними парами з метою зміцнення шлюбу, а також розвитку відносин подружжя з іншими сімейними парами [7]. Діти беруть приклад із своїх батьків, і поки не будуть вирішені їх проблеми, дітям-підліткам важко буде виробити свою активну життєву позицію у цьому напрямку.
Отже робота з підлітками у напрямку статевого виховання вимагає особливого підходу. Підлітки повинні не тільки отримувати знання, а й глибоко їх усвідомлювати, лише тоді вони будуть використовувати їх у власному житті. Їм необхідно допомогти виробити активну життєву позицію, формування власної точки зору. Теоретичний аналіз існуючих технологій роботи з формування статевої культури підлітків в умовах школи дозволив визначити сутність методів спрямованих на вирішення даного питання, побачити недостатню розглянутість середовища у якому відбувається даний процес, тобто в умовах школи.
Розділ 2. Технологія та методика роботи соціального педагога з формування статевої культури школярів старшого підліткового віку
2.1 Проектування технології формування статевої культури підлітків в умовах школи "Як обрати безпечний спосіб поведінки"
На основі вивчення та аналізу технологій роботи з формування статевої культури підлітків нами була розроблена модель взаємодії соціального педагога із старшими підлітками у школі. Її основним спрямуванням є статеве виховання.
Статеве виховання, точніше духовно-статеве виховання, не можна вважати успішним, якщо дівчата і юнаки, що ростуть у сім'ї, не зрозуміють, що обов'язки дружини і чоловіка, матері і батька є для жінки та чоловіка одним з основних у житті. Це - сполучна ланка у їх стосунках. Підготувати дівчат та юнаків до щасливого, міцного шлюбу, метою якого є задоволення взаємних духовних інтересів та фізіологічної статевої потреби, народження і виховання здорової дитини, зміцнення гармонії внутрішньо-сімейних стосунків - одне з головних завдань духовно-статевого виховання [1, с.33].
Враховуючи вище зазначене ми розробили технологію, яка має три етапи: діагностичний, формуючий та контрольний. Кожний етап забезпечений відповідним методичним матеріалом.
Важливу роль в управлінні своєю поведінкою відіграє самооцінка, визначення свого рівня домагань, забезпечує впевненість у собі, та и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.